SK
DS
.....

Várkony

Településrész

címer zászló
840 97% magyar 1910
932 98% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vrakúň
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Bendőpuszta, Csérepuszta, Falurét, Kengyeles, Kétútköze, Kis-tó, Lapsár, Magla, Malomhely, Nyárad
Koordináták:
47.93765067, 17.60488272
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
114 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93025

Nyékvárkony község része a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz központjában, Dunaszerdahelytől 7 km-re délre. Teljesen egybeépült a tőle északra fekvő Csallóköznyékkel, melytől a Bősi-csatorna választja el.

Közigazgatás

1940 óta Nyékvárkony község két településrészének és kataszteri területének egyike, korábban önálló kisközségként 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Dunaszerdahelyi járáshoz. Területe (24,96 km²) az elmúlt évszázadban nem változott, a község területének 65,1 %-át alkotja.

Népesség

1939-ben 987, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 2011-ben 1496 lakosa volt, itt élt a község lakosságának 58 %-a.

Történelem

Régi kun település, a Guth-Keled nemzetségbeli Amade család ősi fészke; annak bősi uradalmához tartozott. Ezt a család 1264-ben szerezte meg. Nevével először egy 1260-ban kelt oklevélben találkozunk Warkun alakban. További megjelenési formái: 1284-ben Warkon, 1786-ban Warkony, 1948-ban Vrakúň. A XIII. század első felében az Amadé család szerzi meg. Bős csak 1264-ben kerül a birtokukba, s a XV. században székhelyüket is áthelyezték oda; ettől kezdve Várkony jelentősége hanyatlott. Az 1553. évi portális összeírásban 15 portával szerepel, de e században városi szabadalmat is kapott. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban 63 házzal és 471 lakossal szerepel. A XIX. század elején Amade Tádé gróf a község legnagyobb birtokosa; uradalmi fácánost és tehenészetet alakított itt ki. 1845-ben férfiágon kihalt az Amade család; az itteni birtokokat az Amadék szenei kastélyában székelő Schmertzig család szerezte meg. Ők a XIX. és a XX. század fordulóján itt levő birtokaikat eladták Ikvai Pfeiffer Mátyásnak; a Pfeiffer család a XIX. század végén szeszfőzdét és gőzmalmot telepített a birtokra, de 1935-ben az egészet eladta Belkó Józsefnek. A XX. század első felében a Nyírsi és a Végh családnak is voltak itt birtokrészei. 1912-ben a lakosok fogyasztási szövetkezetet hoztak létre. 1940-ben Nyékvárkony néven egyesítették Csallóköznyékkel.

Mai jelentősége

Ld. Nyékvárkony

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VÁRKONY. Magyar falu Pozsony Várm. földes Ura G. Amade Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Nyékihez közel; határja 2 nyomásbéli, tiszta búzát, és rozsot terem, legelője, réttye, és erdeje is van; piatza Szerdahelyen, és Somorján.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Várkony, Poson vm. magyar falu, Bőshöz 3 fertálynyira. Számlál 395 kath., 1 ref., 8 zsidó lak. Van kath. paroch. temploma, tehenészete, fáczános kertje. Fő gazdagsága sok rétjeiben, s legelőjében áll; erdeje is derék. F. u. gr. Amade örök.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Várkony, kisközség az Alsó-Csallóközben, 85 házzal és 803, róm. kath. vallású lakossal. Ősi kun telep, mely 1015-ben már említve van. A várkonyi Amade család törzshelye, melynek itt, a hagyomány szerint, várkastélya is volt, de ennek nyoma már végkép eltünt. A XVI. században városi szabadalmai voltak. Az 1553-iki portális összeírásban 15 portája van felvéve. A mult század elején Amade Tádé grófot uralta, kinek itt híres tehenészete és fáczánosa volt. Ma ikvai Pfeifer Mátyásnak van itt nagyobb birtoka, szeszgyára és gőzmalma. A község Malomhely és Kőhíd nevű dűlői azt bizonyítják, hogy hajdan a Dunának egyik ága itt folyt; ma ugyanis a község közelében nincs víz. Plébániája 1308-ban már említve van és ebből az időből látszik származni korai gót stilű temploma is. Ide tartoznak Bendő és Malomhely puszták és a Csére major. A lakosok fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község postája Csallóköz-Nyék, távírója Bős és vasúti állomása Dunaszerdahely.

Magyar Katolikus Lexikon

Várkony, Nyékvárkony, v. Pozsony vm. (Vrakúň, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. dunaszerdahelyi esp. ker-ében. – 1300: már létezett. Tp-át id. Szt Jakab tit-ra sztelték. Akv. 1691-től. Kegyura 1880: Schmertzing Tádé br. Anyanyelve 1880: m. – Filiája 1917: Csallóköznyék. – Lakói 1940: 1712 r.k., 1 g.k., 6 ev., 6 ref., 12 izr., össz. 1737 ; 1991: össz. 2470, m. 2305 (93,32%); 2001: össz. 2537, m. 2351 (92,67%). ** Némethy 1894:308. – Pozsony vm. 1895:125. – Gerecze II:686. – Schem. Strig. 1917:185.

Kucman Eta

1951.5.15.
Várkony - megszületett
Névelőfordulások
1260
Warkun
1284
Warkon
1773
Várkony
1786
Warkony
1808
Várkony

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 542 90%
szlovákok 15 2%
németek 7 1%
egyéb 40 7%
összlétszám 604
magyarok 840 97%
szlovákok 10 1%
németek 1 0%
egyéb 15 2%
összlétszám 866
magyarok 932 98%
szlovákok 6 1%
németek 1 0%
egyéb 10 1%
összlétszám 949
Mai közigazgatás

Bejelentések