SK
NZ
.....

Tótmegyer

Község

címer zászló
956 27% magyar 1910
75 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Palárikovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Érsekújvári járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Alsó-gazdaság, Alsókeresztúrpuszta, Béresszké, (Brestyánszky sopa), Csikepuszta, (Csikó sopa), Dolni Stvrtki, Erdészlak, (Felsőkeresztúrpuszta), Gazdák rétje, (Gulya sopa), Horné Drahy, Horni Stvrtki, Jatovszké, Keresztúri dűlő, Kislegelő, Kisszentgyörgymajor, (Komáromi sopa), Község rétje, Kubánszke, Kút, Lajoshalma, Major környéke, Mazurszké, Megyeri-fácános, Nagy-legelő, (Nantin-telek), Negyedesek rétje, Novini, Pikómajor, Réti gazdaság, Róla za kanálem, Sándormajor, Szentgyörgypuszta, Sztávka, Tabácsnice, Zahrada, Zahumenice, Zsófiamajor
Koordináták:
48.04057693, 18.07086563
Terület:
51,29 km2
Rang:
község
Népesség:
4278
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94111
Település kód:
503452
Szervezeti azonosító:
309176
Adóazonosító:
2021060767

Tótmegyer a Kisalföldön, az Érsekújvári-sík nyugati részén, a Hosszú-csatorna mentén, a Pozsonyt Budapesttel összekötő vasúti fővonal közelében, 113 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nagysuránytól 10 km-re délnyugatra, Érsekújvártól 12 km-re északnyugatra, Vágsellyétől 26 km-re délkeletre. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület (határának 73,9 %-a szántóföld), egyetlen erdeje a Károlyiak által a 19. század második felében telepített Megyeri-fácános (Bažantnica) Tótmegyertől délre (237 hektár). Vasútállomása a központtól 2,5 km-re északkeletre, Csikepusztánál található. Kiterjedt, 5129 hektáros határában számos külterületi lakott hely található: Csikepuszta (Číky) és Lajoshalma (Ľudovítov) a vasútvonal mentén, Szentgyörgypuszta (Štvrtky Jur) Tótmegyertől délkeletre, Zsófiamajor (Palárikovské role), Pikómajor (Piková) és Erdészlak (Bažantnica) pedig délnyugatra fekszenek. A községközponttól északnyugatra fekvő Felsőkeresztúrpuszta mára elpusztult, Alsókeresztúrpuszta viszont a 20. század második felében egybeépült Tótmegyerrel. Északról Tardoskedd, nyugatról Negyed, délről Szímő, keletről pedig Érsekújvár és Nagysurány katasztere határolja. Határa nyugaton egy ponton érintkezik Vágfarkasdéval. Keleti határát a 75-ös főút Érsekújvár és Vágsellye közötti szakaszának vonala alkotja, Negyeddel közös határának nagy része a Kamocsai-csatorna mentén húzódik. Szímővel közös határa 1920-ig Nyitra és Komárom vármegyék határát alkotta. A vasúti fővonalról Csikepusztánál ágazik el a Nagysurányra vezető vasútvonal. Közúton a 75-ös útról Csikepusztánál (3 km) elágazó 1497-es úton közelíthető meg, mely Sókszelőcén (13 km) keresztül Vágsellyével köti össze. Szintén Csikepusztánál ágazik el a Nagysurányra vezető 580-as út.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Érsekújvári járás része volt. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra és Pozsony egyesített vármegye, Érsekújvári járás). 1950 után Csikepusztát Nagysuránytól Tótmegyerhez csatolták, területe ezzel 4 %-kal nőtt (49,14 km²-ről 51,29 km²-re).

Népesség

Tótmegyer a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, keletről csatlakozik a nagysurányi szlovák etnikai tömbhöz, délről, nyugatról és északról egyaránt magyar lakosságú települések veszik körül. A 17. század végén betelepített szlovák lakossága mellett a 20. század első felében még számottevő magyar kisebbség is élt itt, mely a század második felére asszimilálódott. 1921-ben még a lakosság egynegyede, 1930-ban már csak 5,9 %-a volt magyar nemzetiségű. 1941-ben a magyar fennhatóság alá került községben újra 30,8 %-ra ugrott a magukat magyaroknak vallók aránya. 2011-ben 4341 lakosa volt, melynek 91,5 %-a volt szlovák, 2 %-a magyar nemzetiségű (88 fő); magas volt a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (5,5 %) is. A község népessége 1991 óta mérsékelt ütemben, de folyamatosan csökken (4,6 %-os fogyás 2016-ig, 4463 főről 4255-re). A lakosság többsége (2011-ben 73,3 %, 1921-ben még 98,1 %) római katolikus vallású, kiugróan magas a felekezeten kívüliek (13,4 %) és a vallásukról nem nyilatkozók (10,8 %) aránya. Külterületei közül 2011-ben Lajoshalma (104 fő) volt a legnépesebb, ezt követte Zsófiamajor (48 fő), Szentgyörgypuszta (29 fő), Csikepuszta (16 fő), Erdészlak (15 fő) és Pikómajor (5 fő).

Történelem

Már az Árpád-korban templomos hely volt, a régészeti ásatások során tárták fel 12. századi templomának kőalapzatát. 1248-ban „Meger” néven szerepel először írásos forrásban. A 13. században királyi birtok volt, majd a nagysurányi uradalom része lett. A középkorban Megyeren át vezetett a Bécset és Érsekújvárt összekötő Via Magna út. Határában a középkorban négy, a török háborúk során elpusztult falu létezett: Bábot és Kopcsányt 1113-ban, a később pusztaként újratelepült Keresztúrt 1275-ben (mint királyi méhészek falvát), Szentgyörgyöt pedig 1424-ben említik az okiratok. A 16. században a Nyáry család birtoka volt. 1545 körül a Forgách család vízivárat épített itt, melyet később a törökök leromboltak. Lakói 1550 körül református hitre tértek. 1559-ben egy török támadás során teljesen elpusztult. 1617-ben Pusztamegyer néven, mint lakatlan hely szerepelt, 1664-ben szintén lakatlan volt. 1690-ben a Kaunitz család birtoka lett, akik 1690-1694 között katolikus morvákkal és szlovákokkal telepítették újjá és 1701-ben Domenico Martinello tervei alapján kastélyt is építtettek. Az immár szláv többségű település a 18. században már Tótmegyerként ismert (írásos forrásban először 1725-ben jelenik meg a nemzetiségi hovatartozásra utaló előnévvel). A császárpárti Kaunitz család uradalmát a Rákóczi-szabadságharc idején (1705 után) a kurucok elpusztították. Később a birtok a Károlyiak tulajdonába került, mely család 1945-ig a legnagyobb birtokos volt a községben. A régi Kaunitz-kastély helyén épült fel 1730 után a későbarokk Károlyi-kastély, melyhez eredetileg színház is tartozott, melyet a 19. század elején bontottak le. Egyházközségét 1730 körül alapították újjá. 1787-ben 187 háza és 1466 lakosa volt. 1828-ban 285 háza és 1992 lakosa volt. A község fejlődése 1850 után, a vasút megépítésével gyorsult fel. A 19. század második felében a Károlyiak telepítették a falu déli szomszédságában erdejét, mely híres fácán-vadászterületté vált. Új emeletes iskolaépülete 1863-ban épült, 1865-ben szeszfőzde, 1871-ben pedig téglagyár létesült a községben. A Károlyi-uradalom Lajoshalmon híres merinótenyészetet tartott fent, a keresztúrpusztai méntelepet még a Kaunitzok alapították a 18. század elején. A 19. század végétől a nagybirtokon minteg 16 km hosszan lóvasút is működött (egészen az 1960-as évekig). 1891-ben alapították önkéntes tűzoltóságát, 1898-ban hitelszövetkezetét. 1908-ban 270 méter mély artézi kutat (Alice-forrás) fúrtak a községben. 1920-ig nagyközségként Nyitra vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Lakói mezőgazdasággal, idénymunkákkal foglalkoztak, illetve vasúti alkalmazottak voltak. 1928-ban kastélyában alapították meg a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsot. 1938. novemberétől 1945. márciusáig újra magyar fennhatóság alá került. A magyar bevonulás előtt lakosságának mintegy egyötöde elmenekült; 1938-ban még 4599 lakosa volt, 1941-ben már csak 4143. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 51 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1948-ban hatósági úton a korábbi „Slovenský Meder” helyett hatósági úton Ján Palárik (1822-70) szlovák színműíró után a Palárikovo hivatalos nevet állapították meg. 1945 után a kastélyban néhány évig kollégium működött, a nagybirtokot pedig államosították. Termelőszövetkezetét 1950-ben alapították. Az 1952-es árvíz súlyos károkat okozott. A 20. század második felében belterülete csaknem duplájára nőtt, a település kelet (Horné Drahy), észak (Alsókeresztúrpuszta) és dél felé egyaránt terjeszkedett. 2012-ig Délnyugat-Szlovákia erdeinek nagy része az Állami Erdőgazdálkodási Vállalat tótmegyeri részlegéhez tartozott, melyet ebben az évben Lévára költöztettek.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola (ma Karol Strmeň /1921-94/ katolikus költő nevét viseli) és óvoda található. Fácánosa nemzetközi hírű vadászterület jelentős vadászturizmussal. A Károlyi-kastély a 18. század közepén épült barokk stílusban, 1866 körül késő klasszicista stílusban átépítették. Ma szállodaként működik, 52 hektáros angolpark tartozik hozzá. Ipartörténeti érdekesség a kastély mellett álló, 1869-ben épült fa víztorony. Nepomuki Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1754-ben épült barokk stílusban. A plébánia épülete 1746-ban épült, szakrális kisemlékei közül legrégebbi Nepomuki Szt. János 1788-ban emelt szobra. A névadó Ján Palárik mellszobra a kultúrház előtt áll. Határában hozták létre 2011-ben a Tótmegyeri-rétek (Palárikovské lúky) védett területet 16 hektáron.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MEGYER. Tót Megyer. Tót falu Nyitra Várm. földes Ura G. Károlyi Uraság, lakosai többfélék, fekszik Érsek Újvárhoz 1 mértföldnyire, határja jó, legelője elég. Vág vizén keresetre módgyok van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Megyer (Tót), nagy vegyes tót-német helység, Nyitra vármegyében, ut. postája Érsek-Ujvárhoz 2 1/2 órányira: 2098 kath. lak., kath. paroch. templommal, s az uraságnak igen szép kastélyával s angol kertével. Róna határa gazdag termékenységü; rétjei kétszer kaszálhatók; legelője tágas, s az uraság spanyol birkanyája felette szép; ugy, hogy hazánkban finomságra nézve egy sem mulja felül; egyszóval itt a gazdálkodás ésszerüleg folytattatik, s igen virágzó állapotban van. Nézésre méltó továbbá az urasági nagy pálinka-főzőház, angol-erőmüvekkel elkészitve. Emlitést érdemel végre az is, hogy sok gazdasági eszközöket, mellyek Angliában s Németországban a kimüvelt gazdaságnál használtatnak, az ide való lakosok minta után szinte tökéletesen megtudják késziteni. F. u. gr. Károlyi Lajos.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen egyenest délre van a szintén régi eredetű Tót-Megyer termékeny határral, mely kedvez a gazdaságnak és állattenyésztésnek. A múlt század óta a Károlyi grófi családé. Lajos gróf a jelen század közepén nemcsak párját ritkító merinójuh-tenyésztést, ménest és mintagazdaságot alapított, mely az akkor divott gazdasági rendszer minden eszközét meghonosítá s angol rendszerű szeszfőzőt is rendezett be, hanem jobbágyait téli foglalkoztatásúl minden oly faneműek készítésére megtaníttatá, melyeket akkor Angliában és Németországban használtak; most is tapasztalható ennek hatása a megyeriek ügyességén. A mai mintagazdasághoz méltán csatlakozik a lajoshalmi tiszta magyarfajú nyáj és a keresztúri, gazdasági czélokra nevelő, normandi és norfolki félvér ménes. Ritka érdekességű itt a grófi kastély 90 terme, a nagy terjedelmű park és a kertészet.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tót-Megyer a vármegye déli részén, a Vág és a Nyitra között, Érsekujvártól 8 kilométernyire fekvő nagyközség, 2919 lakossal, kik közül 2163 tót, 619 magyar, 135 német; vallásra nézve 2789 r. kath., 105 izraelita, néhány egyéb vallású. A budapest-bécsi (marcheggi) vasut állomása, a honnan a nyitra-privigyei vonal indul ki. E község 1248-ban, „Meger” néven, mint a királyné birtoka szerepelt. Kath. temploma 1754-ben épült. Kegyura gróf Károlyi Lajos, kinek itt nagyszabásu régi kastélya, gyönyörű, nagy kiterjedésü parkja, nagy uradalma és állattenyésztése van. A XVI. században már Károlyi-birtok volt és a kastélyt is a Károlyi grófok építették. 90 szobája főúri elegancziával és kényelemmel van berendezve. Rendkívül érdekesek és művészi becsűek a kastélyban levő családi képek, valamint a számos történeti becsű családi ereklye, műtárgy, nemkülönben a körülbelül 12000 kötetet tartalmazó könyvtár. Gyönyörű függeléke a kastélynak a tágas szép pálmaház, melyben a délszaki fák és cserjék remek példányai díszlenek. A kies részletekben bővelkedő park mögött van a község főtere, mely csinos épületeivel és tisztaságával tünik ki. Itt áll a tetszetős külsejü barokk-stilü templom, a kórház, melyben apáczák végzik a betegek ápolását, a szép emeletes iskola és a takaros gazdatiszti lakások. Mindezek pedig a község bőkezü földesurainak, a gróf Károlyiaknak köszönik fennállásukat.

Magyar Katolikus Lexikon

Tótmegyer, Suránymegyer, v. Nyitra vm. (Palárikovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. érsekújvári esp. ker-ében. – 1332: már létezett. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. Tardoskedd filiájából 1730: alapították újra. Mai Nepomuki Szt János-tp-át 1745: építették. Akv. 1728-tól. Kegyura 1880: Károlyi Alajos gr. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: szl., m. – Lakói 1940: 4069 r.k., 7 ev., 13 ref., 54 izr., össz. 4143. ** Némethy 1894:290. – Gerecze II:576. (tp. 1754) – Schem. Strig. 1917:87.

Helységnévtár

Tótmegyer, RK. 2621 Esztergom, ág. 6 Alsó-Szeli, ref. 4, izr. 99 Nagy-Surány.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tótmegyer. Az árpádházi királyok alatt a község Meger néven a királynő birtokában volt. Ezen a címen szerepel egy 1248-ból származó okiratban is. A határ a mohácsi vészt követő időkben a Károlyi-nemzetség birtokába került. A család 1754-ben kath. templomot emeltetett és pompás kastélyt épített. A mintaszerűen vezetett uradalom mellett a Károlyiak nagy műizléssel és hozzáértéssel rendezték be a családi kastélyt, amelyben egy 12.000 kötetet számláló könyvtár mellett rendkívül sok emléket és műkincset találunk. A kastélyt gazdag pálmaház egészíti ki. A földesurak áldozatkészsége folytán szép iskolaépület és nagy kórház épült a községben. Külterületi lakott helyei: Alsókeresztúr, Alsószentgyörgy, Felsőkeresztúr, Felsőszentgyörgy, Lajoshalma, Pikópuszta, Rétek, Sándormajor, Zsófiapuszta. A község területe 8539 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 4599.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Tótmegyer kk. érsekújvári járás. 1248-ban Mejer néven a királyné birtoka. A mohácsi vészt követő időben a Károlyi család birtokába kerül. A család 1754-ben kastélyt építtett, amelynek újabb szárnyát Ybl Miklós tervezte. Területe: 8.593 k. h. Lakosság: 4.599. Ebből magy.: 1.049, szlovák: 3.543. Magy. beszél: 2271. Vallás szerint: r. k. 4.522, ref. 15, év. 8, izr. 51. Fb. I. 7, II. 8, III. 346. Népsűrűség: 93.6. Lakóház: 816. P k. népiskola magyar és szlovák tanítás nyelvű külön. Népház. Iparos Olvasókör. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben. Európai hírű vadászterület. Károlyi gr. fácánosában 12.000 fácán tenyészik.

Névelőfordulások
1248
Meger
1773
Megyer,
1786
Megyer,
1808
Tót-Megyer,
1863
Tótmegyer,
1920
Slovenský Meder,
1927
Slovenský Meder, Tót-Megyer,
1938
Tótmegyer,
1945
Slovenský Meder, Tót-Megyer,
1948
Palárikovo

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 82
Telefon: 0356493201
Fax: 0356493327

Honlap: obecpalarikovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Karasová Ľubica (SMER-SD, SNS)

Képviselő-testület:
Jankechová Monika (Független)
Rezdovič Igor (Független)
Pechová Katarína (Független)
Rudinský Mário (Független)
Krásny Lukáš (Független)
Kodada Rudolf (Független)
Židuliak Róbert (Független)
Berkeš Viktor (Független)
Slivoň Tomáš (SMER-SD, SNS)
Derňár Jozef (SMER-SD, SNS)
Tomšík Marek (SMER-SD, SNS)
Független 73% Független 8 képviselö SMER-SD,... 27% SMER-SD, SNS 3 képviselö 11 képviselö
Tótmegyeri Posta

Mierová 2

Spoločenstvo obcí mikroregiónu Cergát - Váh

Obecný úrad, Hlavná 82

ZDRUŽENIE OBCÍ PRE TRVALO UDRŽATEĽNÉ NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

Obecný úrad, Hlavná 82

Základná škola Karola Strmeňa, Palárikovo

Komenského 8

ZŠ s MŠ K.Strmeňa

Ul. J.A.Komenského č.8

Materská škola pri ZŠ

Ul. J.A.Komenského č.8

Tótmegyeri Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 82

Tótmegyeri Községi Hivatal

Hlavná 82

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 436 16%
szlovákok 2072 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 106 4%
egyéb 116 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2730
magyarok 956 27%
szlovákok 2602 72%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 0%
egyéb 27 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3603
magyarok 932 24%
szlovákok 2855 75%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 0%
egyéb 23 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3827
magyarok 118 3%
szlovákok 4301 96%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 31 1%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 4463
magyarok 93 2%
szlovákok 4215 97%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 30 1%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 18 0%
összlétszám 4359
magyarok 88 2%
szlovákok 3974 92%
ruszinok 2 0%
romák 4 0%
ukránok 1 0%
csehek 27 1%
németek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 239 6%
összlétszám 4341
magyarok 75 2%
szlovákok 3794 89%
ruszinok 3 0%
romák 12 0%
ukránok 1 0%
csehek 20 0%
németek 1 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 354 8%
összlétszám 4272
összlétszám 3827
magyarok 932 24%
szlovákok 2855 75%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 0%
egyéb 23 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3498
Választási részvétel: 46.83 %
Kiadott boríték: 1638
Bedobott boríték: 1638

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1625
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Karasová Ľubica 540 33.23 % SMER-SD, SNS
Kodada Rudolf 431 26.52 % Független
Rudinský Mário 237 14.58 % Független
Krásny Lukáš 199 12.25 % Független
Kubala Miroslav 122 7.51 % Független
Galbavá Erika 96 5.91 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jankechová Monika 788 Független
Slivoň Tomáš 741 SMER-SD, SNS
Rezdovič Igor 669 Független
Pechová Katarína 658 Független
Rudinský Mário 656 Független
Krásny Lukáš 634 Független
Kodada Rudolf 531 Független
Židuliak Róbert 508 Független
Berkeš Viktor 507 Független
Derňár Jozef 483 SMER-SD, SNS
Tomšík Marek 476 SMER-SD, SNS

Képviselők

2014
SIEŤ 9.09% SIEŤ 1 képviselö Független 45.45% Független 5 képviselö SMER-SD 45.45% SMER-SD 5 képviselö 11 képviselö
2018
Független 72.73% Független 8 képviselö SMER-SD, SNS 27.27% SMER-SD, SNS 3 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3635
Választási részvétel: 13.29 %
Kiadott boríték: 483
Bedobott boríték: 483
Választásra jogosult: 3632
Választási részvétel: 11.95 %
Kiadott boríték: 434
Bedobott boríték: 434
Választásra jogosult: 3 476
Választási részvétel: 20,94 %
Kiadott boríték: 728
Bedobott boríték: 727

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 477
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 718
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 371 77.78 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 49 10.27 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 34 7.13 % Független
Stanislav Kováč 10 2.10 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 9 1.89 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 2 0.42 % MS
Viliam Mokraň 2 0.42 % KĽS
Tomáš Galbavý 57 13.16% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 281 39.14 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 207 28.83 % ĽSNS
Peter Oremus 132 18.38 % Független
Ján Greššo 82 11.42 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 6 0.84 % Független
Ján Marko 5 0.70 % NP
Iván Farkas 3 0.42 % SMK-MKP
László Hajdu 2 0.28 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 471
Érvényes szavazólap: 704
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Helena Bohátová 296 62.85% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 263 55.84% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 253 53.72% SMER - SD, KDH
Karin Jaššová 241 51.17% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 224 47.56% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 215 45.65% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 214 45.44% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 211 44.80% KDH, SMER - SD
Ján Volf 107 22.72% SNS
Eva Smolíková 99 21.02% SNS
Ján Štark 62 13.16% Független
Ľuboš Ivan 58 12.31% Független
Otokar Klein 52 11.04% Független
Karol Borik 38 8.07% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Marián Tóth 29 6.16% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Eva Polerecká 28 5.94% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Ján Kováč 27 5.73% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Michal Alemayehu 27 5.73% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 26 5.52% PD
Rudolf Hlavatý 25 5.31% MS
Jozef Kálazi 21 4.46% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Lucia Matejková 21 4.46% SMS
Renáta Baloghová 20 4.25% PD
Lenka Szegenyová 19 4.03% KSS
Bertalan Bóna 17 3.61% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Peter Kijaček 14 2.97% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Štefan Tóth 14 2.97% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Tibor Nagy 9 1.91% SMK-MKP
Tibor Dobai 7 1.49% SMK-MKP
Ján Garai 7 1.49% PD
Péter Nagy 4 0.85% SMK-MKP
János Bób 4 0.85% SMK-MKP
Tünde Némethová 2 0.42% PD
Helena Bohátová 236 33.52% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Mikla 208 29.55% ĽS Naše Slovensko
Marek Oremus 201 28.55% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 191 27.13% Független
Otokar Klein 184 26.14% Független
Martin Šteták 166 23.58% ĽS Naše Slovensko
Marcel Filaga 151 21.45% Független
Tibor Matuška 148 21.02% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Šimunek 137 19.46% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ladislav Marenčák 131 18.61% Független
Karin Jaššová 131 18.61% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Andrea Hudecová 113 16.05% ĽS Naše Slovensko
Igor Sádovský 100 14.20% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Daniel Žingor 96 13.64% Független
Radovan Kuruc 93 13.21% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 91 12.93% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Katona 86 12.22% Független
Ľuboš Ivan 84 11.93% Független
Ivan Katona 82 11.65% Független
Stanislav Kosec 82 11.65% ĽS Naše Slovensko
Tatiana Svetlanská 81 11.51% Független
Adrián Takáč 80 11.36% ĽS Naše Slovensko
Eva Smolíková 79 11.22% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Eva Polerecká 76 10.80% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Pavol Uhrín 75 10.65% DOMA DOBRE
Štefan Prešinský 73 10.37% Független
Richard Schwarz 70 9.94% Független
Ján Volf 64 9.09% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Bertalan Bóna 64 9.09% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Francel 51 7.24% Független
Ivan Solár 45 6.39% Független
Martin Búry 42 5.97% Független
Gizela Kevélyová 38 5.40% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 27 3.84% NP
Lenka Szegényová 16 2.27% KSS
János Bób 16 2.27% SMK-MKP
Štefan Skok 12 1.70% NP
Mária Czuczor 9 1.28% SMK-MKP
Dávid Nagy 5 0.71% SMK-MKP
Tibor Dobai 4 0.57% SMK-MKP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 32.81 %
Nagysurány 192 11.19 %
Komját 101 5.89 %
Tótmegyer 80 4.66 %
Mánya 55 3.21 %
Bánkeszi 50 2.91 %
Komáromszemere 42 2.45 %
Csornok 37 2.16 %
Nyitramalomszeg 37 2.16 %
Zsitvafödémes 34 1.98 %
Özdöge 30 1.75 %
Jászfalu 29 1.69 %
Újlót 28 1.63 %
Hull 26 1.52 %
Nyitranagykér 25 1.46 %
Barsfüss 24 1.40 %
Ohaj 24 1.40 %
Rendve 21 1.22 %
Udvard 21 1.22 %
Tardoskedd 20 1.17 %
Szencse 20 1.17 %
Dögös 18 1.05 %
Gyarak 18 1.05 %
Jattó 17 0.99 %
Kolta 15 0.87 %
Szentmihályúr 12 0.70 %
Andód 12 0.70 %
Komáromcsehi 9 0.52 %
Szímő 9 0.52 %
Fajkürt 8 0.47 %
Kisbaromlak 7 0.41 %
Kamocsa 6 0.35 %
Barsbaracska 5 0.29 %
Valkház 4 0.23 %
Zsitvabesenyő 3 0.17 %
Pozba 2 0.12 %
Érsekújvár 779 31.41 %
Nagysurány 260 10.48 %
Komját 133 5.36 %
Tótmegyer 113 4.56 %
Bánkeszi 98 3.95 %
Mánya 73 2.94 %
Zsitvafödémes 67 2.70 %
Komáromszemere 61 2.46 %
Jattó 56 2.26 %
Özdöge 52 2.10 %
Udvard 50 2.02 %
Nyitramalomszeg 49 1.98 %
Újlót 48 1.94 %
Csornok 47 1.90 %
Tardoskedd 39 1.57 %
Ohaj 38 1.53 %
Rendve 36 1.45 %
Hull 36 1.45 %
Kolta 32 1.29 %
Nyitranagykér 30 1.21 %
Jászfalu 30 1.21 %
Szencse 28 1.13 %
Dögös 27 1.09 %
Barsfüss 27 1.09 %
Andód 26 1.05 %
Szímő 23 0.93 %
Gyarak 22 0.89 %
Szentmihályúr 18 0.73 %
Komáromcsehi 13 0.52 %
Fajkürt 11 0.44 %
Valkház 10 0.40 %
Pozba 9 0.36 %
Barsbaracska 8 0.32 %
Kisbaromlak 7 0.28 %
Kamocsa 6 0.24 %
Zsitvabesenyő 4 0.16 %
Érsekújvár 1 451 44.66 %
Tardoskedd 216 6.65 %
Udvard 204 6.28 %
Nyitranagykér 138 4.25 %
Nagysurány 135 4.16 %
Szímő 127 3.91 %
Zsitvabesenyő 88 2.71 %
Andód 84 2.59 %
Pozba 78 2.40 %
Bánkeszi 65 2.00 %
Tótmegyer 64 1.97 %
Kamocsa 60 1.85 %
Komját 45 1.39 %
Újlót 44 1.35 %
Szentmihályúr 44 1.35 %
Barsbaracska 34 1.05 %
Özdöge 33 1.02 %
Komáromszemere 32 0.98 %
Szencse 30 0.92 %
Nyitramalomszeg 30 0.92 %
Fajkürt 29 0.89 %
Mánya 29 0.89 %
Zsitvafödémes 27 0.83 %
Komáromcsehi 22 0.68 %
Gyarak 21 0.65 %
Jattó 20 0.62 %
Dögös 20 0.62 %
Barsfüss 19 0.58 %
Kolta 17 0.52 %
Csornok 17 0.52 %
Jászfalu 15 0.46 %
Valkház 11 0.34 %
Hull 9 0.28 %
Ohaj 4 0.12 %
Rendve 3 0.09 %
Kisbaromlak 3 0.09 %
Érsekújvár 1 888 33.36 %
Udvard 763 13.48 %
Nagysurány 439 7.76 %
Bánkeszi 198 3.50 %
Tótmegyer 191 3.38 %
Komáromszemere 155 2.74 %
Komját 150 2.65 %
Újlót 146 2.58 %
Zsitvafödémes 130 2.30 %
Ohaj 128 2.26 %
Tardoskedd 118 2.09 %
Kisbaromlak 117 2.07 %
Zsitvabesenyő 116 2.05 %
Jászfalu 102 1.80 %
Mánya 102 1.80 %
Kolta 100 1.77 %
Özdöge 90 1.59 %
Nyitramalomszeg 77 1.36 %
Hull 74 1.31 %
Andód 71 1.25 %
Szencse 69 1.22 %
Nyitranagykér 59 1.04 %
Barsfüss 54 0.95 %
Szímő 47 0.83 %
Jattó 45 0.80 %
Csornok 41 0.72 %
Fajkürt 40 0.71 %
Dögös 40 0.71 %
Rendve 36 0.64 %
Gyarak 36 0.64 %
Komáromcsehi 32 0.57 %
Pozba 29 0.51 %
Szentmihályúr 22 0.39 %
Kamocsa 22 0.39 %
Barsbaracska 18 0.32 %
Valkház 15 0.27 %
Érsekújvár 1 219 46.79 %
Nagysurány 290 11.13 %
Komját 110 4.22 %
Bánkeszi 108 4.15 %
Tótmegyer 96 3.69 %
Udvard 93 3.57 %
Tardoskedd 54 2.07 %
Jászfalu 44 1.69 %
Mánya 42 1.61 %
Újlót 40 1.54 %
Nyitranagykér 38 1.46 %
Zsitvafödémes 37 1.42 %
Nyitramalomszeg 36 1.38 %
Szencse 34 1.31 %
Andód 34 1.31 %
Jattó 30 1.15 %
Rendve 29 1.11 %
Dögös 27 1.04 %
Hull 27 1.04 %
Barsfüss 26 1.00 %
Kolta 26 1.00 %
Özdöge 25 0.96 %
Gyarak 23 0.88 %
Kisbaromlak 21 0.81 %
Zsitvabesenyő 20 0.77 %
Szentmihályúr 19 0.73 %
Komáromszemere 19 0.73 %
Ohaj 18 0.69 %
Csornok 18 0.69 %
Barsbaracska 17 0.65 %
Kamocsa 16 0.61 %
Pozba 14 0.54 %
Valkház 14 0.54 %
Szímő 14 0.54 %
Fajkürt 11 0.42 %
Komáromcsehi 11 0.42 %
Érsekújvár 1 553 48.47 %
Udvard 409 12.77 %
Szímő 272 8.49 %
Tardoskedd 267 8.33 %
Andód 168 5.24 %
Nyitranagykér 164 5.12 %
Kamocsa 131 4.09 %
Zsitvabesenyő 116 3.62 %
Pozba 77 2.40 %
Barsbaracska 38 1.19 %
Kolta 29 0.91 %
Nagysurány 24 0.75 %
Újlót 19 0.59 %
Jászfalu 9 0.28 %
Komáromszemere 9 0.28 %
Jattó 7 0.22 %
Kisbaromlak 6 0.19 %
Tótmegyer 5 0.16 %
Komját 5 0.16 %
Komáromcsehi 4 0.12 %
Bánkeszi 4 0.12 %
Szentmihályúr 4 0.12 %
Fajkürt 4 0.12 %
Ohaj 4 0.12 %
Szencse 4 0.12 %
Nyitramalomszeg 4 0.12 %
Mánya 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Hull 3 0.09 %
Barsfüss 2 0.06 %
Dögös 2 0.06 %
Zsitvafödémes 2 0.06 %
Özdöge 2 0.06 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 39.91 %
Nagysurány 210 6.93 %
Tardoskedd 127 4.19 %
Szímő 90 2.97 %
Bánkeszi 80 2.64 %
Tótmegyer 76 2.51 %
Udvard 73 2.41 %
Komját 71 2.34 %
Nyitranagykér 71 2.34 %
Zsitvabesenyő 63 2.08 %
Andód 49 1.62 %
Újlót 48 1.58 %
Szentmihályúr 45 1.49 %
Özdöge 40 1.32 %
Szencse 38 1.25 %
Mánya 38 1.25 %
Zsitvafödémes 36 1.19 %
Nyitramalomszeg 35 1.16 %
Kolta 33 1.09 %
Gyarak 32 1.06 %
Kamocsa 32 1.06 %
Jattó 30 0.99 %
Hull 28 0.92 %
Fajkürt 28 0.92 %
Barsfüss 26 0.86 %
Csornok 25 0.83 %
Ohaj 24 0.79 %
Pozba 24 0.79 %
Komáromszemere 23 0.76 %
Dögös 22 0.73 %
Rendve 20 0.66 %
Barsbaracska 18 0.59 %
Jászfalu 17 0.56 %
Komáromcsehi 15 0.50 %
Kisbaromlak 15 0.50 %
Valkház 11 0.36 %
Érsekújvár 579 18.49 %
Nagysurány 436 13.92 %
Ohaj 226 7.22 %
Bánkeszi 134 4.28 %
Hull 125 3.99 %
Mánya 114 3.64 %
Komját 114 3.64 %
Újlót 111 3.54 %
Zsitvafödémes 98 3.13 %
Szencse 81 2.59 %
Özdöge 81 2.59 %
Tótmegyer 79 2.52 %
Tardoskedd 60 1.92 %
Nyitramalomszeg 60 1.92 %
Szentmihályúr 59 1.88 %
Gyarak 54 1.72 %
Rendve 53 1.69 %
Udvard 52 1.66 %
Jászfalu 41 1.31 %
Nyitranagykér 41 1.31 %
Csornok 40 1.28 %
Jattó 39 1.25 %
Zsitvabesenyő 39 1.25 %
Barsfüss 39 1.25 %
Kolta 37 1.18 %
Komáromszemere 37 1.18 %
Dögös 36 1.15 %
Fajkürt 35 1.12 %
Szímő 26 0.83 %
Valkház 25 0.80 %
Pozba 21 0.67 %
Kisbaromlak 17 0.54 %
Komáromcsehi 13 0.42 %
Andód 12 0.38 %
Barsbaracska 11 0.35 %
Kamocsa 7 0.22 %
Érsekújvár 2 753 62.13 %
Nagysurány 212 4.78 %
Udvard 166 3.75 %
Andód 124 2.80 %
Bánkeszi 109 2.46 %
Tardoskedd 91 2.05 %
Szímő 86 1.94 %
Tótmegyer 86 1.94 %
Komját 84 1.90 %
Nyitranagykér 83 1.87 %
Kamocsa 75 1.69 %
Mánya 59 1.33 %
Jászfalu 44 0.99 %
Zsitvafödémes 41 0.93 %
Szencse 39 0.88 %
Újlót 37 0.84 %
Dögös 36 0.81 %
Kolta 36 0.81 %
Hull 35 0.79 %
Zsitvabesenyő 35 0.79 %
Nyitramalomszeg 34 0.77 %
Pozba 28 0.63 %
Jattó 28 0.63 %
Komáromszemere 26 0.59 %
Ohaj 25 0.56 %
Barsfüss 21 0.47 %
Szentmihályúr 20 0.45 %
Gyarak 19 0.43 %
Csornok 19 0.43 %
Kisbaromlak 17 0.38 %
Barsbaracska 16 0.36 %
Özdöge 14 0.32 %
Rendve 12 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.23 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 31.70 %
Nyitranagykér 217 22.19 %
Nagysurány 81 8.28 %
Komját 72 7.36 %
Tótmegyer 38 3.89 %
Udvard 36 3.68 %
Nyitramalomszeg 28 2.86 %
Tardoskedd 24 2.45 %
Csornok 13 1.33 %
Bánkeszi 12 1.23 %
Mánya 11 1.12 %
Andód 10 1.02 %
Újlót 9 0.92 %
Zsitvabesenyő 9 0.92 %
Hull 9 0.92 %
Komáromszemere 8 0.82 %
Rendve 8 0.82 %
Özdöge 8 0.82 %
Zsitvafödémes 8 0.82 %
Ohaj 7 0.72 %
Szencse 7 0.72 %
Barsfüss 7 0.72 %
Jászfalu 6 0.61 %
Fajkürt 6 0.61 %
Pozba 6 0.61 %
Barsbaracska 6 0.61 %
Kamocsa 5 0.51 %
Szentmihályúr 5 0.51 %
Komáromcsehi 5 0.51 %
Dögös 4 0.41 %
Kisbaromlak 4 0.41 %
Szímő 4 0.41 %
Kolta 3 0.31 %
Gyarak 3 0.31 %
Jattó 3 0.31 %
Valkház 1 0.10 %
Érsekújvár 1 595 33.08 %
Nagysurány 437 9.06 %
Komját 257 5.33 %
Tótmegyer 236 4.90 %
Bánkeszi 208 4.31 %
Udvard 170 3.53 %
Özdöge 132 2.74 %
Mánya 122 2.53 %
Zsitvafödémes 113 2.34 %
Nyitramalomszeg 100 2.07 %
Csornok 86 1.78 %
Szencse 86 1.78 %
Tardoskedd 85 1.76 %
Újlót 85 1.76 %
Jattó 80 1.66 %
Dögös 78 1.62 %
Fajkürt 74 1.53 %
Ohaj 71 1.47 %
Szentmihályúr 69 1.43 %
Hull 66 1.37 %
Nyitranagykér 66 1.37 %
Andód 63 1.31 %
Gyarak 60 1.24 %
Barsfüss 60 1.24 %
Kolta 60 1.24 %
Komáromszemere 55 1.14 %
Jászfalu 52 1.08 %
Komáromcsehi 50 1.04 %
Szímő 38 0.79 %
Kisbaromlak 36 0.75 %
Rendve 32 0.66 %
Pozba 28 0.58 %
Valkház 28 0.58 %
Zsitvabesenyő 23 0.48 %
Kamocsa 17 0.35 %
Barsbaracska 16 0.33 %
Érsekújvár 820 22.03 %
Nagysurány 546 14.67 %
Mánya 261 7.01 %
Bánkeszi 214 5.75 %
Gyarak 191 5.13 %
Zsitvafödémes 143 3.84 %
Komját 133 3.57 %
Hull 114 3.06 %
Ohaj 110 2.95 %
Újlót 107 2.87 %
Barsfüss 101 2.71 %
Tótmegyer 100 2.69 %
Szencse 98 2.63 %
Rendve 77 2.07 %
Valkház 69 1.85 %
Özdöge 66 1.77 %
Szentmihályúr 62 1.67 %
Nyitramalomszeg 57 1.53 %
Csornok 50 1.34 %
Udvard 45 1.21 %
Kolta 44 1.18 %
Nyitranagykér 43 1.15 %
Jászfalu 40 1.07 %
Fajkürt 38 1.02 %
Tardoskedd 36 0.97 %
Dögös 29 0.78 %
Kisbaromlak 27 0.73 %
Komáromszemere 23 0.62 %
Jattó 19 0.51 %
Barsbaracska 18 0.48 %
Pozba 14 0.38 %
Komáromcsehi 12 0.32 %
Kamocsa 12 0.32 %
Szímő 10 0.27 %
Andód 9 0.24 %
Zsitvabesenyő 3 0.08 %
Érsekújvár 2 624 65.00 %
Nagysurány 178 4.41 %
Udvard 137 3.39 %
Andód 107 2.65 %
Bánkeszi 89 2.20 %
Tótmegyer 82 2.03 %
Komját 81 2.01 %
Szímő 77 1.91 %
Tardoskedd 73 1.81 %
Kamocsa 65 1.61 %
Nyitranagykér 62 1.54 %
Mánya 48 1.19 %
Zsitvafödémes 40 0.99 %
Zsitvabesenyő 36 0.89 %
Jászfalu 34 0.84 %
Hull 31 0.77 %
Jattó 27 0.67 %
Újlót 27 0.67 %
Nyitramalomszeg 26 0.64 %
Dögös 25 0.62 %
Szencse 24 0.59 %
Kolta 22 0.54 %
Komáromszemere 22 0.54 %
Ohaj 18 0.45 %
Szentmihályúr 17 0.42 %
Rendve 17 0.42 %
Kisbaromlak 16 0.40 %
Gyarak 16 0.40 %
Özdöge 14 0.35 %
Pozba 13 0.32 %
Csornok 13 0.32 %
Barsbaracska 12 0.30 %
Barsfüss 11 0.27 %
Valkház 10 0.25 %
Fajkürt 7 0.17 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Érsekújvár 376 18.15 %
Nagysurány 294 14.19 %
Ohaj 250 12.07 %
Mánya 102 4.92 %
Zsitvafödémes 95 4.58 %
Gyarak 92 4.44 %
Bánkeszi 80 3.86 %
Hull 79 3.81 %
Újlót 69 3.33 %
Barsfüss 61 2.94 %
Rendve 57 2.75 %
Szencse 55 2.65 %
Komját 53 2.56 %
Tótmegyer 45 2.17 %
Özdöge 43 2.08 %
Valkház 40 1.93 %
Nyitramalomszeg 34 1.64 %
Udvard 29 1.40 %
Csornok 25 1.21 %
Jászfalu 24 1.16 %
Fajkürt 22 1.06 %
Andód 20 0.97 %
Jattó 19 0.92 %
Nyitranagykér 17 0.82 %
Komáromszemere 16 0.77 %
Dögös 16 0.77 %
Kolta 15 0.72 %
Szentmihályúr 14 0.68 %
Tardoskedd 13 0.63 %
Zsitvabesenyő 13 0.63 %
Kisbaromlak 12 0.58 %
Komáromcsehi 7 0.34 %
Pozba 5 0.24 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Szímő 3 0.14 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 33.01 %
Érsekújvár 235 15.24 %
Nagysurány 201 13.04 %
Dögös 60 3.89 %
Bánkeszi 58 3.76 %
Tótmegyer 51 3.31 %
Nyitramalomszeg 42 2.72 %
Mánya 39 2.53 %
Csornok 37 2.40 %
Özdöge 28 1.82 %
Tardoskedd 25 1.62 %
Nyitranagykér 24 1.56 %
Barsfüss 23 1.49 %
Zsitvafödémes 23 1.49 %
Újlót 19 1.23 %
Hull 18 1.17 %
Udvard 16 1.04 %
Szencse 16 1.04 %
Ohaj 15 0.97 %
Jattó 15 0.97 %
Gyarak 14 0.91 %
Kolta 14 0.91 %
Szentmihályúr 14 0.91 %
Jászfalu 13 0.84 %
Kisbaromlak 10 0.65 %
Szímő 9 0.58 %
Valkház 9 0.58 %
Komáromszemere 8 0.52 %
Rendve 7 0.45 %
Fajkürt 6 0.39 %
Andód 5 0.32 %
Komáromcsehi 4 0.26 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Barsbaracska 3 0.19 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 18.23 %
Érsekújvár 131 17.06 %
Ohaj 71 9.24 %
Komját 44 5.73 %
Bánkeszi 29 3.78 %
Hull 28 3.65 %
Tótmegyer 27 3.52 %
Mánya 25 3.26 %
Szencse 19 2.47 %
Udvard 19 2.47 %
Barsfüss 18 2.34 %
Gyarak 17 2.21 %
Újlót 17 2.21 %
Zsitvafödémes 16 2.08 %
Rendve 16 2.08 %
Özdöge 15 1.95 %
Nyitramalomszeg 9 1.17 %
Csornok 9 1.17 %
Barsbaracska 9 1.17 %
Kolta 8 1.04 %
Valkház 8 1.04 %
Jászfalu 6 0.78 %
Nyitranagykér 6 0.78 %
Zsitvabesenyő 5 0.65 %
Fajkürt 5 0.65 %
Dögös 5 0.65 %
Jattó 5 0.65 %
Szentmihályúr 5 0.65 %
Komáromszemere 4 0.52 %
Szímő 4 0.52 %
Pozba 4 0.52 %
Tardoskedd 3 0.39 %
Kisbaromlak 3 0.39 %
Komáromcsehi 2 0.26 %
Kamocsa 2 0.26 %
Andód 1 0.13 %
Érsekújvár 1 247 31.29 %
Bánkeszi 674 16.91 %
Nagysurány 595 14.93 %
Tótmegyer 137 3.44 %
Komját 132 3.31 %
Mánya 106 2.66 %
Gyarak 98 2.46 %
Újlót 90 2.26 %
Zsitvafödémes 73 1.83 %
Hull 70 1.76 %
Udvard 64 1.61 %
Nyitramalomszeg 59 1.48 %
Ohaj 53 1.33 %
Szencse 52 1.30 %
Nyitranagykér 48 1.20 %
Rendve 42 1.05 %
Tardoskedd 42 1.05 %
Jászfalu 40 1.00 %
Barsfüss 38 0.95 %
Komáromszemere 34 0.85 %
Özdöge 33 0.83 %
Kisbaromlak 33 0.83 %
Andód 31 0.78 %
Szentmihályúr 28 0.70 %
Dögös 26 0.65 %
Kolta 24 0.60 %
Valkház 23 0.58 %
Jattó 22 0.55 %
Csornok 22 0.55 %
Fajkürt 21 0.53 %
Szímő 16 0.40 %
Barsbaracska 13 0.33 %
Komáromcsehi 11 0.28 %
Kamocsa 11 0.28 %
Zsitvabesenyő 6 0.15 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 35.68 %
Nagysurány 192 9.94 %
Kolta 95 4.92 %
Bánkeszi 76 3.94 %
Tótmegyer 64 3.31 %
Udvard 52 2.69 %
Komját 52 2.69 %
Újlót 50 2.59 %
Komáromszemere 49 2.54 %
Szencse 45 2.33 %
Szentmihályúr 40 2.07 %
Tardoskedd 39 2.02 %
Mánya 38 1.97 %
Ohaj 33 1.71 %
Nyitranagykér 33 1.71 %
Csornok 32 1.66 %
Zsitvafödémes 31 1.61 %
Nyitramalomszeg 30 1.55 %
Rendve 28 1.45 %
Szímő 28 1.45 %
Komáromcsehi 28 1.45 %
Gyarak 27 1.40 %
Jászfalu 25 1.29 %
Andód 24 1.24 %
Dögös 24 1.24 %
Jattó 23 1.19 %
Fajkürt 22 1.14 %
Özdöge 21 1.09 %
Hull 20 1.04 %
Barsfüss 19 0.98 %
Zsitvabesenyő 16 0.83 %
Pozba 13 0.67 %
Valkház 12 0.62 %
Kisbaromlak 11 0.57 %
Kamocsa 10 0.52 %
Barsbaracska 9 0.47 %
Érsekújvár 1 145 39.13 %
Szímő 415 14.18 %
Udvard 297 10.15 %
Tardoskedd 252 8.61 %
Nyitranagykér 201 6.87 %
Andód 190 6.49 %
Kamocsa 178 6.08 %
Zsitvabesenyő 89 3.04 %
Pozba 68 2.32 %
Barsbaracska 35 1.20 %
Tótmegyer 16 0.55 %
Újlót 15 0.51 %
Komáromszemere 10 0.34 %
Komját 9 0.31 %
Jászfalu 7 0.24 %
Kolta 6 0.21 %
Bánkeszi 5 0.17 %
Nagysurány 5 0.17 %
Ohaj 4 0.14 %
Dögös 4 0.14 %
Kisbaromlak 4 0.14 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Mánya 2 0.07 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Nyitramalomszeg 2 0.07 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 16.81 %
Komját 563 14.21 %
Nagysurány 510 12.88 %
Nyitranagykér 296 7.47 %
Bánkeszi 189 4.77 %
Özdöge 139 3.51 %
Tótmegyer 131 3.31 %
Újlót 111 2.80 %
Mánya 108 2.73 %
Nyitramalomszeg 92 2.32 %
Zsitvafödémes 91 2.30 %
Szencse 77 1.94 %
Ohaj 74 1.87 %
Hull 70 1.77 %
Dögös 70 1.77 %
Csornok 69 1.74 %
Barsfüss 67 1.69 %
Udvard 61 1.54 %
Fajkürt 60 1.51 %
Tardoskedd 59 1.49 %
Szímő 58 1.46 %
Szentmihályúr 57 1.44 %
Jattó 56 1.41 %
Gyarak 47 1.19 %
Valkház 37 0.93 %
Rendve 33 0.83 %
Kolta 31 0.78 %
Komáromszemere 29 0.73 %
Komáromcsehi 25 0.63 %
Pozba 25 0.63 %
Jászfalu 23 0.58 %
Andód 23 0.58 %
Kisbaromlak 22 0.56 %
Barsbaracska 21 0.53 %
Kamocsa 14 0.35 %
Zsitvabesenyő 10 0.25 %
Érsekújvár 753 33.08 %
Nagysurány 244 10.72 %
Komját 139 6.11 %
Tótmegyer 91 4.00 %
Zsitvafödémes 71 3.12 %
Komáromszemere 67 2.94 %
Bánkeszi 65 2.86 %
Tardoskedd 64 2.81 %
Nyitramalomszeg 62 2.72 %
Nyitranagykér 60 2.64 %
Mánya 58 2.55 %
Csornok 57 2.50 %
Udvard 55 2.42 %
Újlót 46 2.02 %
Özdöge 39 1.71 %
Hull 37 1.63 %
Jászfalu 36 1.58 %
Kolta 35 1.54 %
Rendve 34 1.49 %
Ohaj 32 1.41 %
Szencse 30 1.32 %
Szímő 29 1.27 %
Andód 28 1.23 %
Dögös 27 1.19 %
Jattó 25 1.10 %
Gyarak 25 1.10 %
Barsfüss 23 1.01 %
Pozba 21 0.92 %
Szentmihályúr 16 0.70 %
Barsbaracska 13 0.57 %
Kamocsa 11 0.48 %
Komáromcsehi 10 0.44 %
Fajkürt 10 0.44 %
Zsitvabesenyő 8 0.35 %
Kisbaromlak 7 0.31 %
Valkház 6 0.26 %
Érsekújvár 1 848 39.51 %
Nagysurány 409 8.74 %
Bánkeszi 242 5.17 %
Komját 138 2.95 %
Mánya 132 2.82 %
Tótmegyer 131 2.80 %
Újlót 117 2.50 %
Fajkürt 109 2.33 %
Ohaj 107 2.29 %
Gyarak 106 2.27 %
Hull 100 2.14 %
Udvard 88 1.88 %
Zsitvafödémes 87 1.86 %
Rendve 76 1.62 %
Szencse 72 1.54 %
Barsbaracska 67 1.43 %
Nyitramalomszeg 63 1.35 %
Jászfalu 59 1.26 %
Barsfüss 58 1.24 %
Tardoskedd 57 1.22 %
Pozba 56 1.20 %
Komáromszemere 56 1.20 %
Csornok 55 1.18 %
Kolta 53 1.13 %
Kisbaromlak 52 1.11 %
Andód 47 1.00 %
Jattó 40 0.86 %
Nyitranagykér 38 0.81 %
Özdöge 34 0.73 %
Komáromcsehi 30 0.64 %
Dögös 29 0.62 %
Szentmihályúr 26 0.56 %
Szímő 25 0.53 %
Valkház 21 0.45 %
Kamocsa 21 0.45 %
Zsitvabesenyő 12 0.26 %
Érsekújvár 255 47.22 %
Nagysurány 51 9.44 %
Tótmegyer 16 2.96 %
Tardoskedd 12 2.22 %
Szímő 11 2.04 %
Komját 11 2.04 %
Szentmihályúr 10 1.85 %
Udvard 10 1.85 %
Zsitvafödémes 9 1.67 %
Szencse 9 1.67 %
Nyitranagykér 8 1.48 %
Mánya 8 1.48 %
Bánkeszi 7 1.30 %
Kamocsa 7 1.30 %
Kolta 6 1.11 %
Rendve 6 1.11 %
Nyitramalomszeg 5 0.93 %
Zsitvabesenyő 5 0.93 %
Jászfalu 4 0.74 %
Barsbaracska 4 0.74 %
Hull 4 0.74 %
Ohaj 4 0.74 %
Valkház 4 0.74 %
Pozba 4 0.74 %
Komáromszemere 4 0.74 %
Andód 3 0.56 %
Komáromcsehi 3 0.56 %
Özdöge 3 0.56 %
Jattó 2 0.37 %
Barsfüss 2 0.37 %
Csornok 2 0.37 %
Fajkürt 2 0.37 %
Újlót 1 0.19 %
Dögös 1 0.19 %
Gyarak 1 0.19 %
Kisbaromlak 1 0.19 %
Nagysurány 1 534 34.06 %
Érsekújvár 1 075 23.87 %
Bánkeszi 260 5.77 %
Tótmegyer 151 3.35 %
Nyitramalomszeg 147 3.26 %
Komját 130 2.89 %
Zsitvafödémes 129 2.86 %
Mánya 117 2.60 %
Szencse 82 1.82 %
Újlót 74 1.64 %
Ohaj 65 1.44 %
Hull 63 1.40 %
Udvard 60 1.33 %
Barsfüss 60 1.33 %
Özdöge 58 1.29 %
Rendve 55 1.22 %
Csornok 54 1.20 %
Dögös 45 1.00 %
Jászfalu 38 0.84 %
Gyarak 37 0.82 %
Tardoskedd 35 0.78 %
Nyitranagykér 31 0.69 %
Valkház 31 0.69 %
Jattó 28 0.62 %
Kolta 26 0.58 %
Komáromszemere 25 0.56 %
Andód 25 0.56 %
Szentmihályúr 22 0.49 %
Kisbaromlak 15 0.33 %
Szímő 14 0.31 %
Fajkürt 13 0.29 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Pozba 9 0.20 %
Barsbaracska 9 0.20 %
Kamocsa 7 0.16 %
Zsitvabesenyő 5 0.11 %
Érsekújvár 1 458 24.60 %
Nagysurány 1 204 20.32 %
Bánkeszi 391 6.60 %
Komját 292 4.93 %
Tótmegyer 201 3.39 %
Nyitramalomszeg 188 3.17 %
Újlót 158 2.67 %
Zsitvafödémes 149 2.51 %
Ohaj 147 2.48 %
Mánya 135 2.28 %
Udvard 122 2.06 %
Özdöge 122 2.06 %
Gyarak 114 1.92 %
Szencse 110 1.86 %
Nyitranagykér 108 1.82 %
Hull 100 1.69 %
Tardoskedd 93 1.57 %
Barsfüss 90 1.52 %
Komáromszemere 73 1.23 %
Szentmihályúr 69 1.16 %
Dögös 68 1.15 %
Jattó 67 1.13 %
Kolta 64 1.08 %
Fajkürt 64 1.08 %
Csornok 62 1.05 %
Rendve 61 1.03 %
Jászfalu 55 0.93 %
Szímő 49 0.83 %
Kisbaromlak 39 0.66 %
Andód 38 0.64 %
Pozba 36 0.61 %
Valkház 36 0.61 %
Komáromcsehi 28 0.47 %
Zsitvabesenyő 23 0.39 %
Barsbaracska 23 0.39 %
Kamocsa 18 0.30 %
Érsekújvár 235 18.20 %
Nagysurány 223 17.27 %
Rendve 97 7.51 %
Bánkeszi 59 4.57 %
Komját 43 3.33 %
Tótmegyer 42 3.25 %
Hull 39 3.02 %
Újlót 34 2.63 %
Mánya 32 2.48 %
Zsitvafödémes 31 2.40 %
Szencse 31 2.40 %
Nyitramalomszeg 29 2.25 %
Barsfüss 25 1.94 %
Ohaj 23 1.78 %
Udvard 21 1.63 %
Özdöge 20 1.55 %
Nyitranagykér 20 1.55 %
Dögös 17 1.32 %
Tardoskedd 16 1.24 %
Jattó 15 1.16 %
Gyarak 13 1.01 %
Jászfalu 13 1.01 %
Kolta 13 1.01 %
Komáromcsehi 12 0.93 %
Komáromszemere 12 0.93 %
Csornok 10 0.77 %
Fajkürt 9 0.70 %
Valkház 8 0.62 %
Andód 8 0.62 %
Barsbaracska 6 0.46 %
Szentmihályúr 6 0.46 %
Zsitvabesenyő 6 0.46 %
Kisbaromlak 5 0.39 %
Pozba 2 0.15 %
Szímő 2 0.15 %
Kamocsa 2 0.15 %
Érsekújvár 750 30.24 %
Nagysurány 295 11.90 %
Tótmegyer 208 8.39 %
Komját 159 6.41 %
Bánkeszi 101 4.07 %
Zsitvafödémes 70 2.82 %
Csornok 60 2.42 %
Mánya 58 2.34 %
Nyitramalomszeg 54 2.18 %
Komáromszemere 48 1.94 %
Özdöge 47 1.90 %
Újlót 45 1.81 %
Ohaj 38 1.53 %
Szencse 38 1.53 %
Tardoskedd 38 1.53 %
Hull 36 1.45 %
Nyitranagykér 33 1.33 %
Udvard 33 1.33 %
Rendve 31 1.25 %
Kolta 30 1.21 %
Barsfüss 29 1.17 %
Jászfalu 28 1.13 %
Dögös 28 1.13 %
Andód 25 1.01 %
Gyarak 23 0.93 %
Jattó 23 0.93 %
Szímő 16 0.65 %
Szentmihályúr 14 0.56 %
Fajkürt 14 0.56 %
Kisbaromlak 10 0.40 %
Komáromcsehi 9 0.36 %
Valkház 7 0.28 %
Kamocsa 7 0.28 %
Pozba 5 0.20 %
Barsbaracska 5 0.20 %
Zsitvabesenyő 2 0.08 %
Érsekújvár 598 31.29 %
Nagysurány 241 12.61 %
Tótmegyer 166 8.69 %
Komját 121 6.33 %
Bánkeszi 74 3.87 %
Mánya 54 2.83 %
Zsitvafödémes 48 2.51 %
Újlót 43 2.25 %
Komáromszemere 43 2.25 %
Csornok 43 2.25 %
Nyitramalomszeg 41 2.15 %
Özdöge 35 1.83 %
Szencse 34 1.78 %
Tardoskedd 29 1.52 %
Kolta 29 1.52 %
Nyitranagykér 27 1.41 %
Ohaj 27 1.41 %
Hull 27 1.41 %
Udvard 25 1.31 %
Barsfüss 24 1.26 %
Rendve 24 1.26 %
Gyarak 22 1.15 %
Dögös 22 1.15 %
Andód 19 0.99 %
Jászfalu 18 0.94 %
Jattó 16 0.84 %
Barsbaracska 11 0.58 %
Fajkürt 11 0.58 %
Szímő 11 0.58 %
Komáromcsehi 9 0.47 %
Szentmihályúr 8 0.42 %
Kisbaromlak 7 0.37 %
Kamocsa 5 0.26 %
Valkház 4 0.21 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 2 0.10 %
Érsekújvár 911 39.97 %
Szímő 258 11.32 %
Udvard 222 9.74 %
Tardoskedd 195 8.56 %
Andód 174 7.63 %
Nyitranagykér 132 5.79 %
Kamocsa 106 4.65 %
Zsitvabesenyő 76 3.33 %
Pozba 56 2.46 %
Barsbaracska 32 1.40 %
Nagysurány 21 0.92 %
Kolta 13 0.57 %
Újlót 12 0.53 %
Tótmegyer 9 0.39 %
Komáromszemere 7 0.31 %
Komját 7 0.31 %
Ohaj 4 0.18 %
Kisbaromlak 4 0.18 %
Jattó 4 0.18 %
Jászfalu 4 0.18 %
Bánkeszi 4 0.18 %
Szencse 3 0.13 %
Dögös 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Valkház 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Gyarak 2 0.09 %
Rendve 1 0.04 %
Barsfüss 1 0.04 %
Özdöge 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 59.09 %
Nagysurány 374 5.17 %
Udvard 346 4.79 %
Bánkeszi 230 3.18 %
Tardoskedd 210 2.90 %
Tótmegyer 184 2.54 %
Andód 163 2.25 %
Szímő 147 2.03 %
Nyitranagykér 115 1.59 %
Komját 113 1.56 %
Zsitvabesenyő 105 1.45 %
Kamocsa 76 1.05 %
Újlót 72 1.00 %
Jászfalu 70 0.97 %
Ohaj 69 0.95 %
Nyitramalomszeg 65 0.90 %
Jattó 62 0.86 %
Zsitvafödémes 60 0.83 %
Mánya 58 0.80 %
Kisbaromlak 57 0.79 %
Barsfüss 52 0.72 %
Komáromszemere 51 0.71 %
Fajkürt 48 0.66 %
Szencse 48 0.66 %
Pozba 45 0.62 %
Kolta 40 0.55 %
Dögös 34 0.47 %
Gyarak 32 0.44 %
Hull 31 0.43 %
Özdöge 28 0.39 %
Barsbaracska 22 0.30 %
Rendve 21 0.29 %
Csornok 18 0.25 %
Szentmihályúr 14 0.19 %
Valkház 14 0.19 %
Komáromcsehi 11 0.15 %
Érsekújvár 1 479 60.15 %
Bánkeszi 97 3.94 %
Nagysurány 89 3.62 %
Tótmegyer 75 3.05 %
Udvard 73 2.97 %
Andód 43 1.75 %
Újlót 40 1.63 %
Komját 31 1.26 %
Kisbaromlak 25 1.02 %
Ohaj 23 0.94 %
Komáromszemere 21 0.85 %
Tardoskedd 20 0.81 %
Jászfalu 19 0.77 %
Mánya 19 0.77 %
Hull 18 0.73 %
Zsitvafödémes 17 0.69 %
Szímő 15 0.61 %
Nyitramalomszeg 15 0.61 %
Barsfüss 14 0.57 %
Zsitvabesenyő 13 0.53 %
Kolta 12 0.49 %
Özdöge 12 0.49 %
Szencse 12 0.49 %
Dögös 10 0.41 %
Kamocsa 8 0.33 %
Rendve 8 0.33 %
Gyarak 8 0.33 %
Csornok 8 0.33 %
Nyitranagykér 8 0.33 %
Szentmihályúr 7 0.28 %
Pozba 6 0.24 %
Jattó 6 0.24 %
Komáromcsehi 5 0.20 %
Barsbaracska 3 0.12 %
Valkház 3 0.12 %
Fajkürt 3 0.12 %
Érsekújvár 624 32.16 %
Nagysurány 221 11.39 %
Komját 115 5.93 %
Tótmegyer 93 4.79 %
Bánkeszi 54 2.78 %
Zsitvafödémes 50 2.58 %
Mánya 50 2.58 %
Újlót 43 2.22 %
Csornok 42 2.16 %
Komáromszemere 42 2.16 %
Nyitramalomszeg 35 1.80 %
Hull 34 1.75 %
Ohaj 31 1.60 %
Szencse 30 1.55 %
Tardoskedd 30 1.55 %
Özdöge 30 1.55 %
Rendve 30 1.55 %
Jászfalu 30 1.55 %
Barsfüss 27 1.39 %
Udvard 24 1.24 %
Kolta 20 1.03 %
Nyitranagykér 20 1.03 %
Jattó 20 1.03 %
Dögös 19 0.98 %
Gyarak 18 0.93 %
Andód 15 0.77 %
Szímő 13 0.67 %
Komáromcsehi 12 0.62 %
Szentmihályúr 11 0.57 %
Barsbaracska 9 0.46 %
Fajkürt 8 0.41 %
Kisbaromlak 8 0.41 %
Zsitvabesenyő 7 0.36 %
Valkház 7 0.36 %
Pozba 4 0.21 %
Kamocsa 3 0.15 %
Érsekújvár 1 095 55.05 %
Nagysurány 148 7.44 %
Bánkeszi 71 3.57 %
Tótmegyer 70 3.52 %
Komját 54 2.71 %
Udvard 51 2.56 %
Tardoskedd 37 1.86 %
Mánya 32 1.61 %
Nyitranagykér 30 1.51 %
Andód 29 1.46 %
Újlót 26 1.31 %
Zsitvafödémes 25 1.26 %
Kisbaromlak 24 1.21 %
Szencse 23 1.16 %
Kolta 21 1.06 %
Dögös 18 0.90 %
Gyarak 18 0.90 %
Nyitramalomszeg 18 0.90 %
Jattó 17 0.85 %
Ohaj 17 0.85 %
Csornok 17 0.85 %
Szímő 14 0.70 %
Özdöge 14 0.70 %
Komáromszemere 13 0.65 %
Hull 13 0.65 %
Barsfüss 9 0.45 %
Kamocsa 9 0.45 %
Jászfalu 9 0.45 %
Rendve 8 0.40 %
Komáromcsehi 8 0.40 %
Zsitvabesenyő 6 0.30 %
Szentmihályúr 6 0.30 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Pozba 3 0.15 %
Fajkürt 3 0.15 %
Valkház 3 0.15 %
Érsekújvár 499 25.21 %
Nagysurány 267 13.49 %
Mánya 120 6.06 %
Komját 119 6.01 %
Zsitvafödémes 85 4.30 %
Tótmegyer 82 4.14 %
Bánkeszi 57 2.88 %
Csornok 46 2.32 %
Komáromszemere 44 2.22 %
Özdöge 41 2.07 %
Nyitramalomszeg 40 2.02 %
Gyarak 40 2.02 %
Újlót 39 1.97 %
Hull 38 1.92 %
Ohaj 37 1.87 %
Rendve 35 1.77 %
Szencse 35 1.77 %
Barsfüss 32 1.62 %
Udvard 30 1.52 %
Kolta 25 1.26 %
Tardoskedd 24 1.21 %
Jászfalu 22 1.11 %
Nyitranagykér 21 1.06 %
Dögös 21 1.06 %
Szentmihályúr 19 0.96 %
Jattó 15 0.76 %
Fajkürt 14 0.71 %
Kisbaromlak 11 0.56 %
Valkház 11 0.56 %
Andód 9 0.45 %
Szímő 8 0.40 %
Komáromcsehi 8 0.40 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Kamocsa 3 0.15 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 28.60 %
Bánkeszi 392 18.14 %
Nagysurány 324 14.99 %
Komját 86 3.98 %
Tótmegyer 81 3.75 %
Tardoskedd 48 2.22 %
Mánya 46 2.13 %
Zsitvafödémes 42 1.94 %
Ohaj 40 1.85 %
Újlót 34 1.57 %
Nyitramalomszeg 32 1.48 %
Jattó 32 1.48 %
Gyarak 29 1.34 %
Jászfalu 28 1.30 %
Szencse 28 1.30 %
Rendve 26 1.20 %
Udvard 26 1.20 %
Barsfüss 24 1.11 %
Nyitranagykér 21 0.97 %
Hull 21 0.97 %
Csornok 21 0.97 %
Dögös 20 0.93 %
Özdöge 19 0.88 %
Andód 17 0.79 %
Valkház 16 0.74 %
Komáromszemere 16 0.74 %
Kolta 16 0.74 %
Kisbaromlak 15 0.69 %
Szentmihályúr 10 0.46 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.28 %
Pozba 4 0.19 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 38.56 %
Szímő 240 11.54 %
Udvard 225 10.82 %
Tardoskedd 188 9.04 %
Kamocsa 167 8.03 %
Nyitranagykér 124 5.96 %
Andód 100 4.81 %
Zsitvabesenyő 66 3.17 %
Pozba 58 2.79 %
Barsbaracska 39 1.88 %
Nagysurány 17 0.82 %
Kolta 11 0.53 %
Újlót 10 0.48 %
Szentmihályúr 8 0.38 %
Komját 8 0.38 %
Komáromszemere 6 0.29 %
Bánkeszi 6 0.29 %
Kisbaromlak 5 0.24 %
Nyitramalomszeg 5 0.24 %
Jászfalu 5 0.24 %
Jattó 4 0.19 %
Tótmegyer 4 0.19 %
Dögös 4 0.19 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Szencse 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Hull 3 0.14 %
Valkház 3 0.14 %
Csornok 2 0.10 %
Özdöge 2 0.10 %
Gyarak 1 0.05 %
Ohaj 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 28.63 %
Nagysurány 483 11.66 %
Komját 216 5.21 %
Bánkeszi 152 3.67 %
Tótmegyer 148 3.57 %
Udvard 142 3.43 %
Tardoskedd 118 2.85 %
Mánya 112 2.70 %
Özdöge 105 2.53 %
Újlót 101 2.44 %
Szencse 91 2.20 %
Ohaj 84 2.03 %
Nyitranagykér 82 1.98 %
Zsitvafödémes 82 1.98 %
Nyitramalomszeg 76 1.83 %
Gyarak 71 1.71 %
Szímő 70 1.69 %
Komáromszemere 70 1.69 %
Hull 70 1.69 %
Dögös 65 1.57 %
Jattó 65 1.57 %
Szentmihályúr 64 1.54 %
Fajkürt 63 1.52 %
Kolta 61 1.47 %
Jászfalu 59 1.42 %
Barsfüss 51 1.23 %
Rendve 49 1.18 %
Csornok 44 1.06 %
Komáromcsehi 44 1.06 %
Kisbaromlak 40 0.97 %
Pozba 35 0.84 %
Valkház 34 0.82 %
Kamocsa 33 0.80 %
Andód 31 0.75 %
Zsitvabesenyő 28 0.68 %
Barsbaracska 20 0.48 %
Érsekújvár 1 374 52.89 %
Nagysurány 198 7.62 %
Bánkeszi 92 3.54 %
Tótmegyer 84 3.23 %
Komját 53 2.04 %
Udvard 46 1.77 %
Szencse 46 1.77 %
Mánya 41 1.58 %
Újlót 38 1.46 %
Tardoskedd 38 1.46 %
Barsfüss 38 1.46 %
Hull 37 1.42 %
Ohaj 36 1.39 %
Zsitvafödémes 35 1.35 %
Nyitranagykér 34 1.31 %
Jattó 33 1.27 %
Andód 30 1.15 %
Jászfalu 27 1.04 %
Nyitramalomszeg 26 1.00 %
Kolta 24 0.92 %
Gyarak 24 0.92 %
Dögös 23 0.89 %
Rendve 20 0.77 %
Fajkürt 17 0.65 %
Csornok 17 0.65 %
Komáromszemere 17 0.65 %
Özdöge 17 0.65 %
Szímő 15 0.58 %
Kisbaromlak 13 0.50 %
Valkház 13 0.50 %
Pozba 10 0.38 %
Szentmihályúr 9 0.35 %
Komáromcsehi 9 0.35 %
Zsitvabesenyő 9 0.35 %
Barsbaracska 6 0.23 %
Kamocsa 6 0.23 %
Érsekújvár 1 846 61.88 %
Komját 223 7.48 %
Nagysurány 155 5.20 %
Bánkeszi 85 2.85 %
Tótmegyer 73 2.45 %
Udvard 59 1.98 %
Nyitranagykér 51 1.71 %
Tardoskedd 43 1.44 %
Andód 43 1.44 %
Zsitvafödémes 33 1.11 %
Újlót 29 0.97 %
Jászfalu 26 0.87 %
Mánya 24 0.80 %
Komáromszemere 24 0.80 %
Dögös 22 0.74 %
Nyitramalomszeg 22 0.74 %
Csornok 21 0.70 %
Özdöge 16 0.54 %
Barsfüss 16 0.54 %
Szímő 15 0.50 %
Hull 15 0.50 %
Jattó 14 0.47 %
Szencse 13 0.44 %
Ohaj 12 0.40 %
Kamocsa 12 0.40 %
Zsitvabesenyő 12 0.40 %
Rendve 12 0.40 %
Gyarak 11 0.37 %
Szentmihályúr 11 0.37 %
Kolta 9 0.30 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Barsbaracska 7 0.23 %
Fajkürt 6 0.20 %
Valkház 6 0.20 %
Pozba 4 0.13 %
Komáromcsehi 3 0.10 %
Érsekújvár 119 31.65 %
Udvard 24 6.38 %
Nagysurány 15 3.99 %
Tótmegyer 12 3.19 %
Bánkeszi 8 2.13 %
Újlót 7 1.86 %
Mánya 7 1.86 %
Kolta 6 1.60 %
Nyitranagykér 5 1.33 %
Komját 5 1.33 %
Zsitvafödémes 5 1.33 %
Tardoskedd 4 1.06 %
Nyitramalomszeg 3 0.80 %
Fajkürt 3 0.80 %
Özdöge 3 0.80 %
Barsbaracska 3 0.80 %
Szencse 3 0.80 %
Komáromszemere 3 0.80 %
Rendve 3 0.80 %
Dögös 3 0.80 %
Andód 2 0.53 %
Szentmihályúr 2 0.53 %
Jattó 2 0.53 %
Barsfüss 2 0.53 %
Zsitvabesenyő 2 0.53 %
Ohaj 2 0.53 %
Kamocsa 2 0.53 %
Komáromcsehi 2 0.53 %
Pozba 1 0.27 %
Gyarak 1 0.27 %
Jászfalu 1 0.27 %
Hull 1 0.27 %
Csornok 1 0.27 %
Valkház 1 0.27 %
Szímő 1 0.27 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
SNS
876 29.31%
KDH
627 20.98%
KSČ
541 18.10%
VPN
414 13.85%
SPV
149 4.98%
DS
134 4.48%
SZ
80 2.68%
SSL
60 2.01%
SD
52 1.74%
Együttélés-MKDM
27 0.90%
DÚRS
16 0.54%
Egyéb
13 0.43%
Érvényes szavazatok 2989
HZDS
1275 45.81%
SDĽ
465 16.71%
SNS
413 14.84%
SDSS
178 6.40%
KDH
156 5.61%
SKDH
66 2.37%
SZS
42 1.51%
ODÚ
37 1.33%
DS-ODS
30 1.08%
KSS
28 1.01%
SZ
22 0.79%
Együttélés-MKDM
19 0.68%
Egyéb
52 1.87%
Érvényes szavazatok 2783
HZDS-RSS
1359 52.03%
SNS
322 12.33%
SP-VOĽBA
306 11.72%
ZRS
152 5.82%
KDH
98 3.75%
92 3.52%
KSÚ
65 2.49%
KSS
56 2.14%
DS
56 2.14%
SPK
35 1.34%
MK
24 0.92%
NS
19 0.73%
HZPCS
14 0.54%
Egyéb
14 0.54%
Érvényes szavazatok 2612
HZDS
988 35.44%
SDĽ
538 19.30%
SDK
511 18.33%
SNS
379 13.59%
SOP
191 6.85%
KSS
90 3.23%
MKP
24 0.86%
NSK
23 0.82%
Egyéb
44 1.58%
Érvényes szavazatok 2788
HZDS
650 26.49%
SMER
491 20.01%
ANO
218 8.88%
SDKU
207 8.44%
KSS
170 6.93%
KDH
136 5.54%
PSNS
125 5.09%
SNS
117 4.77%
HZD
80 3.26%
MKP
48 1.96%
SDĽ
44 1.79%
SDA
34 1.39%
ROISR
33 1.34%
ZAR
14 0.57%
OKS
14 0.57%
SZS
13 0.53%
SDPO
12 0.49%
NOSNP
12 0.49%
ZRS
10 0.41%
ROSA
10 0.41%
Egyéb
16 0.65%
Érvényes szavazatok 2454
SMER
750 40.78%
SNS
361 19.63%
SDKU DS
215 11.69%
ĽS HZDS
195 10.60%
KDH
92 5.00%
KSS
67 3.64%
SF
46 2.50%
MKP
42 2.28%
ANO
19 1.03%
ASV
12 0.65%
NADEJ
9 0.49%
Egyéb
31 1.69%
Érvényes szavazatok 1839
SMER
922 48.42%
SaS
245 12.87%
SDKU DS
206 10.82%
SNS
181 9.51%
KDH
88 4.62%
Most-Híd
57 2.99%
LSNS
51 2.68%
SDĽ
47 2.47%
ĽS HZDS
40 2.10%
Únia
20 1.05%
KSS
16 0.84%
ND
14 0.74%
MKP
5 0.26%
Egyéb
12 0.63%
Érvényes szavazatok 1904
SMER SD
1209 62.74%
SNS
118 6.12%
KDH
99 5.14%
OĽaNO
91 4.72%
SaS
76 3.94%
LSNS
75 3.89%
SDKU DS
60 3.11%
Most-Híd
45 2.34%
99 Percent
41 2.13%
ĽS HZDS
20 1.04%
Zmena zdola DU
16 0.83%
SF
14 0.73%
PaS
12 0.62%
SSS NM
11 0.57%
KSS
8 0.42%
NaS ns
8 0.42%
MKP
3 0.16%
Egyéb
21 1.09%
Érvényes szavazatok 1927
SMER SD
735 40.05%
SNS
224 12.21%
LSNS
187 10.19%
SME RODINA
178 9.70%
OĽANO-NOVA
150 8.17%
SaS
123 6.70%
#SIEŤ
69 3.76%
Most-Híd
56 3.05%
KDH
50 2.72%
SKOK!
16 0.87%
SZS
11 0.60%
KSS
8 0.44%
MKP
4 0.22%
Egyéb
24 1.31%
Érvényes szavazatok 1835
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések