SK
TV
.....

Bély

Község

címer zászló
1025 100% magyar 1910
919 68% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bély
Hivatalos szlovák megnevezés:
Biel
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Dolha, Pese-hegy, Szőlő-hegy
Koordináták:
48.40770340, 22.05509186
Terület:
7,44 km2
Rang:
község
Népesség:
1445
Tszf. magasság:
101 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07641
Település kód:
528145
Szervezeti azonosító:
331317
Adóazonosító:
2020730338

A község a Felső-Bodrogköz keleti részén, a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal mentén (megállóhely) fekszik, Királyhelmectől 9 km-re délkeletre. Mellékút köti össze Kisdobrán keresztül a 79-es főút Királyhelmec-Ágcsernyő szakaszával, Tiszacsernyővel (3,5 km), valamint Nagytárkánnyal (4 km). Határának legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Kisdobra, délről Dámóc, délkeletről Nagytárkány, keletről Tiszacsernyő, északkeletről Battyán, északról pedig Bacska községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával határának legdélebbi csücskét (9 hektáros területet) elveszítette (ma Dámóchoz tartozik). Területe ekkor 9,58 km²-ről 9,47 km²-re csökkent. 1957-ben Tiszacsernyő önálló községgé alakításával a vasúti átrakóállomás teljes területét az újonnan alakuló községhez csatolták, Bély ezzel területének további egyötödét elveszítette és határa 7,44 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 1030, 1921-ben 1023, 1938-ban pedig 1090, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 13,6 % volt. 1991-re lakossága 1256 főre nőtt, majd 1991-2011 között további 17,4 %-os lakosságszámgyarapodás figyelhető meg (1256 főről 1474-re). Magyar többségét napjainkig megőrizte, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 80,0 %-ról 70,3 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 19,4 %-ról 24,8 %-ra nőtt. A lakosság 13,7 %-a a roma etnikumhoz tartozik. 2011-ben a lakosság 49 %-a volt római katolikus, 23,2 %-a görög katolikus, 15,3 %-a pedig református vallású. 1921-ben még a görög katolikusok alkották a legnépesebb felekezetet (39,1 %). 1944-ig népes zsidó közösség is élt a községben (1921-ben a lakosság 9,1 %-át, 1938-ban 8,5 %-át alkották).

Történelem

1214-ben a leleszi alapítólevélben említik először Beyle néven. A 13. században a Tőke család birtoka, a 14. században a Tőke, a Cigándi, a Tárkányi és az Agárdi családoké. A 15. században a Perényiek és a Bacskaiak is tulajdonosok a faluban. A 16. században több birtokosa volt, mint Vassai, Vékey, Palugyay, Paczóth, Járay, Doroszlay és a Horváth családok tagjai. 1557-ben 5 portája volt. Az 1620-as évektől a 20. század közepéig a Sennyey család birtoka. 1715-ben 7 házas és 26 puszta jobbágytelke volt. 1787-ben 58 házában 401 lakos élt. 1828-ban 79 háza és 587 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, állattartással foglalkoztak. 1872-ben a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal megépítésével Bély vasútállomást kapott. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1927-ben Nagytárkány és Bély határába morva és szlovák legionáriusok telepedtek le. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 93 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1945 után kelet-szlovákiai szlovák telepesek érkeztek a községbe. Részben Bély határában építették ki a csehszlovák-szovjet vasúti átrakóállomást, melynek területét 1957-ben az ekkor megalakult Tiszacsernyő községhez csatolták.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű alapiskola és magyar-szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Határában a környéken egyedülálló áfonyafarm működik. A parkkal körülvett, rokokó-klasszicista stílusú Sennyey-kastély 1781-ben épült. Szűz Máriának szentelt, neogótikus stílusú római katolikus kápolnája 1854-ben épült, a református templomot 1935-36-ban, a görög katolikus templomot az 1990-es években emelték.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÉLY. Magyar falu Zemplén Vármegyében, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik a’ Zempléni járásban, határja mindenféle veteményt bőven hoz, szénája jó, de mivel elegendő legelője nintsen, sem fája, a’ második Osztályba tétettetett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bély, magyar-orosz falu, Zemplén vármegyében, 301 r., 332 g. kath., 17 ref., 30 zsidó lak., szép kastélylyal és angol kerttel, 417 hold szántófölddel, sok réttel és legelővel. F. u. b. Sennyei. Utolsó postája Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bély, egyike a vármegye legrégibb községeinek. Már a honfoglalás korában megerősített szláv fészek volt. Házainak száma 157, lakosaié, a kik mind magyarok, s ág. h. ev. és gör.-kath. vallásúak, 907. Legrégibb birtokosa a Tőke család volt, de 1411-ben már az Agárdiak is említve vannak. 1417-ben a Nagytárkányi és a Perényi családok osztozkodtak birtokán. Ezek mellett 1465-ben a Bacskaiak is felmerülnek, 1501-ben pedig Vassai István is birtokosa. 1570 előtt Vékey Ferencz a maga itteni részét unokájára: Palugyay Erzsébetre iratja át. 1573-ban a birtokosok között van Nagy Orbán is és 1579-ben Palugyay Erzsébet révén férje, Paczóth Ferencz. 1584-ben a Kéri Járay családot iktatják egy kúria birtokába, 1592-ben pedig Paczóth Ferencz kap itt kir. adományt. 1598-ban, az akkori összeírás alkalmával, Paczóth Ferencz, Tárkányi János özvegye, Doroszlay György és Horváth Ferencz szerepelnek birtokosokként. 1620-ban Tárkányi Fruzsina révén, ’Sennyey Pongrácz fia Sándor nyeri hozományul. 1675-ben Pethő Jánost is az egyik birtokrészbe iktatják. A mult század elején a ’Sennyeyeken kívül még a báró Tomsich és az Apagyi családok is említtetnek földesurai között, ma azonban csak báró ’Sennyey Bélának van itt nagyobb birtoka és szép kastélya, melyet báró ’Sennyey László 1781-ben építtetett. A községben nincs templom, csak a kastély mellett, fenyvesek között, áll a tágas és csinos gothikus kápolna. Egyébként körjegyzőségi székhely, posta-, távíró- és vasúti állomás.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bély. Régi feljegyzések szerint már a honfoglaláskor lakott hely és szláv erősség volt. A szájhagyomány szerint Arpád fejedelem a Bely-nemzetségnek adta. A tatár elpusztította s 1341-ben újra népesült. Legrégibb birtokosának a Tőke-nemzetséget jegyezték fel s 1411-től említik itt az Agárdyakat is. 1417-ben a Nagytárkányiak és a Perényiek osztják meg egymás között. 1465-ben a Bacskai-család a földesura. Későbbi birtokos még itt a Vassai-, Vékey-, Járay-, Paczoth-, Doroszlay-, báró Sennyey-, báró Tomsich-, Apagyi-család. A csehek húsz esztendős erőszakos uralma alatt az itteni magyarság sokat szenvedett. A község határába a csehek cseh-morvákat telepítettek. A község területe 1647 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1090, ebből róm. kath. 350, ref. 197, gör. kath. 452, izr. 91.

Perhács János

1936. 12. 20.
Bély - megszületett
Királyhelmec - tanult
Nyitra - tanított
Komárom - tanított
Névelőfordulások
1214
Beyle
1773
Belly, Bélly,
1786
Bély,
1808
Bél, Běly,
1863
Bély,
1927
Bieľ, Bély,
1938
Bély,
1945
Bieľ, Bély,
1948
Biel
1994
Bély

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 48
Telefon: 0566350608
Fax: 0566351732

Honlap: obecbiel.sk/
Polgármester:
Jurčák Ladislav (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Šipošová Eleonóra (Független)
Holub Ján (Független)
Rico Peter (MOST - HÍD)
Paluba Štefan (MOST - HÍD)
Helmeczi Štefan (MOST - HÍD)
Hrab Ján (MOST - HÍD)
Sztanková Margita (SMK-MKP)
Fedorová Tímea (SMK-MKP)
Perhácsová Valéria (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 44% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Bélyi Posta

Fő utca 46

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 24

Szlovák és Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 2

Bélyi Községi Hivatal

Fő utca 48

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 593 94%
szlovákok 9 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 2%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 628
magyarok 1025 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1030
magyarok 791 77%
szlovákok 139 14%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 93 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1023
magyarok 1005 80%
szlovákok 244 19%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1256
magyarok 1021 75%
szlovákok 315 23%
ruszinok 2 0%
romák 7 1%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1353
magyarok 1036 70%
szlovákok 366 25%
ruszinok 2 0%
romák 11 1%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 55 4%
összlétszám 1474
magyarok 919 68%
szlovákok 364 27%
ruszinok 0 0%
romák 17 1%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 45 3%
összlétszám 1352
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1151
Választási részvétel: 54.74 %
Kiadott boríték: 630
Bedobott boríték: 630

Polgármester

Érvényes szavazólap: 627
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jurčák Ladislav 447 71.29 % MOST - HÍD
Holub Ján 55 8.77 % Független
Babiaková Kapcalová Marianna 51 8.13 % Független
Dorová Bernadeta 48 7.66 % Független
Tarr Gejza 26 4.15 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Rico Peter 359 MOST - HÍD
Sztanková Margita 339 SMK-MKP
Paluba Štefan 324 MOST - HÍD
Fedorová Tímea 312 SMK-MKP
Helmeczi Štefan 309 MOST - HÍD
Perhácsová Valéria 309 SMK-MKP
Hrab Ján 296 MOST - HÍD
Šipošová Eleonóra 288 Független
Holub Ján 258 Független

Képviselők

2014
Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SaS 22.22% SaS 2 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1157
Választási részvétel: 14.26 %
Kiadott boríték: 165
Bedobott boríték: 165
Választásra jogosult: 1160
Választási részvétel: 6.72 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 1 153
Választási részvétel: 24,37 %
Kiadott boríték: 281
Bedobott boríték: 281

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 159
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 279
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 92 57.86 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 27 16.98 % KDS
Rastislav Masnyk 7 4.40 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 7 4.40 % KSS
Marek Ďurán 6 3.77 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 6 3.77 % OKS
Dominika Palaščáková 6 3.77 % NOVA
Vladimír Gürtler 5 3.14 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 2 1.26 % Független
Jaroslav Džunko 1 0.63 % Független
Rudolf Bauer 26 33.33% KDS
Karol Pataky 190 68.10 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 61 21.86 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 16 5.73 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 3 1.08 % Független
Jaroslav Džunko 3 1.08 % Független
Štefan Surmánek 2 0.72 % ĽSNS
Oliver Petrík 1 0.36 % JĽSS
Jozef Bobík 1 0.36 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.36 % SNS
Jozef Červeňák 1 0.36 % RIS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 163
Érvényes szavazólap: 277
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
József Kopasz 83 50.92% SMK-MKP
Gejza Sačko 81 49.69% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 80 49.08% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 79 48.47% SMER - SD
Ján Hornyák 64 39.26% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michal Zurbola 57 34.97% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 56 34.36% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Csaba Furik 54 33.13% SMK-MKP
Ladislav Illés 49 30.06% SMK-MKP
Mária Szuperák 45 27.61% SMK-MKP
László Farkas 39 23.93% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 30 18.40% SMK-MKP
Jana Mondiková 27 16.56% SMER - SD
Peter Pető 25 15.34% Független
Róbert Puci 17 10.43% SMER - SD
Vladimír Seman 14 8.59% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Edita Anthony 13 7.98% SaS
Cyril Korpesio 13 7.98% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miroslav Tóth 11 6.75% SMER - SD
Tibor Jánošík 10 6.13% NOVA
Štefan Duč 8 4.91% Független
Rastislav Petrovič 8 4.91% SMER - SD
Vladimír Dvorový 8 4.91% SMER - SD
Pavel Szijjártó 8 4.91% SĽS
Michaela Kapustníková 8 4.91% NOVA
Marek Čižmár 7 4.29% Független
Juraj Sobek 7 4.29% SMER - SD
Marián Ferčák 7 4.29% ĽS-HZDS
Ladislav Szilágyi 6 3.68% SaS
Ľudovít Tóth 6 3.68% SĽS
Marián Kolesár 5 3.07% Független
Štefan Tatranský 5 3.07% KSS
Juraj Selecký 5 3.07% Független
Magdaléna Haburová 4 2.45% Független
Aneta Horváthová 4 2.45% EDS
Miloš Kubica 4 2.45% Független
Andrej Kocák 4 2.45% MS
Robert Engel 3 1.84% Független
Ladislav Bodnár 3 1.84% Független
Juraj Oščenda 3 1.84% ĽS Naše Slovensko
Zlatica Čeplíková 3 1.84% Független
Martin Galgoczy 3 1.84% Független
Tichomír Kačo 3 1.84% Független
Tomáš Kříž 3 1.84% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubomír Princík 2 1.23% Független
Mikuláš Balog 2 1.23% EDS
Ľubomír Bulla 2 1.23% Független
Juliana Pašková 2 1.23% Független
Jozef Orenič 2 1.23% NÁŠ KRAJ
Martin Begala 2 1.23% Független
Ján Tomáš 2 1.23% Független
Ján Lukáč 2 1.23% SMS
Jana Mišenková 2 1.23% NÁŠ KRAJ
Gejza Gore 2 1.23% Független
Iveta Kohanová 1 0.61% Független
Jaroslav Soták 1 0.61% Független
Katarína Mischurová 1 0.61% Független
Miloš Ferko 1 0.61% NOVA
Peter Figeľ 1 0.61% DS
Terézia Kačová 1 0.61% NOVA
František Kolbaský 1 0.61% ÚSVIT
Igor Balog 1 0.61% SRÚS
Matúš Hada 1 0.61% KĽS
František Tomko 1 0.61% Független
Vladimír Juroš 1 0.61% MS
Jaroslav Konečný 1 0.61% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Karol Pataky 165 59.57% MOST - HÍD
Peter Pandy 131 47.29% MOST - HÍD
Jozef Želinský 126 45.49% MOST - HÍD
Viktor Palko 120 43.32% MOST - HÍD
József Kopasz 113 40.79% SMK-MKP
Jozef Horváth 109 39.35% MOST - HÍD
Csilla Bálintová 98 35.38% SMK-MKP
Peter Rico 97 35.02% MOST - HÍD
Csaba Furik 91 32.85% SMK-MKP
František Krejza 80 28.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Gejza Sačko 79 28.52% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 65 23.47% SMK-MKP
Ján Juhász 63 22.74% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 57 20.58% SMK-MKP
István Takács 53 19.13% SMK-MKP
Štefan Duč 32 11.55% Független
Gustáv Liszkai 30 10.83% SMER-SD
Dionýz Szabó 22 7.94% ŠKV
Zoltán Mento 21 7.58% Független
Július Hajdu 16 5.78% SMER-SD
Edina Kocsisová 15 5.42% Független
Róbert Puci 13 4.69% SMER-SD
Jana Mondiková 13 4.69% SMER-SD
Zoltán Sipos 13 4.69% MKDA-MKDSZ
Rastislav Petrovič 11 3.97% SMER-SD
Marek Čižmár 10 3.61% Független
Ján Ujheli 10 3.61% ĽS Naše Slovensko
Adrian Haraszti 10 3.61% NAJ
Ján Čebreňák 7 2.53% ĽS Naše Slovensko
Libuša Babuľaková 7 2.53% ŠKV
František Tomko 6 2.17% JEDNOTA-ĽSS
Michal Sentelik 6 2.17% ĽS Naše Slovensko
Marta Hrobová 6 2.17% ÚSVIT
Tichomír Kačo 5 1.81% ŠKV
Alexander Kis-Géczi 5 1.81% NAJ
Vladimír Seman 4 1.44% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Michaela Ducárová 4 1.44% ŠKV
Martin Galgoczy 4 1.44% Független
Vladimír Šiňanský 3 1.08% ĽS Naše Slovensko
Filip Biháry 3 1.08% ĽS Naše Slovensko
Peter Bačkovský 3 1.08% ŠKV
Juraj Guzej 3 1.08% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Rastislav Jílek 3 1.08% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
František Korytko 3 1.08% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Milan Mika 2 0.72% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Miroslav Ramšák 2 0.72% ĽS Naše Slovensko
Marián Oščenda 2 0.72% ĽS Naše Slovensko
Katarína Kasardová 2 0.72% KSS
Ján Seman 2 0.72% ŠANCA
Peter Figeľ 2 0.72% DS
Michal Magnes 2 0.72% SNS
Jozef Gamrát 2 0.72% Független
Radoslav Neckár 2 0.72% JEDNOTA-ĽSS
Radoslav Rendeš 2 0.72% ŠKV
Peter Bielek 2 0.72% SNS
Iveta Solomonová 2 0.72% KSS
Martin Dzielavský 2 0.72% SME RODINA - Boris Kollár
Slavomír Illeš 2 0.72% Független
Terézia Stanková 2 0.72% Független
Nataša Hančinová 1 0.36% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Oščenda 1 0.36% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 1 0.36% JEDNOTA-ĽSS
Cyril Korpesio 1 0.36% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Antónia Hrabská 1 0.36% ŠKV
Gabriel Garanič 0 0.00% Független
Milan Malý 0 0.00% KSS
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
Lucia Rušinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 10.84 %
Tiszacsernyő 27 3.15 %
Nagytárkány 17 1.98 %
Nagygéres 14 1.63 %
Zétény 13 1.52 %
Bély 10 1.17 %
Bodrogszentes 9 1.05 %
Borsi 9 1.05 %
Kistárkány 8 0.93 %
Bodrogmező 8 0.93 %
Szomotor 8 0.93 %
Rad 7 0.82 %
Tőketerebes 7 0.82 %
Kisgéres 7 0.82 %
Kiskövesd 6 0.70 %
Lelesz 6 0.70 %
Kisdobra 6 0.70 %
Ágcsernyő 6 0.70 %
Ladamóc 5 0.58 %
Nagykövesd 5 0.58 %
Bodrogszentmária 4 0.47 %
Szőlőske 4 0.47 %
Bacska 4 0.47 %
Bodrogszerdahely 4 0.47 %
Gálszécs 3 0.35 %
Véke 3 0.35 %
Szolnocska 3 0.35 %
Velejte 3 0.35 %
Zemplén 2 0.23 %
Újhely 2 0.23 %
Magyarsas 2 0.23 %
Boly 2 0.23 %
Nagytoronya 2 0.23 %
Garany 2 0.23 %
Imreg 2 0.23 %
Szinyér 2 0.23 %
Kolbáska 1 0.12 %
Bári 1 0.12 %
Isztáncs 1 0.12 %
Nagyazar 1 0.12 %
Bacskó 1 0.12 %
Szilvásújfalu 1 0.12 %
Bodzásújlak 1 0.12 %
Szécsegres 1 0.12 %
Vécse 1 0.12 %
Kistoronya 1 0.12 %
Kozma 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Zemplénújfalu 1 0.12 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 2.98 %
Bodrogszentes 25 1.62 %
Tőketerebes 10 0.65 %
Tiszacsernyő 9 0.58 %
Nagykövesd 9 0.58 %
Szomotor 8 0.52 %
Bacska 7 0.45 %
Ágcsernyő 7 0.45 %
Nagygéres 7 0.45 %
Bodrogszentmária 7 0.45 %
Bodrogszerdahely 7 0.45 %
Véke 5 0.32 %
Bély 5 0.32 %
Nagytárkány 5 0.32 %
Kistárkány 4 0.26 %
Lelesz 4 0.26 %
Kiskövesd 4 0.26 %
Bacskó 3 0.19 %
Újhely 3 0.19 %
Kolbáska 2 0.13 %
Zemplénújfalu 2 0.13 %
Szőlőske 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Alsómihályi 2 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.13 %
Szinyér 2 0.13 %
Borsi 2 0.13 %
Rad 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Ladamóc 1 0.06 %
Szolnocska 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Boly 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Gálszécs 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Kázmér 1 0.06 %
Magyarsas 1 0.06 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 23.05 %
Bodzásújlak 84 5.96 %
Gálszécs 45 3.19 %
Kozma 34 2.41 %
Garany 32 2.27 %
Vécse 24 1.70 %
Kasó 23 1.63 %
Királyhelmec 21 1.49 %
Battyán 20 1.42 %
Alsómihályi 20 1.42 %
Barancs 17 1.21 %
Kázmér 15 1.06 %
Gercsely 15 1.06 %
Kiszte 14 0.99 %
Szilvásújfalu 14 0.99 %
Tiszacsernyő 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Céke 13 0.92 %
Dargó 11 0.78 %
Kolbáska 11 0.78 %
Parnó 11 0.78 %
Bacskó 11 0.78 %
Szécskeresztúr 9 0.64 %
Szőlőske 8 0.57 %
Kazsó 8 0.57 %
Hardicsa 8 0.57 %
Isztáncs 8 0.57 %
Imreg 7 0.50 %
Legenye 7 0.50 %
Szécsudvar 7 0.50 %
Kisazar 7 0.50 %
Magyarsas 7 0.50 %
Velejte 7 0.50 %
Borsi 6 0.43 %
Szürnyeg 6 0.43 %
Újhely 5 0.35 %
Nagyruszka 5 0.35 %
Lasztóc 5 0.35 %
Pelejte 5 0.35 %
Csörgő 5 0.35 %
Kiskövesd 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Lelesz 4 0.28 %
Perbenyik 4 0.28 %
Nagyazar 4 0.28 %
Biste 4 0.28 %
Bári 3 0.21 %
Zebegnyő 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Ladamóc 3 0.21 %
Cselej 3 0.21 %
Gerenda 3 0.21 %
Csarnahó 3 0.21 %
Zemplénújfalu 3 0.21 %
Visnyó 2 0.14 %
Bacska 2 0.14 %
Véke 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Nagygéres 2 0.14 %
Rad 2 0.14 %
Bodrogszentmária 2 0.14 %
Bodrogszög 2 0.14 %
Szécsegres 2 0.14 %
Tarnóka 2 0.14 %
Bély 1 0.07 %
Nagytárkány 1 0.07 %
Nagykövesd 1 0.07 %
Nagytoronya 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 33.99 %
Kisgéres 381 17.99 %
Nagytárkány 178 8.40 %
Kistárkány 162 7.65 %
Bodrogszerdahely 160 7.55 %
Bodrogszentes 152 7.18 %
Perbenyik 135 6.37 %
Battyán 130 6.14 %
Nagykövesd 107 5.05 %
Bacska 103 4.86 %
Örös 101 4.77 %
Lelesz 100 4.72 %
Zétény 97 4.58 %
Tiszacsernyő 93 4.39 %
Bély 91 4.30 %
Nagygéres 91 4.30 %
Szomotor 79 3.73 %
Borsi 78 3.68 %
Boly 74 3.49 %
Kiskövesd 69 3.26 %
Ladamóc 68 3.21 %
Bári 63 2.97 %
Bodrogszentmária 63 2.97 %
Rad 62 2.93 %
Kisdobra 48 2.27 %
Tőketerebes 47 2.22 %
Bodrogmező 47 2.22 %
Imreg 46 2.17 %
Véke 45 2.12 %
Ágcsernyő 45 2.12 %
Szürnyeg 34 1.61 %
Szőlőske 34 1.61 %
Csarnahó 30 1.42 %
Szolnocska 30 1.42 %
Szinyér 28 1.32 %
Zemplén 25 1.18 %
Újhely 21 0.99 %
Hardicsa 15 0.71 %
Bodrogszög 11 0.52 %
Gálszécs 9 0.42 %
Kistoronya 9 0.42 %
Kozma 6 0.28 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Garany 4 0.19 %
Lasztóc 3 0.14 %
Céke 2 0.09 %
Kolbáska 2 0.09 %
Kázmér 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Visnyó 2 0.09 %
Csörgő 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Kasó 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Velejte 1 0.05 %
Bacskó 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kiszte 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Kisazar 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Magyarsas 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 17.00 %
Kistárkány 269 14.29 %
Kisgéres 269 14.29 %
Nagytárkány 216 11.48 %
Tiszacsernyő 156 8.29 %
Bély 98 5.21 %
Battyán 96 5.10 %
Bacska 92 4.89 %
Bodrogszerdahely 77 4.09 %
Perbenyik 71 3.77 %
Bodrogszentes 68 3.61 %
Lelesz 66 3.51 %
Nagykövesd 63 3.35 %
Borsi 58 3.08 %
Bári 50 2.66 %
Örös 49 2.60 %
Zétény 48 2.55 %
Boly 47 2.50 %
Ágcsernyő 45 2.39 %
Nagygéres 44 2.34 %
Kiskövesd 43 2.28 %
Szomotor 41 2.18 %
Ladamóc 38 2.02 %
Tőketerebes 35 1.86 %
Kisdobra 33 1.75 %
Rad 33 1.75 %
Bodrogmező 31 1.65 %
Véke 28 1.49 %
Bodrogszentmária 26 1.38 %
Imreg 20 1.06 %
Szolnocska 20 1.06 %
Szinyér 17 0.90 %
Zemplén 17 0.90 %
Csarnahó 16 0.85 %
Szőlőske 15 0.80 %
Újhely 11 0.58 %
Gálszécs 8 0.43 %
Bodrogszög 5 0.27 %
Magyarsas 5 0.27 %
Alsómihályi 5 0.27 %
Kistoronya 5 0.27 %
Parnó 4 0.21 %
Szürnyeg 4 0.21 %
Céke 4 0.21 %
Nagytoronya 3 0.16 %
Gercsely 3 0.16 %
Csörgő 3 0.16 %
Szilvásújfalu 3 0.16 %
Szécsudvar 3 0.16 %
Kisazar 3 0.16 %
Nagyazar 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Pelejte 2 0.11 %
Hardicsa 2 0.11 %
Bodzásújlak 2 0.11 %
Magyarizsép 2 0.11 %
Vécse 2 0.11 %
Bacskó 2 0.11 %
Velejte 2 0.11 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 64.29 %
Gálszécs 406 56.86 %
Parnó 55 7.70 %
Szécskeresztúr 52 7.28 %
Vécse 48 6.72 %
Kozma 46 6.44 %
Dargó 39 5.46 %
Bodzásújlak 38 5.32 %
Alsómihályi 34 4.76 %
Kázmér 26 3.64 %
Kisazar 26 3.64 %
Bacskó 26 3.64 %
Királyhelmec 24 3.36 %
Nagyazar 21 2.94 %
Zebegnyő 21 2.94 %
Garany 21 2.94 %
Céke 20 2.80 %
Kereplye 20 2.80 %
Szécsudvar 19 2.66 %
Szilvásújfalu 18 2.52 %
Tarnóka 17 2.38 %
Magyarizsép 17 2.38 %
Velejte 16 2.24 %
Cselej 15 2.10 %
Csörgő 15 2.10 %
Hardicsa 14 1.96 %
Zemplénújfalu 12 1.68 %
Gerenda 12 1.68 %
Szürnyeg 12 1.68 %
Nagytoronya 11 1.54 %
Pelejte 11 1.54 %
Nagyruszka 11 1.54 %
Gercsely 11 1.54 %
Lasztóc 10 1.40 %
Visnyó 10 1.40 %
Barancs 9 1.26 %
Sztankóc 9 1.26 %
Szomotor 8 1.12 %
Újhely 8 1.12 %
Bodrogszerdahely 8 1.12 %
Tiszacsernyő 8 1.12 %
Battyán 7 0.98 %
Borsi 7 0.98 %
Ágcsernyő 7 0.98 %
Nagytárkány 6 0.84 %
Isztáncs 6 0.84 %
Szécsegres 6 0.84 %
Rad 5 0.70 %
Lelesz 5 0.70 %
Kisdobra 5 0.70 %
Biste 5 0.70 %
Perbenyik 4 0.56 %
Legenye 4 0.56 %
Kasó 4 0.56 %
Nagygéres 4 0.56 %
Kiszte 4 0.56 %
Magyarsas 4 0.56 %
Kolbáska 4 0.56 %
Imreg 4 0.56 %
Örös 3 0.42 %
Bacska 3 0.42 %
Bodrogszentes 3 0.42 %
Kazsó 2 0.28 %
Bély 1 0.14 %
Bodrogszög 1 0.14 %
Ladamóc 1 0.14 %
Kisgéres 1 0.14 %
Kistoronya 1 0.14 %
Bodrogszentmária 1 0.14 %
Véke 1 0.14 %
Kistárkány 1 0.14 %
Szinyér 1 0.14 %
Kiskövesd 1 0.14 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 4.29 %
Tiszacsernyő 150 2.86 %
Királyhelmec 123 2.34 %
Ágcsernyő 49 0.93 %
Bodrogszerdahely 32 0.61 %
Lelesz 30 0.57 %
Nagytárkány 30 0.57 %
Kisgéres 28 0.53 %
Tőketerebes 26 0.50 %
Bacska 25 0.48 %
Bély 22 0.42 %
Bodrogszentes 21 0.40 %
Imreg 18 0.34 %
Borsi 16 0.30 %
Örös 14 0.27 %
Perbenyik 14 0.27 %
Gálszécs 13 0.25 %
Szomotor 11 0.21 %
Kisdobra 11 0.21 %
Kistárkány 11 0.21 %
Kozma 10 0.19 %
Nagygéres 10 0.19 %
Vécse 8 0.15 %
Szolnocska 8 0.15 %
Rad 8 0.15 %
Kiskövesd 7 0.13 %
Véke 7 0.13 %
Bodzásújlak 7 0.13 %
Bodrogszentmária 7 0.13 %
Bodrogmező 6 0.11 %
Boly 6 0.11 %
Nagykövesd 6 0.11 %
Legenye 5 0.10 %
Zemplén 5 0.10 %
Gercsely 5 0.10 %
Garany 5 0.10 %
Kázmér 4 0.08 %
Szinyér 4 0.08 %
Szécsudvar 4 0.08 %
Barancs 4 0.08 %
Szőlőske 4 0.08 %
Bári 4 0.08 %
Alsómihályi 3 0.06 %
Csörgő 3 0.06 %
Ladamóc 3 0.06 %
Kisazar 2 0.04 %
Újhely 2 0.04 %
Dargó 2 0.04 %
Parnó 2 0.04 %
Bodrogszög 2 0.04 %
Magyarsas 2 0.04 %
Biste 2 0.04 %
Szürnyeg 2 0.04 %
Nagyazar 2 0.04 %
Nagytoronya 2 0.04 %
Kazsó 1 0.02 %
Isztáncs 1 0.02 %
Sztankóc 1 0.02 %
Magyarizsép 1 0.02 %
Kiszte 1 0.02 %
Céke 1 0.02 %
Bacskó 1 0.02 %
Szilvásújfalu 1 0.02 %
Zétény 1 0.02 %
Szécskeresztúr 1 0.02 %
Csarnahó 1 0.02 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 14.41 %
Gálszécs 23 1.82 %
Vécse 17 1.35 %
Velejte 12 0.95 %
Kasó 10 0.79 %
Zemplénújfalu 9 0.71 %
Királyhelmec 9 0.71 %
Hardicsa 8 0.63 %
Parnó 7 0.55 %
Isztáncs 7 0.55 %
Lasztóc 6 0.48 %
Magyarsas 6 0.48 %
Szécsudvar 6 0.48 %
Céke 6 0.48 %
Magyarizsép 6 0.48 %
Kazsó 5 0.40 %
Bodrogszerdahely 5 0.40 %
Kozma 5 0.40 %
Szilvásújfalu 5 0.40 %
Ágcsernyő 5 0.40 %
Lelesz 5 0.40 %
Alsómihályi 5 0.40 %
Kiszte 4 0.32 %
Gercsely 4 0.32 %
Tiszacsernyő 4 0.32 %
Bodzásújlak 4 0.32 %
Garany 4 0.32 %
Újhely 4 0.32 %
Rad 4 0.32 %
Legenye 3 0.24 %
Kistárkány 3 0.24 %
Szürnyeg 3 0.24 %
Nagytoronya 3 0.24 %
Nagyazar 3 0.24 %
Nagygéres 3 0.24 %
Battyán 3 0.24 %
Bacskó 3 0.24 %
Nagykövesd 2 0.16 %
Bári 2 0.16 %
Dargó 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Zebegnyő 2 0.16 %
Szécsegres 2 0.16 %
Biste 2 0.16 %
Boly 2 0.16 %
Nagyruszka 2 0.16 %
Szécskeresztúr 2 0.16 %
Pelejte 2 0.16 %
Csörgő 2 0.16 %
Kázmér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Bacska 1 0.08 %
Bély 1 0.08 %
Borsi 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Kolbáska 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Cselej 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Nagytárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 6.06 %
Szőlőske 90 4.13 %
Borsi 88 4.04 %
Királyhelmec 77 3.54 %
Bodrogszerdahely 75 3.44 %
Szomotor 45 2.07 %
Tiszacsernyő 44 2.02 %
Gálszécs 38 1.74 %
Battyán 33 1.52 %
Kisgéres 27 1.24 %
Ladamóc 24 1.10 %
Lelesz 22 1.01 %
Nagytárkány 20 0.92 %
Perbenyik 15 0.69 %
Kiskövesd 15 0.69 %
Bodrogszentes 15 0.69 %
Bély 15 0.69 %
Bodrogszentmária 15 0.69 %
Újhely 14 0.64 %
Bári 14 0.64 %
Céke 12 0.55 %
Kistárkány 12 0.55 %
Kistoronya 11 0.51 %
Csörgő 11 0.51 %
Nagykövesd 10 0.46 %
Bodzásújlak 10 0.46 %
Örös 9 0.41 %
Véke 9 0.41 %
Pelejte 8 0.37 %
Szécskeresztúr 8 0.37 %
Zemplén 7 0.32 %
Imreg 7 0.32 %
Alsómihályi 7 0.32 %
Bacska 7 0.32 %
Legenye 6 0.28 %
Magyarsas 6 0.28 %
Kozma 6 0.28 %
Vécse 6 0.28 %
Hardicsa 6 0.28 %
Rad 6 0.28 %
Dargó 5 0.23 %
Boly 5 0.23 %
Bacskó 5 0.23 %
Garany 5 0.23 %
Ágcsernyő 5 0.23 %
Parnó 5 0.23 %
Zemplénújfalu 4 0.18 %
Szolnocska 4 0.18 %
Zétény 4 0.18 %
Lasztóc 4 0.18 %
Csarnahó 4 0.18 %
Velejte 3 0.14 %
Szécsegres 3 0.14 %
Nagyruszka 3 0.14 %
Bodrogmező 3 0.14 %
Kolbáska 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Kisdobra 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Szürnyeg 3 0.14 %
Kiszte 3 0.14 %
Kázmér 3 0.14 %
Nagygéres 3 0.14 %
Magyarizsép 3 0.14 %
Gerenda 2 0.09 %
Biste 2 0.09 %
Nagytoronya 2 0.09 %
Szinyér 2 0.09 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 15.59 %
Gálszécs 72 8.02 %
Parnó 20 2.23 %
Kozma 18 2.00 %
Alsómihályi 18 2.00 %
Garany 18 2.00 %
Bacskó 14 1.56 %
Magyarizsép 11 1.22 %
Királyhelmec 11 1.22 %
Lasztóc 10 1.11 %
Tiszacsernyő 9 1.00 %
Bodzásújlak 9 1.00 %
Hardicsa 9 1.00 %
Dargó 9 1.00 %
Kisazar 7 0.78 %
Vécse 7 0.78 %
Szécsudvar 7 0.78 %
Legenye 7 0.78 %
Kiszte 6 0.67 %
Nagyazar 6 0.67 %
Szécskeresztúr 6 0.67 %
Nagytoronya 5 0.56 %
Nagytárkány 5 0.56 %
Magyarsas 5 0.56 %
Szürnyeg 5 0.56 %
Zemplénújfalu 4 0.45 %
Újhely 4 0.45 %
Kázmér 4 0.45 %
Szilvásújfalu 4 0.45 %
Céke 3 0.33 %
Velejte 3 0.33 %
Nagygéres 3 0.33 %
Kasó 3 0.33 %
Zebegnyő 3 0.33 %
Bély 3 0.33 %
Lelesz 3 0.33 %
Tarnóka 3 0.33 %
Bodrogszentes 3 0.33 %
Véke 3 0.33 %
Csörgő 3 0.33 %
Szécsegres 3 0.33 %
Szomotor 3 0.33 %
Isztáncs 3 0.33 %
Bodrogszerdahely 3 0.33 %
Szőlőske 2 0.22 %
Nagyruszka 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Pelejte 2 0.22 %
Borsi 2 0.22 %
Nagykövesd 2 0.22 %
Bodrogszentmária 2 0.22 %
Visnyó 2 0.22 %
Battyán 2 0.22 %
Kisgéres 2 0.22 %
Szolnocska 2 0.22 %
Barancs 2 0.22 %
Kolbáska 2 0.22 %
Sztankóc 2 0.22 %
Örös 2 0.22 %
Gercsely 2 0.22 %
Kiskövesd 2 0.22 %
Rad 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Bodrogmező 1 0.11 %
Kistárkány 1 0.11 %
Ágcsernyő 1 0.11 %
Ladamóc 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 52.01 %
Tőketerebes 297 45.98 %
Kisazar 94 14.55 %
Szécskeresztúr 87 13.47 %
Dargó 78 12.07 %
Nagyazar 53 8.20 %
Kereplye 48 7.43 %
Vécse 39 6.04 %
Parnó 35 5.42 %
Kozma 33 5.11 %
Zebegnyő 28 4.33 %
Alsómihályi 25 3.87 %
Bacskó 21 3.25 %
Tarnóka 20 3.10 %
Bodzásújlak 19 2.94 %
Sztankóc 19 2.94 %
Magyarsas 17 2.63 %
Magyarizsép 17 2.63 %
Hardicsa 17 2.63 %
Szilvásújfalu 17 2.63 %
Cselej 17 2.63 %
Csörgő 16 2.48 %
Garany 16 2.48 %
Szécsudvar 16 2.48 %
Királyhelmec 15 2.32 %
Velejte 14 2.17 %
Gerenda 13 2.01 %
Nagyruszka 12 1.86 %
Céke 12 1.86 %
Visnyó 11 1.70 %
Lasztóc 10 1.55 %
Bodrogszerdahely 9 1.39 %
Pelejte 9 1.39 %
Nagytoronya 9 1.39 %
Kázmér 9 1.39 %
Tiszacsernyő 9 1.39 %
Barancs 8 1.24 %
Kiszte 8 1.24 %
Lelesz 8 1.24 %
Isztáncs 7 1.08 %
Nagytárkány 7 1.08 %
Kolbáska 7 1.08 %
Véke 7 1.08 %
Zemplénújfalu 7 1.08 %
Gercsely 6 0.93 %
Szomotor 6 0.93 %
Nagygéres 6 0.93 %
Újhely 5 0.77 %
Bodrogszentmária 5 0.77 %
Biste 5 0.77 %
Legenye 5 0.77 %
Battyán 5 0.77 %
Szécsegres 5 0.77 %
Ágcsernyő 4 0.62 %
Borsi 4 0.62 %
Perbenyik 4 0.62 %
Szürnyeg 3 0.46 %
Bodrogmező 3 0.46 %
Imreg 3 0.46 %
Bély 3 0.46 %
Bodrogszentes 3 0.46 %
Bacska 2 0.31 %
Bári 2 0.31 %
Nagykövesd 2 0.31 %
Rad 2 0.31 %
Kistoronya 2 0.31 %
Kasó 2 0.31 %
Kistárkány 2 0.31 %
Kisgéres 2 0.31 %
Zétény 1 0.15 %
Kazsó 1 0.15 %
Ladamóc 1 0.15 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 5.73 %
Bély 80 3.16 %
Királyhelmec 70 2.76 %
Gálszécs 57 2.25 %
Tiszacsernyő 56 2.21 %
Kisgéres 31 1.22 %
Battyán 29 1.15 %
Nagytárkány 25 0.99 %
Kistárkány 21 0.83 %
Alsómihályi 20 0.79 %
Kozma 19 0.75 %
Borsi 17 0.67 %
Bodrogszerdahely 17 0.67 %
Véke 17 0.67 %
Nagygéres 14 0.55 %
Szomotor 14 0.55 %
Csörgő 13 0.51 %
Lelesz 13 0.51 %
Kisdobra 12 0.47 %
Bodzásújlak 12 0.47 %
Szécskeresztúr 12 0.47 %
Parnó 11 0.43 %
Céke 11 0.43 %
Hardicsa 11 0.43 %
Dargó 9 0.36 %
Szilvásújfalu 8 0.32 %
Velejte 8 0.32 %
Bodrogszentes 8 0.32 %
Lasztóc 7 0.28 %
Bacskó 7 0.28 %
Ágcsernyő 7 0.28 %
Imreg 6 0.24 %
Bodrogszentmária 6 0.24 %
Kolbáska 6 0.24 %
Zétény 6 0.24 %
Perbenyik 6 0.24 %
Gercsely 6 0.24 %
Örös 6 0.24 %
Garany 6 0.24 %
Nagytoronya 6 0.24 %
Biste 5 0.20 %
Szőlőske 5 0.20 %
Nagyazar 5 0.20 %
Kázmér 5 0.20 %
Bodrogszög 5 0.20 %
Magyarsas 5 0.20 %
Zemplénújfalu 5 0.20 %
Isztáncs 5 0.20 %
Magyarizsép 5 0.20 %
Szolnocska 4 0.16 %
Nagykövesd 4 0.16 %
Legenye 4 0.16 %
Vécse 4 0.16 %
Bacska 4 0.16 %
Zebegnyő 4 0.16 %
Gerenda 4 0.16 %
Kisazar 4 0.16 %
Bodrogmező 3 0.12 %
Kiskövesd 3 0.12 %
Rad 3 0.12 %
Szürnyeg 3 0.12 %
Boly 3 0.12 %
Újhely 3 0.12 %
Ladamóc 3 0.12 %
Szécsudvar 3 0.12 %
Pelejte 3 0.12 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bári 2 0.08 %
Cselej 2 0.08 %
Kereplye 2 0.08 %
Barancs 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 76.03 %
Vécse 74 5.87 %
Gálszécs 68 5.40 %
Garany 58 4.60 %
Nagyruszka 46 3.65 %
Hardicsa 33 2.62 %
Alsómihályi 33 2.62 %
Bodzásújlak 31 2.46 %
Parnó 31 2.46 %
Céke 28 2.22 %
Zemplénújfalu 26 2.06 %
Kozma 24 1.90 %
Velejte 21 1.67 %
Kiszte 18 1.43 %
Királyhelmec 17 1.35 %
Gercsely 17 1.35 %
Magyarizsép 16 1.27 %
Pelejte 15 1.19 %
Imreg 15 1.19 %
Kasó 15 1.19 %
Magyarsas 14 1.11 %
Szürnyeg 14 1.11 %
Kázmér 13 1.03 %
Isztáncs 13 1.03 %
Kisazar 12 0.95 %
Legenye 11 0.87 %
Barancs 11 0.87 %
Csörgő 10 0.79 %
Szécsegres 9 0.71 %
Biste 9 0.71 %
Kolbáska 9 0.71 %
Bodrogszerdahely 9 0.71 %
Szécskeresztúr 9 0.71 %
Dargó 9 0.71 %
Lasztóc 8 0.63 %
Lelesz 8 0.63 %
Tiszacsernyő 7 0.56 %
Gerenda 7 0.56 %
Szécsudvar 7 0.56 %
Kisgéres 7 0.56 %
Nagytoronya 6 0.48 %
Bacskó 6 0.48 %
Bári 6 0.48 %
Bély 6 0.48 %
Szilvásújfalu 6 0.48 %
Bacska 5 0.40 %
Kazsó 5 0.40 %
Borsi 5 0.40 %
Tarnóka 5 0.40 %
Ladamóc 4 0.32 %
Ágcsernyő 4 0.32 %
Újhely 4 0.32 %
Kistoronya 4 0.32 %
Nagyazar 3 0.24 %
Nagykövesd 3 0.24 %
Szomotor 3 0.24 %
Zétény 2 0.16 %
Battyán 2 0.16 %
Cselej 2 0.16 %
Rad 2 0.16 %
Kereplye 2 0.16 %
Nagytárkány 2 0.16 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Zebegnyő 1 0.08 %
Örös 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Kisdobra 1 0.08 %
Nagygéres 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 56.01 %
Gálszécs 71 4.96 %
Garany 42 2.93 %
Vécse 38 2.65 %
Hardicsa 35 2.44 %
Bodzásújlak 31 2.16 %
Kiszte 29 2.03 %
Zemplénújfalu 27 1.89 %
Parnó 24 1.68 %
Kozma 22 1.54 %
Pelejte 21 1.47 %
Magyarsas 19 1.33 %
Alsómihályi 18 1.26 %
Velejte 17 1.19 %
Céke 17 1.19 %
Nagyruszka 14 0.98 %
Cselej 14 0.98 %
Szilvásújfalu 14 0.98 %
Szécskeresztúr 13 0.91 %
Királyhelmec 13 0.91 %
Imreg 13 0.91 %
Kazsó 12 0.84 %
Kázmér 11 0.77 %
Csörgő 11 0.77 %
Dargó 10 0.70 %
Gercsely 10 0.70 %
Isztáncs 10 0.70 %
Szomotor 9 0.63 %
Tiszacsernyő 9 0.63 %
Szécsegres 8 0.56 %
Újhely 8 0.56 %
Bodrogszerdahely 8 0.56 %
Kolbáska 8 0.56 %
Borsi 8 0.56 %
Legenye 8 0.56 %
Szürnyeg 6 0.42 %
Nagytoronya 6 0.42 %
Kistoronya 6 0.42 %
Barancs 6 0.42 %
Zebegnyő 5 0.35 %
Magyarizsép 5 0.35 %
Bári 5 0.35 %
Nagytárkány 5 0.35 %
Gerenda 5 0.35 %
Szécsudvar 5 0.35 %
Kisazar 4 0.28 %
Kistárkány 4 0.28 %
Kasó 4 0.28 %
Lasztóc 4 0.28 %
Lelesz 4 0.28 %
Battyán 4 0.28 %
Kiskövesd 3 0.21 %
Bacskó 3 0.21 %
Kereplye 3 0.21 %
Nagyazar 3 0.21 %
Rad 3 0.21 %
Biste 3 0.21 %
Tarnóka 3 0.21 %
Kisgéres 3 0.21 %
Csarnahó 2 0.14 %
Ágcsernyő 2 0.14 %
Perbenyik 2 0.14 %
Nagygéres 2 0.14 %
Visnyó 2 0.14 %
Véke 2 0.14 %
Kisdobra 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 35.11 %
Szomotor 164 7.15 %
Tiszacsernyő 163 7.11 %
Tőketerebes 154 6.72 %
Lelesz 113 4.93 %
Bodrogszerdahely 108 4.71 %
Bodrogszentmária 108 4.71 %
Zétény 106 4.62 %
Ágcsernyő 99 4.32 %
Kisgéres 84 3.66 %
Bély 79 3.45 %
Bodrogszentes 78 3.40 %
Kistárkány 76 3.31 %
Magyarsas 75 3.27 %
Perbenyik 74 3.23 %
Kisdobra 64 2.79 %
Nagytárkány 64 2.79 %
Nagygéres 59 2.57 %
Rad 51 2.22 %
Véke 45 1.96 %
Battyán 45 1.96 %
Borsi 44 1.92 %
Boly 41 1.79 %
Ladamóc 40 1.74 %
Garany 33 1.44 %
Nagykövesd 33 1.44 %
Örös 32 1.40 %
Bári 31 1.35 %
Szürnyeg 30 1.31 %
Bodrogmező 27 1.18 %
Imreg 25 1.09 %
Céke 22 0.96 %
Gálszécs 22 0.96 %
Bacska 21 0.92 %
Kiskövesd 20 0.87 %
Csarnahó 19 0.83 %
Csörgő 19 0.83 %
Szolnocska 17 0.74 %
Zemplén 17 0.74 %
Parnó 17 0.74 %
Szinyér 14 0.61 %
Szőlőske 13 0.57 %
Újhely 13 0.57 %
Velejte 11 0.48 %
Hardicsa 10 0.44 %
Bacskó 10 0.44 %
Pelejte 8 0.35 %
Bodrogszög 8 0.35 %
Gercsely 7 0.31 %
Nagytoronya 7 0.31 %
Kistoronya 6 0.26 %
Nagyruszka 6 0.26 %
Zemplénújfalu 6 0.26 %
Kolbáska 6 0.26 %
Cselej 5 0.22 %
Legenye 4 0.17 %
Szilvásújfalu 4 0.17 %
Kázmér 4 0.17 %
Magyarizsép 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Kiszte 3 0.13 %
Biste 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Isztáncs 2 0.09 %
Kisazar 2 0.09 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 27.73 %
Bodrogszentes 167 20.95 %
Tőketerebes 156 19.57 %
Kisgéres 69 8.66 %
Rad 50 6.27 %
Tiszacsernyő 46 5.77 %
Lelesz 45 5.65 %
Bodrogszerdahely 43 5.40 %
Gálszécs 41 5.14 %
Bacska 32 4.02 %
Zétény 32 4.02 %
Szomotor 32 4.02 %
Bodrogszentmária 31 3.89 %
Battyán 31 3.89 %
Perbenyik 31 3.89 %
Bély 30 3.76 %
Boly 27 3.39 %
Szolnocska 25 3.14 %
Kisdobra 22 2.76 %
Nagytárkány 22 2.76 %
Szilvásújfalu 21 2.63 %
Véke 21 2.63 %
Kistárkány 21 2.63 %
Garany 20 2.51 %
Borsi 19 2.38 %
Nagykövesd 19 2.38 %
Nagygéres 18 2.26 %
Kiskövesd 18 2.26 %
Örös 17 2.13 %
Ágcsernyő 16 2.01 %
Vécse 15 1.88 %
Szinyér 15 1.88 %
Bodrogmező 14 1.76 %
Kozma 14 1.76 %
Magyarizsép 14 1.76 %
Hardicsa 11 1.38 %
Szőlőske 10 1.25 %
Alsómihályi 10 1.25 %
Ladamóc 10 1.25 %
Lasztóc 10 1.25 %
Imreg 9 1.13 %
Bodzásújlak 7 0.88 %
Nagyazar 7 0.88 %
Szürnyeg 7 0.88 %
Újhely 7 0.88 %
Szécskeresztúr 7 0.88 %
Zemplénújfalu 6 0.75 %
Barancs 6 0.75 %
Magyarsas 5 0.63 %
Szécsegres 5 0.63 %
Céke 5 0.63 %
Zemplén 5 0.63 %
Csörgő 5 0.63 %
Gercsely 5 0.63 %
Nagytoronya 5 0.63 %
Bodrogszög 5 0.63 %
Csarnahó 4 0.50 %
Bári 4 0.50 %
Cselej 4 0.50 %
Kolbáska 4 0.50 %
Nagyruszka 4 0.50 %
Szécsudvar 3 0.38 %
Visnyó 3 0.38 %
Bacskó 3 0.38 %
Legenye 2 0.25 %
Velejte 2 0.25 %
Kazsó 2 0.25 %
Kázmér 2 0.25 %
Biste 2 0.25 %
Kasó 2 0.25 %
Parnó 2 0.25 %
Isztáncs 1 0.13 %
Kistoronya 1 0.13 %
Dargó 1 0.13 %
Gerenda 1 0.13 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 18.69 %
Kisgéres 184 8.60 %
Nagytárkány 96 4.49 %
Kistárkány 80 3.74 %
Bodrogszerdahely 79 3.69 %
Bacska 69 3.22 %
Perbenyik 67 3.13 %
Borsi 63 2.94 %
Battyán 63 2.94 %
Bodrogszentmária 62 2.90 %
Ladamóc 58 2.71 %
Nagykövesd 56 2.62 %
Zétény 53 2.48 %
Bély 53 2.48 %
Bári 51 2.38 %
Boly 47 2.20 %
Lelesz 47 2.20 %
Rad 46 2.15 %
Tiszacsernyő 44 2.06 %
Szomotor 42 1.96 %
Bodrogszentes 39 1.82 %
Nagygéres 38 1.78 %
Örös 37 1.73 %
Imreg 33 1.54 %
Bodrogmező 29 1.36 %
Kiskövesd 27 1.26 %
Tőketerebes 26 1.21 %
Kisdobra 25 1.17 %
Szőlőske 25 1.17 %
Ágcsernyő 23 1.07 %
Véke 22 1.03 %
Csarnahó 20 0.93 %
Szolnocska 17 0.79 %
Zemplén 17 0.79 %
Szinyér 17 0.79 %
Újhely 11 0.51 %
Bodrogszög 6 0.28 %
Gálszécs 6 0.28 %
Garany 5 0.23 %
Isztáncs 5 0.23 %
Céke 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Hardicsa 3 0.14 %
Kistoronya 3 0.14 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 5.81 %
Gálszécs 37 1.55 %
Vécse 13 0.54 %
Parnó 11 0.46 %
Tiszacsernyő 10 0.42 %
Királyhelmec 10 0.42 %
Bacskó 9 0.38 %
Kozma 9 0.38 %
Céke 8 0.33 %
Alsómihályi 7 0.29 %
Garany 7 0.29 %
Szécskeresztúr 5 0.21 %
Bodzásújlak 5 0.21 %
Borsi 5 0.21 %
Hardicsa 5 0.21 %
Magyarsas 5 0.21 %
Zemplénújfalu 5 0.21 %
Nagyruszka 4 0.17 %
Kolbáska 4 0.17 %
Rad 4 0.17 %
Kisgéres 4 0.17 %
Nagyazar 4 0.17 %
Kistárkány 4 0.17 %
Tarnóka 4 0.17 %
Pelejte 4 0.17 %
Sztankóc 4 0.17 %
Bodrogszerdahely 4 0.17 %
Ágcsernyő 3 0.13 %
Lelesz 3 0.13 %
Bodrogszentes 3 0.13 %
Nagytoronya 3 0.13 %
Kázmér 3 0.13 %
Dargó 3 0.13 %
Lasztóc 3 0.13 %
Véke 3 0.13 %
Cselej 3 0.13 %
Battyán 3 0.13 %
Bacska 3 0.13 %
Kasó 3 0.13 %
Bély 2 0.08 %
Gercsely 2 0.08 %
Gerenda 2 0.08 %
Bodrogszentmária 2 0.08 %
Magyarizsép 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Kisdobra 2 0.08 %
Szécsudvar 2 0.08 %
Barancs 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Szomotor 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Szürnyeg 2 0.08 %
Szilvásújfalu 2 0.08 %
Nagygéres 1 0.04 %
Kiskövesd 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Szőlőske 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Csarnahó 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Imreg 1 0.04 %
Bári 1 0.04 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 123.73 %
Gálszécs 160 28.12 %
Céke 120 21.09 %
Magyarsas 101 17.75 %
Királyhelmec 87 15.29 %
Parnó 79 13.88 %
Szilvásújfalu 77 13.53 %
Bacskó 69 12.13 %
Borsi 66 11.60 %
Bodzásújlak 65 11.42 %
Magyarizsép 64 11.25 %
Szürnyeg 61 10.72 %
Lasztóc 59 10.37 %
Hardicsa 58 10.19 %
Kolbáska 55 9.67 %
Vécse 54 9.49 %
Garany 52 9.14 %
Kozma 50 8.79 %
Zemplénújfalu 48 8.44 %
Szécskeresztúr 39 6.85 %
Nagyruszka 36 6.33 %
Tiszacsernyő 35 6.15 %
Csörgő 34 5.98 %
Imreg 34 5.98 %
Kiszte 33 5.80 %
Kisazar 32 5.62 %
Bodrogszerdahely 32 5.62 %
Alsómihályi 32 5.62 %
Velejte 27 4.75 %
Szécsudvar 25 4.39 %
Nagytoronya 23 4.04 %
Dargó 23 4.04 %
Gercsely 21 3.69 %
Barancs 20 3.51 %
Pelejte 20 3.51 %
Nagyazar 20 3.51 %
Bodrogszentes 20 3.51 %
Kázmér 19 3.34 %
Kisdobra 19 3.34 %
Cselej 18 3.16 %
Bári 16 2.81 %
Szomotor 16 2.81 %
Kasó 15 2.64 %
Újhely 15 2.64 %
Kereplye 15 2.64 %
Szőlőske 15 2.64 %
Bodrogmező 14 2.46 %
Perbenyik 14 2.46 %
Csarnahó 14 2.46 %
Bodrogszentmária 14 2.46 %
Visnyó 14 2.46 %
Lelesz 14 2.46 %
Bély 13 2.28 %
Kistoronya 13 2.28 %
Szolnocska 11 1.93 %
Biste 11 1.93 %
Kazsó 10 1.76 %
Isztáncs 9 1.58 %
Szécsegres 9 1.58 %
Nagytárkány 9 1.58 %
Kisgéres 8 1.41 %
Kiskövesd 7 1.23 %
Legenye 7 1.23 %
Gerenda 7 1.23 %
Battyán 6 1.05 %
Bodrogszög 6 1.05 %
Kistárkány 5 0.88 %
Ágcsernyő 5 0.88 %
Zemplén 5 0.88 %
Zebegnyő 5 0.88 %
Ladamóc 5 0.88 %
Zétény 5 0.88 %
Véke 4 0.70 %
Boly 4 0.70 %
Rad 4 0.70 %
Nagygéres 3 0.53 %
Örös 2 0.35 %
Nagykövesd 2 0.35 %
Sztankóc 2 0.35 %
Szinyér 1 0.18 %
Tarnóka 1 0.18 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 160.52 %
Tőketerebes 250 80.91 %
Szécskeresztúr 96 31.07 %
Nagyazar 39 12.62 %
Parnó 36 11.65 %
Kisazar 32 10.36 %
Vécse 30 9.71 %
Bacskó 27 8.74 %
Dargó 27 8.74 %
Tarnóka 23 7.44 %
Nagyruszka 21 6.80 %
Kozma 18 5.83 %
Cselej 17 5.50 %
Alsómihályi 16 5.18 %
Garany 16 5.18 %
Zebegnyő 14 4.53 %
Királyhelmec 13 4.21 %
Magyarizsép 13 4.21 %
Gerenda 12 3.88 %
Szécsudvar 12 3.88 %
Hardicsa 11 3.56 %
Velejte 11 3.56 %
Visnyó 10 3.24 %
Pelejte 10 3.24 %
Szilvásújfalu 10 3.24 %
Szécsegres 9 2.91 %
Kolbáska 9 2.91 %
Zemplénújfalu 8 2.59 %
Kereplye 7 2.27 %
Csörgő 7 2.27 %
Barancs 6 1.94 %
Nagytárkány 5 1.62 %
Tiszacsernyő 5 1.62 %
Kázmér 5 1.62 %
Lasztóc 5 1.62 %
Szürnyeg 4 1.29 %
Céke 4 1.29 %
Nagytoronya 4 1.29 %
Bodrogszerdahely 4 1.29 %
Kiszte 4 1.29 %
Sztankóc 4 1.29 %
Magyarsas 4 1.29 %
Isztáncs 3 0.97 %
Battyán 3 0.97 %
Bodzásújlak 3 0.97 %
Nagygéres 3 0.97 %
Szomotor 3 0.97 %
Véke 3 0.97 %
Legenye 3 0.97 %
Kazsó 2 0.65 %
Gercsely 2 0.65 %
Bély 2 0.65 %
Biste 2 0.65 %
Kistárkány 2 0.65 %
Lelesz 1 0.32 %
Boly 1 0.32 %
Bodrogszög 1 0.32 %
Perbenyik 1 0.32 %
Kiskövesd 1 0.32 %
Zemplén 1 0.32 %
Bodrogszentmária 1 0.32 %
Imreg 1 0.32 %
Ágcsernyő 1 0.32 %
Újhely 1 0.32 %
Bári 1 0.32 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 57.69 %
Tiszacsernyő 290 14.91 %
Lelesz 181 9.31 %
Szomotor 154 7.92 %
Nagytárkány 137 7.04 %
Bély 126 6.48 %
Bodrogszerdahely 121 6.22 %
Kisgéres 116 5.96 %
Kistárkány 115 5.91 %
Perbenyik 91 4.68 %
Zétény 87 4.47 %
Bodrogszentes 84 4.32 %
Kisdobra 79 4.06 %
Nagygéres 77 3.96 %
Bodrogszentmária 76 3.91 %
Battyán 69 3.55 %
Örös 60 3.08 %
Tőketerebes 60 3.08 %
Borsi 55 2.83 %
Rad 52 2.67 %
Nagykövesd 49 2.52 %
Bacska 49 2.52 %
Ágcsernyő 46 2.37 %
Boly 44 2.26 %
Zemplén 41 2.11 %
Véke 37 1.90 %
Bodrogmező 31 1.59 %
Ladamóc 28 1.44 %
Bári 25 1.29 %
Kiskövesd 25 1.29 %
Csarnahó 22 1.13 %
Szinyér 19 0.98 %
Szolnocska 18 0.93 %
Imreg 18 0.93 %
Szőlőske 16 0.82 %
Vécse 14 0.72 %
Újhely 13 0.67 %
Bodrogszög 10 0.51 %
Gálszécs 10 0.51 %
Alsómihályi 9 0.46 %
Kistoronya 6 0.31 %
Gercsely 5 0.26 %
Kázmér 5 0.26 %
Pelejte 5 0.26 %
Csörgő 5 0.26 %
Lasztóc 5 0.26 %
Kereplye 5 0.26 %
Legenye 5 0.26 %
Velejte 5 0.26 %
Szécsudvar 4 0.21 %
Kozma 4 0.21 %
Szürnyeg 4 0.21 %
Hardicsa 4 0.21 %
Nagytoronya 4 0.21 %
Szilvásújfalu 3 0.15 %
Kolbáska 3 0.15 %
Nagyruszka 3 0.15 %
Céke 3 0.15 %
Szécskeresztúr 3 0.15 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Garany 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Zebegnyő 2 0.10 %
Barancs 2 0.10 %
Zemplénújfalu 2 0.10 %
Dargó 2 0.10 %
Bacskó 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 101.44 %
Parnó 237 85.56 %
Gálszécs 90 32.49 %
Bacskó 60 21.66 %
Magyarsas 57 20.58 %
Kozma 34 12.27 %
Magyarizsép 32 11.55 %
Kolbáska 27 9.75 %
Alsómihályi 24 8.66 %
Dargó 24 8.66 %
Vécse 22 7.94 %
Hardicsa 22 7.94 %
Garany 22 7.94 %
Szécskeresztúr 21 7.58 %
Szécsudvar 21 7.58 %
Bodzásújlak 19 6.86 %
Kiszte 18 6.50 %
Visnyó 17 6.14 %
Királyhelmec 16 5.78 %
Csörgő 16 5.78 %
Zemplénújfalu 14 5.05 %
Zebegnyő 14 5.05 %
Nagytoronya 14 5.05 %
Céke 13 4.69 %
Gerenda 11 3.97 %
Barancs 11 3.97 %
Lasztóc 11 3.97 %
Kisazar 10 3.61 %
Nagyruszka