SK
TV
.....

Szőlőske

Község

címer zászló
385 97% magyar 1910
255 54% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szőlőske
Hivatalos szlovák megnevezés:
Viničky
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Zempléni-rögök
Más földrajzi nevek:
Alsó-Berke, (Alsó-erdő), Borz-hegy, Csurgó-patak, Diócska, Felső-Berke, Felső-erdő, Gerenda-földek, Hatfa, Hatos-földek, Hecske, Hegyfark, Hegyköz, Járó-földek, Kert-alja, Kurta, Nyulugró, Pipó, Pósa, Súlymos-tó, Tófark, Tópart
Koordináták:
48.39852905, 21.74348450
Terület:
8,84 km2
Rang:
község
Népesség:
495
Tszf. magasság:
99 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07631
Település kód:
543926
Szervezeti azonosító:
332101
Adóazonosító:
2020730635

A község az Alföld északi és a Bodrogköz nyugati peremén, a Zempléni-szigethegység (Zempléni-rögök – Borz-hegy, 270 m) déli lábánál, a Bodrog jobb partján fekszik, a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal (vasúti híd a Bodrog felett) és a 79-es főút mentén, Sátoraljaújhelytől 7 km-re keletre, Királyhelmectől 22 km-re nyugatra. Területének mintegy egyharmadát erdő borítja, kiemelkedően magas a szőlők és gyümölcsösök aránya is. Nyugatról Borsi, délnyugatról Bodrogszög, délkeletről Bodrogszerdahely, keletről Ladmóc, északról (rövid szakaszon) Céke és Csarnahó, északnyugatról pedig Bári községekkel határos. Déli határát a Bodrog-folyó, illetve annak holtága, keleti határát a Csurgó-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Gálszécsi járáshoz, 1949-1960 között pedig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). Területe (8,84 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 395, 1921-ben 394, 1938-ban pedig 557, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között népessége stabilan alakult (1991 – 499 fő, 2001 – 522 fő, 2011 – 516 fő), ebben az időszakban a rohamos asszimiláció révén a magyar nemzetiségűek aránya 74,4 %-ról 53,7 %-ra csökkent, a szlovákoké ugyanakkor 25,7 %-ról 34,1 %-ra emelkedett. Kiemelkedően magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (12 %) is. 2011-ben a lakosság 37,8 %-a volt református, 31,2 %-a római katolikus, 14,1 %-a pedig görög katolikus vallású.

Történelem

A mai települést 1273-ban "Zeuleus" alakban említik először. Neve, amely arra utal, hogy itt már ekkor kiterjedt szőlőültetvények voltak, egyértelműen magyar eredetű. Mai névalakja a 17. század végétől használatos. 1399-ben a Bodrogon gázló vezetett itt át. 1403-ban Pány Ferenc kapta adományként Zsigmond királytól. 1413-ban Rozgonyi Simon országbíró sikertelenül próbálta megszerezni magának. A 15. század második felében Rátkai István, 1523-ban Tárczai Miklós is birtokos lett a településen. A 16. század közepétől a Báthoryaké volt, de a 17. században még több társbirtokosa is volt, többek között a Sennyey és a Szent-Ivány család is. A század végén az Almássyak tulajdonába került. 1557-ben 5 és fél portája adózott. 1663-ban pestisjárvány sújtotta a községet. 1715-ben 9 lakatlan és 15 lakott háza volt. 1787-ben 54 házában 270 lakos élt. 1828-ban 52 háza és 396 lakosa volt. A 19. században az Andrássyaknak volt itt birtoka. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel, halászattal, kosárfonással foglalkoztak. 1872-ben felépült a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal és a vasúti Bodrog-híd a község határában. 1888-ban árvíz pusztított a községben. 1920-ig Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. 1920-ig Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarország. 1952-ben szőlészeti és borászati szakközépiskolát létesítettek a községben. 1965 óta van óvodája, alapiskoláját az 1970-es években megszüntették, 1995-ben újranyitották, de a 21. század elején ismét megszűnt.

Mai jelentősége

A község szőlőtermesztéséről híres, a Tokaji-borvidékhez tartozik. Szőlőskén szlovák nevelési nyelvű óvoda és magyar-szlovák tanítási nyelvű mezőgazdasági szakközépiskola működik. Református temploma 1839-ben klasszicista stílusban épült, a 19. században épült római katolikus temploma eredetileg az Andrássy család kápolnája volt. A 21. század elején új római katolikus és görög katolikus templom épült a faluban. Az Andrássy-család egykori vadászkastélya szintén 19. századi építmény.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZŐLŐSKE. Magyar falu Zemplén Várm. földes Ura Almásy Uraság; lakosai reformátusok, fekszik a’ Bodrog, és szőlőhegyek között, Borsinak, ’s Szögnek szomszédságában; határja két nyomásbéli, jó mívelés után mindent megterem, kevés lévén szántóföldgye, többnyire rozszsal vetik; Borsi, Szögi, és Szerdahelyi határokban is szoktak szántani, és vetni; réttye jó szénát terem, de keveset, azért a’ Bodrogközből szokták azt pótolgatni; erdeje van, szőleje jó borokat, ’s aszszú szőlőt is terem; piatzok Sátorallya Újhelyben.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szőlőske, magyar falu, Zemplén vmegyében, Bodrog jobb partján, Ujhelyhez 1 órányira: 37 r. 40 g. kath., 280 ref., 18 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház, kath. kápolna. Szőlőhegy. Erdő. 192 hold szántóföld. F. u. gr. Andrásy Gyula.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Sátoralja-Ujhely közelében keleti irányban fekszik Szőllőske, a gróf Andrássy család birtoka, melyet a grófi családnak nagy terjedelmű fölújított szőlője, különösen pedig a legfínomabb csemege-fajoknak kiterjedt és sikeres termesztése, szőlőkivitele tesz nevezetessé.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szőlőske, bodrogmenti magyar kisközség 59 házzal és 373, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. Postája Ladmócz, távírója és vasúti állomása Bodrogszerdahely. Hajdan szőlőhegyeiről egyszerűen Szőlős volt a neve. A zempléni vár tartozéka s a kir. udvarnokok birtoka volt. Már 1029-ben találjuk említve, a mikor István király Beke nevű udvarnokát nemesíti és az itteni undvarnokok földjéből egy részt neki adományoz. 1403-ban Zsigmond király Pány Ferencznek és fiának adományozza. 1474-ben Rátkai Istvánt s 1523-ban Tárczai Miklóst iktatják „Zölöske” részeibe. Az 1598-iki összeírás Báthory Istvánt említi birtokosául. 1600-ban Domik Pétert iktatják itt be. 1629-ben

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szöllőske. Nevét szőlőhegyeitől kapta s régebben Zölöske, majd Szőlős néven említették. Már 1029-ben szerepelt Beke királyfi udvarnok birtokában. 1403-ban a Pányi-család kapja, majd a Rátkayak, Tárczayak birtokolták. Későbbi földesura Báthory István, utána a Sennyey, SzentIvány-család, az Almássy és Andrássy grófok. Hozzátartozik Hatfafürdő, Irma telep. A község területe 1536 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 557.

Gonda Béla

1851. 12. 28.
Szőlőske - megszületett
Névelőfordulások
1273
Zeuleus
1399
Zewlews
1468
Zewlewske
1773
Szőlőske, Sőlőska,
1773
Szölöska
1786
Sőlőschke,
1808
Szőllőske,
1863
Szőllőske,
1873
Szőlőske,
1898
Szőlőske,
1900
Szölöske,
1920
Seleška,
1927
Seleška, Szőllőske,
1945
Seleška, Szőllőske,
1948
Viničky
1994
Szőlőske

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Tokaji utca (Tokajská) 191/5
Telefon: 0566373281
Fax: 0566373281

Honlap: vinicky.ocu.sk/
Polgármester:
Takáč Michal (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Czucz Zoltán (Független)
Nagy Attila (SMER-SD)
Trója Ernest (SMER-SD)
Tóth Zoltán (SMER-SD)
Eštok Ladislav (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Tokaji utca 191/5

Szőlőskei Községi Hivatal

Tokaji utca 191/5

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 310 93%
szlovákok 6 2%
csehek 0 0%
németek 10 3%
egyéb 6 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 332
magyarok 385 97%
szlovákok 4 1%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 395
magyarok 307 78%
szlovákok 9 2%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 15 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 394
magyarok 371 74%
szlovákok 128 26%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 499
magyarok 327 63%
szlovákok 191 37%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 522
magyarok 277 54%
szlovákok 176 34%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 62 12%
összlétszám 516
magyarok 255 54%
szlovákok 203 43%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 17 4%
összlétszám 476
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 399
Választási részvétel: 44.11 %
Kiadott boríték: 176
Bedobott boríték: 176

Polgármester

Érvényes szavazólap: 166
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Takáč Michal 166 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Nagy Attila 113 SMER-SD
Eštok Ladislav 99 SMK-MKP
Trója Ernest 90 SMER-SD
Czucz Zoltán 81 Független
Tóth Zoltán 80 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD, MOST - HÍD 71.43% SMER-SD, MOST - HÍD 5 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 421
Választási részvétel: 31.12 %
Kiadott boríték: 131
Bedobott boríték: 130
Választásra jogosult: 421
Választási részvétel: 20.43 %
Kiadott boríték: 86
Bedobott boríték: 86
Választásra jogosult: 405
Választási részvétel: 32,34 %
Kiadott boríték: 131
Bedobott boríték: 131

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 121
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 125
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 93 76.86 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 11 9.09 % KDS
Dominika Palaščáková 6 4.96 % NOVA
Vladimír Gürtler 4 3.31 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 2 1.65 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 2 1.65 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 2 1.65 % Független
Ivan Kuhn 1 0.83 % OKS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 5 5.88% KDS
Richard Raši 49 39.20 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 44 35.20 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 20 16.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 3 2.40 % ĽSNS
Róbert Bačinský 3 2.40 % Független
Rudolf Botka 2 1.60 % NP
Jarmila Tkáčová 1 0.80 % SNS
Oliver Petrík 1 0.80 % JĽSS
Lukáš Sisák 1 0.80 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.80 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 124
Érvényes szavazólap: 130
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Róbert Puci 53 42.74% SMER - SD
Štefan Duč 49 39.52% Független
Juraj Sobek 47 37.90% SMER - SD
Jana Mondiková 47 37.90% SMER - SD
Jozef Horváth 43 34.68% SMER - SD
Miroslav Tóth 36 29.03% SMER - SD
Rastislav Petrovič 33 26.61% SMER - SD
Vladimír Dvorový 27 21.77% SMER - SD
Tichomír Kačo 26 20.97% Független
Gejza Sačko 25 20.16% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Csaba Furik 21 16.94% SMK-MKP
József Kopasz 21 16.94% SMK-MKP
Iveta Kohanová 20 16.13% Független
Ľudovít Laczko 19 15.32% SMK-MKP
Karol Pataky 19 15.32% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Illés 17 13.71% SMK-MKP
Marek Čižmár 16 12.90% Független
Ladislav Szunyog 14 11.29% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
László Farkas 14 11.29% SMK-MKP
Magdaléna Haburová 14 11.29% Független
Ján Hornyák 12 9.68% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Tatranský 11 8.87% KSS
Peter Pető 9 7.26% Független
Mária Szuperák 9 7.26% SMK-MKP
Michal Zurbola 8 6.45% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Vladimír Seman 6 4.84% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tomáš Kříž 5 4.03% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juliana Pašková 5 4.03% Független
Edita Anthony 5 4.03% SaS
Zlatica Čeplíková 4 3.23% Független
Juraj Selecký 3 2.42% Független
Marián Kolesár 3 2.42% Független
Jana Mišenková 3 2.42% NÁŠ KRAJ
Ľubomír Bulla 3 2.42% Független
Martin Galgoczy 2 1.61% Független
Katarína Mischurová 2 1.61% Független
Ľudovít Tóth 2 1.61% SĽS
Jaroslav Konečný 2 1.61% Független
Peter Figeľ 2 1.61% DS
Martin Begala 2 1.61% Független
Cyril Korpesio 2 1.61% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ladislav Bodnár 2 1.61% Független
Aneta Horváthová 1 0.81% EDS
František Tomko 1 0.81% Független
Michaela Kapustníková 1 0.81% NOVA
Andrej Kocák 1 0.81% MS
Mikuláš Balog 1 0.81% EDS
Miloš Ferko 1 0.81% NOVA
Miloš Kubica 1 0.81% Független
Miroslav Ramšak 1 0.81% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 1 0.81% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Szilágyi 1 0.81% SaS
Terézia Kačová 1 0.81% NOVA
Tibor Jánošík 1 0.81% NOVA
František Kolbaský 1 0.81% ÚSVIT
Robert Engel 1 0.81% Független
Jozef Orenič 1 0.81% NÁŠ KRAJ
Ľubomír Princík 1 0.81% Független
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Marián Ferčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Gejza Gore 0 0.00% Független
Edina Kocsisová 90 69.23% Független
Zoltán Mento 39 30.00% Független
Csaba Furik 34 26.15% SMK-MKP
Jozef Horváth 33 25.38% MOST - HÍD
Karol Pataky 32 24.62% MOST - HÍD
Štefan Duč 31 23.85% Független
Marek Čižmár 28 21.54% Független
Tibor Sáradi 26 20.00% SMK-MKP
István Takács 25 19.23% SMK-MKP
Peter Pandy 24 18.46% MOST - HÍD
Róbert Puci 20 15.38% SMER-SD
Tichomír Kačo 17 13.08% ŠKV
Július Hajdu 17 13.08% SMER-SD
József Kopasz 16 12.31% SMK-MKP
Jozef Želinský 16 12.31% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 15 11.54% SMK-MKP
Jana Mondiková 15 11.54% SMER-SD
Csilla Bálintová 15 11.54% SMK-MKP
Gejza Sačko 13 10.00% MOST - HÍD
Slavomír Illeš 10 7.69% Független
Gustáv Liszkai 10 7.69% SMER-SD
Ján Juhász 10 7.69% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 9 6.92% SMER-SD
Antónia Hrabská 8 6.15% ŠKV
Ján Čebreňák 8 6.15% ĽS Naše Slovensko
Peter Rico 7 5.38% MOST - HÍD
Radoslav Rendeš 6 4.62% ŠKV
Libuša Babuľaková 6 4.62% ŠKV
Peter Bačkovský 6 4.62% ŠKV
František Krejza 5 3.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ján Ujheli 4 3.08% ĽS Naše Slovensko
Adrian Haraszti 4 3.08% NAJ
Dionýz Szabó 4 3.08% ŠKV
Zoltán Sipos 4 3.08% MKDA-MKDSZ
Martin Dzielavský 3 2.31% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Oščenda 2 1.54% ĽS Naše Slovensko
Martin Galgoczy 2 1.54% Független
Nataša Hančinová 2 1.54% JEDNOTA-ĽSS
Michal Sentelik 2 1.54% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Šiňanský 2 1.54% ĽS Naše Slovensko
Filip Biháry 2 1.54% ĽS Naše Slovensko
Juraj Guzej 2 1.54% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Alexander Kis-Géczi 2 1.54% NAJ
Miroslav Ramšák 1 0.77% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 1 0.77% JEDNOTA-ĽSS
Viktor Palko 1 0.77% MOST - HÍD
Iveta Solomonová 1 0.77% KSS
Marián Oščenda 1 0.77% ĽS Naše Slovensko
Milan Mika 1 0.77% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
František Tomko 1 0.77% JEDNOTA-ĽSS
Cyril Korpesio 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Marta Hrobová 0 0.00% ÚSVIT
Lucia Rušinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Michaela Ducárová 0 0.00% ŠKV
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Vladimír Seman 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Milan Malý 0 0.00% KSS
Gabriel Garanič 0 0.00% Független
Peter Bielek 0 0.00% SNS
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Rastislav Jílek 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
František Korytko 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 8.71 %
Tiszacsernyő 27 2.53 %
Nagytárkány 17 1.59 %
Nagygéres 14 1.31 %
Zétény 13 1.22 %
Bély 10 0.94 %
Bodrogszentes 9 0.84 %
Borsi 9 0.84 %
Kistárkány 8 0.75 %
Bodrogmező 8 0.75 %
Szomotor 8 0.75 %
Rad 7 0.66 %
Tőketerebes 7 0.66 %
Kisgéres 7 0.66 %
Kiskövesd 6 0.56 %
Lelesz 6 0.56 %
Kisdobra 6 0.56 %
Ágcsernyő 6 0.56 %
Ladamóc 5 0.47 %
Nagykövesd 5 0.47 %
Bodrogszentmária 4 0.37 %
Szőlőske 4 0.37 %
Bacska 4 0.37 %
Bodrogszerdahely 4 0.37 %
Gálszécs 3 0.28 %
Véke 3 0.28 %
Szolnocska 3 0.28 %
Velejte 3 0.28 %
Zemplén 2 0.19 %
Újhely 2 0.19 %
Magyarsas 2 0.19 %
Boly 2 0.19 %
Nagytoronya 2 0.19 %
Garany 2 0.19 %
Imreg 2 0.19 %
Szinyér 2 0.19 %
Kolbáska 1 0.09 %
Bári 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Nagyazar 1 0.09 %
Bacskó 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Bodzásújlak 1 0.09 %
Szécsegres 1 0.09 %
Vécse 1 0.09 %
Kistoronya 1 0.09 %
Kozma 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Zemplénújfalu 1 0.09 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.16 %
Bodrogszentes 25 0.63 %
Tőketerebes 10 0.25 %
Tiszacsernyő 9 0.23 %
Nagykövesd 9 0.23 %
Szomotor 8 0.20 %
Bacska 7 0.18 %
Ágcsernyő 7 0.18 %
Nagygéres 7 0.18 %
Bodrogszentmária 7 0.18 %
Bodrogszerdahely 7 0.18 %
Véke 5 0.13 %
Bély 5 0.13 %
Nagytárkány 5 0.13 %
Kistárkány 4 0.10 %
Lelesz 4 0.10 %
Kiskövesd 4 0.10 %
Bacskó 3 0.08 %
Újhely 3 0.08 %
Kolbáska 2 0.05 %
Zemplénújfalu 2 0.05 %
Szőlőske 2 0.05 %
Barancs 2 0.05 %
Alsómihályi 2 0.05 %
Bodzásújlak 2 0.05 %
Szinyér 2 0.05 %
Borsi 2 0.05 %
Rad 2 0.05 %
Gercsely 2 0.05 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szolnocska 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Bodrogmező 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Boly 1 0.03 %
Kisdobra 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Gálszécs 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Zemplén 1 0.03 %
Kázmér 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 10.31 %
Bodzásújlak 84 2.66 %
Gálszécs 45 1.43 %
Kozma 34 1.08 %
Garany 32 1.02 %
Vécse 24 0.76 %
Kasó 23 0.73 %
Királyhelmec 21 0.67 %
Battyán 20 0.63 %
Alsómihályi 20 0.63 %
Barancs 17 0.54 %
Kázmér 15 0.48 %
Gercsely 15 0.48 %
Kiszte 14 0.44 %
Szilvásújfalu 14 0.44 %
Tiszacsernyő 13 0.41 %
Magyarizsép 13 0.41 %
Céke 13 0.41 %
Dargó 11 0.35 %
Kolbáska 11 0.35 %
Parnó 11 0.35 %
Bacskó 11 0.35 %
Szécskeresztúr 9 0.29 %
Szőlőske 8 0.25 %
Kazsó 8 0.25 %
Hardicsa 8 0.25 %
Isztáncs 8 0.25 %
Imreg 7 0.22 %
Legenye 7 0.22 %
Szécsudvar 7 0.22 %
Kisazar 7 0.22 %
Magyarsas 7 0.22 %
Velejte 7 0.22 %
Borsi 6 0.19 %
Szürnyeg 6 0.19 %
Újhely 5 0.16 %
Nagyruszka 5 0.16 %
Lasztóc 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Csörgő 5 0.16 %
Kiskövesd 4 0.13 %
Bodrogszerdahely 4 0.13 %
Lelesz 4 0.13 %
Perbenyik 4 0.13 %
Nagyazar 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Bári 3 0.10 %
Zebegnyő 3 0.10 %
Szomotor 3 0.10 %
Ladamóc 3 0.10 %
Cselej 3 0.10 %
Gerenda 3 0.10 %
Csarnahó 3 0.10 %
Zemplénújfalu 3 0.10 %
Visnyó 2 0.06 %
Bacska 2 0.06 %
Véke 2 0.06 %
Kistárkány 2 0.06 %
Nagygéres 2 0.06 %
Rad 2 0.06 %
Bodrogszentmária 2 0.06 %
Bodrogszög 2 0.06 %
Szécsegres 2 0.06 %
Tarnóka 2 0.06 %
Bély 1 0.03 %
Nagytárkány 1 0.03 %
Nagykövesd 1 0.03 %
Nagytoronya 1 0.03 %
Kisgéres 1 0.03 %
Kereplye 1 0.03 %
Kisdobra 1 0.03 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 44.92 %
Kisgéres 381 23.77 %
Nagytárkány 178 11.10 %
Kistárkány 162 10.11 %
Bodrogszerdahely 160 9.98 %
Bodrogszentes 152 9.48 %
Perbenyik 135 8.42 %
Battyán 130 8.11 %
Nagykövesd 107 6.67 %
Bacska 103 6.43 %
Örös 101 6.30 %
Lelesz 100 6.24 %
Zétény 97 6.05 %
Tiszacsernyő 93 5.80 %
Bély 91 5.68 %
Nagygéres 91 5.68 %
Szomotor 79 4.93 %
Borsi 78 4.87 %
Boly 74 4.62 %
Kiskövesd 69 4.30 %
Ladamóc 68 4.24 %
Bári 63 3.93 %
Bodrogszentmária 63 3.93 %
Rad 62 3.87 %
Kisdobra 48 2.99 %
Tőketerebes 47 2.93 %
Bodrogmező 47 2.93 %
Imreg 46 2.87 %
Véke 45 2.81 %
Ágcsernyő 45 2.81 %
Szürnyeg 34 2.12 %
Szőlőske 34 2.12 %
Csarnahó 30 1.87 %
Szolnocska 30 1.87 %
Szinyér 28 1.75 %
Zemplén 25 1.56 %
Újhely 21 1.31 %
Hardicsa 15 0.94 %
Bodrogszög 11 0.69 %
Gálszécs 9 0.56 %
Kistoronya 9 0.56 %
Kozma 6 0.37 %
Alsómihályi 5 0.31 %
Garany 4 0.25 %
Lasztóc 3 0.19 %
Céke 2 0.12 %
Kolbáska 2 0.12 %
Kázmér 2 0.12 %
Pelejte 2 0.12 %
Visnyó 2 0.12 %
Csörgő 2 0.12 %
Zemplénújfalu 2 0.12 %
Kasó 1 0.06 %
Szilvásújfalu 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Bacskó 1 0.06 %
Gercsely 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Szécsegres 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Kisazar 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Magyarsas 1 0.06 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 21.42 %
Kistárkány 269 18.01 %
Kisgéres 269 18.01 %
Nagytárkány 216 14.46 %
Tiszacsernyő 156 10.44 %
Bély 98 6.56 %
Battyán 96 6.43 %
Bacska 92 6.16 %
Bodrogszerdahely 77 5.15 %
Perbenyik 71 4.75 %
Bodrogszentes 68 4.55 %
Lelesz 66 4.42 %
Nagykövesd 63 4.22 %
Borsi 58 3.88 %
Bári 50 3.35 %
Örös 49 3.28 %
Zétény 48 3.21 %
Boly 47 3.15 %
Ágcsernyő 45 3.01 %
Nagygéres 44 2.95 %
Kiskövesd 43 2.88 %
Szomotor 41 2.74 %
Ladamóc 38 2.54 %
Tőketerebes 35 2.34 %
Kisdobra 33 2.21 %
Rad 33 2.21 %
Bodrogmező 31 2.07 %
Véke 28 1.87 %
Bodrogszentmária 26 1.74 %
Imreg 20 1.34 %
Szolnocska 20 1.34 %
Szinyér 17 1.14 %
Zemplén 17 1.14 %
Csarnahó 16 1.07 %
Szőlőske 15 1.00 %
Újhely 11 0.74 %
Gálszécs 8 0.54 %
Bodrogszög 5 0.33 %
Magyarsas 5 0.33 %
Alsómihályi 5 0.33 %
Kistoronya 5 0.33 %
Parnó 4 0.27 %
Szürnyeg 4 0.27 %
Céke 4 0.27 %
Nagytoronya 3 0.20 %
Gercsely 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Szilvásújfalu 3 0.20 %
Szécsudvar 3 0.20 %
Kisazar 3 0.20 %
Nagyazar 2 0.13 %
Cselej 2 0.13 %
Pelejte 2 0.13 %
Hardicsa 2 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.13 %
Magyarizsép 2 0.13 %
Vécse 2 0.13 %
Bacskó 2 0.13 %
Velejte 2 0.13 %
Kazsó 1 0.07 %
Barancs 1 0.07 %
Garany 1 0.07 %
Lasztóc 1 0.07 %
Tarnóka 1 0.07 %
Nagyruszka 1 0.07 %
Szécskeresztúr 1 0.07 %
Zemplénújfalu 1 0.07 %
Kozma 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Legenye 1 0.07 %
Kasó 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 54.32 %
Gálszécs 406 48.05 %
Parnó 55 6.51 %
Szécskeresztúr 52 6.15 %
Vécse 48 5.68 %
Kozma 46 5.44 %
Dargó 39 4.62 %
Bodzásújlak 38 4.50 %
Alsómihályi 34 4.02 %
Kázmér 26 3.08 %
Kisazar 26 3.08 %
Bacskó 26 3.08 %
Királyhelmec 24 2.84 %
Nagyazar 21 2.49 %
Zebegnyő 21 2.49 %
Garany 21 2.49 %
Céke 20 2.37 %
Kereplye 20 2.37 %
Szécsudvar 19 2.25 %
Szilvásújfalu 18 2.13 %
Tarnóka 17 2.01 %
Magyarizsép 17 2.01 %
Velejte 16 1.89 %
Cselej 15 1.78 %
Csörgő 15 1.78 %
Hardicsa 14 1.66 %
Zemplénújfalu 12 1.42 %
Gerenda 12 1.42 %
Szürnyeg 12 1.42 %
Nagytoronya 11 1.30 %
Pelejte 11 1.30 %
Nagyruszka 11 1.30 %
Gercsely 11 1.30 %
Lasztóc 10 1.18 %
Visnyó 10 1.18 %
Barancs 9 1.07 %
Sztankóc 9 1.07 %
Szomotor 8 0.95 %
Újhely 8 0.95 %
Bodrogszerdahely 8 0.95 %
Tiszacsernyő 8 0.95 %
Battyán 7 0.83 %
Borsi 7 0.83 %
Ágcsernyő 7 0.83 %
Nagytárkány 6 0.71 %
Isztáncs 6 0.71 %
Szécsegres 6 0.71 %
Rad 5 0.59 %
Lelesz 5 0.59 %
Kisdobra 5 0.59 %
Biste 5 0.59 %
Perbenyik 4 0.47 %
Legenye 4 0.47 %
Kasó 4 0.47 %
Nagygéres 4 0.47 %
Kiszte 4 0.47 %
Magyarsas 4 0.47 %
Kolbáska 4 0.47 %
Imreg 4 0.47 %
Örös 3 0.36 %
Bacska 3 0.36 %
Bodrogszentes 3 0.36 %
Kazsó 2 0.24 %
Bély 1 0.12 %
Bodrogszög 1 0.12 %
Ladamóc 1 0.12 %
Kisgéres 1 0.12 %
Kistoronya 1 0.12 %
Bodrogszentmária 1 0.12 %
Véke 1 0.12 %
Kistárkány 1 0.12 %
Szinyér 1 0.12 %
Kiskövesd 1 0.12 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 16.50 %
Tiszacsernyő 150 11.00 %
Királyhelmec 123 9.02 %
Ágcsernyő 49 3.59 %
Bodrogszerdahely 32 2.35 %
Lelesz 30 2.20 %
Nagytárkány 30 2.20 %
Kisgéres 28 2.05 %
Tőketerebes 26 1.91 %
Bacska 25 1.83 %
Bély 22 1.61 %
Bodrogszentes 21 1.54 %
Imreg 18 1.32 %
Borsi 16 1.17 %
Örös 14 1.03 %
Perbenyik 14 1.03 %
Gálszécs 13 0.95 %
Szomotor 11 0.81 %
Kisdobra 11 0.81 %
Kistárkány 11 0.81 %
Kozma 10 0.73 %
Nagygéres 10 0.73 %
Vécse 8 0.59 %
Szolnocska 8 0.59 %
Rad 8 0.59 %
Kiskövesd 7 0.51 %
Véke 7 0.51 %
Bodzásújlak 7 0.51 %
Bodrogszentmária 7 0.51 %
Bodrogmező 6 0.44 %
Boly 6 0.44 %
Nagykövesd 6 0.44 %
Legenye 5 0.37 %
Zemplén 5 0.37 %
Gercsely 5 0.37 %
Garany 5 0.37 %
Kázmér 4 0.29 %
Szinyér 4 0.29 %
Szécsudvar 4 0.29 %
Barancs 4 0.29 %
Szőlőske 4 0.29 %
Bári 4 0.29 %
Alsómihályi 3 0.22 %
Csörgő 3 0.22 %
Ladamóc 3 0.22 %
Kisazar 2 0.15 %
Újhely 2 0.15 %
Dargó 2 0.15 %
Parnó 2 0.15 %
Bodrogszög 2 0.15 %
Magyarsas 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Szürnyeg 2 0.15 %
Nagyazar 2 0.15 %
Nagytoronya 2 0.15 %
Kazsó 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Magyarizsép 1 0.07 %
Kiszte 1 0.07 %
Céke 1 0.07 %
Bacskó 1 0.07 %
Szilvásújfalu 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Szécskeresztúr 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 12.86 %
Gálszécs 23 1.63 %
Vécse 17 1.20 %
Velejte 12 0.85 %
Kasó 10 0.71 %
Zemplénújfalu 9 0.64 %
Királyhelmec 9 0.64 %
Hardicsa 8 0.57 %
Parnó 7 0.49 %
Isztáncs 7 0.49 %
Lasztóc 6 0.42 %
Magyarsas 6 0.42 %
Szécsudvar 6 0.42 %
Céke 6 0.42 %
Magyarizsép 6 0.42 %
Kazsó 5 0.35 %
Bodrogszerdahely 5 0.35 %
Kozma 5 0.35 %
Szilvásújfalu 5 0.35 %
Ágcsernyő 5 0.35 %
Lelesz 5 0.35 %
Alsómihályi 5 0.35 %
Kiszte 4 0.28 %
Gercsely 4 0.28 %
Tiszacsernyő 4 0.28 %
Bodzásújlak 4 0.28 %
Garany 4 0.28 %
Újhely 4 0.28 %
Rad 4 0.28 %
Legenye 3 0.21 %
Kistárkány 3 0.21 %
Szürnyeg 3 0.21 %
Nagytoronya 3 0.21 %
Nagyazar 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bacskó 3 0.21 %
Nagykövesd 2 0.14 %
Bári 2 0.14 %
Dargó 2 0.14 %
Barancs 2 0.14 %
Zebegnyő 2 0.14 %
Szécsegres 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Boly 2 0.14 %
Nagyruszka 2 0.14 %
Szécskeresztúr 2 0.14 %
Pelejte 2 0.14 %
Csörgő 2 0.14 %
Kázmér 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Bacska 1 0.07 %
Bély 1 0.07 %
Borsi 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Kolbáska 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Bodrogszentes 1 0.07 %
Cselej 1 0.07 %
Tarnóka 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Gerenda 1 0.07 %
Nagytárkány 1 0.07 %
Szőlőske 1 0.07 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 16.48 %
Szőlőske 90 11.24 %
Borsi 88 10.99 %
Királyhelmec 77 9.61 %
Bodrogszerdahely 75 9.36 %
Szomotor 45 5.62 %
Tiszacsernyő 44 5.49 %
Gálszécs 38 4.74 %
Battyán 33 4.12 %
Kisgéres 27 3.37 %
Ladamóc 24 3.00 %
Lelesz 22 2.75 %
Nagytárkány 20 2.50 %
Perbenyik 15 1.87 %
Kiskövesd 15 1.87 %
Bodrogszentes 15 1.87 %
Bély 15 1.87 %
Bodrogszentmária 15 1.87 %
Újhely 14 1.75 %
Bári 14 1.75 %
Céke 12 1.50 %
Kistárkány 12 1.50 %
Kistoronya 11 1.37 %
Csörgő 11 1.37 %
Nagykövesd 10 1.25 %
Bodzásújlak 10 1.25 %
Örös 9 1.12 %
Véke 9 1.12 %
Pelejte 8 1.00 %
Szécskeresztúr 8 1.00 %
Zemplén 7 0.87 %
Imreg 7 0.87 %
Alsómihályi 7 0.87 %
Bacska 7 0.87 %
Legenye 6 0.75 %
Magyarsas 6 0.75 %
Kozma 6 0.75 %
Vécse 6 0.75 %
Hardicsa 6 0.75 %
Rad 6 0.75 %
Dargó 5 0.62 %
Boly 5 0.62 %
Bacskó 5 0.62 %
Garany 5 0.62 %
Ágcsernyő 5 0.62 %
Parnó 5 0.62 %
Zemplénújfalu 4 0.50 %
Szolnocska 4 0.50 %
Zétény 4 0.50 %
Lasztóc 4 0.50 %
Csarnahó 4 0.50 %
Velejte 3 0.37 %
Szécsegres 3 0.37 %
Nagyruszka 3 0.37 %
Bodrogmező 3 0.37 %
Kolbáska 3 0.37 %
Gercsely 3 0.37 %
Kisdobra 3 0.37 %
Szécsudvar 3 0.37 %
Szürnyeg 3 0.37 %
Kiszte 3 0.37 %
Kázmér 3 0.37 %
Nagygéres 3 0.37 %
Magyarizsép 3 0.37 %
Gerenda 2 0.25 %
Biste 2 0.25 %
Nagytoronya 2 0.25 %
Szinyér 2 0.25 %
Bodrogszög 1 0.12 %
Kereplye 1 0.12 %
Nagyazar 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Zebegnyő 1 0.12 %
Isztáncs 1 0.12 %
Szilvásújfalu 1 0.12 %
Cselej 1 0.12 %
Visnyó 1 0.12 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 7.01 %
Gálszécs 72 3.61 %
Parnó 20 1.00 %
Kozma 18 0.90 %
Alsómihályi 18 0.90 %
Garany 18 0.90 %
Bacskó 14 0.70 %
Magyarizsép 11 0.55 %
Királyhelmec 11 0.55 %
Lasztóc 10 0.50 %
Tiszacsernyő 9 0.45 %
Bodzásújlak 9 0.45 %
Hardicsa 9 0.45 %
Dargó 9 0.45 %
Kisazar 7 0.35 %
Vécse 7 0.35 %
Szécsudvar 7 0.35 %
Legenye 7 0.35 %
Kiszte 6 0.30 %
Nagyazar 6 0.30 %
Szécskeresztúr 6 0.30 %
Nagytoronya 5 0.25 %
Nagytárkány 5 0.25 %
Magyarsas 5 0.25 %
Szürnyeg 5 0.25 %
Zemplénújfalu 4 0.20 %
Újhely 4 0.20 %
Kázmér 4 0.20 %
Szilvásújfalu 4 0.20 %
Céke 3 0.15 %
Velejte 3 0.15 %
Nagygéres 3 0.15 %
Kasó 3 0.15 %
Zebegnyő 3 0.15 %
Bély 3 0.15 %
Lelesz 3 0.15 %
Tarnóka 3 0.15 %
Bodrogszentes 3 0.15 %
Véke 3 0.15 %
Csörgő 3 0.15 %
Szécsegres 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Isztáncs 3 0.15 %
Bodrogszerdahely 3 0.15 %
Szőlőske 2 0.10 %
Nagyruszka 2 0.10 %
Bári 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Borsi 2 0.10 %
Nagykövesd 2 0.10 %
Bodrogszentmária 2 0.10 %
Visnyó 2 0.10 %
Battyán 2 0.10 %
Kisgéres 2 0.10 %
Szolnocska 2 0.10 %
Barancs 2 0.10 %
Kolbáska 2 0.10 %
Sztankóc 2 0.10 %
Örös 2 0.10 %
Gercsely 2 0.10 %
Kiskövesd 2 0.10 %
Rad 1 0.05 %
Csarnahó 1 0.05 %
Bodrogmező 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Ágcsernyő 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 10.61 %
Tőketerebes 297 9.38 %
Kisazar 94 2.97 %
Szécskeresztúr 87 2.75 %
Dargó 78 2.46 %
Nagyazar 53 1.67 %
Kereplye 48 1.52 %
Vécse 39 1.23 %
Parnó 35 1.10 %
Kozma 33 1.04 %
Zebegnyő 28 0.88 %
Alsómihályi 25 0.79 %
Bacskó 21 0.66 %
Tarnóka 20 0.63 %
Bodzásújlak 19 0.60 %
Sztankóc 19 0.60 %
Magyarsas 17 0.54 %
Magyarizsép 17 0.54 %
Hardicsa 17 0.54 %
Szilvásújfalu 17 0.54 %
Cselej 17 0.54 %
Csörgő 16 0.51 %
Garany 16 0.51 %
Szécsudvar 16 0.51 %
Királyhelmec 15 0.47 %
Velejte 14 0.44 %
Gerenda 13 0.41 %
Nagyruszka 12 0.38 %
Céke 12 0.38 %
Visnyó 11 0.35 %
Lasztóc 10 0.32 %
Bodrogszerdahely 9 0.28 %
Pelejte 9 0.28 %
Nagytoronya 9 0.28 %
Kázmér 9 0.28 %
Tiszacsernyő 9 0.28 %
Barancs 8 0.25 %
Kiszte 8 0.25 %
Lelesz 8 0.25 %
Isztáncs 7 0.22 %
Nagytárkány 7 0.22 %
Kolbáska 7 0.22 %
Véke 7 0.22 %
Zemplénújfalu 7 0.22 %
Gercsely 6 0.19 %
Szomotor 6 0.19 %
Nagygéres 6 0.19 %
Újhely 5 0.16 %
Bodrogszentmária 5 0.16 %
Biste 5 0.16 %
Legenye 5 0.16 %
Battyán 5 0.16 %
Szécsegres 5 0.16 %
Ágcsernyő 4 0.13 %
Borsi 4 0.13 %
Perbenyik 4 0.13 %
Szürnyeg 3 0.09 %
Bodrogmező 3 0.09 %
Imreg 3 0.09 %
Bély 3 0.09 %
Bodrogszentes 3 0.09 %
Bacska 2 0.06 %
Bári 2 0.06 %
Nagykövesd 2 0.06 %
Rad 2 0.06 %
Kistoronya 2 0.06 %
Kasó 2 0.06 %
Kistárkány 2 0.06 %
Kisgéres 2 0.06 %
Zétény 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Ladamóc 1 0.03 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 19.31 %
Bély 80 10.65 %
Királyhelmec 70 9.32 %
Gálszécs 57 7.59 %
Tiszacsernyő 56 7.46 %
Kisgéres 31 4.13 %
Battyán 29 3.86 %
Nagytárkány 25 3.33 %
Kistárkány 21 2.80 %
Alsómihályi 20 2.66 %
Kozma 19 2.53 %
Borsi 17 2.26 %
Bodrogszerdahely 17 2.26 %
Véke 17 2.26 %
Nagygéres 14 1.86 %
Szomotor 14 1.86 %
Csörgő 13 1.73 %
Lelesz 13 1.73 %
Kisdobra 12 1.60 %
Bodzásújlak 12 1.60 %
Szécskeresztúr 12 1.60 %
Parnó 11 1.46 %
Céke 11 1.46 %
Hardicsa 11 1.46 %
Dargó 9 1.20 %
Szilvásújfalu 8 1.07 %
Velejte 8 1.07 %
Bodrogszentes 8 1.07 %
Lasztóc 7 0.93 %
Bacskó 7 0.93 %
Ágcsernyő 7 0.93 %
Imreg 6 0.80 %
Bodrogszentmária 6 0.80 %
Kolbáska 6 0.80 %
Zétény 6 0.80 %
Perbenyik 6 0.80 %
Gercsely 6 0.80 %
Örös 6 0.80 %
Garany 6 0.80 %
Nagytoronya 6 0.80 %
Biste 5 0.67 %
Szőlőske 5 0.67 %
Nagyazar 5 0.67 %
Kázmér 5 0.67 %
Bodrogszög 5 0.67 %
Magyarsas 5 0.67 %
Zemplénújfalu 5 0.67 %
Isztáncs 5 0.67 %
Magyarizsép 5 0.67 %
Szolnocska 4 0.53 %
Nagykövesd 4 0.53 %
Legenye 4 0.53 %
Vécse 4 0.53 %
Bacska 4 0.53 %
Zebegnyő 4 0.53 %
Gerenda 4 0.53 %
Kisazar 4 0.53 %
Bodrogmező 3 0.40 %
Kiskövesd 3 0.40 %
Rad 3 0.40 %
Szürnyeg 3 0.40 %
Boly 3 0.40 %
Újhely 3 0.40 %
Ladamóc 3 0.40 %
Szécsudvar 3 0.40 %
Pelejte 3 0.40 %
Tarnóka 2 0.27 %
Bári 2 0.27 %
Cselej 2 0.27 %
Kereplye 2 0.27 %
Barancs 1 0.13 %
Sztankóc 1 0.13 %
Szécsegres 1 0.13 %
Nagyruszka 1 0.13 %
Szinyér 1 0.13 %
Kasó 1 0.13 %
Zemplén 1 0.13 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 46.98 %
Vécse 74 3.63 %
Gálszécs 68 3.33 %
Garany 58 2.84 %
Nagyruszka 46 2.26 %
Hardicsa 33 1.62 %
Alsómihályi 33 1.62 %
Bodzásújlak 31 1.52 %
Parnó 31 1.52 %
Céke 28 1.37 %
Zemplénújfalu 26 1.28 %
Kozma 24 1.18 %
Velejte 21 1.03 %
Kiszte 18 0.88 %
Királyhelmec 17 0.83 %
Gercsely 17 0.83 %
Magyarizsép 16 0.78 %
Pelejte 15 0.74 %
Imreg 15 0.74 %
Kasó 15 0.74 %
Magyarsas 14 0.69 %
Szürnyeg 14 0.69 %
Kázmér 13 0.64 %
Isztáncs 13 0.64 %
Kisazar 12 0.59 %
Legenye 11 0.54 %
Barancs 11 0.54 %
Csörgő 10 0.49 %
Szécsegres 9 0.44 %
Biste 9 0.44 %
Kolbáska 9 0.44 %
Bodrogszerdahely 9 0.44 %
Szécskeresztúr 9 0.44 %
Dargó 9 0.44 %
Lasztóc 8 0.39 %
Lelesz 8 0.39 %
Tiszacsernyő 7 0.34 %
Gerenda 7 0.34 %
Szécsudvar 7 0.34 %
Kisgéres 7 0.34 %
Nagytoronya 6 0.29 %
Bacskó 6 0.29 %
Bári 6 0.29 %
Bély 6 0.29 %
Szilvásújfalu 6 0.29 %
Bacska 5 0.25 %
Kazsó 5 0.25 %
Borsi 5 0.25 %
Tarnóka 5 0.25 %
Ladamóc 4 0.20 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Újhely 4 0.20 %
Kistoronya 4 0.20 %
Nagyazar 3 0.15 %
Nagykövesd 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Zétény 2 0.10 %
Battyán 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kereplye 2 0.10 %
Nagytárkány 2 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 24.89 %
Gálszécs 71 2.20 %
Garany 42 1.30 %
Vécse 38 1.18 %
Hardicsa 35 1.09 %
Bodzásújlak 31 0.96 %
Kiszte 29 0.90 %
Zemplénújfalu 27 0.84 %
Parnó 24 0.74 %
Kozma 22 0.68 %
Pelejte 21 0.65 %
Magyarsas 19 0.59 %
Alsómihályi 18 0.56 %
Velejte 17 0.53 %
Céke 17 0.53 %
Nagyruszka 14 0.43 %
Cselej 14 0.43 %
Szilvásújfalu 14 0.43 %
Szécskeresztúr 13 0.40 %
Királyhelmec 13 0.40 %
Imreg 13 0.40 %
Kazsó 12 0.37 %
Kázmér 11 0.34 %
Csörgő 11 0.34 %
Dargó 10 0.31 %
Gercsely 10 0.31 %
Isztáncs 10 0.31 %
Szomotor 9 0.28 %
Tiszacsernyő 9 0.28 %
Szécsegres 8 0.25 %
Újhely 8 0.25 %
Bodrogszerdahely 8 0.25 %
Kolbáska 8 0.25 %
Borsi 8 0.25 %
Legenye 8 0.25 %
Szürnyeg 6 0.19 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Kistoronya 6 0.19 %
Barancs 6 0.19 %
Zebegnyő 5 0.16 %
Magyarizsép 5 0.16 %
Bári 5 0.16 %
Nagytárkány 5 0.16 %
Gerenda 5 0.16 %
Szécsudvar 5 0.16 %
Kisazar 4 0.12 %
Kistárkány 4 0.12 %
Kasó 4 0.12 %
Lasztóc 4 0.12 %
Lelesz 4 0.12 %
Battyán 4 0.12 %
Kiskövesd 3 0.09 %
Bacskó 3 0.09 %
Kereplye 3 0.09 %
Nagyazar 3 0.09 %
Rad 3 0.09 %
Biste 3 0.09 %
Tarnóka 3 0.09 %
Kisgéres 3 0.09 %
Csarnahó 2 0.06 %
Ágcsernyő 2 0.06 %
Perbenyik 2 0.06 %
Nagygéres 2 0.06 %
Visnyó 2 0.06 %
Véke 2 0.06 %
Kisdobra 1 0.03 %
Bodrogszög 1 0.03 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szinyér 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Örös 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Bodrogszentmária 1 0.03 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 44.38 %
Szomotor 164 9.04 %
Tiszacsernyő 163 8.99 %
Tőketerebes 154 8.49 %
Lelesz 113 6.23 %
Bodrogszerdahely 108 5.95 %
Bodrogszentmária 108 5.95 %
Zétény 106 5.84 %
Ágcsernyő 99 5.46 %
Kisgéres 84 4.63 %
Bély 79 4.36 %
Bodrogszentes 78 4.30 %
Kistárkány 76 4.19 %
Magyarsas 75 4.13 %
Perbenyik 74 4.08 %
Kisdobra 64 3.53 %
Nagytárkány 64 3.53 %
Nagygéres 59 3.25 %
Rad 51 2.81 %
Véke 45 2.48 %
Battyán 45 2.48 %
Borsi 44 2.43 %
Boly 41 2.26 %
Ladamóc 40 2.21 %
Garany 33 1.82 %
Nagykövesd 33 1.82 %
Örös 32 1.76 %
Bári 31 1.71 %
Szürnyeg 30 1.65 %
Bodrogmező 27 1.49 %
Imreg 25 1.38 %
Céke 22 1.21 %
Gálszécs 22 1.21 %
Bacska 21 1.16 %
Kiskövesd 20 1.10 %
Csarnahó 19 1.05 %
Csörgő 19 1.05 %
Szolnocska 17 0.94 %
Zemplén 17 0.94 %
Parnó 17 0.94 %
Szinyér 14 0.77 %
Szőlőske 13 0.72 %
Újhely 13 0.72 %
Velejte 11 0.61 %
Hardicsa 10 0.55 %
Bacskó 10 0.55 %
Pelejte 8 0.44 %
Bodrogszög 8 0.44 %
Gercsely 7 0.39 %
Nagytoronya 7 0.39 %
Kistoronya 6 0.33 %
Nagyruszka 6 0.33 %
Zemplénújfalu 6 0.33 %
Kolbáska 6 0.33 %
Cselej 5 0.28 %
Legenye 4 0.22 %
Szilvásújfalu 4 0.22 %
Kázmér 4 0.22 %
Magyarizsép 3 0.17 %
Alsómihályi 3 0.17 %
Kiszte 3 0.17 %
Biste 2 0.11 %
Vécse 2 0.11 %
Isztáncs 2 0.11 %
Kisazar 2 0.11 %
Kozma 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Gerenda 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 18.70 %
Bodrogszentes 167 14.13 %
Tőketerebes 156 13.20 %
Kisgéres 69 5.84 %
Rad 50 4.23 %
Tiszacsernyő 46 3.89 %
Lelesz 45 3.81 %
Bodrogszerdahely 43 3.64 %
Gálszécs 41 3.47 %
Bacska 32 2.71 %
Zétény 32 2.71 %
Szomotor 32 2.71 %
Bodrogszentmária 31 2.62 %
Battyán 31 2.62 %
Perbenyik 31 2.62 %
Bély 30 2.54 %
Boly 27 2.28 %
Szolnocska 25 2.12 %
Kisdobra 22 1.86 %
Nagytárkány 22 1.86 %
Szilvásújfalu 21 1.78 %
Véke 21 1.78 %
Kistárkány 21 1.78 %
Garany 20 1.69 %
Borsi 19 1.61 %
Nagykövesd 19 1.61 %
Nagygéres 18 1.52 %
Kiskövesd 18 1.52 %
Örös 17 1.44 %
Ágcsernyő 16 1.35 %
Vécse 15 1.27 %
Szinyér 15 1.27 %
Bodrogmező 14 1.18 %
Kozma 14 1.18 %
Magyarizsép 14 1.18 %
Hardicsa 11 0.93 %
Szőlőske 10 0.85 %
Alsómihályi 10 0.85 %
Ladamóc 10 0.85 %
Lasztóc 10 0.85 %
Imreg 9 0.76 %
Bodzásújlak 7 0.59 %
Nagyazar 7 0.59 %
Szürnyeg 7 0.59 %
Újhely 7 0.59 %
Szécskeresztúr 7 0.59 %
Zemplénújfalu 6 0.51 %
Barancs 6 0.51 %
Magyarsas 5 0.42 %
Szécsegres 5 0.42 %
Céke 5 0.42 %
Zemplén 5 0.42 %
Csörgő 5 0.42 %
Gercsely 5 0.42 %
Nagytoronya 5 0.42 %
Bodrogszög 5 0.42 %
Csarnahó 4 0.34 %
Bári 4 0.34 %
Cselej 4 0.34 %
Kolbáska 4 0.34 %
Nagyruszka 4 0.34 %
Szécsudvar 3 0.25 %
Visnyó 3 0.25 %
Bacskó 3 0.25 %
Legenye 2 0.17 %
Velejte 2 0.17 %
Kazsó 2 0.17 %
Kázmér 2 0.17 %
Biste 2 0.17 %
Kasó 2 0.17 %
Parnó 2 0.17 %
Isztáncs 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Dargó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 15.42 %
Kisgéres 184 7.09 %
Nagytárkány 96 3.70 %
Kistárkány 80 3.08 %
Bodrogszerdahely 79 3.05 %
Bacska 69 2.66 %
Perbenyik 67 2.58 %
Borsi 63 2.43 %
Battyán 63 2.43 %
Bodrogszentmária 62 2.39 %
Ladamóc 58 2.24 %
Nagykövesd 56 2.16 %
Zétény 53 2.04 %
Bély 53 2.04 %
Bári 51 1.97 %
Boly 47 1.81 %
Lelesz 47 1.81 %
Rad 46 1.77 %
Tiszacsernyő 44 1.70 %
Szomotor 42 1.62 %
Bodrogszentes 39 1.50 %
Nagygéres 38 1.46 %
Örös 37 1.43 %
Imreg 33 1.27 %
Bodrogmező 29 1.12 %
Kiskövesd 27 1.04 %
Tőketerebes 26 1.00 %
Kisdobra 25 0.96 %
Szőlőske 25 0.96 %
Ágcsernyő 23 0.89 %
Véke 22 0.85 %
Csarnahó 20 0.77 %
Szolnocska 17 0.66 %
Zemplén 17 0.66 %
Szinyér 17 0.66 %
Újhely 11 0.42 %
Bodrogszög 6 0.23 %
Gálszécs 6 0.23 %
Garany 5 0.19 %
Isztáncs 5 0.19 %
Céke 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Hardicsa 3 0.12 %
Kistoronya 3 0.12 %
Barancs 2 0.08 %
Kozma 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 8.61 %
Gálszécs 37 2.29 %
Vécse 13 0.81 %
Parnó 11 0.68 %
Tiszacsernyő 10 0.62 %
Királyhelmec 10 0.62 %
Bacskó 9 0.56 %
Kozma 9 0.56 %
Céke 8 0.50 %
Alsómihályi 7 0.43 %
Garany 7 0.43 %
Szécskeresztúr 5 0.31 %
Bodzásújlak 5 0.31 %
Borsi 5 0.31 %
Hardicsa 5 0.31 %
Magyarsas 5 0.31 %
Zemplénújfalu 5 0.31 %
Nagyruszka 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Rad 4 0.25 %
Kisgéres 4 0.25 %
Nagyazar 4 0.25 %
Kistárkány 4 0.25 %
Tarnóka 4 0.25 %
Pelejte 4 0.25 %
Sztankóc 4 0.25 %
Bodrogszerdahely 4 0.25 %
Ágcsernyő 3 0.19 %
Lelesz 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Nagytoronya 3 0.19 %
Kázmér 3 0.19 %
Dargó 3 0.19 %
Lasztóc 3 0.19 %
Véke 3 0.19 %
Cselej 3 0.19 %
Battyán 3 0.19 %
Bacska 3 0.19 %
Kasó 3 0.19 %
Bély 2 0.12 %
Gercsely 2 0.12 %
Gerenda 2 0.12 %
Bodrogszentmária 2 0.12 %
Magyarizsép 2 0.12 %
Csörgő 2 0.12 %
Kisdobra 2 0.12 %
Szécsudvar 2 0.12 %
Barancs 2 0.12 %
Isztáncs 2 0.12 %
Szomotor 2 0.12 %
Kisazar 2 0.12 %
Szürnyeg 2 0.12 %
Szilvásújfalu 2 0.12 %
Nagygéres 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Szőlőske 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Imreg 1 0.06 %
Bári 1 0.06 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 41.31 %
Gálszécs 160 9.39 %
Céke 120 7.04 %
Magyarsas 101 5.93 %
Királyhelmec 87 5.11 %
Parnó 79 4.64 %
Szilvásújfalu 77 4.52 %
Bacskó 69 4.05 %
Borsi 66 3.87 %
Bodzásújlak 65 3.81 %
Magyarizsép 64 3.76 %
Szürnyeg 61 3.58 %
Lasztóc 59 3.46 %
Hardicsa 58 3.40 %
Kolbáska 55 3.23 %
Vécse 54 3.17 %
Garany 52 3.05 %
Kozma 50 2.93 %
Zemplénújfalu 48 2.82 %
Szécskeresztúr 39 2.29 %
Nagyruszka 36 2.11 %
Tiszacsernyő 35 2.05 %
Csörgő 34 2.00 %
Imreg 34 2.00 %
Kiszte 33 1.94 %
Kisazar 32 1.88 %
Bodrogszerdahely 32 1.88 %
Alsómihályi 32 1.88 %
Velejte 27 1.58 %
Szécsudvar 25 1.47 %
Nagytoronya 23 1.35 %
Dargó 23 1.35 %
Gercsely 21 1.23 %
Barancs 20 1.17 %
Pelejte 20 1.17 %
Nagyazar 20 1.17 %
Bodrogszentes 20 1.17 %
Kázmér 19 1.12 %
Kisdobra 19 1.12 %
Cselej 18 1.06 %
Bári 16 0.94 %
Szomotor 16 0.94 %
Kasó 15 0.88 %
Újhely 15 0.88 %
Kereplye 15 0.88 %
Szőlőske 15 0.88 %
Bodrogmező 14 0.82 %
Perbenyik 14 0.82 %
Csarnahó 14 0.82 %
Bodrogszentmária 14 0.82 %
Visnyó 14 0.82 %
Lelesz 14 0.82 %
Bély 13 0.76 %
Kistoronya 13 0.76 %
Szolnocska 11 0.65 %
Biste 11 0.65 %
Kazsó 10 0.59 %
Isztáncs 9 0.53 %
Szécsegres 9 0.53 %
Nagytárkány 9 0.53 %
Kisgéres 8 0.47 %
Kiskövesd 7 0.41 %
Legenye 7 0.41 %
Gerenda 7 0.41 %
Battyán 6 0.35 %
Bodrogszög 6 0.35 %
Kistárkány 5 0.29 %
Ágcsernyő 5 0.29 %
Zemplén 5 0.29 %
Zebegnyő 5 0.29 %
Ladamóc 5 0.29 %
Zétény 5 0.29 %
Véke 4 0.23 %
Boly 4 0.23 %
Rad 4 0.23 %
Nagygéres 3 0.18 %
Örös 2 0.12 %
Nagykövesd 2 0.12 %
Sztankóc 2 0.12 %
Szinyér 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 47.97 %
Tőketerebes 250 24.18 %
Szécskeresztúr 96 9.28 %
Nagyazar 39 3.77 %
Parnó 36 3.48 %
Kisazar 32 3.09 %
Vécse 30 2.90 %
Bacskó 27 2.61 %
Dargó 27 2.61 %
Tarnóka 23 2.22 %
Nagyruszka 21 2.03 %
Kozma 18 1.74 %
Cselej 17 1.64 %
Alsómihályi 16 1.55 %
Garany 16 1.55 %
Zebegnyő 14 1.35 %
Királyhelmec 13 1.26 %
Magyarizsép 13 1.26 %
Gerenda 12 1.16 %
Szécsudvar 12 1.16 %
Hardicsa 11 1.06 %
Velejte 11 1.06 %
Visnyó 10 0.97 %
Pelejte 10 0.97 %
Szilvásújfalu 10 0.97 %
Szécsegres 9 0.87 %
Kolbáska 9 0.87 %
Zemplénújfalu 8 0.77 %
Kereplye 7 0.68 %
Csörgő 7 0.68 %
Barancs 6 0.58 %
Nagytárkány 5 0.48 %
Tiszacsernyő 5 0.48 %
Kázmér 5 0.48 %
Lasztóc 5 0.48 %
Szürnyeg 4 0.39 %
Céke 4 0.39 %
Nagytoronya 4 0.39 %
Bodrogszerdahely 4 0.39 %
Kiszte 4 0.39 %
Sztankóc 4 0.39 %
Magyarsas 4 0.39 %
Isztáncs 3 0.29 %
Battyán 3 0.29 %
Bodzásújlak 3 0.29 %
Nagygéres 3 0.29 %
Szomotor 3 0.29 %
Véke 3 0.29 %
Legenye 3 0.29 %
Kazsó 2 0.19 %
Gercsely 2 0.19 %
Bély 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Kistárkány 2 0.19 %
Lelesz 1 0.10 %
Boly 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Perbenyik 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Ágcsernyő 1 0.10 %
Újhely 1 0.10 %
Bári 1 0.10 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 88.21 %
Tiszacsernyő 290 22.80 %
Lelesz 181 14.23 %
Szomotor 154 12.11 %
Nagytárkány 137 10.77 %
Bély 126 9.91 %
Bodrogszerdahely 121 9.51 %
Kisgéres 116 9.12 %
Kistárkány 115 9.04 %
Perbenyik 91 7.15 %
Zétény 87 6.84 %
Bodrogszentes 84 6.60 %
Kisdobra 79 6.21 %
Nagygéres 77 6.05 %
Bodrogszentmária 76 5.97 %
Battyán 69 5.42 %
Örös 60 4.72 %
Tőketerebes 60 4.72 %
Borsi 55 4.32 %
Rad 52 4.09 %
Nagykövesd 49 3.85 %
Bacska 49 3.85 %
Ágcsernyő 46 3.62 %
Boly 44 3.46 %
Zemplén 41 3.22 %
Véke 37 2.91 %
Bodrogmező 31 2.44 %
Ladamóc 28 2.20 %
Bári 25 1.97 %
Kiskövesd 25 1.97 %
Csarnahó 22 1.73 %
Szinyér 19 1.49 %
Szolnocska 18 1.42 %
Imreg 18 1.42 %
Szőlőske 16 1.26 %
Vécse 14 1.10 %
Újhely 13 1.02 %
Bodrogszög 10 0.79 %
Gálszécs 10 0.79 %
Alsómihályi 9 0.71 %
Kistoronya 6 0.47 %
Gercsely 5 0.39 %
Kázmér 5 0.39 %
Pelejte 5 0.39 %
Csörgő 5 0.39 %
Lasztóc 5 0.39 %
Kereplye 5 0.39 %
Legenye 5 0.39 %
Velejte 5 0.39 %
Szécsudvar 4 0.31 %
Kozma 4 0.31 %
Szürnyeg 4 0.31 %
Hardicsa 4 0.31 %
Nagytoronya 4 0.31 %
Szilvásújfalu 3 0.24 %
Kolbáska 3 0.24 %
Nagyruszka 3 0.24 %
Céke 3 0.24 %
Szécskeresztúr 3 0.24 %
Bodzásújlak 2 0.16 %
Garany 2 0.16 %
Biste 2 0.16 %
Zebegnyő 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Zemplénújfalu 2 0.16 %
Dargó 2 0.16 %
Bacskó 1 0.08 %
Nagyazar 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Szécsegres 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Parnó 1 0.08 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 12.19 %
Parnó 237 10.28 %
Gálszécs 90 3.90 %
Bacskó 60 2.60 %
Magyarsas 57 2.47 %
Kozma 34 1.48 %
Magyarizsép 32 1.39 %
Kolbáska 27 1.17 %
Alsómihályi 24 1.04 %
Dargó 24 1.04 %
Vécse 22 0.95 %
Hardicsa 22 0.95 %
Garany 22 0.95 %
Szécskeresztúr 21 0.91 %
Szécsudvar 21 0.91 %
Bodzásújlak 19 0.82 %
Kiszte 18 0.78 %
Visnyó 17 0.74 %
Királyhelmec 16 0.69 %
Csörgő 16 0.69 %
Zemplénújfalu 14 0.61 %
Zebegnyő 14 0.61 %
Nagytoronya 14 0.61 %
Céke 13 0.56 %
Gerenda 11 0.48 %
Barancs 11 0.48 %
Lasztóc 11 0.48 %
Kisazar 10 0.43 %
Nagyruszka 9 0.39 %
Kasó 8 0.35 %
Cselej 8 0.35 %
Kereplye 8 0.35 %
Kázmér 8 0.35 %
Gercsely 7 0.30 %
Bodrogszerdahely 6 0.26 %
Tiszacsernyő 6 0.26 %
Biste 6 0.26 %
Velejte 6 0.26 %
Borsi 6 0.26 %
Bodrogszentes 6 0.26 %
Sztankóc 5 0.22 %
Nagyazar 5 0.22 %
Szilvásújfalu 5 0.22 %
Kisdobra 5 0.22 %
Szomotor 5 0.22 %
Battyán 5 0.22 %
Örös 4 0.17 %
Lelesz 4 0.17 %
Újhely 4 0.17 %
Ágcsernyő 4 0.17 %
Bodrogszög 3 0.13 %
Nagygéres 3 0.13 %
Nagytárkány 3 0.13 %
Bély 3 0.13 %
Perbenyik 3 0.13 %
Rad 3 0.13 %
Tarnóka 2 0.09 %
Kistárkány 2 0.09 %
Szőlőske 2 0.09 %
Kazsó 2 0.09 %
Bodrogszentmária 2