SK
RV
.....

Rozsnyórudna

Község

címer zászló
358 71% magyar 1910
180 26% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Rudna
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rudná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rőcei-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Rozsnyói-medence
Más földrajzi nevek:
Bánya-oldal, Ivágyó, Lapis, Tetőcske, Új-kolónia, Újsor, Vén-kolónia, Völgy-patak
Koordináták:
48.65999603, 20.48783684
Terület:
7,49 km2
Rang:
község
Népesség:
719
Tszf. magasság:
369 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04801
Település kód:
526215
Szervezeti azonosító:
328774
Adóazonosító:
2020937138

A község a Rozsnyói-medence nyugati részén, a Rőcei-hegységhez tartozó Ivágyó (Turecká, 953 m) déli lábánál, a Rudnai- (Völgy-) patak mentén fekszik, Rozsnyótól 4 km-re nyugatra, Csetnektől 10 km-re keletre, a Rozsnyót Csetnekkel összekötő 526-os út mentén. Az út két részre osztja belterületét, a tőle délre fekvő Falura és az északra elterülő, újabb építésű Kolóniára, ez utóbbihoz csatlakozik a Rekenyefalu felé vezető út mellett kiépült Újsor (Oncsa). A szomszédos Rozsnyótól a Tetőcske-domb választja el. Határának mintegy felét erdő borítja. Nyugatról Rekenyeújfalu, északnyugatról Sebespatak, északról Nagyveszverés és (rövid szakaszon) Betlér, keletről Rozsnyó (Rozsnyó és Sajóháza katasztere), délkeletről Berzéte, délnyugatról pedig Berzétekőrös községekkel határos. Délnyugati határa a Gencs-patak mentén húzódik.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás), ebben az időszakban északnyugati és északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (7,49 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Rozsnyórudna a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. Vasércbányászatának fejlődésével sokáig dinamikusan nőtt az 1860-ban még csak 216 lakosú falu népessége, 1880-1961 között népessége megháromszorozódott (323 főről 995-re nőtt). 1910-ben 503, 1921-ben 604, 1938-ban pedig 834, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1910-ben 20,7 %, 1921-ben 14,7 % volt. Népességének maximumát 1961-ben érte el (995 fő), az 1960-as évek stagnálása után az 1970-1991 közötti időszakban gyors népességcsökkenés figyelhető meg, ekkor a község népességének csaknem egynegyedét elveszítette (980 főről 755-re csökkent). Az 1991-2011 közötti időszakra a lakosságszám stagnálása jellemző, ugyanakkor felgyorsult az asszimiláció, a magyar nemzetiségűek aránya 51 %-ról 34,6 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 48,2 %-ról 57,6 %-ra nőtt, így a község 2001-re szlovák többségűvé vált. A 19. században még református többségű faluban 1921-ben már a lakosság relatív többsége (44,3 %) római katolikus vallású volt. 2011-ben a római katolikusok a lakosság 28,3 %-át, a felekezeten kívüliek 26,8 %-át, a reformátusok 17,9 %-át, az evangélikusok pedig 15 %-át (1921-ben még csaknem egyharmadát) alkották.

Történelem

A falu 1243 után keletkezett a berzétei uradalom területén, a 13. században az Ákos nemzetség birtoka. 1291-ben "Rodna" alakban említik először. Régi bányásztelepülés, aranybányáit 1331-ben, ezüstbányáit pedig 1589-ben említik oklevelek. 1423-ban pelsőczi Nagy János királyi tárnokmesteré, 1427-től, a csetneki Bebek, majd 1430-tól a Perényi, 1489-től pedig a Máriássy család birtoka. 1427-ben 17 portát számláltak a faluban. A középkorban lakossága német bányászokból, rutén pásztorokból és földműves-pásztorkodó magyarokból állt. 1556 körül török támadás érte a falut és sok lakóját elhurcolták. A 16. század végén a falu a töröknek is fizetett adót, lakói közül sokan elhagyták házaikat. A 16. század végére lakossága kicserélődött, sok délről menekülő magyar telepedett le itt. A 17-18. században további szláv és magyar lakosság is letelepedett itt, de az elsődlegesen használt nyelv a magyar maradt. Az újkorban a nemesfémek bányászata háttérbe szorul, egyre jelentősebbé vált ugyanakkor a vasércbányászat. 1773-ban 28 gazdaház és 10 zsellérház állt itt. 1828-ban 61 házában 515-en laktak, többségben a közeli bányákban dolgoztak, valamint szénégetéssel, fuvarozással foglalkoztak, később a közeli Rozsnyó üzemeiben dolgoztak, emellett állattartással (juh- és szarvasmarhatartás) is foglalkoztak. Első iskoláját 1849-ben nyitották meg. 1699-ben épült első református temploma 1871-ben leégett. 1906-ban a Rozsnyórudna hivatalos nevet kapta. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. A 20. század folyamán a vasércbányászathoz kötődően több szlovák nemzetiségű család érkezett a községbe (főként Aranyidáról és Besztercebányáról), a század elején a bányavállalat létesítette új településrészét, a Kolóniát. A korábban épített rész később a Vén Kolónia, az újabb pedig az Új Kolónia nevet kapta. 1945 után a falut elkerülte a lakosságcsere és a kitelepítés egyaránt. Magyar alapiskoláját 1973-ban, óvodáját pedig 1973-ban szüntették meg, az 1990-es években a szlovák alapiskola is megszűnt. Vasércbányáját 1983-ban zárták be.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik, korábban nagy jelentőségű vasércbányászata a 20. század végére megszűnt. Református temploma 1913-ban, evangélikus temploma 1930-ban épült, fából készült római katolikus haranglábát a 18. században emelték. A határában található Majom-szikla 1989 óta természetvédelmi terület. 2009-ben 8 km-es tanösvényt alakítottak ki, mely az Ivágyóra vezet és a község bányászati hagyományaiba is betekintést nyújt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RUDNA. Rudnak. Elegyes falu Gömör Várm. földes Ura Márjásy Uraság, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Rozsnyóhoz mintegy 1/2 mértföldnyire; földgye közép termékenységű, mellynek harmad része hegyes; legelője elég van, piatza Rozsnyón 1/2 mértföldnyire; fája van mind a’ kétféle; vas bányája a’ saját, vas műhelyei pedig a’ szomszéd határokban vagynak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rudna, Rudnik, magyar falu, Gömör vmegyében, ut. p. Rosnyóhoz 1/2 órányira: 161 kath., 354 ref. lak., kik bányákban dolgoznak, szenet égetnek, fuvaroznak. F. u. a Márjássy nemzetség.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rudna, Rozsnyó közelében fekvő magyar kisközség, 85 házzal és 463 ág. ev. h. vallású lakossal. E község 1291-ben Rodna néven szerepel, de 1331-ben már a mai nevén tűnik fel. 1416-ban a Gömöry család a földesura. 1423-ban pelsőczi Nagy János kir. tárnokmesteré, négy évvel később pedig a Bebek családé, azonban 1430-ban Zsigmond király a Perényieknek adományozza. 1489-ben Máriássy Istvánt iktatják a község birtokába és e család kezén marad a község szakadatlanul. Később a Hámos család is birtokos itt. A XVIII. században Rudnik tót neve is használatos. Lakosai bányászok, szénégetők és fuvarosok voltak. A községben nincs templom. A posta Berzétén van, távírója és vasúti állomása Rozsnyón.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rozsnyórudna. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Cigánytelep, Vasércbányatelep. A község területe 1303 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 834.

Juhász Ilona, L.

1960. 3. 18.
Rozsnyó - megszületett
Pelsőc A könyvtár munkatársa.
Érsekújvár - kutatott A Honismereti Múzeum néprajzosa.
Komárom A Duna Menti Múzeum alkalmazottja.
Keszegfalva - élt
Rozsnyórudna - élt
Névelőfordulások
1291
Rodna
1327
Rudna
1564
Riodnafalu
1773
Rudna, Rudnák,
1786
Rudna, Rudnak,
1808
Rudna, Rudník,
1863
Rudna,
1907
Rozsnyórudna,
1920
Rudník,
1927
Rudná
1938
Rozsnyórudna,
1945
Rudná
1994
Rudna

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Rozsnyórudna (Rudná) 69
Telefon: 0587321986
Fax: 0587321986

Honlap: rudna.ocu.sk/sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Horváthová Henrieta (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Rabas Ján (Független)
Ádám Csaba (Független)
Horváthová Henrieta (MOST - HÍD)
Čapó Norbert (MOST - HÍD)
Renčok Alexander (MOST - HÍD)
Független 40% Független 2 képviselö MOST - HÍD 60% MOST - HÍD 3 képviselö 5 képviselö
Ivágyó Kistérségi Településtársulás

Rozsnyórudna 69

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Rozsnyórudna 19

Rozsnyórudnai Községi Hivatal

Rozsnyórudna 69

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 269 83%
szlovákok 27 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 2%
egyéb 21 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 323
magyarok 358 71%
szlovákok 104 21%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 35 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 503
magyarok 454 75%
szlovákok 89 15%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
egyéb 53 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 604
magyarok 385 51%
szlovákok 364 48%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 755
magyarok 321 42%
szlovákok 439 57%
romák 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 768
magyarok 258 35%
szlovákok 429 58%
romák 7 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 48 6%
összlétszám 745
magyarok 180 26%
szlovákok 516 73%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 3 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 704
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 613
Választási részvétel: 69.17 %
Kiadott boríték: 424
Bedobott boríték: 424

Polgármester

Érvényes szavazólap: 423
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Horváthová Henrieta 235 55.56 % MOST - HÍD
Iglaiová Ildikó 167 39.48 % Független
Tokár Erik 16 3.78 % SME RODINA - Boris Kollár
Kurian Branko 5 1.18 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Horváthová Henrieta 311 MOST - HÍD
Rabas Ján 280 Független
Čapó Norbert 264 MOST - HÍD
Ádám Csaba 175 Független
Renčok Alexander 169 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 646
Választási részvétel: 28.95 %
Kiadott boríték: 187
Bedobott boríték: 187
Választásra jogosult: 648
Választási részvétel: 10.03 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 628
Választási részvétel: 23,88 %
Kiadott boríték: 150
Bedobott boríték: 150

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 154
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 137
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 115 74.68 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 13 8.44 % KDS
Dominika Palaščáková 10 6.49 % NOVA
Ivan Kuhn 4 2.60 % OKS
Marek Ďurán 4 2.60 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 3 1.95 % Független
Rastislav Masnyk 2 1.30 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 1 0.65 % Független
Lukáš Sisák 1 0.65 % KSS
Vladimír Gürtler 1 0.65 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 16 24.62% KDS
Richard Raši 58 42.34 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 41 29.93 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 14 10.22 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 14 10.22 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 3 2.19 % Független
Lukáš Sisák 2 1.46 % KSS
Oliver Petrík 1 0.73 % JĽSS
Ján Struk 1 0.73 % SMS
Róbert Bačinský 1 0.73 % Független
Vladislav Stanko 1 0.73 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.73 % SNS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 186
Érvényes szavazólap: 148
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Július Kerekes 164 88.17% Független
Pavol Burdiga 77 41.40% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Szöllös 45 24.19% SMK-MKP
Peter Bollo 26 13.98% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Juraj Nagy 22 11.83% Független
Ján Babič 22 11.83% SMER - SD
Beáta Bekeová 20 10.75% SMK-MKP
Štefan Bašták 14 7.53% SMER - SD
Matúš Bischof 13 6.99% OKS
Miloš Gallo-Barnák 12 6.45% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Lach 11 5.91% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Szaniszló 8 4.30% ĽS Naše Slovensko
Gejza Milko 8 4.30% SMER - SD
Karol Horník 8 4.30% SMER - SD
Ján Frák 7 3.76% Független
Božena Czmórová 6 3.23% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Bernár 6 3.23% KSS
Jaroslav Kočiš 6 3.23% KSS
Jana Gallová 5 2.69% ÚSVIT
Milan Fafrák 5 2.69% KSS
Zlatica Bachňáková 5 2.69% KSS
Jozef Kušnier 4 2.15% ĽS Naše Slovensko
Janka Vavreková 4 2.15% KSS
Ferenc Porubán 4 2.15% SMK-MKP
Stanislav Kučerák 4 2.15% SRÚS
Ivan Kuhn 4 2.15% OKS
Ľuboš Gál 3 1.61% 7 STATOČNÝCH
Milan Mlynár 3 1.61% SNS
Peter Pamula 3 1.61% SNS
Jozef Šebalj 2 1.08% DS
Tibor Takáč 2 1.08% OKS
Jozef Kováč 1 0.54% SaS
Ľudovít Gunár 1 0.54% SRÚS
Izabella Hurajtová 0 0.00% NOVA
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Pavol Burdiga 58 39.19% MOST - HÍD
Juraj Nagy 45 30.41% Független
Július Barkai 38 25.68% SME RODINA - Boris Kollár
Monika Šeďová 33 22.30% MOST - HÍD
Dušan Pollák 27 18.24% ŠKV
Attila Anna 24 16.22% Független
Ladislav Juhász 21 14.19% ĽS Naše Slovensko
Peter Bollo 20 13.51% MOST - HÍD
Jarmila Breznenová 19 12.84% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Erika Ocelníková 19 12.84% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ján Babič 17 11.49% SMER-SD
Matej Lada 17 11.49% ŠKV
Hildegarda Támárová 17 11.49% MOST - HÍD
Karol Kováč 15 10.14% OKS
Štefan Bašták 13 8.78% SMER-SD
Ariana Palme 13 8.78% ĽS Naše Slovensko
Monika Repaszká 12 8.11% ŠKV
Tibor Balázs 12 8.11% MOST - HÍD
Juraj Balázs 11 7.43% Független
Michal Terrai 11 7.43% Független
Dušan Žiak 11 7.43% ĽS Naše Slovensko
Karol Horník 10 6.76% SMER-SD
Viliam Hlaváč 10 6.76% ŠKV
Miloš Gallo 9 6.08% ŠANCA
Matúš Bischof 8 5.41% OKS
Beáta Beke 8 5.41% SMK-MKP
Róbert Bezek 7 4.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Gejza Záhn 7 4.73% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ivan Kuhn 7 4.73% OKS
Martin Gallo 7 4.73% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Kušnier 7 4.73% ĽS Naše Slovensko
Ferenc Porubán 6 4.05% SMK-MKP
Peter Pamula 5 3.38% SNS
Jaroslav Kočiš 5 3.38% KSS
Róbert Hanuštiak 4 2.70% Független
Zoltán Várady 4 2.70% SMK-MKP
Eva Mihóková 2 1.35% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Helena Laliková 1 0.68% KSS
Mária Bernáthová 1 0.68% KSS
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 32.38 %
Krasznahorkaváralja 33 4.71 %
Csetnek 31 4.42 %
Dobsina 30 4.28 %
Nagyveszverés 30 4.28 %
Nagyszabos 27 3.85 %
Betlér 19 2.71 %
Alsósajó 18 2.57 %
Pelsőc 15 2.14 %
Rekenyeújfalu 13 1.85 %
Oláhpatak 13 1.85 %
Andrási 13 1.85 %
Rozsnyórudna 13 1.85 %
Henckó 11 1.57 %
Jólész 11 1.57 %
Kisfeketepatak 11 1.57 %
Berzéte 11 1.57 %
Dernő 8 1.14 %
Sebespatak 8 1.14 %
Gócs 8 1.14 %
Kisszabos 8 1.14 %
Szabados 8 1.14 %
Csucsom 7 1.00 %
Özörény 6 0.86 %
Martonháza 6 0.86 %
Körtvélyes 6 0.86 %
Berzétekőrös 5 0.71 %
Rozsfalva 4 0.57 %
Lucska 4 0.57 %
Szádalmás 4 0.57 %
Barka 4 0.57 %
Hámosfalva 4 0.57 %
Gömörpanyit 4 0.57 %
Gacsalk 3 0.43 %
Kecső 3 0.43 %
Restér 3 0.43 %
Lekenye 3 0.43 %
Pétermány 3 0.43 %
Kisgencs 3 0.43 %
Szalóc 2 0.29 %
Hárskút 2 0.29 %
Gecelfalva 2 0.29 %
Tornagörgő 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Imrikfalva 2 0.29 %
Szilice 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Felsősajó 1 0.14 %
Sajóréde 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Várhosszúrét 1 0.14 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 35.27 %
Krasznahorkaváralja 210 7.05 %
Hárskút 174 5.84 %
Várhosszúrét 170 5.71 %
Szádalmás 78 2.62 %
Tornagörgő 75 2.52 %
Dernő 73 2.45 %
Barka 72 2.42 %
Pelsőc 65 2.18 %
Berzéte 62 2.08 %
Nagyveszverés 60 2.02 %
Jólész 58 1.95 %
Betlér 53 1.78 %
Szilice 50 1.68 %
Körtvélyes 46 1.55 %
Csetnek 45 1.51 %
Oláhpatak 45 1.51 %
Özörény 42 1.41 %
Dobsina 41 1.38 %
Andrási 40 1.34 %
Nagyszabos 39 1.31 %
Rekenyeújfalu 35 1.18 %
Gömörhosszúszó 35 1.18 %
Berzétekőrös 32 1.07 %
Jablonca 27 0.91 %
Lekenye 27 0.91 %
Lucska 26 0.87 %
Rozsnyórudna 24 0.81 %
Kiskovácsvágása 24 0.81 %
Csucsom 24 0.81 %
Szalóc 24 0.81 %
Gócs 23 0.77 %
Alsósajó 22 0.74 %
Sebespatak 21 0.71 %
Kecső 19 0.64 %
Kuntapolca 14 0.47 %
Szabados 14 0.47 %
Gömörpanyit 14 0.47 %
Felsősajó 13 0.44 %
Henckó 12 0.40 %
Kisfeketepatak 12 0.40 %
Kisgencs 10 0.34 %
Beretke 10 0.34 %
Sajóréde 10 0.34 %
Gecelfalva 9 0.30 %
Restér 9 0.30 %
Melléte 9 0.30 %
Rozsfalva 8 0.27 %
Hámosfalva 8 0.27 %
Csoltó 8 0.27 %
Pelsőcardó 7 0.24 %
Páskaháza 7 0.24 %
Martonháza 7 0.24 %
Szádvárborsa 6 0.20 %
Imrikfalva 6 0.20 %
Kisszabos 5 0.17 %
Márkuska 4 0.13 %
Annafalva 3 0.10 %
Gacsalk 1 0.03 %
Pétermány 1 0.03 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 15.80 %
Lekenye 103 6.48 %
Tornagörgő 100 6.29 %
Pelsőc 88 5.54 %
Gömörhosszúszó 87 5.48 %
Özörény 72 4.53 %
Beretke 72 4.53 %
Körtvélyes 69 4.34 %
Szilice 67 4.22 %
Várhosszúrét 62 3.90 %
Berzéte 58 3.65 %
Szalóc 58 3.65 %
Szádalmás 52 3.27 %
Krasznahorkaváralja 44 2.77 %
Barka 44 2.77 %
Jablonca 42 2.64 %
Kecső 42 2.64 %
Berzétekőrös 42 2.64 %
Jólész 38 2.39 %
Szádvárborsa 34 2.14 %
Kuntapolca 32 2.01 %
Gömörpanyit 30 1.89 %
Melléte 29 1.83 %
Csucsom 27 1.70 %
Csoltó 24 1.51 %
Hárskút 23 1.45 %
Dernő 20 1.26 %
Lucska 17 1.07 %
Pelsőcardó 15 0.94 %
Páskaháza 12 0.76 %
Kiskovácsvágása 12 0.76 %
Rozsnyórudna 8 0.50 %
Csetnek 4 0.25 %
Sebespatak 4 0.25 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gócs 2 0.13 %
Nagyveszverés 2 0.13 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 33.78 %
Felsősajó 92 6.88 %
Sajóréde 72 5.38 %
Nagyveszverés 64 4.78 %
Oláhpatak 61 4.56 %
Dobsina 60 4.48 %
Betlér 32 2.39 %
Gócs 32 2.39 %
Nagyszabos 27 2.02 %
Rozsnyórudna 27 2.02 %
Sebespatak 23 1.72 %
Andrási 21 1.57 %
Pelsőc 19 1.42 %
Alsósajó 18 1.35 %
Várhosszúrét 16 1.20 %
Kisfeketepatak 14 1.05 %
Berzéte 13 0.97 %
Szádalmás 13 0.97 %
Csetnek 12 0.90 %
Csucsom 12 0.90 %
Rekenyeújfalu 12 0.90 %
Krasznahorkaváralja 11 0.82 %
Kisgencs 11 0.82 %
Jólész 11 0.82 %
Dernő 11 0.82 %
Gömörhosszúszó 10 0.75 %
Restér 7 0.52 %
Szalóc 7 0.52 %
Hámosfalva 7 0.52 %
Özörény 6 0.45 %
Martonháza 6 0.45 %
Gacsalk 6 0.45 %
Kuntapolca 6 0.45 %
Berzétekőrös 6 0.45 %
Hárskút 6 0.45 %
Henckó 5 0.37 %
Imrikfalva 5 0.37 %
Szilice 5 0.37 %
Barka 4 0.30 %
Pelsőcardó 3 0.22 %
Lekenye 3 0.22 %
Szabados 3 0.22 %
Csoltó 3 0.22 %
Lucska 3 0.22 %
Márkuska 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Rozsfalva 2 0.15 %
Gecelfalva 2 0.15 %
Beretke 2 0.15 %
Pétermány 2 0.15 %
Gömörpanyit 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 34.47 %
Csetnek 43 5.45 %
Dobsina 41 5.20 %
Nagyveszverés 38 4.82 %
Krasznahorkaváralja 30 3.80 %
Betlér 27 3.42 %
Nagyszabos 25 3.17 %
Pelsőc 20 2.53 %
Oláhpatak 20 2.53 %
Alsósajó 20 2.53 %
Andrási 19 2.41 %
Rekenyeújfalu 18 2.28 %
Henckó 17 2.15 %
Rozsnyórudna 11 1.39 %
Sebespatak 10 1.27 %
Restér 10 1.27 %
Berzéte 9 1.14 %
Gócs 9 1.14 %
Jólész 8 1.01 %
Özörény 7 0.89 %
Szabados 7 0.89 %
Gacsalk 7 0.89 %
Kisgencs 7 0.89 %
Kisfeketepatak 6 0.76 %
Sajóréde 6 0.76 %
Szilice 5 0.63 %
Dernő 5 0.63 %
Csucsom 5 0.63 %
Imrikfalva 5 0.63 %
Szádalmás 5 0.63 %
Hámosfalva 4 0.51 %
Felsősajó 4 0.51 %
Lekenye 4 0.51 %
Kisszabos 4 0.51 %
Martonháza 4 0.51 %
Körtvélyes 4 0.51 %
Annafalva 3 0.38 %
Lucska 3 0.38 %
Barka 3 0.38 %
Szádvárborsa 3 0.38 %
Tornagörgő 3 0.38 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Pétermány 2 0.25 %
Gecelfalva 2 0.25 %
Kecső 2 0.25 %
Rozsfalva 2 0.25 %
Beretke 2 0.25 %
Gömörpanyit 2 0.25 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Berzétekőrös 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Csoltó 1 0.13 %
Hárskút 1 0.13 %
Jablonca 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Várhosszúrét 1 0.13 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.50 %
Dobsina 38 4.18 %
Nagyveszverés 33 3.63 %
Pelsőc 32 3.52 %
Krasznahorkaváralja 31 3.41 %
Nagyszabos 26 2.86 %
Rozsnyórudna 19 2.09 %
Szalóc 19 2.09 %
Andrási 19 2.09 %
Szádalmás 17 1.87 %
Berzéte 17 1.87 %
Oláhpatak 17 1.87 %
Csetnek 17 1.87 %
Gömörpanyit 15 1.65 %
Szabados 15 1.65 %
Sebespatak 14 1.54 %
Betlér 14 1.54 %
Kisgencs 13 1.43 %
Körtvélyes 13 1.43 %
Alsósajó 13 1.43 %
Jólész 12 1.32 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 31.71 %
Rozsnyó 123 14.29 %
Sajóréde 84 9.76 %
Felsősajó 52 6.04 %
Oláhpatak 46 5.34 %
Andrási 32 3.72 %
Márkuska 22 2.56 %
Gócs 17 1.97 %
Nagyveszverés 17 1.97 %
Csetnek 16 1.86 %
Nagyszabos 15 1.74 %
Imrikfalva 15 1.74 %
Betlér 13 1.51 %
Sztracena 9 1.05 %
Szádalmás 8 0.93 %
Kisfeketepatak 8 0.93 %
Pelsőc 7 0.81 %
Alsósajó 7 0.81 %
Henckó 7 0.81 %
Szabados 7 0.81 %
Rekenyeújfalu 6 0.70 %
Várhosszúrét 6 0.70 %
Sebespatak 5 0.58 %
Gecelfalva 5 0.58 %
Martonháza 4 0.46 %
Özörény 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Kuntapolca 3 0.35 %
Krasznahorkaváralja 3 0.35 %
Berdárka 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Rozsnyórudna 2 0.23 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 15.74 %
Tornagörgő 123 9.78 %
Szádalmás 73 5.80 %
Körtvélyes 65 5.17 %
Beretke 55 4.37 %
Jablonca 52 4.13 %
Lekenye 50 3.97 %
Pelsőc 48 3.82 %
Várhosszúrét 46 3.66 %
Berzéte 46 3.66 %
Barka 42 3.34 %
Szalóc 39 3.10 %
Krasznahorkaváralja 37 2.94 %
Szilice 34 2.70 %
Berzétekőrös 28 2.23 %
Kecső 28 2.23 %
Gömörhosszúszó 25 1.99 %
Gömörpanyit 24 1.91 %
Hárskút 23 1.83 %
Csucsom 23 1.83 %
Kuntapolca 23 1.83 %
Szádvárborsa 21 1.67 %
Özörény 19 1.51 %
Dernő 19 1.51 %
Páskaháza 18 1.43 %
Jólész 16 1.27 %
Lucska 15 1.19 %
Melléte 14 1.11 %
Kiskovácsvágása 11 0.87 %
Csoltó 9 0.72 %
Rozsnyórudna 6 0.48 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Sajóréde 3 0.24 %
Nagyveszverés 3 0.24 %
Oláhpatak 2 0.16 %
Dobsina 2 0.16 %
Betlér 2 0.16 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 41.85 %
Pelsőc 14 3.80 %
Dobsina 11 2.99 %
Nagyveszverés 8 2.17 %
Várhosszúrét 7 1.90 %
Rozsnyórudna 7 1.90 %
Betlér 7 1.90 %
Rekenyeújfalu 6 1.63 %
Szádalmás 6 1.63 %
Hárskút 5 1.36 %
Krasznahorkaváralja 5 1.36 %
Tornagörgő 5 1.36 %
Beretke 4 1.09 %
Özörény 4 1.09 %
Imrikfalva 4 1.09 %
Gömörhosszúszó 4 1.09 %
Jólész 3 0.82 %
Szilice 3 0.82 %
Henckó 3 0.82 %
Nagyszabos 3 0.82 %
Körtvélyes 3 0.82 %
Oláhpatak 3 0.82 %
Szabados 3 0.82 %
Dernő 3 0.82 %
Lekenye 3 0.82 %
Andrási 3 0.82 %
Csoltó 3 0.82 %
Gócs 3 0.82 %
Pelsőcardó 2 0.54 %
Kuntapolca 2 0.54 %
Kiskovácsvágása 2 0.54 %
Barka 2 0.54 %
Sebespatak 2 0.54 %
Csucsom 2 0.54 %
Felsősajó 1 0.27 %
Páskaháza 1 0.27 %
Kisfeketepatak 1 0.27 %
Kecső 1 0.27 %
Rozsfalva 1 0.27 %
Kisgencs 1 0.27 %
Szádvárborsa 1 0.27 %
Csetnek 1 0.27 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 22.93 %
Nagyszabos 25 12.20 %
Restér 19 9.27 %
Dobsina 10 4.88 %
Martonháza 7 3.41 %
Szádalmás 5 2.44 %
Andrási 5 2.44 %
Krasznahorkaváralja 5 2.44 %
Berzéte 4 1.95 %
Barka 4 1.95 %
Alsósajó 4 1.95 %
Kuntapolca 4 1.95 %
Nagyveszverés 4 1.95 %
Szabados 3 1.46 %
Szalóc 3 1.46 %
Özörény 2 0.98 %
Gömörpanyit 2 0.98 %
Szilice 2 0.98 %
Páskaháza 2 0.98 %
Felsősajó 2 0.98 %
Oláhpatak 2 0.98 %
Csoltó 2 0.98 %
Hámosfalva 2 0.98 %
Tornagörgő 2 0.98 %
Csetnek 2 0.98 %
Gömörhosszúszó 2 0.98 %
Pelsőc 2 0.98 %
Kisfeketepatak 2 0.98 %
Sajóréde 1 0.49 %
Rekenyeújfalu 1 0.49 %
Henckó 1 0.49 %
Annafalva 1 0.49 %
Gócs 1 0.49 %
Dernő 1 0.49 %
Hárskút 1 0.49 %
Rozsfalva 1 0.49 %
Imrikfalva 1 0.49 %
Sebespatak 1 0.49 %
Rozsnyórudna 1 0.49 %
Lekenye 1 0.49 %
Betlér 1 0.49 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 39.49 %
Özörény 51 8.12 %
Krasznahorkaváralja 37 5.89 %
Pelsőc 30 4.78 %
Gömörpanyit 27 4.30 %
Szalóc 26 4.14 %
Hárskút 24 3.82 %
Dernő 18 2.87 %
Tornagörgő 17 2.71 %
Rozsnyórudna 17 2.71 %
Szádalmás 13 2.07 %
Csucsom 12 1.91 %
Gömörhosszúszó 11 1.75 %
Kecső 10 1.59 %
Gócs 9 1.43 %
Körtvélyes 9 1.43 %
Melléte 8 1.27 %
Nagyveszverés 7 1.11 %
Berzétekőrös 7 1.11 %
Szilice 6 0.96 %
Berzéte 6 0.96 %
Kisgencs 5 0.80 %
Betlér 5 0.80 %
Barka 5 0.80 %
Csetnek 5 0.80 %
Jólész 4 0.64 %
Jablonca 4 0.64 %
Várhosszúrét 4 0.64 %
Andrási 3 0.48 %
Rozsfalva 3 0.48 %
Lucska 3 0.48 %
Szabados 3 0.48 %
Dobsina 3 0.48 %
Páskaháza 3 0.48 %
Pelsőcardó 3 0.48 %
Sebespatak 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Lekenye 2 0.32 %
Beretke 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 68.27 %
Krasznahorkaváralja 33 3.97 %
Betlér 24 2.88 %
Csetnek 17 2.04 %
Nagyveszverés 16 1.92 %
Andrási 14 1.68 %
Dobsina 13 1.56 %
Dernő 10 1.20 %
Pelsőc 9 1.08 %
Berzéte 8 0.96 %
Csucsom 7 0.84 %
Rekenyeújfalu 7 0.84 %
Rozsnyórudna 7 0.84 %
Nagyszabos 7 0.84 %
Jólész 7 0.84 %
Martonháza 5 0.60 %
Gömörpanyit 5 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Sajóréde 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Gócs 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Kisgencs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 27.42 %
Krasznahorkaváralja 16 5.35 %
Berzéte 13 4.35 %
Dobsina 13 4.35 %
Nagyveszverés 13 4.35 %
Pelsőc 9 3.01 %
Nagyszabos 9 3.01 %
Oláhpatak 8 2.68 %
Martonháza 8 2.68 %
Csetnek 8 2.68 %
Restér 7 2.34 %
Andrási 7 2.34 %
Rekenyeújfalu 6 2.01 %
Rozsnyórudna 5 1.67 %
Henckó 5 1.67 %
Felsősajó 5 1.67 %
Gömörpanyit 4 1.34 %
Várhosszúrét 4 1.34 %
Özörény 4 1.34 %
Tornagörgő 4 1.34 %
Gömörhosszúszó 3 1.00 %
Annafalva 3 1.00 %
Szádalmás 3 1.00 %
Betlér 3 1.00 %
Kisfeketepatak 3 1.00 %
Szalóc 3 1.00 %
Gócs 3 1.00 %
Berzétekőrös 3 1.00 %
Hámosfalva 3 1.00 %
Sajóréde 3 1.00 %
Beretke 3 1.00 %
Szabados 3 1.00 %
Imrikfalva 2 0.67 %
Lekenye 2 0.67 %
Kuntapolca 2 0.67 %
Szilice 2 0.67 %
Barka 2 0.67 %
Márkuska 2 0.67 %
Sebespatak 2 0.67 %
Körtvélyes 2 0.67 %
Csucsom 2 0.67 %
Dernő 2 0.67 %
Pelsőcardó 2 0.67 %
Kiskovácsvágása 2 0.67 %
Alsósajó 2 0.67 %
Csoltó 2 0.67 %
Lucska 1 0.33 %
Kecső 1 0.33 %
Kisgencs 1 0.33 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.19 %
Nagyszabos 72 9.25 %
Nagyveszverés 41 5.27 %
Dobsina 39 5.01 %
Csetnek 34 4.37 %
Betlér 34 4.37 %
Henckó 31 3.98 %
Oláhpatak 28 3.60 %
Krasznahorkaváralja 27 3.47 %
Szabados 26 3.34 %
Andrási 20 2.57 %
Rekenyeújfalu 17 2.19 %
Alsósajó 16 2.06 %
Pelsőc 15 1.93 %
Restér 13 1.67 %
Gecelfalva 10 1.29 %
Rozsfalva 10 1.29 %
Jólész 9 1.16 %
Kisgencs 8 1.03 %
Martonháza 7 0.90 %
Gócs 7 0.90 %
Rozsnyórudna 7 0.90 %
Berzéte 6 0.77 %
Csucsom 6 0.77 %
Hámosfalva 6 0.77 %
Dernő 6 0.77 %
Sajóréde 5 0.64 %
Felsősajó 5 0.64 %
Özörény 5 0.64 %
Hárskút 5 0.64 %
Várhosszúrét 5 0.64 %
Sebespatak 4 0.51 %
Berzétekőrös 4 0.51 %
Kisfeketepatak 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Kisszabos 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Annafalva 4 0.51 %
Pétermány 3 0.39 %
Kecső 3 0.39 %
Márkuska 3 0.39 %
Lekenye 3 0.39 %
Jablonca 3 0.39 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 17.15 %
Rozsnyó 30 12.55 %
Krasznahorkaváralja 18 7.53 %
Dobsina 13 5.44 %
Restér 12 5.02 %
Nagyveszverés 9 3.77 %
Sebespatak 8 3.35 %
Csetnek 8 3.35 %
Martonháza 7 2.93 %
Alsósajó 7 2.93 %
Szabados 6 2.51 %
Rozsfalva 5 2.09 %
Berzéte 5 2.09 %
Páskaháza 4 1.67 %
Özörény 4 1.67 %
Pelsőc 4 1.67 %
Kuntapolca 3 1.26 %
Gócs 3 1.26 %
Csoltó 3 1.26 %
Kisfeketepatak 3 1.26 %
Annafalva 2 0.84 %
Beretke 2 0.84 %
Felsősajó 2 0.84 %
Tornagörgő 2 0.84 %
Andrási 2 0.84 %
Rekenyeújfalu 2 0.84 %
Sajóréde 1 0.42 %
Imrikfalva 1 0.42 %
Kisgencs 1 0.42 %
Márkuska 1 0.42 %
Gömörpanyit 1 0.42 %
Csucsom 1 0.42 %
Körtvélyes 1 0.42 %
Barka 1 0.42 %
Szilice 1 0.42 %
Szalóc 1 0.42 %
Betlér 1 0.42 %
Pelsőcardó 1 0.42 %
Sztracena 1 0.42 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 39.41 %
Krasznahorkaváralja 63 5.77 %
Hárskút 62 5.68 %
Várhosszúrét 52 4.77 %
Csetnek 23 2.11 %
Berzéte 22 2.02 %
Pelsőc 22 2.02 %
Sebespatak 20 1.83 %
Kisgencs 20 1.83 %
Jólész 19 1.74 %
Szádalmás 16 1.47 %
Dernő 15 1.37 %
Nagyveszverés 14 1.28 %
Csucsom 14 1.28 %
Özörény 13 1.19 %
Tornagörgő 13 1.19 %
Oláhpatak 12 1.10 %
Barka 11 1.01 %
Rozsnyórudna 11 1.01 %
Nagyszabos 10 0.92 %
Sajóréde 10 0.92 %
Szalóc 9 0.82 %
Betlér 9 0.82 %
Dobsina 9 0.82 %
Andrási 9 0.82 %
Szilice 8 0.73 %
Kuntapolca 8 0.73 %
Pétermány 6 0.55 %
Beretke 6 0.55 %
Annafalva 6 0.55 %
Restér 5 0.46 %
Körtvélyes 5 0.46 %
Rekenyeújfalu 5 0.46 %
Gömörhosszúszó 5 0.46 %
Gecelfalva 5 0.46 %
Gömörpanyit 5 0.46 %
Lucska 5 0.46 %
Alsósajó 5 0.46 %
Martonháza 4 0.37 %
Kecső 4 0.37 %
Berzétekőrös 4 0.37 %
Szabados 4 0.37 %
Rozsfalva 4 0.37 %
Kiskovácsvágása 4 0.37 %
Csoltó 3 0.27 %
Gócs 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Henckó 3 0.27 %
Melléte 3 0.27 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Márkuska 2 0.18 %
Felsősajó 2 0.18 %
Sztracena 2 0.18 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Jablonca 2 0.18 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 22.56 %
Andrási 40 11.14 %
Krasznahorkaváralja 16 4.46 %
Alsósajó 12 3.34 %
Csetnek 12 3.34 %
Kisfeketepatak 11 3.06 %
Nagyszabos 11 3.06 %
Dobsina 9 2.51 %
Sebespatak 8 2.23 %
Rekenyeújfalu 8 2.23 %
Restér 7 1.95 %
Pelsőc 5 1.39 %
Berzéte 5 1.39 %
Rozsfalva 5 1.39 %
Oláhpatak 4 1.11 %
Sajóréde 4 1.11 %
Felsősajó 4 1.11 %
Nagyveszverés 4 1.11 %
Gömörpanyit 3 0.84 %
Özörény 3 0.84 %
Barka 3 0.84 %
Szabados 3 0.84 %
Imrikfalva 3 0.84 %
Várhosszúrét 2 0.56 %
Annafalva 2 0.56 %
Jólész 2 0.56 %
Márkuska 2 0.56 %
Csoltó 2 0.56 %
Henckó 1 0.28 %
Szalóc 1 0.28 %
Kiskovácsvágása 1 0.28 %
Pelsőcardó 1 0.28 %
Jablonca 1 0.28 %
Tornagörgő 1 0.28 %
Kuntapolca 1 0.28 %
Hárskút 1 0.28 %
Beretke 1 0.28 %
Betlér 1 0.28 %
Melléte 1 0.28 %
Lekenye 1 0.28 %
Gócs 1 0.28 %
Gacsalk 1 0.28 %
Kisszabos 1 0.28 %
Csucsom 1 0.28 %
Martonháza 1 0.28 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 34.50 %
Várhosszúrét 223 8.64 %
Krasznahorkaváralja 199 7.71 %
Hárskút 113 4.38 %
Jólész 92 3.57 %
Berzéte 88 3.41 %
Szádalmás 82 3.18 %
Tornagörgő 76 2.95 %
Berzétekőrös 69 2.67 %
Jablonca 65 2.52 %
Szilice 58 2.25 %
Csucsom 54 2.09 %
Gömörhosszúszó 53 2.05 %
Pelsőc 51 1.98 %
Dernő 46 1.78 %
Rozsnyórudna 45 1.74 %
Szalóc 39 1.51 %
Özörény 36 1.40 %
Körtvélyes 35 1.36 %
Barka 32 1.24 %
Kuntapolca 27 1.05 %
Csetnek 25 0.97 %
Sebespatak 25 0.97 %
Nagyveszverés 24 0.93 %
Lekenye 22 0.85 %
Betlér 20 0.78 %
Kecső 19 0.74 %
Andrási 19 0.74 %
Rekenyeújfalu 19 0.74 %
Szádvárborsa 16 0.62 %
Melléte 16 0.62 %
Csoltó 16 0.62 %
Dobsina 16 0.62 %
Martonháza 14 0.54 %
Kiskovácsvágása 11 0.43 %
Beretke 11 0.43 %
Oláhpatak 10 0.39 %
Lucska 10 0.39 %
Kisgencs 9 0.35 %
Alsósajó 9 0.35 %
Páskaháza 9 0.35 %
Szabados 9 0.35 %
Pelsőcardó 7 0.27 %
Gömörpanyit 7 0.27 %
Gócs 6 0.23 %
Felsősajó 5 0.19 %
Sajóréde 5 0.19 %
Nagyszabos 4 0.16 %
Henckó 3 0.12 %
Gacsalk 3 0.12 %
Imrikfalva 3 0.12 %
Sztracena 2 0.08 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 19.23 %
Nagyszabos 150 8.79 %
Alsósajó 87 5.10 %
Dobsina 64 3.75 %
Csetnek 62 3.63 %
Sebespatak 56 3.28 %
Szalóc 52 3.05 %
Oláhpatak 52 3.05 %
Nagyveszverés 50 2.93 %
Krasznahorkaváralja 42 2.46 %
Pelsőc 42 2.46 %
Rekenyeújfalu 35 2.05 %
Rozsfalva 32 1.88 %
Gömörpanyit 32 1.88 %
Restér 30 1.76 %
Kuntapolca 26 1.52 %
Sajóréde 26 1.52 %
Szabados 26 1.52 %
Kisfeketepatak 25 1.47 %
Özörény 23 1.35 %
Betlér 22 1.29 %
Jablonca 22 1.29 %
Tornagörgő 19 1.11 %
Martonháza 18 1.06 %
Rozsnyórudna 17 1.00 %
Szádvárborsa 16 0.94 %
Szilice 15 0.88 %
Berzéte 15 0.88 %
Imrikfalva 14 0.82 %
Gecelfalva 12 0.70 %
Szádalmás 12 0.70 %
Páskaháza 11 0.64 %
Gömörhosszúszó 11 0.64 %
Kisgencs 11 0.64 %
Kecső 11 0.64 %
Felsősajó 10 0.59 %
Várhosszúrét 9 0.53 %
Henckó 9 0.53 %
Csoltó 8 0.47 %
Hárskút 8 0.47 %
Csucsom 8 0.47 %
Andrási 8 0.47 %
Hámosfalva 8 0.47 %
Körtvélyes 8 0.47 %
Gócs 7 0.41 %
Márkuska 7 0.41 %
Gacsalk 6 0.35 %
Pelsőcardó 6 0.35 %
Berzétekőrös 6 0.35 %
Beretke 6 0.35 %
Barka 6 0.35 %
Jólész 4 0.23 %
Annafalva 3 0.18 %
Lekenye 3 0.18 %
Lucska 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Kisszabos 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 28.19 %
Pelsőc 138 11.97 %
Várhosszúrét 65 5.64 %
Rozsnyórudna 38 3.30 %
Jablonca 33 2.86 %
Krasznahorkaváralja 32 2.78 %
Körtvélyes 31 2.69 %
Kecső 26 2.25 %
Berzéte 25 2.17 %
Dobsina 24 2.08 %
Nagyveszverés 24 2.08 %
Tornagörgő 21 1.82 %
Rekenyeújfalu 19 1.65 %
Betlér 18 1.56 %
Szilice 17 1.47 %
Hárskút 17 1.47 %
Kuntapolca 17 1.47 %
Szalóc 17 1.47 %
Gömörhosszúszó 16 1.39 %
Henckó 15 1.30 %
Barka 14 1.21 %
Sebespatak 13 1.13 %
Szabados 13 1.13 %
Csoltó 13 1.13 %
Nagyszabos 13 1.13 %
Csetnek 13 1.13 %
Dernő 12 1.04 %
Jólész 11 0.95 %
Özörény 10 0.87 %
Andrási 10 0.87 %
Gömörpanyit 10 0.87 %
Berzétekőrös 9 0.78 %
Alsósajó 9 0.78 %
Melléte 8 0.69 %
Oláhpatak 8 0.69 %
Szádalmás 8 0.69 %
Pelsőcardó 7 0.61 %
Kisgencs 7 0.61 %
Beretke 6 0.52 %
Restér 6 0.52 %
Csucsom 5 0.43 %
Gócs 5 0.43 %
Szádvárborsa 5 0.43 %
Gacsalk 4 0.35 %
Felsősajó 4 0.35 %
Imrikfalva 4 0.35 %
Sajóréde 4 0.35 %
Lucska 4 0.35 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Páskaháza 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Lekenye 3 0.26 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 19.97 %
Rozsnyó 339 18.91 %
Nagyszabos 128 7.14 %
Oláhpatak 118 6.58 %
Alsósajó 96 5.35 %
Nagyveszverés 83 4.63 %
Sajóréde 68 3.79 %
Betlér 62 3.46 %
Felsősajó 56 3.12 %
Imrikfalva 44 2.45 %
Csetnek 43 2.40 %
Gócs 37 2.06 %
Sztracena 29 1.62 %
Kisfeketepatak 28 1.56 %
Henckó 25 1.39 %
Rekenyeújfalu 19 1.06 %
Pelsőc 17 0.95 %
Restér 15 0.84 %
Sebespatak 15 0.84 %
Gecelfalva 13 0.73 %
Berzéte 13 0.73 %
Andrási 12 0.67 %
Szabados 11 0.61 %
Martonháza 11 0.61 %
Rozsnyórudna 10 0.56 %
Gacsalk 9 0.50 %
Kisgencs 7 0.39 %
Krasznahorkaváralja 7 0.39 %
Szádalmás 6 0.33 %
Rozsfalva 5 0.28 %
Várhosszúrét 5 0.28 %
Gömörpanyit 5 0.28 %
Márkuska 4 0.22 %
Csucsom 4 0.22 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 30.94 %
Dobsina 43 5.41 %
Krasznahorkaváralja 31 3.90 %
Nagyveszverés 31 3.90 %
Csetnek 30 3.77 %
Nagyszabos 24 3.02 %
Pelsőc 24 3.02 %
Rozsnyórudna 21 2.64 %
Andrási 21 2.64 %
Betlér 20 2.52 %
Alsósajó 16 2.01 %
Rekenyeújfalu 15 1.89 %
Tornagörgő 14 1.76 %
Szádalmás 13 1.64 %
Oláhpatak 12 1.51 %
Jólész 12 1.51 %
Dernő 10 1.26 %
Csucsom 10 1.26 %
Berzéte 10 1.26 %
Sebespatak 9 1.13 %
Szilice 8 1.01 %
Lekenye 8 1.01 %
Lucska 8 1.01 %
Özörény 7 0.88 %
Martonháza 7 0.88 %
Barka 7 0.88 %
Várhosszúrét 7 0.88 %
Hárskút 7 0.88 %
Kisfeketepatak 6 0.75 %
Imrikfalva 6 0.75 %
Henckó 6 0.75 %
Gócs 6 0.75 %
Kiskovácsvágása 5 0.63 %
Kisszabos 5 0.63 %
Szabados 5 0.63 %
Körtvélyes 4 0.50 %
Felsősajó 4 0.50 %
Hámosfalva 4 0.50 %
Rozsfalva 4 0.50 %
Gömörpanyit 4 0.50 %
Csoltó 4 0.50 %
Gacsalk 4 0.50 %
Beretke 3 0.38 %
Melléte 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Kisgencs 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Berzétekőrös 2 0.25 %
Restér 2 0.25 %
Páskaháza 2 0.25 %
Sajóréde 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Pelsőcardó 2 0.25 %
Jablonca 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.75 %
Dobsina 75 10.73 %
Felsősajó 61 8.73 %
Oláhpatak 35 5.01 %
Andrási 34 4.86 %
Sajóréde 31 4.43 %
Nagyveszverés 27 3.86 %
Nagyszabos 23 3.29 %
Kisfeketepatak 20 2.86 %
Gócs 18 2.58 %
Sebespatak 16 2.29 %
Betlér 14 2.00 %
Csetnek 13 1.86 %
Kisgencs 13 1.86 %
Pelsőc 12 1.72 %
Sztracena 12 1.72 %
Alsósajó 10 1.43 %
Restér 9 1.29 %
Imrikfalva 9 1.29 %
Henckó 7 1.00 %
Szabados 7 1.00 %
Gömörpanyit 7 1.00 %
Rozsnyórudna 7 1.00 %
Rekenyeújfalu 7 1.00 %
Krasznahorkaváralja 6 0.86 %
Márkuska 6 0.86 %
Pelsőcardó 6 0.86 %
Beretke 6 0.86 %
Hárskút 5 0.72 %
Körtvélyes 5 0.72 %
Jólész 4 0.57 %
Csucsom 4 0.57 %
Dernő 4 0.57 %
Berzéte 4 0.57 %
Rozsfalva 4 0.57 %
Özörény 4 0.57 %
Várhosszúrét 4 0.57 %
Gecelfalva 4 0.57 %
Tornagörgő 4 0.57 %
Csoltó 3 0.43 %
Szádalmás 3 0.43 %
Gacsalk 3 0.43 %
Berzétekőrös 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Lucska 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Szalóc 2 0.29 %
Kisszabos 2 0.29 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 57.46 %
Csetnek 56 5.19 %
Betlér 35 3.24 %
Krasznahorkaváralja 29 2.69 %
Pelsőc 23 2.13 %
Nagyszabos 21 1.95 %
Nagyveszverés 20 1.85 %
Dobsina 18 1.67 %
Várhosszúrét 15 1.39 %
Berzéte 14 1.30 %
Sebespatak 11 1.02 %
Oláhpatak 10 0.93 %
Csucsom 10 0.93 %
Sajóréde 10 0.93 %
Szádalmás 9 0.83 %
Jólész 9 0.83 %
Andrási 9 0.83 %
Gömörpanyit 8 0.74 %
Rozsnyórudna 8 0.74 %
Hárskút 7 0.65 %
Szilice 6 0.56 %
Dernő 6 0.56 %
Szabados 6 0.56 %
Gócs 6 0.56 %
Barka 5 0.46 %
Rekenyeújfalu 5 0.46 %
Henckó 5 0.46 %
Restér 5 0.46 %
Alsósajó 4 0.37 %
Márkuska 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Lucska 4 0.37 %
Kuntapolca 4 0.37 %
Kisgencs 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Gacsalk 3 0.28 %
Szalóc 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Berdárka 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.38 %
Nagyszabos 178 14.44 %
Csetnek 85 6.89 %
Szabados 80 6.49 %
Nagyveszverés 50 4.06 %
Sebespatak 45 3.65 %
Rekenyeújfalu 45 3.65 %
Dobsina 41 3.33 %
Betlér 38 3.08 %
Pelsőc 35 2.84 %
Martonháza 34 2.76 %
Oláhpatak 34 2.76 %
Alsósajó 28 2.27 %
Rozsfalva 25 2.03 %
Restér 22 1.78 %
Márkuska 18 1.46 %
Sajóréde 17 1.38 %
Jablonca 16 1.30 %
Kisgencs 16 1.30 %
Krasznahorkaváralja 15 1.22 %
Henckó 14 1.14 %
Kisszabos 13 1.05 %
Gecelfalva 13 1.05 %
Felsősajó 12 0.97 %
Hámosfalva 12 0.97 %
Gócs 12 0.97 %
Rozsnyórudna 11 0.89 %
Kisfeketepatak 11 0.89 %
Andrási 9 0.73 %
Gacsalk 8 0.65 %
Tornagörgő 7 0.57 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Berzéte 7 0.57 %
Gömörpanyit 7 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Berdárka 4 0.32 %
Pétermány 4 0.32 %
Imrikfalva 4 0.32 %
Annafalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 26.27 %
Csetnek 48 7.59 %
Nagyszabos 32 5.06 %
Sebespatak 24 3.80 %
Nagyveszverés 22 3.48 %
Dobsina 21 3.32 %
Oláhpatak 21 3.32 %
Pelsőc 20 3.16 %
Szabados 18 2.85 %
Kisfeketepatak 13 2.06 %
Kuntapolca 12 1.90 %
Krasznahorkaváralja 12 1.90 %
Rekenyeújfalu 11 1.74 %
Gacsalk 11 1.74 %
Martonháza 10 1.58 %
Kisgencs 10 1.58 %
Hámosfalva 9 1.42 %
Rozsnyórudna 9 1.42 %
Betlér 9 1.42 %
Felsősajó 7 1.11 %
Alsósajó 7 1.11 %
Restér 7 1.11 %
Várhosszúrét 7 1.11 %
Pelsőcardó 6 0.95 %
Gecelfalva 6 0.95 %
Andrási 5 0.79 %
Henckó 5 0.79 %
Beretke 4 0.63 %
Sajóréde 4 0.63 %
Tornagörgő 4 0.63 %
Imrikfalva 3 0.47 %
Szilice 3 0.47 %
Berzétekőrös 3 0.47 %
Berzéte 3 0.47 %
Pétermány 3 0.47 %
Szádalmás 3 0.47 %
Jólész 2 0.32 %
Márkuska 2 0.32 %
Csucsom 2 0.32 %
Sztracena 2 0.32 %
Páskaháza 2 0.32 %
Rozsfalva 2 0.32 %
Gócs 1 0.16 %
Gömörhosszúszó 1 0.16 %
Körtvélyes 1 0.16 %
Melléte 1 0.16 %
Kiskovácsvágása 1 0.16 %
Barka 1 0.16 %
Csoltó 1 0.16 %
Özörény 1 0.16 %
Kisszabos 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Dernő 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Kecső 1 0.16 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 44.05 %
Nagyveszverés 34 3.49 %
Krasznahorkaváralja 32 3.29 %
Szádalmás 28 2.87 %
Betlér 26 2.67 %
Pelsőc 21 2.16 %
Hárskút 21 2.16 %
Szádvárborsa 20 2.05 %
Csetnek 20 2.05 %
Sebespatak 19 1.95 %
Berzéte 18 1.85 %
Jólész 18 1.85 %
Nagyszabos 18 1.85 %
Özörény 18 1.85 %
Várhosszúrét 17 1.75 %
Dobsina 17 1.75 %
Tornagörgő 17 1.75 %
Kisgencs 14 1.44 %
Csucsom 14 1.44 %
Gócs 13 1.33 %
Alsósajó 12 1.23 %
Rozsnyórudna 12 1.23 %
Rekenyeújfalu 12 1.23 %
Andrási 12 1.23 %
Körtvélyes 10 1.03 %
Gömörpanyit 10 1.03 %
Berzétekőrös 9 0.92 %
Dernő 9 0.92 %
Oláhpatak 9 0.92 %
Henckó 9 0.92 %
Sajóréde 9 0.92 %
Jablonca 8 0.82 %
Kuntapolca 8 0.82 %
Szalóc 7 0.72 %
Kecső 7 0.72 %
Szilice 6 0.62 %
Felsősajó 6 0.62 %
Kisfeketepatak 5 0.51 %
Gömörhosszúszó 5 0.51 %
Restér 4 0.41 %
Márkuska 4 0.41 %
Imrikfalva 4 0.41 %
Martonháza 3 0.31 %
Csoltó 3 0.31 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 40.13 %
Krasznahorkaváralja 60 4.98 %
Pelsőc 45 3.73 %
Berzétekőrös 40 3.32 %
Gömörpanyit 38 3.15 %
Hárskút 37 3.07 %
Özörény 35 2.90 %
Rozsnyórudna 33 2.74 %
Jólész 33 2.74 %
Nagyveszverés 32 2.65 %
Csetnek 27 2.24 %
Gömörhosszúszó 26 2.16 %
Jablonca 23 1.91 %
Szádalmás 22 1.82 %
Tornagörgő 21 1.74 %
Betlér 20 1.66 %
Berzéte 20 1.66 %
Sebespatak 18 1.49 %
Dernő 15 1.24 %
Kecső 14 1.16 %
Rekenyeújfalu 13 1.08 %
Oláhpatak 13 1.08 %
Dobsina 12 1.00 %
Melléte 10 0.83 %
Nagyszabos 9 0.75 %
Andrási 9 0.75 %
Csucsom 9 0.75 %
Szilice 9 0.75 %
Szalóc 9 0.75 %
Sajóréde 8 0.66 %
Kuntapolca 7 0.58 %
Alsósajó 7 0.58 %
Várhosszúrét 7 0.58 %
Gócs 7 0.58 %
Lekenye 5 0.41 %
Csoltó 5 0.41 %
Szabados 5 0.41 %
Kisgencs 5 0.41 %
Lucska 5 0.41 %
Páskaháza 4 0.33 %
Henckó 4 0.33 %
Beretke 4 0.33 %
Pelsőcardó 4 0.33 %
Rozsfalva 4 0.33 %
Felsősajó 4 0.33 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Restér 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 28.91 %
Krasznahorkaváralja 12 5.69 %
Csetnek 10 4.74 %
Hárskút 9 4.27 %
Várhosszúrét 8 3.79 %
Rekenyeújfalu 8 3.79 %
Dobsina 7 3.32 %
Nagyszabos 7 3.32 %
Szalóc 6 2.84 %
Andrási 6 2.84 %
Pelsőc 5 2.37 %
Restér 5 2.37 %
Martonháza 4 1.90 %
Kisfeketepatak 4 1.90 %
Csucsom 4 1.90 %
Beretke 4 1.90 %
Tornagörgő 3 1.42 %
Oláhpatak 3 1.42 %
Henckó 3 1.42 %
Betlér 3 1.42 %
Gömörhosszúszó 3 1.42 %
Imrikfalva 3 1.42 %
Berzéte 3 1.42 %
Gömörpanyit 2 0.95 %
Körtvélyes 2 0.95 %
Felsősajó 2 0.95 %
Rozsfalva 2 0.95 %
Gacsalk 2 0.95 %
Gócs 2 0.95 %
Páskaháza 2 0.95 %
Annafalva 2 0.95 %
Dernő 2 0.95 %
Özörény 2 0.95 %
Sebespatak 1 0.47 %
Barka 1 0.47 %
Pétermány 1 0.47 %
Kecső 1 0.47 %
Lekenye 1 0.47 %
Sajóréde 1 0.47 %
Melléte 1 0.47 %
Rozsnyórudna 1 0.47 %
Szádvárborsa 1 0.47 %
Kisgencs 1 0.47 %
Pelsőcardó 1 0.47 %
Csoltó 1 0.47 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 43.46 %
Krasznahorkaváralja 149 6.70 %
Özörény 79 3.55 %
Pelsőc 71 3.19 %
Hárskút 70