SK
KS
.....

Perény - Hím

Község

címer zászló
1806 99% magyar 1910
331 22% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Perényhím
Hivatalos szlovák megnevezés:
Perín - Chym
1918 előtti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Cserehát - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
Avas alja (Pod stuchnuté), (Bélatanya), Berek, Cigány-föld (Cigánske zeme), Cintorínske tanorky, Čertová skala, Csonkás, Dolinový pasienok, Feljárók, Felső, Fekete-erdő, Felsőlánc (Vyšný Lánec), Füzes (Vrbina), Gelyvás (Gelvaš), Gombi pázsit (Gombošské pastvisko), Gombospuszta (Gomboš), Grófi-feljárók (Grófske), Haraszt-domb (Raďaše), Hármas (Trojica), Hím (Chym), (Hosszúk), Hosszú-rét, Ida, Jankovo, (Kanyapta-mocsár), Kanyapta-patak, Kavacsos (Štrkovište), Kavicsos-domb, Kegyek, Keskenyek (Úzke), Kopcové, Köves-domb, Középsők (Stredné), Kurta (Krátke), Kúti földek (Studňové pozemky), Makkos (Makovisko), Mákosi-tábla, Malá čistina, Malá rúbaň, Malom-sánc (Mlynský klin), Manta, Meggyes (Višňové), Milhošťské chrastie, Morital, Mravenčiak, Nagy-erdő (Veľký les), Nagy-föld (Kukuričné pole), Nagy-földek (Veľké pozemky), Nagy-haraszt (Veľká chrasť), Nagy-rét (Veľká lúka), Nely, Nemesi-föld, (Nemti-erdő), Ortványdomb (Ortváň), Páskum-legelő (Pastvisko), Perek, Perény (Perín), Perényi-halastavak (Perínske rybníky, Potyogó), Pod zvonkami, Ritkás (Riedené), Szálas (Salaš), Szekszici legelő (Seksie), Szőlős (Pustý vinohrad), Tobolka, Új Mákos (Makovisko), Váltó (Zmenené), Váltó tábla (Tablové striadanie), Veľká rúbaň, Vidorgov, Vypusty
Koordináták:
48.53003311, 21.16596794
Terület:
41,51 km2
Rang:
község
Népesség:
1423
Tszf. magasság:
214 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04474
Település kód:
521876
Szervezeti azonosító:
324612

A község a Keleti-Cserehát északi lábánál, a Kanyapta-medence déli peremén fekvő, a Buzitát Kenyheccel összekötő országút mentén sorakozó három település közigazgatási egysége. Központja Perény, mely Szepsitől 21 km-re délkeletre, Kassától pedig 24 km-re délre fekszik. Perénytől 2 km-re nyugatra, az Ida-patak mentén található Hím, 4,5 km-re nyugatra pedig Felsőlánc. Perény 214, Hím 224, Felsőlánc pedig 115 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a község kiterjedt határa 190-324 méteres magasságban húzódik, legmagasabb pontja a Perénytől délre, a szlovák-magyar határon emelkedő Kavicsos-domb (324 m). Határának legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület, erdők csak az államhatár közvetlen szomszédságában maradtak fent (a Magyarország területén fekvő, Hernádpetritól északra húzódó kiterjedt Nagy-erdő határon átnyúló északi pereme). 2011-ben területének 76,5 százalékát (3175 ha) szántóföld, 8,1 százalékát (336 ha) rét és legelő, 5,0 százalékát (209 ha) erdő, 3,9 – 3,9 százalékát vízfelület (163 ha) és beépített terület (161 ha), 1,7 százalékát (69 ha) pedig kertek foglalták el. A Perénytől északra fekvő egykori Fekete-erdőt és a Miglécnémeti határánál húzódó Nemti-erdőt a 20. század első felében kiirtották, az északnyugatra elterülő egykori hatalmas Kanyapta-mocsarat pedig kiszárították. Perényt a 3315-ös út köti össze észak felé Gombospusztán keresztül (4,5 km) Nagyidával (7,5 km), a 3302-es út nyugat felé Felsőlánc és Alsólánc (6 km) érintésével Buzitával (8 km). Hím közlekedési szempontból zsákfalunak számít, a 3302-es útról elágazó bekötőúton közelíthető meg. Perényt mellékutak kötik össze Kenyheccel (6,5 km) és a schengeni határnyitás óta a magyarországi Hidasnémetivel (5,5 km). Perény-Hím nyugatról Buzita és Alsólánc, északnyugatról Szeszta és Komaróc, északról Nagyida, északkeletről Abaújszina, keletről Kenyhec és Miglécnémeti, délről pedig Hernádpetri, Hidasnémeti és Tornyosnémeti községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1964-ben alakult Perény és Hím községek egyesítésével. 1991-ben Felsőlánc község is csatlakozott Perény-Hímhez. Elődközségei kisközségként 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartoztak. 1920-ban a trianoni határ megvonásakor Perény területének 13,3 %-át (444 ha), Hím pedig 28,5 %-át (194 ha) elveszítette. Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartoztak, majd a Kassa-vidéki járáshoz csatolták őket. 1938-1945 között mindhárom községet visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). A község 41,51 km²-es területe három kataszteri területre oszlik: Perény (28,88 km²), Hím (4,86 km²) és Felsőlánc (7,77 km²). Perény és Hím területe a trianoni határ megvonása óta nem változott, Felsőlánc határa ma is azonos az 1910-essel. Perény kataszteréhez tartozik Gombospuszta is, mely azonban ennek ellenére közigazgatásilag Nagyida településrészének számít.

Népesség

2011-ben Perény-Hím lakossága 1407 fő volt, melynek kétharmada (66,5 %) szlovák, valamivel több, mint egynegyede (28,5 %) pedig magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A magyar anyanyelvűek aránya (34,5 %) kevéssel meghaladta a magyar nemzetiségűekét. A rendszerváltás utáni két évtizedre a magyar nemzetiségűek arányának csökkenése (1991-2011 között 39,3 százalékról 28,2 százalékra) volt a jellemző, ezzel párhuzamosan a szlovákok aránya 60,3 %-ról 66,5 %-ra emelkedett. A korábban csaknem kizárólag magyarok lakta három község etnikai arculatát az 1948-as lakosságcsere változtatta meg alapvetően: Perény magyar lakosságának több, mint a felét kitelepítették, 1961-ben már csak lakosságának alig egyötöde (21,9 %) volt magyar nemzetiségű. Hím és Felsőlánc megőrizték magyar többségüket, Felsőláncon 1991-ben a lakosság 72,8 %-a vallotta magyarnak magát. Három elődközségének együttvéve 1910-ben 1813, 1921-ben 1681, 1938-ban pedig 2038, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. Perény-Hím község 1991-2011 között folyamatosan vesztett népességéből – lakosságszáma 12,2 százalékkal, 1602 főről 1407-re csökkent. Ez a folyamat 2011 után megfordult, 2011-2017 között már 3,5 %-kal (1407-ről 1456 főre) nőtt a lakosság száma. 2011-ben Perény-Hím lakosságának 72,1 %-a volt római katolikus, 10,0 %-a református és 2,8 %-a görög katolikus vallású volt, a felekezeten kívüliek a lakosság 6,4 %-át tették ki. Elődközségei közül 1921-ben Perény és Hím római katolikus többségű volt, Felsőláncon a római katolikusok és a reformátusok aránya megegyezett, a görög katolikus kisebbség aránya pedig mindhárom községben számottevő volt – Hímen a lakosság több mint egynegyedét alkották. 2011-ben az összlakosság 59,8 százaléka (841 fő) élt Perény, 23,4 %-a (329 fő) Hím, 16,8 %-a (237 fő) pedig Felsőlánc településrészeken. A község népsűrűsége 2011-ben 33,9 fő/km2 volt, mely a járási átlag kevesebb mint fele. Ugyanakkor a Perény kataszteri területén fekvő Gombospuszta Nagyidához sorolt lakosságát – 2011-ben 257 fő – beszámítva ez az adat 40,1 fő/km2-re emelkedik.

Történelem

Perényt 1220-ban "villa Peruen" néven említik először az írásos források. 1295-ben "villa Perwen", 1318-ban Purwyn, 1332-ben pedig Peryn névalakban szerepelt az okiratokban. Neve szláv eredetű személynévből („Prven, Perven“) származik magyar névadással. A Perényi család birtoka volt a 13. század óta, a 14. század elején a főúri rangot nyert Perényi Tamás, majd 1311-től Perényi János és Miklós birtokában volt. A család a faluról vette nevét is. A 15. században Nagyida váruradalmához tartozott. 1427-ben 72 portája adózott, ezzel Abaúj vármegye népesebb települései közé tartozott. 1553-ban már csak 24 lakott porta volt a faluban, melynek akkor Perényi János és Miklós voltak a birtokosai. Lakói 1550 körül református hitre tértek, római katolikus plébániáját 1761-ben alapították újra. Templomát 1746-ban vette vissza Meskó Jakab a reformátusoktól. 1828-ban 138 háza és 1097 lakosa volt. A 19. század közepén a Meskó család volt a legnagyobb birtokos a községben. 1850-ben már jelentős számú zsidó lakosság (45 fő) is élt itt. 1869-ben 1194, 1880-ban 1268, 1890-ben 1179, 1900-ban 1239, 1910-ben pedig 1241 lakosa volt. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. 1890-ben már postahivatal is működött itt. 1880-ban 139, 1910-ben már 181 ház állt a faluban. A 20. század elején a Kanyapta-mocsár kiszárítása és tágas határa (melynek fele nagybirtok, fele pedig paraszti birtok volt) révén a környék egyik leggazdagabb parasztközségévé vált. 1920-ban a trianoni határ megvonásával határközséggé vált. Az első Csehszlovák Köztársaság idején folyamatosan növelte népességét: 1921-ben 1119, 1930-ben 1290, 1941-ben már 1376 lakosa volt. A házak száma 1941-re 233-ra nőtt. 1938 novemberétől 1945-ig újra magyar fennhatóság alá került. 1945 januárjában, a front átvonulásakor súlyos károkat szenvedett. 1948-ban magyar lakosságának több, mint felét (135 családot, a lakosság 57,3 százalékát kitelepítették (nagyrészt Városlődre) és magyarországi (elsősorban háromhutai), valamint kelet-szlovákiai szlovákokat telepítettek a helyükre. Ez volt a második legmagasabb kitelepítési arány Nagypaka után az összes szlovákiai magyar település közül. Kassa környékén Perény volt az egyedüli magyarok lakta település, melyet a „lakosságcsere“ komolyan érintett. A kitelepítés révén lakosságszáma több, mint egyharmadával csökkent: 1950-ben már csak 936 lakosa volt. 1961-ben 1096-an lakták, 1964-ben Hímmel egyesítették Perény-Hím néven. A csehszlovák-magyar határ lezárása az 1950-es években elvágta a település gazdasági kapcsolatait dél felé. Mezőgazdasági szövetkezetét 1949-ben alapították. Az 1960-as évek elején halastavakat hoztak létre Perény és Hím határában. Hím első írásos említése 1294-ből maradt fent „Heym“ névváltozatban. Neve magyar névadással, valószínűleg az 1215-ből adatolt Heym német eredetű személynévből keletkezett. Maga a falu valószínűleg a 11-12. században jött létre. 1406-ban Hem, 1427-ben Heem, 1630-ban pedig Hym névváltozatban szerepelt az okiratokban. 1294-ben Hímy Tamás birtoka volt, a 15. század elején is a Hímy család tulajdonában volt. 1332-ban már templomos hely volt, később egy itt működő kolostorról is említést tesznek középkori források. 1427-ben 10 portája adózott. 1553-ban Perényi Ferenc birtokában volt. A feltételezések szerint a középkorban németekből állt, akik azonban a 16. századra magyarrá váltak. A 16. században lakossága református hitre tért. 1720-ban 8 portája adózott. A 18. században görög katolikus vallású ruszinokkal és római katolikus magyarokkal telepítették újra. Templomát 1772-ben foglalták vissza a római katolikusok a reformátusoktól. 1828-ban 53 háza és 420 lakosa volt. 1850-ben 423, 1869-ben 293, 1880-ban 257, 1890-ben 282, 1900-ban 269, 1910-ben pedig 284 lakosa volt. 1880-ban 48, 1921-ben 55 ház állt a faluban. A 20. század elején a Katona család volt legnagyobb birtokosa. 1881-ig Abaúj, majd Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1921-ben 242, 1930-ban 289, 1941-ben pedig 308 lakosa volt. 1945 januárjában a front átvonulásakor súlyos károkat szenvedett. Mezőgazdasági szövetkezetét 1954-ben alapították. 1941-ben 63, 1990-ben 78 ház állt a faluban. 1950-ben 299, 1961-ben pedig 282 lakosa volt. 1964-ben Perénnyel egyesítették Perény-Hím (Perín-Chym) néven. Az 1980-as években még négyosztályos magyar alapiskolája és óvodája is volt, ezek mára megszűntek. Felsőláncot és Alsóláncot egyaránt 1267-ben említik először írásos források. Felsőláncnak 1427-ben 5 portája adózott. A 17. században a Gönyüi család birtoka volt, majd később a Korláth család birtokába került. A 18. század elején csaknem teljesen elnéptelenedett és református magyarokkal, valamint görög katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra. 1772-ben, mint kisnemesi községnek 13 földbirtokosa volt. A 18. század végén a Lánczy családnak volt itt nagyobb birtoka, akik kastélyt is építettek itt. 1828-ban 27 háza és 189 lakosa volt. 1869-ben 385, 1880-ban 330, 1890-ben 326, 1900-ban 312, 1910-ben pedig 306 lakosa volt. 1880-ban 59, 1921-ben 62 háza volt. A 19. században a falu közvetlen déli szomszédságában még egy kisebb erdő húzódott, emlékét mára csak a Szálas határnév őrzi. Egykori szőlőművelésre utal a Szőlős-domb (Pustý vinohrad) domb neve. 1881-ig Abaúj, majd Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 320, 1930-ban 294, 1941-ben pedig 388 lakosa volt. A kastélytól nyugatra fekvő Középlánc és keletre eső Felsőlánc fokozatosan egybeépültek a 20. század első felében az egykori Lánczy-birtok felparcellázásával (az 1920-as évektől kezdve). Felsőlánc a szegény agrárfalvak közé tartozott a 20. század második feléig. 1938-45 között a községet visszacsatolták Magyarországhoz. 1950-ben 364, 1961-ben 357, 1970-ben 362, 1980-ban pedig 322 lakosa volt. 1941-ben 73, 1990-ben 76 ház állt a faluban, de házállománya a 20. század második felében csaknem teljesen kicserélődött. Magyar kisiskolája 1977-ben, óvodája pedig 1990-ben szűnt meg. 1991-ben Perény-Hím községhez csatolták, ekkor már csak 276-an lakták (helyi nemzeti bizottságát már 1971-ben egyesítették Perény-Hímével). 1964-ben Perény és Hím Perény-Hím („Perín-Chym“) néven egyesült, majd 1991-ben Felsőláncot is az egyesített községhez csatolták. 1967-ben téglagyárat létesítettek Perény-Hímben. Az 1960-as évektől az egyesített község lakosságának nagy része a Kelet-szlovákiai Vasmű dolgozója lett. Az 1980-as években Hímben még négyosztályos magyar alapiskola, Felsőláncon és Hímben pedig magyar óvoda működött, ezek mára mind megszűntek. A községnek (zárójelben Felsőlánccal együtt) 1970-ben 1412 (1774), 1980-ban 1375 (1697), 1991-ben pedig 1602 lakosa volt. A község zászlaját és címerét 2007-ben fogadták el. 2006-ben lehetővé vált a határátkelés Perény és Hidasnémeti között a gyalogosok és kerékpárosok számára, majd 2008-ban a schengeni zónához való csatlakozással megszűntek a korábbi korlátozások is. Perény-Hím népessége 2001-ben 1506, 2011-ben 1407, 2017-ben pedig 1456 fő volt.

Mai jelentősége

Perényben szlovák alapiskola és óvoda található. A község határában (Gombospusztánál) napkollektoros erőmű működik. Mindhárom településrészen található római katolikus templom – Perény Szentháromság-temploma eredetileg 13. századi gótikus építmény, melyet a 18. században barokkosítottak; Hím Szent István-temploma a 18. században barokk stílusban épült, Felsőlánc Szűz Mária születésének szentelt barokk-klasszicista temploma pedig 1776-ban. Perényen és Felsőláncon református templom (előbbi a 20. század elején, utóbbi a 18. század végén épült), Hímben pedig 13. századi eredetű görög katolikus templom is található. Mindhárom településrészen több értékes népi építészeti emlék maradt fent. A felsőlánci Lánczy-kúria a 18. század végén épült klasszicista stílusban, korábban iskolaként használták.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERÉNY. Perina. Magyar falu Abaúj Vármegyében, földes Ura B. Meskó Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Enitzkéhez fél mértföldnyire, határja néhol sovány, réttyének fele sem igen jól termő, piatza is távol van, második osztálybéli. HÍM. Elegyes magyar falu Abaúj Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Kassához más fél mértföldnyire, Perénynek filiája, határja közép termékenységű, piatzozása jó. LÁNCZ. Alsó, Felső, és Közép Láncz Három magyar falu Abaúj Várm. földes Uraik Lánczy és több Urak, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Kanyapta vizéhez közel, Kassához mintegy más fél mértföldnyire, földgyeik jók, 2/3 része soványas, fájok van, réttyeik, legelőjök sem épen elég.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Perény, magyar falu, Abauj vmegyében, Kassához 5 órányira egy kies felemelkedett helyen: 908 kath., 6 evang., 97 ref., 45 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Földei néhol soványak, de általjában termékenyek. – Ezen helységet II. András ajándékozta Dobos Jánosnak, a fényes Perényi nemzets. ősatyjának. Mostani birtokosa a b. Meskó nemzets. Ut. p. Hidas-Németi. Him, (Hym, Hima), magyar-orosz falu, Abauj vmegyében, ut. p. Kassához 5 órányira: 300 r. kath., 115 g. kath., 8 zsidó lak. Kath. és görög sz.egyházak. Derék erdő. F. u. többen. Alsó-, Felső- és Közép-Láncz, három magyar falu, Abaúj vármegyében, a Kanyapta mocsár mellett, Kassához 5 órányira: 290 kath., 41 g. kath., 194 ref., 8 zsidó lak. Alsó és Közép-Lánczon ref. Felső Lánczon kath. szentegyház van. Rétjek, legelőjök bőséggel van az emlitett mocsárban; malmokat is birnak. F. u. a Lánczy nemzetség.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen délnyugatra, a Cserehát éjszaki hegyvonala alján Perény falut érjük.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Perény község körjegyzőség székhelye. Van 149 háza 1179 magyar lakosa, postája. Távirója: Hidas-Németi. Róm. kath. temploma Mátyás király korában épült, de 1746-ban ujjáalakitották. Földesura a báró Meskó család volt. Him, 44 házzal és 282 magyar lakossal. Postája Perény, távirója Nagy-Ida. Felső-Láncz, 56 házzal és 326 magyar ajku lakossal. Him, 44 házzal és 282 magyar lakossal. Postája mindkettőnek Perény, távirója Nagy-Ida.

Magyar Katolikus Lexikon

Perény, v. Abaúj-Torna vm. (Perín, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepsi esp. ker-ében. - 1220: Puruen. 1332: már létezett. Tp-át Szentháromság tit-ra sztelték, a mait 1746: építették. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1761: alapították újra. Anyakönyvei 1762-től. Kegyura 1880: Zichy Rezsőné grné. Anyanyelve 1880: m. - Filiája 1915: Hím. Közig. Perényhím. - Lakói 1940: 1129 r.k., 68 g.k., 6 ev., 110 ref., 11 izr., össz. 1324; 2000: 910 r.k., össz. 1350. ** KTN I:187. - Schem. Cass. 1915:60; 2000:76. - Györffy I:131.

Helységnévtár

Perény (Perina) [Megyes és Gombos p.], RK. 1034 Kassa, gk. 60 Szeszta, ág. 6 —, ref. 93 Szina, izr. 75 —. Hím (Hym), rk. 164 Perény. gk. 66 Szeszta, ref 10 Lánc, izr. 17 - . Lánc (Felső), rk. 124 Buzita, gk. 57 Szeszta, ág. 1 — , REF. 138 Tiszáninnen, izr. 10 Nagy-Ida.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Perény. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Bélatanya, Gombospuszta. A község területe 5019 kat. hold, lélekszáma a visszacsalotáskor 1376. Him. Neve elsőnek 1475-ben bukkan fel s ezidőben a Himfy-család a földesura. Az összeomlás előtt a Katona-családnak volt itt birtoka. A község területe 845 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 297. Felsőlánc. A XVII. században merül fel neve elsőnek s ez időben a Gönyüi-család birtoka, majd a Korláth-család kezére kerül. A község területe 1350 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 365.

Névelőfordulások
1964
Perín-Chym
1994
Perény-Hím
2013
Perényhím

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Perény (Perín) 180
Telefon: 0554665301; 0903479547

Honlap: perin-chym.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Molnár Ladislav (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Vinter Roland (KDH)
Révésová Ľudmila (KDH)
Lochman Miroslav (MOST - HÍD)
Trembecki Marek (MOST - HÍD)
Podžuban Miroslav (MOST - HÍD)
Damko Bartolomej (MOST - HÍD)
Kočiš Karol (SMK-MKP)
Kapaló Róbert (SMK-MKP)
KDH 25% KDH 2 képviselö MOST - HÍD 50% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 25% SMK-MKP 2 képviselö 8 képviselö
Perény - Hími Posta

Perény 180

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Perény 145

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Perény 145

Perény - Hími Anyakönyvi Hivatal

Perény 180

Perény - Hími Községi Hivatal

Perény 180

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1741 94%
szlovákok 52 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 57 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1855
magyarok 1806 99%
szlovákok 22 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1831
magyarok 1548 92%
szlovákok 40 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 93 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1681
magyarok 630 39%
szlovákok 966 60%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1602
magyarok 514 34%
szlovákok 983 65%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1506
magyarok 397 28%
szlovákok 935 66%
romák 5 0%
ukránok 1 0%
csehek 6 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 58 4%
összlétszám 1407
magyarok 331 22%
szlovákok 1113 73%
romák 0 0%
ukránok 3 0%
csehek 7 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 74 5%
összlétszám 1532
összlétszám 1268
magyarok 1195 94%
szlovákok 31 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 37 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 257
magyarok 239 93%
szlovákok 8 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 330
magyarok 307 93%
szlovákok 13 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1241
magyarok 1231 99%
szlovákok 7 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 284
magyarok 276 97%
szlovákok 8 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 306
magyarok 299 98%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1119
magyarok 1013 91%
szlovákok 34 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 72 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 320
magyarok 299 93%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 242
magyarok 236 98%
szlovákok 5 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1253
Választási részvétel: 38.23 %
Kiadott boríték: 479
Bedobott boríték: 479

Polgármester

Érvényes szavazólap: 439
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Molnár Ladislav 439 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vinter Roland 250 KDH
Lochman Miroslav 186 MOST - HÍD
Révésová Ľudmila 181 KDH
Trembecki Marek 181 MOST - HÍD
Podžuban Miroslav 169 MOST - HÍD
Kočiš Karol 104 SMK-MKP
Damko Bartolomej 72 MOST - HÍD
Kapaló Róbert 70 SMK-MKP

Képviselők

2014
KDH 11.11% KDH 1 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
2018
KDH 25.00% KDH 2 képviselö MOST - HÍD 50.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 25.00% SMK-MKP 2 képviselö 8 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1244
Választási részvétel: 18.09 %
Kiadott boríték: 225
Bedobott boríték: 224
Választásra jogosult: 1244
Választási részvétel: 11.09 %
Kiadott boríték: 138
Bedobott boríték: 138
Választásra jogosult: 1 262
Választási részvétel: 20,91 %
Kiadott boríték: 264
Bedobott boríték: 264

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 207
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 255
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 108 52.17 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 65 31.40 % KDS
Marek Ďurán 6 2.90 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 6 2.90 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 6 2.90 % NOVA
Jaroslav Džunko 6 2.90 % Független
Jozef Holečko 5 2.42 % Független
Vladimír Gürtler 4 1.93 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 1 0.48 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 57 41.30% KDS
Richard Raši 96 37.65 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 81 31.76 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 50 19.61 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 8 3.14 % ĽSNS
Róbert Bačinský 6 2.35 % Független
Jarmila Tkáčová 5 1.96 % SNS
Lukáš Sisák 3 1.18 % KSS
Adam Šepetka 3 1.18 % NAJ
Rudolf Botka 2 0.78 % NP
Ján Struk 1 0.39 % SMS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 219
Érvényes szavazólap: 251
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 116 52.97% SMER - SD
Július Beluscák 102 46.58% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 79 36.07% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
István Zachariaš 59 26.94% SMK-MKP
László Köteles 54 24.66% SMK-MKP
László Iván 51 23.29% SMK-MKP
Anton Király 41 18.72% SMK-MKP
Jozef Holečko 36 16.44% Független
Tomáš Suchý 34 15.53% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 30 13.70% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Norbert Krušinský 29 13.24% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Popovič 27 12.33% SMS
Jenő Csoltkó 27 12.33% Független
Štefan Petrík 22 10.05% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Elena Fialková 20 9.13% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 15 6.85% SZS
Ladislav Bartók 14 6.39% Független
Miroslav Bačenko 14 6.39% Független
Michal Rečka 13 5.94% SMER - SD
Štefan Markovič 13 5.94% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 10 4.57% SMER - SD
Dominika Palaščáková 10 4.57% NOVA
Miloš Barcal 10 4.57% Független
Ján Bačo 8 3.65% SĽS
František Petro 8 3.65% SMER - SD
Štefan Laczkó 8 3.65% 7 STATOČNÝCH
Mária Topoľančinová 8 3.65% ĽS-HZDS
Monika Vargová 7 3.20% SNS
Viktor Dulina 7 3.20% Független
Ján Marton 7 3.20% NOVA
Ľubomír Šimko 7 3.20% SMER - SD
Marián Kertész 7 3.20% PD
Marián Tóth 7 3.20% SaS
Božena Letková 6 2.74% Független
Anton Medvec 6 2.74% Független
Viliam Bačo 6 2.74% Független
Imrich Kohút 5 2.28% SĽS
Július Grulyo 5 2.28% Független
Róbert Čarny 5 2.28% SNS
Róbert Šándor 5 2.28% Független
Rastislav Moric 4 1.83% 7 STATOČNÝCH
Ján Kokarda 4 1.83% Független
Jozef Koňa 4 1.83% SĽS
Františka Kočišová 4 1.83% SĽS
Ľubica Holováčová 4 1.83% SĽS
Ján Mikloš 4 1.83% KSS
Karol Dzugas 4 1.83% Független
Peter Papáč 3 1.37% KSS
Ján Stanislav 3 1.37% SNS
Radoslav Šimko 3 1.37% SNS
Ivan Hriczko 3 1.37% Független
Ladislav Vojtko 3 1.37% KSS
Ivan Buchla 3 1.37% SNS
Elena Majancsíková 2 0.91% SĽS
Jozef Tischler 2 0.91% SĽS
Alexander Bimbo 2 0.91% SRÚS
Slavomír Horváth 1 0.46% SNS
Roman Horváth 1 0.46% SRÚS
Martin Baltes 1 0.46% SĽS
Ladislav Miko 1 0.46% 7 STATOČNÝCH
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Július Beluscsák 113 45.02% Független
Alexander Képes 79 31.47% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 63 25.10% SMK-MKP
Mária Lacková 55 21.91% Független
László Köteles 51 20.32% SMK-MKP
Gábor Szalay 49 19.52% SMK-MKP
Tamás Iván 45 17.93% SMK-MKP
István Zachariaš 43 17.13% SMK-MKP
Peter Solár 37 14.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Elena Fialková 36 14.34% MOST - HÍD
Imrich Bakši 35 13.94% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Csaba Simkó 28 11.16% SMK-MKP
Radoslav Hodor 27 10.76% Független
Monika Gergelová 27 10.76% SNS
Norbert Krušinský 27 10.76% MOST - HÍD
Anton Király 26 10.36% SMK-MKP
Július Pelegrin 24 9.56% Független
Jaroslav Pástor 21 8.37% MOST - HÍD
Attila Oravecz 20 7.97% MOST - HÍD
Jozef Krešák 20 7.97% ŠANCA
Martin Baltes 20 7.97% ĽS Naše Slovensko
Ján Kokarda 20 7.97% Független
Michal Rečka 19 7.57% SMER-SD
Marcela Demkeová 18 7.17% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 18 7.17% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Bartók 18 7.17% MKDA-MKDSZ
Peter Kocai 17 6.77% NAJ
Pavol Bujňák 16 6.37% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Július Begala 16 6.37% Független
Martin Smrčo 15 5.98% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Miloš Barcal 15 5.98% Független
Roland Szabó 14 5.58% SMER-SD
Ondrej Bernát 13 5.18% SMER-SD
Tomáš Kozlai 13 5.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anton Medvec 13 5.18% Független
Slavomír Borovský 13 5.18% DS
Štefan Hudák 12 4.78% ĽS Naše Slovensko
František Petro 12 4.78% SMER-SD
Peter Derevjaník 12 4.78% SMER-SD
František Gedra 11 4.38% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Böhm 9 3.59% Független
Tomáš Suchý 9 3.59% ŠANCA
Ján Serbin 9 3.59% Független
Martina Dutková 9 3.59% Független
Tibor Bráz 8 3.19% Független
Ivan Hriczko 8 3.19% ŠKV
Jarmila Vaňová 8 3.19% ŠKV
Jozef Hric 8 3.19% KSS
Mária Dulovičová 8 3.19% Független
Ladislav Andrejanin 7 2.79% ÚSVIT
Csaba Káposztás 7 2.79% MKDA-MKDSZ
Anetta Strýčková 7 2.79% Független
Erika Zámboriová 7 2.79% ŠKV
Vojtech Farkaš 6 2.39% Független
Peter Seman 5 1.99% KSS
Augustín Köteles 5 1.99% NAJ
Július Grulyo 5 1.99% Független
Pavol Lehotský 5 1.99% Független
Rudolf Varga 4 1.59% VZDOR
Slavomír Horváth 3 1.20% SNS
Alexander Horváth 3 1.20% MOST - HÍD
Ladislav Vojtko 3 1.20% KSS
Vlastimil Lakatoš 3 1.20% Független
Ervín Kompuš 2 0.80% NAJ
Ján Horváth 1 0.40% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 30.79 %
Torna 145 6.59 %
Buzita 141 6.41 %
Somodi 111 5.05 %
Makranc 110 5.00 %
Debrőd 109 4.96 %
Csécs 94 4.27 %
Szeszta 73 3.32 %
Jászó 69 3.14 %
Jánok 64 2.91 %
Perény - Hím 63 2.86 %
Komaróc 63 2.86 %
Áj 57 2.59 %
Reste 57 2.59 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.32 %
Tornaújfalu 49 2.23 %
Alsólánc 48 2.18 %
Zsarnó 47 2.14 %
Bódvavendégi 40 1.82 %
Nagyida 40 1.82 %
Péder 40 1.82 %
Abaújszina 33 1.50 %
Pány 22 1.00 %
Mecenzéf 21 0.95 %
Jászómindszent 12 0.55 %
Tornahorváti 12 0.55 %
Szádelő 12 0.55 %
Kenyhec 11 0.50 %
Miglécnémeti 11 0.50 %
Stósz 7 0.32 %
Kisida 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 5 0.23 %
Hernádcsány 4 0.18 %
Hernádzsadány 4 0.18 %
Kassamindszent 4 0.18 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.35 %
Torna 110 12.30 %
Kecer 63 7.05 %
Szepsi 47 5.26 %
Mecenzéf 28 3.13 %
Áj 16 1.79 %
Buzita 14 1.57 %
Jászómindszent 13 1.45 %
Csécs 11 1.23 %
Jászóújfalu 10 1.12 %
Kisida 9 1.01 %
Abaújszakaly 9 1.01 %
Györke 8 0.89 %
Kenyhec 8 0.89 %
Hernádcsány 8 0.89 %
Tornaújfalu 7 0.78 %
Abos 7 0.78 %
Izdobabeszter 7 0.78 %
Abaújszina 6 0.67 %
Stósz 6 0.67 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.31 %
Buzita 223 12.35 %
Csécs 84 4.65 %
Perény - Hím 79 4.38 %
Torna 77 4.27 %
Szeszta 77 4.27 %
Reste 67 3.71 %
Makranc 66 3.66 %
Komaróc 55 3.05 %
Debrőd 55 3.05 %
Somodi 53 2.94 %
Alsólánc 51 2.83 %
Nagyida 49 2.71 %
Tornaújfalu 38 2.11 %
Jászó 37 2.05 %
Áj 37 2.05 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.77 %
Zsarnó 31 1.72 %
Péder 30 1.66 %
Abaújszina 29 1.61 %
Jánok 28 1.55 %
Bódvavendégi 25 1.39 %
Mecenzéf 15 0.83 %
Semse 11 0.61 %
Pány 10 0.55 %
Kenyhec 9 0.50 %
Hernádcsány 9 0.50 %
Tornahorváti 8 0.44 %
Kassamindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 8 0.44 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.14 %
Jászómindszent 108 9.47 %
Stósz 76 6.67 %
Felsőmecenzéf 50 4.39 %
Szepsi 38 3.33 %
Kisida 36 3.16 %
Hernádcsány 24 2.11 %
Jászó 24 2.11 %
Kassamindszent 24 2.11 %
Jászóújfalu 22 1.93 %
Kassabéla 19 1.67 %
Rozgony 18 1.58 %
Budamér 18 1.58 %
Hernádszokoly 17 1.49 %
Semse 17 1.49 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.32 %
Sároskőszeg 15 1.32 %
Felsőtőkés 14 1.23 %
Kassaolcsvár 14 1.23 %
Csécs 12 1.05 %
Lengyelfalva 12 1.05 %
Torna 12 1.05 %
Izdobabeszter 12 1.05 %
Hernádszentistván 12 1.05 %
Idabukóc 11 0.96 %
Aranyida 11 0.96 %
Lapispatak 11 0.96 %
Koksóbaksa 10 0.88 %
Felsőmislye 9 0.79 %
Alsótőkés 9 0.79 %
Tarcavajkóc 8 0.70 %
Abaújszakaly 8 0.70 %
Tizsite 8 0.70 %
Baska 8 0.70 %
Hatkóc 7 0.61 %
Szalánchuta 7 0.61 %
Enyicke 7 0.61 %
Abaújnádasd 7 0.61 %
Nagyida 7 0.61 %
Abaújszina 7 0.61 %
Hilyó 7 0.61 %
Perény - Hím 7 0.61 %
Magyarbőd 7 0.61 %
Hernádgecse 7 0.61 %
Nagyszalánc 7 0.61 %
Györke 6 0.53 %
Garbócbogdány 6 0.53 %
Makranc 6 0.53 %
Lapispatakújtelep 6 0.53 %
Kelecsenyborda 6 0.53 %
Kecer 6 0.53 %
Királynép 6 0.53 %
Hernádzsadány 6 0.53 %
Rás 5 0.44 %
Pány 5 0.44 %
Rudnok 5 0.44 %
Kisladna 5 0.44 %
Terebő 5 0.44 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.34 %
Buzita 84 6.10 %
Torna 66 4.79 %
Makranc 50 3.63 %
Szeszta 45 3.27 %
Csécs 39 2.83 %
Debrőd 38 2.76 %
Áj 31 2.25 %
Somodi 30 2.18 %
Tornaújfalu 30 2.18 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.03 %
Nagyida 27 1.96 %
Perény - Hím 26 1.89 %
Alsólánc 26 1.89 %
Zsarnó 26 1.89 %
Jánok 26 1.89 %
Reste 23 1.67 %
Péder 22 1.60 %
Jászó 22 1.60 %
Bódvavendégi 21 1.53 %
Rudnok 17 1.23 %
Komaróc 17 1.23 %
Mecenzéf 15 1.09 %
Jászómindszent 13 0.94 %
Hernádcsány 13 0.94 %
Abaújszina 12 0.87 %
Tornahorváti 11 0.80 %
Miglécnémeti 9 0.65 %
Pány 9 0.65 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Aranyida 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.36 %
Ránk 5 0.36 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 16.48 %
Hernádszentistván 216 13.86 %
Sároskőszeg 164 10.52 %
Hernádszokoly 138 8.85 %
Budamér 79 5.07 %
Rozgony 58 3.72 %
Kassabéla 40 2.57 %
Abos 40 2.57 %
Kassamindszent 39 2.50 %
Kisida 37 2.37 %
Terebő 34 2.18 %
Hernádcsány 30 1.92 %
Enyicke 28 1.80 %
Jászómindszent 28 1.80 %
Királynép 28 1.80 %
Szepsi 26 1.67 %
Tarcavajkóc 25 1.60 %
Koksóbaksa 23 1.48 %
Izdobabeszter 23 1.48 %
Lapispatak 19 1.22 %
Benyék 18 1.15 %
Hernádzsadány 18 1.15 %
Kisladna 18 1.15 %
Felsőmislye 17 1.09 %
Rás 17 1.09 %
Hernádgecse 17 1.09 %
Nagyszalánc 16 1.03 %
Kassaolcsvár 16 1.03 %
Lapispatakújtelep 15 0.96 %
Kenyhec 15 0.96 %
Alsómislye 15 0.96 %
Eszkáros 14 0.90 %
Baska 14 0.90 %
Regeteruszka 14 0.90 %
Alsótőkés 14 0.90 %
Perény - Hím 13 0.83 %
Bölzse 13 0.83 %
Abaújnádasd 13 0.83 %
Csécs 12 0.77 %
Hatkóc 12 0.77 %
Nagyladna 12 0.77 %
Lengyelfalva 12 0.77 %
Aranyida 12 0.77 %
Abaújszina 11 0.71 %
Semse 11 0.71 %
Felsőhutka 11 0.71 %
Mecenzéf 11 0.71 %
Garbócbogdány 10 0.64 %
Kalsa 10 0.64 %
Buzita 10 0.64 %
Jászóújfalu 10 0.64 %
Torna 10 0.64 %
Kecer 10 0.64 %
Magyarbőd 10 0.64 %
Felsőtőkés 10 0.64 %
Györke 10 0.64 %
Alsóhutka 9 0.58 %
Abaújszakaly 9 0.58 %
Hilyó 8 0.51 %
Idabukóc 8 0.51 %
Alsókemence 8 0.51 %
Tizsite 7 0.45 %
Jászó 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Hernádgönyű 7 0.45 %
Stósz 7 0.45 %
Felsőmecenzéf 7 0.45 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Bolyár 6 0.38 %
Ósva 6 0.38 %
Bunyita 6 0.38 %
Györgyi 6 0.38 %
Bátyok 5 0.32 %
Szaláncújváros 5 0.32 %
Nagyida 5 0.32 %
Pány 5 0.32 %
Felsőcsáj 4 0.26 %
Ránkfüred 4 0.26 %
Ránk 3 0.19 %
Jánok 3 0.19 %
Szeszta 3 0.19 %
Újszállás 3 0.19 %
Ósvacsákány 3 0.19 %
Rudnok 3 0.19 %
Miglécnémeti 3 0.19 %
Balogd 3 0.19 %
Sárosófalu 3 0.19 %
Alsócsáj 3 0.19 %
Petőszinye 3 0.19 %
Áj 3 0.19 %
Füzérnádaska 3 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.19 %
Felsőkemence 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kecerlipóc 2 0.13 %
Somodi 2 0.13 %
Abaújrákos 2 0.13 %
Apátka 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Makranc 2 0.13 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 33.88 %
Szepsi 178 15.38 %
Csécs 34 2.94 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.77 %
Áj 31 2.68 %
Makranc 29 2.51 %
Somodi 26 2.25 %
Tornaújfalu 25 2.16 %
Jánok 23 1.99 %
Perény - Hím 20 1.73 %
Zsarnó 20 1.73 %
Bódvavendégi 18 1.56 %
Mecenzéf 14 1.21 %
Szeszta 14 1.21 %
Tornahorváti 14 1.21 %
Jászó 12 1.04 %
Buzita 11 0.95 %
Debrőd 11 0.95 %
Kenyhec 11 0.95 %
Nagyida 10 0.86 %
Pány 10 0.86 %
Péder 8 0.69 %
Hernádcsány 6 0.52 %
Rozgony 6 0.52 %
Kisida 5 0.43 %
Hernádgecse 5 0.43 %
Reste 5 0.43 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Szádelő 4 0.35 %
Alsólánc 4 0.35 %
Jászóújfalu 4 0.35 %
Lapispatakújtelep 4 0.35 %
Jászómindszent 4 0.35 %
Magyarbőd 3 0.26 %
Garbócbogdány 3 0.26 %
Izdobabeszter 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Komaróc 3 0.26 %
Hernádszokoly 3 0.26 %
Nagyszalánc 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Abaújszina 3 0.26 %
Kassamindszent 3 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.17 %
Hilyó 2 0.17 %
Eszkáros 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádgönyű 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Idabukóc 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 11.11 %
Torna 20 3.77 %
Csécs 12 2.26 %
Jászó 11 2.07 %
Tornaújfalu 10 1.88 %
Rozgony 10 1.88 %
Nagyida 10 1.88 %
Buzita 8 1.51 %
Somodi 8 1.51 %
Makranc 7 1.32 %
Zsarnó 6 1.13 %
Reste 6 1.13 %
Lapispatak 6 1.13 %
Idabukóc 6 1.13 %
Debrőd 5 0.94 %
Jánok 5 0.94 %
Perény - Hím 5 0.94 %
Abaújszina 5 0.94 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.75 %
Kassamindszent 4 0.75 %
Alsólánc 4 0.75 %
Tornahorváti 4 0.75 %
Szeszta 4 0.75 %
Izdobabeszter 3 0.56 %
Petőszinye 3 0.56 %
Magyarbőd 3 0.56 %
Komaróc 3 0.56 %
Hernádszokoly 3 0.56 %
Jászóújfalu 3 0.56 %
Kisida 3 0.56 %
Györke 3 0.56 %
Ránk 3 0.56 %
Terebő 3 0.56 %
Enyicke 3 0.56 %
Nagyszalánc 2 0.38 %
Bódvavendégi 2 0.38 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.38 %
Hernádcsány 2 0.38 %
Budamér 2 0.38 %
Kalsa 2 0.38 %
Kecer 2 0.38 %
Kenyhec 2 0.38 %
Mecenzéf 2 0.38 %
Abos 2 0.38 %
Patacskő 2 0.38 %
Abaújszakaly 2 0.38 %
Kassaolcsvár 2 0.38 %
Felsőmislye 2 0.38 %
Alsókemence 2 0.38 %
Jászómindszent 1 0.19 %
Pány 1 0.19 %
Lapispatakújtelep 1 0.19 %
Rudnok 1 0.19 %
Regeteruszka 1 0.19 %
Alsótőkés 1 0.19 %
Benyék 1 0.19 %
Eszkáros 1 0.19 %
Sároskőszeg 1 0.19 %
Szaláncújváros 1 0.19 %
Királynép 1 0.19 %
Lengyelfalva 1 0.19 %
Stósz 1 0.19 %
Péder 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Abaújnádasd 1 0.19 %
Hatkóc 1 0.19 %
Áj 1 0.19 %
Tarcavajkóc 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Györgyi 1 0.19 %
Bolyár 1 0.19 %
Felsőcsáj 1 0.19 %
Felsőtőkés 1 0.19 %
Felsőmecenzéf 1 0.19 %
Kassabéla 1 0.19 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.67 %
Szepsi 82 13.87 %
Csécs 20 3.38 %
Tornaújfalu 18 3.05 %
Nagyida 17 2.88 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.54 %
Buzita 12 2.03 %
Áj 12 2.03 %
Szeszta 12 2.03 %
Somodi 11 1.86 %
Bódvavendégi 11 1.86 %
Zsarnó 10 1.69 %
Jászó 10 1.69 %
Makranc 10 1.69 %
Mecenzéf 9 1.52 %
Péder 9 1.52 %
Jászómindszent 8 1.35 %
Tornahorváti 8 1.35 %
Perény - Hím 7 1.18 %
Eszkáros 6 1.02 %
Hernádcsány 6 1.02 %
Abaújszina 6 1.02 %
Alsólánc 5 0.85 %
Kassamindszent 5 0.85 %
Reste 5 0.85 %
Jánok 4 0.68 %
Budamér 4 0.68 %
Baska 4 0.68 %
Kenyhec 4 0.68 %
Jászóújfalu 4 0.68 %
Hernádzsadány 4 0.68 %
Debrőd 4 0.68 %
Komaróc 4 0.68 %
Magyarbőd 4 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.68 %
Hernádszentistván 3 0.51 %
Kecer 3 0.51 %
Abaújnádasd 3 0.51 %
Alsótőkés 3 0.51 %
Enyicke 3 0.51 %
Hernádgönyű 3 0.51 %
Pány 3 0.51 %
Lapispatak 3 0.51 %
Semse 3 0.51 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 16.53 %
Torna 295 15.73 %
Jászó 262 13.97 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.72 %
Mecenzéf 91 4.85 %
Buzita 78 4.16 %
Szeszta 60 3.20 %
Zsarnó 56 2.99 %
Somodi 52 2.77 %
Tornaújfalu 50 2.67 %
Áj 47 2.51 %
Jászóújfalu 38 2.03 %
Debrőd 35 1.87 %
Bódvavendégi 33 1.76 %
Csécs 33 1.76 %
Alsólánc 29 1.55 %
Perény - Hím 28 1.49 %
Jánok 26 1.39 %
Szádelő 24 1.28 %
Abaújszina 23 1.23 %
Komaróc 22 1.17 %
Nagyida 20 1.07 %
Makranc 20 1.07 %
Reste 20 1.07 %
Péder 17 0.91 %
Felsőmecenzéf 14 0.75 %
Tornahorváti 11 0.59 %
Jászómindszent 8 0.43 %
Miglécnémeti 6 0.32 %
Királynép 6 0.32 %
Kenyhec 5 0.27 %
Hernádzsadány 5 0.27 %
Hernádcsány 5 0.27 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Kassamindszent 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 25.39 %
Makranc 115 8.98 %
Csécs 73 5.70 %
Torna 68 5.31 %
Buzita 39 3.05 %
Perény - Hím 36 2.81 %
Tornaújfalu 35 2.73 %
Jánok 30 2.34 %
Pány 26 2.03 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.95 %
Nagyida 23 1.80 %
Mecenzéf 23 1.80 %
Zsarnó 22 1.72 %
Áj 22 1.72 %
Szeszta 20 1.56 %
Györke 19 1.48 %
Komaróc 19 1.48 %
Péder 18 1.41 %
Somodi 17 1.33 %
Jászó 16 1.25 %
Reste 16 1.25 %
Debrőd 15 1.17 %
Kisida 14 1.09 %
Jászómindszent 14 1.09 %
Kenyhec 12 0.94 %
Alsólánc 12 0.94 %
Bódvavendégi 10 0.78 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.70 %
Sároskőszeg 9 0.70 %
Hernádcsány 9 0.70 %
Budamér 8 0.63 %
Rozgony 8 0.63 %
Kassamindszent 8 0.63 %
Hernádszentistván 7 0.55 %
Hernádszokoly 6 0.47 %
Izdobabeszter 6 0.47 %
Semse 6 0.47 %
Tornahorváti 6 0.47 %
Abaújszina 6 0.47 %
Idabukóc 6 0.47 %
Abos 6 0.47 %
Hilyó 6 0.47 %
Jászóújfalu 5 0.39 %
Tarcavajkóc 4 0.31 %
Koksóbaksa 4 0.31 %
Miglécnémeti 4 0.31 %
Bolyár 4 0.31 %
Nagyszalánc 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Abaújnádasd 4 0.31 %
Kassabéla 4 0.31 %
Rás 4 0.31 %
Benyék 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Rudnok 4 0.31 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.16 %
Királynép 2 0.16 %
Kecer 2 0.16 %
Felsőmislye 2 0.16 %
Hatkóc 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Felsőcsáj 2 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Alsókemence 2 0.16 %
Regeteruszka 2 0.16 %
Szaláncújváros 2 0.16 %
Alsócsáj 2 0.16 %
Ránk 2 0.16 %
Modrafalva 2 0.16 %
Bátyok 2 0.16 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.90 %
Rozgony 83 3.74 %
Izdobabeszter 61 2.75 %
Kisida 61 2.75 %
Kassamindszent 53 2.39 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.35 %
Györgyi 51 2.30 %
Hernádcsány 50 2.26 %
Jászómindszent 46 2.07 %
Györke 45 2.03 %
Alsókemence 44 1.98 %
Szepsi 42 1.89 %
Sároskőszeg 42 1.89 %
Kassaolcsvár 41 1.85 %
Regeteruszka 40 1.80 %
Garbócbogdány 39 1.76 %
Budamér 37 1.67 %
Petőszinye 37 1.67 %
Bolyár 36 1.62 %
Mecenzéf 36 1.62 %
Kelecsenyborda 36 1.62 %
Nagyszalánc 33 1.49 %
Benyék 31 1.40 %
Felsőmislye 29 1.31 %
Koksóbaksa 28 1.26 %
Tarcavajkóc 28 1.26 %
Csécs 28 1.26 %
Idabukóc 27 1.22 %
Ránkfüred 27 1.22 %
Lapispatak 27 1.22 %
Kecer 25 1.13 %
Alsótőkés 25 1.13 %
Királynép 25 1.13 %
Felsőcsáj 24 1.08 %
Lengyelfalva 24 1.08 %
Hernádzsadány 24 1.08 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 0.99 %
Alsómislye 22 0.99 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.90 %
Hernádszokoly 20 0.90 %
Füzérnádaska 18 0.81 %
Hernádgecse 18 0.81 %
Baska 18 0.81 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.72 %
Tizsite 16 0.72 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.63 %
Alsóhutka 14 0.63 %
Abaújnádasd 14 0.63 %
Kenyhec 14 0.63 %
Jászó 14 0.63 %
Ósva 14 0.63 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 29.43 %
Somodi 42 6.31 %
Kecer 28 4.20 %
Mecenzéf 22 3.30 %
Jászómindszent 16 2.40 %
Nagyida 14 2.10 %
Magyarbőd 13 1.95 %
Jászóújfalu 13 1.95 %
Torna 12 1.80 %
Csécs 10 1.50 %
Hernádcsány 8 1.20 %
Buzita 8 1.20 %
Szepsi 8 1.20 %
Kisida 8 1.20 %
Stósz 7 1.05 %
Patacskő 6 0.90 %
Abaújszina 6 0.90 %
Koksóbaksa 4 0.60 %
Felsőmecenzéf 4 0.60 %
Györke 4 0.60 %
Kassamindszent 4 0.60 %
Abaújszakaly 4 0.60 %
Kenyhec 4 0.60 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.60 %
Abaújnádasd 4 0.60 %
Hilyó 3 0.45 %
Rozgony 3 0.45 %
Rudnok 3 0.45 %
Regeteruszka 3 0.45 %
Budamér 3 0.45 %
Terebő 3 0.45 %
Szeszta 3 0.45 %
Tarcavajkóc 3 0.45 %
Hernádszokoly 2 0.30 %
Kassaolcsvár 2 0.30 %
Királynép 2 0.30 %
Hernádgecse 2 0.30 %
Lengyelfalva 2 0.30 %
Györgyi 2 0.30 %
Alsómislye 2 0.30 %
Bölzse 2 0.30 %
Kassabéla 2 0.30 %
Ósvacsákány 2 0.30 %
Lapispatakújtelep 2 0.30 %
Kelecsenyborda 2 0.30 %
Garbócbogdány 2 0.30 %
Izdobabeszter 2 0.30 %
Pány 2 0.30 %
Hatkóc 2 0.30 %
Perény - Hím 2 0.30 %
Lapispatak 2 0.30 %
Bolyár 2 0.30 %
Hernádzsadány 2 0.30 %
Ránk 2 0.30 %
Alsótőkés 2 0.30 %
Idabukóc 1 0.15 %
Makranc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Nagyladna 1 0.15 %
Alsócsáj 1 0.15 %
Füzérnádaska 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Kecerlipóc 1 0.15 %
Benyék 1 0.15 %
Hernádgönyű 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Semse 1 0.15 %
Áj 1 0.15 %
Enyicke 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Baska 1 0.15 %
Hernádszentistván 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Petőszinye 1 0.15 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.61 %
Rozgony 63 4.27 %
Hernádcsány 61 4.13 %
Jászómindszent 59 4.00 %
Kassamindszent 46 3.12 %
Mecenzéf 42 2.85 %
Izdobabeszter 37 2.51 %
Magyarbőd 35 2.37 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.37 %
Kisida 33 2.24 %
Nagyida 31 2.10 %
Györke 27 1.83 %
Enyicke 27 1.83 %
Hernádgecse 26 1.76 %
Jászó 26 1.76 %
Hernádzsadány 25 1.69 %
Kassaolcsvár 23 1.56 %
Csécs 23 1.56 %
Sároskőszeg 22 1.49 %
Hernádszentistván 22 1.49 %
Koksóbaksa 22 1.49 %
Lapispatak 21 1.42 %
Tarcavajkóc 21 1.42 %
Budamér 20 1.36 %
Nagyszalánc 20 1.36 %
Regeteruszka 19 1.29 %
Somodi 19 1.29 %
Királynép 19 1.29 %
Felsőmislye 19 1.29 %
Makranc 19 1.29 %
Felsőmecenzéf 19 1.29 %
Hernádszokoly 17 1.15 %
Alsómislye 17 1.15 %
Lengyelfalva 17 1.15 %
Baska 16 1.08 %
Semse 16 1.08 %
Abaújnádasd 15 1.02 %
Kecer 14 0.95 %
Stósz 14 0.95 %
Garbócbogdány 14 0.95 %
Idabukóc 14 0.95 %
Abaújszakaly 14 0.95 %
Torna 13 0.88 %
Kassabéla 13 0.88 %
Tizsite 12 0.81 %
Györgyi 12 0.81 %
Bölzse 12 0.81 %
Eszkáros 12 0.81 %
Kisladna 12 0.81 %
Pány 12 0.81 %
Füzérnádaska 11 0.75 %
Alsóhutka 11 0.75 %
Kenyhec 11 0.75 %
Perény - Hím 11 0.75 %
Petőszinye 10 0.68 %
Alsókemence 10 0.68 %
Benyék 10 0.68 %
Abaújszina 10 0.68 %
Szeszta 9 0.61 %
Hilyó 9 0.61 %
Jászóújfalu 9 0.61 %
Lapispatakújtelep 9 0.61 %
Felsőhutka 9 0.61 %
Hernádgönyű 9 0.61 %
Ósva 9 0.61 %
Bolyár 8 0.54 %
Alsótőkés 8 0.54 %
Aranyida 8 0.54 %
Zsarnó 8 0.54 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.41 %
Kalsa 6 0.41 %
Balogd 6 0.41 %
Nagyladna 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Bódvavendégi 6 0.41 %
Ósvacsákány 6 0.41 %
Kecerlipóc 6 0.41 %
Abaújharaszti 6 0.41 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Szádelő 2 0.14 %
Bocsárd 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Ránkfüred 2 0.14 %
Áj 2 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.14 %
Reste 2 0.14 %
Debrőd 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.42 %
Lapispatak 242 7.20 %
Budamér 158 4.70 %
Mecenzéf 114 3.39 %
Hernádcsány 106 3.16 %
Lapispatakújtelep 98 2.92 %
Koksóbaksa 86 2.56 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.38 %
Nagyszalánc 77 2.29 %
Királynép 76 2.26 %
Abaújnádasd 76 2.26 %
Kecer 74 2.20 %
Stósz 74 2.20 %
Kisida 74 2.20 %
Rozgony 69 2.05 %
Kalsa 68 2.02 %
Szepsi 58 1.73 %
Izdobabeszter 55 1.64 %
Jászóújfalu 53 1.58 %
Lengyelfalva 50 1.49 %
Szaláncújváros 48 1.43 %
Hernádgecse 47 1.40 %
Jászómindszent 46 1.37 %
Sároskőszeg 46 1.37 %
Hernádszentistván 46 1.37 %
Magyarbőd 44 1.31 %
Regeteruszka 42 1.25 %
Enyicke 40 1.19 %
Benyék 36 1.07 %
Tizsite 35 1.04 %
Abaújszina 34 1.01 %
Bolyár 32 0.95 %
Alsókemence 31 0.92 %
Tarcavajkóc 31 0.92 %
Kelecsenyborda 30 0.89 %
Alsóhutka 29 0.86 %
Hernádgönyű 29 0.86 %
Kassamindszent 28 0.83 %
Sárosófalu 26 0.77 %
Petőszinye 26 0.77 %
Hernádszokoly 26 0.77 %
Újszállás 25 0.74 %
Semse 25 0.74 %
Györke 24 0.71 %
Kassaolcsvár 21 0.63 %
Abaújharaszti 21 0.63 %
Felsőkemence 21 0.63 %
Balogd 21 0.63 %
Garbócbogdány 20 0.60 %
Ósvacsákány 20 0.60 %
Ósva 20 0.60 %
Felsőmecenzéf 20 0.60 %
Abaújrákos 18 0.54 %
Rudnok 18 0.54 %
Hernádzsadány 18 0.54 %
Kassabéla 17 0.51 %
Szalánchuta 17 0.51 %
Györgyi 17 0.51 %
Alsótőkés 16 0.48 %
Felsőmislye 16 0.48 %
Csécs 15 0.45 %
Bunyita 14 0.42 %
Modrafalva 14 0.42 %
Bölzse 14 0.42 %
Torna 14 0.42 %
Alsómislye 14 0.42 %
Eszkáros 13 0.39 %
Baska 13 0.39 %
Bátyok 13 0.39 %
Abos 13 0.39 %
Kecerlipóc 12 0.36 %
Perény - Hím 12 0.36 %
Nagyida 12 0.36 %
Makranc 12 0.36 %
Alsócsáj 12 0.36 %
Felsőcsáj 11 0.33 %
Füzérnádaska 11 0.33 %
Pány 11 0.33 %
Rás 11 0.33 %
Hatkóc 11 0.33 %
Patacskő 11 0.33 %
Kenyhec 10 0.30 %
Aranyida 10 0.30 %
Hilyó 10 0.30 %
Kisszalánc 9 0.27 %
Idabukóc 9 0.27 %
Ránkfüred 9 0.27 %
Ránk 9 0.27 %
Terebő 9 0.27 %
Felsőhutka 7 0.21 %
Felsőtőkés 7 0.21 %
Zsarnó 7 0.21 %
Somodi 5 0.15 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 26.12 %
Jászómindszent 94 8.13 %
Szepsi 75 6.49 %
Stósz 68 5.88 %
Felsőmecenzéf 59 5.10 %
Jászó 40 3.46 %
Kisida 40 3.46 %
Hernádcsány 21 1.82 %
Rozgony 19 1.64 %
Makranc 18 1.56 %
Kassamindszent 17 1.47 %
Torna 16 1.38 %
Lengyelfalva 15 1.30 %
Rudnok 15 1.30 %
Hatkóc 15 1.30 %
Hernádszokoly 14 1.21 %
Királynép 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Koksóbaksa 11 0.95 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.95 %
Jászóújfalu 10 0.87 %
Perény - Hím 9 0.78 %
Pány 9 0.78 %
Idabukóc 9 0.78 %
Garbócbogdány 8 0.69 %
Semse 8 0.69 %
Hernádszentistván 8 0.69 %
Nagyszalánc 8 0.69 %
Magyarbőd 8 0.69 %
Kassaolcsvár 8 0.69 %
Jánok 8 0.69 %
Izdobabeszter 7 0.61 %
Csécs 7 0.61 %
Felsőtőkés 7 0.61 %
Abaújszina 6 0.52 %
Kenyhec 6 0.52 %
Nagyida 6 0.52 %
Györke 6 0.52 %
Abaújszakaly 6 0.52 %
Benyék 6 0.52 %
Sároskőszeg 6 0.52 %
Felsőhutka 6 0.52 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi 5 0.43 %
Felsőmislye 5 0.43 %
Alsótőkés 5 0.43 %
Budamér 4 0.35 %
Rás 4 0.35 %
Kecerlipóc 4 0.35 %
Kecer 4 0.35 %
Kassabéla 4 0.35 %
Miglécnémeti 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Apátka 4 0.35 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %