SK
ZM
.....

Aranyosmarót

Város

címer zászló
2209 49% magyar 1910
71 1% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.38322830, 18.39763451
Terület:
27,15 km2
Rang:
város
Népesség:
11787
Tszf. magasság:
192 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95301, 95305
Település kód:
500968
Szervezeti azonosító:
308676
Adóazonosító:
2021058787
Ágoston Emil - Dudek János - Konkoly-Thege Gyula - Büttner Emil - Büttner Júlia - Büttner Lina - Farkas Zoltán - Gragger Róbert - Királyfalvi-Kraft Károly - Lágyi István - Lipovniczky István - Nagyiványi Zoltán - Podhragyay Pál - Samassa József -

Lipovniczky István

Nagyváradi püspök, belső titkos tanácsos.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1831" title="1831">1831</a>-ben nyert felvételt az <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom-Budapesti_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye" title="Esztergom-Budapesti főegyházmegye">esztergomi egyházmegye</a> papnövendékei közé.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)">Nagyszombatban</a> filozófiát és teológiát tanult, majd <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1837" title="1837">1837</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_21." title="Augusztus 21.">augusztus 21-én</a> pappá szentelték. Először <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Udvard" title="Udvard">Udvardon</a> volt <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1pl%C3%A1n" title="Káplán">káplán</a>, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1841" title="1841">1841</a>-től esztergomi helynök, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1844" title="1844">1844</a>-től hercegprímási levéltáros, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1846" title="1846">1846</a>-tól komáromi plébános, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1847" title="1847">1847</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r" title="Február">februárjától</a> apát.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Komáromi működése idején jó barátságot ápolt Nagy Mihály református szuperintendenssel és Molnár Gábor evangélikus esperessel. Az 1848-as zsidóellenes megnyilvánulásokat egyetértésben ítélték el templomaikban. Amikor az 1848 szeptemberi tűzvész idején mintegy félezer ház és négy templom leégett, gyűjtést kezdeményezett és személyes példával járt elöl.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">A szabadságharc bukását követően haditörvényszék elő állították és 1852. augusztus 15-én halálra ítélték, majd büntetését várfogságra enyhítették és Aradra szállították. Főbenjáró bűnül azt rótták fel neki, hogy 1849 júniusában keresztes háborúra buzdította a népet, a sebesült honvédek javára gyűjtéseket rendezett, és amikor 1849. augusztus 3-án Klapka a híres kirohanást intézte a városból, a hős csapatokat a dunai hídnál teljes egyházi ornátusban megáldotta. Aradról Komáromba szállították, majd hamarosan szabadon engedték.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1854" title="1854">1854</a>-ben főegyházmegyei könyvtáros, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1860" title="1860">1860</a>-ban érsekújvári plébános lett. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1861" title="1861">1861</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_14." title="Február 14.">február 14-én</a> esztergomi kanonok, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1865" title="1865">1865</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_2." title="Április 2.">április 2-án</a> a magyar királyi <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dt%C3%A9l%C5%91t%C3%A1bla&action=edit&redlink=1" title="Ítélőtábla (a lap nem létezik)">ítélőtábla</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Prel%C3%A1tus" title="Prelátus">prelátusa</a>, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1867" title="1867">1867</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r" title="Január">januárjában</a> magyar királyi helytartó tanácsos, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_10." title="Június 10.">június 10-én</a> vallás és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, később arbei címzetes püspök lett. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1868" title="1868">1868</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/November_26." title="November 26.">november 26-án</a> nevezték ki nagyváradi megyés püspökké. Röviddel utána valóságos belső titkos tanácsos lett, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1881" title="1881">1881</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember" title="Szeptember">szeptemberében</a> pedig pápai trónálló főpapi és római grófi címet kapott.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lyi_Szent_Istv%C3%A1n-rend" title="Magyar Királyi Szent István-rend">Magyar Királyi Szent István-rend</a>, és I. osztályú <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k_Cs%C3%A1sz%C3%A1ri_Vaskorona-rend" title="Osztrák Császári Vaskorona-rend">Osztrák Császári Vaskorona-rend</a> lovagja volt; megkapta a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_S%C3%ADr_Lovagrend" title="Szent Sír Lovagrend">Szent Sír Lovagrend</a> nagykeresztjét. Több beszéde és szónoklata is megjelent nyomtatásban. Gazdag könyvtára és mintegy 400 darabból álló, a magyar írók arcképeit felvonultató gyűjteménye volt.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Nagyváradon hunyt el 1885. november 26-án.</p>
1814. 8. 15.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Samassa József

Egyháztudós, bíboros, egri érsek, az MTA tagja.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Gimnáziumi tanulmányait Nyitrán, Léván és Esztergomban végezte. A pozsonyi Emericanumban 1843-ban eltöltött egy évet, majd Nagyszombatban bölcseletet tanult. 1847-től Bécsben teológiai tanulmányokat folytatott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Scitovszky János hercegprímás 1852. július 23-án áldozópappá szentelte fel. Öt évig a nagyszombati gimnáziumban latint és görög nyelvet oktatott. 1857-ben kinevezték a pesti központi papnevelde tanulmányi felügyelőjévé. 1859-ben Esztergomban a teológia tanára lett. 1861. április 14-én a pesti egyetem hittantanárává nevezték ki.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1868-ban Aranyosmarót országgyűlési képviselővé választotta. A Deák-párthoz (korábban: Felirati Párt) csatlakozott és többször felfigyeltető felszólásai voltak. 1869. szeptember 15-én báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter – Deák Ferenc javaslatára – osztálytanácsossá nevezte ki az általa vezetett minisztériumban. Egy héttel később esztergomi kanonok lett. 1871. január 1-jén szepesi püspök lett, két évvel később, 1873. június 18-án az egri érseki székre emelték.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1875-től már nem vett részt a napi politikában, elsősorban egyházmegyéjének oktatásügyét igyekezett fellendíteni. Jelentős összegekkel támogatta az egri tanítóképzőt, a leánynevelő intézményeket, a csángók Magyarországra telepítését, emellett alapítványokat hozott létre a nyugdíjas papok, tanítók anyagi helyzetének javítása céljából. X. Pius pápa 1905-ben bíborossá nevezte ki. Különböző alkalmakkor tartott ünnepi és megnyitó beszédei többnyire nyomtatásban is megjelentek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Egerben hunyt el 1912. augusztus 20-án.</span></p>
1828. 11. 30.
Aranyosmarót - megszületett
1838 - 1852
Nyitra - tanult Nyitra, Léva, Esztergom, Pozsony, Nagyszombat, Bécs
névjegyzék

Büttner Emil

Ügyvéd, politikus.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Báró Büttner József Vilmos földbirtokos és Dlhovszky Anna legidősebb fia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Három évesen került családjával Aranyosmarótról Sajóvámosra, ahol édesapja gyümölcskertészettel foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1848 nyarán, alig 16 évesen beállt a honvédseregbe. Mint Karolina nevű húga később leírta, a sorozásra elkísérte őt a házi tanítója, a kocsisa és az inasa is. Az utóbbi kettőt besorozták, Emilt azonban alacsony és vézna testalkata miatt először elutasították, de ő fel-felugrálva igyekezett elérni a mércét, mire megengedték neki, hogy honvéd legyen. Az újoncok Miskolcról Sajóvámos mellett elhaladva jutottak el Kassára. Ott szervezték a vörös sipkások zászlóalját, amely Damjanich tábornok seregéhez csatlakozott és bejárta szinte az egész országot. Élményeiről 32 levelet írt haza, ezeket édesanyja megőrizte. 1989-ben a pozsonyi Madách Kiadó <i>Csata mezejérül írom pár soraim</i> címmel kiadta a leveleket. Büttner Emil később ügyvéd lett és politizált. Sírja Aranyosmaróton található.<o:p></o:p></span></p>
1832
Kistapolcsány - megszületett
1900
Aranyosmarót - elhunyt
névjegyzék

Podhragyay Pál

Római katolikus pap, prépost.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja id. Podhragyay Pál Prencsfalun (Berencsfalu) volt vendég kocsmáros.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A gimnázium I-V. osztályait Selmecbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a többit  Nyitrán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> és  Nagyszombatban</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)" style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">n</span></a><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a teológiát  Esztergomban</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> végezte.  1866. február 25-én </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="background:white">felszentelték. Káplán volt  Aranyosmaróton</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1874</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben plébános lett  Ohajon</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1882-</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">ben  Garamszőlősöm</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1892</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben Selmecbányán, ahol ugyanazon év áprilisában prépost lett.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1865-ben az esztergomi új papnevelő megnyitására egy latin nyelvű dolgozatot írt</span><i style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="color:#222222">Merita Archi-Episcoporum Strigoniensium de scientiis et educatione</span></i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34);"> címmel. A <i>Katolikus Néplap</i>ban jelent meg egy cikke <i>A káromkodás rossz hatása, rútsága s bűnsúlya</i> címmel.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white"> </span></p>
1843. 1. 6.
Berencsfalu - megszületett
1852 - 1857
Selmecbánya - tanult
1857 - 1859
Nyitra - tanult
1859 - 1862
Nagyszombat - tanult
1866 - 1874
Aranyosmarót - egyházi szolgálatot végzett
1874 - 1882
Ohaj - egyházi szolgálatot végzett Plébános
1892 - 1910
Selmecbánya - egyházi szolgálatot végzett
1910. 5. 18.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Dudek János

<i>pap, egyetemi tanár, egyházi író</i>. A teológiát Budapesten végezte, 1881-ben szentelték pappá. Bánban káplánként szolgált, majd a nyitrai papnevelde bölcselettanára lett. 1883-ban a teológia doktorává avatták. 1900-ben kinevezték a nyitrai felső leányiskola igazgatójává. 1906–1916 között a budapesti egyetem dogmatikatanára, közben 1908–1914-ben a hittudományi kar dékánja volt. Budapesten hunyt el 1916. április 19-én.  <p><b>Főbb művei:</b> A vallásháború Magyarországon (1895); A magyar baptisták szervezete és hitvallása valláskritikai szempontból (1907); Származástan és világnézet (1909); A katolikus autonómia függő kérdései (1912); Pázmány Péter fejlődése (1913) </p>
1858. 7. 22.
Aranyosmarót - megszületett
1881 - 1882
Bán - egyházi szolgálatot végzett
1883 - 1905
Nyitra - tanított
1916. 04. 19.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Büttner Júlia

Író, újságíró.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Sajóvámoson született 1846. december 9-én.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Báró Büttner József Vilmos földbirtokos és Dlhovszky Anna lánya, Büttner Emil és Büttner Lina húga. Apja Aranyosmaróton és környékén (Kistapolcsány, Knyezsice, Maholány) gazdálkodott, majd 1835-ben a Miskolchoz közeli Sajóvámosra költözött feleségével és három gyermekével. Ebben a helységben még három gyermeke született, köztük Julianna, aki nővéréhez hasonlóan különböző fővárosi lapokban publikált, de elbeszéléseket és regényeket is írt. Amikor édesapja 1848-ban 45 évesen váratlanul elhunyt, özvegy édesanyjával és testvéreivel Aranyosmarótra költözött és ott élt haláláig.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple"> <i>Örvény a révben </i>(regény), 1885; <i>Úgy mint volt </i>(elbeszélések) 1901; <i>Az elveszett aranyvirág </i>(ifj. regény), 1906.<o:p></o:p></span></p>
1870 - 1925
Aranyosmarót - élt
1925. 2. 25.
Aranyosmarót - elhunyt
névjegyzék

Konkoly-Thege Gyula

<i>Statisztikus, jogtudós, az MTA tagja, a Statisztikai Hivatal elnöke.</i><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 1936-os és 1937-es római ülésszakán sikerült elérnie, hogy az egyes országok mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtési rendszerét részben az ő tervei alapján dolgozzák ki. Elsősorban agrárstatisztikával és konjunktúrakutatással foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Régi magyar nemesi család sarja,  Konkoly-Thege Miklós csillagász a </span><span style="font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 28.4px;"="">nagybátyja v</span><span style="font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">olt. Középiskolai tanulmányait Pozsonyban kezdte, majd Körmöcbányán érettségizett.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">A budapesti egyetemen jogi doktori oklevelet, később közgazdasági doktori címet is szerzett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Pályáját 1898-ban a Központi Statisztikai Hivatalnál kezdte, 1907-ben már főtiszti beosztásban dolgozott. 1921-től elsősorban a mezőgazdasági statisztikai munkálatok újjászervezésével foglalkozott, de közreműködött a választójogi reform statisztikai megalapozásában is. 1929-től a Statisztikai Hivatal alelnöke, 1936-tól nyugdíjazásáig pedig elnöke volt. 1927-ben a Magyar Gazdaságkutató Intézet ügyvezető alelnöke lett. 1928-ban részt vett a Genfben tartott nemzetközi gazdaságstatisztikai értekezleten, később rendszeresen képviselte Magyarországot a nemzetközi statisztikai és mezőgazdasági konferenciákon.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <i>Magyarország földbirtokviszonyai és a földreform</i>, 1925; <i>Magyarország mezőgazdasági statisztikájának szervezete</i>, 1927;<i> Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mezőgazdasági kivitel jelentősége</i>, 1930; <i>La statistique agricole en Hongrie</i>, 1932.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Budapesten hunyt el 1942. december 6-án.</span></p>
1876. 12. 21.
Aranyosmarót - megszületett
1886 - 1894
Körmöcbánya - tanult Gimnázium
1942. 12. 06.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Büttner Lina

<p>Írónő, ifjúsági könyvek szerzője.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Sajóvámoson szöletett 1846. december 9-én.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Báró Büttner József Vilmos földbirtokos és Dlhovszky Anna lánya. Apja Aranyosmaróton és környékén (Kistapolcsány, Knyezsice, Maholány) gazdálkodott, majd 1835-ben a Miskolchoz közeli Sajóvámosra költözött feleségével és három gyermekével. Ebben a helységben még három gyermeke született, köztük Karolina, aki íróként a Lina utónevet használta. Maga Büttner József Vilmos ismert gyümölcskertész volt, legidősebb fia, Büttner Emil 16 évesen részt vett az 1848/49-es magyar forradalomban és szabadságharcban, az ott történtekről levelekben számolt be családjának. Ezekből 1989-ben a pozsonyi Madách Kiadó egy kötetet jelentetett meg <i>Csata mezejérül írom pár soraim</i> címmel. A család sajóvámosi életéről Büttner Lina viszonylag részletesen beszámol, ezekből a feljegyzésekből tudjuk, hogy kastélyukba sokféle állat volt bejáratos, köztük egy gólya is, amelyet Hanzinak hívtak, ő 8 évig élt együtt a családdal. Később, 1889-ben a Va<i>sárnapi Újság </i>hetilapban Madár-történetek címmel sorozatot közölt gyermekkori élményeiről. Ez a meghitt falusi élet azonban váratlanul véget ért: a családfő 45 évesen 1848-ban elhunyt. Ezért özvegye a gyerekekkel visszaköltözött Aranyosmarótra. Karolina ekkor kezdett el rendszeresen írni.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">A Vasárnapi Újság 1872. június 9-i számában egy rövid hír tudósított arról, hogy Benedek Aladár költőnek (eredetileg Náray Iván volt a neve) 1872. július 15-kén „lesz az esküvője a művelt és irodalommal foglalkozó Büttner Lina kisasszonnyal”. Más források (Figyelő, Fővárosi Lapok) szerint azonban az eseményre két évvel később, 1874. március 28-án került sor.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">A házasságkötés után az ifjú pár Budapestre költözött. Az első években sokat utaztak, különösen a Felvidéken. Élményeikről tudósításokat írtak a fővárosi lapokba. Később a házaspár kapcsolata megromlott, a korabeli pletykákból sejteni lehet, hogy a férj hűtlensége volt a ludas ebben. Krúdy Gyula, aki gyakran emlegeti Benedeket különböző műveiben arról ír, hogy sokszor még éjfélkor is kocsmákban, kávéházakban üldögélt és különböző történeteket mesélt a hallgatóságnak. Később pénzhamisításért börtönbe került, innen küldött – állítólag – egy verseskötetet Erzsébet királynénak (Sissynek). Talán ennek is köszönhetően hamarosan kiszabadult, és mint a „királynő költője” nagyon népszerű lett a hölgyek körében. Az egyik „románcából” született Náray Aurél (1883–1948) festőművész.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Büttner Lina eleinte Benedek Büttner Linaként írta alá a cikkeit, később B. Büttner Lina név alatt publikált. A Vasárnapi Újságban olyan ismert írókkal szerepelt együtt, mint Jókai Mór és Mikszáth Kálmán. Állandó szerzője volt más újságoknak is – Képes Családi Lapok, Fővárosi Lapok, az Állatok őre stb. Ez utóbbi afféle állatvédő lap volt, gyakran foglalkozott etikai kérdésekkel, az élveboncolásról, a bikaviadalokról és egyebekről jelentetett meg cikkeket. Gyermekkorától fogva nagy állatbarát volt, így természetes, hogy tagja lett az Országos Állatvédő Egyesületnek is. Jó ismerőse volt Hermann Ottó és Csaplár Benedek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">A nők helyzete is foglalkoztatta, többedmagával (pl. Kaffka Margittal, Czóbel Minkával, Jászai Marival és húgával, Büttner Júliával) tervbe vette, hogy Női Élet címmel egy női lapot indít, de a tervből semmi sem lett. A magyarországi nőmozgalom egyik elindítójának tartják. Az újságírás mellett elbeszéléseket és regényeket is írt. Elsősorban ifjúsági regényei voltak népszerűek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Az 1870-es évek végén elköltözött a férjétől és Budapestről is. Visszatért Aranyosmarótra, ahol haláláig élt. Édesanyjával, Júlia húgával és Emil bátyjával az aranyosmaróti családi sírboltban nyugszik.<b><o:p></o:p></b></span></p><p> <b><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:="" minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none;="" mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:="" flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:="" 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:="" center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-ansi-language:="" hu;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:="" calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple;mso-ansi-language:hu;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"=""> <i>A rút kisleány története</i>, 1879; <i>Az Urmándyak kincse</i>, 1899; <i>Az ősi földért</i>, 1909.</span><br></p><p></p>
1878 - 1917
Aranyosmarót - élt
1917. 11. 17.
Aranyosmarót - elhunyt
névjegyzék

Ágoston Emil

<i>Építész.</i><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Adler Henrik és Weinreib Janka fia. Nevét 1907-ben magyarosította Ágostonra.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">A budapesti Műegyetemen</span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">szerzett oklevelet 1899</span></span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;">-ben. Tanulmányutat tett Olaszországba</span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;">, majd Berlinben és Párizsban</span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">élt. Fő korszaka 1906 </span></span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;">és 1911</span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> közé tehető.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1911. december 17-én Budapesten házasságot kötött Latzkó Ilonával, Latzkó Sándor és Pollacsek Emma lányával.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Keresett bérházépítő volt. Stílusát az észak-német</span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">építészet befolyásolta; romantikus</span></span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">részleteket is alkalmazott. Számos tervpályázaton vett részt. 1919 </span></span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"><span style="background:white">után közös építészeti irodát nyitott testvérével, Ágoston Gézával</span></span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> és a Római-fürdő </span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"><span style="background:white">létesítményeit tervezte. Hollandiában</span></span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">is kapott egy megbízást fürdőtelep létesítésére, azonban a helyszínre utazása során, Berlinben meghalt.</span></span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">Főbb művei:</span></b><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> Hungária fürdő, Bp., 1906-1907; <b>Astoria Szálló sarokrésze </b>(felvétel), Bp. 1910 k.; Zsinagóga, Trieszt, 1908.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Berlinben hunyt el 1921. június 15-én</span><br></p><p> </p>
1878. 12. 19.
Aranyosmarót - megszületett
1921. 06. 15.
Berlin - elhunyt
névjegyzék

Nagyiványi Zoltán

Író, ügyvéd, filmforgatókönyvek írója.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Jogot végzett és ügyvédi irodát nyitott.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az I. világháború kitörése Párizsban érte. Ettől kezdve sorsa rendkívül kalandos. Előbb az idegenlégió, majd az osztrák-magyar hadsereg katonája volt. 1916-ban orosz hadifogságba esett, onnan visszatérve 1918-ban Franchet d’Esperey mellé összekötő tisztnek vezényelték. A Tanácsköztársaság idején Ágoston Péter külügyi népbiztoshelyettes titkára volt.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az 1920-as években Teheránban, majd a SZU-ban Bakuban és Moszkvában élt, 1932-ben telepedett le végleg Magyarországon.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1945 után egy ideig a Szabad Nép, később a Képes Figyelő hetilap munkatársa volt.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> Az idegenlégiótól a Szovjetunióig (önéletrajzi r., 1934); Istenek völgye (r., 1936); Sárga kaszinó (r., Bp., 1937); Párbaj Keleten (r., Bp., 1940); Ígéret (r., 1942); Férfihűség (film, Rodriguez Endrével, 1942).</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1951. április 11-én.</span></span></p>
1879. 2. 8.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Királyfalvi-Kraft Károly

Festőművész<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">A mintarajziskolában, majd Münchenben és Firenzében végezte tanulmányait. 1902-ben a firenzei műcsarnok tárlatán mutatkozott be. 1904-ben Lotz Károly mesteriskolájának ösztöndíjasa, majd Benczúr Gyula mesteriskolájának tanítványa. 1911-től Londonban élt, ahol mint arcképfestő ért el sikereket.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Az I. világháború miatt hazajött, Esztergomban, majd Budapesten rajztanár. Egyidejűleg portrékat, aktokat, tájképeket festett és állított ki a Műcsarnokban.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">1927-ben az esztergomi volt bencés gimnázium dísztermébe hat nagyméretű freskót festett. 1930-ban restaurálta Lotz Károly és Székely Bertalan falfestményeit a Mátyás-templomban. A II. világháború után másolatokat készített a Magyar Nemzeti Múzeum nagy értékű képeiről.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1964. október 20-án</span></span></p>
1879. 5. 29.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Farkas Zoltán

Művészettörténész, művészeti író.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A budapesti egyetemen végezte bölcsészeti tanulmányait, 1912-ben doktori oklevelet szerzett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Különböző folyóiratokban (<i>Nyugat</i>, <i>Napkelet</i>, a pozsonyi <i>Fórum</i> stb.) publikált művészeti témájú írásokat, bírálatokat. Számos monográfia szerzője.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Bajza József élete és művei</i>, 1912; <i>Tiziano</i>, 1912; <i>A biedermeier</i>, 1914; <i>Medgyessy Ferenc</i>, 1934; <i>Magyar festők </i>(franciául is), 1941; <i>Munkácsy Mihály</i>, 1941; <i>Paál László</i>, 1954; <i>Csók István</i>, 1957; <i>A romantika festészete és szobrászata</i>, 1959; <i>Egry József</i>, 1959; <i>Daumier</i>, 1960; <i>Degas</i>, 1967; <i>Rodin</i>, 1972.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1969. március 28-án.</span></p>
1880. 7. 21.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Gragger Róbert

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Irodalomtörténész, kultúrdiplomata, az Ómagyar Mária-siralom megtalálója.<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Egyetemi tanulmányait Budapesten, Párizsban és Berlinben végezte. 1909-től főreáliskolai tanár, majd a budapesti tanárképző intézet oktatója volt. 1916-ban ő lett a Berlini Magyar Intézet alapító-igazgatója, megszervezte a Berlini (Humboldt) Egyetemen a magyar nyelv és irodalom oktatását. 1924-ben létrehozta a berlini Collegium Hungaricumot.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Nagy jelentőségű volt a magyar tudomány külföldi népszerűsítése érdekében elindított vállalkozása, az <i>Ungarische Jahrbücher</i> c. folyóirat és az <i>Ungarische Bibliothek</i> c. kiadvány. Magyar és német szakfolyóiratokban számos összehasonlító irodalomtörténeti tárgyú dolgozata jelent meg.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1922-ben ő fedezte fel a latin nyelvű <i>Leuveni kódex</i>ben az első magyar nyelvű verset, az <i>Ómagyar Mária-siralom</i> c. költeményt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A kódex 1982-ben került a magyar állam tulajdonába, ez elsősorban Muzslay István (1923–2007) jezsuita paptanárnak, a Leuveni Katolikus Egyetem közgazdászprofesszorának az érdeme.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Berlinben hunyt el 1926. november 10-én.</span></p>
1887. 11. 10.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Lágyi István

Térképész, térképtörténész.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1919-ben a budapesti tudományegyetemen kezdte tanulmányait, de innen átlépett a Ludovika Akadémiára, ahol elsősorban kartográfiát tanult. 1930–1966 között az Állami Térképészeti Intézetben topográfus tisztként dolgozott. Közreműködött az 1:10 000 méretarányú térképezés ellenőrzésében. Elsősorban térképtörténeti kutatásai fontosak. Jelentős térképtörténeti emlék- és régitérkép-gyűjteménye volt, amelyet a Hadtörténeti Múzeumra, illetve az Országos Levéltárra hagyott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Fontosabb tanulmányai</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">: <i>A Magyar Fotogrammetria évgyűrűi</i>, 1964; <i>A fotogrammetria kezdetei Magyarországon</i>, 1975.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1978. augusztus 26-án.</span></p>
1901. 9. 19.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Aranyos-Maroth, Aranyos-Marott, Morawitz, Morawcze,
1786
Aranyosch-Marot, Gülden-Marot, Morawce,
1808
Aranyos-Maróth, Morawce,
1863
Aranyosmaróth,
1877
Aranyosmarót,
1920
Zlaté Moravce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (1. mája) 2
Telefon: 0376923901
Fax: 0376923945

Honlap: zlatemoravce.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Husár Dušan (SMER-SD, SNS)

Képviselő-testület:
Balážová Marta (Független)
Petrovič Pavol (Független)
Orolín Ľuboš (Független)
Vicianová Ivona (Független)
Uhrinová Denisa (Független)
Ivanovičová Klaudia (Független)
Cimmermann Michal (Független)
Holub Marek (SMER-SD)
Pacalajová Anna (SMER-SD)
Kukučková Erika (SMER-SD)
Ivanovič Stanislav (SMER-SD)
Borčin Erich (SMER-SD)
Šepták Pavel (SMER-SD)
Ďurčeková Ida (SMER-SD)
Madola Ivan (SMER-SD)
Eckhardtová Marta (SMER-SD)
Halgaš Štefan (SMER-SD)
Független 41% Független 7 képviselö SMER-SD 59% SMER-SD 10 képviselö 17 képviselö
Aranyosmarót 1i Posta

Námestie Andreja Hlinku 17

Aranyosmarót 4i Posta

Duklianska 4

Aranyosmarót 5i Posta

Obecná 30

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Ul. SNP 3

Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce

Prílepská 6

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Bernolákova 59

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

Bernolákova 4

Záhradnícke služby, mestský podnik

Robotnícka 1

Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región

1. mája 2

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

Bernolákova 26

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, A. Kmeťa 6, Zlaté Moravce

A. Kmeťa 6

Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Námestie A. Hlinku 1

Aranyosmaróti Rendőrörs

Sládkovičova 109/B

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Ul. SNP 2

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Ul. 1. mája 22

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

SNP 5

Spojená škola,J.Kráľa 39, Zlaté Moravce s org.zl.Špeciálna základná škola,Praktická škola a ZŠ pri zdravotníckom zariadení,Bernolákova 4,Zl.Mor.

J. Kráľa 39

Základná umelecká škola, Zlaté Moravce

Janka Kráľa 4

Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Mojmírova 2

Základná škola Pribinova, Zlaté Moravce

Pribinova 1

Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Robotnícka 25

Alapiskola

Mojmírova 2

Alapiskola

Pribinova 1

Alapiskola

Robotnícka 25

ZŠ sv. Don Bosca

Ul. 1. mája 24

SŠ - Praktická škola

J. Kráľa 39

SOŠ pri Reedukač.centre

Prílepská 6

ŠMŠ ako org.z. Spoj.šk.

J. Kráľa 39

Gymnázium J. Kráľa

Slov.národ.povstania 3

Óvoda

Kalinčiakova 12

Óvoda

Slnečná 2

Súkr. materská škola

Štúrova 15

Óvoda

Štúrova 15

Óvoda

Žitavské nábrežie 1

Obchodná akadémia

Bernolákova 26

SOŠ obchodu a služieb

Slov.národ.povstania 5

SOŠ technická

Ul. 1. mája 22

Stredná odborná škola

Ul. SNP 2

Spojená škola

J. Kráľa 39

Spojená škola

J. Kráľa 39

Základná škola pri RC

Prílepská 6

Óvoda

Parková 2

Aranyosmaróti Anyakönyvi Hivatal

1. mája 2

Aranyosmaróti Járási Hivatal

Sládkovič utca 3.

Aranyosmaróti Városi Hivatal

1. mája 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 3325
magyarok 764 23%
szlovákok 2159 65%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 259 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 143 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4503
magyarok 2209 49%
szlovákok 2128 47%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 154 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4799
magyarok 474 10%
szlovákok 3937 82%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 57 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 331 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 15820
magyarok 54 0%
szlovákok 15491 98%
romák 81 1%
ukránok 5 0%
csehek 119 1%
németek 5 0%
lengyelek 8 0%
egyéb 13 0%
ismeretlen 44 0%
összlétszám 15618
magyarok 45 0%
szlovákok 15164 97%
romák 27 0%
ukránok 3 0%
csehek 94 1%
németek 9 0%
lengyelek 16 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 255 2%
összlétszám 12337
magyarok 71 1%
szlovákok 11714 95%
romák 45 0%
ukránok 3 0%
csehek 61 0%
németek 4 0%
lengyelek 13 0%
egyéb 29 0%
ismeretlen 397 3%
összlétszám 284
magyarok 24 8%
szlovákok 235 83%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 790
magyarok 41 5%
szlovákok 717 91%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 340
magyarok 47 14%
szlovákok 292 86%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 936
magyarok 35 4%
szlovákok 895 96%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 977
magyarok 12 1%
szlovákok 959 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 428
magyarok 14 3%
szlovákok 410 96%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3394
magyarok 448 13%
szlovákok 2568 76%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 57 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 321 9%
ismeretlen 0 0%
  • 6,7 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 10323
Választási részvétel: 42.69 %
Kiadott boríték: 4407
Bedobott boríték: 4403

Polgármester

Érvényes szavazólap: 4360
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Husár Dušan 3268 74.95 % SMER-SD, SNS
Balážová Marta 621 14.24 % Független
Debnár Ivan 439 10.07 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS
Slávik Viliam 32 0.73 % STS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vicianová Ivona 921 Független
Balážová Marta 798 Független
Petrovič Pavol 719 Független
Orolín Ľuboš 552 Független
Halgaš Štefan 498 SMER-SD
Eckhardtová Marta 496 SMER-SD
Uhrinová Denisa 823 Független
Ivanovičová Klaudia 776 Független
Madola Ivan 678 SMER-SD
Cimmermann Michal 578 Független
Ďurčeková Ida 560 SMER-SD
Šepták Pavel 464 SMER-SD
Borčin Erich 393 SMER-SD
Ivanovič Stanislav 384 SMER-SD
Kukučková Erika 380 SMER-SD
Pacalajová Anna 87 SMER-SD
Holub Marek 176 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 76.47% Független 13 képviselö KDH, SMER-SD 23.53% KDH, SMER-SD 4 képviselö 17 képviselö
2018
Független 41.18% Független 7 képviselö SMER-SD 58.82% SMER-SD 10 képviselö 17 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 10715
Választási részvétel: 25.30 %
Kiadott boríték: 2711
Bedobott boríték: 2710
Választásra jogosult: 10712
Választási részvétel: 19.90 %
Kiadott boríték: 2132
Bedobott boríték: 2132
Választásra jogosult: 10 450
Választási részvétel: 31,75 %
Kiadott boríték: 3 318
Bedobott boríték: 3 318

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 2605
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 3 269
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 1996 76.62 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 244 9.37 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 228 8.75 % Független
Stanislav Kováč 49 1.88 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 43 1.65 % MS
Regan Belovič 30 1.15 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 15 0.58 % KĽS
Tomáš Galbavý 264 12.46% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 1 575 48.18 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 596 18.23 % ĽSNS
Ján Greššo 576 17.62 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 441 13.49 % Független
Renáta Kolenčíková 63 1.93 % Független
Ján Marko 11 0.34 % NP
Iván Farkas 5 0.15 % SMK-MKP
László Hajdu 2 0.06 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 2657
Érvényes szavazólap: 3 246
Érvényes szavazólap: 11213
# Név Szavazat Százalék Párt
Serafína Ostrihoňová 1030 38.77% Független
Klaudia Ivanovičová 666 25.07% Független
Marián Kéry 626 23.56% SMER - SD, KDH
Vladimír Klučiar 564 21.23% SMER - SD, KDH
Milan Galaba 386 14.53% KDH, SMER - SD
Pavol Petrovič 362 13.62% Független
Peter Štepianský 341 12.83% Független
Viliam Rumanko 334 12.57% SNS
Juraj Šabík 333 12.53% Független
Štefan Valkovič 255 9.60% Független
Terézia Borčinová 244 9.18% Független
Peter Lisý 244 9.18% DOST
Filip Minár 209 7.87% Független
Štefan Jurík 195 7.34% ĽS Naše Slovensko
Milan Garaj 191 7.19% Független
Rastislav Judin 118 4.44% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Daniel Mandák 91 3.42% ĽS-HZDS
Ivan Laktiš 88 3.31% ĽS-HZDS
Daniela Zlatňanská 87 3.27% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Štefan Mladý 82 3.09% ĽS-HZDS
Štefan Petrovič 81 3.05% KSS
Bohumír Šabík 72 2.71% Független
Marek Mikula 63 2.37% OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, NOVA
Marta Balážová 1 195 36.81% Független
Marián Kéry 1 036 31.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Denisa Uhrinová 984 30.31% Független
Milan Galaba 726 22.37% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Vladimír Klučiar 584 17.99% Független
Ivan Debnár 578 17.81% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ondrej Kozolka 467 14.39% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Peter Štepianský 433 13.34% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martina Valašiková 370 11.40% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dubec 337 10.38% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Juraj Obert 316 9.74% KSS
Erik Pšenák 283 8.72% ĽS Naše Slovensko
Július Kunkela 252 7.76% ĽS Naše Slovensko
Marek Rajnoha 237 7.30% Független
Rastislav Čápora 191 5.88% Független
Anton Berczy 150 4.62% Független
Mário Balázs 114 3.51% DOMA DOBRE
Katarína Magyarová 72 2.22% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Kéry 2725 0.00% KDH, SMER - SD
Serafína Ostrihoňová 2532 0.00% Független
Vladimír Klučiar 1965 0.00% SMER - SD, KDH
Milan Galaba 1673 0.00% SMER - SD, KDH
Peter Štepianský 1493 0.00% Független
Štefan Valkovič 1209 0.00% Független
Milan Garaj 1197 0.00% Független
Juraj Šabík 1107 0.00% Független
Klaudia Ivanovičová 1083 0.00% Független
Terézia Borčinová 802 0.00% Független
Pavol Petrovič 750 0.00% Független
Peter Lisý 747 0.00% DOST
Viliam Rumanko 673 0.00% SNS
Štefan Mladý 619 0.00% ĽS-HZDS
Bohumír Šabík 490 0.00% Független
Daniel Mandák 487 0.00% ĽS-HZDS
Štefan Jurík 448 0.00% ĽS Naše Slovensko
Filip Minár 409 0.00% Független
Daniela Zlatňanská 292 0.00% OKS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Rastislav Judin 279 0.00% MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ivan Laktiš 262 0.00% ĽS-HZDS
Marek Mikula 232 0.00% MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Petrovič 212 0.00% KSS
Marián Kéry 4107 36.63% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marta Balážová 3069 27.37% Független
Milan Galaba 2793 24.91% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Denisa Uhrinová 2453 21.88% Független
Peter Štepianský 2112 18.84% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Vladimír Klučiar 1829 16.31% Független
Ondrej Kozolka 1810 16.14% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ivan Debnár 1435 12.80% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Martina Valašiková 1378 12.29% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dubec 1211 10.80% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Juraj Obert 1127 10.05% KSS
Erik Pšenák 1019 9.09% ĽS Naše Slovensko
Július Kunkela 1017 9.07% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Čápora 847 7.55% Független
Marek Rajnoha 752 6.71% Független
Mário Balázs 701 6.25% DOMA DOBRE
Anton Berczy 565 5.04% Független
Katarína Magyarová 280 2.50% SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Kistapolcsány 151 26.73 %
Aranyosmarót 150 26.55 %
Maholány 17 3.01 %
Keresztúr 16 2.83 %
Fenyőkosztolány 16 2.83 %
Zsitvaapáti 15 2.65 %
Szelezsény 15 2.65 %
Kicő 14 2.48 %
Bélád 14 2.48 %
Zsikva 13 2.30 %
Taszármalonya 13 2.30 %
Kislóc 12 2.12 %
Csarad 11 1.95 %
Szelepcsény 11 1.95 %
Velséc 11 1.95 %
Barslédec 10 1.77 %
Zsitvaszentmárton 8 1.42 %
Néver 6 1.06 %
Mankóc 6 1.06 %
Garamnémeti 6 1.06 %
Valkóc 6 1.06 %
Néved 5 0.88 %
Ebedec 5 0.88 %
Barskisfalud 5 0.88 %
Hecse 4 0.71 %
Kisvezekény 4 0.71 %
Kisaranyos 4 0.71 %
Nemcsény 4 0.71 %
Nagyvezekény 3 0.53 %
Feketekelecsény 3 0.53 %
Barsvörösvár 3 0.53 %
Ghymeskosztolány 2 0.35 %
Gesztőd 2 0.35 %
Aranyosmarót 984 40.11 %
Kistapolcsány 148 6.03 %
Taszármalonya 104 4.24 %
Szelezsény 98 4.00 %
Bélád 92 3.75 %
Valkóc 77 3.14 %
Zsitvaapáti 73 2.98 %
Keresztúr 72 2.94 %
Feketekelecsény 59 2.41 %
Maholány 59 2.41 %
Velséc 53 2.16 %
Ebedec 51 2.08 %
Kicő 50 2.04 %
Garamnémeti 44 1.79 %
Nemcsény 43 1.75 %
Zsitvaszentmárton 39 1.59 %
Gesztőd 36 1.47 %
Mankóc 36 1.47 %
Nagyvezekény 35 1.43 %
Néved 32 1.30 %
Szelepcsény 32 1.30 %
Kislóc 26 1.06 %
Barsvörösvár 25 1.02 %
Néver 24 0.98 %
Zsikva 22 0.90 %
Barskisfalud 20 0.82 %
Fenyőkosztolány 19 0.77 %
Csarad 19 0.77 %
Hecse 18 0.73 %
Ghymeskosztolány 18 0.73 %
Kisvezekény 17 0.69 %
Kisaranyos 15 0.61 %
Barslédec 13 0.53 %
Aranyosmarót 283 27.77 %
Kistapolcsány 55 5.40 %
Szelezsény 52 5.10 %
Zsitvaapáti 44 4.32 %
Ebedec 42 4.12 %
Bélád 42 4.12 %
Kislóc 41 4.02 %
Taszármalonya 40 3.93 %
Feketekelecsény 31 3.04 %
Néver 27 2.65 %
Velséc 26 2.55 %
Garamnémeti 26 2.55 %
Néved 25 2.45 %
Maholány 24 2.36 %
Nagyvezekény 23 2.26 %
Kisaranyos 22 2.16 %
Keresztúr 22 2.16 %
Szelepcsény 20 1.96 %
Fenyőkosztolány 20 1.96 %
Valkóc 17 1.67 %
Mankóc 17 1.67 %
Barskisfalud 16 1.57 %
Gesztőd 14 1.37 %
Hecse 13 1.28 %
Zsitvaszentmárton 13 1.28 %
Csarad 12 1.18 %
Barslédec 10 0.98 %
Nemcsény 9 0.88 %
Kicő 8 0.79 %
Zsikva 8 0.79 %
Barsvörösvár 7 0.69 %
Kisvezekény 6 0.59 %
Ghymeskosztolány 4 0.39 %
Aranyosmarót 578 40.28 %
Kistapolcsány 129 8.99 %
Zsitvaapáti 50 3.48 %
Ebedec 49 3.41 %
Szelezsény 48 3.34 %
Taszármalonya 46 3.21 %
Feketekelecsény 42 2.93 %
Keresztúr 41 2.86 %
Bélád 36 2.51 %
Maholány 34 2.37 %
Fenyőkosztolány 24 1.67 %
Néved 24 1.67 %
Valkóc 23 1.60 %
Kicő 23 1.60 %
Mankóc 22 1.53 %
Szelepcsény 21 1.46 %
Barskisfalud 20 1.39 %
Garamnémeti 20 1.39 %
Zsitvaszentmárton 19 1.32 %
Nagyvezekény 19 1.32 %
Zsikva 19 1.32 %
Néver 18 1.25 %
Nemcsény 17 1.18 %
Barsvörösvár 17 1.18 %
Gesztőd 16 1.11 %
Velséc 15 1.05 %
Kislóc 14 0.98 %
Barslédec 13 0.91 %
Csarad 13 0.91 %
Ghymeskosztolány 11 0.77 %
Hecse 9 0.63 %
Kisaranyos 3 0.21 %
Kisvezekény 2 0.14 %
Aranyosmarót 337 27.83 %
Zsitvaapáti 141 11.64 %
Kistapolcsány 100 8.26 %
Maholány 47 3.88 %
Taszármalonya 45 3.72 %
Kicő 35 2.89 %
Zsikva 34 2.81 %
Bélád 34 2.81 %
Feketekelecsény 33 2.73 %
Szelezsény 31 2.56 %
Keresztúr 28 2.31 %
Nemcsény 24 1.98 %
Fenyőkosztolány 24 1.98 %
Kislóc 22 1.82 %
Néver 22 1.82 %
Ebedec 22 1.82 %
Valkóc 22 1.82 %
Néved 21 1.73 %
Szelepcsény 20 1.65 %
Gesztőd 17 1.40 %
Velséc 17 1.40 %
Barsvörösvár 16 1.32 %
Garamnémeti 15 1.24 %
Csarad 15 1.24 %
Nagyvezekény 14 1.16 %
Hecse 13 1.07 %
Barskisfalud 12 0.99 %
Zsitvaszentmárton 12 0.99 %
Mankóc 12 0.99 %
Ghymeskosztolány 11 0.91 %
Barslédec 5 0.41 %
Kisvezekény 5 0.41 %
Kisaranyos 5 0.41 %
Aranyosmarót 316 28.04 %
Zsitvaapáti 176 15.62 %
Kistapolcsány 84 7.45 %
Maholány 71 6.30 %
Kicő 46 4.08 %
Szelezsény 40 3.55 %
Ebedec 36 3.19 %
Velséc 33 2.93 %
Taszármalonya 33 2.93 %
Keresztúr 28 2.48 %
Feketekelecsény 24 2.13 %
Gesztőd 24 2.13 %
Fenyőkosztolány 24 2.13 %
Kislóc 24 2.13 %
Szelepcsény 22 1.95 %
Valkóc 21 1.86 %
Bélád 14 1.24 %
Zsitvaszentmárton 13 1.15 %
Csarad 13 1.15 %
Néver 12 1.06 %
Garamnémeti 12 1.06 %
Mankóc 12 1.06 %
Kisaranyos 9 0.80 %
Néved 7 0.62 %
Nagyvezekény 7 0.62 %
Zsikva 7 0.62 %
Kisvezekény 4 0.35 %
Barsvörösvár 4 0.35 %
Barslédec 3 0.27 %
Barskisfalud 3 0.27 %
Nemcsény 3 0.27 %
Ghymeskosztolány 1 0.09 %
Hecse 1 0.09 %
Aranyosmarót 252 24.78 %
Néver 53 5.21 %
Taszármalonya 51 5.01 %
Bélád 51 5.01 %
Kistapolcsány 51 5.01 %
Szelezsény 43 4.23 %
Zsitvaapáti 40 3.93 %
Maholány 40 3.93 %
Ebedec 36 3.54 %
Kislóc 30 2.95 %
Fenyőkosztolány 29 2.85 %
Velséc 26 2.56 %
Keresztúr 25 2.46 %
Garamnémeti 25 2.46 %
Feketekelecsény 21 2.06 %
Zsitvaszentmárton 20 1.97 %
Szelepcsény 20 1.97 %
Barskisfalud 19 1.87 %
Valkóc 19 1.87 %
Gesztőd 16 1.57 %
Csarad 16 1.57 %
Néved 16 1.57 %
Zsikva 15 1.47 %
Nagyvezekény 15 1.47 %
Barslédec 15 1.47 %
Hecse 14 1.38 %
Mankóc 13 1.28 %
Kicő 12 1.18 %
Nemcsény 10 0.98 %
Ghymeskosztolány 8 0.79 %
Barsvörösvár 7 0.69 %
Kisaranyos 5 0.49 %
Kisvezekény 4 0.39 %
Aranyosmarót 72 25.71 %
Fenyőkosztolány 35 12.50 %
Keresztúr 15 5.36 %
Szelezsény 14 5.00 %
Kistapolcsány 12 4.29 %
Ebedec 9 3.21 %
Bélád 9 3.21 %
Velséc 7 2.50 %
Nemcsény 7 2.50 %
Kicő 7 2.50 %
Taszármalonya 7 2.50 %
Kislóc 7 2.50 %
Maholány 7 2.50 %
Nagyvezekény 7 2.50 %
Garamnémeti 6 2.14 %
Valkóc 6 2.14 %
Barslédec 6 2.14 %
Zsitvaszentmárton 6 2.14 %
Zsitvaapáti 5 1.79 %
Mankóc 4 1.43 %
Barsvörösvár 4 1.43 %
Gesztőd 4 1.43 %
Szelepcsény 4 1.43 %
Néved 4 1.43 %
Hecse 4 1.43 %
Csarad 3 1.07 %
Néver 3 1.07 %
Ghymeskosztolány 2 0.71 %
Zsikva 2 0.71 %
Kisvezekény 2 0.71 %
Feketekelecsény 0 0.00 %
Barskisfalud 0 0.00 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 237 31.52 %
Kistapolcsány 48 6.38 %
Szelezsény 44 5.85 %
Keresztúr 33 4.39 %
Fenyőkosztolány 32 4.26 %
Feketekelecsény 29 3.86 %
Zsitvaapáti 27 3.59 %
Szelepcsény 26 3.46 %
Ebedec 23 3.06 %
Taszármalonya 22 2.93 %
Garamnémeti 22 2.93 %
Gesztőd 20 2.66 %
Kislóc 20 2.66 %
Néver 14 1.86 %
Bélád 14 1.86 %
Mankóc 13 1.73 %
Velséc 13 1.73 %
Maholány 13 1.73 %
Barskisfalud 13 1.73 %
Nagyvezekény 11 1.46 %
Barsvörösvár 11 1.46 %
Zsitvaszentmárton 11 1.46 %
Kicő 9 1.20 %
Néved 8 1.06 %
Valkóc 7 0.93 %
Nemcsény 7 0.93 %
Hecse 7 0.93 %
Csarad 6 0.80 %
Zsikva 5 0.66 %
Kisvezekény 3 0.40 %
Ghymeskosztolány 3 0.40 %
Barslédec 1 0.13 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 1 036 25.23 %
Szelezsény 217 5.28 %
Kistapolcsány 196 4.77 %
Zsitvaapáti 162 3.94 %
Velséc 157 3.82 %
Taszármalonya 148 3.60 %
Valkóc 146 3.55 %
Kicő 145 3.53 %
Feketekelecsény 129 3.14 %
Keresztúr 120 2.92 %
Bélád 109 2.65 %
Ebedec 94 2.29 %
Gesztőd 93 2.26 %
Mankóc 91 2.22 %
Nemcsény 89 2.17 %
Garamnémeti 87 2.12 %
Fenyőkosztolány 86 2.09 %
Néved 85 2.07 %
Maholány 84 2.05 %
Barskisfalud 83 2.02 %
Néver 79 1.92 %
Nagyvezekény 78 1.90 %
Kislóc 76 1.85 %
Szelepcsény 75 1.83 %
Barsvörösvár 74 1.80 %
Hecse 61 1.49 %
Ghymeskosztolány 58 1.41 %
Zsitvaszentmárton 55 1.34 %
Kisvezekény 45 1.10 %
Kisaranyos 44 1.07 %
Csarad 43 1.05 %
Zsikva 42 1.02 %
Barslédec 20 0.49 %
Aranyosmarót 1 195 38.94 %
Maholány 226 7.36 %
Kistapolcsány 222 7.23 %
Zsitvaapáti 130 4.24 %
Feketekelecsény 110 3.58 %
Szelezsény 99 3.23 %
Bélád 90 2.93 %
Keresztúr 82 2.67 %
Taszármalonya 76 2.48 %
Ebedec 65 2.12 %
Szelepcsény 60 1.96 %
Velséc 55 1.79 %
Kicő 53 1.73 %
Valkóc 45 1.47 %
Zsitvaszentmárton 42 1.37 %
Gesztőd 41 1.34 %
Fenyőkosztolány 40 1.30 %
Zsikva 38 1.24 %
Néved 37 1.21 %
Csarad 35 1.14 %
Kislóc 32 1.04 %
Mankóc 32 1.04 %
Garamnémeti 31 1.01 %
Barskisfalud 30 0.98 %
Nemcsény 29 0.94 %
Hecse 27 0.88 %
Barsvörösvár 27 0.88 %
Barslédec 23 0.75 %
Kisaranyos 23 0.75 %
Néver 21 0.68 %
Nagyvezekény 20 0.65 %
Ghymeskosztolány 19 0.62 %
Kisvezekény 14 0.46 %
Aranyosmarót 370 26.85 %
Kistapolcsány 84 6.10 %
Ebedec 65 4.72 %
Taszármalonya 65 4.72 %
Zsitvaapáti 61 4.43 %
Szelezsény 61 4.43 %
Bélád 49 3.56 %
Keresztúr 47 3.41 %
Fenyőkosztolány 44 3.19 %
Kislóc 41 2.98 %
Maholány 37 2.69 %
Feketekelecsény 36 2.61 %
Néved 35 2.54 %
Valkóc 31 2.25 %
Néver 30 2.18 %
Barskisfalud 30 2.18 %
Szelepcsény 29 2.10 %
Velséc 28 2.03 %
Garamnémeti 27 1.96 %
Csarad 24 1.74 %
Nagyvezekény 23 1.67 %
Nemcsény 21 1.52 %
Kicő 18 1.31 %
Zsitvaszentmárton 18 1.31 %
Gesztőd 17 1.23 %
Mankóc 14 1.02 %
Hecse 14 1.02 %
Barsvörösvár 13 0.94 %
Barslédec 12 0.87 %
Kisaranyos 11 0.80 %
Zsikva 10 0.73 %
Kisvezekény 7 0.51 %
Ghymeskosztolány 6 0.44 %
Aranyosmarót 726 25.99 %
Szelezsény 158 5.66 %
Kistapolcsány 155 5.55 %
Zsitvaapáti 136 4.87 %
Velséc 122 4.37 %
Taszármalonya 114 4.08 %
Kicő 94 3.37 %
Keresztúr 94 3.37 %
Ebedec 92 3.29 %
Feketekelecsény 78 2.79 %
Kislóc 73 2.61 %
Mankóc 70 2.51 %
Gesztőd 69 2.47 %
Garamnémeti 69 2.47 %
Barskisfalud 67 2.40 %
Fenyőkosztolány 66 2.36 %
Maholány 64 2.29 %
Hecse 61 2.18 %
Néver 52 1.86 %
Nemcsény 44 1.58 %
Szelepcsény 43 1.54 %
Zsitvaszentmárton 42 1.50 %
Bélád 40 1.43 %
Valkóc 39 1.40 %
Barsvörösvár 36 1.29 %
Ghymeskosztolány 31 1.11 %
Néved 31 1.11 %
Kisvezekény 27 0.97 %
Kisaranyos 26 0.93 %
Zsikva 25 0.90 %
Barslédec 24 0.86 %
Csarad 15 0.54 %
Nagyvezekény 10 0.36 %
Bélád 175 24.96 %
Aranyosmarót 114 16.26 %
Ghymeskosztolány 54 7.70 %
Barslédec 48 6.85 %
Néver 36 5.14 %
Kistapolcsány 33 4.71 %
Hecse 26 3.71 %
Zsitvaapáti 23 3.28 %
Keresztúr 19 2.71 %
Szelezsény 18 2.57 %
Taszármalonya 18 2.57 %
Fenyőkosztolány 13 1.85 %
Ebedec 10 1.43 %
Csarad 10 1.43 %
Velséc 9 1.28 %
Barskisfalud 8 1.14 %
Gesztőd 8 1.14 %
Szelepcsény 8 1.14 %
Zsikva 8 1.14 %
Kisaranyos 7 1.00 %
Kislóc 7 1.00 %
Valkóc 7 1.00 %
Nemcsény 6 0.86 %
Feketekelecsény 6 0.86 %
Néved 5 0.71 %
Kicő 5 0.71 %
Maholány 5 0.71 %
Garamnémeti 5 0.71 %
Nagyvezekény 4 0.57 %
Mankóc 3 0.43 %
Kisvezekény 1 0.14 %
Zsitvaszentmárton 1 0.14 %
Barsvörösvár 1 0.14 %
Aranyosmarót 467 25.80 %
Valkóc 210 11.60 %
Feketekelecsény 135 7.46 %
Kistapolcsány 92 5.08 %
Taszármalonya 71 3.92 %
Nagyvezekény 68 3.76 %
Zsitvaapáti 64 3.54 %
Csarad 49 2.71 %
Keresztúr 46 2.54 %
Maholány 44 2.43 %
Szelezsény 43 2.38 %
Néved 43 2.38 %
Nemcsény 42 2.32 %
Szelepcsény 40 2.21 %
Ebedec 37 2.04 %
Barsvörösvár 36 1.99 %
Bélád 35 1.93 %
Gesztőd 30 1.66 %
Hecse 29 1.60 %
Kicő 27 1.49 %
Garamnémeti 26 1.44 %
Barskisfalud 24 1.33 %
Fenyőkosztolány 23 1.27 %
Zsitvaszentmárton 20 1.10 %
Velséc 20 1.10 %
Kisvezekény 19 1.05 %
Kislóc 18 0.99 %
Zsikva 15 0.83 %
Mankóc 13 0.72 %
Néver 12 0.66 %
Ghymeskosztolány 6 0.33 %
Barslédec 5 0.28 %
Kisaranyos 1 0.06 %
Aranyosmarót 433 20.50 %
Keresztúr 314 14.87 %
Kistapolcsány 186 8.81 %
Szelezsény 105 4.97 %
Zsitvaapáti 97 4.59 %
Ebedec 94 4.45 %
Kicő 74 3.50 %
Taszármalonya 63 2.98 %
Maholány 56 2.65 %
Fenyőkosztolány 49 2.32 %
Velséc 47 2.23 %
Mankóc 47 2.23 %
Néver 42 1.99 %
Gesztőd 42 1.99 %
Kisvezekény 41 1.94 %
Hecse 40 1.89 %
Feketekelecsény 35 1.66 %
Garamnémeti 35 1.66 %
Barskisfalud 31 1.47 %
Szelepcsény 31 1.47 %
Zsitvaszentmárton 30 1.42 %
Zsikva 30 1.42 %
Kislóc 28 1.33 %
Nemcsény 26 1.23 %
Bélád 25 1.18 %
Nagyvezekény 20 0.95 %
Valkóc 19 0.90 %
Néved 16 0.76 %
Ghymeskosztolány 15 0.71 %
Barsvörösvár 13 0.62 %
Kisaranyos 11 0.52 %
Csarad 9 0.43 %
Barslédec 8 0.38 %
Aranyosmarót 191 22.55 %
Valkóc 138 16.29 %
Velséc 46 5.43 %
Feketekelecsény 43 5.08 %
Kicő 41 4.84 %
Szelezsény 34 4.01 %
Kistapolcsány 33 3.90 %
Zsitvaapáti 30 3.54 %
Taszármalonya 28 3.31 %
Nemcsény 25 2.95 %
Ebedec 23 2.72 %
Keresztúr 20 2.36 %
Mankóc 17 2.01 %
Szelepcsény 16 1.89 %
Csarad 15 1.77 %
Néver 14 1.65 %
Garamnémeti 14 1.65 %
Bélád 13 1.53 %
Nagyvezekény 11 1.30 %
Gesztőd 10 1.18 %
Fenyőkosztolány 10 1.18 %
Barsvörösvár 9 1.06 %
Maholány 8 0.94 %
Zsikva 8 0.94 %
Ghymeskosztolány 8 0.94 %
Néved 7 0.83 %
Hecse 7 0.83 %
Barskisfalud 7 0.83 %
Kisaranyos 6 0.71 %
Kislóc 6 0.71 %
Zsitvaszentmárton 5 0.59 %
Kisvezekény 3 0.35 %
Barslédec 1 0.12 %
Aranyosmarót 584 31.93 %
Valkóc 119 6.51 %
Kistapolcsány 106 5.80 %
Feketekelecsény 79 4.32 %
Zsitvaapáti 75 4.10 %
Nagyvezekény 74 4.05 %
Taszármalonya 60 3.28 %
Kicő 59 3.23 %
Maholány 53 2.90 %
Szelezsény 45 2.46 %
Gesztőd 44 2.41 %
Velséc 42 2.30 %
Keresztúr 40 2.19 %
Ebedec 37 2.02 %
Szelepcsény 35 1.91 %
Barsvörösvár 32 1.75 %
Néved 29 1.59 %
Garamnémeti 29 1.59 %
Zsitvaszentmárton 29 1.59 %
Barskisfalud 27 1.48 %
Néver 27 1.48 %
Bélád 25 1.37 %
Mankóc 21 1.15 %
Kisvezekény 21 1.15 %
Fenyőkosztolány 20 1.09 %
Zsikva 20 1.09 %
Csarad 20 1.09 %
Nemcsény 20 1.09 %
Kislóc 15 0.82 %
Kisaranyos 14 0.77 %
Barslédec 13 0.71 %
Hecse 10 0.55 %
Ghymeskosztolány 5 0.27 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
2702 27.21%
KDH
2508 25.25%
SNS
2041 20.55%
KSČ
1456 14.66%
DS
419 4.22%
SZ
351 3.53%
SPV
126 1.27%
SSL
115 1.16%
SD
111 1.12%
Egyéb
102 1.03%
Érvényes szavazatok 9931
HZDS
4273 46.29%
SDĽ
1462 15.84%
SNS
1264 13.69%
KDH
996 10.79%
SKDH
301 3.26%
SZS
207 2.24%
SDSS
167 1.81%
ODÚ
136 1.47%
DS-ODS
129 1.40%
SZ
95 1.03%
Egyéb
201 2.18%
Érvényes szavazatok 9231
HZDS-RSS
4045 46.49%
KDH
990 11.38%
SNS
834 9.59%
SP-VOĽBA
790 9.08%
ZRS
668 7.68%
493 5.67%
DS
224 2.57%
KSÚ
195 2.24%
KSS
160 1.84%
SPK
96 1.10%
NS
92 1.06%
HZPCS
66 0.76%
MK
23 0.26%
Egyéb
24 0.28%
Érvényes szavazatok 8700
HZDS
3597 36.14%
SDK
2093 21.03%
SDĽ
1671 16.79%
SNS
1434 14.41%
SOP
575 5.78%
KSS
294 2.95%
ZRS
112 1.13%
NSK
55 0.55%
SLS
41 0.41%
MKP
32 0.32%
Egyéb
48 0.48%
Érvényes szavazatok 9952
HZDS
2219 25.01%
SMER
1659 18.70%
KDH
875 9.86%
KSS
861 9.70%
SDKU
845 9.52%
ANO
660 7.44%
SNS
541 6.10%
HZD
380 4.28%
PSNS
268 3.02%
SDA
120 1.35%
SDĽ
108 1.22%
NOSNP
83 0.94%
SZS
61 0.69%
ZRS
41 0.46%
MKP
39 0.44%
Egyéb
112 1.26%
Érvényes szavazatok 8872
SMER
2215 36.16%
SNS
1155 18.85%
SDKU DS
878 14.33%
ĽS HZDS
571 9.32%
KDH
537 8.77%
KSS
344 5.62%
SF
168 2.74%
ANO
90 1.47%
SLNKO
51 0.83%
MKP
26 0.42%
Egyéb
91 1.49%
Érvényes szavazatok 6126
SMER
2941 45.53%
SaS
801 12.40%
SDKU DS
751 11.63%
KDH
621 9.61%
SNS
495 7.66%
ĽS HZDS
210 3.25%
LSNS
163 2.52%
SDĽ
152 2.35%
Most-Híd
115 1.78%
KSS
80 1.24%
Únia
39 0.60%
Paliho Kapurkova
39 0.60%
ZRS
27 0.42%
MKP
4 0.06%
Egyéb
22 0.34%
Érvényes szavazatok 6460
SMER SD
3562 54.52%
OĽaNO
551 8.43%
KDH
489 7.49%
SNS
381 5.83%
SaS
361 5.53%
SDKU DS
306 4.68%
LSNS
304 4.65%
Most-Híd
90 1.38%
99 Percent
90 1.38%
Zmena zdola DU
83 1.27%
KSS
60 0.92%
SSS NM
42 0.64%
NaS ns
41 0.63%
SZ
35 0.54%
SF
32 0.49%
ĽS HZDS
30 0.46%
MKP
2 0.03%
Egyéb
74 1.13%
Érvényes szavazatok 6533
SMER SD
2185 35.23%
SNS
751 12.11%
SaS
689 11.11%
OĽANO-NOVA
630 10.16%
LSNS
601 9.69%
SME RODINA
346 5.58%
KDH
322 5.19%
#SIEŤ
276 4.45%
Most-Híd
137 2.21%
SZS
58 0.94%
TIP
49 0.79%
SKOK!
43 0.69%
KSS
35 0.56%
MKP
5 0.08%
Egyéb
75 1.21%
Érvényes szavazatok 6202
Aranyosmaróti járás
Szlovákia

Bejelentések