SK
DS
.....

Amadekarcsa

Településrész

címer zászló
215 100% magyar 1910
842 100% magyar 1941
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Amadeho Kračany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Egyházkarcsa
Koordináták:
47.96423819, 17.57600069
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
116 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93003

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben, Dunaszerdahely központjától 6 km-re délnyugatra, Nyékvárkonytól 4 km-re északnyugatra fekszik. Egyházkarcsa község központi részét alkotja a vele egybeépült Siposkarcsával és Pinkekarcsával együtt.

Közigazgatás

1940-ig önálló kisközség (1882 óta Siposkarcsával egyesítve a magyar közigazgatásban Siposamadékarcsa néven, 1920-tól Amadeovské Korčany néven), azóta Egyházkarcsa egyik településrésze és kataszteri területe. 6,05 km²-es területe a községterület 43,5 %-át alkotja, Siposkarcsát is magába foglalja. A község 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, a csehszlovák közigazgatásban is a Dunaszerdahelyi járás része volt.

Népesség

1921-ben 265, kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt, 2011-ben 420 lakosa volt (Siposkarcsa nélkül, azzal együtt 534, tehát népessége duplájára nőtt 70 alatt), ezzel Egyházkarcsa legnépesebb településrésze, itt él az összlakosság 33,5 %-a.

Történelem

Első okleveles említése 1390-ből származik Amadekarcha alakban. Nevét egykori birtokosa, a Bősi és Várkonyi Amade (Omode) család után kapta a 14. század végén. Előtte ez a mai Amadékarcsától északabbra fekvő település a pozsonyi várbirtok része volt, lakosai a várnépek rendjébe tartoztak. Valószínű, hogy innen ered a település előző neve, a Népe-karcsa (Várnépek Karcsája). Ezzel a névvel először egy 1326-ból származó oklevélben találkozunk. Népekarcsa első nagybirtokos földesura a Hunt-Pázmán nembeli Szentgyörgyi és Bazini család volt. Az Amadék első adománybirtokukat a Karcsák vidékén azonban már 1274-ben kapják IV. László királytól. Az okirat szerint a ,,csallóközi Fynturkarchája nevű lakatlan földről” van szó, amely a mostani Siposkarcsa határában feküdt. A birtokszerző Lothard utódait a korabeli okiratok többször Népekarcsai (,,de Nepekarcha”) előnévvel említik. A régi Népekarcsa megnevezés a 14. század vége felé megszűnt, a település új neve azóta Omodekarcsa, később Amadékarcsa. Ezekkel a megnevezésekkel először 1396-ban, majd 1408-ban, 1413-ban és 1455-ben találkozunk. Egy 1553. évi összeírás szerint Amadékarcsán Amade Mihálynak négy, Amade Lászlónak hét portája adózik. A 16. század első felében a birtok nagy része a Derghi Somogyi család kezére jutott. Amadékarcsa neve tehát mindmáig őrzi a férfiágon már kihalt Amade család emlékét. Ennek a családnak voltak tagjai báró Amade László (1703-1764) huszártiszt és Amade Tadeus is, aki 1781-ben grófi rangot kapott. A község 1882-ben egyesült Siposkarcsával, mely a Sípos-amadékarcsa nevet kapta. Az első világháború utáni Csehszlovákiában a község nevét először Amadékarča, majd Amadeovské Korčany néven írják hivatalosan. 1948-ban a korábbi hivatalos megnevezést módosítják, így a község neve Amadeovské Kračany lesz, amit 1973-ban szintén módosítanak Amadeho Kračany elnevezésre. A község lakói még az Árpád-házi királyoktól nyert nemesi szabadalmakat élvezték. Az 1553. évi portális összeírás szerint Amadékarcsán Amadé Mihálynak 4 és Amadé Lászlónak 7 portája adózott. 1581-ben Derghi Somogyi György volt a község földesura, aki itt várkastélyt építtetett. Ezt elhanyagolt állapota miatt 1854-ben lebontották. Az 1828-as Nagy Lajos-féle összeírásban 18 házzal és 129 lakossal szerepel. 1882-ben Siposkarcsával (Siposamadekarcsa néven), majd 1940-ben Amadekarcsa néven 4 szomszédos községgel egyesítették. A 20. század folyamán épült egybe a szomszédos Siposkarcsával.

Mai jelentősége

Ld. Egyházkarcsa

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

AMADE. Középszerű falu Poson Vármegyéb. lakosai katolikusok, nevezetesíti hogy egy Grófi Nemzetségnek nevet szolgáltatott. Vidékjében tsupán szántó földgyei vannak, ’s azok is tsekélyek lévén, harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Karcsa (Amadé-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 116 kath. lak. Fekszik a Csalóközben, ut. p. Somorjához keletre 2 mfld.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Siposamadékarcsa, alsócsallóközi magyar kisközség, 40 házzal és 266 róm. kath. vallású lakossal. Régibbkori története Egyházkarcsáéval függ össze. Azelőtt két községből állott: Siposkarcsa és Amadékarcsa volt a neve. Az 1553-iki összeírásban Amadekarcsán Amade Mihály 4 és Amade Lászlónak 7 portája adózik. 1581-ben Derghi Somogyi György volt a földesura, ki itt várkastélyt építtetett, melyet 1854-ben bontottak le. A község lakosai nemesi szabadalmakat élveztek. Van itt egy újabb úrilak, melyet Bartalné Bossányi Hortenzia építtetett, és a mely most is az övé. A községnek nincsen temploma. Postája Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely.

Somogyi Mátyás

1935.2.7.
Amadekarcsa - megszületett
Névelőfordulások
1390
Amadekarcha
1773
Amode-Karcsa, Amade-Karcsa,
1786
Amade-Karcscha,
1808
Amadé-Karcsa,
1863
Amadékartsa,
1873
Amadékarcsa,
1888
Siposkarcsa és Amadékarcsa,
1892
Siposamadékarcsa,
1913
Amadékarcsa,
1920
Amadékarcsa, Siposamadékarcsa,
1927
Amadeovské Korčany, Amadé-Karcsa
1945
Amadeovské Korčany, Amadé-Karcsa
1948
Amadeovské Kračany,
1973
Amadeho Kračany

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
1941
Nemzet Arány
magyarok 209 97%
szlovákok 2 1%
németek 0 0%
egyéb 5 2%
összlétszám 216
magyarok 215 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 215
magyarok 265 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 265
magyarok 842 100%
szlovákok 1 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 845
Mai közigazgatás

Bejelentések