SK
RS
.....

Ajnácskő

Község

címer zászló
821 99% magyar 1910
872 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ajnácskő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hajnáčka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység
Más földrajzi nevek:
Állomástelep, Barakpuszta, Bataházapuszta, Cseres-hegy, Csevicepuszta, Gortvapuszta, Gortva-tető, Hegyes-kő, Malom-hegy, Matracs-hegy, Mulató-bérc, Nagy-Bogdánc, Ragács-hegy, Sas-bükk, Sasbükkpuszta,
Koordináták:
48.21638489, 19.95256615
Terület:
25,67 km2
Rang:
község
Népesség:
1171
Tszf. magasság:
224 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98033
Település kód:
514811
Szervezeti azonosító:
318736
Adóazonosító:
2021230145

A község az Ajnácskői-hegység középső részén, a Gortva-patak vulkáni kúpokkal körülvett völgyében fekszik, Fülektől 14 km-re délkeletre; Feledtől 19 km-re, Rimaszombattól pedig 31 km-re délnyugatra. Területének több mint felét erdő borítja, egy része a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet része. A falutól nyugatra a község határa a Pogányvár 570 méterig magasodó fennsíkjáig terjed, keletre több különálló vulkáni kúp sorakozik (Hegyes-kő, Zabodakő, Szár-kő), legmagasabb közülük a Ragács (537 m). A falutól északra fekvő, részben a községhez tartozó Gortva-völgyben halad a Füleket Sajószentkirállyal összekötő 571-es főút és a Fülek-Bánréve vasútvonal (megállóhely a téglagyárnál). A falu az 571-es útról a vasútállomás közelében leágazó, Almágyra (4 km) vezető mellékúton közelíthető meg. Nyugatról Sőreg, északról Balogfala, északkeletről Kerekgede, keletről Détér, délkeletről Almágy, délnyugatról Óbást községekkel határos. Délnyugati határa Gömör-Kishont és Nógrád vármegyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1951-ig a Feledi járáshoz, 1951-1960 között a Füleki járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe 1949 után 44,9 %-al gyarapodott (17,71 km²-ről 25,67 km²) a korábban Sőreghez tartozó Gortvapuszta Ajnácskőhöz csatolásával.

Népesség

1910-ben 830, 1921-ben 1024, 1938-ban pedig 1146, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovák nemzetiségűek aránya 1921-ben 11,2 % volt. Népességének maximumát (1438 fő) 1970-ben érte el, az elkövetkező két évtizedben 16,5 %-os csökkenés (1991-re 1200 főre a lakosságszám) figyelhető meg. Népességszáma az 1991-2011 közötti időszakban stabillan alakult, a szlovákok aránya ez idő alatt 9,8 %-ról 15,3 %-ra nőtt, a túlnyomó többség (81,5 %) ma is magyar nemzetiségű. A lakosság 13,9 %-a a roma etnikumhoz tartozik, a roma nemzetiségűek aránya 2,2 %. A túlnyomó többség (93,6 %) római katolikus vallású. Ajnácskőnek négy településrésze van, 2011-ben a lakosság négyötöde (961 fő) élt Ajnácskő faluban, 8,7 %-a Csevicepusztán (104 fő), 5,4 %-a Gortvapusztán (65 fő), 5,3 %-a pedig Téglagyár településrészen (63 fő).

Történelem

A tatárjárás ideje alatt építették várát, mely nagy jelentőséggel bírt. Csák Máté hatalmának gyengülésekor Károly Róbert elkobozza a várat és a Szécsényi családnak adományozza. 1424-ben Luxemburgi Zsigmond száműzte az akkori birtokost és feleségének, Cillei Borbálának adományozta. Zsigmond halála után egy ideig huszita megszállás alá került, majd a Palóczy család kezébe kerül a birtok. Később Bebek Ferenc, a Kubinyiak és a Feledyek is megszerzik maguknak. A törökök három alkalommal is elfoglalták a várat (az 1540-es években, 1566-1593 között, 1645-1649 között). Amikor 1649-ben Fekete György visszafoglalta a várat, a törökök felrobbantották védműveit és ostrom nélkül elmenekültek. Bár helyreállították, 1703-ban egy tűzvészben ismét elpusztult. 1709-ben gróf Bercsényi Miklós fővezér rövid ideig megszállt benne, és a vár udvarán végeztette ki a hazaáruló Szegedi Ignácot. 1744-ben még bebútorozott termeiben laktak a Vay lányok, akik Vécseyek után a vár felének örökösei voltak. A 18. század második felében teljesen elpusztult, ennek körülményeiről azonban nem számolnak be források. A falut 1255-ben Kues, 1344-ben Aynaskw, 1427-ben Aynaskewalya, 1565-ben Hayanchkeallya néven szerepel az írott forrásokban. A vár tartozéka volt, lakói kezdetben földművesek, pásztorok voltak. Parokiális egyházát 1355-ben említik először, a középkorban tekintélyes faluvá fejlődött, hegyes és nehezen művelhető határa ellenére. Később több nemesi család birtoka (Lorántfy-, Vay-, Vécsey-, Kemény-családok). A török uralom alatt elnéptelenedett, 1563-ra teljesen elpusztásodott. A 17. században már mint majorság települt újjá, lakói az uraság alkalmazottjai, kézművesei és szolgái voltak, csaknem kizárólag magyarok. Középkori egyháza a török háborúk során megszűnt, 1766-ban Egyházasbást leányegyházaként szerepel. 1773-ban 13 zsellércsalád és néhány uradalmi kézműves lakta. 1828-ban 84 házában 375 lakos élt. A 19. század végén téglagyár létesült a községben, a környező, vulkanikus eredetű hegyekben számos kőbányát nyitottak. 1872-ben megépült a Fülek-Bánréve vasútvonal, melynek egyik állomása Ajnácskő határában létesült. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után új téglagyár és péküzem is létesült a községben, a korábban Sőreghez tartozó Gortvapusztát Ajnácskőhöz csatolták. Az Ajnácskőhöz tartozó Gortvapuszta, az egykori Gortva falu a 11. században alakult, egyike volt a Gortva-völgy első településeinek, a bolondóci magyar várjobbágyság alapította. 1240-ben Bánk bán elkobzott birtokaként a Türje-nembeli Gecse comes birtoka, később a Gortvay-családé, mely innen vette nevét. A középkorban egyházas hely volt, a Mindenszenteknek szentelt templommal. Az első török betörések során, a 16. század derekán pusztult el, 1554-ben említik utoljára a lakott helyek között. 1790-ben még említik templomának maradványait („Pusztatemplom“).

Mai jelentősége

Ajnácskő magyar tannyelvű 1-4 osztályos általános iskolával és óvodával rendelkezik. A falu fölé magasodó 335 méter magas bazaltsziklán, a Várhegyen láthatóak a 18. században elpusztult vár romjai. A Várhegy melegkedvelő flórája mellett a község határában az 578 m magas Pogányvár bazaltkrátere és az 537 m magas Ragács bazaltfennsík 1964 óta természetvédelmi terület. Római katolikus temploma 1992-1994 között, a klasszicista stílusú Kubinyi-kúria 1810-1820 között épült. Csevicepusztán kénes-savanyú gyógyhatású ásványvízforrások fakadnak, a 20. század elején gyógyfürdő is működött itt. A 19. század óta ismert Csontos-árok későharmadkori emlősök leggazdagabb szlovákiai lelőhelye (1867-ben írták le először az itt fellelt maradványokat).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

AJNATSKÓ. Hajnatskő. Holott egy omlott vár is szemléltetik, elegyes magyar kisded falu Gömör Vármegyében, földes Urai külömbféle Nemes Urak, lakosai katolikusok, fekszik Serkétöl nem meszsze; e’ kis helység leg inkább az Uraságoknak majorjaibol áll, termő földgyök kevés, középszerű tulajdonságaihoz képest, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ajnácskő vagy Hajnácskő, magyar falu Gömör és Kis-Hont egyesült vgyékben, Rimaszombathoz délre 2 1/2 mfdnyire, közel Nográd vgyéhez, 520 kath., 260 ref. lak. Határa termékeny, s 3570 holdat tesz, mellyből az erdő, és a hasznavehetetlen rész felinél többet foglal el. Van szőlőhegye, és savanyú viz forrásai. F. u. a b. Kemény nemzetség, s m. – Hajdani hegyen fekvő vára, most omladékokban hever.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A fülek-miskolczi vasútvonal az ajnácskői dombvidék 250 méternyi alacsony hágóján, az Ipoly és a Rima-Sajó közti vízválasztónak egyik legalacsonyabb pontján át lép be a megyébe. E vasúttól délre esik az almágyi völgyben Ajnácskő helység. Környékén emelkednek ennek a vulkáni hegyvidéknek változatos ormai. Egy merész kupon a helység fölött állt egykor a vár, melynek urai voltak a Széchyek, majd Balassa Menyhért; a török is több izben elfoglalta. Régi dicsőségéről már csak romjai regélnek. Ajnácskő gyógyforrásai a jódtartalmú égvényes és földes, vasas savanyúvizek közé tartoznak. Kis fürdőjét ma leginkább csak a medvesalji palóczság látogatja. Innen a „Mulató bérczen” át Pogányvárra jutunk, melynek környékén tömérdek ősállat maradványát találjuk. Sziklaüregeiben az ásatások alkalmával kő és vas fegyverek, csont eszközök kerűltek fölszínre. Nem messze emelkedik a Ragács csúcs, melynek aljában ősemlősök maradványai lelhetők. Erről a csúcsról ellátni a Rima-völgyön végig Rimaszombatig s az Ipoly-völgyön Gács váráig.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ajnácskő, a Gortva-patak mellett, az ajnácskői várhegy alatt fekvő magyar kisközség. Házainak száma 124, lakosaié 678. Várának a vármegye történetében nevezetes szerepe volt, erről azonban más helyen van szó. A község és a vár nevét 1344 körül Anyaskw, Aynaskew és Aynachkw változatokban találjuk az oklevelekben. 1411-ben a Szécsényiek birtoka, 1424-ben királyi várbirtok, 1427-ben Borbála királynőé, 1435-ben Nógrádhoz számítják és ekkor már Pohárnok István bírta, négy évvel később azonban Salgai Miklós az ura. Ajnácskőaljáról, a mai faluról, 1427-ben találjuk az első említést. 1540-ben Balassa Menyhért bírta, 1546-ban török kézre került, 1550 körül a Kubinyiaké, kiktől Feledi Eustách foglalja el és megveszi Parlaghi Lászlótól, a király tiszttartójától. 1595 után Lórántffy Kristófnéra, Feledi Boldizsár nővérére száll a vár és az uradalom. A Lórántffyak után a Vécseyek és a Monayak kapnak reá kir. adományt. 1604-ben a Rhédey Ferencz birtoka, de 1609-ben ismét a Kubinyiak kapnak reá donátiót. 1619-ben Széchy Györgyé, 1645-ben elfoglalja a török, 1649-ben pedig Fekete László és házasság útján Vécsey Sándor nyer reá új adományt neje Fekete Mária révén, továbbá Vayné Fekete Erzsébet. Ez időben Fekete László az akkor megrongált várat alaposan helyreállította és megerősítette. A Vécseyek mellett a Vayak is birtokosai lesznek és 1705 után már a fél uradalom az övék. A Vayak révén, negyed részének 1895-ben Teleky Ádám lett a tulajdonosa. A mult század elején Hajnácskő néven is említik a községet és ekkor már a Wesselényi, a Jósika, a Károlyi és a Kemény családot uralja; ma Károlyi-Ebeczky Eleknének, báró Kemény Gejzának, gróf Teleky Károlynak, Margulit Gyulának és Sarlay Pálnak van itt birtoka. A községnek egyik geologiai nevezetessége a Ragács, hajdani tűzhányó, a pogányvári kráter, mely a hagyomány szerint onnan veszi elnevezését, hogy a csehek idejében a husziták az e hegyen található salakdarabokból váracsot építettek, melyet a lakosok pogányvárnak neveztek el. A község határa az ősemlősök gazdag lelőhelye, melyeknek számos érdekes példányát szállították már Budapestre, a földtani múzeumba. Itt már szafirt is találtak, és a romok között számos régiséget a török és korábbi időkből, melyek Ebeczky Elekné birtokában vannak. E vidék a mult században még híres szőlőtermő hely volt. Országszerte ismeretes volt mint gyógyfürdő is, melyet azonban a tulajdonos: báró Kemény család beszüntetett. A községhez tartozik Pózsa, Hangonyi-szállás, Sasbikk és Bataháza puszta, mely utóbbi Bat nevű elpusztult község emlékét tartja fenn. A község lakosai értékesítő és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A faluban van posta, távíró és vasúti állomás.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ajnácskő. A község melletti várhegyen állott Ajnácskő vára, amelynek kezdetben a Széchenyi-, majd a Salgainemzetség volt az ura. Salgai Istvántól 1424-ben elvették a várat és királyi katonaság vette azt birtokába. Zsigmond 1427-ben a királynőnek ajándékozta, aki azt 1435-ben tovább adja berzeviczi Pohárnok Istvánnak. 1438-ban a Pálóczi-család veszi zálogba a várat. Maga a község Zsigmond király idejében szerepel először az oklevelekben. 1411-ben még a Széchenyiek bírják, 1424-ben ezt is a király veszi birtokába, majd a várral együtt a községet is Czilley Borbála kapja. 1540-ben Balassa Menyhért birtokában van Ajnácskő. 1546-ban elfoglalják a törökök. Ezután a Kubinyiak, majd Feledi Eustách a község urai 1595 után házasság révén a Lórántffyakra száll a birtok, utánuk a Vécseyés Muray-családok élvezik egyideig a dominiumot. 1604-ben Rhédey Ferencé a község, mely később visszaszáll a Kubinyiakra. 1645-ben rövid időre török uralom alá kerül, de 1649-ben már Fekete Lászlóé és sógoráé, Vécsey Sándoré a birtok. 1705 után a Vaycsaládtól a birtok negyedrésze 1895-ben Feleky Ádám kezébe ment át. A mult század végén Károlyi Ebeczky Elekné, báró Kemény Géza, gróf Teleki Károly és Sarlay Pál voltak a földbirtokosok. A község területe 3078 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1146. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Állomástelep, Barakpuszta, Bataháza, Bükktetőpuszta, Cigánygödrepuszta, Hangonyi szállás, Pósza, Sasbikk, Téglagyár.

Kemény Gábor báró

1850 - 1851
Selmecbánya - tanult
1888. 10. 23.
Ajnácskő - elhunyt

báró Kemény Gábor

1888. 10. 23.
Ajnácskő - elhunyt

Szepesházy Kálmán

1919
Vámosbalog - megszületett A ma Vámosbaloghoz tartozó Felsőbalogon született.
Felsőbalog - tanult
Rimaszombat - tanult
Ajnácskő - kutatott
Névelőfordulások
1255
Kues
1344
Aynaskw
1427
Aynaskewalya
1565
Hayanchkeallya
1773
Ajnacskő, Hajnatschko, Hajnacžka,
1786
Ajnacskő, Hajnacko,
1808
Ajnácskő, Hajnácskő,
1863
Ajnácskő,
1920
Hajnáčka
1938
Ajnácskő,
1945
Hajnáčka
1994
Ajnácskö
2013
Ajnácskő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ajnácskő (Hajnáčka) 484
Telefon: 0475812143
Fax: 0475812144

Honlap: hajnacka.webnode.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Poprocký Ivan (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Farkaš Július (Független)
Bial Július (Független)
Tóth Tomáš (Független)
Szepessy Štefan (Független)
Chovan Atila (Független)
Pál Dionýz (NOVA)
Szamos Zsuzsanna (SMK-MKP)
Független 71% Független 5 képviselö NOVA 14% NOVA 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Ajnácskői Posta

Ajnácskő 484

Szent József Idősek és Felnőttek Otthona, nonprofit szervezet

Ajnácskő 246

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Ajnácskő 419

Ajnácskői Anyakönyvi Hivatal

Ajnácskő 484

Ajnácskői Községi Hivatal

Ajnácskő 484

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 492 88%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 2%
egyéb 50 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 560
magyarok 821 99%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 830
magyarok 881 86%
szlovákok 115 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 27 3%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1024
magyarok 1075 90%
szlovákok 117 10%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1200
magyarok 1004 86%
szlovákok 146 13%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1164
magyarok 972 81%
szlovákok 183 15%
romák 26 2%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1193
magyarok 872 77%
szlovákok 209 18%
romák 16 1%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 40 4%
összlétszám 1139
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 952
Választási részvétel: 74.68 %
Kiadott boríték: 711
Bedobott boríték: 709

Polgármester

Érvényes szavazólap: 699
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Poprocký Ivan 384 54.94 % SMK-MKP
Hunyák Jozef 315 45.06 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Farkaš Július 376 Független
Pál Dionýz 304 NOVA
Bial Július 274 Független
Tóth Tomáš 269 Független
Szamos Zsuzsanna 259 SMK-MKP
Szepessy Štefan 237 Független
Chovan Atila 227 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö KSS 14.29% KSS 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 71.43% Független 5 képviselö NOVA 14.29% NOVA 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 961
Választási részvétel: 25.81 %
Kiadott boríték: 248
Bedobott boríték: 248
Választásra jogosult: 961
Választási részvétel: 14.78 %
Kiadott boríték: 142
Bedobott boríték: 142
Választásra jogosult: 961
Választási részvétel: 31,42 %
Kiadott boríték: 302
Bedobott boríték: 302

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 232
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 293
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 168 72.41 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 30 12.93 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 8 3.45 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 5 2.16 % NP
Emil Samko 5 2.16 % KĽS
Jaroslav Sekerka 4 1.72 % KSS
Ondrej Binder 3 1.29 % Független
Ladislav Fízik 3 1.29 % ASV
Karol Konárik 2 0.86 % SNS
Jozef Sásik 2 0.86 % SĽS
Pavel Chovanec 2 0.86 % ÚSVIT
Marian Kotleba 23 16.43% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 187 63.82 % Független
Igor Kašper 34 11.60 % Független
Jozef Šimko 30 10.24 % Független
Marian Kotleba 16 5.46 % ĽSNS
Vojtech Kökény 10 3.41 % SRK
Martin Juhaniak 6 2.05 % Független
Viliam Baňák 3 1.02 % JĽSS
Stanislav Mičev 3 1.02 % Független
Zdenek Očovan 1 0.34 % NAJ
Martin Klus 1 0.34 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 1 0.34 % SĽSAH
Miroslav Gálik 1 0.34 % NAS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 245
Érvényes szavazólap: 299
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 138 56.33% SMK-MKP
Silvia Vargová 135 55.10% MOST - HÍD
Ladislav Lang 122 49.80% MOST - HÍD
František Auxt 84 34.29% SMK-MKP
Tomáš Agócs 79 32.24% MOST - HÍD
Jozef Pupala 75 30.61% KSS
Pavel Struhár 70 28.57% SMER - SD, KDH
Ladislav Rigó 65 26.53% SMK-MKP
Zoltán Bán 49 20.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 33 13.47% KDH, SMER - SD
Vojtech Szajkó 29 11.84% Független
Gejza Farkaš 25 10.20% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Mináč 24 9.80% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 15 6.12% Független
Tibor Lukáčka 14 5.71% ASV
Peter Vetrák 7 2.86% SĽS
Jozef Hrablay 6 2.45% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Viliam Vaš 6 2.45% SMER - SD, KDH
Vojtech Kökény 5 2.04% SRK
Csaba Horváth 5 2.04% Független
Romana Antalová 5 2.04% ÚSVIT
Ivan Hazucha 4 1.63% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 4 1.63% KDH, SMER - SD
Tomáš Rosiar 4 1.63% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 3 1.22% SNS
Katarína Moncoľová 3 1.22% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Katarína Horváth 3 1.22% KĽS
Samuel Zubo 3 1.22% KSS
Dušan Faško 2 0.82% KSS
Tibor Balog 2 0.82% SMS
Dušan Kojnok 2 0.82% SZS, Zmena zdola, DÚ
Veronika Rízová 2 0.82% KSS
Dušan Širák 2 0.82% KSS
Viliam Vidinský 2 0.82% ĽS-HZDS, HZD
Marian Petrok 1 0.41% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Anna Kekeňáková 1 0.41% KSS
Stanislav Mizík 1 0.41% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 1 0.41% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Suja 1 0.41% Független
Ján Antal 1 0.41% ÚSVIT
Helena Krauszová 1 0.41% SMS
Peter Vraniak 1 0.41% ÚSVIT
Renáta Puhlová 1 0.41% PD
Ján Matej 1 0.41% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hiraj 1 0.41% NP
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Tomáš Agócs 160 53.51% MOST - HÍD
Peter Juhász 153 51.17% SMK-MKP
Ladislav Lang 137 45.82% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 123 41.14% SMK-MKP
Csaba Csízi 113 37.79% MOST - HÍD
Ferenc Auxt 100 33.44% SMK-MKP
Tomáš Sliva 96 32.11% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 86 28.76% SMK-MKP
Jozef Šimko 47 15.72% Független
Štefan Vavrek 31 10.37% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 27 9.03% SRK
Gejza Mede 23 7.69% Független
Pavel Cibuliak 20 6.69% ĽS Naše Slovensko
Branislav Bukviar 17 5.69% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Michal Bagačka 16 5.35% SMER-SD
Peter Mináč 16 5.35% SMER-SD
Vojtech Kökény 15 5.02% SRK
Andrea Andrášiová 14 4.68% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Kristián Korheľ 13 4.35% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ivan Hazucha 12 4.01% SMER-SD
Dušan Hlinka 10 3.34% SMER-SD
Zoltán Biró 9 3.01% DOMA DOBRE
Marta Kanalová 8 2.68% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Gejza Farkaš 8 2.68% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 8 2.68% KSS
Stanislav Krahulec 6 2.01% Független
Vojtech Menyhárt 6 2.01% Független
Stanislav Mizík 6 2.01% ĽS Naše Slovensko
Aladár Bari 5 1.67% MOST - HÍD
Anna Zsóriová 5 1.67% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukáš Kvietok 4 1.34% SMER-SD
Ján Antal 4 1.34% JEDNOTA-ĽSS
Miroslava Vargová 4 1.34% Független
Marian Petrok 4 1.34% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zdenko Ľaudár 3 1.00% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 3 1.00% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Skrutek 2 0.67% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Roman Lebeda 2 0.67% Független
Michaela Kružlicová 2 0.67% ĽS Naše Slovensko
Zdenek Očovan 1 0.33% NAJ
Alena Pivovarčiová 1 0.33% NP
Katarína Moncoľová 1 0.33% Független
Martin Pliešovský 1 0.33% SNS
Aneta Vargicová 1 0.33% SNS
Robert Bottlik 1 0.33% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Čipka 1 0.33% KSS
Stanislava Zvarová 1 0.33% SMER-SD
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 36.73 %
Tiszolc 212 22.51 %
Nyustya 134 14.23 %
Klenóc 59 6.26 %
Feled 29 3.08 %
Bakostörék 28 2.97 %
Rimaráhó 21 2.23 %
Várgede 18 1.91 %
Jánosi 18 1.91 %
Osgyán 17 1.80 %
Rimabrézó 16 1.70 %
Cserencsény 12 1.27 %
Meleghegy 12 1.27 %
Kruzsnó 11 1.17 %
Rimaszabadi 9 0.96 %
Derencsény 9 0.96 %
Uzapanyit 8 0.85 %
Durendapuszta 8 0.85 %
Rimabánya 8 0.85 %
Rimazsaluzsány 7 0.74 %
Sajószentkirály 7 0.74 %
Velkenye 7 0.74 %
Gömörfüge 7 0.74 %
Rimaszécs 6 0.64 %
Vámosbalog 5 0.53 %
Dobóca 5 0.53 %
Kecege 5 0.53 %
Balogrussó 5 0.53 %
Kőhegy 5 0.53 %
Kerekgede 5 0.53 %
Balogfala 4 0.42 %
Rakottyás 4 0.42 %
Rónapatak 4 0.42 %
Runya 4 0.42 %
Oldalfala 4 0.42 %
Zeherje 4 0.42 %
Bellény 3 0.32 %
Zsip 3 0.32 %
Kacagópuszta 3 0.32 %
Guszona 3 0.32 %
Szilistye 3 0.32 %
Gortvakisfalud 3 0.32 %
Ajnácskő 3 0.32 %
Gernyőpuszta 3 0.32 %
Harmac 3 0.32 %
Bátka 3 0.32 %
Csíz 3 0.32 %
Tajti 3 0.32 %
Détér 2 0.21 %
Zádorháza 2 0.21 %
Babarét 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Bugyikfala 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Hanva 2 0.21 %
Balogpádár 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Kisgömöri 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Méhi 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Gesztete 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Egyházasbást 1 0.11 %
Alsóvály 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Jeszte 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Felsősziklás 1 0.11 %
Kiéte 1 0.11 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.48 %
Rimaszombat 141 7.27 %
Rimaszécs 141 7.27 %
Baraca 102 5.26 %
Sajólénártfalva 66 3.40 %
Cakó 55 2.84 %
Sajószentkirály 49 2.53 %
Nemesmartonfala 46 2.37 %
Kálosa 38 1.96 %
Zsip 38 1.96 %
Abafalva 36 1.86 %
Dobóca 35 1.81 %
Velkenye 34 1.75 %
Bátka 34 1.75 %
Hanva 34 1.75 %
Várgede 33 1.70 %
Vámosbalog 32 1.65 %
Rakottyás 31 1.60 %
Balogtamási 29 1.50 %
Tajti 29 1.50 %
Gesztete 28 1.44 %
Balogfala 28 1.44 %
Rimasimonyi 28 1.44 %
Jéne 28 1.44 %
Feled 27 1.39 %
Sajókeszi 27 1.39 %
Csíz 26 1.34 %
Uzapanyit 25 1.29 %
Gömörfüge 21 1.08 %
Jánosi 16 0.83 %
Rimapálfala 16 0.83 %
Méhi 16 0.83 %
Balogújfalu 16 0.83 %
Serke 15 0.77 %
Naprágy 15 0.77 %
Balogiványi 15 0.77 %
Almágy 14 0.72 %
Zádorháza 10 0.52 %
Runya 10 0.52 %
Harmac 9 0.46 %
Kövecses 8 0.41 %
Darnya 7 0.36 %
Szútor 7 0.36 %
Alsóvály 7 0.36 %
Osgyán 6 0.31 %
Egyházasbást 6 0.31 %
Nyustya 6 0.31 %
Détér 6 0.31 %
Gortvakisfalud 6 0.31 %
Sajórecske 6 0.31 %
Ajnácskő 5 0.26 %
Klenóc 5 0.26 %
Perjése 5 0.26 %
Sajólenke 4 0.21 %
Óbást 4 0.21 %
Vecseklő 4 0.21 %
Hubó 4 0.21 %
Medveshidegkút 4 0.21 %
Korláti 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Oldalfala 3 0.15 %
Guszona 3 0.15 %
Derencsény 2 0.10 %
Kerekgede 2 0.10 %
Kruzsnó 2 0.10 %
Tiszolc 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 13.57 %
Tiszolc 81 9.47 %
Klenóc 17 1.99 %
Nyustya 16 1.87 %
Rimaszécs 11 1.29 %
Osgyán 9 1.05 %
Rimaráhó 7 0.82 %
Cserencsény 7 0.82 %
Feled 6 0.70 %
Rimazsaluzsány 6 0.70 %
Jánosi 6 0.70 %
Karaszkó 4 0.47 %
Méhi 4 0.47 %
Kálosa 4 0.47 %
Várgede 4 0.47 %
Sajószentkirály 4 0.47 %
Zeherje 3 0.35 %
Rimabánya 3 0.35 %
Perjése 2 0.23 %
Gernyőpuszta 2 0.23 %
Kacagópuszta 2 0.23 %
Egyházasbást 2 0.23 %
Rimaszabadi 2 0.23 %
Balogtamási 2 0.23 %
Kruzsnó 2 0.23 %
Zsip 2 0.23 %
Felsősziklás 2 0.23 %
Korláti 2 0.23 %
Kecege 2 0.23 %
Bátka 2 0.23 %
Bakostörék 2 0.23 %
Abafalva 2 0.23 %
Csíz 2 0.23 %
Hubó 2 0.23 %
Gesztete 2 0.23 %
Gömörpéterfala 2 0.23 %
Kiéte 2 0.23 %
Uzapanyit 1 0.12 %
Ajnácskő 1 0.12 %
Détér 1 0.12 %
Gömörfüge 1 0.12 %
Dobóca 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Kőhegy 1 0.12 %
Alsósziklás 1 0.12 %
Balogpádár 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Gömörhegyvég 1 0.12 %
Nemesradnót 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Rimabrézó 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Serke 1 0.12 %
Óbást 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Rimapálfala 1 0.12 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 14.10 %
Nyustya 12 1.92 %
Jánosi 9 1.44 %
Feled 5 0.80 %
Gömörfüge 4 0.64 %
Méhi 4 0.64 %
Cserencsény 4 0.64 %
Rimaszécs 4 0.64 %
Tiszolc 4 0.64 %
Gernyőpuszta 4 0.64 %
Várgede 3 0.48 %
Vámosbalog 3 0.48 %
Kruzsnó 3 0.48 %
Sajószentkirály 3 0.48 %
Klenóc 3 0.48 %
Osgyán 2 0.32 %
Baraca 2 0.32 %
Uzapanyit 2 0.32 %
Nemesradnót 2 0.32 %
Rimaráhó 2 0.32 %
Perjése 2 0.32 %
Alsóvály 2 0.32 %
Kálosa 2 0.32 %
Balogpádár 2 0.32 %
Meleghegy 1 0.16 %
Gömörpéterfala 1 0.16 %
Tajti 1 0.16 %
Durendapuszta 1 0.16 %
Kacagópuszta 1 0.16 %
Naprágy 1 0.16 %
Rimaszabadi 1 0.16 %
Kövecses 1 0.16 %
Gömörispánmező 1 0.16 %
Bátka 1 0.16 %
Gesztete 1 0.16 %
Gesztes 1 0.16 %
Zsip 1 0.16 %
Cakó 1 0.16 %
Ratkószuha 1 0.16 %
Zeherje 1 0.16 %
Dúlháza 1 0.16 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 63.79 %
Nyustya 49 3.95 %
Osgyán 45 3.63 %
Tiszolc 45 3.63 %
Feled 35 2.82 %
Klenóc 32 2.58 %
Várgede 23 1.85 %
Cserencsény 22 1.77 %
Rimaráhó 17 1.37 %
Bátka 15 1.21 %
Vámosbalog 14 1.13 %
Ajnácskő 14 1.13 %
Bakostörék 13 1.05 %
Jánosi 12 0.97 %
Alsósziklás 11 0.89 %
Csíz 10 0.81 %
Ratkószuha 10 0.81 %
Kruzsnó 10 0.81 %
Zeherje 9 0.73 %
Kecege 9 0.73 %
Vecseklő 9 0.73 %
Rimazsaluzsány 9 0.73 %
Perjése 8 0.65 %
Balogrussó 8 0.65 %
Abafalva 8 0.65 %
Guszona 8 0.65 %
Sajószentkirály 7 0.56 %
Gömörfüge 7 0.56 %
Dobóca 7 0.56 %
Alsóvály 7 0.56 %
Meleghegy 7 0.56 %
Nemesradnót 7 0.56 %
Felsővály 6 0.48 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Oldalfala 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Rimabánya 6 0.48 %
Rakottyás 5 0.40 %
Dúlháza 5 0.40 %
Zsip 5 0.40 %
Derencsény 5 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.40 %
Serke 5 0.40 %
Hanva 5 0.40 %
Velkenye 5 0.40 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Sajólenke 4 0.32 %
Rimabrézó 4 0.32 %
Uzapanyit 4 0.32 %
Balogiványi 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Kőhegy 3 0.24 %
Felsősziklás 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Balogpádár 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Hubó 3 0.24 %
Rónapatak 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Óbást 3 0.24 %
Gernyőpuszta 3 0.24 %
Babarét 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Ratkószabadi 2 0.16 %
Almágy 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Nemesmartonfala 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Szilistye 2 0.16 %
Gesztete 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Magyarhegymeg 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Medveshidegkút 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Harmac 2 0.16 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Tóthegymeg 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 84.33 %
Nyustya 36 3.86 %
Osgyán 34 3.65 %
Cserencsény 26 2.79 %
Tiszolc 23 2.47 %
Bakostörék 21 2.25 %
Klenóc 20 2.15 %
Jánosi 20 2.15 %
Rimaráhó 19 2.04 %
Rimabánya 16 1.72 %
Feled 15 1.61 %
Rimazsaluzsány 14 1.50 %
Ratkószabadi 14 1.50 %
Bátka 12 1.29 %
Várgede 10 1.07 %
Vámosbalog 9 0.97 %
Uzapanyit 9 0.97 %
Kruzsnó 9 0.97 %
Rimaszécs 9 0.97 %
Kőhegy 7 0.75 %
Nemesradnót 7 0.75 %
Sajószentkirály 6 0.64 %
Meleghegy 5 0.54 %
Rimabrézó 5 0.54 %
Balogpádár 5 0.54 %
Abafalva 4 0.43 %
Zeherje 4 0.43 %
Felsősziklás 4 0.43 %
Almágy 4 0.43 %
Runya 4 0.43 %
Rimaszabadi 3 0.32 %
Baraca 3 0.32 %
Kecege 3 0.32 %
Balogrussó 3 0.32 %
Velkenye 3 0.32 %
Vecseklő 3 0.32 %
Sajólenke 3 0.32 %
Alsóvály 3 0.32 %
Kacagópuszta 3 0.32 %
Bugyikfala 3 0.32 %
Óbást 2 0.21 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Guszona 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Durendapuszta 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Rakottyás 2 0.21 %
Gortvakisfalud 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Felsővály 2 0.21 %
Dobóca 2 0.21 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Csíz 1 0.11 %
Rónapatak 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Gesztes 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Kövecses 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Szútor 1 0.11 %
Babarét 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Balogfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Balogújfalu 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Kálosa 1 0.11 %
Derencsény 1 0.11 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 21.11 %
Osgyán 23 1.03 %
Jánosi 21 0.94 %
Zeherje 14 0.63 %
Feled 13 0.58 %
Bátka 11 0.49 %
Bakostörék 9 0.40 %
Rimaszécs 9 0.40 %
Tiszolc 9 0.40 %
Cserencsény 8 0.36 %
Sajószentkirály 7 0.31 %
Kövecses 7 0.31 %
Dobóca 7 0.31 %
Gesztete 6 0.27 %
Rimaráhó 6 0.27 %
Gömörpéterfala 5 0.22 %
Ajnácskő 5 0.22 %
Várgede 5 0.22 %
Klenóc 5 0.22 %
Serke 5 0.22 %
Rimazsaluzsány 5 0.22 %
Balogfala 5 0.22 %
Balogtamási 4 0.18 %
Détér 4 0.18 %
Vámosbalog 4 0.18 %
Alsósziklás 4 0.18 %
Felsővály 4 0.18 %
Guszona 3 0.13 %
Kruzsnó 3 0.13 %
Almágy 3 0.13 %
Uzapanyit 3 0.13 %
Kecege 3 0.13 %
Rimapálfala 3 0.13 %
Nyustya 3 0.13 %
Rimabánya 3 0.13 %
Gömörfüge 2 0.09 %
Meleghegy 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Nemesmartonfala 2 0.09 %
Tajti 2 0.09 %
Rimabrézó 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Abafalva 2 0.09 %
Nemesradnót 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 53.64 %
Nyustya 107 8.04 %
Tiszolc 34 2.55 %
Feled 28 2.10 %
Klenóc 28 2.10 %
Jánosi 22 1.65 %
Osgyán 20 1.50 %
Cserencsény 18 1.35 %
Détér 17 1.28 %
Bátka 17 1.28 %
Ajnácskő 17 1.28 %
Várgede 15 1.13 %
Kruzsnó 14 1.05 %
Gernyőpuszta 10 0.75 %
Bakostörék 10 0.75 %
Rimaráhó 10 0.75 %
Rimabánya 9 0.68 %
Guszona 8 0.60 %
Meleghegy 8 0.60 %
Zeherje 7 0.53 %
Rimabrézó 7 0.53 %
Zsip 7 0.53 %
Perjése 6 0.45 %
Csíz 6 0.45 %
Vámosbalog 6 0.45 %
Rimazsaluzsány 5 0.38 %
Felsősziklás 5 0.38 %
Rimaszécs 5 0.38 %
Kacagópuszta 5 0.38 %
Alsósziklás 5 0.38 %
Sajószentkirály 5 0.38 %
Sajólenke 4 0.30 %
Dobóca 4 0.30 %
Hubó 4 0.30 %
Nemesradnót 4 0.30 %
Tóthegymeg 4 0.30 %
Uzapanyit 4 0.30 %
Balogfala 4 0.30 %
Durendapuszta 3 0.23 %
Kövecses 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Sajórecske 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Kőhegy 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Abafalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Jéne 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Derencsény 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Rónapatak 2 0.15 %
Runya 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 15.70 %
Ajnácskő 113 3.68 %
Sajólénártfalva 108 3.52 %
Bátka 77 2.51 %
Feled 76 2.48 %
Sajószentkirály 66 2.15 %
Rimaszécs 65 2.12 %
Csíz 61 1.99 %
Nemesradnót 54 1.76 %
Vámosbalog 51 1.66 %
Tajti 51 1.66 %
Hanva 43 1.40 %
Velkenye 35 1.14 %
Harmac 31 1.01 %
Baraca 30 0.98 %
Almágy 29 0.94 %
Méhi 27 0.88 %
Darnya 25 0.81 %
Óbást 25 0.81 %
Rimasimonyi 23 0.75 %
Runya 23 0.75 %
Osgyán 21 0.68 %
Guszona 20 0.65 %
Serke 20 0.65 %
Abafalva 19 0.62 %
Várgede 19 0.62 %
Sajólenke 19 0.62 %
Sajórecske 19 0.62 %
Dobóca 19 0.62 %
Gesztete 18 0.59 %
Gömörpéterfala 17 0.55 %
Cakó 15 0.49 %
Uzapanyit 14 0.46 %
Egyházasbást 14 0.46 %
Jánosi 13 0.42 %
Rakottyás 13 0.42 %
Balogfala 12 0.39 %
Nyustya 12 0.39 %
Zsip 11 0.36 %
Rimaráhó 11 0.36 %
Korláti 11 0.36 %
Kövecses 11 0.36 %
Meleghegy 9 0.29 %
Balogpádár 9 0.29 %
Magyarhegymeg 9 0.29 %
Hubó 9 0.29 %
Tiszolc 9 0.29 %
Alsóvály 9 0.29 %
Détér 9 0.29 %
Vecseklő 9 0.29 %
Balogiványi 8 0.26 %
Balogújfalu 7 0.23 %
Balogtamási 7 0.23 %
Kálosa 7 0.23 %
Bakostörék 7 0.23 %
Medveshidegkút 6 0.20 %
Rimabrézó 6 0.20 %
Dobfenek 6 0.20 %
Gömörfüge 6 0.20 %
Zádorháza 6 0.20 %
Kerekgede 5 0.16 %
Cserencsény 5 0.16 %
Kisgömöri 5 0.16 %
Perjése 4 0.13 %
Rimapálfala 4 0.13 %
Dúlháza 4 0.13 %
Felsővály 4 0.13 %
Zeherje 3 0.10 %
Jéne 3 0.10 %
Bugyikfala 3 0.10 %
Kruzsnó 3 0.10 %
Tóthegymeg 3 0.10 %
Sajókeszi 2 0.07 %
Gortvakisfalud 2 0.07 %
Jeszte 2 0.07 %
Kőhegy 2 0.07 %
Klenóc 2 0.07 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 106.98 %
Tiszolc 91 7.22 %
Nyustya 72 5.71 %
Klenóc 58 4.60 %
Osgyán 48 3.81 %
Rimaráhó 47 3.73 %
Cserencsény 38 3.02 %
Bakostörék 31 2.46 %
Jánosi 26 2.06 %
Feled 23 1.83 %
Kőhegy 16 1.27 %
Várgede 16 1.27 %
Rimabrézó 15 1.19 %
Rimazsaluzsány 14 1.11 %
Meleghegy 13 1.03 %
Almágy 12 0.95 %
Rimaszabadi 11 0.87 %
Kruzsnó 10 0.79 %
Bátka 10 0.79 %
Felsősziklás 10 0.79 %
Ajnácskő 10 0.79 %
Derencsény 9 0.71 %
Rimabánya 9 0.71 %
Zeherje 9 0.71 %
Alsósziklás 9 0.71 %
Gernyőpuszta 8 0.63 %
Karaszkó 8 0.63 %
Vámosbalog 7 0.56 %
Oldalfala 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Gortvakisfalud 6 0.48 %
Abafalva 6 0.48 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Rónapatak 6 0.48 %
Balogrussó 5 0.40 %
Bellény 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Runya 5 0.40 %
Babarét 5 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Gömörfüge 4 0.32 %
Guszona 4 0.32 %
Alsóvály 4 0.32 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 55.78 %
Rimaszécs 175 7.28 %
Kálosa 133 5.53 %
Bátka 123 5.12 %
Feled 117 4.87 %
Ajnácskő 100 4.16 %
Egyházasbást 90 3.74 %
Vámosbalog 81 3.37 %
Nemesradnót 73 3.04 %
Méhi 67 2.79 %
Hanva 67 2.79 %
Almágy 67 2.79 %
Balogfala 66 2.75 %
Serke 61 2.54 %
Csíz 59 2.45 %
Kövecses 56 2.33 %
Détér 56 2.33 %
Harmac 55 2.29 %
Óbást 55 2.29 %
Gesztete 50 2.08 %
Felsővály 48 2.00 %
Dobóca 47 1.96 %
Naprágy 46 1.91 %
Abafalva 45 1.87 %
Tajti 45 1.87 %
Jánosi 45 1.87 %
Várgede 42 1.75 %
Alsóvály 41 1.71 %
Rimasimonyi 40 1.66 %
Sajószentkirály 40 1.66 %
Sajólénártfalva 39 1.62 %
Balogiványi 39 1.62 %
Gömörpéterfala 39 1.62 %
Magyarhegymeg 36 1.50 %
Sajókeszi 34 1.41 %
Zsip 29 1.21 %
Vecseklő 28 1.16 %
Guszona 27 1.12 %
Cakó 26 1.08 %
Balogújfalu 26 1.08 %
Velkenye 26 1.08 %
Osgyán 26 1.08 %
Runya 25 1.04 %
Perjése 25 1.04 %
Uzapanyit 22 0.92 %
Cserencsény 21 0.87 %
Sajólenke 21 0.87 %
Gömörmihályfalva 19 0.79 %
Jéne 18 0.75 %
Zádorháza 18 0.75 %
Balogtamási 18 0.75 %
Gömörfüge 17 0.71 %
Dobfenek 15 0.62 %
Sajórecske 15 0.62 %
Rakottyás 14 0.58 %
Kerekgede 14 0.58 %
Hubó 13 0.54 %
Baraca 13 0.54 %
Oldalfala 11 0.46 %
Medveshidegkút 10 0.42 %
Kisgömöri 10 0.42 %
Balogpádár 10 0.42 %
Bakostörék 10 0.42 %
Rimapálfala 9 0.37 %
Darnya 9 0.37 %
Jeszte 8 0.33 %
Nemesmartonfala 7 0.29 %
Rimaráhó 6 0.25 %
Korláti 5 0.21 %
Gortvakisfalud 5 0.21 %
Dúlháza 5 0.21 %
Klenóc 5 0.21 %
Nyustya 5 0.21 %
Tiszolc 4 0.17 %
Rimabrézó 4 0.17 %
Gernyőpuszta 4 0.17 %
Zeherje 4 0.17 %
Bellény 3 0.12 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Kecege 2 0.08 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.76 %
Klenóc 25 1.24 %
Nyustya 19 0.94 %
Tiszolc 17 0.84 %
Jánosi 13 0.65 %
Kálosa 12 0.60 %
Rimaszécs 11 0.55 %
Nemesradnót 11 0.55 %
Rimasimonyi 10 0.50 %
Bátka 10 0.50 %
Várgede 10 0.50 %
Almágy 10 0.50 %
Gortvakisfalud 10 0.50 %
Osgyán 9 0.45 %
Bakostörék 8 0.40 %
Egyházasbást 8 0.40 %
Serke 8 0.40 %
Ajnácskő 8 0.40 %
Csíz 7 0.35 %
Détér 7 0.35 %
Guszona 7 0.35 %
Abafalva 7 0.35 %
Vámosbalog 7 0.35 %
Cakó 6 0.30 %
Méhi 6 0.30 %
Óbást 6 0.30 %
Feled 6 0.30 %
Kruzsnó 6 0.30 %
Oldalfala 5 0.25 %
Gömörfüge 5 0.25 %
Tajti 5 0.25 %
Rimaráhó 5 0.25 %
Rakottyás 4 0.20 %
Sajórecske 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Hanva 4 0.20 %
Balogtamási 4 0.20 %
Uzapanyit 4 0.20 %
Sajószentkirály 4 0.20 %
Balogújfalu 4 0.20 %
Balogiványi 3 0.15 %
Rimapálfala 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Zsip 3 0.15 %
Alsósziklás 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 21.97 %
Egyházasbást 75 7.39 %
Feled 55 5.42 %
Tajti 43 4.24 %
Almágy 42 4.14 %
Óbást 36 3.55 %
Harmac 27 2.66 %
Ajnácskő 23 2.27 %
Balogfala 21 2.07 %
Gömörpéterfala 19 1.87 %
Rimaszécs 19 1.87 %
Jeszte 19 1.87 %
Vecseklő 18 1.77 %
Détér 17 1.67 %
Rimasimonyi 16 1.58 %
Dobfenek 16 1.58 %
Gesztete 15 1.48 %
Guszona 13 1.28 %
Medveshidegkút 12 1.18 %
Bátka 12 1.18 %
Csíz 12 1.18 %
Serke 10 0.99 %
Vámosbalog 8 0.79 %
Abafalva 7 0.69 %
Várgede 7 0.69 %
Nyustya 7 0.69 %
Kövecses 6 0.59 %
Kálosa 6 0.59 %
Méhi 6 0.59 %
Jánosi 5 0.49 %
Hanva 5 0.49 %
Sajószentkirály 5 0.49 %
Sajólénártfalva 5 0.49 %
Osgyán 5 0.49 %
Balogiványi 5 0.49 %
Zsip 4 0.39 %
Velkenye 4 0.39 %
Gortvakisfalud 4 0.39 %
Zádorháza 4 0.39 %
Balogpádár 3 0.30 %
Tiszolc 3 0.30 %
Balogújfalu 3 0.30 %
Uzapanyit 3 0.30 %
Darnya 3 0.30 %
Nemesradnót 3 0.30 %
Dobóca 3 0.30 %
Rimaráhó 3 0.30 %
Gömörfüge 3 0.30 %
Oldalfala 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Rimapálfala 2 0.20 %
Kruzsnó 2 0.20 %
Kerekgede 2 0.20 %
Korláti 2 0.20 %
Sajólenke 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Kecege 2 0.20 %
Alsóvály 2 0.20 %
Klenóc 2 0.20 %
Zeherje 2 0.20 %
Sajórecske 1 0.10 %
Rimabánya 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Perjése 1 0.10 %
Gömörmihályfalva 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Karaszkó 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Bakostörék 1 0.10 %
Baraca 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Felsővály 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 141.64 %
Klenóc 94 8.74 %
Bakostörék 82 7.62 %
Nyustya 78 7.25 %
Rimaráhó 72 6.69 %
Tiszolc 69 6.41 %
Cserencsény 60 5.58 %
Kruzsnó 34 3.16 %
Osgyán 33 3.07 %
Jánosi 31 2.88 %
Várgede 23 2.14 %
Feled 23 2.14 %
Rimabrézó 22 2.04 %
Meleghegy 16 1.49 %
Rimazsaluzsány 15 1.39 %
Derencsény 15 1.39 %
Gernyőpuszta 15 1.39 %
Zeherje 14 1.30 %
Felsősziklás 13 1.21 %
Bátka 12 1.12 %
Ajnácskő 12 1.12 %
Balogrussó 11 1.02 %
Vámosbalog 11 1.02 %
Sajószentkirály 10 0.93 %
Karaszkó 9 0.84 %
Gesztes 9 0.84 %
Bugyikfala 9 0.84 %
Alsósziklás 9 0.84 %
Almágy 9 0.84 %
Runya 9 0.84 %
Rimabánya 9 0.84 %
Oldalfala 8 0.74 %
Abafalva 8 0.74 %
Kacagópuszta 8 0.74 %
Kecege 8 0.74 %
Uzapanyit 7 0.65 %
Rónapatak 7 0.65 %
Kőhegy 7 0.65 %
Méhi 6 0.56 %
Bellény 6 0.56 %
Medveshidegkút 6 0.56 %
Rimaszabadi 6 0.56 %
Rimaszécs 5 0.46 %
Kerekgede 5 0.46 %
Sajólenke 5 0.46 %
Rimapálfala 5 0.46 %
Dobrapatak 5 0.46 %
Harmac 5 0.46 %
Durendapuszta 5 0.46 %
Gömörispánmező 4 0.37 %
Hanva 4 0.37 %
Balogfala 4 0.37 %
Alsóvály 4 0.37 %
Détér 4 0.37 %
Tóthegymeg 4 0.37 %
Cakó 3 0.28 %
Perjése 3 0.28 %
Baraca 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Rakottyás 2 0.19 %
Egyházasbást 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Babarét 2 0.19 %
Guszona 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Magyarhegymeg 2 0.19 %
Csíz 2 0.19 %
Szilistye 2 0.19 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 96.96 %
Szútor 215 7.61 %
Nyustya 182 6.44 %
Tiszolc 135 4.78 %
Gesztete 131 4.64 %
Feled 129 4.57 %
Jánosi 121 4.28 %
Klenóc 98 3.47 %
Osgyán 95 3.36 %
Cserencsény 88 3.12 %
Rimaszécs 81 2.87 %
Várgede 80 2.83 %
Bátka 74 2.62 %
Bakostörék 67 2.37 %
Rimaráhó 66 2.34 %
Serke 62 2.19 %
Dobóca 56 1.98 %
Rimasimonyi 48 1.70 %
Rimapálfala 47 1.66 %
Ajnácskő 47 1.66 %
Vámosbalog 47 1.66 %
Balogfala 41 1.45 %
Harmac 40 1.42 %
Nemesradnót 40 1.42 %
Kruzsnó 40 1.42 %
Almágy 39 1.38 %
Sajószentkirály 37 1.31 %
Détér 37 1.31 %
Meleghegy 36 1.27 %
Abafalva 34 1.20 %
Méhi 34 1.20 %
Gernyőpuszta 31 1.10 %
Zeherje 30 1.06 %
Felsővály 28 0.99 %
Tajti 27 0.96 %
Csíz 27 0.96 %
Uzapanyit 26 0.92 %
Velkenye 25 0.88 %
Hanva 25 0.88 %
Rimazsaluzsány 25 0.88 %
Guszona 25 0.88 %
Bellény 23 0.81 %
Egyházasbást 22 0.78 %
Alsósziklás 21 0.74 %
Óbást 20 0.71 %
Gortvakisfalud 19 0.67 %
Balogiványi 18 0.64 %
Derencsény 18 0.64 %
Sajólénártfalva 18 0.64 %
Balogtamási 18 0.64 %
Balogújfalu 17 0.60 %
Gömörpéterfala 17 0.60 %
Kőhegy 17 0.60 %
Rimabrézó 17 0.60 %
Kálosa 16 0.57 %
Magyarhegymeg 16 0.57 %
Kacagópuszta 16 0.57 %
Runya 15 0.53 %
Rimaszabadi 15 0.53 %
Rimabánya 14 0.50 %
Baraca 14 0.50 %
Karaszkó 14 0.50 %
Kövecses 13 0.46 %
Oldalfala 13 0.46 %
Zsip 13 0.46 %
Alsóvály 13 0.46 %
Gömörfüge 13 0.46 %
Jeszte 12 0.42 %
Kerekgede 11 0.39 %
Durendapuszta 10 0.35 %
Rakottyás 10 0.35 %
Jéne 10 0.35 %
Kecege 10 0.35 %
Balogpádár 9 0.32 %
Perjése 9 0.32 %
Balogrussó 9 0.32 %
Vecseklő 8 0.28 %
Hubó 8 0.28 %
Rónapatak 7 0.25 %
Sajólenke 7 0.25 %
Ratkószabadi 7 0.25 %
Kisgömöri 7 0.25 %
Korláti 7 0.25 %
Nemesmartonfala 6 0.21 %
Zádorháza 5 0.18 %
Felsősziklás 5 0.18 %
Dobfenek 5 0.18 %
Ratkószuha 4 0.14 %
Naprágy 4 0.14 %
Kiéte 4 0.14 %
Tóthegymeg 4 0.14 %
Gesztes 3 0.11 %
Babarét 3 0.11 %
Cakó 3 0.11 %
Bugyikfala 3 0.11 %
Dúlháza 2 0.07 %
Gömörlipóc 2 0.07 %
Darnya 2 0.07 %
Medveshidegkút 2 0.07 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 25.50 %
Klenóc 152 16.85 %
Rimaszombat 148 16.41 %
Tiszolc 68 7.54 %
Rimaráhó 36 3.99 %
Rimabrézó 26 2.88 %
Rimazsaluzsány 20 2.22 %
Rimabánya 18 2.00 %
Bakostörék 16 1.77 %
Rimaszabadi 15 1.66 %
Cserencsény 13 1.44 %
Várgede 11 1.22 %
Jánosi 9 1.00 %
Kecege 9 1.00 %
Kruzsnó 8 0.89 %
Balogrussó 8 0.89 %
Babarét 8 0.89 %
Nemesradnót 7 0.78 %
Meleghegy 7 0.78 %
Osgyán 6 0.67 %
Durendapuszta 6 0.67 %
Feled 6 0.67 %
Zsip 6 0.67 %
Felsősziklás 6 0.67 %
Gömörfüge 6 0.67 %
Rimaszécs 6 0.67 %
Alsóvály 5 0.55 %
Oldalfala 5 0.55 %
Abafalva 5 0.55 %
Kőhegy 5 0.55 %
Sajószentkirály 5 0.55 %
Óbást 4 0.44 %
Ajnácskő 4 0.44 %
Vámosbalog 4 0.44 %
Gernyőpuszta 4 0.44 %
Hanva 4 0.44 %
Balogpádár 4 0.44 %
Kiéte 4 0.44 %
Bátka 4 0.44 %
Karaszkó 4 0.44 %
Sajólenke 4 0.44 %
Rimapálfala 3 0.33 %
Szilistye 3 0.33 %
Rónapatak 3 0.33 %
Vecseklő 3 0.33 %
Méhi 3 0.33 %
Zeherje 3 0.33 %
Harmac 3 0.33 %
Felsővály 3 0.33 %
Hubó 3 0.33 %
Tajti 3 0.33 %
Kerekgede 3 0.33 %
Rimasimonyi 2 0.22 %
Balogfala 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Derencsény 2 0.22 %
Ratkószabadi 2 0.22 %
Sajórecske 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Serke 2 0.22 %
Uzapanyit 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Balogújfalu 2 0.22 %
Velkenye 2 0.22 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 36.79 %
Kacagópuszta 50 3.55 %
Nyustya 46 3.27 %
Gernyőpuszta 44 3.13 %
Tiszolc 39 2.77 %
Klenóc 39 2.77 %
Rimaszécs 34 2.41 %
Harmac 28 1.99 %
Jánosi 24 1.70 %
Feled 22 1.56 %
Cserencsény 22 1.56 %
Osgyán 21 1.49 %
Balogiványi 18 1.28 %
Rimaráhó 16 1.14 %
Bakostörék 16 1.14 %
Durendapuszta 16 1.14 %
Rimabrézó 14 0.99 %
Felsősziklás 14 0.99 %
Csíz 13 0.92 %
Balogrussó 12 0.85 %
Dobóca 11 0.78 %
Sajószentkirály 11 0.78 %
Rimabánya 10 0.71 %
Derencsény 10 0.71 %
Vámosbalog 10 0.71 %
Meleghegy 9 0.64 %
Zádorháza 8 0.57 %
Gömörispánmező 8 0.57 %
Serke 7 0.50 %
Kecege 7 0.50 %
Tóthegymeg 7 0.50 %
Abafalva 6 0.43 %
Bátka 6 0.43 %
Gesztete 5 0.36 %
Bugyikfala 5 0.36 %
Sajólenke 5 0.36 %
Kövecses 5 0.36 %
Uzapanyit 5 0.36 %
Karaszkó 5 0.36 %
Alsósziklás 4 0.28 %
Bellény 4 0.28 %
Kőhegy 4 0.28 %
Jéne 4 0.28 %
Rimaszabadi 4 0.28 %
Kruzsnó 4 0.28 %
Balogfala 4 0.28 %
Zeherje 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Rimazsaluzsány 3 0.21 %
Gömörlipóc 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Méhi 3 0.21 %
Jeszte 3 0.21 %
Várgede 3 0.21 %
Kisgömöri 3 0.21 %
Rimasimonyi 2 0.14 %
Babarét 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Dúlháza 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Naprágy 2 0.14 %
Velkenye 2 0.14 %
Dobrapatak 2 0.14 %
Oldalfala 2 0.14 %
Zsip 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.51 %
Rimaszombat 442 20.83 %
Klenóc 253 11.92 %
Tiszolc 250 11.78 %
Rimaráhó 74 3.49 %
Bakostörék 46 2.17 %
Osgyán 43 2.03 %
Rimazsaluzsány 38 1.79 %
Rimabánya 32 1.51 %
Feled 29 1.37 %
Cserencsény 27 1.27 %
Kruzsnó 21 0.99 %
Rimabrézó 17 0.80 %
Alsósziklás 16 0.75 %
Kecege 15 0.71 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.57 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %