SK
TV
.....

Boly

Község

725 100% magyar 1910
607 84% magyar 2011
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Boly
Hivatalos szlovák megnevezés:
Boľ
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Ásvány közi, Berbenye, Bolyi-erdő, (Bolyi major), Cigány-rét, Csokabugy, Fenékszög, Homok, Horgastó közi, Hosszak, Hosszúkender föld, Kanta tábla, Kertalja, Kirva rét, Kontszka megett, Kulsó, Malom-oldal, Nagy gaz, Nagy-rét
Koordináták:
48.47166824, 21.94144440
Terület:
12,60 km2
Rang:
község
Népesség:
725
Tszf. magasság:
101 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07653
Település kód:
528161
Szervezeti azonosító:
331333
Adóazonosító:
2020730360

A község a Bodrogköz szlovákiai részének északi részén, a Ticce-patak jobb partján fekszik, Királyhelmectől 6,5 km-re északnyugatra, Sátoraljaújhelytől 27 km-re északkeletre. Országutak kötik össze Körtvélyessel (9 km), Lelesszel (7 km) és Királyhelmeccel. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, északi részén a Latorca árterét erdő borítja. Nyugatról Zétény és Véke, északnyugatról Abara, északról Bés, keletről Szolnocska és Bodrogmező, délről pedig Királyhelmec alkotja. Északi határát a Latorca 20. század második felében kialakított új medre alkotja, korábbi határát pedig (mely egyben megyehatárt is alkotott Zemplén és Ung megyék között) az ettől 0,5-1 km-re délre kanyargó régi meder.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1950 után Bés határának egy részét (a Latorca régi és új medre közé eső területet) Bolyhoz csatolták, területe ezzel 15 %-al gyarapodott (10,96 km²-ről 12,60 km²-re).

Népesség

1910-ben 728, 1921-ben 760, 1938-ban pedig 824, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 92,6 %-ról 83,7 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 7,1 %-ról 15 %-ra nőtt. 1991-2011 között népessége stabilan alakult, 3,3 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg ebben a 20 éves időszakban (702 főről 725-re). 2013-ban a lakosság 3,4 %-a a roma etnikumhoz tartozott. A lakosság mintegy fele (52,1 %) római katolikus, negyede (25,1 %) pedig református vallású, a görög katolikusok aránya 11,7 %. 1921-ben a három fő felekezet híveinek aránya még csaknem megegyezett (görög katolikus – 33,6 %, római katolikus – 31,1 %, református – 27,2 %) és jelentős izraelita közösség (8,2 %) is élt a községben.

Történelem

A mai települést 1221-ben Bol néven említik először. 1332-ben már állt román stílusú temploma, melyet a pápai tizedjegyzék említ. 1337-ben már mai magyar Boly nevén szerepel. A 14. században a Bolyi család elszegényedett ágának birtoka. A 15.–16. században gyakran változtak birtokosai. 1419-ben Cseke György és Imreghi András birtoka. 1439-ben az Újfalussyak, 1443-ban a Csebyek, 1475-ben a Nagyok, 1487-ben a Széchyek a tulajdonosok. 1528-ban a Taróczyak, 1548-ban a Némethyek, 1559-ben a Bejczyek, 1561-ben az Aytayak birtoka. 1557-ben 8 portát számláltak a faluban, ebből 3 zsellérház volt. 1598-ban a Rákócziak is birtokosok lettek a településen. Lakói a 17. század elején református hitre tértek. A 17. század végén Barkóczy Ferenc és Klobusiczky Ferenc birtoka. Ezidőtájt sokat szenvedett a kuruc harcok miatt. 1715-ben 10 lakott és 9 lakatlan ház állt a településen. A 18. század folyamán szlovák és ruszin lakosság települt a részben kipusztult lakosok helyére. 1787-ben 48 házában 30, 1828-ban 63 házban 483 lakos élt. Római katolikus plébániáját 1806-ban alapították újra. A 18.–19. században a Klobusiczky grófi család a falu birtokosa, míg a 20. század elején a Szirmay-család volt a legnagyobb birtokos itt. 1888-ban súlyos károkat okozott a faluban a tiszai árvíz. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 41 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1945 után a belső telepítések során a faluba szlovák családok települtek. Az alapiskola új épülete 1972-ben épült.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű magyar alapiskola és óvoda működik. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma 13. századi eredetű, 1828-ban klasszicista stílusban alakították át. Református temploma 1968-1971 között épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BOLY. Elegyes lakosú falu Zemplén Vármegyében, földes Ura Klobusiczky Uraság, határja mindenféle gabonát bőven hoz, réttyei jók, és hasznosak, legelője elegendő, vagyonnyait eladhattya, Újhelyben, Zemplénben, Helmeczen, mind a’ kétféle fája elég; első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bolly, magyar falu, Zemplén vmegyében, Leleszhez nyugotra 1/2 mfdnyire: 165 r., 184 g. kath., 148 ref., 5 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Vizimalom., 780 hold termékeny szántóföld. F. u. gr. Klobusiczka. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Boly, bodrogközi magyar kisközség 150 házzal és 737, nagyobbára gör. kath. vallású lakossal. Postája van, távírója Királyhelmecz és vasúti állomása Perbenyik. Ősi község, mely a honfoglaláskor már megült hely volt. 1403-ban Zsigmond király Pányi Ferencznek és fiának adományozza. 1419-ben Cseke György és Imreghi András az urai, de 1439-ban Ujfalussi Detrét iktatják egyes részeibe. 1443-ban a Csebyekkel is találkozunk itt, és 1475-ben Magnus, vagyis Nagy Ambrust iktatják egyes részeibe, míg 1487-ben a Széchiek is birtokosai, kik a maguk részét a Tárczaiaknak adják zálogba. 1514-ben a Bayoni, 1528-ban a Túróczy, 1548-ban a Némethy, 1559-ben a Beyczi, 1561-ben az Atyay családok kapnak itt részbirtokokat, 1570-ben Bey János, Zobonya László és Zalatnoky Mátyás, de még ebben az évben az Alpáryaké és a Csebyeké lesz, majd a Bogdányi Farkasoké. 1598-ban Vinnay Pálnak is van itt része, továbbá Alpáry Jánosnénak, Rákóczy Ferencznek és Farkas Györgynek. 1613-ban Bernáth Jánost, 1680-ban Barkóczy Ferenczet iktatják birtokába. 1690-ben Klobusitzky Ferencz az ura. A mult század elején gróf Klobusitzky Jánosé, ma pedig gróf Szirmay Györgynek van itt nagyobb birtoka. A Rákóczy-féle szabadságharczok idejében a község határában ütközet volt, 1888-ban pedig árvíz és tűz okozott benne nagy kárt. Róm. kath. templomának építési ideje ismeretlen. Ide tartozik Boli major is és Boly község szomszédságában fekhetett hajdan, a Ráska nevezetű dűlő helyén, Bolyráska elpusztult helység, mely 1460-tól a XVI. század elejéig a Pányiak birtoka, 1506-ban Semsey Ferenczé és 1528-ban Túróczy Miklósé.

Magyar Katolikus Lexikon

Boly, v. Zemplén vm. (Bol

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Boly. Okleveles nyomára elsőnek 1403-ból bukkanunk, mikor is Zsigmond király a Pányiaknak adományozza. A XV században a Cseke-, Imreghi-, Ujfalussy-, Csebey-, Magnus, Nagy-, Széchy-, Tárczay-, a XVI. században a Bayoni, Turóczy-, Némethy-, Beyczi, Atyay, Bey, Zobonya-, Zalatnoky-, Alpáry-, Csebey-, Farkas-, Vinnay-, Rákóczi-, a XVII. században a Bernáth-, Barkóczy-, Klobusitzky-család a földesura, majd a Szirmay grófoké lett. A kuruc szabadságharc idején a bosszúért lihegő labancok a község nagy részét felperzselték. Tüzek később is pusztították, majd 1849-ben kisebb ütközet színhelye. Hozzátartozik: Bolyi rév, Szirmaymajor. Határában a prágai kormány csehmorva telepesek között osztott ki földet. A község területe 1905 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 824.

Bocsárszki Pál

1942. 3. 20.
Boly - megszületett
Fülek - tanított
Rozsnyó - tanított
Tornalja - tanított
Szádalmás - tanított
Névelőfordulások
1221
Bol
1337
Boly
1773
Bolly,
1786
Bolly, Boltsch,
1808
Boly,
1863
Boly,
1927
Boľ, Boly,
1945
Boľ, Boly,
1948
Boľ
1994
Boly

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 216/42
Telefon: 0566282310
Fax: 0566282311

Honlap: bol.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Bohács Atila (MKDA-MKDSZ)

Képviselő-testület:
Kastélyová Katarína (MKDA-MKDSZ)
Nagy Csaba (MKDA-MKDSZ)
Volenský Ján (MOST - HÍD)
Boruch Vojtech (SMER-SD)
Balogh Alexander (SMK-MKP)
Sačko Tibor (SMK-MKP)
Geriová Eleonóra (SMK-MKP)
MKDA-MKDSZ 29% MKDA-MKDSZ 2 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Bolyi Posta

Hlavná 216

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 233

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 233

Bolyi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 216/42

Bolyi Községi Hivatal

Fő utca 216/42

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 665 96%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 21 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 695
magyarok 725 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 728
magyarok 697 92%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 62 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 760
magyarok 650 93%
szlovákok 50 7%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 702
magyarok 629 86%
szlovákok 87 12%
ruszinok 0 0%
romák 14 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 730
magyarok 607 84%
szlovákok 109 15%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 725
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 593
Választási részvétel: 70.66 %
Kiadott boríték: 419
Bedobott boríték: 419

Polgármester

Érvényes szavazólap: 413
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bohács Atila 337 81.60 % MKDA-MKDSZ
Illés Ladislav 76 18.40 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Balogh Alexander 245 SMK-MKP
Sačko Tibor 228 SMK-MKP
Kastélyová Katarína 226 MKDA-MKDSZ
Volenský Ján 182 MOST - HÍD
Boruch Vojtech 177 SMER-SD
Nagy Csaba 156 MKDA-MKDSZ
Geriová Eleonóra 141 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MKDA-MKDSZ 28.57% MKDA-MKDSZ 2 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 591
Választási részvétel: 34.18 %
Kiadott boríték: 202
Bedobott boríték: 202
Választásra jogosult: 592
Választási részvétel: 10.98 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 595
Választási részvétel: 22,85 %
Kiadott boríték: 136
Bedobott boríték: 136

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 180
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 133
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 122 67.78 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 23 12.78 % KDS
Dominika Palaščáková 11 6.11 % NOVA
Jaroslav Džunko 5 2.78 % Független
Lukáš Sisák 5 2.78 % KSS
Ivan Kuhn 5 2.78 % OKS
Rastislav Masnyk 3 1.67 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 3 1.67 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 2 1.11 % Független
Marek Ďurán 1 0.56 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 8 12.31% KDS
Karol Pataky 81 60.90 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 38 28.57 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 7 5.26 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 3 2.26 % Független
Jozef Bobík 1 0.75 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.75 % SNS
Oliver Petrík 1 0.75 % JĽSS
Rudolf Botka 1 0.75 % NP
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 195
Érvényes szavazólap: 132
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Illés 157 80.51% SMK-MKP
Csaba Furik 106 54.36% SMK-MKP
József Kopasz 99 50.77% SMK-MKP
Mária Szuperák 88 45.13% SMK-MKP
László Farkas 71 36.41% SMK-MKP
Gejza Sačko 64 32.82% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 48 24.62% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ľudovít Laczko 47 24.10% SMK-MKP
Ján Hornyák 46 23.59% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 44 22.56% SMER - SD
Michal Zurbola 32 16.41% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 27 13.85% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Duč 24 12.31% Független
Tichomír Kačo 12 6.15% Független
Róbert Puci 9 4.62% SMER - SD
Cyril Korpesio 6 3.08% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Seman 5 2.56% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 5 2.56% SMER - SD
Ladislav Bodnár 5 2.56% Független
Miloš Kubica 4 2.05% Független
Ján Lukáč 4 2.05% SMS
František Kolbaský 4 2.05% ÚSVIT
Edita Anthony 4 2.05% SaS
Andrej Kocák 3 1.54% MS
Peter Figeľ 3 1.54% DS
Vladimír Dvorový 3 1.54% SMER - SD
Katarína Mischurová 3 1.54% Független
Miroslav Ramšak 3 1.54% ĽS Naše Slovensko
Iveta Kohanová 3 1.54% Független
Marián Kolesár 3 1.54% Független
Gejza Gore 3 1.54% Független
Zlatica Čeplíková 3 1.54% Független
Marek Čižmár 3 1.54% Független
Ľudovít Tóth 3 1.54% SĽS
Michaela Kapustníková 3 1.54% NOVA
František Tomko 2 1.03% Független
Tibor Jánošík 2 1.03% NOVA
Terézia Kačová 2 1.03% NOVA
Juliana Pašková 2 1.03% Független
Peter Pető 2 1.03% Független
Juraj Sobek 2 1.03% SMER - SD
Pavel Szijjártó 1 0.51% SĽS
Martin Galgoczy 1 0.51% Független
Matúš Hada 1 0.51% KĽS
Juraj Selecký 1 0.51% Független
Juraj Oščenda 1 0.51% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Juroš 1 0.51% MS
Ladislav Szilágyi 1 0.51% SaS
Aneta Horváthová 1 0.51% EDS
Ján Tomáš 1 0.51% Független
Miroslav Tóth 1 0.51% SMER - SD
Robert Engel 1 0.51% Független
Jaroslav Soták 1 0.51% Független
Martin Begala 1 0.51% Független
Jaroslav Konečný 1 0.51% Független
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mondiková 0 0.00% SMER - SD
Štefan Tatranský 0 0.00% KSS
Miloš Ferko 0 0.00% NOVA
Mikuláš Balog 0 0.00% EDS
Magdaléna Haburová 0 0.00% Független
Tomáš Kříž 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Marián Ferčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Csaba Furik 74 56.06% SMK-MKP
Karol Pataky 67 50.76% MOST - HÍD
József Kopasz 60 45.45% SMK-MKP
Zoltán Ilko 49 37.12% SMK-MKP
István Takács 47 35.61% SMK-MKP
Csilla Bálintová 47 35.61% SMK-MKP
Jozef Želinský 44 33.33% MOST - HÍD
Gejza Sačko 41 31.06% MOST - HÍD
Jozef Horváth 38 28.79% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 37 28.03% SMK-MKP
Peter Pandy 30 22.73% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 27 20.45% SMER-SD
Ján Juhász 22 16.67% MOST - HÍD
Peter Rico 15 11.36% MOST - HÍD
Viktor Palko 14 10.61% MOST - HÍD
Marek Čižmár 12 9.09% Független
Július Hajdu 11 8.33% SMER-SD
Róbert Puci 11 8.33% SMER-SD
Zoltán Sipos 8 6.06% MKDA-MKDSZ
Rastislav Petrovič 7 5.30% SMER-SD
Ján Čebreňák 6 4.55% ĽS Naše Slovensko
Dionýz Szabó 6 4.55% ŠKV
Edina Kocsisová 5 3.79% Független
Zoltán Mento 4 3.03% Független
Jana Mondiková 4 3.03% SMER-SD
Marta Hrobová 4 3.03% ÚSVIT
Štefan Duč 3 2.27% Független
František Krejza 3 2.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Peter Figeľ 2 1.52% DS
Dušan Grajcár 2 1.52% JEDNOTA-ĽSS
Adrian Haraszti 2 1.52% NAJ
Nataša Hančinová 1 0.76% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Seman 1 0.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Marián Vanci 1 0.76% ŠKV
Martin Dzielavský 1 0.76% SME RODINA - Boris Kollár
Martin Galgoczy 1 0.76% Független
Alexander Kis-Géczi 1 0.76% NAJ
Libuša Babuľaková 1 0.76% ŠKV
Jozef Gamrát 1 0.76% Független
Slavomír Illeš 1 0.76% Független
Tichomír Kačo 1 0.76% ŠKV
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Michal Sentelik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 0 0.00% KSS
Milan Mika 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Miroslav Ramšák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Lucia Rušinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Bačkovský 0 0.00% ŠKV
Peter Bielek 0 0.00% SNS
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Ján Ujheli 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Guzej 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Radoslav Rendeš 0 0.00% ŠKV
Rastislav Jílek 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Iveta Solomonová 0 0.00% KSS
Marián Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Gabriel Garanič 0 0.00% Független
Michaela Ducárová 0 0.00% ŠKV
František Tomko 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Vladimír Šiňanský 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
František Korytko 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Filip Biháry 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Cyril Korpesio 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Antónia Hrabská 0 0.00% ŠKV
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 10.14 %
Tiszacsernyő 27 2.94 %
Nagytárkány 17 1.85 %
Nagygéres 14 1.53 %
Zétény 13 1.42 %
Bély 10 1.09 %
Bodrogszentes 9 0.98 %
Borsi 9 0.98 %
Kistárkány 8 0.87 %
Bodrogmező 8 0.87 %
Szomotor 8 0.87 %
Rad 7 0.76 %
Tőketerebes 7 0.76 %
Kisgéres 7 0.76 %
Kiskövesd 6 0.65 %
Lelesz 6 0.65 %
Kisdobra 6 0.65 %
Ágcsernyő 6 0.65 %
Ladamóc 5 0.55 %
Nagykövesd 5 0.55 %
Bodrogszentmária 4 0.44 %
Szőlőske 4 0.44 %
Bacska 4 0.44 %
Bodrogszerdahely 4 0.44 %
Gálszécs 3 0.33 %
Véke 3 0.33 %
Szolnocska 3 0.33 %
Velejte 3 0.33 %
Zemplén 2 0.22 %
Újhely 2 0.22 %
Magyarsas 2 0.22 %
Boly 2 0.22 %
Nagytoronya 2 0.22 %
Garany 2 0.22 %
Imreg 2 0.22 %
Szinyér 2 0.22 %
Kolbáska 1 0.11 %
Bári 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Nagyazar 1 0.11 %
Bacskó 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Bodzásújlak 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Vécse 1 0.11 %
Kistoronya 1 0.11 %
Kozma 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Zemplénújfalu 1 0.11 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 2.82 %
Bodrogszentes 25 1.53 %
Tőketerebes 10 0.61 %
Tiszacsernyő 9 0.55 %
Nagykövesd 9 0.55 %
Szomotor 8 0.49 %
Bacska 7 0.43 %
Ágcsernyő 7 0.43 %
Nagygéres 7 0.43 %
Bodrogszentmária 7 0.43 %
Bodrogszerdahely 7 0.43 %
Véke 5 0.31 %
Bély 5 0.31 %
Nagytárkány 5 0.31 %
Kistárkány 4 0.25 %
Lelesz 4 0.25 %
Kiskövesd 4 0.25 %
Bacskó 3 0.18 %
Újhely 3 0.18 %
Kolbáska 2 0.12 %
Zemplénújfalu 2 0.12 %
Szőlőske 2 0.12 %
Barancs 2 0.12 %
Alsómihályi 2 0.12 %
Bodzásújlak 2 0.12 %
Szinyér 2 0.12 %
Borsi 2 0.12 %
Rad 2 0.12 %
Gercsely 2 0.12 %
Ladamóc 1 0.06 %
Szolnocska 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Boly 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Gálszécs 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Kázmér 1 0.06 %
Magyarsas 1 0.06 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 18.08 %
Bodzásújlak 84 4.67 %
Gálszécs 45 2.50 %
Kozma 34 1.89 %
Garany 32 1.78 %
Vécse 24 1.33 %
Kasó 23 1.28 %
Királyhelmec 21 1.17 %
Battyán 20 1.11 %
Alsómihályi 20 1.11 %
Barancs 17 0.95 %
Kázmér 15 0.83 %
Gercsely 15 0.83 %
Kiszte 14 0.78 %
Szilvásújfalu 14 0.78 %
Tiszacsernyő 13 0.72 %
Magyarizsép 13 0.72 %
Céke 13 0.72 %
Dargó 11 0.61 %
Kolbáska 11 0.61 %
Parnó 11 0.61 %
Bacskó 11 0.61 %
Szécskeresztúr 9 0.50 %
Szőlőske 8 0.44 %
Kazsó 8 0.44 %
Hardicsa 8 0.44 %
Isztáncs 8 0.44 %
Imreg 7 0.39 %
Legenye 7 0.39 %
Szécsudvar 7 0.39 %
Kisazar 7 0.39 %
Magyarsas 7 0.39 %
Velejte 7 0.39 %
Borsi 6 0.33 %
Szürnyeg 6 0.33 %
Újhely 5 0.28 %
Nagyruszka 5 0.28 %
Lasztóc 5 0.28 %
Pelejte 5 0.28 %
Csörgő 5 0.28 %
Kiskövesd 4 0.22 %
Bodrogszerdahely 4 0.22 %
Lelesz 4 0.22 %
Perbenyik 4 0.22 %
Nagyazar 4 0.22 %
Biste 4 0.22 %
Bári 3 0.17 %
Zebegnyő 3 0.17 %
Szomotor 3 0.17 %
Ladamóc 3 0.17 %
Cselej 3 0.17 %
Gerenda 3 0.17 %
Csarnahó 3 0.17 %
Zemplénújfalu 3 0.17 %
Visnyó 2 0.11 %
Bacska 2 0.11 %
Véke 2 0.11 %
Kistárkány 2 0.11 %
Nagygéres 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Bodrogszentmária 2 0.11 %
Bodrogszög 2 0.11 %
Szécsegres 2 0.11 %
Tarnóka 2 0.11 %
Bély 1 0.06 %
Nagytárkány 1 0.06 %
Nagykövesd 1 0.06 %
Nagytoronya 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 35.00 %
Kisgéres 381 18.52 %
Nagytárkány 178 8.65 %
Kistárkány 162 7.88 %
Bodrogszerdahely 160 7.78 %
Bodrogszentes 152 7.39 %
Perbenyik 135 6.56 %
Battyán 130 6.32 %
Nagykövesd 107 5.20 %
Bacska 103 5.01 %
Örös 101 4.91 %
Lelesz 100 4.86 %
Zétény 97 4.72 %
Tiszacsernyő 93 4.52 %
Bély 91 4.42 %
Nagygéres 91 4.42 %
Szomotor 79 3.84 %
Borsi 78 3.79 %
Boly 74 3.60 %
Kiskövesd 69 3.35 %
Ladamóc 68 3.31 %
Bári 63 3.06 %
Bodrogszentmária 63 3.06 %
Rad 62 3.01 %
Kisdobra 48 2.33 %
Tőketerebes 47 2.28 %
Bodrogmező 47 2.28 %
Imreg 46 2.24 %
Véke 45 2.19 %
Ágcsernyő 45 2.19 %
Szürnyeg 34 1.65 %
Szőlőske 34 1.65 %
Csarnahó 30 1.46 %
Szolnocska 30 1.46 %
Szinyér 28 1.36 %
Zemplén 25 1.22 %
Újhely 21 1.02 %
Hardicsa 15 0.73 %
Bodrogszög 11 0.53 %
Gálszécs 9 0.44 %
Kistoronya 9 0.44 %
Kozma 6 0.29 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Garany 4 0.19 %
Lasztóc 3 0.15 %
Céke 2 0.10 %
Kolbáska 2 0.10 %
Kázmér 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Visnyó 2 0.10 %
Csörgő 2 0.10 %
Zemplénújfalu 2 0.10 %
Kasó 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Velejte 1 0.05 %
Bacskó 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kiszte 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Kisazar 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Magyarsas 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 21.49 %
Kistárkány 269 18.07 %
Kisgéres 269 18.07 %
Nagytárkány 216 14.51 %
Tiszacsernyő 156 10.48 %
Bély 98 6.58 %
Battyán 96 6.45 %
Bacska 92 6.18 %
Bodrogszerdahely 77 5.17 %
Perbenyik 71 4.77 %
Bodrogszentes 68 4.57 %
Lelesz 66 4.43 %
Nagykövesd 63 4.23 %
Borsi 58 3.90 %
Bári 50 3.36 %
Örös 49 3.29 %
Zétény 48 3.22 %
Boly 47 3.16 %
Ágcsernyő 45 3.02 %
Nagygéres 44 2.96 %
Kiskövesd 43 2.89 %
Szomotor 41 2.75 %
Ladamóc 38 2.55 %
Tőketerebes 35 2.35 %
Kisdobra 33 2.22 %
Rad 33 2.22 %
Bodrogmező 31 2.08 %
Véke 28 1.88 %
Bodrogszentmária 26 1.75 %
Imreg 20 1.34 %
Szolnocska 20 1.34 %
Szinyér 17 1.14 %
Zemplén 17 1.14 %
Csarnahó 16 1.07 %
Szőlőske 15 1.01 %
Újhely 11 0.74 %
Gálszécs 8 0.54 %
Bodrogszög 5 0.34 %
Magyarsas 5 0.34 %
Alsómihályi 5 0.34 %
Kistoronya 5 0.34 %
Parnó 4 0.27 %
Szürnyeg 4 0.27 %
Céke 4 0.27 %
Nagytoronya 3 0.20 %
Gercsely 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Szilvásújfalu 3 0.20 %
Szécsudvar 3 0.20 %
Kisazar 3 0.20 %
Nagyazar 2 0.13 %
Cselej 2 0.13 %
Pelejte 2 0.13 %
Hardicsa 2 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.13 %
Magyarizsép 2 0.13 %
Vécse 2 0.13 %
Bacskó 2 0.13 %
Velejte 2 0.13 %
Kazsó 1 0.07 %
Barancs 1 0.07 %
Garany 1 0.07 %
Lasztóc 1 0.07 %
Tarnóka 1 0.07 %
Nagyruszka 1 0.07 %
Szécskeresztúr 1 0.07 %
Zemplénújfalu 1 0.07 %
Kozma 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Legenye 1 0.07 %
Kasó 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 66.81 %
Gálszécs 406 59.10 %
Parnó 55 8.01 %
Szécskeresztúr 52 7.57 %
Vécse 48 6.99 %
Kozma 46 6.70 %
Dargó 39 5.68 %
Bodzásújlak 38 5.53 %
Alsómihályi 34 4.95 %
Kázmér 26 3.78 %
Kisazar 26 3.78 %
Bacskó 26 3.78 %
Királyhelmec 24 3.49 %
Nagyazar 21 3.06 %
Zebegnyő 21 3.06 %
Garany 21 3.06 %
Céke 20 2.91 %
Kereplye 20 2.91 %
Szécsudvar 19 2.77 %
Szilvásújfalu 18 2.62 %
Tarnóka 17 2.47 %
Magyarizsép 17 2.47 %
Velejte 16 2.33 %
Cselej 15 2.18 %
Csörgő 15 2.18 %
Hardicsa 14 2.04 %
Zemplénújfalu 12 1.75 %
Gerenda 12 1.75 %
Szürnyeg 12 1.75 %
Nagytoronya 11 1.60 %
Pelejte 11 1.60 %
Nagyruszka 11 1.60 %
Gercsely 11 1.60 %
Lasztóc 10 1.46 %
Visnyó 10 1.46 %
Barancs 9 1.31 %
Sztankóc 9 1.31 %
Szomotor 8 1.16 %
Újhely 8 1.16 %
Bodrogszerdahely 8 1.16 %
Tiszacsernyő 8 1.16 %
Battyán 7 1.02 %
Borsi 7 1.02 %
Ágcsernyő 7 1.02 %
Nagytárkány 6 0.87 %
Isztáncs 6 0.87 %
Szécsegres 6 0.87 %
Rad 5 0.73 %
Lelesz 5 0.73 %
Kisdobra 5 0.73 %
Biste 5 0.73 %
Perbenyik 4 0.58 %
Legenye 4 0.58 %
Kasó 4 0.58 %
Nagygéres 4 0.58 %
Kiszte 4 0.58 %
Magyarsas 4 0.58 %
Kolbáska 4 0.58 %
Imreg 4 0.58 %
Örös 3 0.44 %
Bacska 3 0.44 %
Bodrogszentes 3 0.44 %
Kazsó 2 0.29 %
Bély 1 0.15 %
Bodrogszög 1 0.15 %
Ladamóc 1 0.15 %
Kisgéres 1 0.15 %
Kistoronya 1 0.15 %
Bodrogszentmária 1 0.15 %
Véke 1 0.15 %
Kistárkány 1 0.15 %
Szinyér 1 0.15 %
Kiskövesd 1 0.15 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 4.37 %
Tiszacsernyő 150 2.91 %
Királyhelmec 123 2.39 %
Ágcsernyő 49 0.95 %
Bodrogszerdahely 32 0.62 %
Lelesz 30 0.58 %
Nagytárkány 30 0.58 %
Kisgéres 28 0.54 %
Tőketerebes 26 0.50 %
Bacska 25 0.49 %
Bély 22 0.43 %
Bodrogszentes 21 0.41 %
Imreg 18 0.35 %
Borsi 16 0.31 %
Örös 14 0.27 %
Perbenyik 14 0.27 %
Gálszécs 13 0.25 %
Szomotor 11 0.21 %
Kisdobra 11 0.21 %
Kistárkány 11 0.21 %
Kozma 10 0.19 %
Nagygéres 10 0.19 %
Vécse 8 0.16 %
Szolnocska 8 0.16 %
Rad 8 0.16 %
Kiskövesd 7 0.14 %
Véke 7 0.14 %
Bodzásújlak 7 0.14 %
Bodrogszentmária 7 0.14 %
Bodrogmező 6 0.12 %
Boly 6 0.12 %
Nagykövesd 6 0.12 %
Legenye 5 0.10 %
Zemplén 5 0.10 %
Gercsely 5 0.10 %
Garany 5 0.10 %
Kázmér 4 0.08 %
Szinyér 4 0.08 %
Szécsudvar 4 0.08 %
Barancs 4 0.08 %
Szőlőske 4 0.08 %
Bári 4 0.08 %
Alsómihályi 3 0.06 %
Csörgő 3 0.06 %
Ladamóc 3 0.06 %
Kisazar 2 0.04 %
Újhely 2 0.04 %
Dargó 2 0.04 %
Parnó 2 0.04 %
Bodrogszög 2 0.04 %
Magyarsas 2 0.04 %
Biste 2 0.04 %
Szürnyeg 2 0.04 %
Nagyazar 2 0.04 %
Nagytoronya 2 0.04 %
Kazsó 1 0.02 %
Isztáncs 1 0.02 %
Sztankóc 1 0.02 %
Magyarizsép 1 0.02 %
Kiszte 1 0.02 %
Céke 1 0.02 %
Bacskó 1 0.02 %
Szilvásújfalu 1 0.02 %
Zétény 1 0.02 %
Szécskeresztúr 1 0.02 %
Csarnahó 1 0.02 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 14.32 %
Gálszécs 23 1.81 %
Vécse 17 1.34 %
Velejte 12 0.94 %
Kasó 10 0.79 %
Zemplénújfalu 9 0.71 %
Királyhelmec 9 0.71 %
Hardicsa 8 0.63 %
Parnó 7 0.55 %
Isztáncs 7 0.55 %
Lasztóc 6 0.47 %
Magyarsas 6 0.47 %
Szécsudvar 6 0.47 %
Céke 6 0.47 %
Magyarizsép 6 0.47 %
Kazsó 5 0.39 %
Bodrogszerdahely 5 0.39 %
Kozma 5 0.39 %
Szilvásújfalu 5 0.39 %
Ágcsernyő 5 0.39 %
Lelesz 5 0.39 %
Alsómihályi 5 0.39 %
Kiszte 4 0.31 %
Gercsely 4 0.31 %
Tiszacsernyő 4 0.31 %
Bodzásújlak 4 0.31 %
Garany 4 0.31 %
Újhely 4 0.31 %
Rad 4 0.31 %
Legenye 3 0.24 %
Kistárkány 3 0.24 %
Szürnyeg 3 0.24 %
Nagytoronya 3 0.24 %
Nagyazar 3 0.24 %
Nagygéres 3 0.24 %
Battyán 3 0.24 %
Bacskó 3 0.24 %
Nagykövesd 2 0.16 %
Bári 2 0.16 %
Dargó 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Zebegnyő 2 0.16 %
Szécsegres 2 0.16 %
Biste 2 0.16 %
Boly 2 0.16 %
Nagyruszka 2 0.16 %
Szécskeresztúr 2 0.16 %
Pelejte 2 0.16 %
Csörgő 2 0.16 %
Kázmér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Bacska 1 0.08 %
Bély 1 0.08 %
Borsi 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Kolbáska 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Cselej 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Nagytárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 5.79 %
Szőlőske 90 3.95 %
Borsi 88 3.86 %
Királyhelmec 77 3.38 %
Bodrogszerdahely 75 3.29 %
Szomotor 45 1.97 %
Tiszacsernyő 44 1.93 %
Gálszécs 38 1.67 %
Battyán 33 1.45 %
Kisgéres 27 1.18 %
Ladamóc 24 1.05 %
Lelesz 22 0.97 %
Nagytárkány 20 0.88 %
Perbenyik 15 0.66 %
Kiskövesd 15 0.66 %
Bodrogszentes 15 0.66 %
Bély 15 0.66 %
Bodrogszentmária 15 0.66 %
Újhely 14 0.61 %
Bári 14 0.61 %
Céke 12 0.53 %
Kistárkány 12 0.53 %
Kistoronya 11 0.48 %
Csörgő 11 0.48 %
Nagykövesd 10 0.44 %
Bodzásújlak 10 0.44 %
Örös 9 0.39 %
Véke 9 0.39 %
Pelejte 8 0.35 %
Szécskeresztúr 8 0.35 %
Zemplén 7 0.31 %
Imreg 7 0.31 %
Alsómihályi 7 0.31 %
Bacska 7 0.31 %
Legenye 6 0.26 %
Magyarsas 6 0.26 %
Kozma 6 0.26 %
Vécse 6 0.26 %
Hardicsa 6 0.26 %
Rad 6 0.26 %
Dargó 5 0.22 %
Boly 5 0.22 %
Bacskó 5 0.22 %
Garany 5 0.22 %
Ágcsernyő 5 0.22 %
Parnó 5 0.22 %
Zemplénújfalu 4 0.18 %
Szolnocska 4 0.18 %
Zétény 4 0.18 %
Lasztóc 4 0.18 %
Csarnahó 4 0.18 %
Velejte 3 0.13 %
Szécsegres 3 0.13 %
Nagyruszka 3 0.13 %
Bodrogmező 3 0.13 %
Kolbáska 3 0.13 %
Gercsely 3 0.13 %
Kisdobra 3 0.13 %
Szécsudvar 3 0.13 %
Szürnyeg 3 0.13 %
Kiszte 3 0.13 %
Kázmér 3 0.13 %
Nagygéres 3 0.13 %
Magyarizsép 3 0.13 %
Gerenda 2 0.09 %
Biste 2 0.09 %
Nagytoronya 2 0.09 %
Szinyér 2 0.09 %
Bodrogszög 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Nagyazar 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 14.97 %
Gálszécs 72 7.70 %
Parnó 20 2.14 %
Kozma 18 1.93 %
Alsómihályi 18 1.93 %
Garany 18 1.93 %
Bacskó 14 1.50 %
Magyarizsép 11 1.18 %
Királyhelmec 11 1.18 %
Lasztóc 10 1.07 %
Tiszacsernyő 9 0.96 %
Bodzásújlak 9 0.96 %
Hardicsa 9 0.96 %
Dargó 9 0.96 %
Kisazar 7 0.75 %
Vécse 7 0.75 %
Szécsudvar 7 0.75 %
Legenye 7 0.75 %
Kiszte 6 0.64 %
Nagyazar 6 0.64 %
Szécskeresztúr 6 0.64 %
Nagytoronya 5 0.53 %
Nagytárkány 5 0.53 %
Magyarsas 5 0.53 %
Szürnyeg 5 0.53 %
Zemplénújfalu 4 0.43 %
Újhely 4 0.43 %
Kázmér 4 0.43 %
Szilvásújfalu 4 0.43 %
Céke 3 0.32 %
Velejte 3 0.32 %
Nagygéres 3 0.32 %
Kasó 3 0.32 %
Zebegnyő 3 0.32 %
Bély 3 0.32 %
Lelesz 3 0.32 %
Tarnóka 3 0.32 %
Bodrogszentes 3 0.32 %
Véke 3 0.32 %
Csörgő 3 0.32 %
Szécsegres 3 0.32 %
Szomotor 3 0.32 %
Isztáncs 3 0.32 %
Bodrogszerdahely 3 0.32 %
Szőlőske 2 0.21 %
Nagyruszka 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Pelejte 2 0.21 %
Borsi 2 0.21 %
Nagykövesd 2 0.21 %
Bodrogszentmária 2 0.21 %
Visnyó 2 0.21 %
Battyán 2 0.21 %
Kisgéres 2 0.21 %
Szolnocska 2 0.21 %
Barancs 2 0.21 %
Kolbáska 2 0.21 %
Sztankóc 2 0.21 %
Örös 2 0.21 %
Gercsely 2 0.21 %
Kiskövesd 2 0.21 %
Rad 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Bodrogmező 1 0.11 %
Kistárkány 1 0.11 %
Ágcsernyő 1 0.11 %
Ladamóc 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 43.92 %
Tőketerebes 297 38.82 %
Kisazar 94 12.29 %
Szécskeresztúr 87 11.37 %
Dargó 78 10.20 %
Nagyazar 53 6.93 %
Kereplye 48 6.27 %
Vécse 39 5.10 %
Parnó 35 4.58 %
Kozma 33 4.31 %
Zebegnyő 28 3.66 %
Alsómihályi 25 3.27 %
Bacskó 21 2.75 %
Tarnóka 20 2.61 %
Bodzásújlak 19 2.48 %
Sztankóc 19 2.48 %
Magyarsas 17 2.22 %
Magyarizsép 17 2.22 %
Hardicsa 17 2.22 %
Szilvásújfalu 17 2.22 %
Cselej 17 2.22 %
Csörgő 16 2.09 %
Garany 16 2.09 %
Szécsudvar 16 2.09 %
Királyhelmec 15 1.96 %
Velejte 14 1.83 %
Gerenda 13 1.70 %
Nagyruszka 12 1.57 %
Céke 12 1.57 %
Visnyó 11 1.44 %
Lasztóc 10 1.31 %
Bodrogszerdahely 9 1.18 %
Pelejte 9 1.18 %
Nagytoronya 9 1.18 %
Kázmér 9 1.18 %
Tiszacsernyő 9 1.18 %
Barancs 8 1.05 %
Kiszte 8 1.05 %
Lelesz 8 1.05 %
Isztáncs 7 0.92 %
Nagytárkány 7 0.92 %
Kolbáska 7 0.92 %
Véke 7 0.92 %
Zemplénújfalu 7 0.92 %
Gercsely 6 0.78 %
Szomotor 6 0.78 %
Nagygéres 6 0.78 %
Újhely 5 0.65 %
Bodrogszentmária 5 0.65 %
Biste 5 0.65 %
Legenye 5 0.65 %
Battyán 5 0.65 %
Szécsegres 5 0.65 %
Ágcsernyő 4 0.52 %
Borsi 4 0.52 %
Perbenyik 4 0.52 %
Szürnyeg 3 0.39 %
Bodrogmező 3 0.39 %
Imreg 3 0.39 %
Bély 3 0.39 %
Bodrogszentes 3 0.39 %
Bacska 2 0.26 %
Bári 2 0.26 %
Nagykövesd 2 0.26 %
Rad 2 0.26 %
Kistoronya 2 0.26 %
Kasó 2 0.26 %
Kistárkány 2 0.26 %
Kisgéres 2 0.26 %
Zétény 1 0.13 %
Kazsó 1 0.13 %
Ladamóc 1 0.13 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 5.64 %
Bély 80 3.11 %
Királyhelmec 70 2.72 %
Gálszécs 57 2.22 %
Tiszacsernyő 56 2.18 %
Kisgéres 31 1.21 %
Battyán 29 1.13 %
Nagytárkány 25 0.97 %
Kistárkány 21 0.82 %
Alsómihályi 20 0.78 %
Kozma 19 0.74 %
Borsi 17 0.66 %
Bodrogszerdahely 17 0.66 %
Véke 17 0.66 %
Nagygéres 14 0.54 %
Szomotor 14 0.54 %
Csörgő 13 0.51 %
Lelesz 13 0.51 %
Kisdobra 12 0.47 %
Bodzásújlak 12 0.47 %
Szécskeresztúr 12 0.47 %
Parnó 11 0.43 %
Céke 11 0.43 %
Hardicsa 11 0.43 %
Dargó 9 0.35 %
Szilvásújfalu 8 0.31 %
Velejte 8 0.31 %
Bodrogszentes 8 0.31 %
Lasztóc 7 0.27 %
Bacskó 7 0.27 %
Ágcsernyő 7 0.27 %
Imreg 6 0.23 %
Bodrogszentmária 6 0.23 %
Kolbáska 6 0.23 %
Zétény 6 0.23 %
Perbenyik 6 0.23 %
Gercsely 6 0.23 %
Örös 6 0.23 %
Garany 6 0.23 %
Nagytoronya 6 0.23 %
Biste 5 0.19 %
Szőlőske 5 0.19 %
Nagyazar 5 0.19 %
Kázmér 5 0.19 %
Bodrogszög 5 0.19 %
Magyarsas 5 0.19 %
Zemplénújfalu 5 0.19 %
Isztáncs 5 0.19 %
Magyarizsép 5 0.19 %
Szolnocska 4 0.16 %
Nagykövesd 4 0.16 %
Legenye 4 0.16 %
Vécse 4 0.16 %
Bacska 4 0.16 %
Zebegnyő 4 0.16 %
Gerenda 4 0.16 %
Kisazar 4 0.16 %
Bodrogmező 3 0.12 %
Kiskövesd 3 0.12 %
Rad 3 0.12 %
Szürnyeg 3 0.12 %
Boly 3 0.12 %
Újhely 3 0.12 %
Ladamóc 3 0.12 %
Szécsudvar 3 0.12 %
Pelejte 3 0.12 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bári 2 0.08 %
Cselej 2 0.08 %
Kereplye 2 0.08 %
Barancs 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 80.50 %
Vécse 74 6.22 %
Gálszécs 68 5.71 %
Garany 58 4.87 %
Nagyruszka 46 3.87 %
Hardicsa 33 2.77 %
Alsómihályi 33 2.77 %
Bodzásújlak 31 2.61 %
Parnó 31 2.61 %
Céke 28 2.35 %
Zemplénújfalu 26 2.18 %
Kozma 24 2.02 %
Velejte 21 1.76 %
Kiszte 18 1.51 %
Királyhelmec 17 1.43 %
Gercsely 17 1.43 %
Magyarizsép 16 1.34 %
Pelejte 15 1.26 %
Imreg 15 1.26 %
Kasó 15 1.26 %
Magyarsas 14 1.18 %
Szürnyeg 14 1.18 %
Kázmér 13 1.09 %
Isztáncs 13 1.09 %
Kisazar 12 1.01 %
Legenye 11 0.92 %
Barancs 11 0.92 %
Csörgő 10 0.84 %
Szécsegres 9 0.76 %
Biste 9 0.76 %
Kolbáska 9 0.76 %
Bodrogszerdahely 9 0.76 %
Szécskeresztúr 9 0.76 %
Dargó 9 0.76 %
Lasztóc 8 0.67 %
Lelesz 8 0.67 %
Tiszacsernyő 7 0.59 %
Gerenda 7 0.59 %
Szécsudvar 7 0.59 %
Kisgéres 7 0.59 %
Nagytoronya 6 0.50 %
Bacskó 6 0.50 %
Bári 6 0.50 %
Bély 6 0.50 %
Szilvásújfalu 6 0.50 %
Bacska 5 0.42 %
Kazsó 5 0.42 %
Borsi 5 0.42 %
Tarnóka 5 0.42 %
Ladamóc 4 0.34 %
Ágcsernyő 4 0.34 %
Újhely 4 0.34 %
Kistoronya 4 0.34 %
Nagyazar 3 0.25 %
Nagykövesd 3 0.25 %
Szomotor 3 0.25 %
Zétény 2 0.17 %
Battyán 2 0.17 %
Cselej 2 0.17 %
Rad 2 0.17 %
Kereplye 2 0.17 %
Nagytárkány 2 0.17 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Zebegnyő 1 0.08 %
Örös 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Kisdobra 1 0.08 %
Nagygéres 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 60.44 %
Gálszécs 71 5.35 %
Garany 42 3.17 %
Vécse 38 2.86 %
Hardicsa 35 2.64 %
Bodzásújlak 31 2.34 %
Kiszte 29 2.19 %
Zemplénújfalu 27 2.03 %
Parnó 24 1.81 %
Kozma 22 1.66 %
Pelejte 21 1.58 %
Magyarsas 19 1.43 %
Alsómihályi 18 1.36 %
Velejte 17 1.28 %
Céke 17 1.28 %
Nagyruszka 14 1.06 %
Cselej 14 1.06 %
Szilvásújfalu 14 1.06 %
Szécskeresztúr 13 0.98 %
Királyhelmec 13 0.98 %
Imreg 13 0.98 %
Kazsó 12 0.90 %
Kázmér 11 0.83 %
Csörgő 11 0.83 %
Dargó 10 0.75 %
Gercsely 10 0.75 %
Isztáncs 10 0.75 %
Szomotor 9 0.68 %
Tiszacsernyő 9 0.68 %
Szécsegres 8 0.60 %
Újhely 8 0.60 %
Bodrogszerdahely 8 0.60 %
Kolbáska 8 0.60 %
Borsi 8 0.60 %
Legenye 8 0.60 %
Szürnyeg 6 0.45 %
Nagytoronya 6 0.45 %
Kistoronya 6 0.45 %
Barancs 6 0.45 %
Zebegnyő 5 0.38 %
Magyarizsép 5 0.38 %
Bári 5 0.38 %
Nagytárkány 5 0.38 %
Gerenda 5 0.38 %
Szécsudvar 5 0.38 %
Kisazar 4 0.30 %
Kistárkány 4 0.30 %
Kasó 4 0.30 %
Lasztóc 4 0.30 %
Lelesz 4 0.30 %
Battyán 4 0.30 %
Kiskövesd 3 0.23 %
Bacskó 3 0.23 %
Kereplye 3 0.23 %
Nagyazar 3 0.23 %
Rad 3 0.23 %
Biste 3 0.23 %
Tarnóka 3 0.23 %
Kisgéres 3 0.23 %
Csarnahó 2 0.15 %
Ágcsernyő 2 0.15 %
Perbenyik 2 0.15 %
Nagygéres 2 0.15 %
Visnyó 2 0.15 %
Véke 2 0.15 %
Kisdobra 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Szinyér 1 0.08 %
Zétény 1 0.08 %
Örös 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 29.06 %
Szomotor 164 5.92 %
Tiszacsernyő 163 5.88 %
Tőketerebes 154 5.56 %
Lelesz 113 4.08 %
Bodrogszerdahely 108 3.90 %
Bodrogszentmária 108 3.90 %
Zétény 106 3.83 %
Ágcsernyő 99 3.57 %
Kisgéres 84 3.03 %
Bély 79 2.85 %
Bodrogszentes 78 2.82 %
Kistárkány 76 2.74 %
Magyarsas 75 2.71 %
Perbenyik 74 2.67 %
Kisdobra 64 2.31 %
Nagytárkány 64 2.31 %
Nagygéres 59 2.13 %
Rad 51 1.84 %
Véke 45 1.62 %
Battyán 45 1.62 %
Borsi 44 1.59 %
Boly 41 1.48 %
Ladamóc 40 1.44 %
Garany 33 1.19 %
Nagykövesd 33 1.19 %
Örös 32 1.16 %
Bári 31 1.12 %
Szürnyeg 30 1.08 %
Bodrogmező 27 0.97 %
Imreg 25 0.90 %
Céke 22 0.79 %
Gálszécs 22 0.79 %
Bacska 21 0.76 %
Kiskövesd 20 0.72 %
Csarnahó 19 0.69 %
Csörgő 19 0.69 %
Szolnocska 17 0.61 %
Zemplén 17 0.61 %
Parnó 17 0.61 %
Szinyér 14 0.51 %
Szőlőske 13 0.47 %
Újhely 13 0.47 %
Velejte 11 0.40 %
Hardicsa 10 0.36 %
Bacskó 10 0.36 %
Pelejte 8 0.29 %
Bodrogszög 8 0.29 %
Gercsely 7 0.25 %
Nagytoronya 7 0.25 %
Kistoronya 6 0.22 %
Nagyruszka 6 0.22 %
Zemplénújfalu 6 0.22 %
Kolbáska 6 0.22 %
Cselej 5 0.18 %
Legenye 4 0.14 %
Szilvásújfalu 4 0.14 %
Kázmér 4 0.14 %
Magyarizsép 3 0.11 %
Alsómihályi 3 0.11 %
Kiszte 3 0.11 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 22.21 %
Bodrogszentes 167 16.78 %
Tőketerebes 156 15.68 %
Kisgéres 69 6.93 %
Rad 50 5.03 %
Tiszacsernyő 46 4.62 %
Lelesz 45 4.52 %
Bodrogszerdahely 43 4.32 %
Gálszécs 41 4.12 %
Bacska 32 3.22 %
Zétény 32 3.22 %
Szomotor 32 3.22 %
Bodrogszentmária 31 3.12 %
Battyán 31 3.12 %
Perbenyik 31 3.12 %
Bély 30 3.02 %
Boly 27 2.71 %
Szolnocska 25 2.51 %
Kisdobra 22 2.21 %
Nagytárkány 22 2.21 %
Szilvásújfalu 21 2.11 %
Véke 21 2.11 %
Kistárkány 21 2.11 %
Garany 20 2.01 %
Borsi 19 1.91 %
Nagykövesd 19 1.91 %
Nagygéres 18 1.81 %
Kiskövesd 18 1.81 %
Örös 17 1.71 %
Ágcsernyő 16 1.61 %
Vécse 15 1.51 %
Szinyér 15 1.51 %
Bodrogmező 14 1.41 %
Kozma 14 1.41 %
Magyarizsép 14 1.41 %
Hardicsa 11 1.11 %
Szőlőske 10 1.01 %
Alsómihályi 10 1.01 %
Ladamóc 10 1.01 %
Lasztóc 10 1.01 %
Imreg 9 0.90 %
Bodzásújlak 7 0.70 %
Nagyazar 7 0.70 %
Szürnyeg 7 0.70 %
Újhely 7 0.70 %
Szécskeresztúr 7 0.70 %
Zemplénújfalu 6 0.60 %
Barancs 6 0.60 %
Magyarsas 5 0.50 %
Szécsegres 5 0.50 %
Céke 5 0.50 %
Zemplén 5 0.50 %
Csörgő 5 0.50 %
Gercsely 5 0.50 %
Nagytoronya 5 0.50 %
Bodrogszög 5 0.50 %
Csarnahó 4 0.40 %
Bári 4 0.40 %
Cselej 4 0.40 %
Kolbáska 4 0.40 %
Nagyruszka 4 0.40 %
Szécsudvar 3 0.30 %
Visnyó 3 0.30 %
Bacskó 3 0.30 %
Legenye 2 0.20 %
Velejte 2 0.20 %
Kazsó 2 0.20 %
Kázmér 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Kasó 2 0.20 %
Parnó 2 0.20 %
Isztáncs 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Dargó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 19.42 %
Kisgéres 184 8.93 %
Nagytárkány 96 4.66 %
Kistárkány 80 3.88 %
Bodrogszerdahely 79 3.83 %
Bacska 69 3.35 %
Perbenyik 67 3.25 %
Borsi 63 3.06 %
Battyán 63 3.06 %
Bodrogszentmária 62 3.01 %
Ladamóc 58 2.82 %
Nagykövesd 56 2.72 %
Zétény 53 2.57 %
Bély 53 2.57 %
Bári 51 2.48 %
Boly 47 2.28 %
Lelesz 47 2.28 %
Rad 46 2.23 %
Tiszacsernyő 44 2.14 %
Szomotor 42 2.04 %
Bodrogszentes 39 1.89 %
Nagygéres 38 1.84 %
Örös 37 1.80 %
Imreg 33 1.60 %
Bodrogmező 29 1.41 %
Kiskövesd 27 1.31 %
Tőketerebes 26 1.26 %
Kisdobra 25 1.21 %
Szőlőske 25 1.21 %
Ágcsernyő 23 1.12 %
Véke 22 1.07 %
Csarnahó 20 0.97 %
Szolnocska 17 0.83 %
Zemplén 17 0.83 %
Szinyér 17 0.83 %
Újhely 11 0.53 %
Bodrogszög 6 0.29 %
Gálszécs 6 0.29 %
Garany 5 0.24 %
Isztáncs 5 0.24 %
Céke 3 0.15 %
Alsómihályi 3 0.15 %
Hardicsa 3 0.15 %
Kistoronya 3 0.15 %
Barancs 2 0.10 %
Kozma 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 5.63 %
Gálszécs 37 1.50 %
Vécse 13 0.53 %
Parnó 11 0.45 %
Tiszacsernyő 10 0.41 %
Királyhelmec 10 0.41 %
Bacskó 9 0.36 %
Kozma 9 0.36 %
Céke 8 0.32 %
Alsómihályi 7 0.28 %
Garany 7 0.28 %
Szécskeresztúr 5 0.20 %
Bodzásújlak 5 0.20 %
Borsi 5 0.20 %
Hardicsa 5 0.20 %
Magyarsas 5 0.20 %
Zemplénújfalu 5 0.20 %
Nagyruszka 4 0.16 %
Kolbáska 4 0.16 %
Rad 4 0.16 %
Kisgéres 4 0.16 %
Nagyazar 4 0.16 %
Kistárkány 4 0.16 %
Tarnóka 4 0.16 %
Pelejte 4 0.16 %
Sztankóc 4 0.16 %
Bodrogszerdahely 4 0.16 %
Ágcsernyő 3 0.12 %
Lelesz 3 0.12 %
Bodrogszentes 3 0.12 %
Nagytoronya 3 0.12 %
Kázmér 3 0.12 %
Dargó 3 0.12 %
Lasztóc 3 0.12 %
Véke 3 0.12 %
Cselej 3 0.12 %
Battyán 3 0.12 %
Bacska 3 0.12 %
Kasó 3 0.12 %
Bély 2 0.08 %
Gercsely 2 0.08 %
Gerenda 2 0.08 %
Bodrogszentmária 2 0.08 %
Magyarizsép 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Kisdobra 2 0.08 %
Szécsudvar 2 0.08 %
Barancs 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Szomotor 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Szürnyeg 2 0.08 %
Szilvásújfalu 2 0.08 %
Nagygéres 1 0.04 %
Kiskövesd 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Szőlőske 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Csarnahó 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Imreg 1 0.04 %
Bári 1 0.04 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 116.94 %
Gálszécs 160 26.58 %
Céke 120 19.93 %
Magyarsas 101 16.78 %
Királyhelmec 87 14.45 %
Parnó 79 13.12 %
Szilvásújfalu 77 12.79 %
Bacskó 69 11.46 %
Borsi 66 10.96 %
Bodzásújlak 65 10.80 %
Magyarizsép 64 10.63 %
Szürnyeg 61 10.13 %
Lasztóc 59 9.80 %
Hardicsa 58 9.63 %
Kolbáska 55 9.14 %
Vécse 54 8.97 %
Garany 52 8.64 %
Kozma 50 8.31 %
Zemplénújfalu 48 7.97 %
Szécskeresztúr 39 6.48 %
Nagyruszka 36 5.98 %
Tiszacsernyő 35 5.81 %
Csörgő 34 5.65 %
Imreg 34 5.65 %
Kiszte 33 5.48 %
Kisazar 32 5.32 %
Bodrogszerdahely 32 5.32 %
Alsómihályi 32 5.32 %
Velejte 27 4.49 %
Szécsudvar 25 4.15 %
Nagytoronya 23 3.82 %
Dargó 23 3.82 %
Gercsely 21 3.49 %
Barancs 20 3.32 %
Pelejte 20 3.32 %
Nagyazar 20 3.32 %
Bodrogszentes 20 3.32 %
Kázmér 19 3.16 %
Kisdobra 19 3.16 %
Cselej 18 2.99 %
Bári 16 2.66 %
Szomotor 16 2.66 %
Kasó 15 2.49 %
Újhely 15 2.49 %
Kereplye 15 2.49 %
Szőlőske 15 2.49 %
Bodrogmező 14 2.33 %
Perbenyik 14 2.33 %
Csarnahó 14 2.33 %
Bodrogszentmária 14 2.33 %
Visnyó 14 2.33 %
Lelesz 14 2.33 %
Bély 13 2.16 %
Kistoronya 13 2.16 %
Szolnocska 11 1.83 %
Biste 11 1.83 %
Kazsó 10 1.66 %
Isztáncs 9 1.50 %
Szécsegres 9 1.50 %
Nagytárkány 9 1.50 %
Kisgéres 8 1.33 %
Kiskövesd 7 1.16 %
Legenye 7 1.16 %
Gerenda 7 1.16 %
Battyán 6 1.00 %
Bodrogszög 6 1.00 %
Kistárkány 5 0.83 %
Ágcsernyő 5 0.83 %
Zemplén 5 0.83 %
Zebegnyő 5 0.83 %
Ladamóc 5 0.83 %
Zétény 5 0.83 %
Véke 4 0.66 %
Boly 4 0.66 %
Rad 4 0.66 %
Nagygéres 3 0.50 %
Örös 2 0.33 %
Nagykövesd 2 0.33 %
Sztankóc 2 0.33 %
Szinyér 1 0.17 %
Tarnóka 1 0.17 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 159.49 %
Tőketerebes 250 80.39 %
Szécskeresztúr 96 30.87 %
Nagyazar 39 12.54 %
Parnó 36 11.58 %
Kisazar 32 10.29 %
Vécse 30 9.65 %
Bacskó 27 8.68 %
Dargó 27 8.68 %
Tarnóka 23 7.40 %
Nagyruszka 21 6.75 %
Kozma 18 5.79 %
Cselej 17 5.47 %
Alsómihályi 16 5.14 %
Garany 16 5.14 %
Zebegnyő 14 4.50 %
Királyhelmec 13 4.18 %
Magyarizsép 13 4.18 %
Gerenda 12 3.86 %
Szécsudvar 12 3.86 %
Hardicsa 11 3.54 %
Velejte 11 3.54 %
Visnyó 10 3.22 %
Pelejte 10 3.22 %
Szilvásújfalu 10 3.22 %
Szécsegres 9 2.89 %
Kolbáska 9 2.89 %
Zemplénújfalu 8 2.57 %
Kereplye 7 2.25 %
Csörgő 7 2.25 %
Barancs 6 1.93 %
Nagytárkány 5 1.61 %
Tiszacsernyő 5 1.61 %
Kázmér 5 1.61 %
Lasztóc 5 1.61 %
Szürnyeg 4 1.29 %
Céke 4 1.29 %
Nagytoronya 4 1.29 %
Bodrogszerdahely 4 1.29 %
Kiszte 4 1.29 %
Sztankóc 4 1.29 %
Magyarsas 4 1.29 %
Isztáncs 3 0.96 %
Battyán 3 0.96 %
Bodzásújlak 3 0.96 %
Nagygéres 3 0.96 %
Szomotor 3 0.96 %
Véke 3 0.96 %
Legenye 3 0.96 %
Kazsó 2 0.64 %
Gercsely 2 0.64 %
Bély 2 0.64 %
Biste 2 0.64 %
Kistárkány 2 0.64 %
Lelesz 1 0.32 %
Boly 1 0.32 %
Bodrogszög 1 0.32 %
Perbenyik 1 0.32 %
Kiskövesd 1 0.32 %
Zemplén 1 0.32 %
Bodrogszentmária 1 0.32 %
Imreg 1 0.32 %
Ágcsernyő 1 0.32 %
Újhely 1 0.32 %
Bári 1 0.32 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 41.05 %
Tiszacsernyő 290 10.61 %
Lelesz 181 6.62 %
Szomotor 154 5.63 %
Nagytárkány 137 5.01 %
Bély 126 4.61 %
Bodrogszerdahely 121 4.43 %
Kisgéres 116 4.24 %
Kistárkány 115 4.21 %
Perbenyik 91 3.33 %
Zétény 87 3.18 %
Bodrogszentes 84 3.07 %
Kisdobra 79 2.89 %
Nagygéres 77 2.82 %
Bodrogszentmária 76 2.78 %
Battyán 69 2.52 %
Örös 60 2.20 %
Tőketerebes 60 2.20 %
Borsi 55 2.01 %
Rad 52 1.90 %
Nagykövesd 49 1.79 %
Bacska 49 1.79 %
Ágcsernyő 46 1.68 %
Boly 44 1.61 %
Zemplén 41 1.50 %
Véke 37 1.35 %
Bodrogmező 31 1.13 %
Ladamóc 28 1.02 %
Bári 25 0.91 %
Kiskövesd 25 0.91 %
Csarnahó 22 0.80 %
Szinyér 19 0.70 %
Szolnocska 18 0.66 %
Imreg 18 0.66 %
Szőlőske 16 0.59 %
Vécse 14 0.51 %
Újhely 13 0.48 %
Bodrogszög 10 0.37 %
Gálszécs 10 0.37 %
Alsómihályi 9 0.33 %
Kistoronya 6 0.22 %
Gercsely 5 0.18 %
Kázmér 5 0.18 %
Pelejte 5 0.18 %
Csörgő 5 0.18 %
Lasztóc 5 0.18 %
Kereplye 5 0.18 %
Legenye 5 0.18 %
Velejte 5 0.18 %
Szécsudvar 4 0.15 %
Kozma 4 0.15 %
Szürnyeg 4 0.15 %
Hardicsa 4 0.15 %
Nagytoronya 4 0.15 %
Szilvásújfalu 3 0.11 %
Kolbáska 3 0.11 %
Nagyruszka 3 0.11 %
Céke 3 0.11 %
Szécskeresztúr 3 0.11 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Garany 2 0.07 %
Biste 2 0.07 %
Zebegnyő 2 0.07 %
Barancs 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Dargó 2 0.07 %
Bacskó 1 0.04 %
Nagyazar 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 102.93 %
Parnó 237 86.81 %
Gálszécs 90 32.97 %
Bacskó 60 21.98 %
Magyarsas 57 20.88 %
Kozma 34 12.45 %
Magyarizsép 32 11.72 %
Kolbáska 27 9.89 %
Alsómihályi 24 8.79 %
Dargó 24 8.79 %
Vécse 22 8.06 %
Hardicsa 22 8.06 %
Garany 22 8.06 %
Szécskeresztúr 21 7.69 %
Szécsudvar 21 7.69 %
Bodzásújlak 19 6.96 %
Kiszte 18 6.59 %
Visnyó 17 6.23 %
Királyhelmec 16 5.86 %
Csörgő 16 5.86 %
Zemplénújfalu 14 5.13 %
Zebegnyő 14 5.13 %
Nagytoronya 14 5.13 %
Céke 13 4.76 %
Gerenda 11 4.03 %
Barancs 11 4.03 %
Lasztóc 11 4.03 %
Kisazar 10 3.66 %
Nagyruszka 9 3.30 %
Kasó 8 2.93 %
Cselej 8 2.93 %
Kereplye 8 2.93 %
Kázmér 8 2.93 %
Gercsely 7 2.56 %
Bodrogszerdahely 6 2.20 %
Tiszacsernyő 6 2.20 %
Biste 6 2.20 %