SK
LC
.....

Sőreg

Község

címer zászló
783 98% magyar 1910
365 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Sőreg
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šurice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység
Más földrajzi nevek:
Bagoly-hegy, Bagolyvár, Erős-ág, Kis-Karád
Koordináták:
48.23025894, 19.91546249
Terület:
14 km2
Rang:
község
Népesség:
507
Tszf. magasság:
219 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98033
Település kód:
511897
Szervezeti azonosító:
316458
Adóazonosító:
2021115173

A község a vulkanikus eredetű Ajnácskői-hegység középső részén fekszik, a Csomai-patak völgyében, Fülektől 11 km-re délkeletre, Feledtől 19 km-re délnyugatra. Az 571-es útról leágazó 1,5 km-es mellékúton közelíthető meg. Maga a falu 220 méteres magasságban, a Bagolyvár lábánál fekszik, határának legmagasabb pontja a Kis-Karád (575 m). Határának csaknem felét erdő borítja. Délnyugatról Ragyolc, nyugatról Csomatelke, északról Balogfala, keletről Ajnácskő, délkeletről pedig Óbást községekkel határos. Délnyugati és délkeleti határa egyben Gömör-Kishont és Nógrád megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig 1951-ig a Feledi járáshoz, 1951-1960 között a Füleki járáshoz, majd 1960-tól a Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1949 után a korábban Sőreghez tartozó Gortvapuszta Ajnácskőhöz csatolásával területének 36,4 %-át elveszítette (22,02 km²-ről 14,00 km²-re csökkent).

Népesség

1910-ben 795, 1921-ben 790, 1938-ban pedig 836, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében nagymértékű népességvesztésen ment keresztül, 1938-1991 között elveszítette lakosságának 28 %-át, 1991-2011 között pedig 20 %-át (lakossága 602 főről 481-re csökkent). A csökkenő lakosságú, elöregedő község túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte (2011-ben 81,1 %), bár 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya 7,3 %-ról 12,9 %-ra nőtt. A lakosság túlnyomó többsége (87,5 %) római katolikus vallású.

Történelem

Az első írásos említés a településről 1245-ből származik, mely a települést Suereg - ként említi. A 13. században a Bagolyváron egy vár is állt, mely még a középkorban elpusztult, 1385-ben már nem említik. A 16. - 17. században a falu csaknem elnéptelenedett, a kuruc háborúk és az 1740-es pestisjárvány is csaknem teljesen kipusztították lakosságát. 1828-ban 65 házában 560 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1872-ben határában megépült a Fülek-Feled vasútvonal. 1873-ban kolerajárvány pusztított a községben. 1893-ban nagy szárazság, 1898-ban nagy tűzvész pusztított. A trianoni békeszerződésig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Mezőgazdasági szövetkezete 1957-ben alakult, 1971-ben a csomatelki szövetkezettel egyesült. Magyar alapiskolája a 2000-es években szűnt meg.

Mai jelentősége

Szent Mihály arkangyalnak szentelt római katolikus temploma 1867-68-ban épült neoromán stílusban. A falu fölé emelkedő Bagolyvár kihűlt bazalttűzhányóját 1964-ben természetvédelmi területté nyilvánították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SŐREG. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Rimaszombathoz nem meszsze; határja közép termésű, legelője elég van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sőregh, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Hajnácskőhöz 3/4 órányira: 593 kath. lak., paroch. templommal. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Sőreg falu mellett emelekdik a régiségeiről ismert sőregi várhegy a régi vár romjaival. Ezt a dombos vidéket palócz és barkó nép lakja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Söreg, a fülek-miskolczi vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 160 házzal és 795, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. Szintén ősrégi község, melyről már a pápai tizedszedők jegyzéke szól Surek alakban. 1427-ben neve Sowregh és Sewrugh formában tűnik elő s maga a falu a Lórántffiak birtoka. A Lórántffi örökösök után idővel a Madarassy és a Botta családok lettek az urai, most pedig Madarassy Gyulának, és Bornemisza Istvánné szül. Ragályi Etelkának van itt nagyobb birtoka és mindkettőnek régi kúriája; ezét a mult század közepe táján Madarassy Lajos építtette, amazét pedig a mult század elején Madarassy Antal. Ez a két úrilak Gortva pusztán van, mely ma ugyan Söreghez tartozik, hajdan azonban külön község volt s szintén már a pápai tizedszedők jegyzékében van említve, sőt 1427-ben is említik Gowrthwa néven. Söreg község katholikus temploma 1867-ben épült. Postája, távírója és vasúti állomása Ajnácskő.

Magyar Katolikus Lexikon

Sőreg, v. Gömör-Kishont vm. (Šurice, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. várgedei esp. ker-ében. - 1245: Seureg. 1332: már létezett. Tp-át Szt Mihály tit-ra sztelték, a mait 1868: építették. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1787: alapították újra. - Filiái 1917: Ajnácskő, Csomatelke. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1940: 779 r.k., 5 g.k., 1 ev., 4 ref., 7 izr., össz. 796; 1991: össz. 602, m. 558 (92,69%); 2001: össz. 538, m. 483 (89,78%). ** Gerecze II:335. - Schem. Ros. 1913:28. - Györffy II:478.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Söreg. A község már a legrégibb időkben is szerepel. A pápai tízed jegyzékek Surek néven említik. Később más és más alakban olvassuk nevét, így 1427-ben Sowregh és Sevrugh néven írják az okiratok. Ebben az időben a Lórántffy-nemzetség volt a község földesura. Ezeket később a Madarassy- és Batta-családok váltották le a birtokban. Legutóbb Madarassy Gyula és Bornemisza Istvánné voltak a tekintélyesebb földbirtokosok. A mult század elején és közepetáján a Madarassy-család két urilakot is épített Söregen, helyesebben a községhez tartozó Gortva-pusztán, mely régebben önálló helység volt, úgyhogy már a pápai adójegyzékek megemlékeznek róla, nemkülönben felsorolja nevét egy 1427-es okirat is. Katolikus temploma 1867-ben épült. A világháborút követő cseh megszállás ideje alatt a csehek 56 kat. holdat osztottak fel a színmagyar község határában. A község területe: 3826 kat. hold, lélekszáma: 836, ebből 820 róm. kat.

Mihály Géza

1944.1.22.
Sőreg - megszületett
Névelőfordulások
1245
Seureg
1450
Sewreghalya
1773
Söregh,
1786
Schöreg,
1808
Söreg,
1863
Söreg,
1895
Sőreg,
1920
Šireg,
1927
Sőreg,
1948
Šurice
1994
Sőreg

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Sőreg (Šurice) 179
Telefon: 0474389282
Fax: 0474389282

Honlap: surice.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Végh Zoltán (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Tódorová Janka (DOMA DOBRE)
Mede Richard (Független)
Kovács Szabolcs (Független)
Mag Barnabáš (Független)
Nagy Zoltán (SMK-MKP)
DOMA DOBRE 20% DOMA DOBRE 1 képviselö Független 60% Független 3 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Sőregi Községi Hivatal

Sőreg 179

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 701 96%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 29 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 732
magyarok 783 98%
szlovákok 11 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 795
magyarok 768 97%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 790
magyarok 558 93%
szlovákok 44 7%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 602
magyarok 483 90%
szlovákok 53 10%
romák 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 538
magyarok 390 81%
szlovákok 62 13%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 27 6%
összlétszám 481
magyarok 365 77%
szlovákok 102 22%
romák 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 471
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 413
Választási részvétel: 64.16 %
Kiadott boríték: 265
Bedobott boríték: 265

Polgármester

Érvényes szavazólap: 260
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Végh Zoltán 180 69.23 % SMK-MKP
Nagy Peter 53 20.38 % Független
Tima Alfréd 27 10.38 % SZS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tódorová Janka 159 DOMA DOBRE
Mede Richard 122 Független
Nagy Zoltán 117 SMK-MKP
Kovács Szabolcs 77 Független
Mag Barnabáš 72 Független

Képviselők

2014
ASV 20.00% ASV 1 képviselö MKDA-MKDSZ 20.00% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö OKS 20.00% OKS 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
DOMA DOBRE 20.00% DOMA DOBRE 1 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 424
Választási részvétel: 30.90 %
Kiadott boríték: 131
Bedobott boríték: 131
Választásra jogosult: 424
Választási részvétel: 16.51 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 417
Választási részvétel: 20,38 %
Kiadott boríték: 85
Bedobott boríték: 85

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 121
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 72 59.50 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 24 19.83 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 8 6.61 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 8 6.61 % ASV
Karol Konárik 3 2.48 % SNS
Ondrej Binder 2 1.65 % Független
Pavel Chovanec 2 1.65 % ÚSVIT
Emil Samko 1 0.83 % KĽS
Jozef Sásik 1 0.83 % SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 4 5.80% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 22 26.83 % Független
Marian Kotleba 22 26.83 % ĽSNS
Igor Kašper 12 14.63 % Független
Martin Juhaniak 8 9.76 % Független
Jozef Šimko 8 9.76 % Független
Vojtech Kökény 5 6.10 % SRK
Viliam Baňák 2 2.44 % JĽSS
Milan Urbáni 1 1.22 % SMS
Martin Klus 1 1.22 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Alena Pivovarčiová 1 1.22 % NP
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 129
Érvényes szavazólap: 83
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Branislav Hámorník 111 86.05% SMER - SD, KDH
Péter Csúsz 82 63.57% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 77 59.69% SMK-MKP
Péter György 53 41.09% SMK-MKP
Attila Agócs 42 32.56% Független
Róbert Eibner 26 20.16% MOST - HÍD
Zaher Mahmoud 19 14.73% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Štefan Kertész 8 6.20% MOST - HÍD
Pavol Baculík 4 3.10% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Milan Spodniak 3 2.33% HZD, ĽS-HZDS
Radoslav Čičmanec 3 2.33% ASV
Ján Krahulec 2 1.55% KSS
Juraj Pelč 2 1.55% Független
Radovan Konečný 2 1.55% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 2 1.55% ND
Vladimír Cirbus 2 1.55% Független
Marian Šulek 1 0.78% KSS
Ján Kašiar 1 0.78% KSS
Marcel Hudec 1 0.78% PD
Mária Salajová 1 0.78% KSS
Ján Karman 1 0.78% KSS
Ján Mičuda 1 0.78% SMER - SD, KDH
Pavel Greksa 1 0.78% 99%
Martin Olšiak 1 0.78% SNS
Vojtech Botoš 1 0.78% SRK
Miroslav Morháč 1 0.78% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Katarína Sabová 0 0.00% PD
Marian Bozó 0 0.00% SMS
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
František Kelemen 0 0.00% SĽS
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Karol Márkuš 0 0.00% PD
Alena Rezková 0 0.00% Független
Ľubomír Činčura 0 0.00% Független
Monika Albertiová 0 0.00% 99%
Vladimír Rehánek 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Igor Sivok 0 0.00% PD
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Zsuzsanna Szvorák 61 73.49% SMK-MKP
Attila Agócs 54 65.06% MOST - HÍD
Péter Csúsz 47 56.63% SMK-MKP
László Kerekes 30 36.14% SMK-MKP
Péter György 28 33.73% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 26 31.33% SMK-MKP
Branislav Hámorník 21 25.30% SMER-SD
István Mázik 14 16.87% MKDA-MKDSZ
Zaher Mahmoud 6 7.23% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Tibor Tóth 6 7.23% MOST - HÍD
Milan Spodniak 6 7.23% DOMA DOBRE
Zoltán Balog 5 6.02% Független
Jana Haláková 5 6.02% SMER-SD
Radoslav Jánošik 4 4.82% ĽS Naše Slovensko
Štefan Kertész 3 3.61% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 3 3.61% SNS
Denisa Nincová 3 3.61% Független
Radoslav Čičmanec 3 3.61% DOMA DOBRE
Karol Ferencz 3 3.61% MOST - HÍD
Michal Kováč 2 2.41% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marek Hudec 2 2.41% ĽS Naše Slovensko
Juraj Pelč 2 2.41% Független
František Kelemen 2 2.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vojtech Papp 1 1.20% ĽS Naše Slovensko
Monika Kováčová 1 1.20% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Mičuda 1 1.20% SMER-SD
Lucia Kašiarová 1 1.20% KSS
Pavel Greksa 1 1.20% Független
Pavol Baculík 1 1.20% Független
Pavol Križo 1 1.20% SNS
Peter Pánik 1 1.20% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lukáš Čavoj 1 1.20% Független
Anna Václavíková 1 1.20% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Július Čipčala 0 0.00% SRK
Patrik Svediak 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Matej Bella 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Drugda 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Svoreň 0 0.00% KSS
Jozef Týnus 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 0 0.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Jozef Bari 0 0.00% SRK
Milan Alberti 0 0.00% Független
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 53.47 %
Divény 153 6.51 %
Gács 99 4.21 %
Videfalva 97 4.13 %
Tugár 75 3.19 %
Lónyabánya 52 2.21 %
Losonctamási 51 2.17 %
Fülek 48 2.04 %
Gácsfalva 45 1.92 %
Rózsaszállás 42 1.79 %
Terbeléd 42 1.79 %
Panyidaróc 25 1.06 %
Budaszállás 20 0.85 %
Vámosfalva 17 0.72 %
Nagydaróc 16 0.68 %
Bolyk 15 0.64 %
Dabar 13 0.55 %
Gácslápos 13 0.55 %
Patakalja 12 0.51 %
Bozita 11 0.47 %
Gácsliget 11 0.47 %
Ipolygalsa 11 0.47 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Rapp 9 0.38 %
Nagylibercse 8 0.34 %
Csomatelke 8 0.34 %
Vilke 8 0.34 %
Ragyolc 8 0.34 %
Romhánypuszta 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Fülekkovácsi 7 0.30 %
Maskófalva 7 0.30 %
Mucsény 7 0.30 %
Kotmány 7 0.30 %
Tósár 6 0.26 %
Tőrincs 5 0.21 %
Sátorosbánya 4 0.17 %
Miksi 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Fűrész 4 0.17 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 54.00 %
Losonc 1 055 42.68 %
Ragyolc 198 8.01 %
Fülekpüspöki 157 6.35 %
Csomatelke 99 4.00 %
Nagydaróc 88 3.56 %
Fülekkovácsi 77 3.11 %
Füleksávoly 60 2.43 %
Sőreg 54 2.18 %
Perse 50 2.02 %
Ipolygalsa 50 2.02 %
Sátorosbánya 46 1.86 %
Videfalva 45 1.82 %
Csákányháza 44 1.78 %
Bozita 43 1.74 %
Panyidaróc 42 1.70 %
Béna 40 1.62 %
Rátkapuszta 36 1.46 %
Bolyk 32 1.29 %
Pinc 30 1.21 %
Rapp 29 1.17 %
Terbeléd 28 1.13 %
Vilke 24 0.97 %
Gács 23 0.93 %
Losonctamási 22 0.89 %
Mucsény 21 0.85 %
Bolgárom 20 0.81 %
Tőrincs 15 0.61 %
Vámosfalva 15 0.61 %
Fülekpilis 14 0.57 %
Divény 13 0.53 %
Miksi 12 0.49 %
Patakalja 11 0.44 %
Kalonda 10 0.40 %
Kétkeresztúr 10 0.40 %
Ipolynyitra 9 0.36 %
Lónyabánya 9 0.36 %
Jelsőc 7 0.28 %
Rózsaszállás 6 0.24 %
Gácsfalva 6 0.24 %
Budaszállás 5 0.20 %
Maskófalva 5 0.20 %
Tugár 4 0.16 %
Dabar 3 0.12 %
Gácsliget 2 0.08 %
Fűrész 2 0.08 %
Gácsprága 2 0.08 %
Parlagos 2 0.08 %
Gácslápos 2 0.08 %
Tósár 2 0.08 %
Kotmány 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 33.71 %
Losonctamási 190 3.68 %
Fülek 178 3.44 %
Videfalva 153 2.96 %
Gács 136 2.63 %
Divény 123 2.38 %
Lónyabánya 111 2.15 %
Terbeléd 79 1.53 %
Vámosfalva 70 1.35 %
Nagydaróc 70 1.35 %
Gácsfalva 69 1.34 %
Bozita 66 1.28 %
Gácsliget 65 1.26 %
Budaszállás 56 1.08 %
Tugár 56 1.08 %
Jelsőc 51 0.99 %
Sátorosbánya 50 0.97 %
Dabar 50 0.97 %
Bolyk 47 0.91 %
Miksi 45 0.87 %
Csomatelke 39 0.75 %
Rapp 36 0.70 %
Füleksávoly 35 0.68 %
Maskófalva 35 0.68 %
Rózsaszállás 34 0.66 %
Patakalja 33 0.64 %
Tósár 32 0.62 %
Panyidaróc 30 0.58 %
Nagylibercse 29 0.56 %
Mucsény 26 0.50 %
Gácslápos 23 0.45 %
Vilke 23 0.45 %
Sőreg 21 0.41 %
Kotmány 17 0.33 %
Parlagos 17 0.33 %
Romhánypuszta 17 0.33 %
Ragyolc 16 0.31 %
Ipolygalsa 15 0.29 %
Gömörsíd 15 0.29 %
Ábelfalva 15 0.29 %
Csákányháza 15 0.29 %
Tőrincs 15 0.29 %
Rátkapuszta 14 0.27 %
Fülekkovácsi 14 0.27 %
Fülekpilis 12 0.23 %
Fűrész 10 0.19 %
Gergelyfalva 10 0.19 %
Pinc 9 0.17 %
Kalonda 9 0.17 %
Gácsprága 8 0.15 %
Ipolynyitra 7 0.14 %
Perse 7 0.14 %
Béna 7 0.14 %
Kétkeresztúr 7 0.14 %
Bolgárom 4 0.08 %
Lentő 3 0.06 %
Fülekpüspöki 3 0.06 %
Losonc 935 130.77 %
Fülek 380 53.15 %
Videfalva 65 9.09 %
Gács 55 7.69 %
Losonctamási 53 7.41 %
Lónyabánya 38 5.31 %
Vámosfalva 33 4.62 %
Bozita 33 4.62 %
Divény 30 4.20 %
Fülekpüspöki 22 3.08 %
Patakalja 21 2.94 %
Rózsaszállás 20 2.80 %
Jelsőc 19 2.66 %
Panyidaróc 18 2.52 %
Dabar 17 2.38 %
Budaszállás 16 2.24 %
Terbeléd 16 2.24 %
Fülekkovácsi 15 2.10 %
Ragyolc 15 2.10 %
Gácsfalva 15 2.10 %
Bolyk 13 1.82 %
Nagydaróc 12 1.68 %
Miksi 11 1.54 %
Kotmány 10 1.40 %
Gömörsíd 10 1.40 %
Vilke 10 1.40 %
Rátkapuszta 9 1.26 %
Rapp 8 1.12 %
Maskófalva 8 1.12 %
Kétkeresztúr 7 0.98 %
Gergelyfalva 7 0.98 %
Sátorosbánya 7 0.98 %
Perse 5 0.70 %
Csomatelke 5 0.70 %
Mucsény 4 0.56 %
Tugár 4 0.56 %
Sőreg 3 0.42 %
Ipolygalsa 3 0.42 %
Füleksávoly 3 0.42 %
Csákányháza 2 0.28 %
Romhánypuszta 2 0.28 %
Kalonda 2 0.28 %
Nagylibercse 2 0.28 %
Ipolynyitra 2 0.28 %
Gácsliget 2 0.28 %
Ábelfalva 1 0.14 %
Béna 1 0.14 %
Fülekpilis 1 0.14 %
Pinc 1 0.14 %
Bolgárom 1 0.14 %
Fűrész 1 0.14 %
Parlagos 1 0.14 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 41.18 %
Fülek 18 8.14 %
Divény 10 4.52 %
Videfalva 9 4.07 %
Lónyabánya 7 3.17 %
Gömörsíd 6 2.71 %
Ragyolc 5 2.26 %
Bolyk 5 2.26 %
Vámosfalva 4 1.81 %
Vilke 4 1.81 %
Gács 4 1.81 %
Rátkapuszta 4 1.81 %
Csomatelke 3 1.36 %
Rózsaszállás 3 1.36 %
Tugár 3 1.36 %
Pinc 3 1.36 %
Nagydaróc 3 1.36 %
Ipolynyitra 2 0.90 %
Sőreg 2 0.90 %
Kotmány 2 0.90 %
Rapp 2 0.90 %
Lentő 2 0.90 %
Gácsfalva 2 0.90 %
Terbeléd 2 0.90 %
Mucsény 2 0.90 %
Kétkeresztúr 2 0.90 %
Füleksávoly 2 0.90 %
Losonctamási 2 0.90 %
Jelsőc 1 0.45 %
Fülekpüspöki 1 0.45 %
Panyidaróc 1 0.45 %
Fűrész 1 0.45 %
Patakalja 1 0.45 %
Gácsliget 1 0.45 %
Miksi 1 0.45 %
Gácslápos 1 0.45 %
Ipolygalsa 1 0.45 %
Sátorosbánya 1 0.45 %
Dabar 1 0.45 %
Tósár 1 0.45 %
Béna 1 0.45 %
Bolgárom 1 0.45 %
Budaszállás 1 0.45 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 37.28 %
Losonc 70 9.52 %
Ragyolc 29 3.95 %
Fülekpüspöki 28 3.81 %
Gömörsíd 23 3.13 %
Sőreg 14 1.90 %
Nagydaróc 13 1.77 %
Csomatelke 11 1.50 %
Csákányháza 8 1.09 %
Bolgárom 8 1.09 %
Vilke 8 1.09 %
Perse 8 1.09 %
Fülekkovácsi 7 0.95 %
Béna 7 0.95 %
Füleksávoly 6 0.82 %
Rapp 6 0.82 %
Terbeléd 4 0.54 %
Mucsény 4 0.54 %
Lónyabánya 4 0.54 %
Panyidaróc 3 0.41 %
Kalonda 3 0.41 %
Ipolynyitra 3 0.41 %
Ipolygalsa 3 0.41 %
Gács 3 0.41 %
Rátkapuszta 2 0.27 %
Bolyk 2 0.27 %
Pinc 2 0.27 %
Sátorosbánya 2 0.27 %
Tósár 2 0.27 %
Bozita 2 0.27 %
Gácsprága 1 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.14 %
Losonctamási 1 0.14 %
Fűrész 1 0.14 %
Tugár 1 0.14 %
Fülekpilis 1 0.14 %
Patakalja 1 0.14 %
Divény 1 0.14 %
Videfalva 1 0.14 %
Jelsőc 1 0.14 %
Vámosfalva 1 0.14 %
Dabar 1 0.14 %
Budaszállás 1 0.14 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 27.71 %
Losonctamási 154 5.48 %
Videfalva 97 3.45 %
Gács 71 2.53 %
Divény 68 2.42 %
Bozita 65 2.31 %
Lónyabánya 61 2.17 %
Tugár 49 1.74 %
Budaszállás 48 1.71 %
Fülek 47 1.67 %
Gácsliget 42 1.49 %
Jelsőc 41 1.46 %
Vámosfalva 36 1.28 %
Tósár 31 1.10 %
Sátorosbánya 30 1.07 %
Gácsfalva 28 1.00 %
Nagydaróc 26 0.92 %
Terbeléd 26 0.92 %
Bolyk 24 0.85 %
Maskófalva 23 0.82 %
Tőrincs 21 0.75 %
Rapp 21 0.75 %
Kotmány 21 0.75 %
Ábelfalva 18 0.64 %
Gácslápos 18 0.64 %
Rózsaszállás 17 0.60 %
Romhánypuszta 16 0.57 %
Gergelyfalva 16 0.57 %
Panyidaróc 15 0.53 %
Csákányháza 15 0.53 %
Dabar 13 0.46 %
Nagylibercse 12 0.43 %
Patakalja 12 0.43 %
Fülekkovácsi 11 0.39 %
Vilke 11 0.39 %
Mucsény 9 0.32 %
Ipolygalsa 9 0.32 %
Fülekpilis 8 0.28 %
Gömörsíd 7 0.25 %
Parlagos 7 0.25 %
Kétkeresztúr 7 0.25 %
Miksi 6 0.21 %
Fűrész 6 0.21 %
Ragyolc 5 0.18 %
Gácsprága 5 0.18 %
Sőreg 5 0.18 %
Füleksávoly 5 0.18 %
Rátkapuszta 4 0.14 %
Lentő 4 0.14 %
Pinc 3 0.11 %
Csomatelke 3 0.11 %
Perse 3 0.11 %
Fülekpüspöki 3 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Bolgárom 2 0.07 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 8.28 %
Losonc 59 5.88 %
Gömörsíd 17 1.69 %
Nagydaróc 11 1.10 %
Tőrincs 9 0.90 %
Ragyolc 9 0.90 %
Panyidaróc 8 0.80 %
Fülekkovácsi 8 0.80 %
Fülekpüspöki 7 0.70 %
Mucsény 7 0.70 %
Csomatelke 7 0.70 %
Füleksávoly 7 0.70 %
Bolgárom 7 0.70 %
Jelsőc 6 0.60 %
Csákányháza 6 0.60 %
Rapp 4 0.40 %
Ipolynyitra 4 0.40 %
Fülekpilis 3 0.30 %
Gács 3 0.30 %
Vilke 3 0.30 %
Béna 3 0.30 %
Terbeléd 3 0.30 %
Losonctamási 3 0.30 %
Lónyabánya 2 0.20 %
Gácsfalva 2 0.20 %
Rózsaszállás 2 0.20 %
Dabar 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Perse 2 0.20 %
Pinc 2 0.20 %
Kalonda 2 0.20 %
Kotmány 2 0.20 %
Fűrész 1 0.10 %
Videfalva 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Rátkapuszta 1 0.10 %
Vámosfalva 1 0.10 %
Sátorosbánya 1 0.10 %
Bolyk 1 0.10 %
Nagylibercse 1 0.10 %
Gácsliget 1 0.10 %
Ipolygalsa 1 0.10 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 48.76 %
Videfalva 42 3.47 %
Gács 38 3.14 %
Lónyabánya 27 2.23 %
Losonctamási 20 1.65 %
Divény 18 1.49 %
Fülek 17 1.40 %
Dabar 16 1.32 %
Gácsfalva 15 1.24 %
Panyidaróc 12 0.99 %
Fülekkovácsi 10 0.83 %
Rapp 9 0.74 %
Kotmány 8 0.66 %
Vámosfalva 8 0.66 %
Terbeléd 7 0.58 %
Bozita 7 0.58 %
Miksi 5 0.41 %
Gácsliget 5 0.41 %
Budaszállás 5 0.41 %
Kétkeresztúr 5 0.41 %
Vilke 5 0.41 %
Fűrész 5 0.41 %
Jelsőc 4 0.33 %
Tugár 4 0.33 %
Ipolynyitra 4 0.33 %
Gácslápos 4 0.33 %
Bolyk 4 0.33 %
Kalonda 4 0.33 %
Csákányháza 4 0.33 %
Rózsaszállás 4 0.33 %
Ábelfalva 3 0.25 %
Fülekpüspöki 3 0.25 %
Ragyolc 3 0.25 %
Csomatelke 3 0.25 %
Rátkapuszta 3 0.25 %
Romhánypuszta 2 0.17 %
Bolgárom 2 0.17 %
Tósár 2 0.17 %
Nagylibercse 2 0.17 %
Perse 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Nagydaróc 2 0.17 %
Lentő 2 0.17 %
Tőrincs 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Sátorosbánya 2 0.17 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Patakalja 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 154.87 %
Lónyabánya 71 25.63 %
Videfalva 70 25.27 %
Divény 60 21.66 %
Losonctamási 54 19.49 %
Gács 48 17.33 %
Fülek 34 12.27 %
Vámosfalva 27 9.75 %
Kotmány 26 9.39 %
Rózsaszállás 20 7.22 %
Bozita 20 7.22 %
Gácsfalva 18 6.50 %
Dabar 13 4.69 %
Patakalja 13 4.69 %
Bolyk 12 4.33 %
Rapp 10 3.61 %
Fűrész 9 3.25 %
Tósár 9 3.25 %
Rátkapuszta 9 3.25 %
Panyidaróc 9 3.25 %
Mucsény 8 2.89 %
Vilke 8 2.89 %
Nagydaróc 7 2.53 %
Terbeléd 7 2.53 %
Jelsőc 7 2.53 %
Gácslápos 6 2.17 %
Maskófalva 6 2.17 %
Tugár 6 2.17 %
Sátorosbánya 6 2.17 %
Ragyolc 5 1.81 %
Budaszállás 5 1.81 %
Kalonda 4 1.44 %
Gácsliget 4 1.44 %
Lentő 4 1.44 %
Pinc 4 1.44 %
Ábelfalva 3 1.08 %
Miksi 3 1.08 %
Kétkeresztúr 3 1.08 %
Füleksávoly 3 1.08 %
Fülekkovácsi 3 1.08 %
Gergelyfalva 2 0.72 %
Romhánypuszta 2 0.72 %
Csomatelke 2 0.72 %
Nagylibercse 1 0.36 %
Gömörsíd 1 0.36 %
Ipolygalsa 1 0.36 %
Béna 1 0.36 %
Tőrincs 1 0.36 %
Fülekpilis 1 0.36 %
Csákányháza 1 0.36 %
Gácsprága 1 0.36 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 286.90 %
Gács 204 28.73 %
Fülek 176 24.79 %
Videfalva 172 24.23 %
Losonctamási 135 19.01 %
Divény 125 17.61 %
Vámosfalva 107 15.07 %
Lónyabánya 106 14.93 %
Gácsfalva 95 13.38 %
Gácsliget 77 10.85 %
Terbeléd 42 5.92 %
Dabar 38 5.35 %
Patakalja 37 5.21 %
Panyidaróc 37 5.21 %
Nagylibercse 34 4.79 %
Rózsaszállás 34 4.79 %
Ragyolc 33 4.65 %
Tugár 33 4.65 %
Maskófalva 33 4.65 %
Vilke 31 4.37 %
Bolyk 29 4.08 %
Bozita 29 4.08 %
Budaszállás 26 3.66 %
Tósár 25 3.52 %
Gácslápos 24 3.38 %
Kotmány 23 3.24 %
Pinc 18 2.54 %
Fülekkovácsi 17 2.39 %
Nagydaróc 16 2.25 %
Rapp 15 2.11 %
Csomatelke 14 1.97 %
Fűrész 14 1.97 %
Rátkapuszta 13 1.83 %
Gergelyfalva 13 1.83 %
Miksi 12 1.69 %
Mucsény 12 1.69 %
Fülekpüspöki 10 1.41 %
Ábelfalva 10 1.41 %
Ipolygalsa 10 1.41 %
Sátorosbánya 9 1.27 %
Romhánypuszta 9 1.27 %
Jelsőc 8 1.13 %
Fülekpilis 7 0.99 %
Kétkeresztúr 5 0.70 %
Gácsprága 5 0.70 %
Perse 4 0.56 %
Gömörsíd 4 0.56 %
Ipolynyitra 4 0.56 %
Tőrincs 4 0.56 %
Kalonda 4 0.56 %
Lentő 2 0.28 %
Füleksávoly 2 0.28 %
Bolgárom 2 0.28 %
Sőreg 2 0.28 %
Parlagos 1 0.14 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 90.09 %
Losonctamási 480 73.17 %
Videfalva 193 29.42 %
Gács 113 17.23 %
Lónyabánya 106 16.16 %
Divény 100 15.24 %
Vámosfalva 79 12.04 %
Gácsfalva 66 10.06 %
Fülek 66 10.06 %
Patakalja 51 7.77 %
Tugár 41 6.25 %
Tósár 36 5.49 %
Gergelyfalva 33 5.03 %
Budaszállás 33 5.03 %
Gácsliget 25 3.81 %
Bozita 24 3.66 %
Dabar 24 3.66 %
Rózsaszállás 23 3.51 %
Maskófalva 23 3.51 %
Nagylibercse 22 3.35 %
Bolyk 21 3.20 %
Sátorosbánya 17 2.59 %
Parlagos 17 2.59 %
Terbeléd 16 2.44 %
Rapp 15 2.29 %
Kotmány 12 1.83 %
Romhánypuszta 12 1.83 %
Jelsőc 12 1.83 %
Panyidaróc 11 1.68 %
Ipolygalsa 11 1.68 %
Gácslápos 11 1.68 %
Ragyolc 10 1.52 %
Rátkapuszta 10 1.52 %
Fülekkovácsi 8 1.22 %
Kétkeresztúr 8 1.22 %
Fűrész 7 1.07 %
Ábelfalva 7 1.07 %
Vilke 6 0.91 %
Tőrincs 6 0.91 %
Pinc 6 0.91 %
Füleksávoly 5 0.76 %
Gácsprága 5 0.76 %
Nagydaróc 5 0.76 %
Lentő 5 0.76 %
Fülekpüspöki 5 0.76 %
Csomatelke 3 0.46 %
Fülekpilis 3 0.46 %
Bolgárom 3 0.46 %
Ipolynyitra 2 0.30 %
Kalonda 2 0.30 %
Csákányháza 2 0.30 %
Mucsény 2 0.30 %
Sőreg 1 0.15 %
Béna 1 0.15 %
Gömörsíd 1 0.15 %
Perse 1 0.15 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 6.60 %
Fülek 40 1.06 %
Nagydaróc 40 1.06 %
Videfalva 21 0.56 %
Gács 18 0.48 %
Divény 15 0.40 %
Losonctamási 12 0.32 %
Lónyabánya 11 0.29 %
Terbeléd 10 0.27 %
Bolyk 8 0.21 %
Vámosfalva 7 0.19 %
Dabar 6 0.16 %
Patakalja 6 0.16 %
Vilke 6 0.16 %
Panyidaróc 6 0.16 %
Ragyolc 5 0.13 %
Rózsaszállás 5 0.13 %
Füleksávoly 5 0.13 %
Budaszállás 4 0.11 %
Miksi 4 0.11 %
Tósár 4 0.11 %
Maskófalva 4 0.11 %
Tugár 3 0.08 %
Csákányháza 3 0.08 %
Gácsprága 3 0.08 %
Gácsfalva 3 0.08 %
Sátorosbánya 3 0.08 %
Pinc 3 0.08 %
Fűrész 2 0.05 %
Nagylibercse 2 0.05 %
Gácsliget 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Jelsőc 2 0.05 %
Fülekkovácsi 2 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Bozita 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Fülekpüspöki 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Rapp 1 0.03 %
Rátkapuszta 1 0.03 %
Csomatelke 1 0.03 %
Romhánypuszta 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Mucsény 1 0.03 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 4.54 %
Tőrincs 30 2.31 %
Fülek 26 2.00 %
Jelsőc 10 0.77 %
Vilke 9 0.69 %
Gömörsíd 9 0.69 %
Panyidaróc 8 0.62 %
Nagydaróc 7 0.54 %
Bolgárom 5 0.38 %
Losonctamási 4 0.31 %
Gácsfalva 4 0.31 %
Ipolynyitra 4 0.31 %
Kotmány 4 0.31 %
Divény 4 0.31 %
Fűrész 3 0.23 %
Gács 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Csomatelke 3 0.23 %
Videfalva 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Lónyabánya 3 0.23 %
Mucsény 3 0.23 %
Tugár 2 0.15 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Miksi 2 0.15 %
Bolyk 2 0.15 %
Vámosfalva 2 0.15 %
Tósár 2 0.15 %
Ipolygalsa 2 0.15 %
Dabar 2 0.15 %
Budaszállás 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Terbeléd 1 0.08 %
Rózsaszállás 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Ragyolc 1 0.08 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 5.57 %
Fülek 112 5.53 %
Ipolygalsa 92 4.54 %
Terbeléd 29 1.43 %
Nagydaróc 19 0.94 %
Füleksávoly 17 0.84 %
Ipolynyitra 13 0.64 %
Fülekpüspöki 11 0.54 %
Bolyk 11 0.54 %
Bozita 11 0.54 %
Videfalva 10 0.49 %
Csákányháza 10 0.49 %
Ragyolc 9 0.44 %
Rapp 9 0.44 %
Gömörsíd 9 0.44 %
Fülekkovácsi 8 0.39 %
Panyidaróc 7 0.35 %
Rátkapuszta 7 0.35 %
Perse 6 0.30 %
Csomatelke 6 0.30 %
Bolgárom 5 0.25 %
Losonctamási 4 0.20 %
Gács 4 0.20 %
Fülekpilis 4 0.20 %
Béna 4 0.20 %
Vámosfalva 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Miksi 3 0.15 %
Vilke 3 0.15 %
Gácsliget 3 0.15 %
Dabar 3 0.15 %
Sőreg 3 0.15 %
Tőrincs 2 0.10 %
Budaszállás 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácslápos 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Mucsény 1 0.05 %
Kalonda 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 11.72 %
Fülek 28 0.78 %
Videfalva 27 0.76 %
Lónyabánya 24 0.67 %
Divény 22 0.62 %
Dabar 22 0.62 %
Losonctamási 20 0.56 %
Gács 14 0.39 %
Vámosfalva 13 0.36 %
Rózsaszállás 9 0.25 %
Bolyk 9 0.25 %
Terbeléd 8 0.22 %
Nagylibercse 6 0.17 %
Jelsőc 6 0.17 %
Vilke 6 0.17 %
Panyidaróc 6 0.17 %
Romhánypuszta 5 0.14 %
Csomatelke 5 0.14 %
Tósár 5 0.14 %
Gácsfalva 5 0.14 %
Tugár 4 0.11 %
Bozita 4 0.11 %
Mucsény 4 0.11 %
Budaszállás 4 0.11 %
Rapp 4 0.11 %
Kétkeresztúr 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Gácsliget 3 0.08 %
Sátorosbánya 3 0.08 %
Füleksávoly 3 0.08 %
Gácsprága 3 0.08 %
Gergelyfalva 3 0.08 %
Ragyolc 3 0.08 %
Nagydaróc 3 0.08 %
Rátkapuszta 3 0.08 %
Ipolygalsa 2 0.06 %
Tőrincs 2 0.06 %
Ipolynyitra 2 0.06 %
Kalonda 2 0.06 %
Fülekkovácsi 2 0.06 %
Gácslápos 2 0.06 %
Fűrész 2 0.06 %
Maskófalva 2 0.06 %
Béna 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Miksi 1 0.03 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 31.97 %
Videfalva 174 13.47 %
Losonctamási 34 2.63 %
Vámosfalva 24 1.86 %
Gács 24 1.86 %
Divény 22 1.70 %
Lónyabánya 21 1.63 %
Terbeléd 18 1.39 %
Bozita 18 1.39 %
Tugár 17 1.32 %
Fülek 14 1.08 %
Bolyk 11 0.85 %
Panyidaróc 8 0.62 %
Maskófalva 8 0.62 %
Csákányháza 8 0.62 %
Mucsény 8 0.62 %
Gácsfalva 8 0.62 %
Dabar 7 0.54 %
Budaszállás 7 0.54 %
Gácsliget 7 0.54 %
Rózsaszállás 7 0.54 %
Romhánypuszta 7 0.54 %
Pinc 5 0.39 %
Gácslápos 5 0.39 %
Rapp 4 0.31 %
Vilke 4 0.31 %
Kétkeresztúr 4 0.31 %
Kotmány 4 0.31 %
Tőrincs 4 0.31 %
Patakalja 4 0.31 %
Tósár 4 0.31 %
Fülekkovácsi 4 0.31 %
Jelsőc 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Kalonda 3 0.23 %
Gömörsíd 3 0.23 %
Fűrész 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Miksi 2 0.15 %
Ipolygalsa 2 0.15 %
Ragyolc 2 0.15 %
Nagydaróc 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Gergelyfalva 2 0.15 %
Füleksávoly 2 0.15 %
Csomatelke 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 30.11 %
Losonc 253 10.87 %
Ragyolc 150 6.44 %
Fülekpüspöki 126 5.41 %
Gömörsíd 88 3.78 %
Csomatelke 75 3.22 %
Béna 48 2.06 %
Csákányháza 45 1.93 %
Füleksávoly 33 1.42 %
Fülekkovácsi 32 1.37 %
Sőreg 30 1.29 %
Nagydaróc 30 1.29 %
Vilke 25 1.07 %
Rapp 25 1.07 %
Bolgárom 25 1.07 %
Perse 19 0.82 %
Panyidaróc 16 0.69 %
Ipolygalsa 14 0.60 %
Terbeléd 14 0.60 %
Kalonda 13 0.56 %
Pinc 10 0.43 %
Bozita 10 0.43 %
Fülekpilis 9 0.39 %
Mucsény 9 0.39 %
Rátkapuszta 7 0.30 %
Bolyk 6 0.26 %
Losonctamási 6 0.26 %
Gácsfalva 4 0.17 %
Videfalva 4 0.17 %
Gács 4 0.17 %
Lónyabánya 2 0.09 %
Rózsaszállás 2 0.09 %
Sátorosbánya 2 0.09 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Divény 2 0.09 %
Vámosfalva 2 0.09 %
Patakalja 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Fűrész 1 0.04 %
Kétkeresztúr 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 54.66 %
Divény 116 14.41 %
Gács 76 9.44 %
Rózsaszállás 72 8.94 %
Videfalva 69 8.57 %
Lónyabánya 63 7.83 %
Losonctamási 57 7.08 %
Vámosfalva 56 6.96 %
Fülek 38 4.72 %
Bozita 31 3.85 %
Gácsfalva 29 3.60 %
Dabar 28 3.48 %
Kotmány 23 2.86 %
Rapp 17 2.11 %
Fűrész 15 1.86 %
Sátorosbánya 13 1.61 %
Vilke 12 1.49 %
Budaszállás 12 1.49 %
Panyidaróc 12 1.49 %
Bolyk 12 1.49 %
Tugár 10 1.24 %
Ragyolc 10 1.24 %
Patakalja 9 1.12 %
Terbeléd 9 1.12 %
Nagylibercse 9 1.12 %
Mucsény 9 1.12 %
Nagydaróc 9 1.12 %
Tósár 8 0.99 %
Rátkapuszta 8 0.99 %
Maskófalva 8 0.99 %
Kalonda 8 0.99 %
Füleksávoly 8 0.99 %
Pinc 6 0.75 %
Gácsliget 6 0.75 %
Gácslápos 6 0.75 %
Romhánypuszta 5 0.62 %
Kétkeresztúr 5 0.62 %
Jelsőc 5 0.62 %
Ipolygalsa 5 0.62 %
Lentő 5 0.62 %
Fülekpüspöki 4 0.50 %
Fülekkovácsi 4 0.50 %
Miksi 4 0.50 %
Ábelfalva 4 0.50 %
Fülekpilis 3 0.37 %
Csákányháza 3 0.37 %
Béna 2 0.25 %
Sőreg 2 0.25 %
Parlagos 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Perse 1 0.12 %
Gácsprága 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Bolgárom 1 0.12 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 66.97 %
Videfalva 18 8.26 %
Fülek 14 6.42 %
Vámosfalva 13 5.96 %
Terbeléd 10 4.59 %
Gács 9 4.13 %
Divény 9 4.13 %
Lónyabánya 9 4.13 %
Bozita 6 2.75 %
Fűrész 5 2.29 %
Tósár 5 2.29 %
Nagylibercse 4 1.83 %
Losonctamási 4 1.83 %
Rátkapuszta 4 1.83 %
Rapp 4 1.83 %
Kotmány 3 1.38 %
Mucsény 3 1.38 %
Panyidaróc 3 1.38 %
Tugár 3 1.38 %
Sátorosbánya 3 1.38 %
Maskófalva 2 0.92 %
Füleksávoly 2 0.92 %
Nagydaróc 2 0.92 %
Romhánypuszta 2 0.92 %
Bolyk 2 0.92 %
Gömörsíd 2 0.92 %
Gácsfalva 2 0.92 %
Gácslápos 2 0.92 %
Ragyolc 2 0.92 %
Gácsprága 2 0.92 %
Kétkeresztúr 2 0.92 %
Patakalja 1 0.46 %
Pinc 1 0.46 %
Fülekpüspöki 1 0.46 %
Rózsaszállás 1 0.46 %
Miksi 1 0.46 %
Jelsőc 1 0.46 %
Fülekpilis 1 0.46 %
Fülekkovácsi 1 0.46 %
Dabar 1 0.46 %
Csomatelke 1 0.46 %
Csákányháza 1 0.46 %
Budaszállás 1 0.46 %
Vilke 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 20.51 %
Fülek 25 2.64 %
Videfalva 22 2.33 %
Lónyabánya 22 2.33 %
Losonctamási 18 1.90 %
Gács 17 1.80 %
Vámosfalva 17 1.80 %
Dabar 12 1.27 %
Divény 9 0.95 %
Gömörsíd 9 0.95 %
Fűrész 7 0.74 %
Csákányháza 7 0.74 %
Terbeléd 6 0.63 %
Bozita 6 0.63 %
Gácsliget 6 0.63 %
Kalonda 5 0.53 %
Nagydaróc 5 0.53 %
Mucsény 5 0.53 %
Rózsaszállás 5 0.53 %
Csomatelke 5 0.53 %
Bolyk 5 0.53 %
Sátorosbánya 4 0.42 %
Gácsfalva 3 0.32 %
Budaszállás 3 0.32 %
Jelsőc 3 0.32 %
Fülekkovácsi 3 0.32 %
Fülekpilis 3 0.32 %
Pinc 3 0.32 %
Kotmány 3 0.32 %
Tugár 3 0.32 %
Ipolynyitra 3 0.32 %
Panyidaróc 3 0.32 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Fülekpüspöki 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Rapp 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Maskófalva 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Ragyolc 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Vilke 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 156.12 %
Gács 58 11.26 %
Videfalva 53 10.29 %
Divény 49 9.51 %
Fülek 39 7.57 %
Lónyabánya 34 6.60 %
Losonctamási 29 5.63 %
Vámosfalva 20 3.88 %
Dabar 20 3.88 %
Gácsfalva 17 3.30 %
Tugár 10 1.94 %
Fülekkovácsi 10 1.94 %
Terbeléd 9 1.75 %
Panyidaróc 9 1.75 %
Bozita 8 1.55 %
Vilke 8 1.55 %
Budaszállás 8 1.55 %
Rózsaszállás 8 1.55 %
Bolyk 7 1.36 %
Rapp 7 1.36 %
Ipolygalsa 7 1.36 %
Pinc 7 1.36 %
Fűrész 7 1.36 %
Ábelfalva 7 1.36 %
Jelsőc 6 1.17 %
Ragyolc 6 1.17 %
Kalonda 5 0.97 %
Kotmány 5 0.97 %
Nagydaróc 5 0.97 %
Patakalja 4 0.78 %
Gácsliget 4 0.78 %
Gácslápos 4 0.78 %
Miksi 4 0.78 %
Gömörsíd 4 0.78 %
Parlagos 3 0.58 %
Tőrincs 3 0.58 %
Nagylibercse 3 0.58 %
Füleksávoly 3 0.58 %
Ipolynyitra 3 0.58 %
Maskófalva 3 0.58 %
Fülekpüspöki 2 0.39 %
Béna 2 0.39 %
Rátkapuszta 2 0.39 %
Csákányháza 2 0.39 %
Mucsény 2 0.39 %
Sőreg 2 0.39 %
Tósár 2 0.39 %
Perse 2 0.39 %
Romhánypuszta 1 0.19 %
Lentő 1 0.19 %
Gergelyfalva 1 0.19 %
Bolgárom 1 0.19 %
Kétkeresztúr 1 0.19 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 12.92 %
Lónyabánya 165 12.84 %
Divény 72 5.60 %
Vámosfalva 64 4.98 %
Rózsaszállás 27 2.10 %
Dabar 25 1.95 %
Fülek 19 1.48 %
Losonctamási 19 1.48 %
Videfalva 18 1.40 %
Gács 16 1.25 %
Nagydaróc 13 1.01 %
Patakalja 13 1.01 %
Kétkeresztúr 11 0.86 %
Kotmány 10 0.78 %
Fülekkovácsi 9 0.70 %
Tugár 9 0.70 %
Fűrész 8 0.62 %
Vilke 7 0.54 %
Csomatelke 6 0.47 %
Gácsliget 5 0.39 %
Terbeléd 5 0.39 %
Mucsény 4 0.31 %
Kalonda 4 0.31 %
Bozita 3 0.23 %
Bolyk 3 0.23 %
Gergelyfalva 3 0.23 %
Romhánypuszta 3 0.23 %
Jelsőc 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ragyolc 2 0.16 %
Tőrincs 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %
Panyidaróc 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Gácsfalva 2 0.16 %
Fülekpilis 2 0.16 %
Budaszállás 2 0.16 %
Gömörsíd 2 0.16 %
Bolgárom 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Nagylibercse 1 0.08 %
Fülekpüspöki 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Sátorosbánya 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 90.47 %
Fülek 431 43.23 %
Rátkapuszta 111 11.13 %
Terbeléd 104 10.43 %
Videfalva 89 8.93 %
Sátorosbánya 80 8.02 %
Gács 73 7.32 %
Losonctamási 62 6.22 %
Tugár 61 6.12 %
Divény 58 5.82 %
Bozita 55 5.52 %
Lónyabánya 53 5.32 %
Vámosfalva 47 4.71 %
Gácsfalva 43 4.31 %
Ragyolc 43 4.31 %
Romhánypuszta 42 4.21 %
Fülekpüspöki 41 4.11 %
Budaszállás 37 3.71 %
Bolyk 37 3.71 %
Fülekkovácsi 36 3.61 %
Mucsény 35 3.51 %
Csákányháza 35 3.51 %
Csomatelke 32 3.21 %
Rapp 29 2.91 %
Nagydaróc 29 2.91 %
Ipolygalsa 22 2.21 %
Rózsaszállás 21 2.11 %
Gácsliget 18 1.81 %
Gácslápos 18 1.81 %
Fülekpilis 17 1.71 %
Panyidaróc 15 1.50 %
Dabar 14 1.40 %
Gömörsíd 14 1.40 %
Patakalja 13 1.30 %
Fűrész 13 1.30 %
Kotmány 13 1.30 %
Parlagos 12 1.20 %
Perse 12 1.20 %
Tósár 12 1.20 %
Gergelyfalva 12 1.20 %
Tőrincs 10 1.00 %
Ipolynyitra 9 0.90 %
Maskófalva 9 0.90 %
Füleksávoly 7 0.70 %
Sőreg 6 0.60 %
Miksi 6 0.60 %
Jelsőc 5 0.50 %
Kalonda 5 0.50 %
Bolgárom 5 0.50 %
Kétkeresztúr 5 0.50 %
Vilke 5 0.50 %
Pinc 5 0.50 %
Nagylibercse 4 0.40 %
Ábelfalva 2 0.20 %
Béna 2 0.20 %
Gácsprága 1 0.10 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 9.99 %
Fülek 25 2.66 %
Gömörsíd 15 1.59 %
Divény 14 1.49 %
Videfalva 12 1.28 %
Losonctamási 9 0.96 %
Mucsény 6 0.64 %
Ragyolc 6 0.64 %
Csomatelke 6 0.64 %
Budaszállás 6 0.64 %
Gács 5 0.53 %
Füleksávoly 5 0.53 %
Lónyabánya 5 0.53 %
Patakalja 5 0.53 %
Vámosfalva 5 0.53 %
Gácsfalva 5 0.53 %
Sátorosbánya 4 0.43 %
Fülekpüspöki 4 0.43 %
Terbeléd 3 0.32 %
Dabar 3 0.32 %
Vilke 2 0.21 %
Tugár 2 0.21 %
Csákányháza 2 0.21 %
Bolyk 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Rózsaszállás 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Jelsőc 2 0.21 %
Kalonda 2 0.21 %
Fűrész 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Kétkeresztúr 2 0.21 %
Panyidaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 6.16 %
Divény 35 2.11 %
Fülek 26 1.57 %
Videfalva 16 0.97 %
Gács 14 0.85 %
Lónyabánya 11 0.66 %
Dabar 11 0.66 %
Ragyolc 9 0.54 %
Losonctamási 8 0.48 %
Vámosfalva 8 0.48 %
Kotmány 8 0.48 %
Tugár 7 0.42 %
Rózsaszállás 7 0.42 %
Terbeléd 6 0.36 %
Gácsfalva 6 0.36 %
Jelsőc 5 0.30 %
Fűrész 4 0.24 %
Csákányháza 4 0.24 %
Rátkapuszta 3 0.18 %
Sátorosbánya 3 0.18 %
Csomatelke 3 0.18 %
Fülekpüspöki 3 0.18 %
Tósár 2 0.12 %
Bozita 2 0.12 %
Nagylibercse 2 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Maskófalva 2 0.12 %
Budaszállás 2 0.12 %
Patakalja 2 0.12 %
Gömörsíd 2 0.12 %
Bolyk 2 0.12 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Panyidaróc 2 0.12 %
Bolgárom 2 0.12 %
Pinc 2 0.12 %
Gácsliget 1 0.06 %
Mucsény 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Romhánypuszta 1 0.06 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 8.61 %
Videfalva 19 0.75 %
Gács 13 0.52 %
Fülek 12 0.48 %
Losonctamási 12 0.48 %
Divény 12 0.48 %
Lónyabánya 11 0.44 %
Vilke 10 0.40 %
Panyidaróc 8 0.32 %
Terbeléd 7 0.28 %
Vámosfalva 7 0.28 %
Dabar 6 0.24 %
Rapp 6 0.24 %
Nagylibercse 6 0.24 %
Rózsaszállás 4 0.16 %
Fülekpüspöki 4 0.16 %
Bolyk 4 0.16 %
Csákányháza 4 0.16 %
Patakalja 3 0.12 %
Maskófalva 3 0.12 %
Rátkapuszta 3 0.12 %
Fülekkovácsi 3 0.12 %
Fűrész 3 0.12 %
Gácsfalva 3 0.12 %
Romhánypuszta 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Sátorosbánya 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Jelsőc 2 0.08 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Budaszállás 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Nagydaróc 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Csomatelke 1 0.04 %
Kalonda 1 0.04 %
Ragyolc 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Kotmány 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 139.52 %
Divény 313 24.94 %
Vámosfalva 241 19.20 %
Lónyabánya 241 19.20 %
Videfalva 209 16.65 %
Fülek 127 10.12 %
Gács 116 9.24 %
Losonctamási 112 8.92 %
Dabar 108 8.61 %
Rózsaszállás 86 6.85 %
Rapp 57 4.54 %
Patakalja 50 3.98 %
Fűrész 50 3.98 %
Kotmány 47 3.75 %
Gácsfalva 46 3.67 %
Terbeléd 43 3.43 %
Tugár 40 3.19 %
Budaszállás 34 2.71 %
Bolyk 32 2.55 %
Bozita 29 2.31 %
Panyidaróc 25 1.99 %
Nagydaróc 24 1.91 %
Gergelyfalva 20 1.59 %
Mucsény 20 1.59 %
Sátorosbánya 19 1.51 %
Gácslápos 17 1.35 %
Tósár 16 1.27 %
Ragyolc 15 1.20 %
Fülekkovácsi 15 1.20 %
Nagylibercse 15 1.20 %
Pinc 13 1.04 %
Ipolygalsa 13 1.04 %
Kétkeresztúr 11 0.88 %
Fülekpüspöki 10 0.80 %
Vilke 10 0.80 %
Rátkapuszta 10 0.80 %
Kalonda 8 0.64 %
Maskófalva 8 0.64 %
Gácsliget 7 0.56 %
Miksi 7 0.56 %
Fülekpilis 7 0.56 %
Csákányháza 5 0.40 %
Ábelfalva 5 0.40 %
Gömörsíd 4 0.32 %
Jelsőc 4 0.32 %
Romhánypuszta 4 0.32 %
Füleksávoly 4 0.32 %
Parlagos 3 0.24 %
Lentő 2 0.16 %
Csomatelke 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Gácsprága 1 0.08 %
Tőrincs 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Losonc 3 173 525.33 %
Videfalva 200 33.11 %
Gács 166 27.48 %
Fülek 165 27.32 %
Losonctamási 116 19.21 %
Lónyabánya 109 18.05 %
Divény 98 16.23 %
Vámosfalva 75 12.42 %
Panyidaróc 58 9.60 %
Rapp 57 9.44 %
Terbeléd 48 7.95 %
Bolyk 47 7.78 %
Gácsfalva 46 7.62 %
Vilke 42 6.95 %
Dabar 39 6.46 %
Patakalja 37 6.13 %
Rózsaszállás 32 5.30 %
Pinc 30 4.97 %
Mucsény 25 4.14 %
Tugár 24 3.97 %
Miksi 23 3.81 %
Fülekpüspöki 22 3.64 %
Fülekkovácsi 21 3.48 %
Nagydaróc 20 3.31 %
Ragyolc 19 3.15 %
Budaszállás 18 2.98 %
Gergelyfalva 17 2.81 %
Maskófalva 16 2.65 %
Rátkapuszta 14 2.32 %
Kalonda 14 2.32 %
Fűrész 14 2.32 %
Romhánypuszta 13 2.15 %
Bozita 13 2.15 %
Nagylibercse 10 1.66 %
Kétkeresztúr 10 1.66 %
Tósár 10 1.66 %
Jelsőc 10 1.66 %
Csomatelke 9 1.49 %
Kotmány 9 1.49 %
Ipolygalsa 9 1.49 %
Fülekpilis 9 1.49 %
Ábelfalva 8 1.32 %
Gácsliget 8 1.32 %
Gácslápos 8 1.32 %
Füleksávoly 8 1.32 %
Sátorosbánya 8 1.32 %
Perse 7 1.16 %
Ipolynyitra 6 0.99 %
Lentő 4 0.66 %
Csákányháza 4 0.66 %
Tőrincs 4 0.66 %
Bolgárom 3 0.50 %
Parlagos 3 0.50 %
Gömörsíd 2 0.33 %
Sőreg 1 0.17 %
Béna 1 0.17 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 40.49 %
Divény 82 3.56 %
Fülek 74 3.21 %
Videfalva 62 2.69 %
Vámosfalva 61 2.65 %
Gács 60 2.61 %
Losonctamási 55 2.39 %
Lónyabánya 48 2.09 %
Patakalja 29 1.26 %
Dabar 26 1.13 %
Terbeléd 24 1.04 %
Bolyk 20 0.87 %
Rapp 18 0.78 %
Rózsaszállás 15 0.65 %
Panyidaróc 15 0.65 %
Vilke 15 0.65 %
Sátorosbánya 14 0.61 %
Gácsfalva 14 0.61 %
Tugár 13 0.56 %
Fűrész 13 0.56 %
Miksi 12 0.52 %
Bozita 12 0.52 %
Mucsény 10 0.43 %
Ragyolc 9 0.39 %
Rátkapuszta 9 0.39 %
Kotmány 8 0.35 %
Gácsliget 8 0.35 %
Fülekpüspöki 8 0.35 %
Ipolygalsa 7 0.30 %
Budaszállás 7 0.30 %
Romhánypuszta 7 0.30 %
Csomatelke 6 0.26 %
Ábelfalva 6 0.26 %
Gergelyfalva 5 0.22 %
Nagylibercse 5 0.22 %
Jelsőc 5 0.22 %
Nagydaróc 5 0.22 %
Gácslápos 5 0.22 %
Maskófalva 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Kétkeresztúr 4 0.17 %
Pinc 3 0.13 %
Csákányháza 3 0.13 %
Gömörsíd 3 0.13 %
Tósár 3 0.13 %
Kalonda 3 0.13 %
Tőrincs 3 0.13 %
Fülekpilis 2 0.09 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.54 %
Fülek 10 0.64 %
Losonctamási 7 0.45 %
Divény 5 0.32 %
Videfalva 4 0.26 %
Nagylibercse 4 0.26 %
Lónyabánya 4 0.26 %
Kotmány 4 0.26 %
Ragyolc 4 0.26 %
Mucsény 4 0.26 %
Fűrész 3 0.19 %
Gácsfalva 3 0.19 %
Sátorosbánya 3 0.19 %
Patakalja 3 0.19 %
Vámosfalva 3 0.19 %
Gács 3 0.19 %
Bolyk 3 0.19 %
Jelsőc 2 0.13 %
Budaszállás 2 0.13 %
Panyidaróc 2 0.13 %
Pinc 2 0.13 %
Rapp 2 0.13 %
Fülekpüspöki 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Lentő 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Bozita 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Terbeléd 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 97.93 %
Fülek 644 53.36 %
Ragyolc 275 22.78 %
Fülekpüspöki 154 12.76 %
Csomatelke 118 9.78 %
Csákányháza 116 9.61 %
Nagydaróc 97 8.04 %
Gömörsíd 95 7.87 %
Béna 84 6.96 %
Vilke 66 5.47 %
Rapp 65 5.39 %
Fülekkovácsi 60 4.97 %
Panyidaróc 58 4.81 %
Füleksávoly 54 4.47 %
Videfalva 54 4.47 %
Perse 50 4.14 %
Sőreg 47 3.89 %
Pinc 47 3.89 %
Ipolygalsa 46 3.81 %
Miksi 45 3.73 %
Terbeléd 36 2.98 %
Bolgárom 32 2.65 %
Kalonda 31 2.57 %
Gács 27 2.24 %
Mucsény 22 1.82 %
Fülekpilis 17 1.41 %
Ipolynyitra 16 1.33 %
Bolyk 15 1.24 %
Divény 14 1.16 %
Rátkapuszta 9 0.75 %
Losonctamási 9 0.75 %
Lónyabánya 8 0.66 %
Jelsőc 7 0.58 %
Kétkeresztúr 7 0.58 %
Vámosfalva 6 0.50 %
Sátorosbánya 6 0.50 %
Rózsaszállás 6 0.50 %
Tőrincs 6 0.50 %
Patakalja 6 0.50 %
Bozita 5 0.41 %
Gácsfalva 5 0.41 %
Fűrész 5 0.41 %
Dabar 4 0.33 %
Kotmány 3 0.25 %
Romhánypuszta 3 0.25 %
Nagylibercse 2 0.17 %
Tósár 1 0.08 %
Tugár 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Budaszállás 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 25.91 %
Ragyolc 327 18.11 %
Losonc 324 17.94 %
Fülekpüspöki 128 7.09 %
Csákányháza 93 5.15 %
Csomatelke 77 4.26 %
Béna 76 4.21 %
Gömörsíd 64 3.54 %
Rapp 51 2.82 %
Nagydaróc 46 2.55 %
Vilke 34 1.88 %
Füleksávoly 32 1.77 %
Perse 29 1.61 %
Sőreg 28 1.55 %
Fülekkovácsi 28 1.55 %
Pinc 23 1.27 %
Bolgárom 22 1.22 %
Terbeléd 22 1.22 %
Kalonda 21 1.16 %
Panyidaróc 15 0.83 %
Miksi 15 0.83 %
Mucsény 13 0.72 %
Fülekpilis 11 0.61 %
Bolyk 9 0.50 %
Sátorosbánya 9 0.50 %
Ipolygalsa 7 0.39 %
Videfalva 6 0.33 %
Bozita 6 0.33 %
Ipolynyitra 4 0.22 %
Rátkapuszta 3 0.17 %
Jelsőc 2 0.11 %
Gács 2 0.11 %
Divény 2 0.11 %
Losonctamási 2 0.11 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 15.04 %
Videfalva 88 2.35 %
Gács 87 2.32 %
Divény 85 2.27 %
Losonctamási 69 1.84 %
Fülek 69 1.84 %
Lónyabánya 64 1.71 %
Tósár 54 1.44 %
Vámosfalva 41 1.09 %
Gácsfalva 32 0.85 %
Bozita 29 0.77 %
Dabar 25 0.67 %
Bolyk 21 0.56 %
Terbeléd 18 0.48 %
Rapp 18 0.48 %
Rózsaszállás 18 0.48 %
Kotmány 18 0.48 %
Sátorosbánya 14 0.37 %
Budaszállás 14 0.37 %
Patakalja 14 0.37 %
Rátkapuszta 13 0.35 %
Maskófalva 13 0.35 %
Tugár 12 0.32 %
Vilke 12 0.32 %
Romhánypuszta 11 0.29 %
Mucsény 11 0.29 %
Fűrész 10 0.27 %
Ragyolc 10 0.27 %
Nagylibercse 9 0.24 %
Panyidaróc 9 0.24 %
Füleksávoly 9 0.24 %
Nagydaróc 8 0.21 %
Fülekkovácsi 7 0.19 %
Gácslápos 7 0.19 %
Pinc 6 0.16 %
Ábelfalva 6 0.16 %
Jelsőc 6 0.16 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Miksi 5 0.13 %
Tőrincs 5 0.13 %
Gácsliget 4 0.11 %
Parlagos 4 0.11 %
Lentő 4 0.11 %
Sőreg 4 0.11 %
Kalonda 4 0.11 %
Fülekpilis 3 0.08 %
Csomatelke 3 0.08 %
Fülekpüspöki 2 0.05 %
Csákányháza 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Ipolygalsa 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 185.50 %
Gács 150 45.32 %
Videfalva 41 12.39 %
Losonctamási 41 12.39 %
Lónyabánya 41 12.39 %
Divény 34 10.27 %
Fülek 32 9.67 %
Gácsfalva 29 8.76 %
Terbeléd 20 6.04 %
Patakalja 19 5.74 %
Vámosfalva 18 5.44 %
Bolyk 18 5.44 %
Fülekkovácsi 13 3.93 %
Dabar 12 3.63 %
Jelsőc 12 3.63 %
Panyidaróc 12 3.63 %
Rapp 10 3.02 %
Budaszállás 10 3.02 %
Mucsény 9 2.72 %
Gergelyfalva 8 2.42 %
Ragyolc 7 2.11 %
Nagylibercse 7 2.11 %
Gácslápos 7 2.11 %
Maskófalva 7 2.11 %