SK
DS
.....

Tejfalu

Településrész

címer zászló
792 99% magyar 1910
962 100% magyar 1941
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Mliečno
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Más földrajzi nevek:
(Körtvélyespuszta), Vesszős
Koordináták:
48.0188, 17.3311
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
125 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93101

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben található, a város központjától 2 km-re délkeletre. Teljesen egybeépült Somorjával.

Közigazgatás

1976-ig önálló község, azóta Somorja egyik városrésze és kataszteri területe. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Somorjai járáshoz, majd annak megszüntetése után a Dunaszerdahelyi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). 1940-től hozzá tartozott Királyfia és Bucsuháza. 1920-ban a Dunán túlra eső határrészeit (az 1892-ben még 15,14 km² községterület 56,2 %-át) az új határ megvonásával elveszítette, köztük a ma Dunakilitihez tartozó Tejfalusziget települést is. 2011-ben területe 6,45 km² volt, a város teljes területének 14,5 %-a.

Népesség

Tejfalunak 1921-ben 597, 1939-ben 732 lakosa volt, túlnyomóan magyar nemzetiségűek. Tejfalun 1944-ig zsidó közösség is élt, 1851-ben Fényes Elek még 329 zsidó lakosról számol be, 1921-ben a népszámlálás szerint 35 izraelita vallású lakosa volt. Népessége 1939 óta csaknem megduplázódott, 2011-ben 1432 lakosa volt, Somorja lakosságának 11,3 %-a élt itt. 1921-ben lakosságának többsége (92 %) római katolikus vallású volt.

Történelem

Első okleveles említése 1283-ból származik Villa Tymothei alakban, ahol mint pozsonyi várbirtok szerepel. Nevének további megjelenési formái: 1298-ban Teyfalu, 1342-ben Mylchdorf, 1348-ban Villa Lactis, 1351-ben Teyfalua, 1459-ben Teu, 1808-ban Milchdorf 1927-ben Mliečno. 1459-ben Mátyás király az itt levő birtokot a Nándorfehérvárnál hősi halált halt Dugovich Titusz fiának, Bertalannak adományozta. 1513-ban a község felének a Gergeleghi család a birtokosa, a falu másik részét Ákosházi Sárkány Tamás birtokolta zálogban. Az 1553. évi portális összeírásban az Illyés család 9, a Laki család 1, valamint Kéthegyi Bernát, Csiba József és Bejczy Ambrus l-l portával szerepel. 1787-ben az Illésházyaké. A későbbiekben nemesi birtokosok még itt a Tejfalussy, a Sanka, a Balassa, a Laád, a Sághy, a Bartal, a Csiba, az Illésházy, a Lieszkovszky és a Krascsenics család. A 17. században Wechelius Zsigmond János könyvnyomdája működött a településen, mely egy 1640-ben itt nyomott kalendáriumról nevezetes. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban 140 házzal és 1021 lakossal szerepel. 1940-ben a községet egyesítették Bucsuházával és Királyfiával Tejfalu néven, 1976-ben közigazgatásilag Somorja városához csatolták.

Mai jelentősége

Tejfalun magyar alapiskola és óvoda működik. Kápolnája 1913-ban épült neoklasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TÉJFALU. Magyar falu Pozsony Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és zsidók is, fekszik Királyfiának, Doborgáznak, és Csölözsnek is szomszédságjokban; e’ helység’ határját a’ Duna nagyon szaggattya, ’s minekutánna régenten Görgeteget kiforgatta vólna helyéből a’ Dunának sebessége, azon helységbéliek itten épűltek-fel; határja 2 nyomásbéli, szántóföldgye, réttye hasznos, erdeje szép, piatza Somorján; Ausztriába való fuvarozásból is vesznek jövedelmet.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tejfalu, (Milchdorf), magyar falu, Poson vmegyében, ut. p. Somorjához félfertálynyira. Lakják 525 kath., 15 ref., 329 zsidók, kik számos korcsmákat, mészárszékeket, boltokat tartanak, s nem megvetendő kereskedést űznek; synagogájok is van. Határa jó buzát terem, juha sok, erdeje bőven a Duna szigeteiben. F. u. Lieszkovszky, Krascsenits, és más számos közbirtokosok.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tejfalu, dunamenti magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 153 házzal és 748, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. E községet már egy 1388-ból való oklevél említi. Legrégibb birtokosául a Gergeteghi családot ismerjük, mely még 1513-ban is szerepel. 1459-ben Mátyás király a Nándorfejérvárnál hősi halált halt Dugonich Titus fiának, Bertalannak adományozza. Ez időben Teu néven nevezik. Egy részét Ákosházi Sárkány Ambrus bírta zálogjogon. 1553-ban az Illyés család 9, a Laaki család 1, Kéthegyi Bernát 1, Csiba József 1 és Bejczy Ambrus 1 portát bír. 1787-ben az Illésházyaké. Későbbi nemesi birtokosai közül felemlítendők még a Tejfalussy, Sanka, Balassa, Laád, Lieszkovszky és a Krscsenics család. A mult század elején Milchdorf német neve is forgalomban volt. Ide tartozik Körtvélyes major és a Tejfalusi sziget. Temploma nincs a községnek; postája, távírója és vasúti állomása Somorja.

Csiba Márton

17. század eleje
Tejfalu - megszületett

Csiba Lajos

1901
Tejfalu - megszületett
1966
Tejfalu - elhunyt

Csető János

1928.5.27.
Garamszentgyörgy - megszületett
2019. 04. 18.
Tejfalu - elhunyt
Névelőfordulások
1283
Villa Tymothei
1298
Teyfalu
1342
Mylchdorf
1348
Villa Lactis
1351
Teyfalua
1459
Teu
1773
Teifalu, Milhdorf,
1786
Milchdorf, Tejfalu,
1808
Tejfalu, Milchdorf, Mléčno,
1863
Téjfalu,
1873
Tejfalu,
1920
Mléčno,
1927
Mliečno, Tejfalu,
1938
Tejfalu,
1945
Mliečno, Tejfalu,
1948
Mliečno

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
1880
1910
1921
1941
Nemzet Arány
magyarok 570 97%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 2 0%
egyéb 18 3%
összlétszám 590
magyarok 792 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 4 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 796
magyarok 580 97%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 16 3%
összlétszám 597
magyarok 962 100%
szlovákok 1 0%
romák 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 965
Mai közigazgatás

Bejelentések