SK
RA
.....

Otrokócs

Község

címer zászló
210 100% magyar 1910
239 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Otrokocs
Hivatalos szlovák megnevezés:
Otročok
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Nagy-erdő, Otrokócsi-hegy, (Samari tanya), Szőlő-völgy
Koordináták:
48.44792175, 20.27595901
Terület:
5,38 km2
Rang:
község
Népesség:
326
Tszf. magasság:
186 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98262
Település kód:
515256
Szervezeti azonosító:
318957
Adóazonosító:
2021132553

A község a Gömöri-medence keleti részén, az alsó Turóc-völgyben, a Turóc-patak bal partján, a Rás-patak torkolatánál fekszik, az 532-es (Beje-Nagyrőce) országút mentén, Tornaljától 5 km-re északnyugatra. Keletről a Licei-dombság, nyugatról a Vályi-dombság övezi, határának mintegy egyötödét erdő borítja. Délnyugatról Kálosa, délről Zsór és Tornalja (Beje katasztere), keletről Sajógömör, északról Lőkös, északnyugatról pedig Felsőrás községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (5,38 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 210, 1921-ben 230, 1938-ban pedig 217, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették Magyarországra és magyarországi szlovákokat telepítettek a községbe. Magyar többségét (2011-ben 68,5 %) napjainkig megőrizte, a lakosság kevesebb mint egyharmada (29,9 %) szlovák nemzetiségű. Lakosságának több mint egyharmada (34,5 %) a roma etnikumhoz tartozik. 1991-2011 között több mint egynegyedével nőtt népessége (244 főről 311-re). Az eredetileg református többségű (1921-ben 58,3 %) községben 2011-ben a lakosság 45 %-a volt római katolikus és 24,8 %-a református vallású.

Történelem

A 12. század közepén jött létre itt település, a gömöri várispánsághoz tartozó területen. Névadójának és az itt elsőként letelepült, valószínűleg szláv származású Atracsikot tartják, akinek fiait 1274-ben a várjobbágyságból a királyi szerviensek közé emelték. 1274-ben IV. László oklevelében Atrachyk néven említik először. 1277-ben Otrochyk fia Buhta és testvérei szerepelnek a Egri káptalan előtt tett nyugtában. 1291-ben Otrochok néven szerepel az írott forrásokban. 1391-ben, 1406-ban és 1409-ben Otrochok-i, 1410-ben Otrochek-i, 1449-ben pedig Otrochwk családbeliek szerepelnek. Hely- és családnevei a 15. századra már csaknem mind magyarok. A középkorban és a korai újkorban tisztán nemesi község volt. Lakossága a 16. században református hitre tért. 1675-ben lelkészét, Otrokocsi Fóris Ferencet gályarabságra ítélték. 1828-ban 77 házában 583 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, állattartással, szőlő és dohánytermesztéssel foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették Magyarországra.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található, határában napkollektoros erőmű működik. Református temploma 1815-1827 között épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

OTROKOCS. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai több ott lakó nemes Uraságok, lakosai reformátusok, fekszik Bejének szomszédságában, hozzá 1/2 órányira Túrócz vize folytában, ’s Gothárd Úrnak rendesen épűlt kő házával, ’s kertyével díszesíttetik, réttye, ’s földgye termékeny, legelője, de kivált erdeje szűken vagyon, ellenben gyűmöltse sok, és hasznos, Jólsván 2 1/2, Rozsnyón 4 mértföldnyire van piatzozása.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Otrokocs, helység, Gömör vmegyében, rónaságon Lőkösháza és Beje köztt Tornallja felé vivő út mellett fekszik. Van a helység közepén reform. anyatemplom; a lakosok száma megy, mindnyájan magyarok. Van 28 majorsági telek, 12 zsellér, 256 hold erdő; szántóföldje egyre mindent, rétje sok és jó szénát terem, egy részét azonban a Thurócz vize beönti. Birja Gotthárd, Czékus, Beke és Adorján urakon kivül a ns Simon, Anderkó, Jakab, és Bátki család. Van a Thurócz vizén egy malma.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Az ezen völgyben fekvő Otrokocs, Lőkösháza kis helységek földmíves lakói mind régi nemesek utódai.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Otrokocs, (régen Otrocsok) a Túrócz-patak mellett fekvő magyar kisközség, 52 házzal és 213 ev. ref. vallású lakossal. 1449-ben Otrochwk alakban van említve egy akkori oklevélben, 1488-ban is Otthrochok a neve. Földesurai a Beke, Gotthard, Czékus, Adorján, Simon, Anderkó, Jakab és a Bátky családok voltak, most pedig Máriássy Barnánénak és Tomcsányi Istvánnak van itt nagyobb birtoka. A mult században a községben híres szőlő, gyümölcs és dohány termett. A községben négy úrilak van. A református templom 1827-ben épült. Ide tartozik Bozókháza puszta, mely már 1409-ben szerepel. A község postája Harkács, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Otrokocs. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Otrokocsi puszta. A község területe 935 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 217.

Ortokocsi Fóris Ferenc

1648. 10.
Otrokócs - megszületett
1718. 10. 1.
Nagyszombat - elhunyt

Rotarides Mihály

1715
Otrokócs - megszületett
Névelőfordulások
1274
Atrachyk
1291
Otrochok
1773
Otrokocs,
1786
Ottrokocsch,
1808
Otrokos,
1863
Otrokots,
1873
Otrokocs,
1920
Otrokoč,
1927
Otročok
1945
Otročok
1994
Otrokocs

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Otrokócs (Otročok) 35
Telefon: 0475597538
Fax: 0475597698

Honlap: obec-otrocok.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Šomošvári Vojtech (MOST - HÍD, SMER-SD)

Képviselő-testület:
Piroška Ladislav (MOST - HÍD)
Radič Jozef (MOST - HÍD)
Halász Marian (SMK-MKP)
Csolti Attila (SMK-MKP)
Czetner Oto (SMK-MKP)
MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Turóci Mikrorégió Gömörben

Otrokócs 35

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Otrokócs 34

Otrokócsi Községi Hivatal

Otrokócs 35

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 258 95%
szlovákok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 13 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 272
magyarok 210 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 210
magyarok 207 90%
szlovákok 7 3%
németek 1 0%
egyéb 15 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 230
magyarok 171 70%
szlovákok 73 30%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 244
magyarok 181 72%
szlovákok 66 26%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 250
magyarok 213 68%
szlovákok 93 30%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 311
magyarok 239 72%
szlovákok 88 27%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 332
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 68.85 %
Kiadott boríték: 168
Bedobott boríték: 168

Polgármester

Érvényes szavazólap: 164
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šomošvári Vojtech 136 82.93 % MOST - HÍD, SMER-SD
Peniak Štefan 28 17.07 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Halász Marian 107 SMK-MKP
Csolti Attila 99 SMK-MKP
Piroška Ladislav 91 MOST - HÍD
Czetner Oto 80 SMK-MKP
Radič Jozef 76 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 229
Választási részvétel: 28.38 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 229
Választási részvétel: 21.83 %
Kiadott boríték: 50
Bedobott boríték: 50
Választásra jogosult: 241
Választási részvétel: 38,17 %
Kiadott boríték: 92
Bedobott boríték: 92

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 60
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 85
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 28 46.67 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 20 33.33 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 5 8.33 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 2 3.33 % KĽS
Andrea Jenčíková 2 3.33 % NP
Jaroslav Sekerka 1 1.67 % KSS
Karol Konárik 1 1.67 % SNS
Jozef Sásik 1 1.67 % SĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Vladimír Maňka 16 32.00% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Igor Kašper 22 25.88 % Független
Ján Lunter 20 23.53 % Független
Marian Kotleba 11 12.94 % ĽSNS
Martin Juhaniak 10 11.76 % Független
Vojtech Kökény 6 7.06 % SRK
Milan Urbáni 4 4.71 % SMS
Michal Kantor 4 4.71 % SZS
Jozef Šimko 3 3.53 % Független
Martin Klus 2 2.35 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 1 1.18 % JĽSS
Pavel Greksa 1 1.18 % Független
Alena Pivovarčiová 1 1.18 % NP
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 86
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Nagy 42 67.74% MOST - HÍD
Anna Szögedi 33 53.23% SMK-MKP
Ján Šeševička 16 25.81% Független
Katarína Danišová 14 22.58% KDH, SMER - SD
Eva Cireňová 11 17.74% SMER - SD, KDH
Nikoleta Gallová 8 12.90% NP
Eva Hicárová 5 8.06% Független
Dušan Ďuriška 4 6.45% SĽS
Ľudovít Sendrei 4 6.45% SRK
Július Laššan 4 6.45% KDH, SMER - SD
Marek Nosko 3 4.84% Független
Jozef Gurský 3 4.84% KSS
Ján Germánus 2 3.23% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Andrea Hroncová 2 3.23% HZD, ĽS-HZDS
Jaroslav Kacián 1 1.61% ĽS Naše Slovensko
Branislav Skaloš 1 1.61% KSS
Zuzana Nemogová 1 1.61% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 0 0.00% SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00% NP
Ľudovít Štítnický 0 0.00% SMS
Emil Samko 0 0.00% KĽS
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Mária Duszová 62 72.09% Független
Július Laššan 31 36.05% SMER-SD
Milan Kolesár 29 33.72% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
János Deák 22 25.58% SMK-MKP
Anna Szögedi 15 17.44% SMK-MKP
Zsuzsa Hunyák 15 17.44% SMK-MKP
Roland Kovács 9 10.47% Független
Gabriela Tamášová 5 5.81% SRK
Hilda Puterová 5 5.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Brzáč 4 4.65% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Martin Kvetko 4 4.65% Független
Dávid Galovič 2 2.33% Független
Dušan Ďuriška 2 2.33% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Alena Zelinová 2 2.33% SNS
Ladislav Lukáč 2 2.33% SNS
Pavel Alexa 1 1.16% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Ružáni 1 1.16% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 1 1.16% SNS
Vladimíra Šmidtová 1 1.16% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bafia 1 1.16% SMER-SD
Svetoslav Albíni 1 1.16% Független
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 55.23 %
Nagyrőce 45 9.41 %
Ratkósebes 25 5.23 %
Lice 23 4.81 %
Sajógömör 13 2.72 %
Felsőfalu 7 1.46 %
Lubény 7 1.46 %
Jolsva 6 1.26 %
Ratkó 6 1.26 %
Kövi 5 1.05 %
Gerlice 4 0.84 %
Szkáros 4 0.84 %
Gömörfalva 4 0.84 %
Murányhosszúrét 4 0.84 %
Murányalja 3 0.63 %
Lehelfalva 3 0.63 %
Újvásár 2 0.42 %
Hizsnyó 2 0.42 %
Alsófalu 2 0.42 %
Deresk 2 0.42 %
Szásza 2 0.42 %
Zsór 2 0.42 %
Otrokócs 2 0.42 %
Murányhuta 2 0.42 %
Murányszabadi 1 0.21 %
Kisperlász 1 0.21 %
Gömörrákos 1 0.21 %
Baráttelke 1 0.21 %
Lévárt 1 0.21 %
Gömörliget 1 0.21 %
Szirk 1 0.21 %
Turcsok 1 0.21 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 63.40 %
Sajógömör 81 5.51 %
Nagyrőce 57 3.88 %
Lice 45 3.06 %
Gömörfalva 40 2.72 %
Gice 37 2.52 %
Szirk 37 2.52 %
Deresk 33 2.24 %
Felsőrás 30 2.04 %
Lévárt 20 1.36 %
Gömörliget 18 1.22 %
Lőkös 16 1.09 %
Otrokócs 15 1.02 %
Alsófalu 13 0.88 %
Szkáros 12 0.82 %
Zsór 9 0.61 %
Felsőfalu 7 0.48 %
Jolsvatapolca 7 0.48 %
Jolsva 7 0.48 %
Ratkósebes 5 0.34 %
Ratkó 4 0.27 %
Murányalja 3 0.20 %
Kisvisnyó 3 0.20 %
Lubény 3 0.20 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Kövi 2 0.14 %
Szásza 2 0.14 %
Újvásár 2 0.14 %
Murányhuta 1 0.07 %
Murányhosszúrét 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 19.06 %
Kövi 72 18.80 %
Tornalja 26 6.79 %
Kisperlász 20 5.22 %
Szirk 19 4.96 %
Jolsva 18 4.70 %
Ratkósebes 14 3.66 %
Murányalja 13 3.39 %
Gömörrákos 9 2.35 %
Deresk 8 2.09 %
Ratkó 8 2.09 %
Szásza 7 1.83 %
Lubény 7 1.83 %
Nandrás 6 1.57 %
Jolsvatapolca 5 1.31 %
Turcsok 5 1.31 %
Gömörfalva 5 1.31 %
Lice 4 1.04 %
Hizsnyó 4 1.04 %
Murányhosszúrét 4 1.04 %
Sajógömör 4 1.04 %
Kakasalja 4 1.04 %
Vizesrét 3 0.78 %
Újvásár 3 0.78 %
Zsór 3 0.78 %
Baráttelke 3 0.78 %
Poloszkó 2 0.52 %
Murányhuta 2 0.52 %
Otrokócs 2 0.52 %
Felsőfalu 2 0.52 %
Süvete 2 0.52 %
Gömörliget 2 0.52 %
Lehelfalva 2 0.52 %
Alsófalu 1 0.26 %
Szkáros 1 0.26 %
Murányszabadi 1 0.26 %
Gice 1 0.26 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 56.89 %
Tornalja 71 7.30 %
Murányhosszúrét 40 4.12 %
Murányalja 39 4.01 %
Lubény 39 4.01 %
Lehelfalva 39 4.01 %
Vizesrét 33 3.40 %
Jolsva 24 2.47 %
Szirk 13 1.34 %
Gömörliget 12 1.23 %
Ratkósebes 11 1.13 %
Ratkó 8 0.82 %
Gice 7 0.72 %
Hizsnyó 7 0.72 %
Murányhuta 6 0.62 %
Gömörrákos 6 0.62 %
Jolsvatapolca 6 0.62 %
Kakasalja 6 0.62 %
Murányszabadi 6 0.62 %
Lice 5 0.51 %
Sajógömör 5 0.51 %
Szásza 4 0.41 %
Turcsok 4 0.41 %
Kövi 3 0.31 %
Deresk 3 0.31 %
Otrokócs 2 0.21 %
Süvete 2 0.21 %
Gömörfalva 2 0.21 %
Szkáros 2 0.21 %
Újvásár 2 0.21 %
Baráttelke 2 0.21 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 14.38 %
Gömörfalva 38 12.71 %
Nagyrőce 30 10.03 %
Lice 22 7.36 %
Kövi 14 4.68 %
Jolsva 13 4.35 %
Murányhosszúrét 9 3.01 %
Süvete 9 3.01 %
Sajógömör 8 2.68 %
Deresk 5 1.67 %
Otrokócs 5 1.67 %
Szirk 4 1.34 %
Ratkó 4 1.34 %
Turcsok 3 1.00 %
Felsőfalu 3 1.00 %
Ratkósebes 2 0.67 %
Lubény 2 0.67 %
Gömörliget 2 0.67 %
Murányhuta 2 0.67 %
Murányalja 2 0.67 %
Gömörrákos 2 0.67 %
Vizesrét 1 0.33 %
Zsór 1 0.33 %
Jolsvatapolca 1 0.33 %
Szásza 1 0.33 %
Baráttelke 1 0.33 %
Lehelfalva 1 0.33 %
Alsófalu 1 0.33 %
Kisperlász 1 0.33 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 58.11 %
Lubény 44 4.89 %
Jolsva 26 2.89 %
Vizesrét 21 2.33 %
Murányhosszúrét 19 2.11 %
Süvete 17 1.89 %
Tornalja 15 1.67 %
Nandrás 15 1.67 %
Lehelfalva 14 1.56 %
Kakasalja 12 1.33 %
Hizsnyó 11 1.22 %
Turcsok 11 1.22 %
Lice 11 1.22 %
Baráttelke 10 1.11 %
Murányhuta 10 1.11 %
Jolsvatapolca 10 1.11 %
Murányalja 9 1.00 %
Ratkósebes 9 1.00 %
Gömörrákos 8 0.89 %
Gömörliget 8 0.89 %
Murányszabadi 6 0.67 %
Otrokócs 5 0.56 %
Ratkó 5 0.56 %
Kisperlász 4 0.44 %
Szirk 4 0.44 %
Sajógömör 4 0.44 %
Szásza 3 0.33 %
Gice 3 0.33 %
Poloszkó 2 0.22 %
Gömörfalva 2 0.22 %
Szkáros 2 0.22 %
Kövi 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Felsőfalu 1 0.11 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 27.12 %
Nagyrőce 90 16.61 %
Turcsok 35 6.46 %
Ratkó 22 4.06 %
Nandrás 17 3.14 %
Szásza 16 2.95 %
Jolsva 14 2.58 %
Gömörrákos 12 2.21 %
Tornalja 11 2.03 %
Sajógömör 11 2.03 %
Lubény 10 1.85 %
Baráttelke 9 1.66 %
Jolsvatapolca 8 1.48 %
Kövi 8 1.48 %
Gerlice 8 1.48 %
Ratkósebes 8 1.48 %
Lehelfalva 8 1.48 %
Gömörfalva 7 1.29 %
Újvásár 7 1.29 %
Kisperlász 7 1.29 %
Murányhosszúrét 6 1.11 %
Lice 6 1.11 %
Vizesrét 6 1.11 %
Murányalja 5 0.92 %
Poloszkó 5 0.92 %
Gömörliget 5 0.92 %
Otrokócs 4 0.74 %
Süvete 4 0.74 %
Hizsnyó 4 0.74 %
Kakasalja 4 0.74 %
Felsőfalu 4 0.74 %
Deresk 3 0.55 %
Murányszabadi 3 0.55 %
Gice 2 0.37 %
Lévárt 1 0.18 %
Murányhuta 1 0.18 %
Szkáros 1 0.18 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 59.33 %
Sajógömör 59 5.82 %
Gömörfalva 40 3.95 %
Nagyrőce 27 2.67 %
Deresk 24 2.37 %
Süvete 23 2.27 %
Otrokócs 22 2.17 %
Lévárt 22 2.17 %
Gice 22 2.17 %
Alsófalu 17 1.68 %
Jolsva 16 1.58 %
Felsőrás 15 1.48 %
Lőkös 15 1.48 %
Szásza 15 1.48 %
Lice 14 1.38 %
Gömörliget 10 0.99 %
Jolsvatapolca 10 0.99 %
Szkáros 10 0.99 %
Zsór 9 0.89 %
Szirk 7 0.69 %
Murányalja 5 0.49 %
Turcsok 5 0.49 %
Felsőfalu 5 0.49 %
Murányhosszúrét 5 0.49 %
Baráttelke 4 0.39 %
Lubény 3 0.30 %
Ratkó 2 0.20 %
Murányszabadi 2 0.20 %
Kövi 2 0.20 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 63.25 %
Jolsva 111 5.53 %
Tornalja 74 3.69 %
Murányalja 61 3.04 %
Ratkósebes 59 2.94 %
Vizesrét 54 2.69 %
Lehelfalva 51 2.54 %
Lubény 51 2.54 %
Szirk 37 1.84 %
Murányhosszúrét 34 1.69 %
Hizsnyó 28 1.39 %
Baráttelke 25 1.25 %
Jolsvatapolca 21 1.05 %
Kövi 20 1.00 %
Murányszabadi 16 0.80 %
Murányhuta 15 0.75 %
Gömörliget 13 0.65 %
Ratkó 13 0.65 %
Turcsok 10 0.50 %
Szásza 10 0.50 %
Gice 9 0.45 %
Újvásár 9 0.45 %
Gömörrákos 8 0.40 %
Kakasalja 7 0.35 %
Lice 6 0.30 %
Kisperlász 6 0.30 %
Poloszkó 6 0.30 %
Gömörfalva 5 0.25 %
Nandrás 5 0.25 %
Sajógömör 5 0.25 %
Szkáros 4 0.20 %
Gerlice 4 0.20 %
Süvete 3 0.15 %
Deresk 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Zsór 3 0.15 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 52.45 %
Vizesrét 190 7.88 %
Lubény 95 3.94 %
Jolsva 88 3.65 %
Murányalja 77 3.20 %
Tornalja 67 2.78 %
Lehelfalva 67 2.78 %
Murányhosszúrét 63 2.61 %
Hizsnyó 54 2.24 %
Jolsvatapolca 52 2.16 %
Baráttelke 46 1.91 %
Turcsok 41 1.70 %
Szirk 41 1.70 %
Murányszabadi 33 1.37 %
Ratkósebes 33 1.37 %
Otrokócs 31 1.29 %
Kövi 25 1.04 %
Lice 24 1.00 %
Kakasalja 21 0.87 %
Ratkó 20 0.83 %
Gömörrákos 20 0.83 %
Gömörliget 18 0.75 %
Nandrás 17 0.71 %
Gice 14 0.58 %
Murányhuta 13 0.54 %
Felsőfalu 7 0.29 %
Kisperlász 7 0.29 %
Sajógömör 6 0.25 %
Szásza 6 0.25 %
Szkáros 5 0.21 %
Deresk 5 0.21 %
Gömörfalva 5 0.21 %
Poloszkó 5 0.21 %
Újvásár 5 0.21 %
Süvete 4 0.17 %
Zsór 4 0.17 %
Lőkös 3 0.12 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 26.84 %
Tornalja 24 7.67 %
Lubény 17 5.43 %
Szirk 12 3.83 %
Jolsva 11 3.51 %
Gerlice 10 3.19 %
Vizesrét 9 2.88 %
Lehelfalva 7 2.24 %
Murányalja 7 2.24 %
Kövi 6 1.92 %
Turcsok 6 1.92 %
Jolsvatapolca 5 1.60 %
Lice 4 1.28 %
Murányhosszúrét 4 1.28 %
Sajógömör 4 1.28 %
Hizsnyó 3 0.96 %
Gice 3 0.96 %
Gömörliget 3 0.96 %
Baráttelke 3 0.96 %
Gömörfalva 3 0.96 %
Ratkósebes 3 0.96 %
Gömörrákos 3 0.96 %
Murányszabadi 2 0.64 %
Szkáros 2 0.64 %
Újvásár 2 0.64 %
Otrokócs 2 0.64 %
Zsór 2 0.64 %
Murányhuta 2 0.64 %
Nandrás 1 0.32 %
Kakasalja 1 0.32 %
Szásza 1 0.32 %
Süvete 1 0.32 %
Felsőfalu 1 0.32 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 46.86 %
Murányhosszúrét 163 11.12 %
Murányalja 120 8.19 %
Tornalja 73 4.98 %
Jolsva 69 4.71 %
Lehelfalva 43 2.93 %
Vizesrét 36 2.46 %
Lubény 30 2.05 %
Ratkósebes 23 1.57 %
Szirk 22 1.50 %
Ratkó 21 1.43 %
Hizsnyó 20 1.36 %
Gömörliget 14 0.95 %
Gice 13 0.89 %
Kövi 13 0.89 %
Murányhuta 12 0.82 %
Murányszabadi 12 0.82 %
Baráttelke 12 0.82 %
Jolsvatapolca 12 0.82 %
Lice 11 0.75 %
Gömörrákos 10 0.68 %
Kisperlász 9 0.61 %
Süvete 9 0.61 %
Deresk 8 0.55 %
Kakasalja 6 0.41 %
Nandrás 5 0.34 %
Otrokócs 4 0.27 %
Turcsok 4 0.27 %
Újvásár 3 0.20 %
Felsőfalu 2 0.14 %
Szásza 1 0.07 %
Lőkös 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Sajógömör 1 0.07 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 36.11 %
Jolsva 441 16.25 %
Tornalja 166 6.12 %
Lubény 125 4.61 %
Lehelfalva 105 3.87 %
Jolsvatapolca 90 3.32 %
Murányalja 84 3.10 %
Sajógömör 82 3.02 %
Vizesrét 75 2.76 %
Murányhosszúrét 71 2.62 %
Hizsnyó 66 2.43 %
Gömörliget 65 2.39 %
Lice 64 2.36 %
Kövi 52 1.92 %
Baráttelke 47 1.73 %
Gömörrákos 40 1.47 %
Gice 34 1.25 %
Szirk 31 1.14 %
Otrokócs 29 1.07 %
Kisperlász 27 0.99 %
Nandrás 26 0.96 %
Ratkó 20 0.74 %
Kakasalja 20 0.74 %
Süvete 20 0.74 %
Deresk 19 0.70 %
Ratkósebes 19 0.70 %
Murányszabadi 16 0.59 %
Szkáros 13 0.48 %
Felsőrás 12 0.44 %
Turcsok 11 0.41 %
Murányhuta 9 0.33 %
Lőkös 8 0.29 %
Felsőfalu 8 0.29 %
Gömörfalva 7 0.26 %
Lévárt 4 0.15 %
Szásza 4 0.15 %
Alsófalu 4 0.15 %
Gerlice 4 0.15 %
Újvásár 3 0.11 %
Kisvisnyó 3 0.11 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 28.02 %
Deresk 153 13.61 %
Sajógömör 109 9.70 %
Gömörfalva 80 7.12 %
Szirk 73 6.49 %
Nagyrőce 69 6.14 %
Otrokócs 62 5.52 %
Lice 34 3.02 %
Lévárt 30 2.67 %
Szkáros 28 2.49 %
Felsőrás 26 2.31 %
Zsór 17 1.51 %
Süvete 16 1.42 %
Lőkös 15 1.33 %
Kisvisnyó 12 1.07 %
Jolsva 11 0.98 %
Felsőfalu 10 0.89 %
Alsófalu 10 0.89 %
Kövi 7 0.62 %
Gice 7 0.62 %
Murányhosszúrét 6 0.53 %
Szásza 6 0.53 %
Gömörrákos 5 0.44 %
Murányalja 5 0.44 %
Ratkó 5 0.44 %
Lubény 4 0.36 %
Murányhuta 3 0.27 %
Turcsok 3 0.27 %
Ratkósebes 2 0.18 %
Lehelfalva 2 0.18 %
Nandrás 2 0.18 %
Gömörliget 2 0.18 %
Jolsvatapolca 2 0.18 %
Baráttelke 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Vizesrét 1 0.09 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 50.42 %
Vizesrét 157 10.90 %
Lubény 62 4.31 %
Jolsvatapolca 44 3.06 %
Kövi 42 2.92 %
Lehelfalva 39 2.71 %
Murányhosszúrét 39 2.71 %
Murányalja 37 2.57 %
Jolsva 37 2.57 %
Szirk 30 2.08 %
Tornalja 30 2.08 %
Hizsnyó 28 1.94 %
Süvete 24 1.67 %
Baráttelke 20 1.39 %
Murányhuta 19 1.32 %
Murányszabadi 15 1.04 %
Ratkó 14 0.97 %
Gice 13 0.90 %
Szásza 13 0.90 %
Gömörliget 12 0.83 %
Turcsok 12 0.83 %
Gömörrákos 11 0.76 %
Ratkósebes 10 0.69 %
Kisperlász 10 0.69 %
Kakasalja 8 0.56 %
Nandrás 7 0.49 %
Deresk 6 0.42 %
Sajógömör 5 0.35 %
Lice 4 0.28 %
Felsőfalu 4 0.28 %
Újvásár 3 0.21 %
Gömörfalva 2 0.14 %
Poloszkó 2 0.14 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 45.20 %
Szirk 80 6.86 %
Jolsva 78 6.69 %
Tornalja 57 4.89 %
Lubény 52 4.46 %
Murányalja 49 4.20 %
Murányhosszúrét 43 3.69 %
Ratkósebes 38 3.26 %
Ratkó 20 1.72 %
Baráttelke 20 1.72 %
Gömörrákos 19 1.63 %
Kakasalja 19 1.63 %
Turcsok 18 1.54 %
Vizesrét 17 1.46 %
Hizsnyó 16 1.37 %
Lehelfalva 16 1.37 %
Jolsvatapolca 15 1.29 %
Sajógömör 12 1.03 %
Murányszabadi 12 1.03 %
Gömörfalva 11 0.94 %
Kövi 11 0.94 %
Gice 10 0.86 %
Szkáros 9 0.77 %
Gömörliget 9 0.77 %
Süvete 8 0.69 %
Gerlice 8 0.69 %
Lice 7 0.60 %
Felsőfalu 6 0.51 %
Nandrás 6 0.51 %
Poloszkó 5 0.43 %
Murányhuta 3 0.26 %
Alsófalu 3 0.26 %
Kisperlász 2 0.17 %
Szásza 2 0.17 %
Újvásár 1 0.09 %
Otrokócs 1 0.09 %
Lévárt 1 0.09 %
Deresk 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 35.71 %
Sajógömör 22 4.25 %
Nagyrőce 19 3.67 %
Gömörfalva 13 2.51 %
Otrokócs 9 1.74 %
Lice 7 1.35 %
Deresk 6 1.16 %
Gice 5 0.97 %
Jolsva 5 0.97 %
Lévárt 4 0.77 %
Süvete 4 0.77 %
Lubény 4 0.77 %
Szkáros 4 0.77 %
Murányhosszúrét 4 0.77 %
Gömörliget 3 0.58 %
Szásza 3 0.58 %
Zsór 3 0.58 %
Alsófalu 3 0.58 %
Jolsvatapolca 3 0.58 %
Murányalja 3 0.58 %
Ratkó 2 0.39 %
Hizsnyó 2 0.39 %
Lőkös 2 0.39 %
Poloszkó 2 0.39 %
Vizesrét 1 0.19 %
Kisvisnyó 1 0.19 %
Turcsok 1 0.19 %
Kövi 1 0.19 %
Szirk 1 0.19 %
Gömörrákos 1 0.19 %
Felsőrás 1 0.19 %
Baráttelke 1 0.19 %
Ratkósebes 1 0.19 %
Murányhuta 1 0.19 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 52.74 %
Jolsva 52 6.94 %
Tornalja 45 6.01 %
Murányhosszúrét 35 4.67 %
Szirk 32 4.27 %
Lubény 31 4.14 %
Murányalja 26 3.47 %
Baráttelke 18 2.40 %
Ratkó 16 2.14 %
Hizsnyó 14 1.87 %
Gömörrákos 13 1.74 %
Kakasalja 13 1.74 %
Ratkósebes 11 1.47 %
Vizesrét 11 1.47 %
Gömörfalva 10 1.34 %
Jolsvatapolca 8 1.07 %
Kövi 8 1.07 %
Lehelfalva 7 0.93 %
Gice 7 0.93 %
Sajógömör 6 0.80 %
Szkáros 6 0.80 %
Murányszabadi 6 0.80 %
Felsőfalu 6 0.80 %
Turcsok 6 0.80 %
Gömörliget 5 0.67 %
Nandrás 3 0.40 %
Lice 2 0.27 %
Deresk 2 0.27 %
Szásza 2 0.27 %
Murányhuta 1 0.13 %
Lőkös 1 0.13 %
Otrokócs 1 0.13 %
Süvete 1 0.13 %
Alsófalu 1 0.13 %
Kisperlász 1 0.13 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 53.03 %
Murányalja 283 18.46 %
Murányhosszúrét 88 5.74 %
Murányszabadi 69 4.50 %
Jolsva 53 3.46 %
Tornalja 46 3.00 %
Vizesrét 40 2.61 %
Murányhuta 34 2.22 %
Szirk 26 1.70 %
Hizsnyó 19 1.24 %
Jolsvatapolca 16 1.04 %
Lubény 15 0.98 %
Kakasalja 14 0.91 %
Lehelfalva 14 0.91 %
Gömörrákos 11 0.72 %
Ratkósebes 10 0.65 %
Gömörliget 10 0.65 %
Gice 9 0.59 %
Baráttelke 9 0.59 %
Ratkó 7 0.46 %
Turcsok 6 0.39 %
Lice 5 0.33 %
Deresk 5 0.33 %
Kövi 5 0.33 %
Süvete 4 0.26 %
Szásza 4 0.26 %
Sajógömör 4 0.26 %
Gömörfalva 4 0.26 %
Kisperlász 3 0.20 %
Nandrás 3 0.20 %
Alsófalu 2 0.13 %
Szkáros 1 0.07 %
Poloszkó 1 0.07 %
Otrokócs 1 0.07 %
Újvásár 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 39.73 %
Jolsva 71 6.78 %
Tornalja 65 6.21 %
Szirk 62 5.92 %
Lubény 45 4.30 %
Murányalja 36 3.44 %
Murányhosszúrét 34 3.25 %
Ratkó 31 2.96 %
Turcsok 31 2.96 %
Ratkósebes 25 2.39 %
Hizsnyó 24 2.29 %
Baráttelke 21 2.01 %
Gömörrákos 19 1.81 %
Kövi 14 1.34 %
Szkáros 13 1.24 %
Kakasalja 12 1.15 %
Nandrás 12 1.15 %
Lehelfalva 11 1.05 %
Vizesrét 9 0.86 %
Gömörfalva 8 0.76 %
Jolsvatapolca 8 0.76 %
Gerlice 7 0.67 %
Deresk 7 0.67 %
Gice 6 0.57 %
Felsőfalu 6 0.57 %
Murányszabadi 5 0.48 %
Lice 4 0.38 %
Poloszkó 3 0.29 %
Gömörliget 2 0.19 %
Kisperlász 2 0.19 %
Sajógömör 2 0.19 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 63.91 %
Sajógömör 57 5.30 %
Gömörfalva 33 3.07 %
Gice 21 1.95 %
Lice 21 1.95 %
Murányhosszúrét 18 1.67 %
Lőkös 17 1.58 %
Nagyrőce 16 1.49 %
Otrokócs 15 1.40 %
Deresk 14 1.30 %
Szkáros 13 1.21 %
Lévárt 12 1.12 %
Alsófalu 12 1.12 %
Felsőrás 11 1.02 %
Zsór 10 0.93 %
Süvete 6 0.56 %
Kövi 6 0.56 %
Felsőfalu 5 0.47 %
Ratkó 3 0.28 %
Murányalja 2 0.19 %
Kisvisnyó 2 0.19 %
Jolsva 2 0.19 %
Lubény 2 0.19 %
Turcsok 2 0.19 %
Gömörliget 2 0.19 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Ratkósebes 1 0.09 %
Újvásár 1 0.09 %
Szásza 1 0.09 %
Szirk 1 0.09 %
Jolsvatapolca 1 0.09 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
99 58.58%
VPN
30 17.75%
KSČ
16 9.47%
DÚRS
8 4.73%
SZ
5 2.96%
DS
4 2.37%
KDH
3 1.78%
SD
2 1.18%
SSL
1 0.59%
SPV
1 0.59%
Érvényes szavazatok 169
Együttélés-MKDM
65 40.12%
Magyar Polgári Párt
34 20.99%
HZDS
25 15.43%
SDĽ
11 6.79%
ROI
8 4.94%
SPI
6 3.70%
KSS
3 1.85%
ODÚ
3 1.85%
SNS
2 1.23%
SSL-SNZ
2 1.23%
SZS
1 0.62%
ZPR-RČS
1 0.62%
SDSS
1 0.62%
Érvényes szavazatok 162
MK
84 57.53%
KSS
23 15.75%
SP-VOĽBA
7 4.79%
HZDS-RSS
6 4.11%
6 4.11%
SPK
6 4.11%
ZRS
5 3.42%
HZPCS
3 2.05%
KDH
2 1.37%
SD
2 1.37%
DS
1 0.68%
SNS
1 0.68%
Érvényes szavazatok 146
MKP
95 54.91%
SDK
34 19.65%
HZDS
16 9.25%
SOP
9 5.20%
SDĽ
5 2.89%
MLHZP
5 2.89%
KSS
4 2.31%
SNS
2 1.16%
ZRS
1 0.58%
JSP
1 0.58%
SLS
1 0.58%
Érvényes szavazatok 173
MKP
90 61.64%
ANO
18 12.33%
SDKU
9 6.16%
HZDS
8 5.48%
KSS
6 4.11%
SMER
5 3.42%
SNS
2 1.37%
SDĽ
2 1.37%
SZS
1 0.68%
ROMA
1 0.68%
SDA
1 0.68%
SNJ
1 0.68%
NOSNP
1 0.68%
ROSA
1 0.68%
Érvényes szavazatok 146
MKP
109 77.30%
SMER
14 9.93%
SNS
5 3.55%
ĽS HZDS
4 2.84%
SDKU DS
3 2.13%
LB
2 1.42%
KSS
1 0.71%
SF
1 0.71%
ANO
1 0.71%
PS
1 0.71%
Érvényes szavazatok 141
Most-Híd
49 39.20%
MKP
27 21.60%
ĽS HZDS
15 12.00%
SMER
14 11.20%
SaS
8 6.40%
SDKU DS
6 4.80%
EDS
2 1.60%
SNS
1 0.80%
SDĽ
1 0.80%
KDH
1 0.80%
ND
1 0.80%
Érvényes szavazatok 125
Most-Híd
56 50.45%
MKP
31 27.93%
SMER SD
10 9.01%
99 Percent
6 5.41%
KDH
2 1.80%
OĽaNO
2 1.80%
SNS
1 0.90%
SaS
1 0.90%
Obyčajní ľudia
1 0.90%
SDKU DS
1 0.90%
Érvényes szavazatok 111
Most-Híd
45 35.43%
MKP
41 32.28%
SMER SD
10 7.87%
LSNS
9 7.09%
OĽANO-NOVA
8 6.30%
KSS
4 3.15%
SKOK!
4 3.15%
SME RODINA
2 1.57%
SNS
1 0.79%
SaS
1 0.79%
KDH
1 0.79%
TIP
1 0.79%
Érvényes szavazatok 127
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések