SK
RS
.....

Vámosbalog

Község

címer zászló
1562 98% magyar 1910
636 56% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagybalog
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Blh
1918 előtti vármegye, járás:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Alsóbalog, Baglyas-erdő, Feketetó, Felsőbalog, Felsővadaskert, Haj-oldal, (Hajoldalpuszta), Hosszútó, Molnár-tető, Nagy-erdő, Nagy-kő, Óbora, Peszéte-erdő, Peszétepuszta, Rákos-patak, (Széplakipuszta)
Koordináták:
48.44502640, 20.11706734
Terület:
33,01 km2
Rang:
község
Népesség:
1196
Tszf. magasság:
198 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98022
Település kód:
515744
Szervezeti azonosító:
319198
Adóazonosító:
2021230530

A község a Gömöri-medence és a Balog-völgy északi részén, a Balog-patak mindkét partján fekszik, Rimaszombattól 14 km-re északkeletre, Bátkától 9, Rimaszécstől 19 km-re északra, Meleghegytől 3 km-re délre, a Balog völgyében haladó, Bátkát Újvásárral (16 km) összekötő út mentén. Elődközségei, Alsó- és Felsőbalog teljesen egybeépültek, a két településrészt a Barátság utca vonala választja el. A völgytől keletre a Vályi-dombság északi és a Ratkói-hegység déli vonulatai húzódnak, melynek a Vámosbaloghoz tartozó részét Nagyerdőnek nevezik (itt található legmagasabb pontja, az 531 méteres Hosszú-hegyfarok). Közvetlenül a falu fölött az Örhegy, ettől északra pedig a balogi várhegy magasodik Balogvár romjaival. A Balog-völgytől nyugatra a Bátkai-dombság északi, erdőborította, 200-300 méter magas vonulatai húzódnak. A község területének mintegy felét erdő borítja, az összterület csaknem egyharmada (1160 hektár) zárt vadaskert, melyről a látogatókat többméteres drótkerítéssel zárják ki (maga a balogvári várrom, de a Nagy-kő andezitsziklája, ahol szintén várromokat tártak fel, is ide tartozik). Délkeletről Uzapanyit, délről Rimaszombat (Bakti katasztere), délnyugatról Zeherje, nyugatról Perjése és Balogpádár, északnyugatról Meleghegy és Gesztes, keletről pedig Felsővály községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1943-ban alakult Alsóbalog és Felsőbalog kisközségek egyesítésével. Elődközségei 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után is a Feledi járáshoz. 1938-ban az új csehszlovák-magyar határ megvonásával Felsőbalog területének 20,2 %-át (4,60 km², Hajoldalpuszta) elcsatolták és ideiglenesen Gesztes községhez került. Felsőbalog északnyugati határa 1945-ig államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. A két községet a magyar közigazgatásban egyesítették Vámosbalog néven (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Az egyesített község a csehszlovák közigazgatásban 1949-ig a Feledi, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. Területe 1910-38-hoz képest (33,04 km²) csak minimális mértékben változott (33,01 km²). Elődközségei, Alsóbalog (10,41 km²) és Felsőbalog (22,60 km²) ma is különálló kataszteri területnek számítanak. 1910-38-hoz képest Alsóbalog területe 10 hektárral nőtt, Felsőbalogé pedig 13 hektárral csökkent.

Népesség

Vámosbalog a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik, a Balog-völgy legnépesebb települése. Elődközségeinek 1910-ben 1586, 1921-ben 1476, 1938-ban pedig 1434, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. 1938-2001 között népességének 18,7 %-át elveszítette, 2001-2011 között csekély (3,8 %-os) népességnövekedés figyelhető meg. A község magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 68 %-ról 55,9 %-ra csökkent, a magyar anyanyelvűek aránya jóval magasabb (70,0 %). A szlovákok aránya 1991-ben 29,9 %, 2011-ben 28,9 % volt, 2011-ben 9,6 % vallotta magát roma nemzetiségűnek (a roma etnikumhoz a lakosság több mint egyharmada - 36,5 % - tartozik). Eredetileg mindkét elődközsége református többségű volt. 2011-ben a lakosság 40,7 %-a római katolikus, 21,9 %-a református, 4,4 %-a pedig evangélikus vallású, viszonylag magas volt a felekezeten kívüliek aránya (16,8 %) is. 2011-ben a lakosság 42,6 %-a élt Alsóbalog (516 fő), 57,4 %-a pedig Felsőbalog (694 fő) kataszteri területén. Egyetlen külterületi lakott helyén, a Felsőbaloghoz tartozó Újbaradnán 42 állandó lakost írtak össze.

Történelem

A Balog völgyében a 11. század során telepedtek le az első magyarok, akik a Gömör vármegyét megalapító Hanva-nemzetséghez tartoztak. A völgyben, a mai Vámosbalog környékén telepedtek le egy Altman nevű német vitéz leszármazottai, akik a folyóról később a Balog-nemzetség nevet vették fel és a 12. század közepén királyi adományként megkapták a völgyet. Ekkoriban jött létre a település is, melynek területén az adományozás előtt is királyi várnépek laktak. Lakossága a kezdetektől magyar volt. A 13. században épült fel a falu fölötti hegyen (Béla király névtelen jegyzője is említi Mons Bulhadut néven) Balog vára. A 14. század elején a Balog-nembeli Tombold és Athfy hűségük jeléül átadták a várat Csák Máténak, a Széchyek ellenben Károly Róbert oldalára álltak, aki ezért jutalomként a rozgonyi csata után nekik adományozta a Balog-birtokot. 1331-ben már Alsó- és Felsőbalog két külön faluként szerepelt, de történetük továbbra is egybefonódott. Felsőbalog vásárjogot nyert, így Vásárosbalog néven is említik (1506). Felsőbalog Szent Pongrácnak szentelt templomát 1321-ben említik először, egyháza a 14. században Gömör 4. leggazdagabbja volt. Alsóbalog plébániáját 1468-ban említik először. Nagy Lajos idején (1347-ben) pallosjogot is kapott. 1427-ben a két Balog 59 egész jobbágyportájával egyike a megye legnépesebb településeinek, a balogvári uradalomhoz 11 falu tartozott. Felsőbaloghoz tartozott Balogváralja település is. Az 1440-es években Derencsényi János átadta Giskra huszita seregének a várat, melyet 1451-ben Hunyadi János foglalt tőlük vissza. A csehek kirabolták és felgyújtották a két falut. 1540-ben Bebek Ferenc foglalta el a várat és égette fel a falut, majd 6 évvel később az Athfyak. 1596-ban a lakosság református és evangélikus hitre tért. A 16. század második felében Balogvár végvárrá vált, a völgyet a török állandóan nyugtalanította, de 1680-ig lassú gyarapodás figyelhető meg (melyet 1648-ban a török betörés szakított meg). 1619-ben Széchy György megerősítette a várat. Itt született 1610-ben Széchy Mária, a „Murányi Vénusz”, később Wesselényi Ferenc felesége. A várban élt várnagyként Gyöngyösi István költő 1663-tól Wesselényi Ferenc nádor titkáraként. 1659-ben Alsóbalog templomát a reformátusok és az evangélikusok kettéosztották. 1677-ben várát lerombolták. Szendrei György balogi re¬formátus lelkész 1675-ben Buccari börtönében halt meg, miután a pozsonyi vértörvényszék megidézte. Hunnius Pál evangélikus lelkész később megszabadult. Az 1680-as években az átvonuló hadak nyomán csaknem teljes pusztulás következett be, Felsőbalogban 1687-ben 3 ekés jobbágy és 20 zsellércsalád maradt. 1710-ben a pestis Felsőbalogban 174 áldozatot szedett. A 18. század elejére régi lakossága jórészt kicserélődött, de az új letelepülők is magyarok voltak. 1691-ben a Koháry-család kapta adományként a királytól a Balog-birtokot. 1720-ban Koháry István hatalmas kastélyt építtetett Felsőbalogon a 17. századi Wesselényi-kastély helyén. 1828-ban Felsőbalog 93 házában 707 lakos élt. 1837-ben 832 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Alsóbalognak 1828-ban 86 háza és 646 lakosa volt. 1858-ban Alsóbalogot tűzvész sújtotta. A 19. században Felsőbalog híres szőlő- és dohánytermelő hely volt, a 20. század elején itt volt a Coburg hercegi uradalom erdészeti és gazdasági hivatala. Az uradalom kőfallal körülkerített 200 holdas vadaskertet tartott itt fent. 1920-ig mindkét község Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták őket Magyarországhoz és 1943-ban Vámosbalog néven egyesítették (ebben az időszakban határközség volt). 1945 után a Csehszlovákiához visszacsatolt községbe Baradnáról szlovák telepesek érkeztek és új településrészt (Nové Brádno – Újbaradna) hoztak létre. A kastélyt 1945-ben kifosztották, 1958-ra azonban helyreállították és szociális otthont létesítettek benne. 1948-ban a község a Veľký Blh (magyarul gyakran tükörfordítással Nagybalog néven szerepel) hivatalos nevet kapta. A szocializmus évtizedeiben Vámosbalog központi községnek számított. 1950-ben hatalmas vadaskertet hoztak létre a község határában. Mezőgazdasági szövetkezete 1952-ben alakult. Vámosbalog határához tartoznak az egykori Peszéte és Tráj falvak. Peszétepuszta egyetlen házból áll, Tráj ma már csak dűlőnév formájában szerepel. Peszéte Balog várának magyar helységei közé tartozott, a 13. században, Perjésével egyidőben keletkezett, a 16. század második felében lakossága elmenekült a törökök elől. Később pusztaként a Koháryak birtoka. Tráj (Traja) a 14. század közepén vált ki Balog területéből, lakossága Alsó- és Felsőbalogról érkezett. Az Atfy-nemzetség birtoka volt. Már az 1567-es dikajegyzék lakatlanként említi.

Mai jelentősége

A községben magyar tanítási nyelvű alapiskola és kétnyelvű óvoda egyaránt található. Az eredetileg barokk stílusú Koháry-Coburg-kastélyt 1720-ban építették, 1817-22 között klasszicista stílusban átépítették és kibővítették, 1958 óta szociális otthon, nem látogatható. Hatalmas angolpark veszi körül. Alsóbalog református temploma 1740-ben épült, tornyát 1780-ban emelték. A község határában található Veres-erdő több száz éves tölgyfáival 1974 óta 11 hektáron természetvédelmi terület. A községben néprajzi gyűjtemény és számos 19. századi népi építészeti emlék található. A falutól északkeletre találhatóak az 1677-ben lerombolt Balogvár romjai, melyek azonban zárt vadaskerthez tartoznak és szintén nem látogathatóak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BALOG. Alsó Balog. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokos Ura Gróf Koháry Uraság, és mások, lakosai katolikusok, többen reformátusok, fekszik a’ Tráji, és Peszek puszták mellett, Gömörtöl két mértföldnyire. Határbéli földgye középszerű, legelője szoross, fája szűken, gyümöltsös hegye, malma helyben; Rimaszombatban piatzozása, lakosai fazekaknak, és deszkáknak árúlásával is kereskednek; második Osztálybéli. BALOG. Felső Balog. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosa Gróf Koháry Uraság, lakosai katolikusok, fekszik az előbbenitöl nem meszsze, ezen a’ környéken leg nagyobb falu; szántó földgyei, szőlő hegyei, réttyei hasonlók az előbbeni falujéhoz, piatzozása közel, jó gyümöltsös kertyei vannak, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-Balogh, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben R.-Szombathoz 1 mfdnyire: 28 kath., 10 evang. 626 ref. lak., kik 1650 előtt evang. voltak. Ref. anyatemplom. Határa nem nagy, de jó; szőlőt mivel; gyümölcsöt termeszt; rétjeit a Balogh vize öntözi; erdeje kevés; vizimalma van. F. u. h. Coburg. Ut. p. Rimaszombat. Felső-Balogh, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Alsó-Baloghhoz közel: 156 k., 654 ref., 21 evang. lak. Urasági kastély. Részint róna, részint dombos határa hasonló az alsó-baloghihoz. Szőlőhegyében sok cseresznyafát tart, erdeje makkos. F. u. h. Coburg, s feje egyik uradalmának.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Putnoktól nyugatra Rimaszécsnél a Balog-völgy nyílik a Rima alsó völgyébe. A Balog-völgyön végig több kisebb helység van jól berendezett középbirtokokkal, majorokkal, régi udvarházakkal. Különösebb említést érdemel Balog, nemcsak azért, mert legnagyobb faluja a völgynek, hanem mert egy nagyobb uradalom fő helye. A balogvári uradalom a XIII. században a Balog nemzetségé volt, melyből származtak a Széchyek, aztán a Koháryak, végre pedig ezektől házasság útján a Szász-Koburg-Gothai herczegek birtokába kerűlt. A kis helység fölött hajdan vár állott, mely az idők viszontagságai közt elpusztúlt, de helyette ma a Koburg herczegek fejedelmi kastélya pompázik a Várhegyen, honnan végig lehet tekinteni az egész völgy helységein. A kastélyt park környezi; e mellett terűl el a nagy vadaskert, melyben a vad, kivált a szarvas, bőségben és ritka példányokban tenyészik. A kis falu szorgalmas lakói földmívelők, kiket a rakonczátlan, bár nem nagy Balog patak gyakran érzékenyen megkárosít kiöntéseivel.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsóbalog, a Balog folyó mellett fekvő magyar kisközség. Házainak száma 147, lakosaié 704, vallásuk ev. református. Sorsa nagyjában összefügg Felsőbalogéval, melylyel együtt mindenkor Balog vára tartozéka volt. A mult század első felében a Koháryakon és később a Coburg herczegi családon kívül még birtokosai voltak a Csáky, Hevessy, Draskóczy és a báró Nyáry családok. Neve már 1347-ben szerepel Bolug alakban. A községben ev. ref. templom van, mely 1740-ben épült, de toronynyal csak 1780-ban látták el. 1858-ban nagy tűzvész pusztította el a községet. Ide tartozik Peszéte puszta is, mely már 1336-ban Pescethe és Pezthe néven szerepel; ez 1460-ban mint Balogvár tartozéka említtetik. A községnek Felsőbalogon van a postahivatala és a távírója, vasúti állomása pedig Rimaszombatban. Felsőbalog, balogvölgyi magyar kisközség, 227 házzal és 974 ev. ref. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. E község már a honfoglalás idejében fennállott. Legrégibb birtokosául a Balogh nemzetséget ismerjük. Már 1347-ben Balog vár tartozéka, vámhely és mint ilyen Bolug néven emlegetik. A Balogh nemzetségről a vár és a község a Széchiekre szállott. A XV. század elején vára Giskra kezén van, de 1451-ben Hunyadi János kiűzi innen a cseheket. 1459-ben Mátyás király Komjáthy Ulrikot helyezi a vár 46és az uradalom birtokába. 1463-ben Rozgonyi Sebestyént találjuk itt, míg 1481-ben ismét a Széchiek kezén van. 1560-ban a törökök a balogi erdőben fogták el Bebek Györgyöt. 1563-ban Balogh András volt a vár kapitánya; ekkor még mindig a Széchiek az urai. Az 1608. évi 15. t.-c. e várat a véghelyek közé sorozza. Megrongált falait 1619-ben Széchi György megerősítteti. 1625-ben Széchi György orgyilkosság áldozata lesz és a várat a hozzátartozó uradalommal együtt özvegye Homonnai Drugeth Mária kapja. Ennek leánya, a híres Széchi Mária, kinek kezével a vár és uradalma Wesselényi Ferencz birtokába kerül. 1671-ben az uradalmat a kir. fiscus foglalja le. Vára a Thököly és a Rákóczy-féle mozgalmak alatt elpusztult. 1691-ben a Koháryak lesznek a birtok urai. 1720-ban gróf Koháry István a régi Wesselényi-kastély helyébe új, emeletes kastélyt építtet, melyet herczeg Koháry Ferencz a mult század elején kibővít és megnagyobbít. E kastély kápolnájában érdekes régi festményt őriznek, melyet Koháry István festett 1685-ben és ő írta reá a következő chronostichont és verset is: (....) A községhez tartozó Torhegy és Törökvölgy nevű dűlők is a mult emlékeit tartják fenn. Az előbbi a régi halotti torokra emlékeztet, az utóbbin a törökök vonultak fel a vár ostromára. A község hajdan, de még a mult században is híres szőlő- és dohánytermelő hely volt. Most itt van a Coburg herczegi uradalomnak kőfallal körülkerített nagy vadaskertje s erdészeti és gazdasági hivatala. A községben nincs templom. Ide tartozik Hájoldal, Felsővadaskert és Újpuszta. Balog tájékán feküdt hajdan Jakóháza község, mely még 1460-ban mint Balogvár tartozéka szerepel, később azonban már nem találjuk nyomát. A községnek saját postája van. Távírója és vasúti állomása Rimaszombat.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsóbalog. Egyike a legrégibb gömörmegyei településeknek. Már a történelemelőtti korszakokban megült hely. A népvándorlás századaiban földvár emelkedett határában. A magyar történelem első évszázadaiban semmi nyomát nem találjuk okmányainkban. A XIV. század első felében szerepel először neve. A kuruc szabadságharc idején többízben is portyázó harcok színhelye. Egyébként története Felsőbalog sorsában osztozik. A községhez tartozó lakott hely: Peszéte. A község területe 1792 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 635. Felsőbalog. A honfoglaló magyarok már mint meglévő községet találták a Balog-völgyében. Az ősi Balogh-nemzetség kapta birtokul és 1347-ben Balogvárral együtt, melynek tartozéka volt, Balug néven nyer újra említést. A várat később a Széchiek kapták meg. Giskra hadai elfoglalják a várat, 1451-ben azonban Hunyadi János elől kitakarodtak. Mátyás király 1459-ben Komjáthy Ulriknak adományozta a várbirtokot. Mátyás király alatt még kétszer cserél gazdát a község. 1463-ban Rozgonyi Sebestyéné, 1481-ben ismét a Széchieké az uradalom. 1563-ban is a Széchiek a birtokosok, ugyanekkor Balogh András a várkapitány. A török harcokban a végvárak közé tartozott, ezen a címen említi meg az 1608. évi 15. tc. 1619-ben Széchi Györgyé a vár, aki gondosan felépítteti a leomlott falakat. Ennek halála után neje, Homonnai Drugeth Mária veszi át az uralmat a vár és a birtok felett. Leányát, a Gyöngyössy által megénekelt Széchi Máriát Wesselényi Ferenc feleségül veszi. így a Wesselényiekre száll az uradalom. 1671-ben a császári kincstár veszi birtokba. 1691-ben a Koháry-család kapta meg a birtokot. Rákóczi vezére, Esterházy Antal 1704-ben elfoglalta Rimaszécset és Balog-várát. Ezekben harcokban a vár elpusztult. 1720-ban Koháry István gróf országbíró új kastélyt építtet a régi helyébe, amelynek kápolnáját azonban meghagyja. Ebben ma is látható Koháry Istvánnak egy 1685-ből származó bibliai tárgyú festménye és szövege. A község területe 3150 kat. hold, lélekszáma a viszszacsatoláskor 799. Külterületi lakott helyei: Felsővadaskert, Széplakitanya, Szőllőhegy.

gróf rimaszécsi Széchy Mária

1610
Vámosbalog - megszületett

Szepesházy Kálmán

1919
Vámosbalog - megszületett A ma Vámosbaloghoz tartozó Felsőbalogon született.
Felsőbalog - tanult
Rimaszombat - tanult
Ajnácskő - kutatott

Znám István

1936. 2. 9.
Vámosbalog - megszületett
Pöstyén - tanított
Névelőfordulások
1943
Vámosbalog,
1945
Vámos-Balog,
1948
Veľký Blh
1994
Nagybalog

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szövetkezet utca (Družstevná) 354
Telefon: 0475812070

Honlap: velkyblh.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kluka Norbert (KDH)

Képviselő-testület:
Kresnye Štefan (Független)
Csúr Daniel (Független)
Csúr Tibor (Független)
Kluka Norbert (KDH)
Elek Vojtech (MOST - HÍD)
Elek Péter (MOST - HÍD)
Klembusz Ján (SMER-SD)
Pál Csaba (SMK-MKP)
Vitárius Július (SMK-MKP)
Független 33% Független 3 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Nagybalogi Posta

Barátság utca 423

FEMINA Szociális Otthon

Szlovák Nemzeti Felkelés utca 419

Nagybalogi Rendőrörs

Béke utca 311

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fürdő utca 164

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Fürdő utca 151

Vámosbalogi Anyakönyvi Hivatal

Szövetkezet utca 354

Nagybalogi Községi Hivatal

Szövetkezet utca 354

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1386 89%
szlovákok 55 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 1%
egyéb 88 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1550
magyarok 1562 98%
szlovákok 19 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1586
magyarok 1433 97%
szlovákok 32 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1476
magyarok 811 68%
szlovákok 357 30%
ruszinok 1 0%
romák 21 2%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1192
magyarok 805 69%
szlovákok 331 28%
ruszinok 0 0%
romák 8 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 21 2%
összlétszám 1166
magyarok 676 56%
szlovákok 350 29%
ruszinok 0 0%
romák 116 10%
csehek 6 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 61 5%
összlétszám 1210
magyarok 636 56%
szlovákok 282 25%
ruszinok 0 0%
romák 201 18%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 1133
összlétszám 965
magyarok 847 88%
szlovákok 45 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 70 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 585
magyarok 539 92%
szlovákok 10 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 3%
egyéb 18 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 917
magyarok 898 98%
szlovákok 16 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 669
magyarok 664 99%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 852
magyarok 826 97%
szlovákok 21 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 624
magyarok 607 97%
szlovákok 11 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 847
Választási részvétel: 51.95 %
Kiadott boríték: 440
Bedobott boríték: 440

Polgármester

Érvényes szavazólap: 431
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kluka Norbert 235 54.52 % KDH
Csúr Tibor 196 45.48 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kresnye Štefan 223 Független
Pál Csaba 213 SMK-MKP
Elek Vojtech 208 MOST - HÍD
Kluka Norbert 181 KDH
Csúr Daniel 173 Független
Klembusz Ján 165 SMER-SD
Csúr Tibor 155 Független
Elek Péter 149 MOST - HÍD
Vitárius Július 145 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 33.33% Független 3 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 808
Választási részvétel: 13.74 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111
Választásra jogosult: 805
Választási részvétel: 13.42 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108
Választásra jogosult: 877
Választási részvétel: 22,69 %
Kiadott boríték: 199
Bedobott boríték: 199

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 102
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 193
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 50 49.02 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 25 24.51 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 12 11.76 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 6 5.88 % ASV
Emil Samko 3 2.94 % KĽS
Karol Konárik 3 2.94 % SNS
Ondrej Binder 2 1.96 % Független
Andrea Jenčíková 1 0.98 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 47 43.52% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 108 55.96 % Független
Jozef Šimko 22 11.40 % Független
Marian Kotleba 22 11.40 % ĽSNS
Igor Kašper 13 6.74 % Független
Martin Juhaniak 10 5.18 % Független
Pavel Greksa 6 3.11 % Független
Milan Urbáni 4 2.07 % SMS
Vojtech Kökény 3 1.55 % SRK
Miroslav Gálik 2 1.04 % NAS
Martin Klus 1 0.52 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 1 0.52 % JĽSS
Ivan Saktor 1 0.52 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 108
Érvényes szavazólap: 194
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 42 38.89% SMK-MKP
Zoltán Bán 38 35.19% SMK-MKP
František Auxt 38 35.19% SMK-MKP
Silvia Vargová 31 28.70% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 31 28.70% SMK-MKP
Tomáš Agócs 28 25.93% MOST - HÍD
Ladislav Lang 28 25.93% MOST - HÍD
Jozef Šimko 28 25.93% Független
Michal Bagačka 23 21.30% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 18 16.67% SMER - SD, KDH
Ivan Hazucha 17 15.74% SMER - SD, KDH
Jozef Hrablay 16 14.81% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Viliam Vaš 15 13.89% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 13 12.04% KDH, SMER - SD
Vojtech Kökény 10 9.26% SRK
Pavel Struhár 9 8.33% SMER - SD, KDH
Vojtech Szajkó 8 7.41% Független
Dušan Faško 7 6.48% KSS
Katarína Moncoľová 6 5.56% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Balog 6 5.56% SMS
Gejza Farkaš 6 5.56% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Pavel Cibuliak 5 4.63% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Veronika Rízová 5 4.63% KSS
Aneta Vargicová 5 4.63% SNS
Ján Matej 5 4.63% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Marian Petrok 5 4.63% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Csaba Horváth 4 3.70% Független
Tibor Lukáčka 4 3.70% ASV
Anna Kekeňáková 3 2.78% KSS
Romana Antalová 3 2.78% ÚSVIT
Dušan Kojnok 3 2.78% SZS, Zmena zdola, DÚ
Ján Antal 3 2.78% ÚSVIT
Renáta Puhlová 2 1.85% PD
Katarína Horváth 2 1.85% KĽS
Samuel Zubo 2 1.85% KSS
Jaroslav Suja 2 1.85% Független
Tomáš Rosiar 2 1.85% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 2 1.85% ĽS Naše Slovensko
Peter Vraniak 2 1.85% ÚSVIT
Peter Vetrák 2 1.85% SĽS
Stanislav Mizík 1 0.93% ĽS Naše Slovensko
Dušan Širák 1 0.93% KSS
Viliam Vidinský 1 0.93% ĽS-HZDS, HZD
Ján Hiraj 1 0.93% NP
Jozef Pupala 1 0.93% KSS
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Peter Juhász 100 51.55% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 90 46.39% SMK-MKP
Ferenc Auxt 81 41.75% SMK-MKP
Ladislav Rigó 67 34.54% SMK-MKP
Csaba Csízi 51 26.29% MOST - HÍD
Jozef Šimko 47 24.23% Független
Tomáš Agócs 43 22.16% MOST - HÍD
Ladislav Lang 37 19.07% MOST - HÍD
Aladár Bari 32 16.49% MOST - HÍD
Michal Bagačka 31 15.98% SMER-SD
Vojtech Kökény 28 14.43% SRK
Štefan Vavrek 28 14.43% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 20 10.31% SRK
Tomáš Sliva 19 9.79% MOST - HÍD
Peter Mináč 17 8.76% SMER-SD
Pavel Cibuliak 14 7.22% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 14 7.22% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ivan Hazucha 11 5.67% SMER-SD
Ján Lichanec 10 5.15% Független
Marta Kanalová 9 4.64% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 9 4.64% SNS
Miroslava Vargová 9 4.64% Független
Lukáš Kvietok 8 4.12% SMER-SD
Gejza Mede 8 4.12% Független
Gejza Farkaš 7 3.61% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Kristián Korheľ 7 3.61% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Dušan Hlinka 7 3.61% SMER-SD
Katarína Moncoľová 7 3.61% Független
Zdenko Ľaudár 7 3.61% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Skrutek 6 3.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislava Zvarová 6 3.09% SMER-SD
Branislav Bukviar 6 3.09% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Stanislav Krahulec 5 2.58% Független
Miroslava Grendelová 5 2.58% KSS
Adriana Zavadinková 5 2.58% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 5 2.58% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michaela Kružlicová 4 2.06% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 4 2.06% ĽS Naše Slovensko
Anna Zsóriová 4 2.06% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zoltán Biró 4 2.06% DOMA DOBRE
Ján Antal 4 2.06% JEDNOTA-ĽSS
Vojtech Menyhárt 3 1.55% Független
Anatolij Jefimov 3 1.55% KSS
Martin Pliešovský 2 1.03% SNS
Robert Bottlik 2 1.03% SME RODINA - Boris Kollár
Roman Lebeda 2 1.03% Független
Róbert Čipka 1 0.52% KSS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 41.59 %
Tiszolc 212 25.48 %
Nyustya 134 16.11 %
Klenóc 59 7.09 %
Feled 29 3.49 %
Bakostörék 28 3.37 %
Rimaráhó 21 2.52 %
Várgede 18 2.16 %
Jánosi 18 2.16 %
Osgyán 17 2.04 %
Rimabrézó 16 1.92 %
Cserencsény 12 1.44 %
Meleghegy 12 1.44 %
Kruzsnó 11 1.32 %
Rimaszabadi 9 1.08 %
Derencsény 9 1.08 %
Uzapanyit 8 0.96 %
Durendapuszta 8 0.96 %
Rimabánya 8 0.96 %
Rimazsaluzsány 7 0.84 %
Sajószentkirály 7 0.84 %
Velkenye 7 0.84 %
Gömörfüge 7 0.84 %
Rimaszécs 6 0.72 %
Vámosbalog 5 0.60 %
Dobóca 5 0.60 %
Kecege 5 0.60 %
Balogrussó 5 0.60 %
Kőhegy 5 0.60 %
Kerekgede 5 0.60 %
Balogfala 4 0.48 %
Rakottyás 4 0.48 %
Rónapatak 4 0.48 %
Runya 4 0.48 %
Oldalfala 4 0.48 %
Zeherje 4 0.48 %
Bellény 3 0.36 %
Zsip 3 0.36 %
Kacagópuszta 3 0.36 %
Guszona 3 0.36 %
Szilistye 3 0.36 %
Gortvakisfalud 3 0.36 %
Ajnácskő 3 0.36 %
Gernyőpuszta 3 0.36 %
Harmac 3 0.36 %
Bátka 3 0.36 %
Csíz 3 0.36 %
Tajti 3 0.36 %
Détér 2 0.24 %
Zádorháza 2 0.24 %
Babarét 2 0.24 %
Balogújfalu 2 0.24 %
Baraca 2 0.24 %
Bugyikfala 2 0.24 %
Alsósziklás 2 0.24 %
Hanva 2 0.24 %
Balogpádár 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Kövecses 2 0.24 %
Gömörispánmező 2 0.24 %
Tóthegymeg 2 0.24 %
Kisgömöri 2 0.24 %
Karaszkó 2 0.24 %
Méhi 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Magyarhegymeg 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Alsóvály 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Jeszte 1 0.12 %
Kopárhegy 1 0.12 %
Felsősziklás 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.73 %
Rimaszombat 141 7.42 %
Rimaszécs 141 7.42 %
Baraca 102 5.37 %
Sajólénártfalva 66 3.47 %
Cakó 55 2.89 %
Sajószentkirály 49 2.58 %
Nemesmartonfala 46 2.42 %
Kálosa 38 2.00 %
Zsip 38 2.00 %
Abafalva 36 1.89 %
Dobóca 35 1.84 %
Velkenye 34 1.79 %
Bátka 34 1.79 %
Hanva 34 1.79 %
Várgede 33 1.74 %
Vámosbalog 32 1.68 %
Rakottyás 31 1.63 %
Balogtamási 29 1.53 %
Tajti 29 1.53 %
Gesztete 28 1.47 %
Balogfala 28 1.47 %
Rimasimonyi 28 1.47 %
Jéne 28 1.47 %
Feled 27 1.42 %
Sajókeszi 27 1.42 %
Csíz 26 1.37 %
Uzapanyit 25 1.32 %
Gömörfüge 21 1.10 %
Jánosi 16 0.84 %
Rimapálfala 16 0.84 %
Méhi 16 0.84 %
Balogújfalu 16 0.84 %
Serke 15 0.79 %
Naprágy 15 0.79 %
Balogiványi 15 0.79 %
Almágy 14 0.74 %
Zádorháza 10 0.53 %
Runya 10 0.53 %
Harmac 9 0.47 %
Kövecses 8 0.42 %
Darnya 7 0.37 %
Szútor 7 0.37 %
Alsóvály 7 0.37 %
Osgyán 6 0.32 %
Egyházasbást 6 0.32 %
Nyustya 6 0.32 %
Détér 6 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.32 %
Sajórecske 6 0.32 %
Ajnácskő 5 0.26 %
Klenóc 5 0.26 %
Perjése 5 0.26 %
Sajólenke 4 0.21 %
Óbást 4 0.21 %
Vecseklő 4 0.21 %
Hubó 4 0.21 %
Medveshidegkút 4 0.21 %
Korláti 3 0.16 %
Cserencsény 3 0.16 %
Dúlháza 3 0.16 %
Oldalfala 3 0.16 %
Guszona 3 0.16 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 9.12 %
Tiszolc 81 6.37 %
Klenóc 17 1.34 %
Nyustya 16 1.26 %
Rimaszécs 11 0.86 %
Osgyán 9 0.71 %
Rimaráhó 7 0.55 %
Cserencsény 7 0.55 %
Feled 6 0.47 %
Rimazsaluzsány 6 0.47 %
Jánosi 6 0.47 %
Karaszkó 4 0.31 %
Méhi 4 0.31 %
Kálosa 4 0.31 %
Várgede 4 0.31 %
Sajószentkirály 4 0.31 %
Zeherje 3 0.24 %
Rimabánya 3 0.24 %
Perjése 2 0.16 %
Gernyőpuszta 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Egyházasbást 2 0.16 %
Rimaszabadi 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Kruzsnó 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Felsősziklás 2 0.16 %
Korláti 2 0.16 %
Kecege 2 0.16 %
Bátka 2 0.16 %
Bakostörék 2 0.16 %
Abafalva 2 0.16 %
Csíz 2 0.16 %
Hubó 2 0.16 %
Gesztete 2 0.16 %
Gömörpéterfala 2 0.16 %
Kiéte 2 0.16 %
Uzapanyit 1 0.08 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Gömörfüge 1 0.08 %
Dobóca 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Kőhegy 1 0.08 %
Alsósziklás 1 0.08 %
Balogpádár 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Gömörhegyvég 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Rimabrézó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Serke 1 0.08 %
Óbást 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Rimapálfala 1 0.08 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 5.25 %
Nyustya 12 0.72 %
Jánosi 9 0.54 %
Feled 5 0.30 %
Gömörfüge 4 0.24 %
Méhi 4 0.24 %
Cserencsény 4 0.24 %
Rimaszécs 4 0.24 %
Tiszolc 4 0.24 %
Gernyőpuszta 4 0.24 %
Várgede 3 0.18 %
Vámosbalog 3 0.18 %
Kruzsnó 3 0.18 %
Sajószentkirály 3 0.18 %
Klenóc 3 0.18 %
Osgyán 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Uzapanyit 2 0.12 %
Nemesradnót 2 0.12 %
Rimaráhó 2 0.12 %
Perjése 2 0.12 %
Alsóvály 2 0.12 %
Kálosa 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Meleghegy 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Tajti 1 0.06 %
Durendapuszta 1 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Bátka 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Zsip 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 65.43 %
Nyustya 49 4.05 %
Osgyán 45 3.72 %
Tiszolc 45 3.72 %
Feled 35 2.89 %
Klenóc 32 2.65 %
Várgede 23 1.90 %
Cserencsény 22 1.82 %
Rimaráhó 17 1.41 %
Bátka 15 1.24 %
Vámosbalog 14 1.16 %
Ajnácskő 14 1.16 %
Bakostörék 13 1.08 %
Jánosi 12 0.99 %
Alsósziklás 11 0.91 %
Csíz 10 0.83 %
Ratkószuha 10 0.83 %
Kruzsnó 10 0.83 %
Zeherje 9 0.74 %
Kecege 9 0.74 %
Vecseklő 9 0.74 %
Rimazsaluzsány 9 0.74 %
Perjése 8 0.66 %
Balogrussó 8 0.66 %
Abafalva 8 0.66 %
Guszona 8 0.66 %
Sajószentkirály 7 0.58 %
Gömörfüge 7 0.58 %
Dobóca 7 0.58 %
Alsóvály 7 0.58 %
Meleghegy 7 0.58 %
Nemesradnót 7 0.58 %
Felsővály 6 0.50 %
Rimaszécs 6 0.50 %
Oldalfala 6 0.50 %
Méhi 6 0.50 %
Rimabánya 6 0.50 %
Rakottyás 5 0.41 %
Dúlháza 5 0.41 %
Zsip 5 0.41 %
Derencsény 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Serke 5 0.41 %
Hanva 5 0.41 %
Velkenye 5 0.41 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Bellény 4 0.33 %
Rimaszabadi 4 0.33 %
Sajólenke 4 0.33 %
Rimabrézó 4 0.33 %
Uzapanyit 4 0.33 %
Balogiványi 3 0.25 %
Balogfala 3 0.25 %
Kőhegy 3 0.25 %
Felsősziklás 3 0.25 %
Kacagópuszta 3 0.25 %
Balogpádár 3 0.25 %
Kálosa 3 0.25 %
Hubó 3 0.25 %
Rónapatak 3 0.25 %
Runya 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Óbást 3 0.25 %
Gernyőpuszta 3 0.25 %
Babarét 2 0.17 %
Gortvakisfalud 2 0.17 %
Ratkószabadi 2 0.17 %
Almágy 2 0.17 %
Gömörmihályfalva 2 0.17 %
Nemesmartonfala 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Darnya 2 0.17 %
Szilistye 2 0.17 %
Gesztete 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Magyarhegymeg 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Medveshidegkút 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Harmac 2 0.17 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Tóthegymeg 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 74.79 %
Nyustya 36 3.43 %
Osgyán 34 3.24 %
Cserencsény 26 2.47 %
Tiszolc 23 2.19 %
Bakostörék 21 2.00 %
Klenóc 20 1.90 %
Jánosi 20 1.90 %
Rimaráhó 19 1.81 %
Rimabánya 16 1.52 %
Feled 15 1.43 %
Rimazsaluzsány 14 1.33 %
Ratkószabadi 14 1.33 %
Bátka 12 1.14 %
Várgede 10 0.95 %
Vámosbalog 9 0.86 %
Uzapanyit 9 0.86 %
Kruzsnó 9 0.86 %
Rimaszécs 9 0.86 %
Kőhegy 7 0.67 %
Nemesradnót 7 0.67 %
Sajószentkirály 6 0.57 %
Meleghegy 5 0.48 %
Rimabrézó 5 0.48 %
Balogpádár 5 0.48 %
Abafalva 4 0.38 %
Zeherje 4 0.38 %
Felsősziklás 4 0.38 %
Almágy 4 0.38 %
Runya 4 0.38 %
Rimaszabadi 3 0.29 %
Baraca 3 0.29 %
Kecege 3 0.29 %
Balogrussó 3 0.29 %
Velkenye 3 0.29 %
Vecseklő 3 0.29 %
Sajólenke 3 0.29 %
Alsóvály 3 0.29 %
Kacagópuszta 3 0.29 %
Bugyikfala 3 0.29 %
Óbást 2 0.19 %
Gömörfüge 2 0.19 %
Guszona 2 0.19 %
Perjése 2 0.19 %
Durendapuszta 2 0.19 %
Serke 2 0.19 %
Gömörispánmező 2 0.19 %
Rakottyás 2 0.19 %
Gortvakisfalud 2 0.19 %
Gernyőpuszta 2 0.19 %
Alsósziklás 2 0.19 %
Tóthegymeg 2 0.19 %
Karaszkó 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Dobóca 2 0.19 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Rónapatak 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Kövecses 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Balogfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 14.53 %
Osgyán 23 0.71 %
Jánosi 21 0.65 %
Zeherje 14 0.43 %
Feled 13 0.40 %
Bátka 11 0.34 %
Bakostörék 9 0.28 %
Rimaszécs 9 0.28 %
Tiszolc 9 0.28 %
Cserencsény 8 0.25 %
Sajószentkirály 7 0.22 %
Kövecses 7 0.22 %
Dobóca 7 0.22 %
Gesztete 6 0.18 %
Rimaráhó 6 0.18 %
Gömörpéterfala 5 0.15 %
Ajnácskő 5 0.15 %
Várgede 5 0.15 %
Klenóc 5 0.15 %
Serke 5 0.15 %
Rimazsaluzsány 5 0.15 %
Balogfala 5 0.15 %
Balogtamási 4 0.12 %
Détér 4 0.12 %
Vámosbalog 4 0.12 %
Alsósziklás 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Guszona 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Almágy 3 0.09 %
Uzapanyit 3 0.09 %
Kecege 3 0.09 %
Rimapálfala 3 0.09 %
Nyustya 3 0.09 %
Rimabánya 3 0.09 %
Gömörfüge 2 0.06 %
Meleghegy 2 0.06 %
Sajólenke 2 0.06 %
Baraca 2 0.06 %
Nemesmartonfala 2 0.06 %
Tajti 2 0.06 %
Rimabrézó 2 0.06 %
Óbást 2 0.06 %
Bellény 2 0.06 %
Alsóvály 2 0.06 %
Abafalva 2 0.06 %
Nemesradnót 2 0.06 %
Perjése 2 0.06 %
Jéne 1 0.03 %
Rakottyás 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Kőhegy 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Harmac 1 0.03 %
Jeszte 1 0.03 %
Babarét 1 0.03 %
Csíz 1 0.03 %
Balogpádár 1 0.03 %
Hubó 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Gortvakisfalud 1 0.03 %
Méhi 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dúlháza 1 0.03 %
Velkenye 1 0.03 %
Magyarhegymeg 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Egyházasbást 1 0.03 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 49.62 %
Nyustya 107 7.44 %
Tiszolc 34 2.36 %
Feled 28 1.95 %
Klenóc 28 1.95 %
Jánosi 22 1.53 %
Osgyán 20 1.39 %
Cserencsény 18 1.25 %
Détér 17 1.18 %
Bátka 17 1.18 %
Ajnácskő 17 1.18 %
Várgede 15 1.04 %
Kruzsnó 14 0.97 %
Gernyőpuszta 10 0.69 %
Bakostörék 10 0.69 %
Rimaráhó 10 0.69 %
Rimabánya 9 0.63 %
Guszona 8 0.56 %
Meleghegy 8 0.56 %
Zeherje 7 0.49 %
Rimabrézó 7 0.49 %
Zsip 7 0.49 %
Perjése 6 0.42 %
Csíz 6 0.42 %
Vámosbalog 6 0.42 %
Rimazsaluzsány 5 0.35 %
Felsősziklás 5 0.35 %
Rimaszécs 5 0.35 %
Kacagópuszta 5 0.35 %
Alsósziklás 5 0.35 %
Sajószentkirály 5 0.35 %
Sajólenke 4 0.28 %
Dobóca 4 0.28 %
Hubó 4 0.28 %
Nemesradnót 4 0.28 %
Tóthegymeg 4 0.28 %
Uzapanyit 4 0.28 %
Balogfala 4 0.28 %
Durendapuszta 3 0.21 %
Kövecses 3 0.21 %
Vecseklő 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Sajórecske 3 0.21 %
Méhi 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Alsóvály 3 0.21 %
Kecege 3 0.21 %
Balogrussó 3 0.21 %
Dúlháza 3 0.21 %
Abafalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Jéne 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Derencsény 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Rónapatak 2 0.14 %
Runya 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 12.99 %
Ajnácskő 113 3.05 %
Sajólénártfalva 108 2.91 %
Bátka 77 2.07 %
Feled 76 2.05 %
Sajószentkirály 66 1.78 %
Rimaszécs 65 1.75 %
Csíz 61 1.64 %
Nemesradnót 54 1.46 %
Vámosbalog 51 1.37 %
Tajti 51 1.37 %
Hanva 43 1.16 %
Velkenye 35 0.94 %
Harmac 31 0.84 %
Baraca 30 0.81 %
Almágy 29 0.78 %
Méhi 27 0.73 %
Darnya 25 0.67 %
Óbást 25 0.67 %
Rimasimonyi 23 0.62 %
Runya 23 0.62 %
Osgyán 21 0.57 %
Guszona 20 0.54 %
Serke 20 0.54 %
Abafalva 19 0.51 %
Várgede 19 0.51 %
Sajólenke 19 0.51 %
Sajórecske 19 0.51 %
Dobóca 19 0.51 %
Gesztete 18 0.49 %
Gömörpéterfala 17 0.46 %
Cakó 15 0.40 %
Uzapanyit 14 0.38 %
Egyházasbást 14 0.38 %
Jánosi 13 0.35 %
Rakottyás 13 0.35 %
Balogfala 12 0.32 %
Nyustya 12 0.32 %
Zsip 11 0.30 %
Rimaráhó 11 0.30 %
Korláti 11 0.30 %
Kövecses 11 0.30 %
Meleghegy 9 0.24 %
Balogpádár 9 0.24 %
Magyarhegymeg 9 0.24 %
Hubó 9 0.24 %
Tiszolc 9 0.24 %
Alsóvály 9 0.24 %
Détér 9 0.24 %
Vecseklő 9 0.24 %
Balogiványi 8 0.22 %
Balogújfalu 7 0.19 %
Balogtamási 7 0.19 %
Kálosa 7 0.19 %
Bakostörék 7 0.19 %
Medveshidegkút 6 0.16 %
Rimabrézó 6 0.16 %
Dobfenek 6 0.16 %
Gömörfüge 6 0.16 %
Zádorháza 6 0.16 %
Kerekgede 5 0.13 %
Cserencsény 5 0.13 %
Kisgömöri 5 0.13 %
Perjése 4 0.11 %
Rimapálfala 4 0.11 %
Dúlháza 4 0.11 %
Felsővály 4 0.11 %
Zeherje 3 0.08 %
Jéne 3 0.08 %
Bugyikfala 3 0.08 %
Kruzsnó 3 0.08 %
Tóthegymeg 3 0.08 %
Sajókeszi 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Jeszte 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Klenóc 2 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 103.77 %
Tiszolc 91 7.01 %
Nyustya 72 5.54 %
Klenóc 58 4.46 %
Osgyán 48 3.70 %
Rimaráhó 47 3.62 %
Cserencsény 38 2.93 %
Bakostörék 31 2.39 %
Jánosi 26 2.00 %
Feled 23 1.77 %
Kőhegy 16 1.23 %
Várgede 16 1.23 %
Rimabrézó 15 1.15 %
Rimazsaluzsány 14 1.08 %
Meleghegy 13 1.00 %
Almágy 12 0.92 %
Rimaszabadi 11 0.85 %
Kruzsnó 10 0.77 %
Bátka 10 0.77 %
Felsősziklás 10 0.77 %
Ajnácskő 10 0.77 %
Derencsény 9 0.69 %
Rimabánya 9 0.69 %
Zeherje 9 0.69 %
Alsósziklás 9 0.69 %
Gernyőpuszta 8 0.62 %
Karaszkó 8 0.62 %
Vámosbalog 7 0.54 %
Oldalfala 7 0.54 %
Kecege 7 0.54 %
Gortvakisfalud 6 0.46 %
Abafalva 6 0.46 %
Rimaszécs 6 0.46 %
Méhi 6 0.46 %
Rónapatak 6 0.46 %
Balogrussó 5 0.38 %
Bellény 5 0.38 %
Uzapanyit 5 0.38 %
Runya 5 0.38 %
Babarét 5 0.38 %
Gömörpéterfala 5 0.38 %
Balogpádár 5 0.38 %
Gömörfüge 4 0.31 %
Guszona 4 0.31 %
Alsóvály 4 0.31 %
Durendapuszta 4 0.31 %
Tóthegymeg 3 0.23 %
Serke 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Balogfala 3 0.23 %
Zsip 3 0.23 %
Kálosa 3 0.23 %
Szilistye 3 0.23 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Cakó 2 0.15 %
Kacagópuszta 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Sajószentkirály 2 0.15 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 96.13 %
Rimaszécs 175 12.54 %
Kálosa 133 9.53 %
Bátka 123 8.82 %
Feled 117 8.39 %
Ajnácskő 100 7.17 %
Egyházasbást 90 6.45 %
Vámosbalog 81 5.81 %
Nemesradnót 73 5.23 %
Méhi 67 4.80 %
Hanva 67 4.80 %
Almágy 67 4.80 %
Balogfala 66 4.73 %
Serke 61 4.37 %
Csíz 59 4.23 %
Kövecses 56 4.01 %
Détér 56 4.01 %
Harmac 55 3.94 %
Óbást 55 3.94 %
Gesztete 50 3.58 %
Felsővály 48 3.44 %
Dobóca 47 3.37 %
Naprágy 46 3.30 %
Abafalva 45 3.23 %
Tajti 45 3.23 %
Jánosi 45 3.23 %
Várgede 42 3.01 %
Alsóvály 41 2.94 %
Rimasimonyi 40 2.87 %
Sajószentkirály 40 2.87 %
Sajólénártfalva 39 2.80 %
Balogiványi 39 2.80 %
Gömörpéterfala 39 2.80 %
Magyarhegymeg 36 2.58 %
Sajókeszi 34 2.44 %
Zsip 29 2.08 %
Vecseklő 28 2.01 %
Guszona 27 1.94 %
Cakó 26 1.86 %
Balogújfalu 26 1.86 %
Velkenye 26 1.86 %
Osgyán 26 1.86 %
Runya 25 1.79 %
Perjése 25 1.79 %
Uzapanyit 22 1.58 %
Cserencsény 21 1.51 %
Sajólenke 21 1.51 %
Gömörmihályfalva 19 1.36 %
Jéne 18 1.29 %
Zádorháza 18 1.29 %
Balogtamási 18 1.29 %
Gömörfüge 17 1.22 %
Dobfenek 15 1.08 %
Sajórecske 15 1.08 %
Rakottyás 14 1.00 %
Kerekgede 14 1.00 %
Hubó 13 0.93 %
Baraca 13 0.93 %
Oldalfala 11 0.79 %
Medveshidegkút 10 0.72 %
Kisgömöri 10 0.72 %
Balogpádár 10 0.72 %
Bakostörék 10 0.72 %
Rimapálfala 9 0.65 %
Darnya 9 0.65 %
Jeszte 8 0.57 %
Nemesmartonfala 7 0.50 %
Rimaráhó 6 0.43 %
Korláti 5 0.36 %
Gortvakisfalud 5 0.36 %
Dúlháza 5 0.36 %
Klenóc 5 0.36 %
Nyustya 5 0.36 %
Tiszolc 4 0.29 %
Rimabrézó 4 0.29 %
Gernyőpuszta 4 0.29 %
Zeherje 4 0.29 %
Bellény 3 0.22 %
Alsósziklás 2 0.14 %
Kőhegy 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Kecege 2 0.14 %
Meleghegy 1 0.07 %
Rimazsaluzsány 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Kruzsnó 1 0.07 %
Felsősziklás 1 0.07 %
Kacagópuszta 1 0.07 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 11.06 %
Klenóc 25 1.08 %
Nyustya 19 0.82 %
Tiszolc 17 0.73 %
Jánosi 13 0.56 %
Kálosa 12 0.52 %
Rimaszécs 11 0.47 %
Nemesradnót 11 0.47 %
Rimasimonyi 10 0.43 %
Bátka 10 0.43 %
Várgede 10 0.43 %
Almágy 10 0.43 %
Gortvakisfalud 10 0.43 %
Osgyán 9 0.39 %
Bakostörék 8 0.34 %
Egyházasbást 8 0.34 %
Serke 8 0.34 %
Ajnácskő 8 0.34 %
Csíz 7 0.30 %
Détér 7 0.30 %
Guszona 7 0.30 %
Abafalva 7 0.30 %
Vámosbalog 7 0.30 %
Cakó 6 0.26 %
Méhi 6 0.26 %
Óbást 6 0.26 %
Feled 6 0.26 %
Kruzsnó 6 0.26 %
Oldalfala 5 0.22 %
Gömörfüge 5 0.22 %
Tajti 5 0.22 %
Rimaráhó 5 0.22 %
Rakottyás 4 0.17 %
Sajórecske 4 0.17 %
Rimabrézó 4 0.17 %
Hanva 4 0.17 %
Balogtamási 4 0.17 %
Uzapanyit 4 0.17 %
Sajószentkirály 4 0.17 %
Balogújfalu 4 0.17 %
Balogiványi 3 0.13 %
Rimapálfala 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Zsip 3 0.13 %
Alsósziklás 3 0.13 %
Perjése 3 0.13 %
Kecege 3 0.13 %
Gesztete 2 0.09 %
Korláti 2 0.09 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Zeherje 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Hubó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Gömörpéterfala 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 18.26 %
Egyházasbást 75 6.14 %
Feled 55 4.50 %
Tajti 43 3.52 %
Almágy 42 3.44 %
Óbást 36 2.95 %
Harmac 27 2.21 %
Ajnácskő 23 1.88 %
Balogfala 21 1.72 %
Gömörpéterfala 19 1.56 %
Rimaszécs 19 1.56 %
Jeszte 19 1.56 %
Vecseklő 18 1.47 %
Détér 17 1.39 %
Rimasimonyi 16 1.31 %
Dobfenek 16 1.31 %
Gesztete 15 1.23 %
Guszona 13 1.06 %
Medveshidegkút 12 0.98 %
Bátka 12 0.98 %
Csíz 12 0.98 %
Serke 10 0.82 %
Vámosbalog 8 0.66 %
Abafalva 7 0.57 %
Várgede 7 0.57 %
Nyustya 7 0.57 %
Kövecses 6 0.49 %
Kálosa 6 0.49 %
Méhi 6 0.49 %
Jánosi 5 0.41 %
Hanva 5 0.41 %
Sajószentkirály 5 0.41 %
Sajólénártfalva 5 0.41 %
Osgyán 5 0.41 %
Balogiványi 5 0.41 %
Zsip 4 0.33 %
Velkenye 4 0.33 %
Gortvakisfalud 4 0.33 %
Zádorháza 4 0.33 %
Balogpádár 3 0.25 %
Tiszolc 3 0.25 %
Balogújfalu 3 0.25 %
Uzapanyit 3 0.25 %
Darnya 3 0.25 %
Nemesradnót 3 0.25 %
Dobóca 3 0.25 %
Rimaráhó 3 0.25 %
Gömörfüge 3 0.25 %
Oldalfala 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kruzsnó 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Korláti 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Kecege 2 0.16 %
Alsóvály 2 0.16 %
Klenóc 2 0.16 %
Zeherje 2 0.16 %
Sajórecske 1 0.08 %
Rimabánya 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Karaszkó 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bakostörék 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 134.87 %
Klenóc 94 8.32 %
Bakostörék 82 7.26 %
Nyustya 78 6.90 %
Rimaráhó 72 6.37 %
Tiszolc 69 6.11 %
Cserencsény 60 5.31 %
Kruzsnó 34 3.01 %
Osgyán 33 2.92 %
Jánosi 31 2.74 %
Várgede 23 2.04 %
Feled 23 2.04 %
Rimabrézó 22 1.95 %
Meleghegy 16 1.42 %
Rimazsaluzsány 15 1.33 %
Derencsény 15 1.33 %
Gernyőpuszta 15 1.33 %
Zeherje 14 1.24 %
Felsősziklás 13 1.15 %
Bátka 12 1.06 %
Ajnácskő 12 1.06 %
Balogrussó 11 0.97 %
Vámosbalog 11 0.97 %
Sajószentkirály 10 0.88 %
Karaszkó 9 0.80 %
Gesztes 9 0.80 %
Bugyikfala 9 0.80 %
Alsósziklás 9 0.80 %
Almágy 9 0.80 %
Runya 9 0.80 %
Rimabánya 9 0.80 %
Oldalfala 8 0.71 %
Abafalva 8 0.71 %
Kacagópuszta 8 0.71 %
Kecege 8 0.71 %
Uzapanyit 7 0.62 %
Rónapatak 7 0.62 %
Kőhegy 7 0.62 %
Méhi 6 0.53 %
Bellény 6 0.53 %
Medveshidegkút 6 0.53 %
Rimaszabadi 6 0.53 %
Rimaszécs 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Sajólenke 5 0.44 %
Rimapálfala 5 0.44 %
Dobrapatak 5 0.44 %
Harmac 5 0.44 %
Durendapuszta 5 0.44 %
Gömörispánmező 4 0.35 %
Hanva 4 0.35 %
Balogfala 4 0.35 %
Alsóvály 4 0.35 %
Détér 4 0.35 %
Tóthegymeg 4 0.35 %
Cakó 3 0.27 %
Perjése 3 0.27 %
Baraca 3 0.27 %
Gömörfüge 3 0.27 %
Darnya 3 0.27 %
Rakottyás 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Babarét 2 0.18 %
Guszona 2 0.18 %
Kisgömöri 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Magyarhegymeg 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Szilistye 2 0.18 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 166.71 %
Szútor 215 13.09 %
Nyustya 182 11.08 %
Tiszolc 135 8.22 %
Gesztete 131 7.97 %
Feled 129 7.85 %
Jánosi 121 7.36 %
Klenóc 98 5.96 %
Osgyán 95 5.78 %
Cserencsény 88 5.36 %
Rimaszécs 81 4.93 %
Várgede 80 4.87 %
Bátka 74 4.50 %
Bakostörék 67 4.08 %
Rimaráhó 66 4.02 %
Serke 62 3.77 %
Dobóca 56 3.41 %
Rimasimonyi 48 2.92 %
Rimapálfala 47 2.86 %
Ajnácskő 47 2.86 %
Vámosbalog 47 2.86 %
Balogfala 41 2.50 %
Harmac 40 2.43 %
Nemesradnót 40 2.43 %
Kruzsnó 40 2.43 %
Almágy 39 2.37 %
Sajószentkirály 37 2.25 %
Détér 37 2.25 %
Meleghegy 36 2.19 %
Abafalva 34 2.07 %
Méhi 34 2.07 %
Gernyőpuszta 31 1.89 %
Zeherje 30 1.83 %
Felsővály 28 1.70 %
Tajti 27 1.64 %
Csíz 27 1.64 %
Uzapanyit 26 1.58 %
Velkenye 25 1.52 %
Hanva 25 1.52 %
Rimazsaluzsány 25 1.52 %
Guszona 25 1.52 %
Bellény 23 1.40 %
Egyházasbást 22 1.34 %
Alsósziklás 21 1.28 %
Óbást 20 1.22 %
Gortvakisfalud 19 1.16 %
Balogiványi 18 1.10 %
Derencsény 18 1.10 %
Sajólénártfalva 18 1.10 %
Balogtamási 18 1.10 %
Balogújfalu 17 1.03 %
Gömörpéterfala 17 1.03 %
Kőhegy 17 1.03 %
Rimabrézó 17 1.03 %
Kálosa 16 0.97 %
Magyarhegymeg 16 0.97 %
Kacagópuszta 16 0.97 %
Runya 15 0.91 %
Rimaszabadi 15 0.91 %
Rimabánya 14 0.85 %
Baraca 14 0.85 %
Karaszkó 14 0.85 %
Kövecses 13 0.79 %
Oldalfala 13 0.79 %
Zsip 13 0.79 %
Alsóvály 13 0.79 %
Gömörfüge 13 0.79 %
Jeszte 12 0.73 %
Kerekgede 11 0.67 %
Durendapuszta 10 0.61 %
Rakottyás 10 0.61 %
Jéne 10 0.61 %
Kecege 10 0.61 %
Balogpádár 9 0.55 %
Perjése 9 0.55 %
Balogrussó 9 0.55 %
Vecseklő 8 0.49 %
Hubó 8 0.49 %
Rónapatak 7 0.43 %
Sajólenke 7 0.43 %
Ratkószabadi 7 0.43 %
Kisgömöri 7 0.43 %
Korláti 7 0.43 %
Nemesmartonfala 6 0.37 %
Zádorháza 5 0.30 %
Felsősziklás 5 0.30 %
Dobfenek 5 0.30 %
Ratkószuha 4 0.24 %
Naprágy 4 0.24 %
Kiéte 4 0.24 %
Tóthegymeg 4 0.24 %
Gesztes 3 0.18 %
Babarét 3 0.18 %
Cakó 3 0.18 %
Bugyikfala 3 0.18 %
Dúlháza 2 0.12 %
Gömörlipóc 2 0.12 %
Darnya 2 0.12 %
Medveshidegkút 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Szilistye 1 0.06 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 48.22 %
Klenóc 152 31.87 %
Rimaszombat 148 31.03 %
Tiszolc 68 14.26 %
Rimaráhó 36 7.55 %
Rimabrézó 26 5.45 %
Rimazsaluzsány 20 4.19 %
Rimabánya 18 3.77 %
Bakostörék 16 3.35 %
Rimaszabadi 15 3.14 %
Cserencsény 13 2.73 %
Várgede 11 2.31 %
Jánosi 9 1.89 %
Kecege 9 1.89 %
Kruzsnó 8 1.68 %
Balogrussó 8 1.68 %
Babarét 8 1.68 %
Nemesradnót 7 1.47 %
Meleghegy 7 1.47 %
Osgyán 6 1.26 %
Durendapuszta 6 1.26 %
Feled 6 1.26 %
Zsip 6 1.26 %
Felsősziklás 6 1.26 %
Gömörfüge 6 1.26 %
Rimaszécs 6 1.26 %
Alsóvály 5 1.05 %
Oldalfala 5 1.05 %
Abafalva 5 1.05 %
Kőhegy 5 1.05 %
Sajószentkirály 5 1.05 %
Óbást 4 0.84 %
Ajnácskő 4 0.84 %
Vámosbalog 4 0.84 %
Gernyőpuszta 4 0.84 %
Hanva 4 0.84 %
Balogpádár 4 0.84 %
Kiéte 4 0.84 %
Bátka 4 0.84 %
Karaszkó 4 0.84 %
Sajólenke 4 0.84 %
Rimapálfala 3 0.63 %
Szilistye 3 0.63 %
Rónapatak 3 0.63 %
Vecseklő 3 0.63 %
Méhi 3 0.63 %
Zeherje 3 0.63 %
Harmac 3 0.63 %
Felsővály 3 0.63 %
Hubó 3 0.63 %
Tajti 3 0.63 %
Kerekgede 3 0.63 %
Rimasimonyi 2 0.42 %
Balogfala 2 0.42 %
Egyházasbást 2 0.42 %
Derencsény 2 0.42 %
Ratkószabadi 2 0.42 %
Sajórecske 2 0.42 %
Csíz 2 0.42 %
Alsósziklás 2 0.42 %
Serke 2 0.42 %
Uzapanyit 2 0.42 %
Dúlháza 2 0.42 %
Baraca 2 0.42 %
Tóthegymeg 2 0.42 %
Balogújfalu 2 0.42 %
Velkenye 2 0.42 %
Nemesmartonfala 1 0.21 %
Bugyikfala 1 0.21 %
Bellény 1 0.21 %
Runya 1 0.21 %
Sajólénártfalva 1 0.21 %
Kacagópuszta 1 0.21 %
Dobfenek 1 0.21 %
Gömörispánmező 1 0.21 %
Balogiványi 1 0.21 %
Guszona 1 0.21 %
Dobóca 1 0.21 %
Balogtamási 1 0.21 %
Gömörlipóc 1 0.21 %
Darnya 1 0.21 %
Gömörhegyvég 1 0.21 %
Dobrapatak 1 0.21 %
Korláti 1 0.21 %
Ratkószuha 1 0.21 %
Kisgömöri 1 0.21 %
Almágy 1 0.21 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 27.69 %
Kacagópuszta 50 2.67 %
Nyustya 46 2.46 %
Gernyőpuszta 44 2.35 %
Tiszolc 39 2.08 %
Klenóc 39 2.08 %
Rimaszécs 34 1.82 %
Harmac 28 1.50 %
Jánosi 24 1.28 %
Feled 22 1.18 %
Cserencsény 22 1.18 %
Osgyán 21 1.12 %
Balogiványi 18 0.96 %
Rimaráhó 16 0.86 %
Bakostörék 16 0.86 %
Durendapuszta 16 0.86 %
Rimabrézó 14 0.75 %
Felsősziklás 14 0.75 %
Csíz 13 0.69 %
Balogrussó 12 0.64 %
Dobóca 11 0.59 %
Sajószentkirály 11 0.59 %
Rimabánya 10 0.53 %
Derencsény 10 0.53 %
Vámosbalog 10 0.53 %
Meleghegy 9 0.48 %
Zádorháza 8 0.43 %
Gömörispánmező 8 0.43 %
Serke 7 0.37 %
Kecege 7 0.37 %
Tóthegymeg 7 0.37 %
Abafalva 6 0.32 %
Bátka 6 0.32 %
Gesztete 5 0.27 %
Bugyikfala 5 0.27 %
Sajólenke 5 0.27 %
Kövecses 5 0.27 %
Uzapanyit 5 0.27 %
Karaszkó 5 0.27 %
Alsósziklás 4 0.21 %
Bellény 4 0.21 %
Kőhegy 4 0.21 %
Jéne 4 0.21 %
Rimaszabadi 4 0.21 %
Kruzsnó 4 0.21 %
Balogfala 4 0.21 %
Zeherje 3 0.16 %
Gömörfüge 3 0.16 %
Rimazsaluzsány 3 0.16 %
Gömörlipóc 3 0.16 %
Runya 3 0.16 %
Méhi 3 0.16 %
Jeszte 3 0.16 %
Várgede 3 0.16 %
Kisgömöri 3 0.16 %
Rimasimonyi 2 0.11 %
Babarét 2 0.11 %
Balogtamási 2 0.11 %
Dúlháza 2 0.11 %
Gesztes 2 0.11 %
Naprágy 2 0.11 %
Velkenye 2 0.11 %
Dobrapatak 2 0.11 %
Oldalfala 2 0.11 %
Zsip 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Kiéte 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Perjése 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 25.39 %
Rimaszombat 442 18.55 %
Klenóc 253 10.62 %
Tiszolc 250 10.49 %
Rimaráhó 74 3.11 %
Bakostörék 46 1.93 %
Osgyán 43 1.80 %
Rimazsaluzsány 38 1.59 %
Rimabánya 32 1.34 %
Feled 29 1.22 %
Cserencsény 27 1.13 %
Kruzsnó 21 0.88 %
Rimabrézó 17 0.71 %
Alsósziklás 16 0.67 %
Kecege 15 0.63 %
Kálosa 13 0.55 %
Várgede 12 0.50 %
Rimaszabadi 11 0.46 %
Jánosi 11 0.46 %
Sajószentkirály 10 0.42 %
Rimaszécs 10 0.42 %
Balogrussó 10 0.42 %
Felsősziklás 10 0.42 %
Derencsény 10 0.42 %
Gernyőpuszta 9 0.38 %
Abafalva 8 0.34 %
Kacagópuszta 7 0.29 %
Babarét 7 0.29 %
Vámosbalog 7 0.29 %
Kőhegy 6 0.25 %
Zeherje 6 0.25 %
Meleghegy 6 0.25 %
Kiéte 6 0.25 %
Bátka 5 0.21 %
Méhi 5 0.21 %
Uzapanyit 5 0.21 %