SK
NR
.....

Nyitra

Város

címer zászló
10847 48% magyar 1910
1443 2% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.30989075, 18.08587646
Terület:
100,48 km2
Rang:
város
Népesség:
77670
Tszf. magasság:
167 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
94901, 94905, 94907, 9491
Település kód:
500011
Szervezeti azonosító:
308307
Adóazonosító:
2021102853
Alabán Ferenc - Belucz János - Bereck József - Cörver Elek - Csáky Károly - Csanda Sándor - Csaplár Benedek - Cselényi László - Csuka Gyula - Czuczor Gergely - Dudek János - Dudich Sándor László - Dulai Henrietta - Angyel Miklós - Balajti Árpád - Bánesz László - Bárczi István - Fehér Sándor - Gágyor József - Gond Ignác (Opatril) - Hegedűsné Németh Erzsébet - Hevessy Sári - Holló Imre - Horárik János - Janiga József - Kardos István - Katona (Dienes) Mihály - Kazán József - Knapp József Ármin - Komzsik Attila - László Béla - Liszka József - Markhot János Nepomuk Márton - Máté László - Matolay Zoltán - Mészáros András - Morvay László - Motesíky Árpád - Nagy Márton - Perhács János - Podhradczky József - Podhragyay Pál - Pukkai László - Rappensberger Vilmos - Révész Bertalan - Samassa József - Sándor Anna - Schiller Zsigmond - Stoffa (Fazekas) Veronika - Strba Sándor - Szanyi Mária - Szarka Gyula - Szarka Tamás - Szeberényi Zoltán - Szitási Ferenc - Takáts Sándor - Teleki Tibor - Telekiné Nagy Ilona - Thuróczy Károly - Thuróczy Vilmos - Tőzsér Árpád - Vančoné Kremmer Ildikó - Várkonyi Hildebrand Dezső - Varsányi László - Zórád Ernő -

Dulai Henrietta

<i>óceánkutató</i>. Tanulmányait Zselízen és Nyitrán kezdte, majd a Prágai Műszaki Egyetemen elvégezte a nukleáris kémia szakot. Doktori címét már az USA-ban szerezte meg, és itt is állt munkába: előbb a Floridai Állami Egyetem, majd a massachusetts-i Woods Hole Óceánkutató Intézet, végül Hawaii Egyetemen kutatója lett. Részt vett egy antarktiszi tudományos expedíción, jelenleg a Hawaii-szigetek partvidékének geokémiáját és hidrológiáját vizsgálja.
Zselíz - megszületett
Nyitra - tanult
névjegyzék

Cörver Elek

<i>piarista tanár, tankönyvíró.</i> Írói neve Alexius a Sancta Maria Magdalena. A rendbe Privigyén lépett be, legmagasabb képzését Rómában végezte. 1733 és 1747 között Nyitrán és Pesten tanított, közben Itáliában is többször megfordult (Róma – 1738; Nápoly – 1741). Római tartózkodása idején számos levelet írt gróf Károlyi Ferencnek, ezek fontos kordokumentumok. Szabad szellemű oktatási elveit Mária Terézia királynő előtt is kifejthette, de nem sok sikerrel. Élete végén Nyitrán convictusi igazgató volt.
1714. 5. 19.
Torna - megszületett
Privigye - egyházi szolgálatot végzett
Nyitra - tanított
1747. 6. 4.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Holló Imre

Piarista szerzetes, gimnáziumi tanár.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><span style="text-indent: 21.25pt;">1748-ban Privigyén</span><span style="text-indent: 21.25pt;">lépett a piarista rendbe. 1750-ben tett ünnepi fogadalmat tett. 1751-től  Rózsahegyen</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1752–1753-ban  N</span><span style="text-indent: 21.25pt;">agykárolyban</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1753–1754-ben a  nyitrai gimnáziumban</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1755-ben B</span><span style="text-indent: 21.25pt;">reznóbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1756–1757-ben ismét Nyitrán, 1758-ban  Besztercén,</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1759-ben Vácott</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1760-ban Nyitrán, 1761–1762-ben  Szegeden</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1763-ban Vácott, 1764–1766 között Nyitrán, 1767-ben </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen" title="Debrecen" style="text-indent: 21.25pt;">D</a><span style="text-indent: 21.25pt;">ebrecenben</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1768–1772 között ismét Nyitrán tanított. Az elsők között oktatott villamosságtant is Magyarországon.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1773-ban Kecskeméten</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1774–1776 között a tatai gimnáziumban,</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1777–1780 között Szegeden volt rektorhelyettes. 1781–1782-ben Kistelek adminisztrátora volt, ő építtette a falu első templomát. Az eredeti templom oltára alá temették.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Kisteleken hunyt el 1782. január 6-án.</span><br><o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p>
1725. 11. 2.
Bélád - megszületett
1748
Privigye Belépett a piarista rendbe
1751
Rózsahegy - tanított
1753 - 1757
Nyitra - tanított megszakításokkal
1755
Breznóbánya - tanított
1760 - 1772
Nyitra - tanított megszakításokkal
névjegyzék

Katona (Dienes) Mihály

piarista szerzetes, tanár, kertész. Pesten bölcsészettudományi, Nyitrán és Szentgyörgyön teológiai tanulmányokat végzett. Gimnáziumi tanárként dolgozott (Tata, Szeged, Kolozsvár, Léva, Vác, Nagykároly, Kecskemét, Szeged városában), emellett kertészettel foglalkozott. Elsősorban a növényi eredetű indigó kitermelésének lehetőségei érdekelték, a sátoraljaújhelyi rendház kertjében telepített mintagazdaságában pedig olyan külföldi növények termesztésével foglalkozott, mint például a kávé, az édesburgonya, a cukornád. Sátoraljaújhelyen hunyt el 1874. 6. 9-én.
1782. 9. 24.
Dercsika - megszületett
Léva - tanított
Nyitra - tanult Teológiát hallgatott.
névjegyzék

Podhradczky József

történész, kamarai számvevőtiszt. Iskoláit Nyitrán, Nagyszombatban és Budán végezte. 1813-ban belépett a bencés rendbe, ahonnan egy évvel később elbocsátották. Ekkor a magyar királyi udvari kamarához került, ahol történeti kutatómunkákat tudott végezni. Ő adta ki ismét a magyar történelmet feldolgozó Budai krónikát, mely először 1473-ban jelent meg, az első magyar nyomtatott könyvként. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban választotta tagjai közé. Budán hunyt el 1870. 8. 14-én. F.m. Pázmány Péter esztergomi érsek élete, Béla király névtelen jegyzőjének ideje, kora és hitelessége, A pannonhalmi apátság alapítólevele.
1795. 1. 18.
Udvard - megszületett
Nyitra - tanult
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Czuczor Gergely

<i>Bencés szerzetes, költő, nyelvtudós</i>.Gyermekéveit Érsekújvárott töltötte, Nyitrán, majd Esztergomban, végül Pozsonyban végezte középiskolai tanulmányait. 1817-ben jelentkezett Pannonhalmán a bencésekhez, a vele egykorú unokatestvérével, Jedlik Ányossal, a későbbi kiváló fizikussal és feltalálóval. Teológiai tanulmányait a pesti papneveldében kezdte, végül Pannonhalmán fejezte be.1824 szeptemberében pappá szentelték és Győrött megkezdte tanári pályáját. Elsősorban magyar nyelvészetet és irodalmat oktatott, 1830-tól pedig szónoklatot tanított Komáromban. Ekkor már költőként is ismert volt, és ennek köszönhetően 1831-ben az MTA levelező tagja lett, 1836-ban pedig rendes taggá választották a nyelvtudományi osztályban.1835-ben felettesének engedélyével Pestre költözött, de „enyelgő költeményei” miatt ellenségei intrikálni kezdtek ellene és ez arra kényszerítette, hogy Pestről visszaköltözzön Pannonhalmára és néhány évig ott tanítson. Az MTA egy nagyszótár kiadását vette fontolóra (Magyar Nyelv Szótára) és a munkával Czuczort és Fogarasi Jánost (1801–1878) bízták meg, így 1845-ben ismét Pestre költözött.Riadó c. verséért 1849 januárjában a magyar fővárost elfoglaló osztrákok letartóztatták és csak az Akadémia elnökének, Teleki Józsefnek a közbenjárására nem végezték ki, ahogy Windisch-Grätz osztrák főparancsnok eredetileg javasolta, hanem a budai várban tartották fogva. Ekkoriban már sokat betegeskedett, és amikor a magyar honvédség 1849 tavaszán elfoglalta a várat, Czuczor a tihanyi bencés apátságba vonult vissza kezeltetni panaszait.Mindeközben tovább dolgozott a szótáron és ezt a munkát azután is folytatta, amikor 1850-ban Haynau parancsára előbb Bécsbe, majd Kufsteinbe szállították. Egy évvel később, 1851. május 22-én az MTA közbenjárására kiszabadult és attól kezdve elsősorban a szótáron dolgozott, amely azonban életében már nem készült el, így halála után Fogarasi egyedül fejezte be 1874-ben. <p><b>Főbb művei:</b> Aradi gyűlés (hősköltemény), 1828; Czuczor poétai munkái, 1836; Czuczor népies költeményei, 1854; Czuczor költeményei I-III., 1858.Pesten hunyt el 1866. szeptember 9-én</p>
1800. 12. 17.
Andód - megszületett
Nyitra - tanult
Komárom - tanított
névjegyzék

Nagy Márton

bölcseleti doktor, piarista szerzetes, tanár. A bölcseletet Győrött és Egerben végezte, 1824-ben a piarista rend tagja lett. Nyitrán és Szentgyörgyön teológiát hallgatott, 1829 szeptemberében pappá szentelték. Kalocsán, Szegeden, majd Pesten tanított. 1836–1840-ben a bécsi Theresianumban nevelő, illetve a magyar nyelv és irodalom tanára volt. 1845–1847-ben Tatán gimnáziumi igazgató. 1848-tól Szegeden a gimnázium igazgatóhelyettese, majd igazgatója. Ezt követően a pesti piarista rendház főnöke volt. Négykötetes enciklopédiája az ifjúsági ismeretterjesztés első jelentősebb magyar nyelvű műve. Ő adott először magyar nyelven átfogó áttekintést az egyetemes neveléstörténetről. F. m.: A gyermek fokozatos fejlődése, 1868; Gyakorlati neveléstan története, 1868.
1804. 10. 6.
Muzsla - megszületett
Nyitra - tanult
1873. 4. 5.
Szentgyörgy - elhunyt
névjegyzék

Horárik János

<p></p><p>Római katolikus pap, filozófus, közíró.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:="" hu;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"="">Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik eszmei előkészítőjét látják benne, a maga korában modern filozófiai és természetbölcseleti nézeteket hirdetett, sőt egy könyvben is összefoglalta gondolatait. Ennek kéziratát megküldte az MTA-nak is, de ott nem értettek egyet a mű tartalmával és visszaküldték neki a szöveget, amely aztán elkallódott.</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Egy szlovák posztókészítő fia volt és a nyitrai gimnáziumban tanult meg magyarul és latinul. 1827-től Pesten a központi papi szeminárium növendéke volt, ahol a német, később a francia és az angol nyelvet is elsajátította. Ihász Gábor Györggyel és másokkal megalapította a Magyar Nyelvművelő Társaságot. 1831-ben Nyitrán szentelték pappá, és a teológia tanára lett a helyi szemináriumban, majd pap Nagyugrócon és Németprónán.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1837-ben felhagyott a lelkészi szolgálattal és Pestre költözött. Egyre élesebben bírálta az egyház merev álláspontját számos gyakorlati kérdésben, végül 1845-ben kilépett a r. k. egyházból.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">A szabadságharc bukása után külföldön bujdosott, de a belviszonyok jobbra fordulása után sem publikálhatott a saját neve alatt, hanem álnéven jegyezte cikkeit és fordításait. Filozófiai gondolatait, amelyek elsősorban Ludwig Feuerbach nézeteire támaszkodnak, a legátfogóbban a Lipcsében 1847-ben megjelent önéletrajzi munkájában (<i>Johann Horárik's Kampf mit Hierarchie und Kirche in den Jahren 1841-45 </i>– Horárik János harca a hierarchia és az egyház ellen az 1841-45. években) foglalta össze.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Utolsó éveiben Besztercebányán lakott testvérénél. Végrendeletében azt kérte, hogy pap ne búcsúztassa és tetemét adják át az orvostanhallgatóknak boncolás céljából. Ezt végül nem teljesítették, de a pap, aki temetni szerette volna, el sem kezdhette beszédét a sírnál, mert váratlanul nagy zápor zúdult a gyászolókra.<o:p></o:p></span></p><p></p><p></p>
1808. 5. 19.
Bán - megszületett
1818 - 1826
Nyitra - tanult A gimnáziumban tanult meg magyarul
1834 - 1837
Nagyugróc - egyházi szolgálatot végzett
1864. 5. 20.
Besztercebánya - elhunyt
névjegyzék

Markhot János Nepomuk Márton

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Királyi tanácsos, vármegyei alispán, országgyűlési képviselő.<b><o:p></o:p></b></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Apja <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Markhot_S%C3%A1ndor&action=edit&redlink=1" title="Markhot Sándor (a lap nem létezik)">Markhot Sándor</a>, anyja Dombay Mária.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">A középiskolát <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitra_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nyitra (település)">Nyitrán</a>, a jogot <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony" title="Pozsony">Pozsonyban</a> végezte és már 18 éves korában ügyvédi diplomát szerzett.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1846-ban a Nyitrai járás főbírája, 1848-ban <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitra_v%C3%A1rmegye" title="Nyitra vármegye">Nyitra vármegye</a> másod alispánja, majd az É<a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rsek%C3%BAjv%C3%A1r" title="Érsekújvár">rsekújvári</a> kerület képviselője, azután pedig báró <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeszen%C3%A1k_J%C3%A1nos" title="Jeszenák János">Jeszenák Jánossal</a> együtt Nyitra vármegye kormánybiztosa lett. A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gosi_fegyverlet%C3%A9tel" title="Világosi fegyverletétel">világosi fegyverletétel</a> után bujdosott, de elfogták, azonban később a nyitrai püspök és gróf <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Apponyi_Gyula&action=edit&redlink=1" title="Apponyi Gyula (a lap nem létezik)">Apponyi Gyula</a> császári királyi biztos közbenjárására szabadon bocsátották. A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Anton_von_Schmerling" title="Anton von Schmerling">Schmerling-provizórium</a> (1861–1865) alatt alispáni állásra jelölték, de ő nem fogadta el.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Később <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3czy_K%C3%A1zm%C3%A9r" title="Tarnóczy Kázmér">Tarnóczy Kázmérral</a>, gróf <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Esterh%C3%A1zy_Istv%C3%A1n&action=edit&redlink=1" title="Esterházy István (a lap nem létezik)">Esterházy Istvánnal</a> és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Simonyi_Ern%C5%91" title="Simonyi Ernő">Simonyi Ernővel</a> szervezte a népkört, és egyik vezére volt a megyei ellenzéknek. 1869-ben Nyitra vármegye első alispánja lett. Ő vitte keresztül a megyeszervezetet. 1875-ben a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1gvecse" title="Vágvecse">vágvecsei</a> kerület megválasztotta országgyűlési képviselőnek, s azt 1881-ig képviselte, amikor visszavonult a politikai élettől.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Felesége, berethei Marton Szidónia révén <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos" title="Kossuth Lajos">Kossuth Lajos</a> rokona volt. Gyermekei: Gyula, Aladár, Janka és Melánia.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Hosszabb ideig megyei tudósítója volt Kossuth Lajos <i>Pesti Hírlap</i>jának.<o:p></o:p></span></p>
1811. 11. 17.
Alsóköröskény - megszületett
1846
Nyitra Nyitrai járás főbírája
1875 - 1881
Vágvecse Országgyűlési képviselő
1888. 9. 14.
Nyitraivánka - elhunyt
névjegyzék

Schiller Zsigmond

újságíró, botanikus. Jogi tanulmányait a bécsi és a pesti egyetemen végezte. 1872-től munkatársa, 1884-től segédszerkesztője, 1906-tól felelős szerkesztője volt a Pester Lloydnak. 1880–1884 között a Pressburger Zeitung főszerkesztője volt. Politikai, közgazdasági és jogi cikkeket írt a Budapesti Szemlébe, jogi szak- és napilapokba. Költemények és elbeszélések írása mellett botanikával, a magyarországi (pl. Nyitra, Pozsony, Dunaszerdahely, Ógyalla, Trencsénteplic környéke stb.) flóra kutatásával is foglalkozott. Németre fordította Kautz Gyula A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története Magyarországon c. munkáját. Budapesten hunyt el 1920-ban.
1817.9.17.
Ógyalla - megszületett
Nyitra - kutatott
Dunaszerdahely - kutatott
Ógyalla - kutatott
Trencsénteplic - kutatott
névjegyzék

Csaplár Benedek

<i>piarista tanár, irodalomtörténész, néprajzkutató</i>. Középiskolai tanulmányai után Privigyén, Podolinban és Erdélyben tanított, majd Kolozsváron bölcsészetet, Nyitrán pedig teológiát végzett. Ezt követően ismét tanárként dolgozott. Megismerkedett Ipolyi Arnold plébánossal, akivel néprajzi kutatómunkát végeztek a Csallóközben és Mátyusföldön. 1853-ban került Szegedre, ahol a piarista gimnázium tanáraként gyűjtött népmeséket, néphagyományi adatokat. 1870-től Pesten élt, ahol a piaristák történetét kutatta. Az MTA 1886-ban levelező tagjává választotta. Irodalomtörténeti, esztétikai, nevelésügyi témákban publikált. Budapesten hunyt el, 1906. augusztus 20-án.
1821.1.3.
Dunaszerdahely - megszületett
Privigye - tanított
Podolin - tanított
Nyitra - tanult Teológiát végzett.
névjegyzék

Samassa József

Egyháztudós, bíboros, egri érsek, az MTA tagja.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Gimnáziumi tanulmányait Nyitrán, Léván és Esztergomban végezte. A pozsonyi Emericanumban 1843-ban eltöltött egy évet, majd Nagyszombatban bölcseletet tanult. 1847-től Bécsben teológiai tanulmányokat folytatott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Scitovszky János hercegprímás 1852. július 23-án áldozópappá szentelte fel. Öt évig a nagyszombati gimnáziumban latint és görög nyelvet oktatott. 1857-ben kinevezték a pesti központi papnevelde tanulmányi felügyelőjévé. 1859-ben Esztergomban a teológia tanára lett. 1861. április 14-én a pesti egyetem hittantanárává nevezték ki.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1868-ban Aranyosmarót országgyűlési képviselővé választotta. A Deák-párthoz (korábban: Felirati Párt) csatlakozott és többször felfigyeltető felszólásai voltak. 1869. szeptember 15-én báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter – Deák Ferenc javaslatára – osztálytanácsossá nevezte ki az általa vezetett minisztériumban. Egy héttel később esztergomi kanonok lett. 1871. január 1-jén szepesi püspök lett, két évvel később, 1873. június 18-án az egri érseki székre emelték.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1875-től már nem vett részt a napi politikában, elsősorban egyházmegyéjének oktatásügyét igyekezett fellendíteni. Jelentős összegekkel támogatta az egri tanítóképzőt, a leánynevelő intézményeket, a csángók Magyarországra telepítését, emellett alapítványokat hozott létre a nyugdíjas papok, tanítók anyagi helyzetének javítása céljából. X. Pius pápa 1905-ben bíborossá nevezte ki. Különböző alkalmakkor tartott ünnepi és megnyitó beszédei többnyire nyomtatásban is megjelentek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Egerben hunyt el 1912. augusztus 20-án.</span></p>
1828. 11. 30.
Aranyosmarót - megszületett
1838 - 1852
Nyitra - tanult Nyitra, Léva, Esztergom, Pozsony, Nagyszombat, Bécs
névjegyzék

Gond Ignác (Opatril)

<p>Római katolikus plébános, esztergomi szentszéki ülmök, amatőr régész, műgyűjtő.</p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><span style="text-indent: 21.25pt;">. Elemi iskoláit N</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ový Jičínben</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> (Morvaország</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> végezte, ahol megtanult németül.</span><span style="text-indent: 21.25pt;">  Nagyszombatban</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> járt gimnáziumba, majd 1865-</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ben felvételt nyert a  Nyitrai egyházmegyei papok </span><span style="text-indent: 21.25pt;">közé. A teológiát</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> a pesti </span><i style="text-indent: 21.25pt;">Központi Papnevelő Intézet</i><span style="text-indent: 21.25pt;"> növendékeként a Pesti Egyetemen </span><span style="text-indent: 21.25pt;">hallgatta.  1869-</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ben szentelték föl, majd segédlelkész volt két évig.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1871-ben a nyitrai papnevelő tanulmányi felügyelője, 1873</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ban pedig a nyitrai piarista főgimnázium</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> oktató tanára lett. Ekkor másfél évig a </span><i style="text-indent: 21.25pt;"> Nyitrai közlöny</i><span style="text-indent: 21.25pt;">t is szerkesztette. Az eredeti (Opatril) nevét  1874</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ben változtatta meg. 1</span><span style="text-indent: 21.25pt;">881</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ben gróf Károlyi Alajos londoni nagykövet</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> fia nevelőjéül kérte fel. A felkérésnek eleget tett. Tekintélyes  érem-, fegyver-, agyagedény</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> és földrajzi gyűjteményét az iskolának,</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Gond_Ign%C3%A1c#cite_note-1" style="text-indent: 21.25pt;"></a><sup style="text-indent: 21.25pt;"> </sup><span style="text-indent: 21.25pt;">sok régi  magyar </span><span style="text-indent: 21.25pt;">nyomtatványát pedig az  egyházmegyei könyvtárnak</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> ajándékozta.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Nevelőként négy évet töltött Londonban.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1885-ben felvették az Esztergom Főegyházmegyei</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> papjai közé és gróf Károlyi Alajos közbenjárására megkapta a stomfai plébániát.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Amatőr régészként Stomfán és a Zsibrica</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> hegyén is kutatott. Elsőként tárta fel a stomfai római kori katonai helyőrség állomáshelyét.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Régészeti, oktatásügyi témákról írt cikkeket a </span><i style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">Nyitrai Közlöny</i><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">be, a </span><i style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">Nyugat-Magyarországi Híradóba</i><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">, valamint a nyitrai gimnázium Értesítőjébe, de beszámolt londoni élményeiről is.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> Szívelégtelenségvégzett vele, a stomfai  temetőben</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 21.3pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> nyugszik.</span><br><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"> </p><p></p>
1841. 7. 31.
Bellus - megszületett
1857 - 1865
Nagyszombat - tanult
1871 - 1881
Nyitra - tanított
1910. 3. 14.
Stomfa - elhunyt
névjegyzék

Podhragyay Pál

Római katolikus pap, prépost.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja id. Podhragyay Pál Prencsfalun (Berencsfalu) volt vendég kocsmáros.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A gimnázium I-V. osztályait Selmecbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a többit  Nyitrán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> és  Nagyszombatban</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)" style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">n</span></a><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a teológiát  Esztergomban</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> végezte.  1866. február 25-én </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="background:white">felszentelték. Káplán volt  Aranyosmaróton</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1874</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben plébános lett  Ohajon</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1882-</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">ben  Garamszőlősöm</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1892</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben Selmecbányán, ahol ugyanazon év áprilisában prépost lett.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1865-ben az esztergomi új papnevelő megnyitására egy latin nyelvű dolgozatot írt</span><i style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="color:#222222">Merita Archi-Episcoporum Strigoniensium de scientiis et educatione</span></i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34);"> címmel. A <i>Katolikus Néplap</i>ban jelent meg egy cikke <i>A káromkodás rossz hatása, rútsága s bűnsúlya</i> címmel.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white"> </span></p>
1843. 1. 6.
Berencsfalu - megszületett
1852 - 1857
Selmecbánya - tanult
1857 - 1859
Nyitra - tanult
1859 - 1862
Nagyszombat - tanult
1866 - 1874
Aranyosmarót - egyházi szolgálatot végzett
1874 - 1882
Ohaj - egyházi szolgálatot végzett Plébános
1892 - 1910
Selmecbánya - egyházi szolgálatot végzett
1910. 5. 18.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Knapp József Ármin

<span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Botanikus, muzeológus, flórakutató.</span><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Gimnáziumi tanulmányait Nyitrán és Pesten végezte. 1863-tól a bécsi egyetem orvosi karán kezdte tanulmányait, de anyagi nehézségek miatt nem fejezte be. Később Rostockban volt egyetemi hallgató, ahol 1872-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1873–1876-ban a kolozsvári egyetem botanikai tanszékén tanársegéd volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1876-ban Nyitra megyében koleraorvosként működött, majd Bécsbe ment, ahol 1876–1885 között az Osztrák Orvosi Társaság növénygyűjteményének konzervátora volt. 1890-től haláláig a bécsi Udvari Múzeum botanikai osztályát vezette. A mai Szlovákia nyugati felének (Nyitra, Aranyosmarót, Léva, Érsekújvár, Újbánya, Selmecbánya, Szered, Diószeg környéke) flóráját tanulmányozta, de Szlavónia, Bukovina és Lengyelország növényvilágáról is közölt dolgozatokat.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <i>Zur Flora Oberungarn</i>, 1864; <i>Prodromus florae Comitatus Nyitriensis sistens plantas phanerogamicas et cryptogamicas vasculares in Comitatu Nyitriensis hucusque observatas</i>, 1865; <i>Botanische Streifzüge durch Slavonien</i>, 1866;<i> Die bisher bekanntenn Pflanzen Slavoniens</i>, 1866.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Bécsben hunyt el 1899. március 31-én.</span></p>
1843. 5. 14.
Alsóköröskény - megszületett
1860 - 1863
Nyitra - tanult
1875
Nyitra Koleraorvos
névjegyzék

Thuróczy Vilmos

<p>Nyitra vármegye főispánja, a magyar legfelsőbb számvevőszék elnöke.</p><p>1867-ben ügyvédi oklevelet szerzett, 1869-ben főszolgabíróvá nevezték ki. 1872-ben járásbíró Nyitrán, 1876-1890-ben a nyitrai törvényszék elnöke, 1890-től megszakítással Nyitra megye főispánja, közben országgyűlési képviselő. 1900-as évektől 1919-ig a legfelsőbb számvevőszék elnöke volt. Borovszky Samu Nyitra vármegyét bemutató monográfiájába ő írta a megye földrajzát és egészségügyét bemutató fejezetet.</p><span data-canvas-width="80.51208384979948" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 311.139px; top: 60.965px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 80.5121px; height: 20.5986px;">1876-ban </span><span data-canvas-width="19.56285235144003" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 391.651px; top: 60.965px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 19.5629px; height: 20.5986px;">a </span><span data-canvas-width="68.1626970470288" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 411.213px; top: 60.965px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 68.1627px; height: 20.5986px;">nyitrai </span><span data-canvas-width="96.27265767407947" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 479.376px; top: 60.965px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 96.2727px; height: 20.5986px;">törvényszék </span><span data-canvas-width="68.85072839956251" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 77.5027px; top: 81.6577px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 68.8507px; height: 20.5986px;">elnöke, </span><span data-canvas-width="80.51208384979948" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 146.353px; top: 81.6577px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 80.5121px; height: 20.5986px;">1890-ben </span><span data-canvas-width="114.37357273058694" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 226.866px; top: 81.6577px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 114.374px; height: 20.5986px;">Nyitramegye </span><span data-canvas-width="97.44179365658039" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 341.239px; top: 81.6577px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 97.4418px; height: 20.5986px;">főispánja. </span><span data-canvas-width="62.452554137805315" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 438.681px; top: 81.6577px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 62.4526px; height: 20.5986px;">Azután </span><span data-canvas-width="18.677205978855262" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 501.133px; top: 81.6577px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 18.6772px; height: 20.5986px;">: </span><span data-canvas-width="54.04822530076558" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 519.811px; top: 81.6577px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 54.0482px; height: 20.5986px;">nyitrai </span><span data-canvas-width="114.37150346336126" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 77.1261px; top: 102.35px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 114.372px; height: 20.5986px;">országgyűlési </span><span data-canvas-width="88.03800874954428" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 191.498px; top: 102.35px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 88.038px; height: 20.5986px;">képviselő, </span><span data-canvas-width="42.51206051768136" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 279.536px; top: 102.35px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 42.5121px; height: 20.5986px;">újra </span><span data-canvas-width="70.35508567262121" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 322.048px; top: 102.35px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 70.3551px; height: 20.5986px;">főispán, </span><span data-canvas-width="85.02825956981407" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 392.403px; top: 102.35px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 85.0283px; height: 20.5986px;">valóságos </span><span data-canvas-width="51.19677506379875" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 477.431px; top: 102.35px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 51.1968px; height: 20.5986px;">belső </span><span data-canvas-width="45.77736419978125" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 528.628px; top: 102.35px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 45.7774px; height: 20.5986px;">titkos </span><span data-canvas-width="82.01954502369666" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 77.5027px; top: 123.043px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 82.0195px; height: 20.5986px;">tanácsos, </span><span data-canvas-width="22.950242799854173" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 159.522px; top: 123.043px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 22.9502px; height: 20.5986px;">a </span><span data-canvas-width="70.73065767407945" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 182.472px; top: 123.043px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 70.7307px; height: 20.5986px;">legfőbb </span><span data-canvas-width="131.3053518045935" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 253.203px; top: 123.043px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 131.305px; height: 20.5986px;">számvevőszék </span><span data-canvas-width="77.12572803499816" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 384.509px; top: 123.043px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 77.1257px; height: 20.5986px;">elnöke. </span><span data-canvas-width="42.69208676631425" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 461.634px; top: 123.043px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 42.6921px; height: 20.5986px;">Ez </span><span data-canvas-width="70.22575647101712" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 504.326px; top: 123.043px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 70.2258px; height: 20.5986px;">állásából </span><span data-canvas-width="75.99694276339773" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 77.5027px; top: 143.736px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 75.9969px; height: 20.5986px;">1919-ben </span><span data-canvas-width="59.06723295661685" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 153.5px; top: 143.736px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 59.0672px; height: 20.5986px;">vonult </span><span data-canvas-width="109.85946627779802" class="selected" style="box-sizing: border-box; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0% 0px; background-color: rgb(0, 116, 232); left: 212.567px; top: 143.736px; font-size: 15.6763px; font-family: serif; width: 109.859px; height: 20.5986px;">nyugalomba.</span><p></p>
1843. 9. 10.
Alsóköröskény - megszületett
1921. 6. 8.
Nyitraivánka - elhunyt
névjegyzék

Rappensberger Vilmos

Piarista áldozópap, főgimnáziumi igazgató.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja királyi bányafelőr volt.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A gimnázium hat osztályát  Selmecbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a VII. és VIII.-at  Nyitrán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">végezte 1866-ban. <o:p></o:p></span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; background-color: white; font-family: "Times New Roman", serif;">Ekkor a kegyes tanítórendbe lépett. 1869–70-ben a novíciusi év után a rózsahegyi gimnáziumban volt próbaéves tanár. A teológiát 1870–71-ben Nyitrán végezte.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1871-72-ben Nyitrán, 1872–73-ban Szentgyörgyön 1873–76-ban ismét Nyitrán főgimnáziumi tanár volt. 1872. augusztus 2-án Nyitrán pappá szentelték.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1876–84-ben Budapesten volt főgimnáziumi tanár, közben 1876–1879-ben az egyetemet látogatta és 1879. május 24-én tanári oklevelet szerzett természetrajzból és vegytanból. 1879–84-ben a piaristák főgimnáziumi konviktusában volt prefektus. 1884–85-ben lett házfőnök és igazgató a kisszebeni</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">gimnáziumban. 1885–1887-ben a  trencséni</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> főgimnázium igazgatója volt. 1887-90-ben a magybecskereki</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> rend<span style="background:white">ház főnöke és a községi főgimnázium igazgatója. 1890-től a magyaróvári rendházban házfőnökként és gimnáziumi igazgatóként működött.</span></span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Szenvedélyes utazó volt. 1876-tól majdnem minden szünidejét utazásra fordította. Beutazta Magyarországot, Európát</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> (<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Oroszország</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">kivételével). Konstantinápolyból Ázsiába</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">és Spanyolországból Afrikába</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">is tett kirándulást. A  Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">elnöke és a Széchenyi-kör alelnöke volt. Nyugalomba vonulását követően Selmecbányán élt.</span></span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Cikkeket közölt a </span><i style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Természettudományi Közlöny</i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; background-color: white; font-family: "Times New Roman", serif;">ben, gimnáziumi értesítőkben, korabeli vidéki lapokban. </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34);">Népszerű előadásokat tartott a trencséni természettudományi egylet estélyein: az egérről, a kátrányról, a glicerinről, anilinről, a szalonok virágairól és ápolásukról. A magyaróvári Széchenyi-körben vetített képekkel: a gleccser világról, néhány utazásról, Spanyolországról és bikaviadalairól, Párizstól Rómáig a Riviérán át. Március 15-én többször tartott ünnepi beszédet Széchenyi István, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály emlékezetére. Szerkesztette a Trencsénmegyei természettudományi egylet kétnyelvű (magyar és német) Évkönyvét (1885).</span><br><b style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:#222222;background:white">Főbb művei: </span></b><i style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:#222222;background:white">A magyaróvári gymnasium története 1739-1894</span></i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34); background: white;">, 1896; <i>A magyaróvári gymnasium könyvtára és tanszergyűjteményei</i>, 1896; <i>Utazás az északi fokig</i>, 1897; <i>A magyaróvári tornacsarnok</i>, 1899; <i>A Brenneren át az Adriához</i>, 1901; <i>Négy hét a pyrenaei félszigeten</i>, 1905.</span><br></p><p> </p>
1848. 9. 14.
Bélabánya - megszületett
1858 - 1864
Selmecbánya - tanult gimnázium
1864 - 1866
Nyitra - tanult gimnázium
1870 - 1871
Nyitra - tanult teológia
1871 - 1876
Nyitra - tanított főgimnáziumi tanár, megszakítással
1872 - 1873
Szentgyörgy - tanított főgimnázium
1908 - 1928. 10. 14.
Selmecbánya - élt nyugdíjas
1928. 10. 14.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Thuróczy Károly

<p>Orvosdoktor, királyi főtanácsos. Thuróczy Vilmos öccse.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Középiskolai tanulmányait Nyitrán, Esztergomban, Nagyszombatban és Pozsonyban végezte. Az orvostudományt a bécsi egyetemen hallgatta és 1874-ben szerzett orvosdoktori címet. Ezt követően a bécsi egyetemen volt tanársegéd, majd 1876-tól Nyitrán volt járási orvos.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1878-ban tábori orvosként részt vett a Bosznia megszállására indított hadjáratban. 1881-ben kinevezték a nyitrai közkórház igazgatójává és a törvényszéki fogház orvosává. 1890-től vármegyei főorvos volt, 1895-ben királyi tanácsosi címet kapott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Rendszeresen publikált a megyei lapokban és a szakfolyóiratokban, a Pallas Nagy Lexikona számára ő írta meg Nyitra vármegye történetét.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <i>Kimutatás</i><i> a Nyitra megyei közkórház 1881., 1882., 1883. és 1884. évi betegforgalmáról</i>, 1882–1885; <i>Jelentés</i><i> a «nyitrai ingyen tej» első és második évi működéséről I-II.</i>, 1904, 1905; <i>Nyitra megye</i><i> közművelődési és közgazdasági állapota</i>, 1896; <i>Magyarország</i><i> közegészségügyi statisztikája</i>, 1897.<i><o:p></o:p></i></span></p><p></p>
1850. 12. 7.
Alsóköröskény - megszületett
1881 - 1890
Nyitra A nyitrai kórház igazgatója
1890 - 1909
Nyitra Vármegyei főorvos
1909. 12. 10.
Alsóköröskény - elhunyt
névjegyzék

Dudek János

<i>pap, egyetemi tanár, egyházi író</i>. A teológiát Budapesten végezte, 1881-ben szentelték pappá. Bánban káplánként szolgált, majd a nyitrai papnevelde bölcselettanára lett. 1883-ban a teológia doktorává avatták. 1900-ben kinevezték a nyitrai felső leányiskola igazgatójává. 1906–1916 között a budapesti egyetem dogmatikatanára, közben 1908–1914-ben a hittudományi kar dékánja volt. Budapesten hunyt el 1916. április 19-én.  <p><b>Főbb művei:</b> A vallásháború Magyarországon (1895); A magyar baptisták szervezete és hitvallása valláskritikai szempontból (1907); Származástan és világnézet (1909); A katolikus autonómia függő kérdései (1912); Pázmány Péter fejlődése (1913) </p>
1858. 7. 22.
Aranyosmarót - megszületett
1881 - 1882
Bán - egyházi szolgálatot végzett
1883 - 1905
Nyitra - tanított
1916. 04. 19.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Takáts Sándor

piarista tanár, művelődéstörténész, az MTA tagja. 1880-ban beiratkozott a budapesti tudományegyetem bölcsészkarára, ahol történelmet, magyart és latint hallgatott. Közben belépett a piarista rendbe és két évig Nyitrán teológiát tanult, majd 1884-től folytatta budapesti tanulmányait. Doktori diplomáját 1887. március 19-én vehette át. Az 1890-es években szülővárosa megbízta Komárom történetének a megírásával, közben Bécsbe küldték, hogy közreműködjön az udvari kamara levéltárának szétosztási munkálataiban. 1903-tól haláláig a képviselőház levéltárosa volt. Történészként elsősorban a XVI–XVII. századi magyar történelemmel, valamint a magyar reformkorral foglalkozott. Budapesten hunyt el 1860-ban.
1860. 12. 7.
Komárom - megszületett
Nyitra - tanult
névjegyzék

Matolay Zoltán

Magyar filozófiai író, műfordító. Középiskolát Nyitrán végzett, Jászón és Budapesten római katolikus teológiai tanulmányokat folytatott, majd Budapesten lett jogdoktor. Ezt követően közigazgatási tisztviselő, megyei árvaszéki ülnök, ügyvéd. Bölcseleti, valláserkölcsi tanulmányai jelentek meg napilapokban és folyóiratokban. Temesváron hunyt el 1953. 10. 7-én.
1873.9.27.
Szenc - megszületett
Nyitra - tanult
Jászó - tanult
névjegyzék

Várkonyi Hildebrand Dezső

bencés tanár, filozófus, pszichológus. A nyitrai érettségi után tanulmányait a pannonhalmi apátság Tanárképző Főiskoláján végezte. 1913-ban doktori címet szerzett, ezután magántanár lett a pécsi egyetemen. Ösztöndíjasként a párizsi Sorbonne Egyetemen volt tanulmányúton. 1929-1940 között a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai-lélektani Intézetét vezette, több tanéven át dékán is volt. Ezt követően a kolozsvári egyetem Lélektani Intézetét irányította. 1945-ben költözött Budapestre, két évvel később kilépett a bencésektől és családot alapított. Nyugdíjazásáig a fővárosban volt egyetemi tanár. Budapesten hunyt el 1971. 5. 20-án. F. m.: A tudati adottság filozófiája, Aquinoi Szent Tamás filozófiája, A lélektan mai állása, A gyermek testi es lelki fejlődése, A lelki elet zavarai.
1888. 8. 3.
Kéménd - megszületett
Nyitra - tanult
névjegyzék

Hevessy Sári

<p>Költő, pedagógiai szakíró, főiskolai oktató. </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja, Hevessy István, gímesi körjegyző volt. Gyermekkorát részben már Nyitrán töltötte. 1915-től és a két világháború között a  nagyfalusi </span><span style="text-indent: 21.25pt;">( Berencs</span><span style="text-indent: 21.25pt;">) iskolában tanított, melynek 1929-től igazgatónője lett. Magántanórákat is adott.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A helyi népművelés keretében színdarabokat rendezett. 1942-ben a helyi magyar iskolát megszüntették, ezért  Csitárra </span><span style="text-indent: 21.25pt;">helyezték át.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A magyar iskolák újra nyitását követően előbb  Nyitragerencsérre</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, majd az 1950-es években  Pogrányba</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> került. A Nyitrai Pedagógia Kar Pedagógia Tanszékén dolgozott, módszertannal foglalkozott. A nyitrai temetőben nyugszik.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Bekapcsolódott az akkori nyitrai</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> magyar irodalmi és kulturális életbe.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Versei főként a helyi lapokban, például a </span><i style="text-indent: 21.25pt;">Nyitramegyei Szemlé</i><span style="text-indent: 21.25pt;">ben, a</span><i style="text-indent: 21.25pt;"> Nemzeti Kultúrá</i><span style="text-indent: 21.25pt;">ban és a </span><i style="text-indent: 21.25pt;">Népakarat</i><span style="text-indent: 21.25pt;">ban</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, a </span><i style="text-indent: 21.25pt;">Nyitravármegyé</i><span style="text-indent: 21.25pt;">ben, a </span><i style="text-indent: 21.25pt;"> Magyar Család</i><span style="text-indent: 21.25pt;">ban</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> és az </span><i style="text-indent: 21.25pt;"> Esti Újság</i><span style="text-indent: 21.25pt;">ban</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> jelentek meg.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Javarészt Berencsen írta regionális értékű munkáit. Verseit és prózáját az 1935-ben megjelent Nyitrai írók könyve és a Magyar Album közölte. Önálló verseskötetében 30 verset adott közre. A </span><i style="text-indent: 21.25pt;">Sárbilincsben</i><span style="text-indent: 21.25pt;"> volt a Híd könyvsorozat egyetlen verseskötete. Állandó visszatérő témája az elmúlás, a falu fojtó magánya, a pártában maradt leány keserűsége, a nagyváros csillogásától, irodalmi és kulturális életétől elzárt költő nosztalgiája, a tanítói hivatás örömei és keservei.</span><br><b style="text-indent: 21.25pt;">Műve: </b><i style="text-indent: 21.25pt;">Sárbilincsben</i><span style="text-indent: 21.25pt;">, 1936.</span><br><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p>
1897. 1. 19.
Gimes - megszületett
1915 - 1942
Berencs - tanított
1942 - 1950
Alsócsitár - tanított
1981. 7. 28.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Zórád Ernő

Festő, grafikus, képregényrajzoló. Balassagyarmaton született (1911. 10. 16.), de gyermekkorát a dacsókeszi kastélyban töltötte, majd Nyitrán élt. Családjának 1918-ban, Csehszlovákia létrejöttekor el kellett hagynia a várost, így a budapesti Tabánba költöztek. Elvégezte az Iparművészeti Iskolát, a II. világháborúban a lovastüzérségnél szolgált. A háború után grafikákat, karikatúrákat közölt különböző magyar lapokban. Első képregénye, a Karl May regényéből készült Winnetou 1957-ben jelent meg – ez volt az első magyar szóbuborékos képregény, azelőtt csak képaláírásos történetek jelentek meg. Később irodalmi adaptációkat, történelmi regényeket, magazinokat illusztrált, diafilmeket rajzolt. Akvarelljeiből számtalan kiállítást rendezett. Legismertebb képsorozatán az 1930-as években lebontott Tabán mindennapjait mutatta be. Budapesten hunyt el 2004. 4. 8-án.
1911. 10. 16.
Balassagyarmat - megszületett
1916
Dacsókeszi - élt
1925
Nyitra - élt
2004
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Varsányi László

pedagógus. A pozsonyi Állami Tanítóképzőben kezdte tanulmányait, kántortanítói oklevelet az Esztergomi Érsekségi Tanítóképző Intézetben szerzett 1941-ben, 1965-ben a nyitrai Pedagógiai Főiskola levelező tagozatán földrajz–kémia szakot is végzett. Előbb Félben kántortanító, a második vh. után ugyanitt községi írnok és kántor, 1950-től 1982-ig tanító (1978-ig az alapiskola igazgatója). Több szakmai szervezet tagja; számos tankönyv és módszertani segédkönyv szerzője vagy társszerzője az írástanítás és a zenei nevelés területén.
1921. 8. 27.
Nemespann - megszületett
Nyitra - tanult
1950-1982
Fél - tanított
1985.1.17.
Fél - elhunyt
névjegyzék

Angyel Miklós

<p><i>helytörténész, vegyészmérnök.</i> Az érsekújvári középiskola elvégzése után vasutasként helyezkedett el. Diplomáját a prágai Vegyipari Egyetemen szerezte. Előbb az udvardi Fűszerpaprika Szövetkezetben, annak államosítása után az érsekújvári konzervgyárban dolgozott – utóbbinak igazgatója is volt. Nyugdíjba vonulása után lakóhelye, Udvard község helytörténetével, néprajzával foglalkozott. F. m.: Udvard múltja és jelene. Egy királyi kúria története, Udvard nevezetességei, Udvardi mindenes gyűjtemény I-II. </p>
1925. 10. 28.
Nyitra - megszületett
Érsekújvár - tanult
Udvard - kutatott
Udvard község helytörténetével, néprajzával foglalkozott. F. m.: Udvard múltja és jelene. Egy királyi kúria története, Udvard nevezetességei, Udvardi mindenes gyűjtemény I-II.
2007.6.7.
Érsekújvár - elhunyt
névjegyzék

Csanda Sándor

<i>irodalomtörténész, egyetemi tanár.</i> 1952-ben a Comenius Egyetemen szerezte meg a magyar–szlovák tanári oklevelet. Már 1951-től a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanársegéde volt. 1975-1986-ban tanszékvezető professzor. Közben (1960-1968-ban) a nyitrai Pedagógiai Főiskola Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője volt. Tanári munkája mellett irodalomtörténettel, irodalomkritikával, a magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok kutatásával foglalkozott. Turczel Lajossal úttörő munkát végzett a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom feltárásában. Foglalkozott a XVI. századi magyar irodalommal is, mindenekelőtt Balassi Balint tevékenységével. Számos tankönyvet és ismeretterjesztő cikket írt. Pozsonyban hunyt el 1989. július 10-én. <p><b>Főbb művei:</b> Első nemzedék (1968); Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona (szerkesztő, 1981); Szülőföldünk régebbi irodalmi hagyományai (1986)</p>
1927.8.3.
Kisújfalu - megszületett
Nyitra - tanított
1989. 07. 10.
Pozsony - elhunyt
névjegyzék

Szeberényi Zoltán

irodalomtörténész, irodalomkritikus, egyetemi oktató. A pozsonyi Pedagógiai Főiskola hallgatója lett és 1957-ben magyar szakos tanári oklevelet szerzett. 1957–1960-ban a galántai gimnáziumban tanított, majd a nyitrai Tanárképző Főiskola oktatója lett. 1968–1974-ben, valamint 1980–1985-ben tanszékvezető volt. 1985–1995 között docensként oktatott a magyar tanszéken. Irodalomtörténészként Győry Dezső munkásságával, a felvidéki magyar irodalom történetével foglalkozik. F. m.: Magyar irodalom Szlovákiában I-II.
1930. 8. 11.
Komárom - megszületett
Galánta - tanított
Nyitra - tanított
névjegyzék

Bánesz László

<p><i>régész</i>. Az SZTA nyitrai Régészeti Intézetének a munkatársa volt. Szakterülete a paleolitikum régészete, 1976-tól elnöke volt a Nemzetközi Prehisztorikus és Protohisztorikus Unio 10. bizottságának. </p>
1932. 1. 22.
Szilice - megszületett
Nyitra - kutatott
2000. 1. 11.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Telekiné Nagy Ilona

egyetemi oktató, nyelvész. A pozsonyi Pedagógiai Főiskola elvégzését követően a füleki gimnáziumban, majd Gímesen tanított. Később Nyitrán gimnáziumi tanár, majd a Pedagógiai Kar oktatója lett. 1996–2001 között a Konstantin Filozófus Egyetem hungarisztika tanszékének vezetője volt. Tudományos munkássága a földrajzi nevek kutatására irányult, középiskolai tankönyveket, egyetemi jegyzeteket is írt. Fm. Kolon helynevei a múlt században, Csilizköz földrajzi nevei (Horváth Ildikóval).
1933. 12. 27.
Terbeléd - megszületett
Fülek - tanított
Gimes - tanított
2010. 5. 14.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Kardos István

szociológus, szakíró. A pozsonyi Pedagógiai Főiskolán végzett magyar–történelem szakon. 1962-től nyolc évig a nyitrai Pedagógiai Főiskola adjunktusa volt. Az elsők között végzett szociológiai felmérést a felvidéki magyar értelmiségiek, pedagógusok és főiskolai hallgatók körében. 1970–1990 között politikai okokból nem taníthatott, így más munkakörökben dolgozott, volt raktáros, elmegyógyintézeti ápoló, múzeumi alkalmazott. 1990-es rehabilitálása után négy évig, nyugdíjazásáig ismét főiskolai tanár Nyitrán.
1934. 8. 5.
Szádalmás - megszületett
Nyitra - tanított
1999. 4. 5.
Rozsnyó - elhunyt
névjegyzék

Tőzsér Árpád

Kossuth-díjas író, költő, irodalomtörténész. A komáromi gimnázium elvégzése után Pozsonyban tanult tovább, ahol magyar-szlovák szakos tanári oklevelet szerzett. Dolgozott a Hét és az Irodalmi Szemle szerkesztőjeként, majd a nyitrai Pedagógiai Főiskolán, később pedig a pozsonyi Komensky Egyetemen tanított. Egyaránt ír verset, irodalomkritikát, esszét egyaránt ír, műfordításokat. Fm. Régi költők, mai tanulságok,Egy diófa és környéke.
1935. 10. 6.
Gömörpéterfala - megszületett
Komárom - tanult
Nyitra - tanított
névjegyzék

Révész Bertalan

irodalomtörténész, egyetemi docens. Magyar–szlovák szakot végzett a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán. 1960–2004 között a nyitrai Pedagógiai Főiskola (később Konstantin Filozófus Egyetem) Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, később tanszékvezetője. Irodalomtörténészként főleg a magyar reformkor irodalmával, ill. Czuczor Gergely munkásságával foglalkozott. Főiskolai jegyzetet is írt, ill. tankönyveket fordított magyarra csehből, szlovákból. – F.m.: Czuczor Gergely költői pályája 1830-ig; Anyanyelv – iskola – nemzettudat.
1935. 5. 14.
Iske - megszületett
Nyitra - tanított
névjegyzék

Teleki Tibor

nyelvész, főiskolai oktató. A pozsonyi Pedagógiai Főiskola elvégzése után gimnáziumi tanár lett Füleken, majd tíz évig oktatott a nyitrai Pedagógiai Főiskola Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 1968 utáni politikai okokból elbocsátották, ezt követően egy nyitrai építővállalatnál dolgozott. 1989-ben rehabilitálták, és ismét a nyitrai Pedagógiai Főiskola adjunktusa lett. Földrajzi nevekkel, a nyelv- és irodalomtanítás módszertanával és a kétnyelvűség kérdésével foglalkozik, főiskolai és gimnáziumi tankönyveket is írt.
1935. 5. 31.
Fülek - megszületett
Nyitra - tanított
1990. 9. 19.
Nyitra - elhunyt
névjegyzék

Perhács János

<p>Szociálandragógus, neveléstudományi szakíró, egyetemi tanár.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Királyhelmecen érettségizett 1955-ben. 1961-ben a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán magyar–szlovák szakos tanári oklevelet szerzett. A pedagógiai tudomány kandidátusa fokozatot 1978-ban nyerte el.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1955–1957-ben Nagytárkányban, 1958–1962-ben Nyárasdon tanított. 1962-től a nyitrai Pedagógiai Főiskola adjunktusa, tanszékvezetője (1970–1973).</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1973–1975-ben a pozsonyi Pedagógiai Továbbképző Intézet tudományos munkatársa. 1975–2002-ben a pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai tanszékének adjunktusa, docense (1980), professzora (1997). 2003-tól a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, majd a komáromi Selye János Egyetem professzora.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Kutatási területe az andragógia és a felnőttoktatás. Az MTA köztestületi tagja. Tudományos dolgozatai szlovák szakfolyóiratokban, ismeretterjesztő cikkei szlovák és szlovákiai magyar lapokban jelentek meg.</span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><i style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> Základy teórie výchovy dospelých</span></i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">, 1986; <i>Teória školskej výchovy a vzdelávania dospelých</i>, 1992; <i>Utváranie osobnosti dospelého človeka v procese vzdelávania</i>, 1995; <i>Dospelý človek v procese výchovy</i> ( Pavel Paškával), 1995; <i>Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika. Terminologický a výkladový slovník </i>(szakszótár Viliam Hotárral, Pavel Paškával), 2000.</span><br></p><p> </p>
1936. 12. 20.
Bély - megszületett
Királyhelmec - tanult
Nyitra - tanított
Komárom - tanított
névjegyzék

Morvay László

fizikus, egyetemi docens. A pozsonyi Comenius Egyetem TTK-n 1959-ben fizika–matematika szakos tanári oklevelet szerzett. 1983-ban lett a fizikai tudomány kandidátusa. 1959–1962-ben a dunaszerdahelyi gimnázium tanára, 1962-től nyugdíjazásáig (2006) a nyitrai Pedagógiai Főiskola (ma: Konstantin Filozófus Egyetem) adjunktusa, majd docense. Kutatási területe a spektroszkópia. F. m.: Atomok és szervetlen molekulák többszörös ionizációjának vizsgálata szikra-ionforrás tömegspektrométerrel, 1983.
1936. 9. 24.
Zsigárd - megszületett
Dunaszerdahely - tanított
Nyitra - tanított
névjegyzék

Cselényi László

<i>költő, műfordító, egyetemi oktató</i>. A pozsonyi Comenius Egyetemen magyar-szlovák szakának elvégzése után kiadóknál, szerkesztőségeknél dolgozott. 1991-1998-ban a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Hungarisztikai Tanszékének oktatója. A kortárs avantgárd törekvések jelentős képviselője, cseh, szlovák és francia költőket fordított magyarra.<p><b>Főbb művei:</b> Keselylábú, csikókorom, Jelen és történelem, A megíratlan költemény, A sámánénektől a posztmodern show-ig.</p>
1938. 3. 15.
Gömörpanyit - megszületett
Nyitra - tanított
névjegyzék

Csuka Gyula

<i>genetikus, egyetemi oktató</i>. A nyitrai Mezőgazdasági Főiskola hallgatója, majd annak elvégzése után oktatója volt. 1971–1999 között a dunaivánkai Baromfitenyésztési Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Kutatási területe az agrárgenetika és szaporodásbiológia. Számos nemzetközi tudományos konferencián vett részt. Több szabadalom fűződik a nevéhez, szakmai és tudományos társaságok tagja. Emellett nyelvművelő írásokat, könyvismertetéseket is publikált.
1940. 7. 30.
Csiffár - megszületett
Nyitra - tanult
névjegyzék

László Béla

matematikus, egyetemi tanár. A pozsonyi Pedagógiai Főiskolán szerzett matematika–ábrázoló geometria tanári oklevelet. 1963-tól a nyitrai Pedagógiai Főiskolán tanít, 2004–2008-ban a Közép-európai Tanulmányok Nemzeti Kisebbségi Kultúrák Karának dékánja. Kutatási területe a számelmélet és a matematika oktatásának módszertana.
1940. 7. 4.
Hanva - megszületett
Nyitra - tanított
névjegyzék

Belucz János

<i>agrármérnök, szakíró</i>. A nyitrai Mezőgazdasági Főiskola elvégzése után a nyárasdi földműves szövetkezet agronómusa, majd a nagymegyeri gyümölcstermesztési kísérleti állomás vezetője volt. 1979-ben megszerezte az agrártudomány kandidátusa fokozatot. Ismeretterjesztő írások szerzője, videokazettákat készített az alma, az őszibarack és a bogyósok termesztéséről.
1940.3.14.
Nagymegyer - megszületett
Nyitra - tanult
névjegyzék

Motesíky Árpád

vadászíró, újságíró. A pozsonyi Magyar Pedagógiai Gimnáziumban tanult. Egy évet bányászként dolgozott Nyitranovákon, majd 1960-1968 között a nagycétényi alapiskola tanára. 1968-1970 között a nyitrai Csemadok járási titkára, majd ismét tanár Nagycétényben 1975-ig. Ekkor politikai okokból elbocsátották és a verebélyi Tesla művek anyagbeszerzője, majd járási elnöke lett. Később újságíróként dolgozott. F. m.: Álmoskönyv vadászoknak és vadászfeleségeknek, Olvasókönyv az alapiskolák 5. osztálya számára, Felvidéki vadászok életrajzi lexikona.
1941. 1. 1.
Nagycétény - megszületett
Nyitranovák Bányászként dolgozott.
Nagycétény - tanított
Nyitra - kutatott
névjegyzék

Pukkai László

<p>Gimnáziumi tanár, helytörténész, publicista.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Tanári munkája mellett elsősorban Mátyusföld helytörténetével foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Galántán érettségizett (1958), a pozsonyi Comenius Egyetem BTK-án szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet (1962). 1962–1964-ben a nyitrai Pedagógiai Fakultáson, 1964–1990-ben, majd 1995–2001-ben a galántai magyar gimnáziumban tanított.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1990–1994-ben a Szlovákiai Magyar pedagógusok Szövetségének elnöke. 1965-től jelentek meg cikkei, publicisztikai és helytörténeti írásai. Tankönyveket is írt, szerkesztett. Pro Urbe Alsószeliért díjjal tüntették ki.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Galánta, </i>1987; <i>Alsószeli </i>(társszerzőkkel), 1990; <i>A „Hanza” Szövetkezeti Áruközpont,</i> 1994; <i>Mátyusföld I. A Galántai járás társadalmi és gazdasági változásai 1945–2000,</i> 2002; <i>Gimnázium Mátyusföld központjában I–II., </i>2003, 2008; <i>A földreformok árnyékában Mátyusföldön 1919–1949,</i> 2010; <i>Alsó- és Felsőszeli a 20. században </i>(társsz.) <i>Mátyusföldi lexikon</i>, 2014.<o:p></o:p></span></p>
1941. 2. 17.
Alsószeli - megszületett
Nyitra - tanított
Galánta - tanított
Taksonyfalva - élt
2017. 1. 3.
Galánta - elhunyt
névjegyzék

Gágyor József

pedagógus, néprajzi gyűjtő, helytörténész. 1960–1969-ben Tallóson, 1969–1972-ben Diószegen tanított, 1972–1992 között a tallósi speciális iskola igazgatója, 1992–2003-ban a hidaskürti alapiskola igazgatója volt. Elsősorban mátyusföldi népi mondókák és gyermekjátékok, tallósi tájszavak gyűjtésével, valamint nyelvjáráskutatással és helytörténettel foglalkozik.
1941. 3. 15.
Ipolynyék - megszületett
Nyitra - tanult
1960-69
Tallós - tanított
1969-72
Diószeg - tanított
1972-1992
Tallós - tanított
1992-2003
Hidaskürt - tanított
névjegyzék

Dudich Sándor László

<i>biológus, egyetemi tanár</i>. A pozsonyi Comenius Egyetem elvégzése után a nyitrai Mezőgazdasági Főiskolán az állattan, a nyitrai Pedagógiai Főiskolán az általános biológiai oktatója volt. 1973–1985-ben a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Biológiai Intézetének munkatársaként dolgozott, majd a zólyomi Erdőökológiai Intézethez került. 1993-tól a Zólyomi Műszaki Egyetem tanára. Öt szakmonográfia szerzője, illetve társszerzője, publikációi az állattan és az ökológia tárgykörét dolgozzák fel.
1942. 10. 15.
Kéménd - megszületett
Nyitra - tanított
Zólyom - kutatott
névjegyzék

Máté László

tanár, helytörténész, író. A nyitrai Pedagógiai Főiskolán 1969-ben tanítói, a budapesti ELTE BTK-n középiskolai tanári oklevelet, 1982-ben doktori címet szerzett. 1960–1971 között Buzitán volt tanító, majd az 1989-ig tanfelügyelőként tevékenykedett. 1990 után Gál Sándorral elindította a Keleti Napló c. folyóiratot, amelynek 1995-ig főszerkesztője volt. Gyermekkönyveket és helytörténeti munkákat ír.
1942. 11. 22.
Szilice - megszületett
Nyitra - tanult
1960-1971
Buzita - tanított
névjegyzék

Szitási Ferenc

tanár, költő. Nyitrán szerzett magyar–szlovák szakos tanári oklevelet. 1967–1975-ben Nagylégen tanított, ezt követően járási tanfelügyelő volt Dunaszerdahelyen. Az 1960-as évek első felében kezdett publikálni, szerepelt az Egyszemű éjszaka (1970) versantológiában. Főbb művei: Hullámverésben, Egyszerű leltár.
1943. 1. 16.
Ekecs - megszületett
Nyitra - tanult
Nagylég - tanított
1986. 10. 11.
Nagylég - elhunyt
névjegyzék

Bárczi István

<p><i>költő, tanár.</i> A nyitrai pedagógiai főiskolán végzett, magyar–szlovák szakon, majd általános iskolákban tanított. Versei 1962-től jelentek meg. Fm. Tükör előtt.</p>
1943. 4. 11.
Gömörpanyit - megszületett
1960 - 1965
Nyitra - tanult
2012. 5. 16.
Tornalja - elhunyt
névjegyzék

Bereck József

<i>író, műfordító.</i> Első írásai a Fórum irodalmi önképzőkör azonos nevű, sokszorosított lapjában jelentek meg. 1970-től a Csallóköz regionális hetilap szerkesztője, majd vezető szerkesztője. Írásaiban a csallóközi ember életét, világhoz való viszonyát jelenítette meg. Főbb művei: Pásztorórák, Vereség, Indulatos ébredés.
1945. 3. 9.
Albár - megszületett
Nyitra - tanult Tanári oklevelét a nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerezte.
2013.1.16.
Dunaszerdahely - elhunyt
névjegyzék

Szanyi Mária

tanár, néprajzkutató. A nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerzett matematika–fizika szakos diplomát. Nagytárkányban kezdett tanítani, majd elvégezte a budapesti ELTE néprajz szakát. Ezt követően a rozsnyói Bányászati Múzeum, később pedig a galántai Honismereti Múzeum munkatársa. Éveken át vezette a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság Pedagógiai Munkacsoportját, 1990–1992 között néprajzi szemináriumot vezetett a nyitrai Pedagógiai Főiskolán. 1989-től ismét tanított, Nagymácsédon, Hidaskürtön, végül Galántán. Nyaranta rendszeresen szervez gyermekeknek néprajzi táborokat, valamint főszervezője a Kincskereső honismereti diákversenynek.
1945. 9. 22.
Jánok - megszületett
Nyitra - tanult
Nagytárkány - tanított
Rozsnyó - kutatott A Bányászati Múzeum munkatársa.
Galánta - kutatott A Honismereti Múzeum munkatársa.
Nagymácséd - tanított
Hidaskürt - tanított
Nyitra - tanított
névjegyzék

Strba Sándor

helytörténész, középiskolai tanár. A nyitrai Pedagógiai Főiskolán 1972-ben magyar–német szakon általános iskolai, a pozsonyi Comenius Egyetemen magyar–német szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1971-től Udvardon egy szakközépiskolában tanított. 1988–1992 között az érsekújvári Honismereti Múzeum munkatársa volt. 1992–2004 között ismét Udvardon tanított és a város krónikása. 1999-ben feleségével, Strba Katalinnal megalapította a Bibliotheka Kaláka Magánkönyvtárat. Érsekújvár helytörténetét kutatja; eddig 500-nál is több cikket és számos helytörténeti könyvet publikált, és mintegy tíz helytörténeti kiállítást rendezett.
1946.10.18.
Érsekújvár - megszületett
Nyitra - tanult
Udvard - tanított
1988-1992
Érsekújvár A Honismereti Múzeum munkatársa volt.
névjegyzék

Janiga József

felvidéki magyar festő, grafikus, illusztrátor, pedagógus, „a Csallóköz festője”. Leginkább tájképfestészetéről és gyermekkönyv-illusztrációiról vált ismertté. Festőművészként leggyakoribb témái a tájak, és a falusi témák voltak. Számos gyermekkönyvet illusztrált, de felvidéki folyóiratok illusztrátoraként is dolgozott. Nagymegyeren iskolát neveztek el róla.
1946.3.21.
Párkány - megszületett
1964-1968
Nyitra - tanult
1968-1982
Nemesócsa - tanított
1982-1996
Nagymegyer - tanított
2004.5.5.
Nagymegyer - elhunyt
névjegyzék

Balajti Árpád

<p><i>újságíró, pedagógus</i>. Tanulmányait Tornalján és Nyitrán végezte magyar-történelem szakon. Tanított Nagymagyaron, Szencen, majd újságíró lett. Iskola tárgyú cikkei, riportjai, tudósításai, megemlékezései jelentek meg különböző lapokban. Pozsonyban hunyt el 1999-ben. Fm. Az életmentő sárgarépa. (mesegyűjtemény).</p>
1947. 1. 8.
Felsővály - megszületett
Tornalja - tanult
Nyitra - tanult
Nagymagyar - tanított
Szenc - tanított
1999. 11. 19.
Óváros - elhunyt
névjegyzék

Kazán József

karnagy, hangversenyek szervezője. A Nyitrai Tanárképző Főiskolán diplomázott pedagógia−zenei nevelés és történelem szakon. Énekkari fesztiválokat szervez. 1974-től hoz létre és irányít kórust, alapiskolában, Nagysurányban, Barsfüssön és az Érsekújvári Egészségügyi Szakközépiskolában szeretette meg növendékeivel az éneklést. A kórusmozgalom, versenyek, találkozók, továbbképzések irányítója, módszertani anyagok szerkesztője, kórushangversenyek (például adventkor Nagykéren) szervezője.
1948. 5. 29.
Berencs - megszületett
Nyitra - tanult
névjegyzék

Mészáros András

<p>Filozófus, filozófiatörténész, egyetemi tanár, az MTA külső tagja.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Pozsonyban érettségizett 1967-ben. 1973-ban a pozsonyi Comenius Egyetemen filozófia–magyar szakos tanári oklevelet szerzett.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1973–1983-ban a Comenius Egyetem tanársegédje, adjunktusa. 1983–1993-ban az SZTA Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa. 1993-tól a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszékének adjunktusa, docense (1995), professzora (2000), 1997–2003-ban tanszékvezetője. 2006-tól a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Nemzeti és Nemzeti Kisebbségek Intézetének vezetője. A filozófiai tudomány kandidátusa (1982).</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Számos szlovákiai és magyarországi tudományos társaság tagja. Több szakmai fórum szerkesztőbizottságában tevékenykedik.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Kutatási területe a magyar filozófia története, a filozófia és az irodalom határterületei. Több szakmai társaság tagja. Munkásságát 2010-ben a szímői önkormányzat Jedlik Ányos-díjával ismerték el.</span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <i>Vandrák András filozófiai rendszere</i>, 1980; <i>Arisztotelész esete Phyllisszel</i>, 1993, átdolgozott változata: <i>A transzcendencia lehelete</i>, 2001; <i>Idő által homályosan</i>, 1999; <i>A filozófia története Magyarországon a kezdetektől a 19. sz. végéig</i>, 2000; <i>A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona, </i>2003; <i>Mozgó halhatatlanság</i>, 2006; <i>Kételkedők breviáriuma</i>, 2013.</span><br></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"> </p>
1949. 7. 11.
Bélvata - megszületett
2006
Nyitra - tanított
névjegyzék

Csáky Károly

<i>néprajzkutató, helytörténész, költő.</i> Az ipolysági magyar gimnáziumban érettségizett, majd a nyitrai Pedagógiai Főiskolán magyar–angol szakos oklevelet és pedagógusi doktori címet, Debrecenben pedig néprajzi doktori címet szerzett. Tanított Ipolybalogon és Ipolyságon. Utóbbi állomáshelyén 1992–1998 között a Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási nyelvű Egyházi Alapiskola (1995-től gimnázium) alapítója, igazgatója. Jelenleg a palásti magyar egyházi alapiskola tanára. Elsősorban a Középső-Ipoly mente néphit- és szokásvilágával foglalkozik.<p><b>Főbb művei:</b> Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk; A Középső-Ipoly menti palócok népi hiedelemvilága; Híres selmecbányai tanárok; Szent Istvántól Erzsébet napig; A nyári és az őszi ünnepkör szokásai, hiedelmei; Szakrális emlékeink nyomában I–V. </p>
1950. 10. 24.
Kelenye - megszületett
Ipolyság - tanult
Nyitra - tanult
Ipolybalog - tanított
Ipolyság - tanított
Palást - tanított
névjegyzék

Alabán Ferenc

<p><i>irodalomtörténész, egyetemi tanár.</i> </p><p><br></p><p>A budapesti ELTE-n 1974-ben szerzett magyar–szlovák szakos tanári oklevelet. 1974–1997 között a nyitrai Pedagógiai Főiskola (később Konstantin Filozófus Egyetem) Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója volt. 1997-től a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztikai Tanszékének vezetője és professzora. 2001–2004-ben az egyetem dékánhelyettese, később dékánja volt. </p><p><b><br></b></p><p><b>Főbb művei:</b> Folytatás és változás, 1984; Két költő nyomában, 1995; Az irodalom lehetőségei, 1996; Az irodalomértés horizontjai, 2000; Hungarológia és önismeret, 2012.</p>
1951. 2. 25.
Guszona - megszületett
1970 - 1974
Budapest - tanult ELTE BTK-n magyar nyelv és irodalom
1974 - 1997
Nyitra - tanított
1997
Besztercebánya - tanított
névjegyzék

Stoffa (Fazekas) Veronika

Mérnök-kibernetikus, egyetemi tanár.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Gyermekkorát Gímesen töltötte, itt végezte általános iskolai tanulmányait (1966). A nyitrai magyar gimnáziumban érettségizett (1969). A pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett mérnöki oklevelet a műszaki kibernetika–számítástechnika irányzaton (1974). Párhuzamosan a pedagógiai szakminősítést is megszerezte.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Szakmai pályafutását 1974-ben a pozsonyi műegyetem Villamosmérnöki Karának Számítástechnikai Tanszékén kezdte; tanársegéd, majd adjunktus. 1975–1981-ban doktori képzésben vett részt, 1982-ben lett a műszaki tudomány kandidátusa a műszaki kibernetika szakterületén. PhD-munkáját az agyfolyadék (likvor) rendszerének számítógépes modellezéséről írta.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1981–1987-ben a liptószentmiklósi Katonai Főiskola Irányítás- és Számítástechnikai Tanszékének adjunktusa, majd (1984-től) docense volt. 1987-től a nyitrai Pedagógiai Főiskola (ma: Konstantin Filozófus Egyetem) matematikai, majd informatikai tanszékén oktatott és elindította a számítástechnikai szakképzést. Szlovákul és magyarul egyaránt előadott. 2000-ben egy újabb docensi minősítést szerzett a matematikaoktatás elméletének szakterületén. 2003-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. 2004-től a komáromi Selye János Egyetem tanára, tanszékvezetője és első rektorhelyettese. Több egyetem (Trencséni Egyetem, Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem, Nagyszombati egyetem, az olmüci Palacký Egyetem) vendégtanára. Kutatási területe a számítógépes rendszerek modellezése és szimulációja, az agyfolyadék-rendszer hidrodinamikájának modellje, az irányító és védelmi rendszerek modellezése, a számítástechnika didaktikai alkalmazásának problémái. Jelentős tudományszervezői tevékenysége is.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Számos szlovákiai és nemzetközi informatikai és számítástechnikai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, több szlovákiai és nemzetközi szakmai társaság tagja. Eddig mintegy 50 tudományos és 150 szakcikket publikált, 80 tudományos konferencián tartott előadást. 8 egyetemi jegyzet, 3 monográfia szerzője, társszerzője.<o:p></o:p></span></p><p> <p><br></p></p>
1951. 7. 8.
Barslédec - megszületett
1957 - 1966
Gimes - tanult
1966 - 1969
Nyitra - tanult
névjegyzék

Sándor Anna

<p>Nyelvész. <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-indent: 21.3pt;">Kutatási területe Zoboralja, elsősorban Kolon nyelvjárása, nyelvhasználata.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1974-ben a pozsonyi Comenius Egyetemen magyar–latin–történelem szakán végzett<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1974–1980-ban a nyitrai magyar gimnáziumban, majd ennek megszűnte után a szlovák gimnáziumban tanított történelmet 1985-ig.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1985–1990-ben a koloni gyermekotthon tanára, 1990-től a nyitrai Pedagógiai Főiskola (később Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara) Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, 2001-től megbízott tanszékvezetője. 2000-ben PhD-fokozatot szerzett, 2005-től egyetemi docens. Tanulmányai, közleményei szlovákiai magyar és szlovák, valamint magyarországi folyóiratokban, tanulmány-kötetekben, évkönyvekben jelennek meg. 1993-ban az MTA Magyar Nyelvtudományi Társasága nyelvjárásgyűjtő tevékenységéért Csűry Bálint Emlékéremmel tüntette ki.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><i><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> Dynamika lexikálnych slovakizmov v kolíňanskom nárečí </span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif">(A lexikális szlovakizmusok dinamikája a koloni nyelvjárásban, tanulmányok), 1994; <i>Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban </i>(tanulmányok), 2000; <i>Funkcia školy v zachovaní jazyka maďarskej menšiny na Podzoborí </i>(Az iskola funkciója a zoboraljai magyar kisebbség nyelvének megőrzésében, tanulmányok), 2000; <i>A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza </i>(tanulmányok), 2004.<o:p></o:p></span></p>
1951.1.28.
Alsócsitár - megszületett
Kolon - kutatott Kutatási területe Zoborvidék, elsősorban Kolon nyelvjárása.
1974-1985, 1990-
Nyitra - tanított
1985-1990
Kolon - tanított
névjegyzék

Hegedűsné Németh Erzsébet

vegyész, egyetemi docens. A pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karán analitikai kémiát végzett 1977-ben. 1977–1990-ben az ógyallai Zöldségtermesztési Kutatóintézet munkatársa volt. 1990-től a Nyitrai Agrártudományi Egyetem Vegyészeti Tanszékének docense. Egyetemi jegyzeteket és tankönyveket ír.
1953. 1. 3.
Komárom - megszületett
Ógyalla - kutatott
Nyitra - tanult
névjegyzék

Liszka József

néprajzkutató, egyetemi docens. Az érsekújvári magyar gimnázium elvégzése után a budapesti ELTE-n tanult tovább, ahol régészetet és néprajzot hallgatott. Doktori fokozatát 2003-ban szerezte meg. 1980–1991 között az érsekújvári Járási Múzeum régésze lett, majd a komáromi Duna Menti Múzeum munkatársaként dolgozott. 1989-ben újraindította a Csehszlovakiai Magyar Néprajzi Társaságot, melynek elnöki tisztségét nyolc évig töltötte be. 1997-től a Forum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának vezetője. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és a komáromi Selye János Egyetem oktatója. Szerkesztette a Hírharangot és a Népismereti Könyvtárat. Számos könyvsorozat elindítója, szerkesztője. Fm. Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon, Szakrális kisemlékeink, Magyar néprajzi kutatások Szlovákiában.
1956.4.6.
Köbölkút - megszületett
Érsekújvár - tanult
Keszegfalva - élt
Komárom - kutatott
A Duna Menti Múzeum munkatársaként dolgozott, 1997-től a Forum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának vezetője.
Nyitra - tanított
1980-1991
Érsekújvár - kutatott
névjegyzék

Vančoné Kremmer Ildikó

nyelvész, egyetemi docens. A budapesti ELTE-n végzett magyar és könyvtár szakon. Pozsonyban angol szakos tanári diplomát szerzett. 2003-tól a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója. Kutatási területe a kisebbségi oktatásügy, a tannyelvpolitika kérdései, a kétnyelvűség pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai problémái.
1961. 9. 8.
Párkány - megszületett
Nyitra - tanított
névjegyzék

Szarka Gyula

Kossuth-díjas énekes, gitáros, zeneszerző. A felvidéki Királyréven nőtt fel. A Nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerzett tanári diplomát, ezt követően öt évig a nádszegi általános iskolában tanított. 1983-ban, főiskolai évei alatt alapította meg testvérével az első zenekarukat, amely 1984-től viseli a Ghymes nevet. 2000-ben feleségével, Szarka Zsuzsával létrehozták a Nádszegi Napszínházat. 2004 áprilisában jelent meg első szóló albuma az Alku. 2007-ben megjelent második szólólemeze a Bor és lányka, amely egy hónap alatt aranylemez lett. 2011. március 14-én megosztott Kossuth-díjban részesült testvérével, Szarka Tamással.
1962
Vágsellye - megszületett
Királyrév - élt
Nyitra - tanult
Nádszeg - tanított
névjegyzék

Szarka Tamás

Kossuth-díjas énekes, gitáros, zeneszerző. Királyréven nőtt fel. Nyolc éves korában kezdett hegedűlni a Galántai Zeneiskolában. A Nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerzett tanári diplomát, ezt követően két éven keresztül tanítóként dolgozott. Még főiskolai éveiben alapította meg testvérével első zenekarukat, mely 1984 óta a Ghymes nevet viseli. Első verses kötete 2000-ben jelent meg VÁVÁVÁ címmel, melynek borítóján saját festménye, a Lucifer és Jézus látható. Négy évvel később szólóalbumot adott ki.
1964
Vágsellye - megszületett
Királyrév - élt
Galánta - tanult
Nyitra - tanult
névjegyzék

Fehér Sándor

<p><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Agrármérnök, helytörténész, költő, egyetemi docens, a Nyitra vidék magyar vonatkozású hely- és művelődéstörténeti emlékeinek kutatója</span><br></p><p> <span style="font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">Iskolai tanulmányait szülőfalujában kezdte. 1982–1986 között az Udvardi Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanult, majd a nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen 1991-ben agrármérnöki oklevelet szerzett. 1996–1999-ben elvégezte a nyitrai Konstantin Egyetem Természettudományi Karán a környezeti ökológia mesterképzést, 1997–2001 között pedig a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem Kertészeti és Tájgazdálkodási Karának doktori képzését (tájgazdálkodás, PhD.). Felsőoktatási pedagógusképzésben is részt vett 2004–2005-ben. 2009-ben a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a környezetgazdálkodás témakörében egyetemi docenssé habilitálták.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1992–1997-ben a nyitrai Közterület-fenntartó Vállalatnál dolgozott. 2001–2002-ben az alsóbodoki Vállalkozói Szakközépiskola óraadó tanára volt, 2002-től a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem Kertészeti és Tájgazdálkodási Karának adjunktusa. 2009-től az Európai Tanulmányok és Régiófejlesztési Kar Fenntartható Fejlődés Tanszékének docense. Kutatási területe a fenntartható fejlődés, a természeti erőforrások, a tájhasználat, a biodiverzitás. Számos szakmai csoport, szervezet és társaság tagja, munkatársa. Tudományos dolgozatai számos ország szakfolyóirataiban jelennek meg. Több alkalommal járt külföldi tanulmányutakon. <o:p></o:p></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); font-family: " open="" sans";="" font-size:="" 14px;"=""> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); font-family: " open="" sans";="" font-size:="" 14px;"="">Szakirodalmi munkássága során eddig több mint 190 tudományos és egyéb szakmai tanulmánya jelent meg a világ több mint 20 országban (USA, Kína, Svájc, Finnország, Svédország, Franciaország, Belgium, Nagy-Britannia, Olaszország, Oroszország stb.), 6 tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja Szlovákiában, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban. 2018-ban jelent meg egy a vegetációtörténet és kultúrtájak kapcsolatát tárgyaló terjedelmesebb angol nyelvű monográfiája a svájci Springer könyvkiadó gondozásában (Vegetation history and cultural landscapes), mely felvidéki esettanulmányokon alapszik. Több nemzetközi konferencia társszervezője (Cambridge, Manchester, Turku, Kuala Lumpur stb.), 2016-tól szervez nemzetközi szemináriumokat a visegrádi országok népeinek hagyományos ökológiai tudásáról. 2016-ban megkapta a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Miniszterének Díját.</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); font-family: " open="" sans";="" font-size:="" 14px;"=""> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Szakmai tevékenysége mellett szépirodalommal és helytörténettel is foglalkozik. Feldolgozta és publikálta több zoboralji község (Alsóbodok, Babindál, Gímes, Nyitracsehi, Nyitrageszte, Zsére) történetét. Jelenlegi lakóhelyéről, Pogrányról két könyvet is megjelentetett. Több munkáját közösen írta feleségével, Fehér Pindes Ivettel (pl. <i>Nyitrai sírkövek. Séta a nyitrai városi temetőben</i>, 2009; <i>Irodalom Nyitrán, Nyitra az irodalomban</i>, 2012). Fontosabb helytörténeti monográfiái: <i>Alsóbodok</i>, 1997; <i>Nyitrageszte</i>, 1997; <i>Emlékező Nyitra</i>, 2006; <i>Csehi község monográfiája </i>(Száraz V.-vel), 2013. <o:p></o:p></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); font-family: " open="" sans";="" font-size:="" 14px;"="">Megjelent két önálló verseskötete is (<i>Cápafogak közt,</i> 2003, <i>Pusztába kiáltó,</i> 2012).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); font-family: " open="" sans";="" font-size:="" 14px;"=""><span style="font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-indent: 0px;">szerzője volt egy Nyitra látványosságait bemutató kiadványnak (2006), egy 1848/49-es szabadságharc nyitrai vonatkozásait bemutató munkának (2014) és társszerzője az 1807-1922-ben vezetett nagycétényi hegykönyvet bemutató műnek (2014). 2017-ben jelent meg Imrich Točkával írt közös munkájuk, a Zoboralja harangjai. Már több éve dolgozik egy Nyitra szélesebb környékének szőlőművelését bemutató monográfia kéziratán és 2017-ben feleségével Fehér Pindes Ivettel együtt Alsóbodokon megnyitották a tájegységet bemutató Zoboralja Múzeumot. Szenvedélyes világutazó (túrázás, yachting, búvárkodás stb.), fényképész, számos társaság tagja (helyi értéktárbizottság, alsóbodoki borbarátok, szlovákiai pecsétes tégla-gyűjtők, hazai és külföldi botanikai, ásványtani és ökológiai társaságok tagja). Angol nyelvből egy szakkönyvet fordított szlovákra: </span><span style="font-family: "Open Sans"; font-size: 14px;">Bramwell, M.: Potraviny. Fortuna Print, Bratislava, 2002 (Eredeti: Bramwell, M.: Food Watch. Dorling Kindreley Ltd., London, 2001, ford.: Fehér S. és Petrášová, L.)</span><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); font-family: " open="" sans";="" font-size:="" 14px;"=""><br></span></p>
1967. 4. 2.
Alsóbodok - megszületett
Nyitra - tanított
névjegyzék

Komzsik Attila

matematikus, egyetemi oktató. Gyermekkorát Szőgyénben töltötte. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen szerzett matematika–fizika szakos tanári oklevelet, majd doktori címet. 1997–2004 között a nyitrai egyetem matematikai tanszékének, 2004–2005-ben az egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Matematika és Informatika Tanszékének adjunktusa, 2005–2006-ban tanszékvezető-helyettese, majd 2006 októberéig tanszékvezetője. 2006–2008 a Közép- európai Tanulmányok Karának dékánhelyettese, 2008. április 1-jétől dékánja. 2007-től az MTA köztestületi tagja. Fő kutatási területe a számelmélet, a matematika oktatásának módszertana.
1974. 2. 26.
Párkány - megszületett
Szőgyén - élt
Nyitra - tanult Matematika–fizika szakon végzett.
1997-
Nyitra - tanított
névjegyzék
Névelőfordulások
1786
Neutra, Nitria, Nytra,
1808
Nitria, Nyitra, Neutra, Nitra,
1863
Nyitra,
1882
Nyitra,
1920
Nitra

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Štefánikova trieda) 60
Telefon: 0376502111
Fax: 0376502331

Honlap: nitra.sk
Polgármester:
Hattas Marek (Független)

Képviselő-testület:
Hattas Marek (Független)
Hefková Michaela (Független)
Barbarič Filip (Független)
Oremus Peter (Független)
Košťál Peter (Független)
Štefek Štefan (Független)
Filipová Adriana (Független)
Turba Ladislav (Független)
Králová Jarmila (Független)
Moravčík Dávid (Független)
Buršáková Janka (Független)
Rácová Marta (Független)
Jursa Tomáš (Független)
Gut Miroslav (Független)
Král Erik (Független)
Mezei Peter (Független)
Ágh Roman (Független)
Pravda Oliver (Független)
Rathouský Róbert (Független)
Obertáš Pavol (Független)
Ajdariová Petra (Független)
Bakay Peter (Független)
Šmehilová Anna (NOVA)
Balko Daniel (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH)
Hatala Miloslav (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH)
Greššo Ján (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH)
Hollý František (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH)
Dovičovič Miloš (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH)
Slíž Jozef (SMER-SD, SNS)
Varga Pavel (SMER-SD, SNS)
Stümpel Jozef (SMER-SD, SNS)
Független 71% Független 22 képviselö 3% NOVA 1 képviselö OBYČAJNÍ... 16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH 5 képviselö SMER-SD,... 10% SMER-SD, SNS 3 képviselö 31 képviselö
Nyitra 1i Posta

Svätoplukovo námestie 2

Nyitra10i Posta

Akademická 1A

Nyitra 11i Posta

Jurkovičova 13

Nyitra 12i Posta

Dolnočermánska 91

Nyitra 3i Posta

Štefánikova trieda 61

Nyitra 4i Posta

Chrenovská 30

Nyitra 5i Posta

Novozámocká 127

Nyitra 6i Posta

Bratislavská 5

Nyitra 7i Posta

Hlavná 173

Nyitrai Posta

Bolečkova 7

BORINKA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Dolnočermánska 62

NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Železničiarska č. 52

VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Považská 14

Správa zariadení sociálnych služieb

Baničova 12

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Párovská 1

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Golianova 68

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Svätoplukovo námestie 4

Okresný súd Nitra

Štúrova 9

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Bolečkova 2

Archeologický ústav SAV

Akademická 2

Liečebno-výchovné sanatórium Nitra

Pri kaštieli 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tr. A. Hlinku 2

Inšpektorát práce Nitra

Jelenecká 49

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied

Akademická 2

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6

Mestské služby Nitra

Tehelná 3

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Biovetská 34

Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry

Kúpeľná 4

AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA

Akademická 4

Krajský súd

Štúrova 9

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Samova 1

Gyermekotthon

Dlhá 179

Krajská prokuratúra

Damborského 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra

Akademická 1

Nitrianska galéria

Župné námestie 3

Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova trieda 1

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Fatranská 3

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Ul. 7.pešieho pluku 1

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Vuruma 2, Nitra

J. Vuruma 2

Nitriansky samosprávny kraj

Rázusova 2A

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Štefánikova tr. 63

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Vašinova 124/59

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre

Cintorínska 3

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Štefánikova tr. 69

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Štefánikova tr. 58

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Štefánikova tr. 88

Nyitrai Járási Rendőrkapitányság

Nábrežie mládeže 1

Nyitrai Rendőrörs

Nábrežie Mládeže 1

Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra s organizačnými zložkami ŠZŠI Červeňova 42, Nitra a Praktická škola, Červeňova 42, Nitra

Červeňova 42

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Slančíkovej 2

Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra

Cabajská 4

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Drážovská 14

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

Farská 23

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

Cintorínska 4

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra

Levická 40

Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Nábrežie mládeže 1

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra

Ul. Fraňa Kráľa 20

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra

Cabajská 6

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra

Vajanského 1

Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra s organ.zl. Špeciálna základná škola s materskou školou; Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých

Mudroňova 1

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra

Špitálska 6

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra

Golianova 68

Základná škola - Škultétyho 1, Nitra

Škultétyho 1

Základná škola - Fatranská 14, Nitra

Fatranská 14

Základná škola - Nábrežie mládeže 5, Nitra

Nábrežie mládeže 5

Základná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor

Drážovská 6

Základná škola - Beethovenova 1, Nitra

Beethovenova 1

Základná škola - Krčméryho 2, Nitra

Krčméryho 2

Základná škola - Ščasného 22, Nitra-Dražovce

Ščasného 22

Základná škola - Nitra, Tulipánová 1

Tulipánová 1

Základná škola, Cabajská 2, Nitra

Cabajská 2

Základná škola s materskou školou Novozámocká 129, Nitra

Novozámocká 129

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra

Andreja Šulgana 1

Základná škola - Topoľová 8, 949 01

Topoľová 8

Základná škola - Na Hôrke 30, Nitra

Na Hôrke 30

Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra

Benkova 34

Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra

Novozámocká 220

ZŠ kniežaťa Pribinu

Andreja Šulgana 1

Alapiskola

Beethovenova 1

Alapiskola

Benkova 34

Alapiskola

Cabajská 2

Alapiskola és óvoda

Dlhá 78

ZŠ kráľa Svätopluka

Dražovská 6

SKŠ-ZŠ sv. Svorada a B.

Farská 43

Alapiskola

Fatranská 14

Súkr. základná škola

Javorová 644/12

Alapiskola

Krčméryho 2

Alapiskola

Na Hôrke 30

Alapiskola és óvoda

Novozámocká 129

Alapiskola

Nábrežie mládeže 5

ZŠ sv. Marka

Petzwalova 1

Piaristická ZŠ

Piaristická 6

Alapiskola

Topoľová 8

Alapiskola

Tulipánová 1

Alapiskola

Škultétyho 1

Alapiskola

Ščasného 22

SŠI - Praktická škola

Červeňova 42

Spojená škola - ŠMŠ

Mudroňova 1

MAT.ŠKOLA pri ZŠ pri ZZ

Špitálska 6

SKŠ-Gymnázium sv.C.a M.

Farská 19

Gimnázium

Golianova 68

Piaristické gymnázium

Piaristická 6

Gimnázium

Párovská 1

Óvoda

Alexyho 26

Óvoda

Bazovského 1

Óvoda

Beethovenova 1

Óvoda

Belopotockého 643/2

Óvoda

Benkova 17

Materská škola pri ZŠ

Dlhá 78

Óvoda

Dolnočermánska 57

Óvoda

Golianova 1

Óvoda

Hospodárska 7

Súkr. materská škola

Javorová 644/12

Óvoda

Mostná 1

Óvoda

Novomeského 500/19

Materská škola pri ZŠ

Novozámocká 129

Óvoda

Nábrežie mládeže 7

Óvoda

Okružná 1

Óvoda

Piaristická 12

Óvoda

Platanová 3

Óvoda

Párovská 36

Óvoda

Rázusova 26

Óvoda

Staromlynská 2

Óvoda

Topoľová 6

Óvoda

Vansovej 1376/6

Óvoda

Za humnami 748/28

Óvoda

Zvolenská 23

Óvoda

Štefánikova trieda 128

Óvoda

Štiavnická 1

Óvoda

Ľudovíta Okánika 6

Óvoda

Čajkovského 3

Obchodná akadémia

Bolečkova 2

SPŠ stavebná

Cabajská 4

SOŠ potravinárska

Cabajská 6

Stredná odborná škola

Cintorínska 4

Stredná odb. škola vet.

Drážovská 14

Stredná zdravot. škola

Farská 23

Stredná priem. škola SE

Fraňa Kráľa 20

Stredná odborná škola

Levická 40

Súkromná SOŠ ANIMUS

Levická cesta 40

SOŠ polytechnická

Novozámocká 220

Stredná odborná škola

Nábrežie mládeže 1

Spojená školaSPŠP,HA,ŠG

Slančíkovej 2

Súkr.stred.umelec.škola

Škultétyho ul. 1

Spojená škola - ŠZŠ

Mudroňova 1

Spojená škola - ŠZŠ

Mudroňova 1

Spojená škola-ŠZŠ t.p.

Mudroňova 1

Súkr.ZŠ pre žiak.s ch.r

Na Hôrke 30

ZÁKL. ŠKOLA s MŠ pri ZZ

Špitálska 6

Spojená škola internátn

Červeňova 42

Spojená škola internátn

Červeňova 42

Základná škola pri LVS

Pri kaštieli 1

Nyitrai Anyakönyvi Hivatal

Štefánikova trieda 60

Nyitrai Kerületi Ügyészség

Damborského 1.

Nyitrai Járási Hivatal

Štefánik tér 69.

Nyitrai Városi Hivatal

Štefánikova trieda 60

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 4193
magyarok 460 11%
szlovákok 3414 81%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 145 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 174 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 22460
magyarok 10847 48%
szlovákok 9773 44%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1712 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 128 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 25269
magyarok 2333 9%
szlovákok 20740 82%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 741 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 1455 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 89969
magyarok 1781 2%
szlovákok 86253 96%
ruszinok 27 0%
romák 405 0%
ukránok 36 0%
csehek 1071 1%
németek 27 0%
lengyelek 45 0%
egyéb 135 0%
ismeretlen 189 0%
összlétszám 87285
magyarok 1493 2%
szlovákok 83287 95%
ruszinok 17 0%
romák 323 0%
ukránok 52 0%
csehek 803 1%
németek 44 0%
lengyelek 61 0%
egyéb 70 0%
ismeretlen 1135 1%
összlétszám 78916
magyarok 1443 2%
szlovákok 70447 89%
ruszinok 32 0%
romák 521 1%
ukránok 51 0%
csehek 520 1%
németek 42 0%
lengyelek 72 0%
egyéb 458 1%
ismeretlen 5330 7%
összlétszám 905
magyarok 288 32%
szlovákok 517 57%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 63 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 37 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 226
magyarok 4 2%
szlovákok 203 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 427
magyarok 53 12%
szlovákok 336 79%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 710
magyarok 54 8%
szlovákok 614 86%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 28 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 386
magyarok 5 1%
szlovákok 362 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 891
magyarok 24 3%
szlovákok 803 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 51 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 648
magyarok 32 5%
szlovákok 579 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 25 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1315
magyarok 26 2%
szlovákok 1271 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1111
magyarok 109 10%
szlovákok 997 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1140
magyarok 321 28%
szlovákok 789 69%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 758
magyarok 74 10%
szlovákok 670 88%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 278
magyarok 34 12%
szlovákok 243 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 497
magyarok 73 15%
szlovákok 404 81%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 942
magyarok 456 48%
szlovákok 470 50%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 950
magyarok 20 2%
szlovákok 920 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1008
magyarok 128 13%
szlovákok 861 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1404
magyarok 1 0%
szlovákok 1403 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1134
magyarok 78 7%
szlovákok 1049 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 827
magyarok 25 3%
szlovákok 794 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 311
magyarok 6 2%
szlovákok 297 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 517
magyarok 31 6%
szlovákok 470 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
  • 2,7 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 68698
Választási részvétel: 43.12 %
Kiadott boríték: 29620
Bedobott boríték: 29610

Polgármester

Érvényes szavazólap: 29289
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hattas Marek 12385 42.29 % Független
Dvonč Jozef 6453 22.03 % SMER-SD, SNS
Štefek Štefan 4235 14.46 % Független
Oremus Peter 2174 7.42 % Független
Greššo Ján 2154 7.35 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Kecskés Ján 692 2.36 % ĽS Pevnosť Slovensko
Martinka Ľubomír 476 1.63 % Független
Kolenčíková Renáta 473 1.61 % Független
Ivan Michal 118 0.40 % Független
Sitár Róbert 83 0.28 % Független
Németh Ladislav 46 0.16 % STS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gut Miroslav 798 Független
Kečkéš Roland 178 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Kecskés Ján 137 ĽS Pevnosť Slovensko
Šimáková Nikoleta 70 SMER-SD, SNS
Németh Ladislav 23 STS
Hattas Marek 2306 Független
Král Erik 1300 Független
Mezei Peter 1297 Független
Greššo Ján 1226 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Ágh Roman 1191 Független
Pravda Oliver 1168 Független
Vančo Ján 1163 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Janček Ivan 1095 Független
Dvonč Jozef 907 SMER-SD, SNS
Šedivý Ondrej 704 SMER-SD, SNS
Hetényi Martin 634 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Šumichrastová Lívia 633 SMER-SD, SNS
Ujlacký Tibor 571 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Juhás Ivan 556 Független
Csillag Ján 522 Független
Maček Jaroslav 521 SMER-SD, SNS
Chudík Martin 471 Független
Božík Peter 465 SMER-SD, SNS
Trandžík Jozef 462 SMER-SD, SNS
Sitár Róbert 458 Független
Zelenický Tibor 428 Független
Branikovičová Denisa 424 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Fančovič Mário 394 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Peťovský Pavol 378 Független
Hrozenský Jozef 311 Független
Šimonek Michal 305 Független
Gabčíková Veronika 239 SPOLU, Progresívne Slovensko
Chudíková Marta 226 Független
Mášik Ladislav 204 NOVA
Vajda Juraj 191 ĽS Pevnosť Slovensko
Kovanová Viera 160 Független
Stojka Michal 148 NAJ
Janek Dušan 145 KSS
Rákoci Rudolf 82 SPOLU, Progresívne Slovensko
Rathouský Róbert 550 Független
Slíž Jozef 515 SMER-SD, SNS
Bernáthová Alexandra 514 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Tvrdoň Miroslav 460 SMER-SD, SNS
Obtulovič Michal 367 Független
Káčer Dušan 362 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Hajaš Štefan 359 Független
Turčáni Slavomír 289 Független
Kučera Ivan 272 SPOLU, Progresívne Slovensko
Gajdoš Juraj 178 ĽS Pevnosť Slovensko
Uhríková Zuzana 171 ĽS Pevnosť Slovensko
Obertáš Pavol 2424 Független
Ajdariová Petra 2167 Független
Jursa Tomáš 2056 Független
Bakay Peter 1872 Független
Rácová Marta 1648 Független
Dovičovič Miloš 1527 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Hollý František 1490 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Buršáková Janka 1444 Független
Hlavinová Tekeliová Dominika 1331 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Moravčík Ľubomír 1267 SMER-SD, SNS
Nemky Martin 1153 SMER-SD, SNS
Holota Tomáš 1135 Független
Miklošková Marta 1095 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Kováčik Miroslav 1050 SMER-SD, SNS
Hlavačka Jaroslav 1024 SMER-SD, SNS
Martinka Ľubomír 994 Független
Martiška Lukáš 966 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Vereš Stanislav 949 Független
Stehlík Peter 925 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Benkovič Martin 888 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Hudecová Eva 746 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Paulov Štefan 746 Független
Ballay Martin 686 SMER-SD, SNS
Bulla Peter 668 Független
Lapšanský Milan 632 SMER-SD, SNS
Dunda Mikuláš 528 SMER-SD, SNS
Karas Peter 463 ĽS Pevnosť Slovensko
Gažová Lenka 442 ĽS Pevnosť Slovensko
Šutka Dušan 436 SMER-SD, SNS
Šimek Patrik 377 SPOLU, Progresívne Slovensko
Leštinský Pavol 295 KSS
Rašovský Marek 276 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Moravčík Dávid 1330 Független
Králová Jarmila 1294 Független
Turba Ladislav 755 Független
Balko Daniel 718 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Diďák Branislav 675 Független
Török Ľuboš 645 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Burda Milan 593 SMER-SD, SNS
Klačko Štefan 573 SMER-SD, SNS
Krivošík Marian 566 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Mičíková Mária 537 Független
Hnilica Lukáš 531 Független
Tatár Jozef 449 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Mikulášik Miroslav 399 SMER-SD, SNS
Kleštinec Ľubomír 371 SMER-SD, SNS
Dolež Stanislav 353 Független
Trnkus Miroslav 269 ĽS Pevnosť Slovensko
Hatala Miloslav 1562 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Filipová Adriana 1101 Független
Varga Pavel 1002 SMER-SD, SNS
Kompasová Katarína 996 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Studený Zdenek 976 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Kolenčíková Renáta 767 Független
Antošová Eva 717 SMER-SD, SNS
Demo Igor 638 Független
Čechmánek Kristián 622 SPOLU, Progresívne Slovensko
Ďuran Marek 528 SMER-SD, SNS
Kocúr Ivan 447 Független
Klbiková Vlasta 391 Független
Varga Vladimír 235 ĽS Pevnosť Slovensko
Horňák Rastislav 153 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefek Štefan 2478 Független
Košťál Peter 2453 Független
Oremus Peter 2402 Független
Šmehilová Anna 2287 NOVA
Barbarič Filip 1771 Független
Stümpel Jozef 1502 SMER-SD, SNS
Hefková Michaela 1441 Független
Špoták Miloslav 1367 Független
Kretter Anton 1195 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Šesták Michal 1189 Független
Dóczy Jaroslav 1107 SMER-SD, SNS
Meňky Ingrid 1058 SMER-SD, SNS
Sitkey Andrej 1029 Független
Michalička Peter 1008 SMER-SD, SNS
Mikulášik Róbert 892 Független
Peťovský Pavol 890 Független
Borsuk Branislav 839 SMER-SD, SNS
Fronc Ondrej 781 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Pavle Jozef 720 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Minárik Peter 694 Független
Damašek Dušan 662 Független
Habalčík Jozef 656 Független
Šantavý Juraj 648 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Kichi Leila 617 SMER-SD, SNS
Sonnenschein Tomáš 607 Független
Šimková Jana 534 Független
Križanová Dagmar 524 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH
Čagalová Anna 494 Független
Svorad Peter 456 SMER-SD, SNS
Blaško Ladislav 431 ĽS Pevnosť Slovensko
Gondová Malvína 391 SPOLU, Progresívne Slovensko
Milo Adrián 355 Független
Vargová Mičeková Vladimíra 346 Független
Žikla Anton 331 KSS
Hlavatá Paula 292 SPOLU, Progresívne Slovensko
Obert Ľubomír 287 Független
Kollár Dušan 276 ĽS Pevnosť Slovensko
Kmeťová Simona 153 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Čimová Veronika 131 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pintér Tibor 131 NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselők

2014
Független 25.81% Független 8 képviselö KDH, SNS, SMER-SD 61.29% KDH, SNS, SMER-SD 19 képviselö 3.23% NOVA 1 képviselö SIEŤ 9.68% SIEŤ 3 képviselö 31 képviselö
2018
Független 70.97% Független 22 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH 16.13% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH 5 képviselö SMER-SD, SNS 9.68% SMER-SD, SNS 3 képviselö 3.23% NOVA 1 képviselö 31 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 69980
Választási részvétel: 18.77 %
Kiadott boríték: 13136
Bedobott boríték: 13131
Választásra jogosult: 69961
Választási részvétel: 19.03 %
Kiadott boríték: 13315
Bedobott boríték: 13312
Választásra jogosult: 69 099
Választási részvétel: 36,72 %
Kiadott boríték: 25 376
Bedobott boríték: 25 367

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 12866
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 25 058
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 6918 53.77 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 3014 23.43 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 2295 17.84 % Független
Stanislav Kováč 296 2.30 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 168 1.31 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 101 0.79 % MS
Viliam Mokraň 74 0.58 % KĽS
Tomáš Galbavý 4383 33.28% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 7 459 29.77 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 6 488 25.89 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 5 911 23.59 % Független
Milan Uhrík 4 019 16.04 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 665 2.65 % Független
Ján Marko 258 1.03 % NP
Iván Farkas 221 0.88 % SMK-MKP
László Hajdu 37 0.15 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 12641
Érvényes szavazólap: 24 428
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Greššo 4284 33.89% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Ján Vančo 4129 32.66% SMER - SD, KDH
Peter Oremus 3881 30.70% Független
Renáta Kolenčíková 3574 28.27% KDH, SMER - SD
Miloslav Hatala 3221 25.48% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 3030 23.97% KDH, SMER - SD
Róbert Bakyta 2946 23.31% SMER - SD, KDH
Juraj Horváth 2942 23.27% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 2907 23.00% SMER - SD, KDH
Miloš Dovičovič 2747 21.73% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Helena Kováčová 2744 21.71% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 2705 21.40% KDH, SMER - SD
Anna Šmehilová 2666 21.09% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Juraj Buzinkai 2576 20.38% KDH, SMER - SD
Jozef Weber 2560 20.25% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Miloslav Krajčík 2323 18.38% KDH, SMER - SD
Norbert Kročan 2230 17.64% SMER - SD, KDH
Marcel Polička 1892 14.97% SMER - SD, KDH
Eva Antošová 1814 14.35% SNS
Stanislav Michalík 1691 13.38% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tibor Tóth 1681 13.30% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Moravčík 1649 13.04% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Ladislav Stodola 1629 12.89% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Jaleczová 1490 11.79% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ivan Michna 1439 11.38% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Štefan Valašek 1392 11.01% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Radoslav Pavelka 1362 10.77% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Marta Miklošková 1296 10.25% KDS
Lýdia Forrová 1230 9.73% ĽS-HZDS
Ladislav Prešinský 1149 9.09% Független
Juraj Gajdoš 1119 8.85% SNS
Vladimír Špánik 1046 8.27% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Martin Mikuláš 939 7.43% SNS
Ivan Habiňák 937 7.41% SNS
Anna Čagalová 919 7.27% SNS
Oľga Froncová 906 7.17% SNS
Miloslav Horka 896 7.09% SNS
Ján Kovarčík 877 6.94% ĽS-HZDS
Jozef Čapla 852 6.74% SNS
Milan Greguš 819 6.48% SNS
Vladimír Lauko 777 6.15% SNS
Stanislav Hamar 772 6.11% SNS
Stanislav Kováč 752 5.95% Zmena zdola, DÚ
Pavol Otepka 750 5.93% ASV
Anton Žikla 705 5.58% KSS
Pavol Dávid 669 5.29% SMS
Eduard Kolesár 629 4.98% ASV
Milan Chalachan 586 4.64% SMS
Ivana Matušková 560 4.43% SMS
Martin Darnady 554 4.38% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 534 4.22% KSS
Milena Candráková 505 3.99% KSS
Jaroslav Burda 475 3.76% NÁŠ KRAJ
Jozef Šiška 434 3.43% KSS
Miroslav Timko 427 3.38% KSS
Peter Spišiak 394 3.12% NaS - ns
Oľga Otrasová 393 3.11% KSS
Vladislav Borík 391 3.09% SOĽ
Ján Kecskés 391 3.09% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Martinec 386 3.05% ĽS-HZDS
Ján Kollár 349 2.76% KSS
Juraj Uhrín 349 2.76% SĽS
Lenka Slováčiková 338 2.67% NaS - ns
Miroslav Šín 334 2.64% DÚ, Zmena zdola
Pavol Leštinský 334 2.64% KSS
Andrea Samková 330 2.61% KĽS
Ondrej Ňorba 310 2.45% KSS
Viliam Mokraň 268 2.12% KĽS
Jaroslav Lopata 263 2.08% KSS
Miloslav Slováčik 259 2.05% NaS - ns
Róbert Balkó 233 1.84% SMK-MKP
Jaroslav Lörinčík 192 1.52% KSS
Rozália Somorčíková 133 1.05% SMK-MKP
Peter Oremus 8 796 36.01% Független
Ján Greššo 7 399 30.29% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 5 667 23.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 5 451 22.31% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 5 132 21.01% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 4 812 19.70% Független
Miloš Dovičovič 4 737 19.39% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Štefan Štefek 4 402 18.02% Független
Miloslav Hatala 4 338 17.76% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Milan Uhrík 4 212 17.24% ĽS Naše Slovensko
Daniel Balko 3 729 15.27% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marta Rácová 3 716 15.21% Független
Daniel Hecht 3 692 15.11% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Dominika Tekeliová 3 678 15.06% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Erik Lajtman 3 649 14.94% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Eva Antošová 3 574 14.63% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ondrej Šedivý 3 288 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Janka Buršáková 3 221 13.19% Független
Miroslav Tvrdoň 3 214 13.16% Független
Renáta Kolenčíková 3 128 12.80% Független
Mário Dinga 3 081 12.61% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 3 027 12.39% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Košťál 2 942 12.04% Független
Róbert Bakyta 2 833 11.60% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Štefan Korman 2 739 11.21% Független
Tomáš Galbavý 2 721 11.14% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Igor Demo 2 583 10.57% Független
Marek Illéš 2 537 10.39% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Radoslav Pavelka 2 519 10.31% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Peter Bulla 2 480 10.15% Független
Branislav Diďák 2 416 9.89% Független
Juraj Horváth 2 220 9.09% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ladislav Blaško 2 169 8.88% ĽS Naše Slovensko
Juraj Buzinkai 2 064 8.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lukáš Čelinák 1 972 8.07% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslav Gut 1 968 8.06% Független
Juraj Gajdoš 1 947 7.97% ĽS Naše Slovensko
Jozef Hrozenský 1 922 7.87% Független
Róbert Sitár 1 912 7.83% Független
Peter Karas 1 866 7.64% ĽS Naše Slovensko
Marek Šesták 1 845 7.55% Független
Branislav Dobrovodský 1 839 7.53% Független
Juraj Vajda 1 839 7.53% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Kleštinec 1 826 7.48% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Lenka Gažová 1 812 7.42% ĽS Naše Slovensko
Helena Kováčová 1 812 7.42% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Roman Mrázik 1 808 7.40% Független
Ján Kecskés 1 785 7.31% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 1 778 7.28% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 1 710 7.00% ĽS Naše Slovensko
Mariana Kováčová 1 611 6.59% Független
Miloslav Krajčík 1 544 6.32% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Samuel Šimko 1 482 6.07% ĽS Naše Slovensko
Milan Packa 1 414 5.79% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 1 394 5.71% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zdenko Svoboda 1 384 5.67% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Vladimíra Vargová Mičeková 1 378 5.64% Független
Adam Púchovský 1 345 5.51% ĽS Naše Slovensko
Milan Proksa 1 236 5.06% SZS
Eva Hudecová 1 097 4.49% SME RODINA - Boris Kollár
Anton Žikla 1 037 4.25% KSS
Róbert Anda 997 4.08% SDKÚ-DS
Roland Kečkéš 896 3.67% SME RODINA - Boris Kollár
Blažej Paukeje 779 3.19% ĽS Naše Slovensko
Juraj Ivanička 766 3.14% SME RODINA - Boris Kollár
Miriama Fintová 758 3.10% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mário Duchoň 701 2.87% KSS
Ivan Michna 624 2.55% Független
Viliam Mokráň 600 2.46% SZSZO
Veronika Čimová 589 2.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dušan Janek 549 2.25% KSS
Pavol Leštinský 540 2.21% KSS
Róbert Balkó 531 2.17% SMK-MKP
Rastislav Horňák 517 2.12% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Veteráni 508 2.08% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 478 1.96% KSS
Ivan Ťapušík 467 1.91% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Dušan Chebeň 465 1.90% NP
Ján Laurenčík 419 1.72% NP
Štefan Mirga 390 1.60% SZSZO
Ivana Matušková 316 1.29% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Kremen 293 1.20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 54.56 %
Verebély 128 5.19 %
Nyitraújlak 72 2.92 %
Cabaj 61 2.47 %
Sarlókajsza 56 2.27 %
Gimes 56 2.27 %
Abaszállás 47 1.91 %
Nyitraivánka 40 1.62 %
Ürmény 32 1.30 %
Récsény 32 1.30 %
Pográny 30 1.22 %
Üzbég 28 1.14 %
Üreg 26 1.05 %
Nyitragerencsér 25 1.01 %
Salgó 23 0.93 %
Vicsápapáti 22 0.89 %
Zsére 20 0.81 %
Csekej 20 0.81 %
Nagylapás 19 0.77 %
Lapásgyarmat 18 0.73 %
Nyitraszőlős 17 0.69 %
Berencs 15 0.61 %
Menyhe 15 0.61 %
Vajkmártonfalva 14 0.57 %
Alsócsitár 14 0.57 %
Elecske 14 0.57 %
Alsóbodok 14 0.57 %
Surányka 14 0.57 %
Család 13 0.53 %
Assakürt 13 0.53 %
Nyitraegerszeg 12 0.49 %
Zsitvagyarmat 12 0.49 %
Csabb 12 0.49 %
Szulányvicsáp 12 0.49 %
Románfalva 11 0.45 %
Zsitvaújfalu 10 0.41 %
Csiffár 10 0.41 %
Mezőkeszi 9 0.37 %
Kolon 9 0.37 %
Felsőelefánt 9 0.37 %
Mellek 9 0.37 %
Tarány 9 0.37 %
Babindál 8 0.32 %
Lakács 8 0.32 %
Kalász 8 0.32 %
Nemespann 7 0.28 %
Kislapás 7 0.28 %
Báb 7 0.28 %
Nagyhind 7 0.28 %
Lajos 6 0.24 %
Kishind 6 0.24 %
Nyitrageszte 6 0.24 %
Alsóelefánt 5 0.20 %
Nagyvölgy 5 0.20 %
Tajnasári 4 0.16 %
Nagycétény 4 0.16 %
Nyitracsehi 4 0.16 %
Tild 3 0.12 %
Béd 3 0.12 %
Káp 2 0.08 %
Újlacska 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Nyitra 5 132 68.09 %
Verebély 263 3.49 %
Sarlókajsza 120 1.59 %
Cabaj 113 1.50 %
Nyitraújlak 113 1.50 %
Nyitraivánka 106 1.41 %
Abaszállás 92 1.22 %
Nyitragerencsér 88 1.17 %
Ürmény 86 1.14 %
Üreg 78 1.03 %
Vicsápapáti 78 1.03 %
Lapásgyarmat 70 0.93 %
Récsény 70 0.93 %
Üzbég 65 0.86 %
Kislapás 56 0.74 %
Nagylapás 50 0.66 %
Kolon 46 0.61 %
Alsócsitár 46 0.61 %
Salgó 45 0.60 %
Nyitraszőlős 38 0.50 %
Berencs 37 0.49 %
Csekej 37 0.49 %
Assakürt 36 0.48 %
Kalász 34 0.45 %
Gimes 34 0.45 %
Nagycétény 34 0.45 %
Zsére 34 0.45 %
Lakács 31 0.41 %
Csabb 31 0.41 %
Nyitraegerszeg 30 0.40 %
Zsitvaújfalu 30 0.40 %
Elecske 30 0.40 %
Báb 28 0.37 %
Menyhe 28 0.37 %
Nyitracsehi 27 0.36 %
Pográny 25 0.33 %
Babindál 22 0.29 %
Felsőelefánt 21 0.28 %
Vajkmártonfalva 18 0.24 %
Család 18 0.24 %
Nagyvölgy 16 0.21 %
Alsóelefánt 15 0.20 %
Surányka 15 0.20 %
Mellek 14 0.19 %
Mezőkeszi 13 0.17 %
Románfalva 13 0.17 %
Tarány 13 0.17 %
Béd 12 0.16 %
Nyitrageszte 12 0.16 %
Lajos 11 0.15 %
Szulányvicsáp 10 0.13 %
Csiffár 10 0.13 %
Alsóbodok 7 0.09 %
Nagyhind 6 0.08 %
Zsitvagyarmat 6 0.08 %
Tajnasári 6 0.08 %
Kishind 6 0.08 %
Nemespann 5 0.07 %
Újlacska 5 0.07 %
Tild 4 0.05 %
Kiscétény 2 0.03 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 1 037 66.86 %
Verebély 53 3.42 %
Cabaj 32 2.06 %
Abaszállás 24 1.55 %
Ürmény 21 1.35 %
Vicsápapáti 20 1.29 %
Nyitraivánka 16 1.03 %
Sarlókajsza 16 1.03 %
Üzbég 15 0.97 %
Nyitraújlak 15 0.97 %
Nyitragerencsér 15 0.97 %
Zsitvaújfalu 14 0.90 %
Nagylapás 13 0.84 %
Elecske 13 0.84 %
Pográny 12 0.77 %
Récsény 11 0.71 %
Gimes 10 0.64 %
Üreg 10 0.64 %
Lapásgyarmat 10 0.64 %
Surányka 9 0.58 %
Csabb 9 0.58 %
Család 8 0.52 %
Assakürt 8 0.52 %
Menyhe 7 0.45 %
Zsére 7 0.45 %
Nyitraszőlős 7 0.45 %
Nagycétény 7 0.45 %
Berencs 7 0.45 %
Salgó 7 0.45 %
Kolon 7 0.45 %
Báb 6 0.39 %
Vajkmártonfalva 6 0.39 %
Alsócsitár 6 0.39 %
Tarány 6 0.39 %
Tild 6 0.39 %
Alsóbodok 6 0.39 %
Mellek 6 0.39 %
Mezőkeszi 6 0.39 %
Kislapás 5 0.32 %
Románfalva 5 0.32 %
Nyitracsehi 5 0.32 %
Csekej 4 0.26 %
Nyitraegerszeg 4 0.26 %
Kalász 4 0.26 %
Nagyvölgy 4 0.26 %
Zsitvagyarmat 3 0.19 %
Béd 3 0.19 %
Nagyhind 3 0.19 %
Felsőelefánt 3 0.19 %
Lakács 3 0.19 %
Tajnasári 3 0.19 %
Szulányvicsáp 2 0.13 %
Babindál 2 0.13 %
Lajos 2 0.13 %
Káp 2 0.13 %
Nyitrageszte 2 0.13 %
Alsóelefánt 2 0.13 %
Csiffár 2 0.13 %
Kiscétény 1 0.06 %
Kishind 1 0.06 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 53.50 %
Verebély 75 5.15 %
Nyitraújlak 60 4.12 %
Sarlókajsza 43 2.95 %
Cabaj 42 2.88 %
Nyitraszőlős 22 1.51 %
Nyitraivánka 20 1.37 %
Üreg 19 1.30 %
Gimes 17 1.17 %
Salgó 17 1.17 %
Berencs 15 1.03 %
Nyitragerencsér 15 1.03 %
Nagylapás 15 1.03 %
Surányka 15 1.03 %
Lapásgyarmat 14 0.96 %
Assakürt 14 0.96 %
Pográny 14 0.96 %
Vajkmártonfalva 13 0.89 %
Vicsápapáti 13 0.89 %
Menyhe 12 0.82 %
Csekej 11 0.76 %
Szulányvicsáp 11 0.76 %
Ürmény 11 0.76 %
Család 11 0.76 %
Alsócsitár 10 0.69 %
Tarány 9 0.62 %
Babindál 9 0.62 %
Alsóbodok 9 0.62 %
Kislapás 9 0.62 %
Nyitraegerszeg 9 0.62 %
Elecske 8 0.55 %
Nagyvölgy 8 0.55 %
Felsőelefánt 8 0.55 %
Csabb 8 0.55 %
Zsitvagyarmat 7 0.48 %
Kalász 7 0.48 %
Csiffár 7 0.48 %
Lakács 7 0.48 %
Mellek 6 0.41 %
Üzbég 6 0.41 %
Báb 6 0.41 %
Nagycétény 6 0.41 %
Nemespann 6 0.41 %
Kolon 6 0.41 %
Nagyhind 5 0.34 %
Récsény 5 0.34 %
Mezőkeszi 5 0.34 %
Tild 5 0.34 %
Káp 2 0.14 %
Újlacska 2 0.14 %
Béd 2 0.14 %
Nyitrageszte 1 0.07 %
Nyitracsehi 1 0.07 %
Kiscétény 1 0.07 %
Kishind 1 0.07 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 64.19 %
Verebély 95 2.52 %
Ürmény 80 2.13 %
Cabaj 70 1.86 %
Csekej 70 1.86 %
Üzbég 59 1.57 %
Nyitraivánka 58 1.54 %
Abaszállás 51 1.35 %
Lapásgyarmat 51 1.35 %
Nyitragerencsér 50 1.33 %
Nyitraújlak 45 1.20 %
Üreg 44 1.17 %
Sarlókajsza 40 1.06 %
Vicsápapáti 33 0.88 %
Kalász 33 0.88 %
Nagylapás 32 0.85 %
Kislapás 30 0.80 %
Berencs 29 0.77 %
Csabb 29 0.77 %
Gimes 25 0.66 %
Pográny 24 0.64 %
Récsény 24 0.64 %
Kolon 22 0.58 %
Assakürt 22 0.58 %
Nagycétény 21 0.56 %
Zsére 21 0.56 %
Elecske 19 0.50 %
Nyitracsehi 19 0.50 %
Zsitvaújfalu 18 0.48 %
Nyitraszőlős 14 0.37 %
Báb 13 0.35 %
Salgó 13 0.35 %
Nagyvölgy 12 0.32 %
Nyitraegerszeg 11 0.29 %
Szulányvicsáp 11 0.29 %
Alsócsitár 11 0.29 %
Mezőkeszi 10 0.27 %
Románfalva 10 0.27 %
Mellek 9 0.24 %
Újlacska 8 0.21 %
Vajkmártonfalva 8 0.21 %
Menyhe 8 0.21 %
Béd 7 0.19 %
Babindál 6 0.16 %
Csiffár 6 0.16 %
Felsőelefánt 5 0.13 %
Alsóbodok 5 0.13 %
Nemespann 5 0.13 %
Tild 5 0.13 %
Lakács 5 0.13 %
Nagyhind 5 0.13 %
Tarány 5 0.13 %
Család 5 0.13 %
Surányka 4 0.11 %
Kiscétény 4 0.11 %
Nyitrageszte 3 0.08 %
Tajnasári 3 0.08 %
Zsitvagyarmat 3 0.08 %
Káp 2 0.05 %
Alsóelefánt 2 0.05 %
Kishind 2 0.05 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 63.74 %
Verebély 119 4.12 %
Ürmény 50 1.73 %
Nyitraújlak 48 1.66 %
Nyitraivánka 45 1.56 %
Cabaj 44 1.53 %
Abaszállás 39 1.35 %
Nyitragerencsér 38 1.32 %
Vicsápapáti 37 1.28 %
Sarlókajsza 30 1.04 %
Üreg 28 0.97 %
Récsény 28 0.97 %
Üzbég 26 0.90 %
Csekej 23 0.80 %
Assakürt 21 0.73 %
Gimes 19 0.66 %
Nagylapás 19 0.66 %
Elecske 19 0.66 %
Zsitvaújfalu 18 0.62 %
Lapásgyarmat 18 0.62 %
Kislapás 18 0.62 %
Kalász 17 0.59 %
Pográny 17 0.59 %
Salgó 15 0.52 %
Berencs 15 0.52 %
Alsócsitár 14 0.49 %
Kolon 14 0.49 %
Nyitraszőlős 13 0.45 %
Románfalva 12 0.42 %
Babindál 11 0.38 %
Szulányvicsáp 11 0.38 %
Nagyhind 11 0.38 %
Csabb 10 0.35 %
Nagycétény 8 0.28 %
Menyhe 8 0.28 %
Újlacska 8 0.28 %
Nagyvölgy 8 0.28 %
Család 8 0.28 %
Lajos 7 0.24 %
Alsóbodok 7 0.24 %
Mezőkeszi 7 0.24 %
Csiffár 7 0.24 %
Nyitraegerszeg 7 0.24 %
Zsére 7 0.24 %
Vajkmártonfalva 7 0.24 %
Lakács 7 0.24 %
Nyitracsehi 6 0.21 %
Kishind 6 0.21 %
Báb 6 0.21 %
Felsőelefánt 5 0.17 %
Nyitrageszte 5 0.17 %
Kiscétény 4 0.14 %
Tarány 4 0.14 %
Surányka 4 0.14 %
Mellek 3 0.10 %
Nemespann 3 0.10 %
Tild 3 0.10 %
Alsóelefánt 2 0.07 %
Béd 2 0.07 %
Káp 1 0.03 %
Zsitvagyarmat 1 0.03 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 59.95 %
Verebély 262 4.21 %
Sarlókajsza 111 1.78 %
Nyitraújlak 108 1.74 %
Nyitragerencsér 95 1.53 %
Ürmény 95 1.53 %
Cabaj 93 1.50 %
Nyitraivánka 89 1.43 %
Üreg 86 1.38 %
Vicsápapáti 81 1.30 %
Abaszállás 70 1.13 %
Nagylapás 70 1.13 %
Lapásgyarmat 66 1.06 %
Kolon 63 1.01 %
Üzbég 63 1.01 %
Berencs 62 1.00 %
Alsócsitár 61 0.98 %
Pográny 60 0.96 %
Récsény 59 0.95 %
Nagycétény 55 0.88 %
Gimes 47 0.76 %
Zsitvaújfalu 42 0.68 %
Salgó 38 0.61 %
Assakürt 38 0.61 %
Nyitraegerszeg 37 0.59 %
Nyitraszőlős 35 0.56 %
Kislapás 32 0.51 %
Lakács 32 0.51 %
Nyitracsehi 31 0.50 %
Zsére 30 0.48 %
Csekej 30 0.48 %
Alsóbodok 29 0.47 %
Kalász 29 0.47 %
Elecske 27 0.43 %
Menyhe 27 0.43 %
Vajkmártonfalva 25 0.40 %
Báb 24 0.39 %
Nyitrageszte 24 0.39 %
Románfalva 21 0.34 %
Surányka 19 0.31 %
Csabb 19 0.31 %
Felsőelefánt 17 0.27 %
Szulányvicsáp 15 0.24 %
Alsóelefánt 15 0.24 %
Babindál 13 0.21 %
Nemespann 13 0.21 %
Nagyvölgy 13 0.21 %
Tarány 11 0.18 %
Család 11 0.18 %
Mellek 11 0.18 %
Tild 11 0.18 %
Csiffár 11 0.18 %
Mezőkeszi 10 0.16 %
Zsitvagyarmat 9 0.14 %
Kishind 9 0.14 %
Béd 8 0.13 %
Tajnasári 7 0.11 %
Kiscétény 7 0.11 %
Újlacska 7 0.11 %
Nagyhind 6 0.10 %
Lajos 5 0.08 %
Káp 2 0.03 %
Nyitra 3 692 57.43 %
Verebély 292 4.54 %
Vicsápapáti 136 2.12 %
Abaszállás 111 1.73 %
Cabaj 104 1.62 %
Üzbég 94 1.46 %
Nyitraivánka 88 1.37 %
Kalász 86 1.34 %
Üreg 85 1.32 %
Sarlókajsza 83 1.29 %
Nyitraújlak 83 1.29 %
Ürmény 82 1.28 %
Csekej 78 1.21 %
Nyitragerencsér 74 1.15 %
Gimes 67 1.04 %
Elecske 67 1.04 %
Récsény 64 1.00 %
Alsóelefánt 63 0.98 %
Alsócsitár 52 0.81 %
Berencs 50 0.78 %
Surányka 50 0.78 %
Zsére 48 0.75 %
Salgó 47 0.73 %
Vajkmártonfalva 47 0.73 %
Assakürt 39 0.61 %
Nyitraszőlős 39 0.61 %
Zsitvaújfalu 39 0.61 %
Lapásgyarmat 38 0.59 %
Nagycétény 37 0.58 %
Nagylapás 32 0.50 %
Pográny 30 0.47 %
Nyitracsehi 29 0.45 %
Felsőelefánt 28 0.44 %
Menyhe 28 0.44 %
Kolon 27 0.42 %
Család 25 0.39 %
Zsitvagyarmat 23 0.36 %
Románfalva 22 0.34 %
Kislapás 22 0.34 %
Nagyhind 22 0.34 %
Lajos 21 0.33 %
Csabb 21 0.33 %
Kishind 20 0.31 %
Kiscétény 20 0.31 %
Nagyvölgy 20 0.31 %
Nyitraegerszeg 17 0.26 %
Csiffár 15 0.23 %
Alsóbodok 14 0.22 %
Babindál 14 0.22 %
Tarány 14 0.22 %
Lakács 14 0.22 %
Mezőkeszi 14 0.22 %
Nyitrageszte 14 0.22 %
Béd 14 0.22 %
Nemespann 13 0.20 %
Mellek 13 0.20 %
Szulányvicsáp 13 0.20 %
Újlacska 11 0.17 %
Báb 11 0.17 %
Tild 8 0.12 %
Tajnasári 7 0.11 %
Káp 4 0.06 %
Nyitra 3 678 65.17 %
Verebély 237 4.20 %
Cabaj 109 1.93 %
Nyitraújlak 107 1.90 %
Üreg 95 1.68 %
Sarlókajsza 92 1.63 %
Nyitraivánka 89 1.58 %
Nyitragerencsér 77 1.36 %
Vicsápapáti 68 1.20 %
Récsény 59 1.05 %
Ürmény 55 0.97 %
Abaszállás 50 0.89 %
Üzbég 48 0.85 %
Nyitraszőlős 45 0.80 %
Nagylapás 44 0.78 %
Gimes 43 0.76 %
Alsócsitár 39 0.69 %
Berencs 39 0.69 %
Lapásgyarmat 38 0.67 %
Pográny 31 0.55 %
Lakács 30 0.53 %
Salgó 29 0.51 %
Kolon 28 0.50 %
Nagycétény 28 0.50 %
Nyitracsehi 27 0.48 %
Kislapás 26 0.46 %
Zsitvaújfalu 25 0.44 %
Zsére 25 0.44 %
Csabb 23 0.41 %
Elecske 22 0.39 %
Báb 21 0.37 %
Nyitraegerszeg 20 0.35 %
Felsőelefánt 19 0.34 %
Csekej 19 0.34 %
Assakürt 19 0.34 %
Kalász 17 0.30 %
Babindál 17 0.30 %
Románfalva 16 0.28 %
Menyhe 16 0.28 %
Mezőkeszi 15 0.27 %
Zsitvagyarmat 15 0.27 %
Mellek 14 0.25 %
Alsóbodok 11 0.19 %
Tarány 11 0.19 %
Surányka 11 0.19 %
Nagyvölgy 10 0.18 %
Alsóelefánt 10 0.18 %
Család 10 0.18 %
Nyitrageszte 9 0.16 %
Vajkmártonfalva 8 0.14 %
Nagyhind 7 0.12 %
Lajos 7 0.12 %
Tild 7 0.12 %
Béd 6 0.11 %
Szulányvicsáp 6 0.11 %
Kiscétény 5 0.09 %
Csiffár 5 0.09 %
Kishind 5 0.09 %
Káp 3 0.05 %
Újlacska 3 0.05 %
Tajnasári 2 0.04 %
Nemespann 2 0.04 %
Nyitra 465 66.43 %
Verebély 17 2.43 %
Nyitragerencsér 12 1.71 %
Üzbég 11 1.57 %
Cabaj 9 1.29 %
Vicsápapáti 9 1.29 %
Nyitraújlak 9 1.29 %
Nyitraivánka 8 1.14 %
Ürmény 8 1.14 %
Abaszállás 8 1.14 %
Sarlókajsza 7 1.00 %
Csekej 7 1.00 %
Báb 6 0.86 %
Récsény 6 0.86 %
Család 6 0.86 %
Nagylapás 6 0.86 %
Gimes 5 0.71 %
Nyitraszőlős 5 0.71 %
Alsócsitár 5 0.71 %
Zsitvaújfalu 5 0.71 %
Zsére 4 0.57 %
Lakács 4 0.57 %
Kislapás 4 0.57 %
Salgó 4 0.57 %
Kolon 4 0.57 %
Lapásgyarmat 4 0.57 %
Alsóelefánt 3 0.43 %
Nyitracsehi 3 0.43 %
Csiffár 3 0.43 %
Babindál 3 0.43 %
Berencs 3 0.43 %
Assakürt 3 0.43 %
Surányka 3 0.43 %
Nyitraegerszeg 3 0.43 %
Románfalva 3 0.43 %
Nagyvölgy 3 0.43 %
Lajos 2 0.29 %
Felsőelefánt 2 0.29 %
Zsitvagyarmat 2 0.29 %
Szulányvicsáp 2 0.29 %
Újlacska 2 0.29 %
Menyhe 2 0.29 %
Alsóbodok 2 0.29 %
Üreg 2 0.29 %
Elecske 2 0.29 %
Kishind 2 0.29 %
Nagyhind 1 0.14 %
Pográny 1 0.14 %
Nemespann 1 0.14 %
Mellek 1 0.14 %
Tajnasári 1 0.14 %
Béd 1 0.14 %
Kiscétény 1 0.14 %
Csabb 1 0.14 %
Vajkmártonfalva 1 0.14 %
Nagycétény 1 0.14 %
Káp 1 0.14 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 59.74 %
Verebély 47 5.11 %
Cabaj 34 3.70 %
Abaszállás 20 2.18 %
Nyitraújlak 15 1.63 %
Vicsápapáti 14 1.52 %
Nyitraivánka 13 1.41 %
Récsény 13 1.41 %
Nagycétény 10 1.09 %
Üreg 10 1.09 %
Elecske 9 0.98 %
Zsére 8 0.87 %
Ürmény 8 0.87 %
Pográny 8 0.87 %
Berencs 8 0.87 %
Sarlókajsza 8 0.87 %
Salgó 8 0.87 %
Nyitragerencsér 7 0.76 %
Lapásgyarmat 7 0.76 %
Zsitvaújfalu 7 0.76 %
Báb 6 0.65 %
Alsócsitár 6 0.65 %
Surányka 6 0.65 %
Gimes 6 0.65 %
Nagylapás 6 0.65 %
Mezőkeszi 5 0.54 %
Assakürt 5 0.54 %
Alsóelefánt 5 0.54 %
Nyitraszőlős 4 0.44 %
Tild 4 0.44 %
Üzbég 4 0.44 %
Csekej 4 0.44 %
Újlacska 3 0.33 %
Vajkmártonfalva 3 0.33 %
Kislapás 3 0.33 %
Babindál 3 0.33 %
Zsitvagyarmat 3 0.33 %
Románfalva 3 0.33 %
Felsőelefánt 3 0.33 %
Mellek 2 0.22 %
Kishind 2 0.22 %
Menyhe 2 0.22 %
Csabb 2 0.22 %
Csiffár 2 0.22 %
Nyitrageszte 2 0.22 %
Kolon 2 0.22 %
Tarány 2 0.22 %
Kalász 2 0.22 %
Nagyvölgy 2 0.22 %
Nyitraegerszeg 2 0.22 %
Lakács 1 0.11 %
Nemespann 1 0.11 %
Kiscétény 1 0.11 %
Nagyhind 1 0.11 %
Nyitracsehi 1 0.11 %
Alsóbodok 1 0.11 %
Szulányvicsáp 1 0.11 %
Család 1 0.11 %
Tajnasári 1 0.11 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 62.47 %
Verebély 250 4.28 %
Nyitraivánka 100 1.71 %
Sarlókajsza 96 1.64 %
Cabaj 87 1.49 %
Récsény 84 1.44 %
Vicsápapáti 83 1.42 %
Abaszállás 78 1.34 %
Nyitraújlak 75 1.28 %
Ürmény 73 1.25 %
Üzbég 73 1.25 %
Nyitragerencsér 72 1.23 %
Üreg 66 1.13 %
Nagylapás 55 0.94 %
Lapásgyarmat 52 0.89 %
Berencs 51 0.87 %
Alsócsitár 48 0.82 %
Gimes 48 0.82 %
Nyitraegerszeg 45 0.77 %
Nagycétény 38 0.65 %
Kislapás 38 0.65 %
Zsére 37 0.63 %
Lakács 36 0.62 %
Nyitraszőlős 35 0.60 %
Zsitvaújfalu 35 0.60 %
Assakürt 34 0.58 %
Kalász 31 0.53 %
Pográny 30 0.51 %
Kolon 28 0.48 %
Salgó 28 0.48 %
Elecske 27 0.46 %
Nyitracsehi 24 0.41 %
Surányka 23 0.39 %
Menyhe 23 0.39 %
Alsóbodok 21 0.36 %
Csekej 21 0.36 %
Báb 20 0.34 %
Család 19 0.33 %
Csabb 17 0.29 %
Babindál 16 0.27 %
Felsőelefánt 14 0.24 %
Mezőkeszi 14 0.24 %
Nagyvölgy 12 0.21 %
Béd 12 0.21 %
Kiscétény 10 0.17 %
Nyitrageszte 10 0.17 %
Mellek 10 0.17 %
Lajos 10 0.17 %
Újlacska 10 0.17 %
Románfalva 9 0.15 %
Tarány 8 0.14 %
Tild 8 0.14 %
Vajkmártonfalva 8 0.14 %
Szulányvicsáp 8 0.14 %
Zsitvagyarmat 7 0.12 %
Kishind 7 0.12 %
Nemespann 6 0.10 %
Csiffár 6 0.10 %
Tajnasári 5 0.09 %
Alsóelefánt 4 0.07 %
Nagyhind 3 0.05 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 3 574 51.36 %
Verebély 328 4.71 %
Abaszállás 153 2.20 %
Ürmény 144 2.07 %
Nyitraújlak 140 2.01 %
Üzbég 138 1.98 %
Cabaj 135 1.94 %
Vicsápapáti 124 1.78 %
Sarlókajsza 115 1.65 %
Nyitraivánka 107 1.54 %
Románfalva 102 1.47 %
Csekej 101 1.45 %
Kalász 99 1.42 %
Üreg 92 1.32 %
Récsény 87 1.25 %
Elecske 81 1.16 %
Alsóelefánt 78 1.12 %
Berencs 72 1.03 %
Salgó 65 0.93 %
Gimes 64 0.92 %
Lapásgyarmat 59 0.85 %
Assakürt 58 0.83 %
Nyitragerencsér 58 0.83 %
Nagycétény 52 0.75 %
Zsitvaújfalu 50 0.72 %
Alsócsitár 46 0.66 %
Menyhe 42 0.60 %
Nyitraszőlős 42 0.60 %
Vajkmártonfalva 42 0.60 %
Nagylapás 39 0.56 %
Felsőelefánt 39 0.56 %
Zsére 36 0.52 %
Pográny 36 0.52 %
Lakács 36 0.52 %
Kiscétény 36 0.52 %
Surányka 35 0.50 %
Báb 31 0.45 %
Nagyvölgy 30 0.43 %
Kislapás 29 0.42 %
Nyitracsehi 27 0.39 %
Mezőkeszi 24 0.34 %
Kolon 23 0.33 %
Csabb 23 0.33 %
Mellek 23 0.33 %
Szulányvicsáp 21 0.30 %
Újlacska 20 0.29 %
Zsitvagyarmat 19 0.27 %
Család 19 0.27 %
Béd 19 0.27 %
Kishind 18 0.26 %
Nyitraegerszeg 16 0.23 %
Tajnasári 16 0.23 %
Babindál 15 0.22 %
Tarány 14 0.20 %
Nagyhind 12 0.17 %
Alsóbodok 12 0.17 %
Csiffár 12 0.17 %
Tild 12 0.17 %
Nyitrageszte 10 0.14 %
Nemespann 8 0.11 %
Káp 7 0.10 %
Lajos 3 0.04 %
Nyitra 1 097 60.21 %
Verebély 87 4.77 %
Sarlókajsza 40 2.20 %
Nyitraújlak 40 2.20 %
Nyitraivánka 33 1.81 %
Cabaj 28 1.54 %
Abaszállás 27 1.48 %
Vicsápapáti 24 1.32 %
Üzbég 24 1.32 %
Récsény 23 1.26 %
Nyitragerencsér 20 1.10 %
Üreg 18 0.99 %
Ürmény 17 0.93 %
Nyitraszőlős 15 0.82 %
Gimes 15 0.82 %
Elecske 14 0.77 %
Assakürt 13 0.71 %
Berencs 13 0.71 %
Alsócsitár 12 0.66 %
Nagylapás 12 0.66 %
Zsitvaújfalu 12 0.66 %
Kislapás 12 0.66 %
Lakács 11 0.60 %
Nyitracsehi 11 0.60 %
Kalász 10 0.55 %
Románfalva 9 0.49 %
Lapásgyarmat 8 0.44 %
Nagycétény 7 0.38 %
Alsóelefánt 7 0.38 %
Báb 7 0.38 %
Zsére 7 0.38 %
Vajkmártonfalva 7 0.38 %
Csiffár 6 0.33 %
Babindál 6 0.33 %
Család 6 0.33 %
Pográny 6 0.33 %
Mezőkeszi 6 0.33 %
Alsóbodok 6 0.33 %
Tajnasári 6 0.33 %
Csekej 6 0.33 %
Surányka 6 0.33 %
Salgó 6 0.33 %
Szulányvicsáp 6 0.33 %
Csabb 5 0.27 %
Nagyvölgy 5 0.27 %
Kolon 5 0.27 %
Lajos 4 0.22 %
Tild 4 0.22 %
Mellek 4 0.22 %
Nyitraegerszeg 4 0.22 %
Béd 4 0.22 %
Menyhe 4 0.22 %
Felsőelefánt 4 0.22 %
Nagyhind 3 0.16 %
Zsitvagyarmat 3 0.16 %
Újlacska 3 0.16 %
Kiscétény 3 0.16 %
Nemespann 3 0.16 %
Kishind 3 0.16 %
Tarány 2 0.11 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 34.05 %
Verebély 1 327 24.94 %
Kalász 150 2.82 %
Vajkmártonfalva 148 2.78 %
Zsitvaújfalu 127 2.39 %
Abaszállás 86 1.62 %
Ürmény 85 1.60 %
Románfalva 75 1.41 %
Cabaj 73 1.37 %
Vicsápapáti 72 1.35 %
Alsóelefánt 60 1.13 %
Üreg 54 1.01 %
Zsitvagyarmat 53 1.00 %
Nagycétény 52 0.98 %
Récsény 52 0.98 %
Mellek 51 0.96 %
Sarlókajsza 50 0.94 %
Üzbég 50 0.94 %
Nyitraivánka 48 0.90 %
Tajnasári 48 0.90 %
Elecske 46 0.86 %
Nyitraújlak 45 0.85 %
Surányka 41 0.77 %
Salgó 40 0.75 %
Nagyhind 38 0.71 %
Lapásgyarmat 36 0.68 %
Gimes 36 0.68 %
Assakürt 33 0.62 %
Nyitragerencsér 33 0.62 %
Berencs 32 0.60 %
Kiscétény 32 0.60 %
Nyitraszőlős 31 0.58 %
Csiffár 29 0.55 %
Zsére 28 0.53 %
Kishind 25 0.47 %
Tild 25 0.47 %
Nagylapás 23 0.43 %
Babindál 21 0.39 %
Menyhe 21 0.39 %
Nyitracsehi 19 0.36 %
Csekej 18 0.34 %
Nagyvölgy 17 0.32 %
Család 16 0.30 %
Alsócsitár 16 0.30 %
Felsőelefánt 16 0.30 %
Kislapás 16 0.30 %
Csabb 15 0.28 %
Kolon 15 0.28 %
Pográny 15 0.28 %
Lajos 15 0.28 %
Nemespann 11 0.21 %
Alsóbodok 11 0.21 %
Nyitraegerszeg 9 0.17 %
Lakács 9 0.17 %
Báb 8 0.15 %
Mezőkeszi 8 0.15 %
Tarány 8 0.15 %
Béd 7 0.13 %
Újlacska 7 0.13 %
Szulányvicsáp 5 0.09 %
Káp 5 0.09 %
Nyitrageszte 4 0.08 %
Nyitra 2 583 60.89 %
Verebély 131 3.09 %
Sarlókajsza 78 1.84 %
Cabaj 75 1.77 %
Nyitraújlak 72 1.70 %
Abaszállás 70 1.65 %
Vicsápapáti 70 1.65 %
Nyitraivánka 68 1.60 %
Récsény 60 1.41 %
Nyitragerencsér 57 1.34 %
Ürmény 47 1.11 %
Üzbég 44 1.04 %
Üreg 43 1.01 %
Nyitraszőlős 37 0.87 %
Assakürt 37 0.87 %
Alsócsitár 35 0.83 %
Lapásgyarmat 35 0.83 %
Csekej 34 0.80 %
Berencs 31 0.73 %
Salgó 29 0.68 %
Zsitvaújfalu 29 0.68 %
Gimes 28 0.66 %
Nagylapás 28 0.66 %
Család 28 0.66 %
Pográny 28 0.66 %
Kislapás 26 0.61 %
Románfalva 26 0.61 %
Elecske 25 0.59 %
Kolon 22 0.52 %
Menyhe 22 0.52 %
Nyitracsehi 21 0.50 %
Lakács 20 0.47 %
Kalász 20 0.47 %
Zsére 19 0.45 %
Felsőelefánt 17 0.40 %
Vajkmártonfalva 17 0.40 %
Alsóbodok 16 0.38 %
Nagyvölgy 16 0.38 %
Báb 15 0.35 %
Nagycétény 14 0.33 %
Babindál 14 0.33 %
Nyitraegerszeg 13 0.31 %
Csiffár 12 0.28 %
Nyitrageszte 12 0.28 %
Mellek 10 0.24 %
Szulányvicsáp 10 0.24 %
Kiscétény 9 0.21 %
Újlacska 9 0.21 %
Surányka 9 0.21 %
Alsóelefánt 9 0.21 %
Csabb 8 0.19 %