SK
SC
.....

Zonctorony

Község

címer zászló
431 98% magyar 1910
571 47% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zonctorony
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tureň
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás:
Pozsony vármegye
Szenci járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Akoli földek, Baktőgyesi rétek, Bartalkút, Bodzás, Csandal, Dunatorony, Gyepföld, Hosszú-rét, Kis-rétek, Lóherés, Nagyholdszeg, Réti-föld, Réti-tó, Rétitói föld, Sóvető, Zátonyok, Zonc
Koordináták:
48.19030380, 17.39177513
Terület:
5,30 km2
Rang:
község
Népesség:
1115
Tszf. magasság:
126 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90301
Település kód:
508284
Szervezeti azonosító:
305138
Adóazonosító:
2020662292

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben, a Feketevíz-partján, Szenctől 5 km-re délre fekszik. Elődközségei, Zonc és Dunatorony teljesen egybeépütek, kataszteri határuk épp a falu közepén található katolikus templomon halad keresztül. Mellékutak kötik össze Egyházfával (4 km), Szenccel és Dunasápújfaluval (4 km). Nyugatról Dunasápújfalu, északról Szenc, keletről Királyfa, délkeletről Hegysúr, délről pedig Jányok községekkel határos. Déli határának egy részét a Kis-Duna alkotja, de határának kis része túlnyúlik azon, át a Felső-Csallóközre (Rétitói-föld).

Közigazgatás

1943-ban alakult Zonc és Dunatorony kisközségek egyesítésével. Elődközségei kisközségként 1920-ig Pozsony vármegye Szenci járásához tartoztak. A csehszlovák közigazgatásban 1923-1949 között a Galántai, 1949-1960 között a Szenci, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás) és a magyar közigazgatásban egyesítették a két települést. Zonctorony két kataszteri területre oszlik, melyek egyenként 2, egymással össze nem függő részből tevődnek össze: Zonc (2,55 km²) és Dunatorony (2,76 km²). Területük az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Elődközségeinek 1910-ben 442, 1939-ben 614, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosuk volt. Magyar többségét napjainkig megőrizte, bár az asszimiláció és a betelepülés révén 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya 13,8 %-ról 36,7 %-ra nőtt. Az 1991-2001 közötti évtizedben a község népessége még stagnált, 2001-2011 között azonban ide is elért a pozsonyi agglomeráció községeit érintő tömeges betelepülés és 10 év alatt 16,2 %-al nőtt a lakosság száma. Lakosságának többsége (80,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

Zoncot IV. Béla király 1252-ben kelt adománylevele említi először "Zwnch" alakban. Pozsony várának uradalmához tartozott, 1524-től a gellei érseki szék része volt. Később újra a királyé, majd a Pálffy család birtoka lett. A 18. században még részben szlovák lakossága a 19. századra elmagyarosodott. Dunatorony első említése 1252-ből származik "Chondol" néven. 1326-ban az akkori pozsonyi káptalan igazgatása alá került és mindvégig oda tartozott. Lakói mezőgazdaságból éltek. A községben semmilyen történelmi emlék nem maradt fenn. A hagyomány azt tartja, hogy itt egykor nevezetes kastély állt halastavakkal, azonban azt semmilyen forrás nem támasztja alá. Iskolája 1926-ban épült. 1920-ban mindkét kisközség Csehszlovákiához került, majd 1938-ban visszacsatolták őket Magyarországhoz (1945-ig) és 1943-ban egyesítették őket Zonctorony néven. Lakossága 1984-ben egységesen fellépett a magyar iskolák tervezett leépítése ellen.

Mai jelentősége

A községben vegyes magyar-szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda, valamint egészségkárosodott fiatalok intézete (Nefelejcs) működik. Római katolikus temploma 1833-ban temetőkápolnaként épült, mai formáját 1955-ben nyerte el. Haranglába 1883-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZONCZ. Magyar, és tót falu Pozsony Várm. földes Ura Gr. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Egyházfalvához közel, mellynek filiája; Hegy-Súrral, Péntek Súrral, és Újfaluval is határos; határja 2 nyomásbéli, szántó földgyein kivűl kevés réttye is van, fája fűszfákból áll. TORONY. Tót falu Posony Várm. földes Ura a’ Posonyi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Egyházfalvához közel, mellynek filiája; Bodóházhoz, Duna-Újfaluhoz is közel; határja igen szűk, kevés szántóföldgyeiből, és réttyeiből szerzik élelmeket, fája fűzfa, piatza Bazinban, és Posonyban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zoncz, Poson mgye. tót f. a kis Duna bal partján: 148 kath. lak., erdővel, s jó legelővel. F. u. gr. Pálffy senioratusa. Ut. p. Cseklész. Torony, tót falu, Poson vmegyében, a Feketeviz mellett: 138 kath. lak. F. u. a posoni káptalan. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zoncz, magyar kisközség a Feketevíz és a Kisduna között, 37 házzal és 233 lakossal, a kik róm. kath. vallásúak. Hajdan pozsonyi várbirtok volt, melyet II. Lajos király 1524-ben e várbirtokok közül kivett és a gellei érseki székhez csatolt. 1553-ban királyi birtok. Lakosai tótok voltak. Ujabb korban birtokosai a Pálffyak lettek és ma is a gróf Pálffy-szeniorátusnak van itt nagyobb birtoka. A községen kívül kápolna áll, mely 1833-ban épült. Ide tartozik Sóvető puszta. A község postája Magyarbél, távírója és vasúti állomása Szempcz. Torony, magyar kisközség, 25 házzal és 154 róm. kath. vallású lakossal. 1253-ban Csandal néven IV. Béla Tepuz fiának, Miklósnak adományozza. Ettől Jánoki Jakab vette meg és a pozsonyi káptalannak hagyományozta. 1292-ben már Tornyos-Csandal néven találjuk említeni, a mikor Benedek és rokonai, a pozsonyi káptalan előtt, itteni birtokuk egy része fölött intézkednek. Az 1553-iki portális öszeírásban már Thorony néven szerepel és benne csak a pozsonyi káptalan 8 portája adózik. Mindvégig a pozsonyi káptalan maradt az ura, ma azonban nincs nagyobb birtokosa. Postája Magyarbél, távírója és vasúti állomása Szempcz. Ide tartozik Sóvető puszta.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zonc. Az Árpádházi királyok alatt pozsonyi várföld, majd II. Lajos 1524-ben a gellei érsekségnek adományozza. Később királyi tulajdon, majd a XVII. század végétől a Pálffy grófok birtoka. Hozzátartozik Sóvetőpuszta. A község területe 443 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 305. Dunatorony. Azelőtt Torony. IV. Béla egyik 1253-ból fennmaradt oklevele Csandal néven Tepuz fia Miklósnak ajándékozza. 1292-ben azonban már Tornyos-Csandal, 1553-ban pedig Thorony alakban írják. A XIII. század végétől a pozsonyi káptalan a birtokosa. Hozzátartozik Sóvetőpuszta. A község területe 480 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 309.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Zonc kk. galántai járás. Az Árpádok alatt pozsonyi várföld. II. Lajos 1524-ben a gellei érsekségnek adományozza. Később királyi tulajdon, a 17. sz. végétől a Pálffy grófok birtoka. Területe: 443 k. h. Lakosság: 305. Ebből magyar: 300, német: 1, szlovák: 41. Magy. beszél: 304. Vallás szerint: r. k. 305. Fb. I. 0, II. 0, III. 31. Népsűrűség: 119.6. Lakóház: 64. Szolgabírói kirendeltség: Szenc. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc, vá. Szenc és Magyarbél, u. p. és u. t. Magyarbél. Dunatorony kk. galántai járás. Ezelőtt Torony. 1253-ból fennmaradt királyi oklevél szerint Csandal néven Tepuz fia Miklósnak birtokába kerül. 1292-ben Tornyos Csandalnak hívják, 1553-ban Thoronynak nevezik. A 13-ik századtól a pozsonyi káptalan birtoka. Hozzátartozik Sóvetőpuszta. Területe: 480 k. h Lakosság: 309. Ebből m.: 307, n.: 1, szl.: 1. Magy. beszél: 309. Vallás szerint: r. k.: 308, ref. 1. Fb. I. 1, II. 4, III. 31. Népsűrűség: 112. Lakóház: 58. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc. Vá. Szene és Magyarbél, u. p. és u. t. Magyarbél

Névelőfordulások
1773
Torony,
1786
Torony,
1808
Torony, Turňa,
1913
Dunatorony,
1920
Turňa,
1927
Tureň, Torony
1938
Dunatorony,
1943
Zonctorony,
1945
Zonctureň, Zonctorony,
1948
Tureň
1994
Zonctorony

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Zonctorony (Tureň) 36
Telefon: 0245918090
Fax: 0245918111

Honlap: turen.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Čermák Štefan (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Vršková Nikola (Független)
Blahútová Katarína (Független)
Cisár Dominik (Független)
Vokaliková Gabriela (Független)
Mészáros Róbert (Független)
Venchich Attila (SMK-MKP)
Petríková Júlia (SMK-MKP)
Független 71% Független 5 képviselö SMK-MKP 29% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Magyar és Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Zonctorony 200

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Zonctorony 300

Zonctoronyi Községi Hivatal

Zonctorony 36

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 308 82%
szlovákok 30 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 5%
egyéb 21 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 376
magyarok 431 98%
szlovákok 7 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 450 98%
szlovákok 9 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 460
magyarok 728 86%
szlovákok 117 14%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 846
magyarok 648 77%
szlovákok 189 22%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 842
magyarok 575 58%
szlovákok 361 37%
ruszinok 1 0%
romák 3 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 1%
németek 1 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 32 3%
összlétszám 983
magyarok 571 47%
szlovákok 606 50%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 5 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 21 2%
összlétszám 1214
összlétszám 193
magyarok 166 86%
szlovákok 13 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 2%
egyéb 11 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 183
magyarok 142 78%
szlovákok 17 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 8%
egyéb 10 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 240
magyarok 231 96%
szlovákok 5 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 202
magyarok 200 99%
szlovákok 2 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 239
magyarok 236 99%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 221
magyarok 214 97%
szlovákok 6 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 909
Választási részvétel: 71.07 %
Kiadott boríték: 646
Bedobott boríték: 645

Polgármester

Érvényes szavazólap: 640
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Čermák Štefan 361 56.41 % MOST - HÍD
Vokaliková Gabriela 279 43.59 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vršková Nikola 290 Független
Blahútová Katarína 255 Független
Cisár Dominik 240 Független
Venchich Attila 238 SMK-MKP
Vokaliková Gabriela 225 Független
Mészáros Róbert 207 Független
Petríková Júlia 197 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 71.43% Független 5 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 866
Választási részvétel: 19.63 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170
Választásra jogosult: 865
Választási részvétel: 17.69 %
Kiadott boríték: 153
Bedobott boríték: 153
Választásra jogosult: 897
Választási részvétel: 25,30 %
Kiadott boríték: 227
Bedobott boríték: 227

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 166
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 227
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 132 79.52 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Daniel Krajcer 17 10.24 % NOVA
Monika Flašíková - Beňová 6 3.61 % SMER - SD
Zdenka Beňová 5 3.01 % ĽS Naše Slovensko
Gabriel Karácsony 2 1.20 % PD
Jaroslav Paška 2 1.20 % SNS
Anton Čulen 1 0.60 % MS
Roman Ruhig 1 0.60 % NP
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Karol Ondriáš 0 0.00 % KSS
Oskar Dobrovodský 0 0.00 % NaS - ns
Monika Flašíková - Beňová 8 5.23% SMER - SD
Pavol Frešo 97 42.73 % Független
Juraj Droba 42 18.50 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Ján Mrva 29 12.78 % Független
Daniel Krajcer 24 10.57 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Rudolf Kusý 16 7.05 % Független
Milan Ftáčnik 9 3.96 % Független
Martin Jakubec 3 1.32 % Független
Jozef Uhler 3 1.32 % Független
Ľubomír Huďo 2 0.88 % Független
Natália Hanulíková 1 0.44 % SZS
Jozef Danko 1 0.44 % Független
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Jalal Suleiman 0 0.00 % KSS
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 159
Érvényes szavazólap: 222
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Gujber 133 83.65% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Peter Ondrus 16 10.06% Független
Dušan Šebok 6 3.77% SMER - SD
Radoslav Štiglic 4 2.52% SMS
Ladislav Gujber 141 63.51% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Peter Farkaš 34 15.32% Független
Dušan Šebok 23 10.36% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Miloš Floch 14 6.31% Független
Erika Ďurčová 10 4.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 34.03 %
Magyarbél 92 12.09 %
Pozsonysárfő 90 11.83 %
Csataj 67 8.80 %
Dunasápújfalu 50 6.57 %
Nagyborsa 42 5.52 %
Szigetmajor 37 4.86 %
Réte 30 3.94 %
Zonctorony 23 3.02 %
Újvilágmajor 22 2.89 %
Hegysúr 21 2.76 %
Egyházfa 18 2.37 %
Pozsonyboldogfa 10 1.31 %
Dunasápújfalu 76 28.36 %
Magyarbél 38 14.18 %
Pozsonysárfő 31 11.57 %
Királyfa 26 9.70 %
Csataj 22 8.21 %
Réte 22 8.21 %
Hegysúr 12 4.48 %
Nagyborsa 10 3.73 %
Zonctorony 10 3.73 %
Szigetmajor 8 2.99 %
Egyházfa 7 2.61 %
Pozsonyboldogfa 4 1.49 %
Újvilágmajor 2 0.75 %
Dunasápújfalu 227 16.43 %
Hegysúr 216 15.63 %
Magyarbél 167 12.08 %
Réte 156 11.29 %
Zonctorony 141 10.20 %
Egyházfa 125 9.04 %
Pozsonyboldogfa 94 6.80 %
Pozsonysárfő 85 6.15 %
Nagyborsa 59 4.27 %
Csataj 58 4.20 %
Királyfa 36 2.60 %
Szigetmajor 16 1.16 %
Újvilágmajor 2 0.14 %
Királyfa 65 20.77 %
Dunasápújfalu 47 15.02 %
Magyarbél 41 13.10 %
Pozsonysárfő 40 12.78 %
Csataj 32 10.22 %
Nagyborsa 20 6.39 %
Réte 17 5.43 %
Hegysúr 14 4.47 %
Zonctorony 14 4.47 %
Egyházfa 10 3.19 %
Pozsonyboldogfa 7 2.24 %
Szigetmajor 5 1.60 %
Újvilágmajor 1 0.32 %
Magyarbél 116 17.87 %
Dunasápújfalu 109 16.80 %
Pozsonysárfő 107 16.49 %
Királyfa 74 11.40 %
Csataj 61 9.40 %
Réte 44 6.78 %
Nagyborsa 38 5.86 %
Zonctorony 34 5.24 %
Egyházfa 19 2.93 %
Hegysúr 17 2.62 %
Szigetmajor 14 2.16 %
Pozsonyboldogfa 13 2.00 %
Újvilágmajor 3 0.46 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
395 69.79%
VPN
90 15.90%
KSČ
19 3.36%
SZ
18 3.18%
SPV
16 2.83%
KDH
9 1.59%
SNS
8 1.41%
SSL
6 1.06%
DS
3 0.53%
Egyéb
2 0.35%
Érvényes szavazatok 566
Együttélés-MKDM
422 85.95%
HZDS
21 4.28%
Magyar Polgári Párt
12 2.44%
SDĽ
11 2.24%
SZS
5 1.02%
HZSP-SRÚ
4 0.81%
SDSS
4 0.81%
KSS
3 0.61%
SZ
2 0.41%
ODÚ
2 0.41%
Egyéb
5 1.02%
Érvényes szavazatok 491
MK
384 84.77%
SP-VOĽBA
14 3.09%
HZDS-RSS
10 2.21%
8 1.77%
DS
7 1.55%
KDH
6 1.32%
HZPCS
6 1.32%
KSS
6 1.32%
SPK
6 1.32%
ZRS
3 0.66%
SD
2 0.44%
Egyéb
1 0.22%
Érvényes szavazatok 453
MKP
405 72.06%
SDK
104 18.51%
HZDS
15 2.67%
SDĽ
14 2.49%
SOP
10 1.78%
KSS
6 1.07%
Egyéb
8 1.42%
Érvényes szavazatok 562
MKP
445 83.96%
SDKU
22 4.15%
ANO
17 3.21%
HZDS
10 1.89%
SMER
9 1.70%
KDH
6 1.13%
KSS
5 0.94%
HZD
4 0.75%
Egyéb
12 2.26%
Érvényes szavazatok 530
MKP
365 77.49%
SDKU DS
40 8.49%
SMER
26 5.52%
KDH
10 2.12%
SNS
7 1.49%
SF
5 1.06%
ĽS HZDS
4 0.85%
KSS
4 0.85%
HZD
3 0.64%
SOS
2 0.42%
ANO
2 0.42%
Egyéb
3 0.64%
Érvényes szavazatok 471
Most-Híd
320 55.46%
MKP
101 17.50%
SDKU DS
60 10.40%
SaS
33 5.72%
SMER
26 4.51%
KDH
13 2.25%
SDĽ
10 1.73%
ĽS HZDS
6 1.04%
SNS
3 0.52%
Egyéb
5 0.87%
Érvényes szavazatok 577
Most-Híd
300 52.72%
MKP
103 18.10%
OĽaNO
37 6.50%
SMER SD
36 6.33%
SaS
26 4.57%
99 Percent
21 3.69%
SDKU DS
21 3.69%
KDH
12 2.11%
SSS NM
4 0.70%
SNS
3 0.53%
Egyéb
6 1.05%
Érvényes szavazatok 569
Most-Híd
186 29.62%
MKP
170 27.07%
SaS
77 12.26%
OĽANO-NOVA
49 7.80%
SME RODINA
38 6.05%
SMER SD
33 5.25%
#SIEŤ
23 3.66%
LSNS
12 1.91%
KDH
10 1.59%
SNS
8 1.27%
KSZS
8 1.27%
SKOK!
6 0.96%
MKDA-MKDSZ
3 0.48%
SDKU DS
3 0.48%
Egyéb
2 0.32%
Érvényes szavazatok 628
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések