SK
BA
.....

Pozsonyligetfalu

Község

címer zászló
495 17% magyar 1910
2650 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Petržalka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mosoni-síkság , Lajtazug
Más földrajzi nevek:
Antóniamajor (Janíkov dvor), Dvory, Elýzium, Háje, Janíkovské pole, Jelení háj, Južné mesto, Káptalanmező, Káptalanudvar (Kapitulský dvor), Lido, Lúky, Malý Draždiak, Nové lúky, Óliget (Starý Háj), Ovsištské lúky, Pócsfapuszta (Pečňa), Pócsfapusztai-erdő, Soví les, Stará Petržalka, U Krištofka, (Uradalmi-tag), V hrabinách, Veľký Draždiak, Zabos (Ovsište), Zadné lúky, Zrkadlový háj (Spiegelhagen, Draždiak)
Koordináták:
48.11811066, 17.10696983
Terület:
28,68 km2
Rang:
község
Népesség:
103935
Tszf. magasság:
136 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
85212
Település kód:
529460
Szervezeti azonosító:
603201

Pozsonyligetfalu a Kisalföld nyugati peremén, a Lajtazug (Fenyér) kistáj legészakabbi részén, a Duna jobb partján, Pozsonnyal szemben, 131 méteres tengerszint feletti magasságban, a szlovák-osztrák államhatárnál fekszik, Pozsony központjától 3 km-re délre, Hainburgtól 14 km-re keletre. Határa sík, túlnyomórészt beépített terület, 2010-ben területének 16,3 %-át (467 ha) szántó, 9,7 %-át (277 ha) erdő, 7,2 %-át (207 ha) pedig vízfelület foglalta el. Pozsonyligetfalu urbanizált területét túlnyomórészt az 1970-80-as években épült lakótelepek alkotják, a vasútvonaltól északnyugatra húzódó egykori településmagot felszámolták. A lakótelepek a D1-es autópályától dél felé a Horváti-ág (Chorvátske rameno) mentén egészen az egykori Antóniamajorig, 5 km hosszan és 3,5 km-es szélességben húzódnak; keletről a Duna ártéri erdei, nyugatról a D2-es autópálya vonala szegélyezi az urbanizált övezetet. Dvory, Lúky és Háje településrészek alkotják a lakóövezet legnagyobb részét, az ehhez délnyugatról kapcsolódó Kopčany és Kapitulský Dvor elsősorban ipari zóna, északnyugaton pedig a csaknem teljesen erdő borította Pečňát (Pócsfapuszta, Potschenau) találjuk. Legdélebbi részén Janíkov dvor (Antóniamajor) településrészt főként szántóföldek alkotják, a névadó majorságot a 20. század második felében lebontották. A lakótelepek építésekor két kavicsbányatavat (a 13 hektáros Veľký Draždiak és a 9 hektáros Malý Draždiak) alakítottak ki, utóbbi kedvelt nyári fürdőhely. Északról Pozsony-Óváros és Károlyfalu, keletről Főrév, délről Horvátjárfalu pozsonyi városrészekkel, nyugatról pedig Köpcsény (Kittsee), Berg és Wolfsthal osztrák községekkel (az első Burgenland, utóbbi kettő Alsó-Ausztria tartomány része) határos. Északi és keleti határát a Duna középvonala alkotja, nyugati határa egyben a szlovák-osztrák államhatárt képezi. Fontos forgalmi csomópont, mind az öt pozsonyi Duna-híd Pozsonyligetfalut köti össze a Duna bal partjával (az Öreg-, Apollo- és SZNF-híd az Óvárossal; a Kikötői-híd Főrévvel, a Lafranconi-híd pedig Pozsony északnyugati elővárosaival). Keresztülhalad rajta a Brünnt Pozsonnyal és a dunacsúni határátkelővel összekötő D2-es autópálya, melyről itt ágazik el a D1-es (Pozsonyt Zsolnával összekötő) autópálya. A 2-es főút Oroszvárral (10 km) és Rajkával (18 km), a 61-es főút a bergi határátkelőhelyen (4 km) át Hainburggal és (az ausztriai 9-es úton) Béccsel (64 km) teremt összeköttetést. Pozsonyligetfalu vasúti csomópont is egyben, itt ágazik el a Pozsonyt Hegyeshalommal összekötő és a Pozsonyligetfalu-Pándorfalu (Parndorf) közötti vasútvonal. 1983 óta a Kikötői-hídon (korábban az 1890-ben megnyílt Öreg-hídon) át csatlakozik az ország vasúthálózatához.

Közigazgatás

1946-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-V. járás részeként. 1920-ig nagyközségként (1905-ben még kisközség volt) Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Pozsonyi járáshoz tartozott. 1920-ban területe több mint duplájára nőtt (8,35 km²-ről 18,01 km²-re), mivel az Ausztriához csatolt Moson vármegyei Köpcsény község határának egy része Csehszlovákiához került, ez a terület nagyrészt Pozsonyligetfalu része lett. 1938. októberétől 1945. áprilisáig (Dévény mellett egyedüli szlovákiai községként) a Német Birodalomhoz csatolták (Alsó-Duna tartomány, Bruck a.d. Leitha járás), ebben az időszakban területét a Dunáig terjesztették ki (hozzácsatolva a ma is hozzá tartozó pozsonyi határrészeket és Főrév Zabos nevű, a Duna jobb partjára eső határrészét). A német közigazgatásban hozzácsatolták Berget és Wolfsthalt, egyben városi rangot is kapott (ezt 1945 után nem ismerték el). 1945-ben visszakerült Csehszlovákiához, 1946-ban Pozsonyhoz csatolták. 1949-1954 között Pozsony VII. kerületét, 1957-71 között pedig V. kerületét alkotta, 1954-1957 között az I. kerület része volt. 1971-1986 között az IV. körzet (obvod) része, majd 1986-tól az V. körzethez (ma Pozsony-V. járás) csatolták. 1950 után alakult ki mai területe (28,66 km²), miután ismételten hozzácsatolták Pozsony és Főrév Dunán túlra eső határrészeit. Összességében a 20. század során Pozsonyligetfalu területe csaknem három és félszeresére nőtt.

Népesség

Pozsonyligetfalu Pozsony legnépesebb városrésze, 2011-ben 105 842 lakosa volt, itt élt Pozsony lakosságának 25,7 %-a. Népességének 92,3 %-a volt szlovák és 3,3 %-a magyar nemzetiségű (3,5 %-a magyar anyanyelvű). Ha önálló település lenne, Pozsonyligetfalu volna Szlovákia 3. legnépesebb városa. A 17. századtól nagyrészt németek lakta falunak 1880-ban még alig 819 lakosa volt, melynek 84,6 %-a volt német anyanyelvű. Az első Duna-híd megépülésével (1890) Pozsony elővárosává vált és ugrásszerű fejlődésnek indult, 1880-1910 között (819 főről 2947-re) és 1921-1930 között (4282 főről 14 164-re) is megháromszorozta népességét. Ezzel párhuzamosan rohamosan nőtt a (cseh)szlovák nemzetiségűek (1910-ben 10,8 %, 1921-ben 29,2 %, 1930-ban pedig 55,4 %) és csökkent a németek (1910-ben 67,8 %, 1921-ben 47,7 %, 1930-ban 22,4 %) aránya. A magyarok aránya 1910-re a népesség egyhatodára (16,8 %) nőtt, majd 1930-ra 14,4 %-ra csökkent. Pozsonyligetfalu lélekszáma 1930-1970 között stabilan alakult (1950-ben 15 966, 1961-ben 15 361 lakosa volt), majd Szlovákia legnagyobb lakótelepének megépítésével az 1970-es években megháromszorozódott (14 056 főről 48 755-re), az 1980-as években két és félszeresére nőtt. A városrész 1991-ben érte el legnagyobb lélekszámát, ekkor 128 251 lakosa volt, 1991-2016 között az (elsősorban a szuburbanizáció miatti) elköltözés révén lakosságának csaknem egyötödét elveszítette (2016-ra 103 473 főre csökkent). 1991-2011 között a magyarok aránya 4,4 %-ról 3,3 %-ra csökkent, német lakosságát a második világháború után kitelepítették. Pozsonyligetfalu lakosságának 50,5 %-a római katolikus és 4,7 %-a evangélikus vallású, kiugróan magas a felekezeten kívüliek (33,5 %) aránya. Népsűrűsége (2011-ben 3691 fő/km²) kiemelkedően magas, a pozsonyi átlag mintegy négyszerese.

Történelem

Már az ókorban fontos dunai átkelőhely volt a mai Pozsonyligetfalunál, itt húzódott a római limes vonala is. A honfoglalás után a gyepűvonalat védő határőrnépek települtek itt meg. A középkorban még két dunai sziget volt itt, Magyarsziget (Mogorsciget) és Besenyősziget (Beseneusciget), előbbin alakult ki a későbbi településmag, utóbbi ettől északnyugatra, a mai Pócsfapusztai-erdő helyén terült el (még a 18. században is különálló sziget volt). A szigeteket 1225-ben említik először írásos források. Magyarsziget eredeti lakosságát magyarok alkották, a település (Pozsony egész környékével együtt) a tatárjáráskor pusztult el. Besenyősziget eredetileg határőrzésre idetelepített besenyő lakossága még korábban elköltözött (Lajtafalura és a csallóközi Padányba). A tatárjáráskor a környék további települései (Derzs, Hetesér, Iványi, Nyássziget) is elpusztultak. Az egykori Besenyősziget helyén „Flezyndorph” települést 1278-ban IV. László oklevele említi először, mint elpusztult helyet, melyet a pozsonyi káptalannak adományozott. Később Flotzendorf néven újratelepült, egykori birtokosa után Káptalanudvar néven is szerepelt. Ugyanebben az okiratban Magyarsziget, mint Szilvás földje (Terra Zylvas) szerepel (1477-ben ennek németesítésével Krieg Au, illetve 1574-ben Kriechenau formában). A Magyarsziget név német átvételével 1422-ben bukkan fel először a szigetre vonatkozó „Ungerau” név. 1654-ben már a 20. századig használatban lévő „Engerau” formában szerepelt. Állandó (immár német lakosságú) településről első alkalommal egy 1674-es okiratból van tudomásunk. A 17. századtól a Pálffy-család birtoka volt a pozsonyi uradalom részeként. A 18. században Engerau és Flotzendorf (Káptalanudvar) még különálló települések voltak. Engerau 1720-ban már kuriális község volt, első temploma 1750-ben épült, 1773-ból ismerjük első pecsétjét. A 18. század végén 90 házában 118 család élt. 1809. június 3. – július 12. között a napóleoni hadsereg megszállása alá került, megerősített templomából ágyúzták a pozsonyi várat. Nem sokkal később kolerajárvány pusztított a településen. 1825-ben épült meg a Pozsonyt Ligetfaluval összekötő, Karolína Augusztáról elnevezett hajóhíd (a legrégebbi hajóhídról a 15. század közepéről van tudomásunk) és a ligetet is átalakították angolparkká. A 19. században a pozsonyi polgárság kedvelt kirándulóhelyévé vált, több népszerű kávézó (Au-kávézó 1826-ban, Aréna 1828-ban) és nyári színház nyílt meg. Első iskolaépülete 1848-ban épült. 1859-ben a jégzajlás csaknem az egész falut elsodorta. A „Ligetfalva” név 1863-ban szerepelt először, az „Audorfl” német névváltozat magyarításával. 1873-1907 között Ligetfalu volt a település hivatalos neve, a 20. század elején a helységnévrendezés során kapta a megyei hovatartozásra utaló Pozsony- előnevet. 1866-ban 103 háza és 594 lakosa volt, lakói mezőgazdasággal (főként a Pozsony piacára termeltek gyümölcsöt és zöldséget, illetve tejelő teheneket tartottak) és fuvarozással foglalkoztak. 1873-ban alakult meg az önkéntes tűzoltóegyesület. 1884-ben Káptalanmajort Moson vármegyétől Ligetfaluhoz csatolták és Thaly Kálmán javaslatára a Pócsfa nevet kapta (a német Pötschenau dűlőnév után). 1889. áprilisa és 1890. decembere között épült meg az első Pozsonyi (közúti és vasúti) Duna-híd, melyet Ferenc Józsefről neveztek el. 1891-ben megnyitották a Pozsonyt Hegyeshalommal (és Szombathellyel), 1897-ben pedig a Pozsonyligetfalut Pándorfalvával (és Sopronnal) összekötő vasútvonalakat. A híd megépülésével a község gyorsan Pozsony elővárosává vált, megindult iparosodása is, munkások, vasutasok, alkalmazottak és tisztviselők telepedtek itt le. Az 1897-ben épült vasútállomás környékén alakult ki ipartelepe számos üzemmel: Westen-féle zománcedényggyár (1896, 1948 után Kovosmalt), James Levy gépszíjgyára, Avenarius vegyiüzem, Matador-gumigyár (1905), Harsch-féle fűrésztelep és fadobozgyár, valamint a Durvay Antal-féle téglagyár (1883). 1902-ben az Országos Mezőgazdasági Kiállítást a ligetfalui parkban rendezték meg. 1905-1910 között nagyközséggé nyilvánították, Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, délről Moson vármegye, nyugatról Alsó-Ausztria határolta. 1910-ben már 2947, 1921-ben pedig 4282 lakosa volt. 1914. február 5-én megnyílt a Pozsonyt Béccsel összekötő helyi érdekű vasútvonal (POHÉV vagy „bécsi villamos”), melynek forgalma a második világháború idején szűnt meg. 1916-ban katonatemetőt létesítettek a településen (1936-ban, a határ erődítésekor megszüntették). 1919. januárjában Pozsony csehszlovák megszállás alá került, de Pozsonyligetfalu egészen augusztus 13-ig magyar fennhatóság alatt maradt. A Tanácsköztársaság idején Pozsonyligetfalu munkásaiból alakították meg az érsekújvári fronton harcoló Lakos-zászlóaljat. 1920-ban a Trianoni béke során Ausztriához csatolt Köpcsény határának nagy részét a Csehszlovákiához került Pozsonyligetfaluhoz csatolták. Ekkor állapították meg a Petržalka szlovák nevet, mely ismeretlen eredetű, vélhetően a pozsonyi piacon petrezselymet áruló ligetfalusiak csúfnevéből ered. A település határátkelőhellyé vált Magyarország (Horvátjárfalu) és Ausztria (Berg) felé. Az 1920-as években ismét megháromszorozódott népessége (1930-ban már 14 164 lakosa volt), ekkoriban Csehszlovákia legnagyobb falujaként emlegették. A Pálffy-uradalom földjeinek felparcellázásával családi házas telkeket hoztak létre, még a korábbi lóversenyteret is beépítették. A népes (1932-től kommunista önkormányzatú) munkástelepülés legszegényebb része (Elízium) az Öreg-híd déli hídfőjénél kialakult nyomortelep volt. A földbirtokreform során jövedelem nélkül maradt csallóközi magyar uradalmi alkalmazottak egy része is ide települt, magyar kolónia jött létre Zaboson is. 1923-ban létesült az első szlovák iskola, de 1945-ig német, 1931-38 között magyar nyelvű oktatás is volt a községben. Régi templomát útépítés miatt 1932-ben bontották le, ekkor épült a Szent Kereszt felmagasztalásának szentelt új temploma. 1933-38 között Pozsony védelmére katonai védvonalat létesítettek a község déli és nyugati határánál. 1938. október 10-én Németország annektálta a települést a Szudéta-vidékkel egyidőben és Dévény mellett a másik szlovákiai településként egy náci szervezésű „népszavazás” után a Harmadik Birodalomhoz csatolták (a 7 hónappal korábban elfoglalt Alsó-Ausztriából kialakított Alsó-Duna „reichsgau” részeként). Ekkor Hitler is meglátogatta a pozsonyi hídfőt. Az Engerau an der Donau névre átnevezett települést várossá nyilvánították, hozzácsatolták Wolfsthalt és Berget is. Az új német-csehszlovák (1939. márciusától német-szlovák) határt a Duna középvonala alkotta, így Pozsonyligetfaluhoz került Pozsony és Főrév jobb parti határrésze is. Ebben az időszakban a villamos-, hajó- és autóbuszközlekedés is megszűnt Pozsony felé. A német megszállás idején a Matador és Kovosmalt üzemeit fegyvergyártásra állították át. 1944. november vége és 1945. március 29. között az Öreg-híd déli lábánál zsidó kényszermunkatábort hoztak létre, melynek foglyait egy újabb katonai védvonal („Sudöstwall”) építésénél dolgoztatták, a kétezer fogolyból mintegy ötszázan vesztették életüket. 1944-ben megszűnt a téglagyár. Pozsonyligetfalu 1945. április 4-én szabadult fel, két nappal korábban a Duna-hidat a visszavonuló németek felrobbantották (a szovjet hadsereg állította helyre 1946-ban). 1945 áprilisától 1947. áprilisáig itt hozták létre a pozsonyi németek és (1946. augusztus 1.-jéig) a magyarok internálótáborát, 1945. júliusában súlyos atrocitásokra is sor került (két évvel később egy tömegsírt is feltártak). A település csaknem teljes német lakosságát kitelepítették Németországba, magyar lakosságának egy részét pedig Magyarországra, helyükre Budapest környékéről, Békés megyéből és Jugoszláviából érkeztek szlovák betelepülők. 1946. április 1-jén Pozsonyligetfalut Pozsonyhoz csatolták, kezdetben a város XI., majd VII. (1949-54), később V. kerületét (1957-71) alkotta. 1954-1957 között az I. kerülethez csatolták. 1956-ban a Janko Kráľ ligetben helyezték el Petőfi Sándornak a városközpontból 1921-ben eltávolított szobrát (2002-ben a pozsonyi Medikus-kertbe helyezték át). Az 1960-as évekig magyar tannyelvű alapiskola is működött Pozsonyligetfalun. A városrész fejlődését sokáig gátolta a belvíznek való kitettsége. 1967-1972 között megépült az új Duna-híd, melyet a Szlovák Nemzeti Felkelésről neveztek el. Az 1970-80-as években a településkép teljes átalakulásával itt épült fel Szlovákia legnagyobb, 4-12 emeletes panelházakból álló lakótelepe több mint 30 ezer új lakással. Az építkezés 1973-ban kezdődött, az első panelházakba 1977-ben költöztek be. Pozsonyligetfalu Pozsony legnépesebb városrészévé vált, népessége 1970-91 között kilencszeresére nőtt (14 056 főről 128 251 főre). Itt működött a legforgalmasabb határátkelőhely Csehszlovákia és Ausztria között. A lakótelepépítéssel párhuzamosan két új Duna-híd létesült: a Kikötői-híd (korábban Duklai hősök hídja) 1977-85 között, valamint a Lafranconi-híd (korábban Ifjúság hídja) 1985-92 között. 1987-ben megépült a D2-es, 2003-2005 között pedig a D1-es autópálya Pozsonyligetfalun átvezető szakasza. 2013-16 között az Öreg-hidat gyalogos és villamos forgalomra alakították át, a vasúti forgalom már 1985-ben megszűnt. A szocializmus évtizedeiben legjelentősebb ipari üzeme a Matador Gumiabroncsgyár és Nehézgépipari Üzem volt valamint a Kovosmalt volt. 1984-ben emelték a Technopol 90 méteres ikertornyát, Pozsonyligetfalu meghatározó épületét, mely a városrész önkormányzati hivatalának is otthont ad. 1995-ben a Matador gumigyár üzemét privatizálták, majd megszüntették. 2002-ben nyílt meg az Aupark bevásárlóközpont a SZNF-híd déli lábánál, melynek 2006-ban emelt 96 méteres tornya a városrész legmagasabb épülete. Két évvel később a vasútállomásnál újabb magasépületet (Vienna Gate) emeltek.

Mai jelentősége

Pozsonyligetfalu jelentős közúti és vasúti határátkelőhely, ipari központ és egyben Pozsony legnépesebb lakóövezete. Számos oktatási intézménye közül kiemelkedik a Közgazdaságtudományi Egyetem. Itt található az Incheba kiállítási központ, az Aréna színház (1898) és a pozsonyi lóversenypálya. Szent Kereszt felmagasztalásának szentelt római katolikus temploma 1932-33-ban épült. A rendszerváltás után számos új, modern stílusú templom épült (evangélikus templom, Fájdalma Szűzanya-templom, Szent Család-templom). A 42 hektáron elterülő Janko Kráľ park (eredetileg Aupark) egyike Közép-Európa legrégebbi városi parkjainak, 1774-76 között alakították ki, itt található a milleniumi emlékmű, mely a ferences templom régi tornyának köveiből épült. Az Aréna színház mellett álló víztorony az 1820-as években épült. A lakótelepépítésnek számos történelmi emlék (1809-es francia emlékmű, Ligeti-kávéház, Pozsonyi Hajósegylet székháza) esett áldozatul. A helyi temetőben 1958-ban avatták fel a koncentrációs táborban meggyilkoltak emlékművét, ugyanitt találjuk az első világháborús emlékművet.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ENGERAU. Német falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és Augustána Vallásbéliek. 1787ben Helységbéli Káplány rendeltetett oda, fekszik Poson Városának szomszédságában, határja jó termékenységű, gyümöltsösei hasznosak, és már a’ Duna ki öntésitöl is mentek, miolta a’ nagy töltés elkészíttetett; de azelőtt a’ házakat is elhordta a’ Duna vize, mostani Temploma Augustini nevű volt Posoni Káplánnak öszve szedegetéséből építtetett Szent Jánosnak tiszteletére, lakosai fuvarozással, ’s egyébekkel is kereskednek, nevezetes javaihoz, ’s jó piatzozó helyéhez képest, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Engerau, Pozson m. német falu, Pozsonnyal átellenben a Duna jobb partján, 439 kath. 129 evang. lak.; kik szép teheneket tartanak; sok gyömölcsöt, kerti veteményt, zöldséget termesztenek, s mindezekből, mind tejből, vajból Pozsonban sok pénzt bevesznek. Van itt egy vendégfogadó is, s a Duna partján egy kápolna. Egyébiránt a helység a Duna áradásától sokat szenved. 1809-ben pedig a franczia ostromlással egészen leégett. F. u. a gr. Pálffy senioratus.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ez utóbbiak híres téli gyümölcsök termőhelyei, névszerint a Pötschen nevű Dunaág melléke, meg az Ó-liget, melynek gyümölcse híres volt már a közép-korban is. (....) A Duna jobb partján nagy terűletén fekszik a városi díszliget, mely pompás útjaival, hatalmas koronájú fáival, zöld pázsítjával, tarka szőnyeg-virágágyaival, mindenféle ritka díszfáival és cserjéivel s igen szép kilátást nyújtó ligeti kávéházával fölötte élvezetes nyári sétáló- és mulatóhely; a kinek pedig a díszliget sétára nem elég, az a ligeten túl órákon át járhat folyton erdőben és jó útakon. A zabos, a vadászlak, az ó-liget, a pötscheni liget mindmegannyi kedvelt és sokat látogatott kirándúló helyek szintén a Duna jobb partján, hová a városból a gyalogközlekedés számára is kényelmesen berendezett hatalmas vasúti hídon át vagy az ezen felűl járó kis gőzhajón a város belsejéből is hamar el lehet jutni.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ligetfalu, német kisközség, Pozsony közvetetlen közelében, 179 házzal és 1805 lakossal. Vallásuk róm. kath. és ág. h. ev., de az előbbiek többségban vannak. E község újabb telepítvény, melynek helyén még a XVIII. század második felében csak néhány elszórtan fekvő ház állott. Napoleon hadainak itt volt a főhadiszállása, s a megerősített templomból ágyúzták a pozsonyi várat. 1859-ben a jégzajlás majdnem az egész községet elsorodta, 1848-ban pedig a szerbek és a horvátok felgyújtották. E község Engerau néven is ismeretes volt. Ma a Pálffy-féle szeniorátusnak és a pozsonyi társaskáptalannak van itt nagyobb birtoka. E községben több nagy gyártelep van, így a Westen P. társaság zománczozott-edény gyára, Levy James gépszíjgyára, Harsch testvérek fadobozgyára és e vidéken van Durvay Antal téglagyára. A községhez tartozik ma Pocsfalva puszta, melyet már Mátyás királynak 1466-ban kelt és a gellei székre vonatkozó szabadalomlevele is említ Boczfalva néven, s melyet II. Lajos királynak 1524-iki rendelete Poczfalvának nevez. E pusztán kívül Kültelek is ide tartozik. A községnek van saját postája, távírója és vasúti állomása.

Magyar Katolikus Lexikon

A külvárossá tett Pozsonyligetfalu határában 1947. V. 20: megtalálták 90, amerikai hadifogságból hazaigyekvő m. levente 1945 nyarán tömegsírba temetett holttestét, akiket csehszl. fegyveresek itt kifosztottak, majd lemészároltak. E külvárosba (melyet 2004: ~nyal 4 híd köt össze) száműzték a rendszeresen megrongált Petőfi-szobrot.

Helységnévtár

Ligetfalu (Engerau), rk. 626 Pozsony, ág. 193 Pozsony.

Kunszt Károly

1859. 10. 1.
Bonyhád - megszületett
1880-1923
Somorja - tanított
1939. 3. 24.
Pozsonyligetfalu - elhunyt

Bábi Tibor

1925. 10. 30.
Nagybáb - megszületett
1937 - 1940
Érsekújvár - tanult
1978. 6. 23.
Pozsonyligetfalu - elhunyt
Névelőfordulások
1225
Mogorscigel
1233
Flycendorf
1422
Unger Au
1493
Ungerau
1654
Engerau
1773
Engerau
1786
Engerau
1863
Ligetfalva
1873
Ligetfalu
1913
Pozsonyligetfalu
1920
Petržalka
1938
Engerau
1945
Petržalka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Kutlíkova) 17
Telefon:

Honlap: petrzalka.sk
Polgármester:
Hrčka Ján (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)

Képviselő-testület:
Bučan Ján (Független)
Hrehorová Jana (Független)
Dragun Miroslav (Független)
Vetrák Milan (Független)
Bočkayová Lena (Független)
Farkašovská Ľudmila (Független)
Šesták Pavel (Független)
Kríž Juraj (MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana)
Palúchová Daniela (MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana)
Kríž Oliver (MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana)
Plšeková Iveta (MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana)
Palkovič Tomáš (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Repka Matúš (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Fischer Jozef (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Kozáková Michala (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Kratochvílová Tatiana (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Škápik Pavol (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Petrovič Drahan (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Kačírek Ľuboš (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Halmo Ivan (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Sepši Branislav (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Makovníková Mosná Miroslava (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Ovečková Lýdia (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Jančoková Iveta (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Behúl Miroslav (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Cmorej Peter (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Fulová Gabriela (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Karman Ján (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Kleinert Branislav (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Uhlár Ivan (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Vydra Jozef (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Podhorná Natália (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Dolinay Vladimír (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Hochschorner Peter (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Pätoprstá Elena (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Független 20% Független 7 képviselö MLADÁ PE... 11% MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana 4 képviselö Progresí... 29% Progresívne Slovensko, SPOLU 10 képviselö SaS, NOV... 34% SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár 12 képviselö 6% Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö 35 képviselö
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH KAMPINO

Haanova 36-38

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23

Metodicko-pedagogické centrum

Ševčenkova 11

Kultúrne zariadenia Petržalky

Rovniankova 3

Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Kutlíkova 17

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava

Einsteinova 35

Generálny investor Bratislavy

Záporožská 5

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Antolská 11

Petržalský domov seniorov

Rusovská 58

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Hrobákova 11

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Dudova 4

Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

Pankúchova 6

Divadlo ARÉNA

Viedenská ceta 10

Dom tretieho veku

Poloreckého 2

Detský domov STUDIENKA

Röntgenova 6

Slovenská pedagogická knižnica

Hálova 6

Szabadidő Központ

Gessayova 6

Športové centrum polície

Romanova 37

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Švabinského 7

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Mamateyova 17

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Žehrianska 9

Národný bezpečnostný úrad

Budatínska 30

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava

Vranovská 4

Stredná odborná škola, Farského 9, 851 01 Bratislava

Farského 9

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Hálova 16

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

Strečnianska 20

Spojená škola Švabinského 7 851 01 Bratislava

Švabinského 7

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Vlastenecké námestie č. 1 85101 Bratislava 851 01 Bratislava

Vlastenecké nám. 1

Základná škola

Prokofievova 5

Základná škola, Černyševského 8, Bratislava

Černyševského 8

Základná škola

Nobelovo nám. 6

Základná škola

Tupolevova 20

Základná škola Lachova 1

Lachova 1

Základná škola Holíčska 50

Holíčska 50

Základná škola Dudova 2

Dudova 2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Žehrianska 9

Základná škola Pankúchova 4

Pankúchova 4

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava

Strečnianska 20

Základná škola Budatínska

Budatínska 61

Základná škola Turnianska 10

Turnianska 10

Základná škola Gessayova 2

Gessayova 2

Základná umelecká škola

Topoľčianska 15

Základná umelecká škola

Daliborovo nám. 2

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Bohrova 1

Cirkevná ZŠ Narnia

Beňadická 38

Alapiskola

Budatínska 61

Alapiskola

Dudova 2

SŠ Svätej Rodiny - ZŠ

Gercenova 10

Alapiskola

Gessayova 2

Alapiskola

Holíčska 50

Alapiskola

Lachova 1

Alapiskola

Nobelovo námestie 6

Alapiskola

Pankúchova 4

Alapiskola

Prokofievova 5

Alapiskola

Tupolevova 20

Alapiskola

Turnianska 10

Súkromná ZŠ

Zadunajská 27

Súkromná bulharská ZŠ

Záporožská 8

Alapiskola

Černyševského 8

SŠ - Odborné učilište

Švabinského 7

SŠ - Praktická škola

Švabinského 7

Špec. MŠ pri ŠZŠ

Žehrianska 9

Špec. MŠ pri ŠZŠ

Žehrianska 9

Bilingválne gymnázium

Beňadická 38

Gymnázium A. Einsteina

Einsteinova 35

SŠ Svätej Rodiny - GYM

Gercenova 10

Súkromné gymnázium

Kremnická 26

Gimnázium

Pankúchova 6

Evanjelické lýceum

Vranovská 2

Súkr. gymnázium Mercury

Zadunajská cesta 27

Bulharské gymnázium

Záporožská 8

Óvoda

Bohrova 1

Óvoda

Bradáčova 4

Óvoda

Bulíkova 25

Óvoda

Bzovícka 6

Súkromná MŠ

Fedinova 7

Súkromná MŠ

Gercenova 10

Óvoda

Gessayova 31

Óvoda

Haanova 9

Óvoda

Holíčska 30

Óvoda

Iľjušinova 1

Óvoda

Jankolova 8

Óvoda

Lachova 31

Cirkevná materská škola

Lachova 33

Óvoda

Lietavská 1

Óvoda

Macharova 1

Súkromná MŠ

Nobelovo nám. 9

Óvoda

Pifflova 10

Óvoda

Rovniankova 8

Óvoda

Röntgenova 16

Óvoda

Strečnianska 2

Cirkevná MŠ

Tupolevova 20

Óvoda

Turnianska 6

Súkromná MŠ

Vavilovova 18

Súkromná MŠ

Vyšehradská 12

Súkr. MŠ

Zadunajská 27

Súkr. MŠ Christa Boteva

Záporožská 8

Óvoda

Ševčenkova 35

Óvoda

Šustekova 33

Súkromná SOŠ

Budatínska 61

Obchodná akadémia

Dudova 4

SOŠ

Farského 9

Obchodná akadémia AMOS

Holíčska 2

Obchodná akadémia

Hrobákova 11

SPŠ elektrotechnická

Hálova 16

Súkr. obchodná akadémia

Kremnická 26

Súkromná SOŠ

Lachova 1

S-športová SOŠ

M. C. Sklodowskej 1

SZŠ

Strečnianska 20

SOŠ podnikania

Strečnianska 20

Súkr. SUŠ animov.tvorby

Vlastenecké námestie 1

SOŠ technická

Vranovská 4

Súkromná SOŠ

Vranovská 4

Súkr. hotelová akadémia

Žehrianska 6

ZŠi - nar.kom.schop.

Vlastenecké námestie 1

Súkr. ZŠ pre intel.nad.

Znievska 2

Špeciálna ZŠ s MŠ

Žehrianska 9

Špeciálna ZŠ s MŠ

Žehrianska 9

Pozsonyligetfalui Anyakönyvi Hivatal

Kutlíkova 17

Pozsonyi V. Járási Ügyészség

Prokofjev utca 4.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 24 3%
szlovákok 55 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 693 85%
lengyelek 0 0%
egyéb 47 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 819
magyarok 495 17%
szlovákok 318 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 125 4%
németek 1997 68%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2947
magyarok 563 13%
szlovákok 1251 29%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2043 48%
lengyelek 0 0%
egyéb 425 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4282
magyarok 5643 4%
szlovákok 117786 92%
ruszinok 51 0%
romák 167 0%
ukránok 115 0%
csehek 2283 2%
németek 244 0%
lengyelek 115 0%
egyéb 359 0%
ismeretlen 1488 1%
összlétszám 128251
magyarok 4255 4%
szlovákok 108599 93%
ruszinok 117 0%
romák 164 0%
ukránok 117 0%
csehek 1794 2%
németek 223 0%
lengyelek 106 0%
egyéb 141 0%
ismeretlen 1711 1%
összlétszám 117227
magyarok 3512 3%
szlovákok 97654 92%
ruszinok 196 0%
romák 91 0%
ukránok 107 0%
csehek 1200 1%
németek 155 0%
lengyelek 109 0%
egyéb 923 1%
ismeretlen 1895 2%
összlétszám 105842
magyarok 2650 2%
szlovákok 98870 87%
ruszinok 182 0%
romák 66 0%
ukránok 259 0%
csehek 1094 1%
németek 87 0%
lengyelek 116 0%
egyéb 1088 1%
ismeretlen 9588 8%
összlétszám 114000
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 97779
Választási részvétel: 34.59 %
Kiadott boríték: 33826
Bedobott boríték: 33768

Polgármester

Érvényes szavazólap: 32614
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hrčka Ján 10659 32.68 % SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Kratochvílová Tatiana 5640 17.29 % Progresívne Slovensko, SPOLU
Kríž Oliver 3879 11.89 % MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Bučan Ján 3489 10.70 % Független
Farkašovská Ľudmila 3023 9.27 % Független
Pätoprstá Elena 2908 8.92 % Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dragun Miroslav 1626 4.99 % Független
Chmelár Marián 916 2.81 % ĽS Naše Slovensko
Greksa Marian 368 1.13 % Független
Szmrecsányi Tomáš 106 0.33 % NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Cmorej Peter 2376 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Dolinay Vladimír 2346 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Podhorná Natália 2116 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Vydra Jozef 1922 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Uhlár Ivan 1895 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Kleinert Branislav 1866 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Sepši Branislav 1861 Progresívne Slovensko, SPOLU
Šmíd Miloslav 1690 Progresívne Slovensko, SPOLU
Vičan Michal 1623 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Sarlós Adam 1622 Progresívne Slovensko, SPOLU
Mráz Albín 1585 Progresívne Slovensko, SPOLU
Žišková Zuzana 1357 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kalina Andrej 1286 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Smolka Dušan 1265 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Lincényi Marcel 1251 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Chvojka Pavel 1188 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Demel Eduard 1098 ŠANCA
Halač Pavel 911 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zórádová Ildikó 899 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Kraus Bohuslav 833 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Sadloňová Denisa 721 SMER-SD, SNS
Baxant Matúš 624 SDKÚ-DS
Király Karol 614 SMER-SD, SNS
Kóšová Lucia 614 SMER-SD, SNS
Hochel Filip 319 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Szmrecsányi Tomáš 282 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Pätoprstá Elena 1857 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Palkovič Tomáš 1564 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kríž Juraj 1527 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Karman Ján 1508 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Halmo Ivan 1317 Progresívne Slovensko, SPOLU
Surovková Eva 1265 Progresívne Slovensko, SPOLU
Bieliková Viera 1145 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Lučanič Ivan 1041 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Kiššová Mária 968 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Ovsepian Viliam 944 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Gáži Zórádová Michaela 689 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Dugovičová Mária 656 Független
Paulovičová Anna 634 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Sovič Pavol 610 ŠANCA
Šikulová Alžbeta 445 SMER-SD, SNS
Luhový Ľubomír 431 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Taragel Štefan 430 SMER-SD, SNS
Arnold Augustín 415 SMER-SD, SNS
Gallo Vladimír 367 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Chmelár Marián 367 ĽS Naše Slovensko
Mičunková Judita 339 SMER-SD, SNS
Bučan Ján 1957 Független
Kačírek Ľuboš 1861 Progresívne Slovensko, SPOLU
Petrovič Drahan 1859 Progresívne Slovensko, SPOLU
Plšeková Iveta 1728 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Fulová Gabriela 1708 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Jančoková Iveta 1702 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Škápik Pavol 1558 Progresívne Slovensko, SPOLU
Polešenský Milan 1517 Progresívne Slovensko, SPOLU
Haščák Henrich 1334 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Dinuš Martin 1318 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Horváth Michal 1299 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Chaloupka Vladislav 1222 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Dait Martin 1213 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Turčanová Ľubica 1212 ŠANCA
Lažo Miroslav 1175 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Vrabec Martin 1047 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Vinczeová Soňa 1019 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Endrychová Veronika Klára 1017 NF
Kovačič Marek 935 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Jaslovský Marian 924 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Borguľa Milan 840 SMER-SD, SNS
Ďurišová Zuzana 820 SMER-SD, SNS
Husárová Slavomíra 761 SMER-SD, SNS
Špaček Tomáš 445 ĽS Naše Slovensko
Huska Vladimír 249 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Mišincová Michaela 234 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Husková Mária 197 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Vetrák Milan 2223 Független
Hochschorner Peter 1508 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kozáková Michala 1369 Progresívne Slovensko, SPOLU
Dragun Miroslav 1328 Független
Palúchová Daniela 1289 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Novota Michal 1273 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Kuruc Jakub 1223 Progresívne Slovensko, SPOLU
Antošová Ivana 1098 SMER-SD, SNS
Fekete Gabriel 971 Progresívne Slovensko, SPOLU
Ivan Roman 907 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Izák Martin 879 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Greksa Marian 771 Független
Toya David 770 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Čambalík Martin 554 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Masár Roman 537 SMER-SD, SNS
Šobáňová Darina 440 SMER-SD, SNS
Vidová Jarmila 363 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Slivarich Patrik 325 SMER-SD, SNS
Slaninová Blanka 288 ĽS Naše Slovensko
Galbavý Juraj 281 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Gogora Mário 207 ĽS Naše Slovensko
Fogarassy Ladislav 98 DOMA DOBRE
Hrehorová Jana 2077 Független
Kratochvílová Tatiana 1860 Progresívne Slovensko, SPOLU
Bočkayová Lena 1664 Független
Farkašovská Ľudmila 1352 Független
Behúl Miroslav 1317 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Šesták Pavel 1288 Független
Kuffa Peter 1270 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kaľavský Ján 1234 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zelenická Anna 1217 Progresívne Slovensko, SPOLU
Ďurčo Matej 1119 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Černý Michal 1092 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Huska Ernest 856 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Gonzalez Lemus Jarmila 831 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Krištofič Branislav 726 ŠANCA
Steiner Jakub 692 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Horínek Stanislav 634 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Adamčiaková Oľga 517 ŠANCA
Krásna Denisa 503 SMER-SD, SNS
Mažgút Ján 471 SMER-SD, SNS
Křečková Janka 434 SMER-SD, SNS
Madaras Marko 380 99 % - občiansky hlas
Uherčíková Nina 377 ĽS Naše Slovensko
Paučová Oľga 321 ĽS Naše Slovensko
Ovečková Lýdia 2341 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Makovníková Mosná Miroslava 1900 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Kríž Oliver 1715 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Fischer Jozef 1710 Progresívne Slovensko, SPOLU
Repka Matúš 1678 Progresívne Slovensko, SPOLU
Sklenková Katarína 1515 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Pastorová Ľudmila 1447 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Hájková Alica 1303 SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
Oklamčák Roman 1011 Független
Kľučka Peter 936 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Králiková Denisa 817 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Kollárová Anna 709 MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
Kačík Eduard 574 SMER-SD, SNS
Babiar Michal 498 SMER-SD, SNS
Rehák Štefan 480 SMER-SD, SNS
Weigl Bronislav 477 SMER-SD, SNS
Novomeská Beata 295 KSS
Števuška Robert 146 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Golian Daniel 125 NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselők

2014
KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ 25.71% KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ 9 képviselö KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ 54.29% KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ 19 képviselö Független 11.43% Független 4 képviselö LEPŠIA ŠTVRŤ, SNS, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska, SZS 8.57% LEPŠIA ŠTVRŤ, SNS, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska, SZS 3 képviselö 35 képviselö
2018
SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár 34.29% SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár 12 képviselö Progresívne Slovensko, SPOLU 28.57% Progresívne Slovensko, SPOLU 10 képviselö 5.71% Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana 11.43% MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana 4 képviselö Független 20.00% Független 7 képviselö 35 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 101562
Választási részvétel: 18.42 %
Kiadott boríték: 18703
Bedobott boríték: 18696
Választásra jogosult: 101206
Választási részvétel: 15.95 %
Kiadott boríték: 16141
Bedobott boríték: 16138
Választásra jogosult: 99 135
Választási részvétel: 29,11 %
Kiadott boríték: 28 868
Bedobott boríték: 28 859

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 18346
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 28 570
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 8413 45.86 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 4136 22.54 % SMER - SD
Daniel Krajcer 2763 15.06 % NOVA
Oskar Dobrovodský 1191 6.49 % NaS - ns
Jaroslav Paška 506 2.76 % SNS
Anton Čulen 352 1.92 % MS
Rastislav Blaško 280 1.53 % Független
Zdenka Beňová 236 1.29 % ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 199 1.08 % KSS
Roman Ruhig 149 0.81 % NP
Gabriel Karácsony 81 0.44 % PD
Peter Marček 40 0.22 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 4089 25.60% SMER - SD
Juraj Droba 6 133 21.47 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 5 778 20.22 % Független
Rudolf Kusý 5 361 18.76 % Független
Ján Mrva 4 041 14.14 % Független
Pavol Frešo 2 515 8.80 % Független
Daniel Krajcer 2 049 7.17 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 1 169 4.09 % Független
Jozef Uhler 724 2.53 % Független
Natália Hanulíková 217 0.76 % SZS
Martin Jakubec 127 0.44 % Független
Jalal Suleiman 105 0.37 % KSS
Jozef Danko 71 0.25 % Független
Lukáš Parízek 69 0.24 % SNS
Andrej Trnovec 65 0.23 % SĽSAH
Rastislav Blaško 58 0.20 % Független
Marián Leinerovič 36 0.13 % NP
Milan Lopašovský 26 0.09 % SMS
Ľubomír Kolárik 26 0.09 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 17741
Érvényes szavazólap: 27 640
Érvényes szavazólap: 30041
# Név Szavazat Százalék Párt
František Šebej 5987 33.75% SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, KDH, OKS
Ladislav Snopko 5433 30.62% OKS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, SZ, SDKÚ - DS
Tatiana Mikušová 4096 23.09% SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, OKS, KDH, SZ, SDKÚ - DS
Eduard Demel 4031 22.72% KDH, SaS, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Elena Pätoprstá 3950 22.26% Zmena zdola, DÚ
Peter Mach 3797 21.40% SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS
Ján Karman 3737 21.06% SMK-MKP, KDH, MOST - HÍD, SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Peter Hochschorner 3697 20.84% DÚ, Zmena zdola
Gabriela Ferenčáková 3639 20.51% SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Marián Greksa 3319 18.71% NOVA
Martin Jóna 3241 18.27% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, KDH, SZ, OKS, SMK-MKP
Ľudmila Farkašovská 3083 17.38% SMER - SD
Ján Hrčka 2950 16.63% Független
Roman Masár 2743 15.46% SMER - SD
Ivana Antošová 2716 15.31% SMER - SD
Martin Miškov 2659 14.99% NOVA
Iveta Plšeková 2412 13.60% Független
Daniela Lengyelová 2249 12.68% SMER - SD
Andrea Bratislavská 2231 12.58% SMER - SD
Vladimír Kesegh 2146 12.10% SMER - SD
Ľubica Rybárska 2044 11.52% NOVA
Alena Chudíková 1933 10.90% DÚ, Zmena zdola
Mária Fratričová 1866 10.52% NOVA
Jozef Krajča 1799 10.14% SMER - SD
Henrich Haščák 1741 9.81% NOVA
Ľuboš Homola 1739 9.80% DÚ, Zmena zdola
Richard Rikkon 1684 9.49% SMS
Ľubica Janegová 1653 9.32% NOVA
Peter Podolay 1637 9.23% SMER - SD
Jozef Vydra 1626 9.17% DÚ, Zmena zdola
Anton Čulen 1415 7.98% MS
Daniel Moško 1385 7.81% NOVA
Eva Krnáčová 1308 7.37% Zmena zdola, DÚ
Ivan Lučanič 1236 6.97% KDS
Beata Novomeská 1180 6.65% Független
Miloš Gloznek 1140 6.43% Független
Karol Fajnor 1060 5.97% SDĽ
Viliam Ovsepian 891 5.02% NOVA
Tomáš Žiak 742 4.18% SMS
Andrej Turzo 738 4.16% SNS
Ján Gréner 617 3.48% SNS
Zdenka Beňová 578 3.26% ĽS Naše Slovensko
Miloš Černák 573 3.23% SNS
Ivan Lulják 543 3.06% KSS
Marek Máchal 532 3.00% MS
Ján Kordoš 527 2.97% SNS
Július Hauser 479 2.70% NaS - ns
Róbert Kalmár 476 2.68% SDĽ
Peter Senko 472 2.66% NP
Marián Chmelár 446 2.51% ĽS Naše Slovensko
Eva Gašparíková 445 2.51% NaS - ns
Miriam Benešová 445 2.51% SDĽ
Mária Javoreková 432 2.44% NP
Dominika Marošiová 423 2.38% NP
Vladimír Kopča 413 2.33% SDĽ
Jana Tanglmayerová 402 2.27% PD
Peter Marček 379 2.14% SOSKA
Rastislav Schlosár 329 1.85% ĽS Naše Slovensko
Pavel Vlček 316 1.78% SOSKA
Darina Jurčacková 315 1.78% SMS
Stanislav Čižmárik 291 1.64% NÁŠ KRAJ
Peter Hopjak 278 1.57% NP
Jana Lachkovičová 265 1.49% PD
Ľubor Čuda 264 1.49% NÁŠ KRAJ
František Tanko 245 1.38% SRÚS
Ján Havlík 232 1.31% NP
Tibor Gódány 191 1.08% NP
Elena Pätoprstá 10 065 36.41% SaS, Zmena zdola, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, SMK-MKP
Peter Hochschorner 8 899 32.20% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Ovečková 8 011 28.98% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Vladimír Dolinay 7 313 26.46% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS, DÚ, KDH, Zmena zdola
Vladimír Bajan 5 613 20.31% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Marian Greksa 5 574 20.17% Független
Ján Karman 5 327 19.27% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
Jana Hrehorová 5 297 19.16% Független
Ľudmila Farkašovská 5 163 18.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Lenka Jakubčová 5 155 18.65% SaS, NOVA, SMK-MKP, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Juraj Kríž 5 106 18.47% MLADÁ BRATISLAVA
Tatiana Mikušová 5 047 18.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Miroslav Dragun 4 872 17.63% Független
Ján Bučan 4 581 16.57% Független
Jozef Uhler 4 338 15.69% Független
Peter Mach 4 047 14.64% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
Martin Štuk 3 819 13.82% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Šebej 3 770 13.64% MOST - HÍD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Ladislav Snopko 3 760 13.60% NF
Pavel Chvojka 3 743 13.54% Független
Miroslav Lažo 3 635 13.15% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Ivana Antošová 3 577 12.94% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Eduard Demel 3 511 12.70% Független
Iveta Plšeková 3 498 12.66% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Stela Kiššová 2 983 10.79% MLADÁ BRATISLAVA
Libuša Kollárová 2 946 10.66% Független
Michal Radosa 2 896 10.48% Független
Ernest Huska 2 550 9.23% NF
Martin Jóna 2 511 9.08% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ
Beata Novomeská 2 054 7.43% Független
Marian Chmelár 1 903 6.88% ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 1 895 6.86% ĽS Naše Slovensko
Nina Uherčíková 1 720 6.22% ĽS Naše Slovensko
Roman Kollár 1 689 6.11% SZS
Jarmila Vidová 1 659 6.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Maroš Krajči 1 594 5.77% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD
Gabriela Ferenčáková 1 530 5.54% NF
Jozef Valo 1 519 5.50% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Daniš 1 481 5.36% ĽS Naše Slovensko
Oľga Paučová 1 472 5.33% ĽS Naše Slovensko
Milan Dvorský 1 446 5.23% Demokrati Slovenska
Ladislav Nedelka 1 370 4.96% VZDOR
Ivan Nemček 1 364 4.93% ĽS Naše Slovensko
Augustín Arnold 1 359 4.92% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Mária Hofferová 1 351 4.89% ĽS Naše Slovensko
Michal Borguľa 1 125 4.07% NP
Juraj Galbavý 971 3.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Denisa Krásna 967 3.50% SNS
Štefan Rehák 906 3.28% SNS
Patrik Škrášek 885 3.20% SME RODINA - Boris Kollár
Miloš Černák 800 2.89% SNS
Michal Babiar 759 2.75% SNS
Pavel Škodler 715 2.59% NF
Milan Valko 685 2.48% NP
Michal Sopko 652 2.36% NP
Štefan Škrabák 550 1.99% KSS
František Valášek 523 1.89% NP
Dušan Kosík 435 1.57% NP
Anton Gábor 408 1.48% NP
Veronika Patrovičová 388 1.40% NP
Ladislav Setnický 382 1.38% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juliana Kozáková 288 1.04% NAJ
Miroslav Kučera 254 0.92% NP
František Šebej 6475 0.00% SaS, SMK-MKP, KDH, SZ, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD
Ladislav Snopko 5878 0.00% SZ, SaS, SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tatiana Mikušová 4415 0.00% KDH, SMK-MKP, SZ, SaS, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Eduard Demel 4363 0.00% SDKÚ - DS, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, MOST - HÍD
Gabriela Ferenčáková 4228 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Mach 4105 0.00% SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Elena Pätoprstá 4075 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ján Karman 4068 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Hochschorner 3940 0.00% DÚ, Zmena zdola
Marián Greksa 3573 0.00% NOVA
Martin Jóna 3513 0.00% SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudmila Farkašovská 3249 0.00% SMER - SD
Ján Hrčka 3058 0.00% Független
Ivana Antošová 2827 0.00% SMER - SD
Roman Masár 2820 0.00% SMER - SD
Martin Miškov 2808 0.00% NOVA
Iveta Plšeková 2543 0.00% Független
Daniela Lengyelová 2329 0.00% SMER - SD
Andrea Bratislavská 2313 0.00% SMER - SD
Vladimír Kesegh 2204 0.00% SMER - SD
Ľubica Rybárska 2172 0.00% NOVA
Alena Chudíková 1990 0.00% DÚ, Zmena zdola
Mária Fratričová 1975 0.00% NOVA
Jozef Krajča 1875 0.00% SMER - SD
Henrich Haščák 1839 0.00% NOVA
Richard Rikkon 1789 0.00% SMS
Ľuboš Homola 1787 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ľubica Janegová 1748 0.00% NOVA
Peter Podolay 1695 0.00% SMER - SD
Jozef Vydra 1680 0.00% Zmena zdola, DÚ
Anton Čulen 1475 0.00% MS
Daniel Moško 1461 0.00% NOVA
Eva Krnáčová 1354 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ivan Lučanič 1280 0.00% KDS
Beata Novomeská 1225 0.00% Független
Miloš Gloznek 1182 0.00% Független
Karol Fajnor 1140 0.00% SDĽ
Viliam Ovsepian 933 0.00% NOVA
Tomáš Žiak 816 0.00% SMS
Andrej Turzo 768 0.00% SNS
Ján Gréner 634 0.00% SNS
Róbert Kalmár 611 0.00% SDĽ
Zdenka Beňová 611 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miloš Černák 596 0.00% SNS
Ivan Lulják 563 0.00% KSS
Ján Kordoš 551 0.00% SNS
Marek Máchal 544 0.00% MS
Július Hauser 500 0.00% NaS - ns
Peter Senko 490 0.00% NP
Eva Gašparíková 474 0.00% NaS - ns
Mária Javoreková 473 0.00% NP
Marián Chmelár 468 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miriam Benešová 467 0.00% SDĽ
Dominika Marošiová 440 0.00% NP
Vladimír Kopča 432 0.00% SDĽ
Jana Tanglmayerová 422 0.00% PD
Peter Marček 402 0.00% SOSKA
Rastislav Schlosár 343 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavel Vlček 342 0.00% SOSKA
Darina Jurčacková 332 0.00% SMS
Stanislav Čižmárik 302 0.00% NÁŠ KRAJ
Peter Hopjak 290 0.00% NP
Jana Lachkovičová 285 0.00% PD
Ľubor Čuda 272 0.00% NÁŠ KRAJ
František Tanko 254 0.00% SRÚS
Ján Havlík 243 0.00% NP
Tibor Gódány 210 0.00% NP
Elena Pätoprstá 10665 35.50% SaS, Zmena zdola, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, SMK-MKP
Peter Hochschorner 9671 32.19% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Ovečková 8474 28.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Vladimír Dolinay 7770 25.86% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS, DÚ, KDH, Zmena zdola
Marian Greksa 5934 19.75% Független
Vladimír Bajan 5915 19.69% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Jozef Uhler 5633 18.75% Független
Ján Karman 5622 18.71% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
Jana Hrehorová 5541 18.44% Független
Ľudmila Farkašovská 5476 18.23% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Lenka Jakubčová 5467 18.20% SaS, NOVA, SMK-MKP, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tatiana Mikušová 5344 17.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Juraj Kríž 5234 17.42% MLADÁ BRATISLAVA
Miroslav Dragun 5224 17.39% Független
Ján Bučan 4708 15.67% Független
Peter Mach 4300 14.31% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
František Šebej 4081 13.58% MOST - HÍD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Martin Štuk 4049 13.48% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Snopko 4036 13.43% NF
Miroslav Lažo 3932 13.09% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Pavel Chvojka 3903 12.99% Független
Ivana Antošová 3740 12.45% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Iveta Plšeková 3682 12.26% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Eduard Demel 3625 12.07% Független
Stela Kiššová 3119 10.38% MLADÁ BRATISLAVA
Libuša Kollárová 3070 10.22% Független
Michal Radosa 3054 10.17% Független
Ernest Huska 2653 8.83% NF
Martin Jóna 2631 8.76% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ
Gabriela Ferenčáková 2369 7.89% NF
Beata Novomeská 2162 7.20% Független
Roman Kollár 2073 6.90% SZS
Marian Chmelár 1981 6.59% ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 1974 6.57% ĽS Naše Slovensko
Nina Uherčíková 1795 5.98% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vidová 1746 5.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Maroš Krajči 1680 5.59% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD
Jozef Valo 1587 5.28% ĽS Naše Slovensko
Milan Dvorský 1574 5.24% Demokrati Slovenska
Rudolf Daniš 1560 5.19% ĽS Naše Slovensko
Oľga Paučová 1538 5.12% ĽS Naše Slovensko
Michal Borguľa 1480 4.93% NP
Pavel Škodler 1450 4.83% NF
Ladislav Nedelka 1433 4.77% VZDOR
Ivan Nemček 1426 4.75% ĽS Naše Slovensko
Mária Hofferová 1413 4.70% ĽS Naše Slovensko
Augustín Arnold 1409 4.69% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Juraj Galbavý 1023 3.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Denisa Krásna 1006 3.35% SNS
Štefan Rehák 948 3.16% SNS
Patrik Škrášek 924 3.08% SME RODINA - Boris Kollár
František Valášek 835 2.78% NP
Miloš Černák 826 2.75% SNS
Michal Babiar 808 2.69% SNS
Milan Valko 727 2.42% NP
Michal Sopko 714 2.38% NP
Štefan Škrabák 574 1.91% KSS
Dušan Kosík 470 1.56% NP
Anton Gábor 427 1.42% NP
Veronika Patrovičová 416 1.38% NP
Ladislav Setnický 415 1.38% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juliana Kozáková 297 0.99% NAJ
Miroslav Kučera 264 0.88% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Pozsonyligetfalu 408 84.12 %
Horvátjárfalu 8 1.65 %
Oroszvár 7 1.44 %
Dunacsún 4 0.82 %
Pozsonyligetfalu 1 895 90.07 %
Oroszvár 33 1.57 %
Horvátjárfalu 27 1.28 %
Dunacsún 19 0.90 %
Pozsonyligetfalu 1 359 95.91 %
Oroszvár 24 1.69 %
Horvátjárfalu 19 1.34 %
Dunacsún 7 0.49 %
Pozsonyligetfalu 2 054 95.89 %
Oroszvár 59 2.75 %
Horvátjárfalu 30 1.40 %
Dunacsún 19 0.89 %
Pozsonyligetfalu 967 94.90 %
Horvátjárfalu 19 1.86 %
Oroszvár 15 1.47 %
Dunacsún 5 0.49 %
Pozsonyligetfalu 435 90.81 %
Oroszvár 15 3.13 %
Horvátjárfalu 11 2.30 %
Dunacsún 9 1.88 %
Pozsonyligetfalu 3 511 94.76 %
Oroszvár 58 1.57 %
Dunacsún 33 0.89 %
Horvátjárfalu 23 0.62 %
Pozsonyligetfalu 10 065 95.74 %
Oroszvár 334 3.18 %
Horvátjárfalu 157 1.49 %
Dunacsún 109 1.04 %
Pozsonyligetfalu 2 550 95.26 %
Oroszvár 63 2.35 %
Horvátjárfalu 23 0.86 %
Dunacsún 17 0.64 %
Pozsonyligetfalu 523 61.31 %
Oroszvár 187 21.92 %
Horvátjárfalu 103 12.08 %
Dunacsún 22 2.58 %
Pozsonyligetfalu 3 770 92.88 %
Oroszvár 164 4.04 %
Horvátjárfalu 90 2.22 %
Dunacsún 57 1.40 %
Pozsonyligetfalu 1 530 71.20 %
Oroszvár 303 14.10 %
Horvátjárfalu 277 12.89 %
Dunacsún 259 12.05 %
Pozsonyligetfalu 1 364 95.79 %
Horvátjárfalu 22 1.54 %
Oroszvár 22 1.54 %
Dunacsún 18 1.26 %
Pozsonyligetfalu 3 577 96.57 %
Oroszvár 92 2.48 %
Horvátjárfalu 44 1.19 %
Dunacsún 27 0.73 %
Pozsonyligetfalu 3 498 95.91 %
Oroszvár 98 2.69 %
Horvátjárfalu 57 1.56 %
Dunacsún 29 0.80 %
Pozsonyligetfalu 5 297 96.48 %
Oroszvár 135 2.46 %
Horvátjárfalu 66 1.20 %
Dunacsún 43 0.78 %
Pozsonyligetfalu 1 659 95.73 %
Oroszvár 45 2.60 %
Dunacsún 21 1.21 %
Horvátjárfalu 21 1.21 %
Pozsonyligetfalu 4 338 85.44 %
Horvátjárfalu 663 13.06 %
Oroszvár 442 8.71 %
Dunacsún 190 3.74 %
Pozsonyligetfalu 1 519 96.26 %
Oroszvár 27 1.71 %
Horvátjárfalu 22 1.39 %
Dunacsún 19 1.20 %
Pozsonyligetfalu 288 66.82 %
Oroszvár 4 0.93 %
Dunacsún 3 0.70 %
Horvátjárfalu 2 0.46 %
Pozsonyligetfalu 971 94.36 %
Oroszvár 22 2.14 %
Dunacsún 15 1.46 %
Horvátjárfalu 15 1.46 %
Pozsonyligetfalu 5 106 97.46 %
Oroszvár 56 1.07 %
Horvátjárfalu 47 0.90 %
Dunacsún 25 0.48 %
Pozsonyligetfalu 4 581 97.63 %
Oroszvár 68 1.45 %
Dunacsún 32 0.68 %
Horvátjárfalu 27 0.58 %
Pozsonyligetfalu 5 327 94.55 %
Oroszvár 152 2.70 %
Horvátjárfalu 78 1.38 %
Dunacsún 65 1.15 %
Pozsonyligetfalu 1 370 93.39 %
Horvátjárfalu 32 2.18 %
Oroszvár 19 1.30 %
Dunacsún 12 0.82 %
Pozsonyligetfalu 382 87.82 %
Horvátjárfalu 15 3.45 %
Oroszvár 10 2.30 %
Dunacsún 8 1.84 %
Pozsonyligetfalu 3 760 87.16 %
Oroszvár 153 3.55 %
Horvátjárfalu 90 2.09 %
Dunacsún 33 0.76 %
Pozsonyligetfalu 5 155 95.11 %
Oroszvár 177 3.27 %
Horvátjárfalu 79 1.46 %
Dunacsún 56 1.03 %
Pozsonyligetfalu 2 946 94.36 %
Oroszvár 59 1.89 %
Horvátjárfalu 42 1.35 %
Dunacsún 23 0.74 %
Pozsonyligetfalu 8 011 94.16 %
Oroszvár 274 3.22 %
Dunacsún 95 1.12 %
Horvátjárfalu 94 1.10 %
Pozsonyligetfalu 1 903 95.72 %
Oroszvár 33 1.66 %
Dunacsún 25 1.26 %
Horvátjárfalu 20 1.01 %
Pozsonyligetfalu 5 574 86.27 %
Oroszvár 162 2.51 %
Horvátjárfalu 136 2.10 %
Dunacsún 62 0.96 %
Pozsonyligetfalu 1 594 94.88 %
Oroszvár 46 2.74 %
Horvátjárfalu 26 1.55 %
Dunacsún 14 0.83 %
Pozsonyligetfalu 2 511 96.06 %
Oroszvár 70 2.68 %
Horvátjárfalu 32 1.22 %
Dunacsún 18 0.69 %
Pozsonyligetfalu 3 819 93.72 %
Oroszvár 137 3.36 %
Horvátjárfalu 52 1.28 %
Dunacsún 41 1.01 %
Pozsonyligetfalu 759 93.94 %
Horvátjárfalu 19 2.35 %
Dunacsún 15 1.86 %
Oroszvár 15 1.86 %
Pozsonyligetfalu 1 125 86.41 %
Horvátjárfalu 197 15.13 %
Oroszvár 124 9.52 %
Dunacsún 34 2.61 %
Pozsonyligetfalu 2 896 95.67 %
Oroszvár 79 2.61 %
Horvátjárfalu 45 1.49 %
Dunacsún 34 1.12 %
Pozsonyligetfalu 652 72.12 %
Oroszvár 30 3.32 %
Horvátjárfalu 20 2.21 %
Dunacsún 12 1.33 %
Pozsonyligetfalu 1 446 94.51 %
Horvátjárfalu 66 4.31 %
Oroszvár 41 2.68 %
Dunacsún 21 1.37 %
Pozsonyligetfalu 685 86.60 %
Horvátjárfalu 20 2.53 %
Oroszvár 17 2.15 %
Dunacsún 5 0.63 %
Pozsonyligetfalu 800 95.35 %
Horvátjárfalu 10 1.19 %
Dunacsún 8 0.95 %
Oroszvár 8 0.95 %
Pozsonyligetfalu 4 872 90.68 %
Oroszvár 162 3.02 %
Horvátjárfalu 128 2.38 %
Dunacsún 62 1.15 %
Pozsonyligetfalu 254 91.37 %
Horvátjárfalu 5 1.80 %
Oroszvár 4 1.44 %
Dunacsún 1 0.36 %
Pozsonyligetfalu 3 635 90.56 %
Oroszvár 127 3.16 %
Horvátjárfalu 115 2.86 %
Dunacsún 55 1.37 %
Pozsonyligetfalu 1 351 95.68 %
Horvátjárfalu 23 1.63 %
Dunacsún 20 1.42 %
Oroszvár 19 1.35 %
Pozsonyligetfalu 1 720 96.30 %
Oroszvár 32 1.79 %
Horvátjárfalu 22 1.23 %
Dunacsún 21 1.18 %
Pozsonyligetfalu 1 472 95.40 %
Oroszvár 25 1.62 %
Dunacsún 23 1.49 %
Horvátjárfalu 18 1.17 %
Pozsonyligetfalu 885 92.38 %
Oroszvár 23 2.40 %
Horvátjárfalu 10 1.04 %
Dunacsún 6 0.63 %
Pozsonyligetfalu 3 743 94.86 %
Oroszvár 101 2.56 %
Horvátjárfalu 35 0.89 %
Dunacsún 24 0.61 %
Pozsonyligetfalu 715 60.54 %
Horvátjárfalu 368 31.16 %
Oroszvár 237 20.07 %
Dunacsún 130 11.01 %
Pozsonyligetfalu 8 899 94.04 %
Oroszvár 381 4.03 %
Horvátjárfalu 210 2.22 %
Dunacsún 181 1.91 %
Pozsonyligetfalu 4 047 94.62 %
Oroszvár 138 3.23 %
Horvátjárfalu 68 1.59 %
Dunacsún 47 1.10 %
Pozsonyligetfalu 1 689 83.78 %
Oroszvár 234 11.61 %
Horvátjárfalu 99 4.91 %
Dunacsún 51 2.53 %
Pozsonyligetfalu 1 481 95.30 %
Oroszvár 33 2.12 %
Horvátjárfalu 29 1.87 %
Dunacsún 17 1.09 %
Pozsonyligetfalu 2 983 94.58 %
Oroszvár 70 2.22 %
Horvátjárfalu 44 1.40 %
Dunacsún 22 0.70 %
Pozsonyligetfalu 5 047 95.48 %
Oroszvár 170 3.22 %
Horvátjárfalu 78 1.48 %
Dunacsún 49 0.93 %
Pozsonyligetfalu 388 74.90 %
Horvátjárfalu 13 2.51 %
Oroszvár 8 1.54 %
Dunacsún 7 1.35 %
Pozsonyligetfalu 5 613 96.15 %
Oroszvár 131 2.24 %
Horvátjárfalu 107 1.83 %
Dunacsún 64 1.10 %
Pozsonyligetfalu 7 313 94.50 %
Oroszvár 256 3.31 %
Horvátjárfalu 121 1.56 %
Dunacsún 80 1.03 %
Pozsonyligetfalu 5 163 94.98 %
Oroszvár 191 3.51 %
Horvátjárfalu 84 1.55 %
Dunacsún 38 0.70 %
Pozsonyligetfalu 906 95.87 %
Dunacsún 15 1.59 %
Oroszvár 14 1.48 %
Horvátjárfalu 13 1.38 %
Pozsonyligetfalu 550 92.44 %
Dunacsún 8 1.34 %
Horvátjárfalu 8 1.34 %
Oroszvár 8 1.34 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
27970 38.72%
SNS
14461 20.02%
KSČ
10876 15.06%
KDH
6297 8.72%
SZ
3456 4.78%
DS
3070 4.25%
SSL
1582 2.19%
Együttélés-MKDM
1465 2.03%
SD
1218 1.69%
HČSP
747 1.03%
SPV
390 0.54%
Egyéb
701 0.97%
Érvényes szavazatok 72233
HZDS
18452 31.00%
SNS
12135 20.39%
SDĽ
9354 15.72%
DS-ODS
3694 6.21%
ODÚ
3024 5.08%
KDH
2973 5.00%
SDSS
2386 4.01%
SZS
1881 3.16%
SKDH
1750 2.94%
Együttélés-MKDM
1168 1.96%
SZ
880 1.48%
Magyar Polgári Párt
372 0.63%
Egyéb
1449 2.43%
Érvényes szavazatok 59518
HZDS-RSS
12112 23.24%
9716 18.64%
SP-VOĽBA
8252 15.83%
KDH
5409 10.38%
SNS
5316 10.20%
DS
3009 5.77%
ZRS
2545 4.88%
MK
1557 2.99%
NS
1329 2.55%
SPK
1091 2.09%
KSS
697 1.34%
KSÚ
551 1.06%
HZPCS
353 0.68%
Egyéb
183 0.35%
Érvényes szavazatok 52120
SDK
35307 47.15%
SDĽ
13669 18.25%
HZDS
11727 15.66%
SNS
5876 7.85%
SOP
4612 6.16%
MKP
1759 2.35%
KSS
892 1.19%
NSK
340 0.45%
Egyéb
708 0.95%
Érvényes szavazatok 74890
SDKU
24849 35.67%
SMER
9645 13.84%
HZDS
7229 10.38%
ANO
5627 8.08%
KDH
4512 6.48%
MKP
3824 5.49%
KSS
2672 3.84%
SNS
2363 3.39%
SDA
2337 3.35%
HZD
1930 2.77%
PSNS
1515 2.17%
SZS
794 1.14%
SDĽ
722 1.04%
OKS
547 0.79%
ZAR
387 0.56%
Egyéb
713 1.02%
Érvényes szavazatok 69666
SDKU DS
21086 37.69%
SMER
12585 22.50%
SNS
4826 8.63%
KDH
3956 7.07%
SF
3834 6.85%
ĽS HZDS
2890 5.17%
MKP
2669 4.77%
KSS
1535 2.74%
ANO
896 1.60%
OKS
395 0.71%
NADEJ
242 0.43%
HZD
233 0.42%
Egyéb
794 1.42%
Érvényes szavazatok 55941
SDKU DS
17790 29.18%
SMER
14689 24.09%
SaS
11718 19.22%
Most-Híd
4678 7.67%
KDH
4283 7.02%
SNS
2269 3.72%
ĽS HZDS
1433 2.35%
SDĽ
1395 2.29%
Únia
671 1.10%
Paliho Kapurkova
527 0.86%
LSNS
458 0.75%
MKP
387 0.63%
KSS
253 0.41%
Egyéb
424 0.70%
Érvényes szavazatok 60975
SMER SD
19205 32.03%
SaS
8643 14.41%
SDKU DS
7518 12.54%
OĽaNO
5786 9.65%
KDH
5000 8.34%
Most-Híd
4252 7.09%
SNS
2181 3.64%
Zmena zdola DU
2065 3.44%
99 Percent
911 1.52%
LSNS
675 1.13%
SSS NM
652 1.09%
SZ
452 0.75%
MKP
392 0.65%
SF
389 0.65%
NaS ns
350 0.58%
PaS
342 0.57%
KSS
246 0.41%
Egyéb
908 1.51%
Érvényes szavazatok 59967
SaS
16086 25.74%
SMER SD
11676 18.68%
OĽANO-NOVA
8632 13.81%
SME RODINA
5118 8.19%
Most-Híd
4781 7.65%
#SIEŤ
4099 6.56%
SNS
3939 6.30%
LSNS
3055 4.89%
KDH
2218 3.55%
SKOK!
882 1.41%
SZS
501 0.80%
MKP
317 0.51%
Egyéb
1198 1.92%
Érvényes szavazatok 62502
Pozsony V járás
Szlovákia

Bejelentések