SK
DS
.....

Szász

Településrész

címer zászló
323 98% magyar 1910
347 100% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sása
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Árosi-dűlő, Urasági-dűlő
Koordináták:
48.05978265, 17.44309187
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
121 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93037

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben, Lég központjától 1 km-re északnyugatra, Olgyától 3,5 km-re délkeletre található. Egy utcáján keresztül már összeépült Kisléggel.

Közigazgatás

1940-ig önálló község, azóta Lég egyik településrésze és kataszteri területe. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig, annak megszüntetéséig a Somorjai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). Területe 7,10 km² (a községterület 28,0 %-a) nem változott 1921 óta.

Népesség

1939-ben 324, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 2011-ben 321 lakosa volt, a község összlakosságának 12,7 %-a.

Történelem

1239-ben "Zaz-Waros" alakban említik először, ekkor a pozsonyi vár tartozéka volt. 1254-ben "Sas", 1287-ben "Zaz", illetve "Zaaz" néven szerepel. 1317-ben már két faluként "Superior et Inferior Zaz", majd 1354-ben "Alzas" és "Fylzas" alakban említik. 1317-ben legnagyobb birtokosa Szászi Pongrác volt. 1357-ben I. Lajos rendeletére bejárják és leírják határait. 1394-ben az Olgyai család a fő birtokosa. 1437-ben új faluként "Kezepzaz", majd 1462-ben "Wyzaz" szerepel az írott forrásokban. 1467-ben "Kyzaz", 1511-ben "Naghzaz" alakban említik. A település a 18. században egyesült újra egy községgé. Főbb birtokosai a Bacsák, a Majláth, a Petrikovich és a Petőcz családok voltak. 1828-ban 41 házat és 298 lakost számláltak a községben. 1910-ben 330, túlnyomórészt magyar lakosa volt. 1940-ben Kislég és Nagylég községekkel Lég néven egyesítették

Mai jelentősége

Ld. Lég

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZÁSZ. Nemes Magyar falu Pozsony Várm. földes Urai Benefai Bacsák, és több Uraságok, lakosai katolikusok, régi kastély formára épűltt lakó háza van itten Bacsák Uraságnak; fekszik n. k. Nagy Léghez közel, d. Kis Léggel, ’s é. Nagy Pákával határos; földgyeik jó termékenységűek, haszonvétele van tér mezőségből, fája űltetett fűszfákból, vagyonnyai jelesek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szász, m. falu, Poson vmegyében, Légh mellett, 305 kath. lak. Szép uri lakházzal, és kerttel, s jövedelmes vendégfogadóval a pesti utban. Határának egy része buzaföld, egy része pedig homokos, s inkább rozsnak való. F. u. Bacsák család. Ut. p. Poson 3 óra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szász, kisközség a Felső-Csallóközben, 39 házzal és 281 lakossal, a kik róm. kath. vallású magyarok. E községet egy 1239-iki oklevél Zas-Varos alakban a pozsonyi vár tartozékaként említi. 1314-ben a község határában Szászi Pongrácz egy birtokrészt fiainak elörökít. 1353-ban I. Lajos király a helység határait a Szászi család számára megjáratja. 1394-ben az Olgyai család egyik oklevelében Felzaaz néven találjuk említve és 1747-ben Alszász is szerepel. A XVIII. században és később a Bacsák, Majláth, Petrikovich és Peöcz család volt az ura, és ma Bacsák Istvánnak és Pálnak van itt nagyobb birtoka. A község északnyugati részét ma is Felszásznak és a délkeleti részét Alszásznak nevezik. A községnek nincs temploma. Postája, távírója Nagylég és vasúti állomása Nagypaka.

Névelőfordulások
1239
Zaz-Waros
1254
Sas
1274
castrenses de Zaz
1287
Zaz
1317
Superior et Inferior Zaz
1354
Alzas
1394
Felzaaz
1437
Kezepzaz
1462
Wyzaz
1467
Kyszaz
1511
Naghzaz
1773
Szász,
1786
Alschó-Sász, Felschő-Sász,
1808
Szász,
1927
Sása, Szász

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 241 90%
szlovákok 11 4%
németek 5 2%
egyéb 11 4%
összlétszám 268
magyarok 323 98%
szlovákok 7 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 330
magyarok 347 100%
szlovákok 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 348
Mai közigazgatás

Bejelentések