SK
DS
.....

Tőnye

Településrész

címer zászló
387 99% magyar 1910
418 100% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tône
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Alistál
Koordináták:
47.93563808, 17.71242857
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93010

Alistál község része a Kisalföldön, a Felső-Csallóközben, Dunaszerdahelytől 10 km-re délkeletre, a falu középső részén. Teljesen egybeépült a szomszédos Alistállal és Tőnyével.

Közigazgatás

1940 óta Alistál településrésze és egyik kataszteri területe 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott, 1920-1938 között Csehszlovákia Dunaszerdahelyi járásához, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). Kataszteri területe 8,63 km², a községterület 28,8 %-a.

Népesség

Alistállal való 1940-es egyesítésekor színmagyar falu volt, református többséggel. 1938-ban 374 lakosa volt. 2011-ben 95 lakosa volt, a község teljes népességének 5 %-a.

Történelem

Tőnye Alistál határában jött létre a középkorban. A nyúlszigeti klarissza apácák birtoka volt, és akkor is az ő birtokukban maradt, amikor a rend Pozsonyba menekült a törökdúlás elől. A szerzetesrendek erőszakos feloszlatása miatt, 1787-ben a királyi kincstárhoz került, majd az Amadék vették meg, később a Batthyányiak és velük rokonságba kerülve a Pálffyak birtokolták. Ősi temploma mára nyom nélkül elpusztult. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta 1920-ban, a bécsi döntés pedig ismét Magyarországhoz juttatta 1938. november 2-án. 1940-ben egyesítették Alistállal.

Mai jelentősége

Ld. Alistál

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TŐNYE. Magyar falu Pozsony Várm. földes Ura a’ Királyi Kamara, az előtt a’ Pozsonyi Klariszszáké vólt, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Alistálhoz közel, mellytől tsak egygy út hasíttya, Fiktálhoz sem meszsze; határja 2 nyomásbéli, tiszta búzát, rozsot, árpát, zabot terem, kukoritzát is; legelője van, erdeje nints, réttye kevés; piatza Somorján, és Szerdahelyen.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tönnye, magyar falu, Poson vmegyében, Felistál mellett: 58 kath., 167 ref., 7 evang., 2 zsidó lak. Ut. p. Somorja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tönye, magyar kisközség, nagyobbára ev. ref. vallású lakosokkal. Az Alsó-Csallóközben fekszik, 65 házzal és 372 lakossal. E községet 1261 óta találjuk említve. Thon és Thunog néven szerepelt, 1381-ben pedig Teu és Tinye néven, a bősi levéltár egyik oklevele meg Tonye néven nevezi. 1553-ban a nyúlszigeti, 1647-ben a pozsonyi apáczáké, 1787-ben a királyi kincstáré, később az Amadék birtoka, majd a Batthyányiaké lett. Ma Pálffy Béláné, szül. Batthyány Blanka grófnőnek van itt nagyobb birtoka. Ősi templomát a Pázmány-féle jegyzék is a régik között említi, ma azonban a községben semmiféle templom nincs. A község postája Alistál, távíró-hivatala és vasúti állomása pedig Felistál-Nyárasd. Ide tartoznak Tönye puszta és Papsziget major.

Névelőfordulások
1254
Tuuna
1261
Thon
1381
Teu
1773
Tönye,
1786
Tönye,
1892
Tőnye,
1927
Tône, Tőnye
1938
Tőnye,

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 326 95%
szlovákok 1 0%
németek 5 1%
egyéb 10 3%
összlétszám 342
magyarok 387 99%
szlovákok 1 0%
németek 2 1%
egyéb 2 1%
összlétszám 392
magyarok 418 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
összlétszám 420
Mai közigazgatás

Bejelentések