SK
RA
.....

Tornalja

Város

címer zászló
3437 98% magyar 1910
4331 58% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos magyar megjelölés:
Tornalja
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tornaľa
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Más földrajzi nevek:
Almás-völgy, Beje, Betekintspuszta, Cselény-erdő, Foglalás, (Foglaláspuszta), Hallás-völgy, Kis Cselény-erdő, ...
Koordináták:
48.42250824, 20.32255936
Terület:
57,76 km2
Rang:
város
Népesség:
7310
Tszf. magasság:
182 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98201
Település kód:
515612
Szervezeti azonosító:
319091
Adóazonosító:

A város a Gömöri-medence keleti részén, a Putnoki-dombság nyugati lábánál, a Sajó bal partján fekszik, Rimaszombattól 27 km-re keletre, Bánrévétől 15 km-re északra, Rozsnyótól 33 km-re délnyugatra, Nagyrőcétől 39 km-re délkeletre. Tornalja közelében ömlik a Turóc-patak a Sajóba. Fontos közlekedési csomópont, a 16-os (2015-ig 50-es) országos főútvonal (Rimaszombat-Rozsnyó szakasz) itt csatlakozik a Sajó völgyében haladó, Bánrévét Rozsnyón át Popráddal összekötő 67-es úthoz, az 532-es út Jolsva (28 km) és Nagyrőce felé teremt összeköttetést. Mellékút köti össze a szomszédos Sajógömörrel (3,5 km). A várost érinti a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal is (megállóhely). Tornalja mára teljesen egybeépült Sajókirályival, a szintén hozzácsatolt, de különálló Beje a belvárostól 2 km-re nyugatra, Sajószárnya pedig 2 km-re északra fekszik. Tornalja határának mintegy felét a Putnoki-dombság nyugati, erdővel borított dombvidéke foglalja el, ettől nyugatra a Sajó völgyében összpontosul csaknem a teljes lakosság. Délről Méhi, Sajólenke és Hubó, keletről Szuhafő és Aggtelek, nyugatról Oldalfala, Zsór és Otrokócs, északról pedig Sajógömör, Gömörpanyit, Csoltó, Gömörhosszúszó (rövid szakaszon) és Kecső községekkel határos. Keleti határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó város. 1920-ig nagyközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásának székhelye (1853-tól) volt. 1871-től nagyközségi rangot viselt. Csehszlovákiához csatolása után is járásszékhely maradt 1960-ig, ekkor a Rimaszombati járáshoz csatolták, majd 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz került. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhot (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). 1960-ban városi rangot kapott. 1964-ben Sajókirályi, 1971-ben pedig Beje és Sajószárnya községeket is a városhoz csatolták. Tornalja 4 kataszteri területre oszlik: Tornalja (42,80 km² - magába foglalja Tornalja és Sajókirályi volt községek területét), Beje (7,51 km²), Sajószárnya (5,74 km²) és a korábban Sajószárnya község exklávéjának számító Vasas (3,01 km²) katasztere. 1910-38-hoz képest Sajószárnya területe változatlan, Beje területe minimális mértékben nőtt (6,19 km²-ről 6,22 km²-re), Sajókirályi és Tornalja területe pedig 42,64 km²-ről 42,80 km²-re nőtt, összességében a város területe (mai határai közt) 57,58 km²-ről 57,76 km²-re gyarapodott.

Népesség

Tornaljának 1910-ben 2033 (a ma hozzá tartozó településekkel együtt 3494), 1921-ben 2195 (3682), 1938-ban pedig 3255 (4952) túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1944-ben a lakosságának mintegy egyötödét alkotó zsidó közösséget koncentrációs táborba hurcolták, majd 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették és magyarországi szlovákokat telepítettek ide. Az államszocializmus évtizedeiben történt ipartelepítés és lakótelepépítés során kistérségi központként népessége kétharmadával nőtt (1938-1991 között). 1991-ben érte el népességének maximumát, ekkor 8185 lakosa volt, 1991-2001 között a népesség stagnálása jellemző, 2001-2011 között azonban már 8,1 %-os csökkenés figyelhető meg (8169 főről 7509-re). Magyar többségét napjainkig megőrizte, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 67,8 %-ról 57,7 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 27,7 %-ról 30,1 %-ra nőtt. 2011-ben a lakosság 4,4 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, nem nyilatkozott nemzetiségéről a lakosság 7 %-a. A lakosság több mint egynegyede (27,1 %) a roma etnikumhoz tartozik. 1921-ben Tornalja lakosságának mintegy egyharmada volt római katolikus (34,5 %) és református vallású (32,8 %), az izraeliták a lakosság egyötödét (22,6 %), az evangélikusok pedig egytizedét (9,4 %) alkották. 2011-re a római katolikusok aránya 42,9 %-ra nőtt, a reformátusoké (16,7 %) és az evangélikusoké (5,7 %) egyaránt mintegy felére csökkent, az izraelita közösség a holokauszt áldozata lett. 2011-ben a város lakosságának 75,1 %-a (5642 fő) élt Tornalján, 9,5 %-a (717 fő) Sajókirályin, 9,4 %-a (708 fő) Sajószárnyán, 5,9 %-a (442 fő) pedig Bején.

Történelem

Nevét arról az őrtoronyról kapta, melyet a Sajó-mellék őrsége, az ún. gömörőrség épített a 10-11. század fordulóján. Első lakosai magyarok voltak, de a 11-12. században megjelentek itt a Szuha-völgyi erdőségből érkező szlávok is. A középkorban először 1245-ben említenek itt egy "Köwy" nevű települést, amely a tornaljai határban feküdt. A mai települést 1291-ben "Tornallya al. Nom. Kevy" néven említik először. Ekkor kapott engedélyt Boluk a Tornallyayak őse, hogy megerősítse a természetes sziklát azaz a követ, amiről 1241-ből van leírás. A tatárjárás után a falu gyors fejlődésnek indult. Templomát 1332-ben említik először. Tornalja 1427-ben már jelentős település volt, az az évi adólajstromban 46 jobbágyportával szerepel. Mint a környék többi települését, a 15. században ezt is husziták foglalták el. 1459-ben Mátyás serege visszafoglalta. A település egy időben két részre, Alsó- és Felső-Tornaljára oszlott (előbbi volt a paraszti, utóbbi a nemesi település). Kastélyában több megyegyűlést is tartottak, Sajógömör után a Sajó-völgy második legfontosabb helysége volt. Ura, Tornallyay János a mohácsi csatában esett el. 1556-ban török sereg dúlta fel. A 17. század végén a kuruc-labanc harcok, majd az éhínségek és a 18. századi pestisjárványok (1709-10, 1740) megtizedelték lakosságát. Állandó iskoláját 1643-ban említik először. A 18. században forgalmas postaállomás lett. 1828-ban 96 házában 622 lakos élt. 1837-ben 708 már lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal és kézművességgel foglalkoztak. 1848-ban a falu a szabadságharc mellé állt, 1849-ben itt ütközött meg Henryk Dembiński honvédserege Franz von Schlik császári seregével. 1873-ban a Bánréve-Rozsnyó vasút elérte a települést és ez nagy fellendülést hozott fejlődésében. Ekkor vált a környék politikai, gazdasági és kulturális központjává. 1853-ban járási székhely is lett. A trianoni békeszerződésig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásának székhelye volt. Az 1930-as években itt működött a Kazinczy Könyv és Lapkiadó Szövetkezet, mely a „Magyar Írás” című irodalmi folyóiratot kiadta. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz csatolták. 1944-ben a város több mint 650 zsidó polgárát hurcolták koncentrációs táborba és gyilkolták meg. 1944. december 19-én foglalták el a II. Ukrán Front csapatai. 1960-ban visszakapta városi rangját, ugyanakkor megszűnt a Tornaljai járás. 1963-ban Sajókirályit, 1971-ben pedig Sajószárnyát és Bejét is Tornaljához csatolták, így alakult ki mai területe. A rendszerváltás után konfekcióüzeme (Ozeta) megszűnt. 1958-ban alapított magyar tanítási nyelvű Mezőgazdasági Műszaki Szakközépiskolája 1986-ban szűnt meg. 2006-ban megépült a várost elkerülő gyorsforgalmi út).

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű kisvárosban gépgyár működik, termálfürdője révén számottevő idegenforgalma, határában több napkollektoros erőmű található. Ásványvizét (Csevice-forrás - "Gemerka") helyben palackozzák. A városban vegyes, magyar-szlovák tanítási nyelvű gimnázium, magyar általános iskola, valamint óvoda is működik. Értékes műemléke a 15. században, gótikus stílusban épült református templom (18. századi festett famennyezettel). Jézus Szentséges Szívének szentelt római katolikus temploma 1930-31-ben épült neogótikus stílusban, evangélikus templomát 1932-33-ban emelték. A 19. században épült, klasszicista stílusú Tornallyai-kúriában ma gyermekotthon működik. Sajószárnyán, Bején és Sajókirályiban 18-19. századi kastélyok-kúriák találhatóak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TORNALLYA. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Méhihez közel, és annak filiája; postája is van, földgye gabonát bőven termő, piatza két, és négy mértföldnyire; legelője elég, fája is van mind a’ kétféle. BEJE. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, még többen reformátusok, fekszik Méhinek szomszédságában, mellynek filiája, Sajó vize táján, Turótz patakjához is közel, alkalmatos, és termékeny helyen; gyengék, és kedves ízűek borai, földgye mindenféle gabonát termékenyen hoz, piatzozása két, és négy mértföldnyire, legelője meglehetős, és elegendő, mind a’ kétféle fája gyümöltsös, és konyha kertyei jók, malma helyben, első Osztálybéli. KIRÁLYI. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Losonczy, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik kies helyen, Tornallyától 1/4 órányira, a’ helység közepén Nepomuk Sz. Jánosnak tiszteletére emeltetett, jeles faragott kép szemléltetik. Határbéli földgye jó gabonát terem, piatzozása két, és négy mértföldnyire. SZÁRNYA. Magyar kis falu Gömör Várm. fekszik Sajó vize mellett, Tornallyához nem meszsze; határja jól termő.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tornaalja, magyar falu, Gömör vmegyében, felülről Sztárnya, alulról királyi helységek szomszédságában, közel a Sajó vizéhez, rónaságon fekszik. Ezen helységet nemcsak a Rosnyótól Miskolcz felé vivő országut két oldalán sorba épült földmüvelők lakhelyeik, emeletre épült vendégfogadóház, ez évben épült gyógyszertár, 4 évvel ezelőtt épült paplak, már eléggé ékesítik; de ezeken kivül még felső végén Hevessi Bertalan, alsó végén pedig Hámos Antal és Tornalljai Luciánféle díszes urilakok, majorsági nagy épületek, s mindenikét körülövedző rendesen alakult s jó karban tartott nagyszerű kertek, mellyek közül emlitésre méltó Hevessi Bertalan ur regényes kertje, mellyben emlitést érdemel régi nevezetességéről a Csonkavár, melly nem egyéb, mint 25–26 ölre kidomborodott kerek kőszirt, mellynek tetejéről szép látvány esik a Sajó mentin; mindezek az utazóknak kellemes látványul szolgálnak. A lakosok száma 725-re megy, az uri családokat kivéve; mind reformatusok, s mindnyájan eredetszülte magyarok. A közbirtok áll 23 urbéri házhelyből, a Tornallja és hozzá tartozó Lapsa, Vasas pusztabeli határok kiterjedése mindössze 7000 holdat tesznek. Postahivatal és váltás Putnok és Rosnyó, ismét Rosnyó és Rimaszombat közt. Beje, magyar falu, Gömör vármegyében, felülről Otrokocs, alulról Oldalfala helységekkel szomszédos, sikságon a Turócz vize mellett fekszik. A helységen keresztülmegy a Tornaljától Rimaszombat felé vivő országut; ékesiti ezen helységet Szentmiklósi Victor ur nagy kastélya, Csemniczki Pál, Dapsi Pál, Szathmári István és özv. Szathmári Józsefné uri lakhelyök. Van a reformatusoknak templomjuk. Számlál ezen helység 523 lelket. Van e helységben 11 urbéri telek, 20 4/8 majorsági, mindössze 167 hold erdő. Sok buzatermő szántófölddel, jó réttel s marhahizlaló legelővel áldotta meg a természet ezen helységet. – Jó fekvésű 104 kapás szőllőhegye meglehetős bort ád a tulajdonos asztalára. A helység mellett folyó Turócz vizén van egy malma, alsó végin a helységnek pedig egy korcsmája. Ut. p. Tornalja. Királyi, magyar falu, Gömör vgyében, ut. p., Tornallya s Méhi helységek közt rónaságon Putnok felé vivő országút mellett fekszik. A helység közepén van néhai Szentmiklósi R. nagy kastélya és a reform. templ. A lakosok száma 245-re megy; ezek közül ref. 219, evang. 26, mindnyájan magyarok. Van 6 1/8 urbéri telek, 22 1/8 majorsági, 6 zsellér, 10 lakó; 146 hold erdő, s legelő. Szántófölde mindent megterem; rétje bőven adja a jó takarmányt. Határában van közel a Sajó vizéhez az ugynevezett meleg vizitó, melly soha be nem fagy, nyáron által kender-áztatásra használtatik, van rajta egy malom. Birják ezen helységet Szentmiklósi csődtömege, Hevessi, Draskóczi, Szontagh és Lóczi család.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Sajó bal partján, az országút és a vaspálya mentén fekszik a Tornallyay család ősi fészke, a szép fekvésű Tornalja. Kelet felől bükk- és tölgyerdővel borított dombok, éjszakkeletről a magasabb sajó-gömöri és bejei szőlőhegyek szegélyzik ezt a széles völgyet, melynek közepén ezüstszalagként kígyódzik a Sajó. Tornalja takarékpénztárával, járásbírói és telekkönyvi hivatalával egyik fő helye a Sajó-völgynek. Van kereskedelmi és iparostanúló-iskolája; piaczára hordja a sajóvölgyi nép búzáját és lábas jószágát. Úri kastélyok, parkok, középületek teszik széppé ezt az élénk mezővároskát. (....) A gömöri meredek hegy alatt van Beje, a Szentmiklóssyak kastélyával és díszkertjével.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tornallya, sajóvölgyi magyar nagyközség, 237 házzal és 1793 lakossal, a kik közül 486 róm. katholikus, 92 evangélikus, 1166 ev. református és 656 zsidó. Multja messzire visszanyúlik. A Tornallyay család ősi fészke. Neve belekerült már a pápai tizedszedők jegyzékébe Tornalia alakban. 1291-ben Tornalya al. nom. Kevy néven említik. 1427-ben már jelentékeny hely, a hol a Tornallyayaknak 46 jobbágyportájuk volt. A 15. században megyegyűlések is voltak itt, a Tornallyay család várkastélyában; e kastély nyomai Tornallyay Zoltán szép kertjében ma is látszanak. Egyébiránt még Korabinszky is említi e várkastélyt 1786-ban megjelent munkájában, ekkor a község nevezetes postaállomás volt. A Tornallyay család eleitől fogva birtokosa volt a községnek és ma is van itt birtoka, de rajta kívül még a Hevessy és a Hámos családok is szereztek itt birtokokat. Most Tornallyay Zoltánnak, Tornallyay Dezsőnének, Hevessy Lászlónak, Hevessy Bertalannak, Hámos Árpádnak és Radvánszky Györgynek van itt nagyobb birtokuk. A községben három szép úrilak van: a Tornallyay Zoltáné, özv. Tornallyay Dezsőnéé és Hámos Árpádé. Van itt szolgabírói hivatal, járásbíróság, telekkönyvi és adóhivatal, pénzügyőrség és csendőrség, takarékpénztár, társaskör, posta, távíró és vasútállomás. A református templom a 15. században épült és az egyház több érdekes szent-edényt őriz, melyek a 18. század elejéről valók. 1849-ben Dembinszky itt verte meg Schlick tábornokot. Tornallyához tartoznak Uras, Foglalás, Betekints és Lapsa puszták, melyek közül az utóbbi hajdan külön község volt és 1427-ben szintén a Tornallyay család birtoka. 1489-ben még mint község szerepel. Beje, a Turócz vize mellett fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 92 házzal. Ev. ref. vallású lakosainak száma 508. 1427-ben Beye alakban említik az egykorú okiratok. 1435-ben a Bejey család bírja. A XVI. században földesurai közt a Posztós családdal találkozunk; majd később a Szentmiklóssy, Csemniczky, Dapsy és a Szathmáry családoknak van itt részbirtokuk. E két utóbbi család után három régi kúria maradt a községben, melyek közül az egyik most Botta Sámuelé, a másik Szent-Ivány Józsefé, a harmadik pedig Erdélyi Lászlóé. A mult században híres gyümölcstermelése volt. Református temploma 1442-ben épült. Az egyház 1635-ből, Posztós Judit adományából, ezüst kelyhet őriz. Ide tartozik Levárt puszta is. Posta, távíró és vasúti állomás Tornallya. Királyi, sajóvölgyi magyar kisközség, 86 házzal és 515 ev. ref. vallású lakossal. Hajdan királyi birtok volt és 1340-ben találjuk első nyomát, a mikor Királytelke néven említik. 1436-ban a Szalonnay és utána a Csetneki család a földesura, 1473-ban pedig a Szalonnay család mellett a Tekes és a Szény családot is itt találjuk. Később a Szentmiklóssy, Hevessy, Draskóczy, Szontágh és a Lóczy családok voltak a birtokosai, most pedig Szontágh Zoltánnak, Hevessy Józsefnek és Moesz Miksának van itt nagyobb birtoka és mindegyiknek csinos úrilaka. A mult században, a falu határában, a Sajó nyugati partján melegvízű tó volt. A községben levő ev. ref. templom 1824-ben épült. Postája, távírója és vasúti állomása Tornallyán van. Sztárnya, sajóvölgyi magyar kisközség, 66 házzal és 206 róm. kath. vallású lakossal. Már 1291-ben felmerül Ztamnafolua, Sztamafolua és Ztamateleke néven. 1437-ben a Sztárnay, másként Várnay család a földesura, egész 1790-ig, a mikor e család birtokait a gr. Pletrich család kapja, melytől 1850-ben Radvánszky Gusztáv vette meg. A Pletrich családon kívül még az Ábrahámy, Pap és a Tóth családok is birtokosok voltak itt, most pedig Radvánszky György orsz. képviselőnek és Hevessy Lászlónak van itt nagyobb birtoka. A Radvánszky-féle kastély a hetvenes években épült, Hevessyé pedig 1882-ben. Sztárnya határában feküdt hajdan Tamásfalva község, melyről a XIV. században még szó van. Sztárnyán nincs templom. Postája, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tornalja. A róla elnevezett ősi magyar nemzetség fészke. A pápai tizedszedők adólajstromai már a legrégibb időben felsorolják a községet, Tornalia formában. 1291-ben mint Tornalya vagy Kevi fordul elő a feljegyzésekben. Zsigmond király alatt 1427-ben az összeírások 46 jobbágytelekkel mutatják ki a Tornallyayak uradalmát. A Hunyadiak alatt és az ezt követő időkben már megyei gyűléseket tartottak a földesúr várkastélyában. Ennek az építménynek már csak töredékei vannak meg a családi telkeken. Ez a család ama kevesek egyike, amelyek az Árpádoktól kezdve napjainkig megtartották a vezetőszerepet birtokaikon. A világháborút megelőző évtizedben Tornallyay Zoltán képviselte az ősi nemzetséget, rajta kívül Tornallyay Dezsőné, Hevessy László, Hevessy Bertalan, Hámos Árpád és Radvánszkv György voltak jelentősebb földbirtokosok. Református temploma a XV. században épült és értékes edényekkel dicsekedhetik. A szabadságharc idejében nagyobb ütközet folyt itt, melyben Dembinszky megverte Schlick tábornokot. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Foglaláspuszta, Lapsapuszta, Szedercetanya, Szőllő, Uraspuszta, Vasaspuszta. A község területe 6487 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 3255. Beje. Az 1427. évi oklevélben Beye néven szerepel. A Bejey-családról, amely a község földesura volt, egy 1435-ből származó okirat tesz említést. A XVI. században a Posztóscsalád, később a Szentmiklóssyak-, a Dapsy- és a Szathmáry-családok voltak itt a földbirtokosok. Katolikus templomában értékes kelyhet őriznek 1635-ből, mely Posztós Judit ajándéka. A Dapsy- és Szathmáry-családok kúriái napjainkig fennmaradtak. A község területe 1076 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 562. Pusztái: Cigánytábor, Lévárpuszta. Sajókirályi. A község területe 923 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 496. Sajószárnya. A községhez tart.izó külterületi lakott helyek: Mészegető, Vasas. A község területe 1521 kat. hold. lélekszáma a visszacsatoláskor 639.

Bátky Károly - Batta István - Darvas Iván - Dúdor István - Balajti Árpád - Bárczi István - Basilides Barna - Bocsárszki Pál - Kósa János - Kovács Magda - Kövesdi Károly - Osváth Gyula - Palcsó Dezső - Pusko Gábor - Stöhr Antal Szilárd - Szabómihály Gizella - Tompa Mihály - Tornallyay Zoltán - Tóth Elemér -

Tompa Mihály

Tompa Mihály (Rimaszombat, 1817. szeptember 28. – Hanva, 1868. július 30.) magyar költő, a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1858).
1817.9.28.
Rimaszombat - megszületett
1847-1849
Beje - egyházi szolgálatot végzett
1852-1868
Hanva - egyházi szolgálatot végzett
1868.7.30.
Hanva - elhunyt
névjegyzék

Stöhr Antal Szilárd

Tanár, egyházi író, történész.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Rozsnyón végezte középiskolai tanulmányait a premontrei gimnáziumban (1858), Jászón teológiát hallgatott és belépett a premontrei kanonokrendbe, a tanári vizsgát Pesten tette le.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1861–1865-ben Nagyváradon, 1865–1898 között a kassai főgimnáziumban természettant és mennyiségtant tanított, 1892-től mint igazgató. 1875–1898 között a kassai királyi jogakadémián is előadott bölcseleti enciklopédiát. 1898-tól haláláig a kassai királyi konviktus igazgatója volt.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">A Felső-magyarországi Múzeum egyik alapítója, 1872–1892 között titkára, majd 1900-ig elnöke volt. Az intézmény számára gyűjtést is szervezett (34 000 forint gyűlt össze). A Kazinczy Kör alapító–elnöke volt.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Egyházi, pedagógiai és művelődéstörténeti tanulmányokat, nekrológokat írt. Tehetséges zenész volt, fiatalabb korában a kassai dóm zenekarának csellósa volt.</span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <i>Művészeti ipar</i>, 1888.</span><br></p><p> </p>
1841. 1. 31.
Beje - megszületett
1850 - 1858
Rozsnyó - tanult Premontrei gimnázium
névjegyzék

Bátky Károly

<i>Tanító, pedagógiai szakíró.</i><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Az írva-olvasás tanításának egyik előharcosa. A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításában Diesterweg módszereit követte. Foglalkoztatták az árvízvédelem, a dohánytermesztés, a futóhomok megkötésének stb. problémái is.</span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> <i>A tökéletes dohánytermesztésnek hosszas tapasztaláson épült leírása</i>, 1837; <i>Elemi olvasókönyv</i>, 1841 (1869-ig 25 kiadás, 115 ezer példány); <i>Futó-homok megfogása és használása módjáról</i>, 1842; <i>Rövid általános földleírás</i>, 1847; <i>Rövid útmutatás a magyar nyelvtudományra</i>, 1848.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Kecskeméten hunyt el 1859. április 30-án.</span></p><p> </p>
1859. 04. 30.
Kecskemét - megszületett
névjegyzék

Tornallyay Zoltán

építészmérnök, műépítész. Budapesten végezte építészmérnöki tanulmányait, ösztöndíjasként Franciaországban tanult. 1910-ben nyitotta meg Takáts László építésszel közös tervezőirodáját. 1913-ban – Kós Károly Erdélybe való hazaköltözése után – átvette a budapesti Wekerletelep építésének vezetését. Katonaként szolgált az I. világháborúban. Hazatérése után Tornalján folytatta műépítészi tevékenységét. Építészeti stílusa a század eleji nemzeti törekvésekből indult ki, melyet a modern elemekkel ötvözött. 1929 után a tiszáninneni református egyházkerület főgondnoka volt, szülővárosa református templomát az ő tervei alapján újították fel.
1882. 12. 20.
Tornalja - megszületett
1946. 10. 18.
Tornalja - elhunyt
névjegyzék

Batta István

<i>Matematika-fizika szakos középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató, egyetemi magántanár.</i><p class="Default" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Apja Batta György református lelkész volt. Batta István a berzétei és a simonyi népiskolában végezte elemi iskolai tanulmányait, és Rimaszombatban a református főgimnáziumban érettségizett 1899-ben. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerezte meg tanári oklevelét, majd ugyanitt Tangl Károlynál (1969–1940) doktorált fizikából. A békési református gimnáziumból németországi tanulmányútra küldték, innen hazatérve a hazai oktatási reformkísérletek lelkes támogatójává vált.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1917-ben Schneller István a kolozsvári tanárképző intézet mellé szerveződő gyakorlógimnáziumba hívta, ennek tanára, majd igazgatója lett. 1919-ben az iskolát átvették a román hatóságok.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Családjával együtt szülőhelye közelébe, az akkor cseh megszállás alatt lévő területre, Pelsőcre kellett áttelepülnie.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1920-ban térhetett vissza Magyarországra, haláláig a sárospataki református kollégiumban tanított, noha lehetősége lett volna a debreceni tudományegyetemen is oktatni vagy a budapesti Baár-Madas Intézet igazgatói székét elfoglalni.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Jelentős fizikai szakmódszertani és didaktikai munkássága, melynek keretében elsőnek foglalkozott a magyar fizikai szaknyelv történetével. Korai halálát gégerák okozta. Sárospatakon hunyt el 1926. július 30-án.</span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-family:" times="" new="" roman",serif;color:windowtext"="">Főbb művei:</span></b><span style="text-indent: 21.3pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" color:="" windowtext;"=""> <i>A fizika történeti tanítása</i>, 1913; <i>A magyarországi latin nyelvű fizikai irodalom története</i>, é. n.; </span><i style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-family:" times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" color:windowtext;mso-fareast-language:hu"="">A physicai tudományok hazai irodalmának története és magyar műnyelvének fejlődése 1867-ig I-III.</span></i><span style="text-indent: 21.3pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" color:="" windowtext;"="">. 1922.</span><br></p><p class="Default" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" color:="" windowtext;"=""><br></span></p><p> </p>
1882. 7. 12.
Beje - megszületett
1919 - 1920
Pelsőc - élt
1926. 07. 30.
Sárospatak - elhunyt
névjegyzék

Palcsó Dezső

Festőművész.<p class="Default" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Szüleivel gyermekként Sajókazára költözött.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1918-ban végezte el a Képzőművészeti Főiskolát, ahol Ferenczy Károly tanítványa volt. </span><o:p style="text-indent: 21.3pt;"></o:p><span style="text-indent: 21.3pt; color: windowtext; font-family: "Times New Roman", serif;">A nagybányai festőiskola stílusát követte, elsősorban tájképeket festett. Eleinte csoportos kiállításokon mutatkozott be. Később lakhelyén, Miskolcon 1946-ban rendeztek egyéni kiállítást a munkáiból.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Művészetpedagógusként is sokra tartották. Általános iskolákban oktatott rajzot és több Borsod megyei képzőművészeti alkotókör vezetését is elvállalta.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;"> Miskolcon hunyt el 1966. május 30-án.</span><br></p><p> </p>
1887. 12. 19.
Beje - megszületett
névjegyzék

Osváth Gyula

jogász, jogtörténész. 1920-ig a kassai jogakadémia tanára volt, ezt követően ugyanott ügyvédként tevékenykedett. Később Pozsonyban nyitott ügyvédi irodát, majd Feledre költözött. Műveiben jogtörténeti, közjogi, családjogi kérdésekkel foglalkozott. F. m: Adalékok Kassa város közjogi helyzetéhez és közigazgatási szervezetéhez I. Lipót koráig, A magyarság helyzete a Csehszlovák Köztársaságban.
1887. 5. 6.
Tornalja - megszületett
1957. 9. 11.
Feled - elhunyt
névjegyzék

Basilides Barna

<p><i>festő, grafikus, gobelintervező</i>. A Magyar Képzőművészeti Főiskola elvégzése után Olaszországban, Párizsban, Bécsben járt tanulmányúton.1935-ben gobelineket tervezett a genfi Népszövetségi palota számára. Tagja volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társaságnak és a Szolnoki művésztelepnek, művészeti igazgatója a Műbarát c. folyóiratnak. A negyvenes években keresett művész volt, de a II. világháború után háttérbe került, képei ekkor külföldi megrendelésekre készültek. Budapesten hunyt el 1967-ben.</p>
1903. 3. 2.
Tornalja - megszületett
1967
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Kósa János

szociológus, történész, író, egyetemi tanár. (Krémer) Történelemből doktorált Budapesten, majd a bécsi Magyar Történetkutató Intézetben volt ösztöndíjas. Ezt követően előbb Budapesten, majd Szegeden egyetemi tanár. 1949-ben emigrált. 1952-től szociológiát adott elő a montreali George Williams Egyetemen, majd 1964–1973-ban a bostoni Harvard Egyetemen a családi egészségügy problémáit kutató intézetet vezette. New Yorkban hunyt el 1973-ban. F. m.: Adalékok a vármegyék magyar nyelvhasználatának történetéhez, A budapesti selyemipar kialakulása, II. Rákóczi György, Land of Choice: The Hungarians in Canada.
1914. 8. 19.
Tornalja - megszületett
névjegyzék

Darvas Iván

<p><i>színművész.</i></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Darvas János újságíró és Antonyina Jevdokimova fia. Eredetileg Darvas Szilárdnak hívták. Gyerekkorát Prágában töltötte (1926–1939), ahol apja újságíróként dolgozott a <i>Prágai Magyar Hírlap </i>c. napilapnál. Anyja orosz származása révén oroszul, és mivel német iskolába járt, németül is megtanult. <o:p></o:p><span style="text-indent: 21.3pt;">Otthon és egymás között magyarul</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> beszéltek, amiről Darvas Iván sokáig azt hitte, hogy egy titkos nyelv, amit csak ők értenek. Társalgási szinten beszélt még angolul és csehül.</span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1939-ben költözött Magyarországra. 1943-ban érettségizett. 1945-ben egy szovjet katonai alakulat tolmácsa volt.<o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">A  Színiakadémiát – ahol évfolyamtársa volt Kállai Ferenc<span class="MsoHyperlink"> is</span> – nem fejezte be, részben a  második világháború miatt, részben azért, mert már 21 évesen (1946-ban) szerepet kapott a Művész Színházban Várkonyi Zoltánnál. Ekkor vette fel az Iván keresztnevet, hogy Darvas Szilárd költőtől, humoristától megkülönböztesse magát. 1949–1956 között a Madách Színházban is játszott.<o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Az  1956-os forradalom idején forradalmi bizottságot szervezett, hogy bátyját (Darvas Attila tervezőmérnököt) kihozza a börtönből. Ezért 22 hónap börtönre<span class="MsoHyperlink"> </span>ítélték a forradalom leverése után (1957–1959).<o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Évekig nem játszhatott, 1959–1963 között segédmunkásként egy VII. kerületi, Damjanich utcai műanyagfröccsöntő-üzemben dolgozott. 1963-ban kerülhetett újra színpadra. 1963–1964-ben a Miskolci Nemzeti Színházba, majd 1964–1965-ben a József Attila Színházba szerződhetett. Itt a II. József címszerepét, illetve Fredet <i>(Imádok férjhez menni) </i>játszhatta el. 1965-ban a Vígszínházba szerződött Várkonyi Zoltánhoz. 1989-ig volt a társulat tagja. 1990-től szabadfoglalkozású színész volt.<o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1990-ben újra politikai szerepet vállalt, a Szabad Demokraták Szövetsége színeiben  országgyűlési képviselő lett. Mandátumát 1994-ig töltötte be.<o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1993–1995 között ismét a Művész Színházban játszott. 1995-től a szolnoki Szigligeti Színházban lépett fel.<o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Háromszor nősült. Első felesége Tolnay Klári színésznő, második felesége Házy Erzsébet operaénekesnő, harmadik felesége Motorcza Irén fotós volt, akitől egy lánya (Ráhel Tatjána) és egy fia (Benjámin Olivér) született.<o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><span style="text-indent: 28.3333px;">Budapesten hunyt el 2007. június 3-án</span>. Temetése nem volt, hamvait a család hazavitte.<o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">108 színházi bemutatója volt színészként, rendezőként 10 darabot jegyzett. Közel 60 filmben és vagy 40 tévéfilmben játszott.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><br></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><b>Fontosabb kitüntetései és díjai:</b> Jászai Mari-díj (1955); Kiváló művész (1975); Kossuth-díj (1978, 1998); A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal / polgári tagozat (1995); A Nemzet Színésze (2000); Tornalja díszpolgára (2003); Prima Primissa-díj (2003) stb.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Főbb színpadi szerepei:</span></b><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"=""> Raszkolnyikov (Bűn és bűnhődés); Versinyin (Cseresznyéskert); Popriscsin (Egy őrült naplója); Antonius (Antonius és Kleopátra); Newton (Fizikusok); Rómeó (Rómeó és Júlia).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Főbb filmszerepei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family: " times="" new="" roman",serif;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"=""> Liliomfi (1954); Bakaruhában (1957); A tizedes meg a többiek (1965); Egy magyar nábob (1966); Kárpáthy Zoltán (1966); Isten hozta őrnagy úr (1969); A hídember (2002).</span></p>
1925. 6. 14.
Beje - megszületett
2007. 06. 03.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Tóth Elemér

költő, író, műfordító. Iskoláit Hanván kezdte, Rimaszécsen folytatta, Tornalján érettségizett, majd Pozsonyba kerül, ahol újságíró lett, s ahol azóta is él. 1968 után politikai okokból csak fordítást vállalhatott. Kiemelkedőek gyermekversei. F. m.: Tegnapelőtt kiskedden, 1982; Őszi kert, 1988; Szivárvány, 1996.
1940. 1. 14.
Hanva - megszületett
Rimaszécs - tanult
Tornalja - tanult
névjegyzék

Bocsárszki Pál

színész, tanár. Tanító volt Füleken, Rozsnyón, Tornalján, Szádalmáson. Gyermekkorától foglalkozott amatőr színjátszással, a komáromi Jókai Napokon megnyerte a legjobb férfi alakítás díját. Rozsnyón a Járási Művelődési Központban a műkedvelő színpadok módszertani felügyelője volt. 1990-ben került a Kassai Thália Színházhoz, ahol nyugdíjba vonulásáig (2001) tevékenykedett.
1942. 3. 20.
Boly - megszületett
Fülek - tanított
Rozsnyó - tanított
Tornalja - tanított
Szádalmás - tanított
névjegyzék

Bárczi István

<p><i>költő, tanár.</i> A nyitrai pedagógiai főiskolán végzett, magyar–szlovák szakon, majd általános iskolákban tanított. Versei 1962-től jelentek meg. Fm. Tükör előtt.</p>
1943. 4. 11.
Gömörpanyit - megszületett
1960 - 1965
Nyitra - tanult
2012. 5. 16.
Tornalja - elhunyt
névjegyzék

Kovács Magda

Érettségi után rövid ideig a kassai orvosi egyetem, majd a nyitrai Pedagógiai Kar hallgatója. A két főiskola között munkáslányként dolgozott a rőcei fonógyárban, majd Pozsonyba kerülve a kábelgyár segédmunkása, később a Nő riportere lett. 1972-től Tornalján él, a helyi speciális képzést nyújtó szakmunkásképzőben lett nevelőnő. Novelláival 1966-tól van jelen az irodalmi életben, első szövegei az Irodalmi Szemle Vetés rovatában jelentek meg. A Fekete Szél (1972) c. szemléletváltó prózaantológia címadó novellájának a szerzője. A csodagombóc c. kötetéért Madách nívódíjat kapott.
1946. 2. 14.
Lőkös - megszületett
Tornalja - élt
névjegyzék

Balajti Árpád

<p><i>újságíró, pedagógus</i>. Tanulmányait Tornalján és Nyitrán végezte magyar-történelem szakon. Tanított Nagymagyaron, Szencen, majd újságíró lett. Iskola tárgyú cikkei, riportjai, tudósításai, megemlékezései jelentek meg különböző lapokban. Pozsonyban hunyt el 1999-ben. Fm. Az életmentő sárgarépa. (mesegyűjtemény).</p>
1947. 1. 8.
Felsővály - megszületett
Tornalja - tanult
Nyitra - tanult
Nagymagyar - tanított
Szenc - tanított
1999. 11. 19.
Óváros - elhunyt
névjegyzék

Dúdor István

<i>festő, grafikus</i>. Bacskai Bélánál és Szabó Gyulánál tanult magánúton, majd a prágai Képzőművészeti Egyetemre járt. Művészi kifejezési módját elsősorban a tájképfestésben találta meg, a gömöri táj festőjeként tartják számon. Egész életében ragaszkodott közvetlen szülőföldjéhez, de nagyon sokat utazott Prága-Pozsony-Budapest között. Munkáit napjainkban kezdik felfedezni.
1949. 11. 11.
Deresk - megszületett
1987. 6. 23.
Tornalja - elhunyt
névjegyzék

Kövesdi Károly

költő, újságíró. A tornaljai gimnázium után közgazdasági szakérettségit tett Rimaszombatban, 1976-tól újságíró Pozsonyban, közben nyomdai korrektorként is dolgozott. Verseskötetein, publicisztikai kötetén kívül gyermekverseit és meséit is több ízben közreadta.
1953. 10. 15.
Melléte - megszületett
Tornalja - tanult
Rimaszombat - tanult
névjegyzék

Szabómihály Gizella

Nyelvész. Nagymegyeren érettségizett; a pozsonyi Comenius Egyetem BTK-án 1979-ben magyar–szlovák szakos tanári oklevelet, 1982-ben bölcsészdoktori címet szerzett; 1979-től 1992-ig a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa. 1992 és 1999 között szabadfoglalkozású nyelvész, szakfordító, tolmács. A Gramma Nyelvi Irodát működtető Gramma egyesület elnöke. Nyelvpolitikával, nyelvtervezéssel, kontaktusnyelvészettel, szociolingvisztikával, kontrasztív nyelvészettel, fordításelmélettel és lexikográfiával foglalkozik; évtizedet igénybe vevő munkája a teljes szlovák szó- és szinonimakészletet felölelni kívánó szlovák–magyar nagyszótár írása (Fazekas Józseffel).
1956.1.9.
Sajószárnya - megszületett
névjegyzék

Pusko Gábor

néprajzkutató, publicista. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett néprajz szakon. 1999-ben létrehozta Tornalján a Kulturális Antropológiai Műhelyt. Kutatási területe a társadalomnéprajz, a helyi és a kisközösségek, a hagyományos folklórelemek és azok hagyományozódásának kérdésköre a XX. sz.-i és mai közösségekben. F. m.: Hiedelemmondák a Vály-völgyben 1. A gyerekek ismeretanyaga (P. Bodnár Enikővel), Beje hagyományos gazdálkodása a 20. sz. első felében.
1962. 12. 1.
Tornalja - megszületett
Tornalja - kutatott
névjegyzék
Névelőfordulások
1291
Tornallya al
1773
Tornallya,
1786
Tornallya,
1808
Tornállya,
1873
Tornalja,
1920
Tornaľa,
1927
Tornaľa, Tornalja,
1938
Tornalja,
1945
Tornaľa, Tornalja,
1948
Šafárikovo,
1990
Tornaľa
1990
č. o. Šafárikovo
1994
Tornalja

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Béke utca (Mierová) 14
Telefon: 0475511100
Fax: 0475511116

Honlap: mestotornala.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Szögedi Anna (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Strihan Marian (Független)
Bódi Atila (Független)
Iván Tamás (Független)
Herczeg Zsolt (Független)
Dusza Štefan (Független)
Tóth Peter (Független)
Molnár Jozef (Független)
Legát Róbert (MOST - HÍD)
Antal Zoltán (MOST - HÍD)
Jóry Róbert (SMER-SD)
Koós Gabriel (SMK-MKP)
Miko Attila (SMK-MKP)
Váradi Zsolt (SMK-MKP)
Független 54% Független 7 képviselö MOST - HÍD 15% MOST - HÍD 2 képviselö 8% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 23% SMK-MKP 3 képviselö 13 képviselö
Tornaljai Posta

Posta utca 1

Idősek Otthona és Gondozóház

Szűk utca 49

Gyermekotthon

Béke utca 1

Javítóintézet

Béke utca 137

Sajómenti Mikroregionális Társulás

Béke utca 14

Tornaljai Városi Művelődési Központ

Fő tér 6

Tornaljai Rendőrörs

Nyár utca 6

Művészeti Alapiskola

Štúr utca 6

Kazinczy Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola

Béke utca 45

Pavol Jozef Šafárik Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Škultéty utca 11

Javítóintézeti Szlovák Tannyelvű Szakközépiskola

Béke utca 137

Bentlakásos Szlovák Tannyelvű Speciális Szakiskola

Béke utca 49

Magyar-Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Hurban utca 34

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Major mellett 28/1260

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Rozsnyói út 12/24

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 1

Szakközépiskola

Šafárik utca 56

Közös Igazgatású Bentlakásos Magyar Tannyelvű Alapiskola

Béke utca 143

Tornaljai Anyakönyvi Hivatal

Béke utca 14

Tornaljai Városi Hivatal

Béke utca 14

Szabadidő Központ

Béke utca 83

Városi Szolgáltatások

Béke utca 14

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 2389
magyarok 2209 92%
szlovákok 34 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 27 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 119 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3494
magyarok 3437 98%
szlovákok 27 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 27 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3682
magyarok 3186 87%
szlovákok 219 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 45 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 232 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 8185
magyarok 5547 68%
szlovákok 2270 28%
ruszinok 2 0%
romák 289 4%
ukránok 12 0%
csehek 33 0%
németek 2 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 20 0%
összlétszám 8169
magyarok 5076 62%
szlovákok 2432 30%
ruszinok 0 0%
romák 547 7%
ukránok 7 0%
csehek 41 1%
németek 1 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 61 1%
összlétszám 7509
magyarok 4331 58%
szlovákok 2262 30%
ruszinok 5 0%
romák 334 4%
ukránok 5 0%
csehek 29 0%
németek 0 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 15 0%
ismeretlen 523 7%
összlétszám 459
magyarok 425 93%
szlovákok 8 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 464
magyarok 439 95%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1115
magyarok 1043 94%
szlovákok 19 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 44 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 351
magyarok 302 86%
szlovákok 7 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 28 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2033
magyarok 1995 98%
szlovákok 16 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 402
magyarok 391 97%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 520
magyarok 517 99%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 539
magyarok 534 99%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2195
magyarok 1811 83%
szlovákok 153 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 194 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 428
magyarok 363 85%
szlovákok 31 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 479
magyarok 459 96%
szlovákok 20 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 580
magyarok 553 95%
szlovákok 15 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
  • 27,1 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 5960
Választási részvétel: 46.46 %
Kiadott boríték: 2769
Bedobott boríték: 2769

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2703
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szögedi Anna 1154 42.69 % SMK-MKP
Jóry Róbert 573 21.20 % SMER-SD
Dusza Štefan 564 20.87 % Független
Szajko Zoltán 412 15.24 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Strihan Marian 103 Független
Legát Róbert 132 MOST - HÍD
Bencső Ondrej 108 Független
Milián Robert 47 Független
Bódi Atila 143 Független
Bató Štefan 83 Független
Iván Tamás 837 Független
Antal Zoltán 792 MOST - HÍD
Jóry Róbert 738 SMER-SD
Herczeg Zsolt 735 Független
Koós Gabriel 708 SMK-MKP
Dusza Štefan 698 Független
Tóth Peter 688 Független
Molnár Jozef 600 Független
Miko Attila 571 SMK-MKP
Váradi Zsolt 566 SMK-MKP
Bláha Zsolt 552 Független
Schwartzová Katarína 529 SMK-MKP
Deák János 498 SMK-MKP
Bán Štefan 490 Független
Hunyák Zsuzsa 476 SMK-MKP
Szivák Erika 420 Független
Nagy Ladislav 413 MOST - HÍD
Krokovai Csaba 364 Független
Ráczko Tomáš 352 Független
Slíž Norbert 343 Független
Kertész Patrik 336 Független
Szajkó Zsolt 313 Független
Pásztor Zoltán 269 MOST - HÍD
Lóczy Ladislav 202 Független
Kán Jozef 189 MOST - HÍD
Kilik Miroslav 182 ĽS Naše Slovensko
Demeterová Milena 176 KSS
Barašová Silvia 146 KSS
Csóri Viktor 140 Független
Szilágyiová Iveta 119 Független
Lovaš Vojtech 89 Független
Hanicko Erik 81 SNS

Képviselők

2014
Független 61.54% Független 8 képviselö MOST - HÍD 23.08% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 15.38% SMK-MKP 2 képviselö 13 képviselö
2018
Független 53.85% Független 7 képviselö MOST - HÍD 15.38% MOST - HÍD 2 képviselö 7.69% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 23.08% SMK-MKP 3 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 6171
Választási részvétel: 24.60 %
Kiadott boríték: 1518
Bedobott boríték: 1518
Választásra jogosult: 6178
Választási részvétel: 13.45 %
Kiadott boríték: 831
Bedobott boríték: 831
Választásra jogosult: 6 042
Választási részvétel: 27,19 %
Kiadott boríték: 1 643
Bedobott boríték: 1 643

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1301
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 1 466
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 615 47.27 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 289 22.21 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 175 13.45 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 50 3.84 % KĽS
Ladislav Fízik 43 3.31 % ASV
Karol Konárik 32 2.46 % SNS
Ondrej Binder 27 2.08 % Független
Andrea Jenčíková 25 1.92 % NP
Pavel Chovanec 18 1.38 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 15 1.15 % KSS
Jozef Sásik 12 0.92 % SĽS
Marian Kotleba 390 47.56% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 652 44.47 % Független
Igor Kašper 264 18.01 % Független
Marian Kotleba 229 15.62 % ĽSNS
Martin Juhaniak 86 5.87 % Független
Vojtech Kökény 73 4.98 % SRK
Jozef Šimko 66 4.50 % Független
Milan Urbáni 26 1.77 % SMS
Martin Klus 15 1.02 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 12 0.82 % SZS
Alena Pivovarčiová 9 0.61 % NP
Miroslav Gálik 7 0.48 % NAS
Viliam Baňák 6 0.41 % JĽSS
Pavel Greksa 6 0.41 % Független
Jozef Sásik 6 0.41 % SĽSAH
Zdenek Očovan 4 0.27 % NAJ
Stanislav Mičev 3 0.20 % Független
Ivan Saktor 2 0.14 % Független
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1481
Érvényes szavazólap: 1 571
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 1097 74.07% SMK-MKP
Katarína Danišová 580 39.16% KDH, SMER - SD
Ladislav Nagy 577 38.96% MOST - HÍD
Eva Cireňová 87 5.87% SMER - SD, KDH
Július Laššan 56 3.78% KDH, SMER - SD
Ján Šeševička 51 3.44% Független
Jaroslav Kacián 50 3.38% ĽS Naše Slovensko
Eva Hicárová 38 2.57% Független
Zuzana Nemogová 31 2.09% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 28 1.89% SNS
Ján Germánus 28 1.89% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Marek Nosko 24 1.62% Független
Dušan Ďuriška 23 1.55% SĽS
Nikoleta Gallová 22 1.49% NP
Jozef Gurský 22 1.49% KSS
Emil Samko 20 1.35% KĽS
Ľudovít Sendrei 18 1.22% SRK
Andrea Hroncová 18 1.22% HZD, ĽS-HZDS
Andrea Jenčíková 14 0.95% NP
Ľudovít Štítnický 14 0.95% SMS
Rudolf Steigavf 11 0.74% SĽS
Branislav Skaloš 10 0.68% KSS
Anna Szögedi 932 59.33% SMK-MKP
Zsuzsa Hunyák 687 43.73% SMK-MKP
János Deák 601 38.26% SMK-MKP
Mária Duszová 315 20.05% Független
Alena Zelinová 264 16.80% SNS
Roland Kovács 185 11.78% Független
Milan Kolesár 166 10.57% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Buchta 74 4.71% SNS
Martin Kvetko 73 4.65% Független
Dávid Galovič 71 4.52% Független
Július Laššan 67 4.26% SMER-SD
Vladimíra Šmidtová 65 4.14% ĽS Naše Slovensko
Pavel Alexa 57 3.63% ĽS Naše Slovensko
Svetoslav Albíni 46 2.93% Független
Stanislav Ružáni 45 2.86% ĽS Naše Slovensko
Gabriela Tamášová 43 2.74% SRK
Ondrej Bafia 30 1.91% SMER-SD
Dušan Ďuriška 26 1.65% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ladislav Lukáč 24 1.53% SNS
Hilda Puterová 15 0.95% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Brzáč 11 0.70% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 59.06 %
Nagyrőce 45 10.07 %
Ratkósebes 25 5.59 %
Lice 23 5.15 %
Sajógömör 13 2.91 %
Felsőfalu 7 1.57 %
Lubény 7 1.57 %
Jolsva 6 1.34 %
Ratkó 6 1.34 %
Kövi 5 1.12 %
Gerlice 4 0.89 %
Szkáros 4 0.89 %
Gömörfalva 4 0.89 %
Murányhosszúrét 4 0.89 %
Murányalja 3 0.67 %
Lehelfalva 3 0.67 %
Újvásár 2 0.45 %
Hizsnyó 2 0.45 %
Alsófalu 2 0.45 %
Deresk 2 0.45 %
Szásza 2 0.45 %
Zsór 2 0.45 %
Otrokócs 2 0.45 %
Murányhuta 2 0.45 %
Murányszabadi 1 0.22 %
Kisperlász 1 0.22 %
Gömörrákos 1 0.22 %
Baráttelke 1 0.22 %
Lévárt 1 0.22 %
Gömörliget 1 0.22 %
Szirk 1 0.22 %
Turcsok 1 0.22 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 64.36 %
Sajógömör 81 5.59 %
Nagyrőce 57 3.94 %
Lice 45 3.11 %
Gömörfalva 40 2.76 %
Gice 37 2.56 %
Szirk 37 2.56 %
Deresk 33 2.28 %
Felsőrás 30 2.07 %
Lévárt 20 1.38 %
Gömörliget 18 1.24 %
Lőkös 16 1.10 %
Otrokócs 15 1.04 %
Alsófalu 13 0.90 %
Szkáros 12 0.83 %
Zsór 9 0.62 %
Felsőfalu 7 0.48 %
Jolsvatapolca 7 0.48 %
Jolsva 7 0.48 %
Ratkósebes 5 0.35 %
Ratkó 4 0.28 %
Murányalja 3 0.21 %
Kisvisnyó 3 0.21 %
Lubény 3 0.21 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Kövi 2 0.14 %
Szásza 2 0.14 %
Újvásár 2 0.14 %
Murányhuta 1 0.07 %
Murányhosszúrét 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 20.00 %
Kövi 72 19.73 %
Tornalja 26 7.12 %
Kisperlász 20 5.48 %
Szirk 19 5.21 %
Jolsva 18 4.93 %
Ratkósebes 14 3.84 %
Murányalja 13 3.56 %
Gömörrákos 9 2.47 %
Deresk 8 2.19 %
Ratkó 8 2.19 %
Szásza 7 1.92 %
Lubény 7 1.92 %
Nandrás 6 1.64 %
Jolsvatapolca 5 1.37 %
Turcsok 5 1.37 %
Gömörfalva 5 1.37 %
Lice 4 1.10 %
Hizsnyó 4 1.10 %
Murányhosszúrét 4 1.10 %
Sajógömör 4 1.10 %
Kakasalja 4 1.10 %
Vizesrét 3 0.82 %
Újvásár 3 0.82 %
Zsór 3 0.82 %
Baráttelke 3 0.82 %
Poloszkó 2 0.55 %
Murányhuta 2 0.55 %
Otrokócs 2 0.55 %
Felsőfalu 2 0.55 %
Süvete 2 0.55 %
Gömörliget 2 0.55 %
Lehelfalva 2 0.55 %
Alsófalu 1 0.27 %
Szkáros 1 0.27 %
Murányszabadi 1 0.27 %
Gice 1 0.27 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 57.13 %
Tornalja 71 7.33 %
Murányhosszúrét 40 4.13 %
Murányalja 39 4.03 %
Lubény 39 4.03 %
Lehelfalva 39 4.03 %
Vizesrét 33 3.41 %
Jolsva 24 2.48 %
Szirk 13 1.34 %
Gömörliget 12 1.24 %
Ratkósebes 11 1.14 %
Ratkó 8 0.83 %
Gice 7 0.72 %
Hizsnyó 7 0.72 %
Murányhuta 6 0.62 %
Gömörrákos 6 0.62 %
Jolsvatapolca 6 0.62 %
Kakasalja 6 0.62 %
Murányszabadi 6 0.62 %
Lice 5 0.52 %
Sajógömör 5 0.52 %
Szásza 4 0.41 %
Turcsok 4 0.41 %
Kövi 3 0.31 %
Deresk 3 0.31 %
Otrokócs 2 0.21 %
Süvete 2 0.21 %
Gömörfalva 2 0.21 %
Szkáros 2 0.21 %
Újvásár 2 0.21 %
Baráttelke 2 0.21 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 18.70 %
Gömörfalva 38 16.52 %
Nagyrőce 30 13.04 %
Lice 22 9.57 %
Kövi 14 6.09 %
Jolsva 13 5.65 %
Murányhosszúrét 9 3.91 %
Süvete 9 3.91 %
Sajógömör 8 3.48 %
Deresk 5 2.17 %
Otrokócs 5 2.17 %
Szirk 4 1.74 %
Ratkó 4 1.74 %
Turcsok 3 1.30 %
Felsőfalu 3 1.30 %
Ratkósebes 2 0.87 %
Lubény 2 0.87 %
Gömörliget 2 0.87 %
Murányhuta 2 0.87 %
Murányalja 2 0.87 %
Gömörrákos 2 0.87 %
Vizesrét 1 0.43 %
Zsór 1 0.43 %
Jolsvatapolca 1 0.43 %
Szásza 1 0.43 %
Baráttelke 1 0.43 %
Lehelfalva 1 0.43 %
Alsófalu 1 0.43 %
Kisperlász 1 0.43 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 61.82 %
Lubény 44 5.20 %
Jolsva 26 3.07 %
Vizesrét 21 2.48 %
Murányhosszúrét 19 2.25 %
Süvete 17 2.01 %
Tornalja 15 1.77 %
Nandrás 15 1.77 %
Lehelfalva 14 1.65 %
Kakasalja 12 1.42 %
Hizsnyó 11 1.30 %
Turcsok 11 1.30 %
Lice 11 1.30 %
Baráttelke 10 1.18 %
Murányhuta 10 1.18 %
Jolsvatapolca 10 1.18 %
Murányalja 9 1.06 %
Ratkósebes 9 1.06 %
Gömörrákos 8 0.95 %
Gömörliget 8 0.95 %
Murányszabadi 6 0.71 %
Otrokócs 5 0.59 %
Ratkó 5 0.59 %
Kisperlász 4 0.47 %
Szirk 4 0.47 %
Sajógömör 4 0.47 %
Szásza 3 0.35 %
Gice 3 0.35 %
Poloszkó 2 0.24 %
Gömörfalva 2 0.24 %
Szkáros 2 0.24 %
Kövi 1 0.12 %
Újvásár 1 0.12 %
Felsőfalu 1 0.12 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 28.32 %
Nagyrőce 90 17.34 %
Turcsok 35 6.74 %
Ratkó 22 4.24 %
Nandrás 17 3.28 %
Szásza 16 3.08 %
Jolsva 14 2.70 %
Gömörrákos 12 2.31 %
Tornalja 11 2.12 %
Sajógömör 11 2.12 %
Lubény 10 1.93 %
Baráttelke 9 1.73 %
Jolsvatapolca 8 1.54 %
Kövi 8 1.54 %
Gerlice 8 1.54 %
Ratkósebes 8 1.54 %
Lehelfalva 8 1.54 %
Gömörfalva 7 1.35 %
Újvásár 7 1.35 %
Kisperlász 7 1.35 %
Murányhosszúrét 6 1.16 %
Lice 6 1.16 %
Vizesrét 6 1.16 %
Murányalja 5 0.96 %
Poloszkó 5 0.96 %
Gömörliget 5 0.96 %
Otrokócs 4 0.77 %
Süvete 4 0.77 %
Hizsnyó 4 0.77 %
Kakasalja 4 0.77 %
Felsőfalu 4 0.77 %
Deresk 3 0.58 %
Murányszabadi 3 0.58 %
Gice 2 0.39 %
Lévárt 1 0.19 %
Murányhuta 1 0.19 %
Szkáros 1 0.19 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 59.04 %
Sajógömör 59 5.80 %
Gömörfalva 40 3.93 %
Nagyrőce 27 2.65 %
Deresk 24 2.36 %
Süvete 23 2.26 %
Otrokócs 22 2.16 %
Lévárt 22 2.16 %
Gice 22 2.16 %
Alsófalu 17 1.67 %
Jolsva 16 1.57 %
Felsőrás 15 1.47 %
Lőkös 15 1.47 %
Szásza 15 1.47 %
Lice 14 1.38 %
Gömörliget 10 0.98 %
Jolsvatapolca 10 0.98 %
Szkáros 10 0.98 %
Zsór 9 0.88 %
Szirk 7 0.69 %
Murányalja 5 0.49 %
Turcsok 5 0.49 %
Felsőfalu 5 0.49 %
Murányhosszúrét 5 0.49 %
Baráttelke 4 0.39 %
Lubény 3 0.29 %
Ratkó 2 0.20 %
Murányszabadi 2 0.20 %
Kövi 2 0.20 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 61.62 %
Jolsva 111 5.39 %
Tornalja 74 3.59 %
Murányalja 61 2.96 %
Ratkósebes 59 2.86 %
Vizesrét 54 2.62 %
Lehelfalva 51 2.47 %
Lubény 51 2.47 %
Szirk 37 1.80 %
Murányhosszúrét 34 1.65 %
Hizsnyó 28 1.36 %
Baráttelke 25 1.21 %
Jolsvatapolca 21 1.02 %
Kövi 20 0.97 %
Murányszabadi 16 0.78 %
Murányhuta 15 0.73 %
Gömörliget 13 0.63 %
Ratkó 13 0.63 %
Turcsok 10 0.49 %
Szásza 10 0.49 %
Gice 9 0.44 %
Újvásár 9 0.44 %
Gömörrákos 8 0.39 %
Kakasalja 7 0.34 %
Lice 6 0.29 %
Kisperlász 6 0.29 %
Poloszkó 6 0.29 %
Gömörfalva 5 0.24 %
Nandrás 5 0.24 %
Sajógömör 5 0.24 %
Szkáros 4 0.19 %
Gerlice 4 0.19 %
Süvete 3 0.15 %
Deresk 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Zsór 3 0.15 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 50.97 %
Vizesrét 190 7.66 %
Lubény 95 3.83 %
Jolsva 88 3.55 %
Murányalja 77 3.10 %
Tornalja 67 2.70 %
Lehelfalva 67 2.70 %
Murányhosszúrét 63 2.54 %
Hizsnyó 54 2.18 %
Jolsvatapolca 52 2.10 %
Baráttelke 46 1.85 %
Turcsok 41 1.65 %
Szirk 41 1.65 %
Murányszabadi 33 1.33 %
Ratkósebes 33 1.33 %
Otrokócs 31 1.25 %
Kövi 25 1.01 %
Lice 24 0.97 %
Kakasalja 21 0.85 %
Ratkó 20 0.81 %
Gömörrákos 20 0.81 %
Gömörliget 18 0.73 %
Nandrás 17 0.69 %
Gice 14 0.56 %
Murányhuta 13 0.52 %
Felsőfalu 7 0.28 %
Kisperlász 7 0.28 %
Sajógömör 6 0.24 %
Szásza 6 0.24 %
Szkáros 5 0.20 %
Deresk 5 0.20 %
Gömörfalva 5 0.20 %
Poloszkó 5 0.20 %
Újvásár 5 0.20 %
Süvete 4 0.16 %
Zsór 4 0.16 %
Lőkös 3 0.12 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 33.87 %
Tornalja 24 9.68 %
Lubény 17 6.85 %
Szirk 12 4.84 %
Jolsva 11 4.44 %
Gerlice 10 4.03 %
Vizesrét 9 3.63 %
Lehelfalva 7 2.82 %
Murányalja 7 2.82 %
Kövi 6 2.42 %
Turcsok 6 2.42 %
Jolsvatapolca 5 2.02 %
Lice 4 1.61 %
Murányhosszúrét 4 1.61 %
Sajógömör 4 1.61 %
Hizsnyó 3 1.21 %
Gice 3 1.21 %
Gömörliget 3 1.21 %
Baráttelke 3 1.21 %
Gömörfalva 3 1.21 %
Ratkósebes 3 1.21 %
Gömörrákos 3 1.21 %
Murányszabadi 2 0.81 %
Szkáros 2 0.81 %
Újvásár 2 0.81 %
Otrokócs 2 0.81 %
Zsór 2 0.81 %
Murányhuta 2 0.81 %
Nandrás 1 0.40 %
Kakasalja 1 0.40 %
Szásza 1 0.40 %
Süvete 1 0.40 %
Felsőfalu 1 0.40 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 46.73 %
Murányhosszúrét 163 11.09 %
Murányalja 120 8.16 %
Tornalja 73 4.97 %
Jolsva 69 4.69 %
Lehelfalva 43 2.93 %
Vizesrét 36 2.45 %
Lubény 30 2.04 %
Ratkósebes 23 1.56 %
Szirk 22 1.50 %
Ratkó 21 1.43 %
Hizsnyó 20 1.36 %
Gömörliget 14 0.95 %
Gice 13 0.88 %
Kövi 13 0.88 %
Murányhuta 12 0.82 %
Murányszabadi 12 0.82 %
Baráttelke 12 0.82 %
Jolsvatapolca 12 0.82 %
Lice 11 0.75 %
Gömörrákos 10 0.68 %
Kisperlász 9 0.61 %
Süvete 9 0.61 %
Deresk 8 0.54 %
Kakasalja 6 0.41 %
Nandrás 5 0.34 %
Otrokócs 4 0.27 %
Turcsok 4 0.27 %
Újvásár 3 0.20 %
Felsőfalu 2 0.14 %
Szásza 1 0.07 %
Lőkös 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Sajógömör 1 0.07 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 33.72 %
Jolsva 441 15.18 %
Tornalja 166 5.71 %
Lubény 125 4.30 %
Lehelfalva 105 3.61 %
Jolsvatapolca 90 3.10 %
Murányalja 84 2.89 %
Sajógömör 82 2.82 %
Vizesrét 75 2.58 %
Murányhosszúrét 71 2.44 %
Hizsnyó 66 2.27 %
Gömörliget 65 2.24 %
Lice 64 2.20 %
Kövi 52 1.79 %
Baráttelke 47 1.62 %
Gömörrákos 40 1.38 %
Gice 34 1.17 %
Szirk 31 1.07 %
Otrokócs 29 1.00 %
Kisperlász 27 0.93 %
Nandrás 26 0.89 %
Ratkó 20 0.69 %
Kakasalja 20 0.69 %
Süvete 20 0.69 %
Deresk 19 0.65 %
Ratkósebes 19 0.65 %
Murányszabadi 16 0.55 %
Szkáros 13 0.45 %
Felsőrás 12 0.41 %
Turcsok 11 0.38 %
Murányhuta 9 0.31 %
Lőkös 8 0.28 %
Felsőfalu 8 0.28 %
Gömörfalva 7 0.24 %
Lévárt 4 0.14 %
Szásza 4 0.14 %
Alsófalu 4 0.14 %
Gerlice 4 0.14 %
Újvásár 3 0.10 %
Kisvisnyó 3 0.10 %
Poloszkó 1 0.03 %
Zsór 1 0.03 %
Tornalja 315 27.73 %
Deresk 153 13.47 %
Sajógömör 109 9.60 %
Gömörfalva 80 7.04 %
Szirk 73 6.43 %
Nagyrőce 69 6.07 %
Otrokócs 62 5.46 %
Lice 34 2.99 %
Lévárt 30 2.64 %
Szkáros 28 2.46 %
Felsőrás 26 2.29 %
Zsór 17 1.50 %
Süvete 16 1.41 %
Lőkös 15 1.32 %
Kisvisnyó 12 1.06 %
Jolsva 11 0.97 %
Felsőfalu 10 0.88 %
Alsófalu 10 0.88 %
Kövi 7 0.62 %
Gice 7 0.62 %
Murányhosszúrét 6 0.53 %
Szásza 6 0.53 %
Gömörrákos 5 0.44 %
Murányalja 5 0.44 %
Ratkó 5 0.44 %
Lubény 4 0.35 %
Murányhuta 3 0.26 %
Turcsok 3 0.26 %
Ratkósebes 2 0.18 %
Lehelfalva 2 0.18 %
Nandrás 2 0.18 %
Gömörliget 2 0.18 %
Jolsvatapolca 2 0.18 %
Baráttelke 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Vizesrét 1 0.09 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 48.72 %
Vizesrét 157 10.54 %
Lubény 62 4.16 %
Jolsvatapolca 44 2.95 %
Kövi 42 2.82 %
Lehelfalva 39 2.62 %
Murányhosszúrét 39 2.62 %
Murányalja 37 2.48 %
Jolsva 37 2.48 %
Szirk 30 2.01 %
Tornalja 30 2.01 %
Hizsnyó 28 1.88 %
Süvete 24 1.61 %
Baráttelke 20 1.34 %
Murányhuta 19 1.28 %
Murányszabadi 15 1.01 %
Ratkó 14 0.94 %
Gice 13 0.87 %
Szásza 13 0.87 %
Gömörliget 12 0.81 %
Turcsok 12 0.81 %
Gömörrákos 11 0.74 %
Ratkósebes 10 0.67 %
Kisperlász 10 0.67 %
Kakasalja 8 0.54 %
Nandrás 7 0.47 %
Deresk 6 0.40 %
Sajógömör 5 0.34 %
Lice 4 0.27 %
Felsőfalu 4 0.27 %
Újvásár 3 0.20 %
Gömörfalva 2 0.13 %
Poloszkó 2 0.13 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 43.48 %
Szirk 80 6.60 %
Jolsva 78 6.44 %
Tornalja 57 4.70 %
Lubény 52 4.29 %
Murányalja 49 4.04 %
Murányhosszúrét 43 3.55 %
Ratkósebes 38 3.14 %
Ratkó 20 1.65 %
Baráttelke 20 1.65 %
Gömörrákos 19 1.57 %
Kakasalja 19 1.57 %
Turcsok 18 1.49 %
Vizesrét 17 1.40 %
Hizsnyó 16 1.32 %
Lehelfalva 16 1.32 %
Jolsvatapolca 15 1.24 %
Sajógömör 12 0.99 %
Murányszabadi 12 0.99 %
Gömörfalva 11 0.91 %
Kövi 11 0.91 %
Gice 10 0.83 %
Szkáros 9 0.74 %
Gömörliget 9 0.74 %
Süvete 8 0.66 %
Gerlice 8 0.66 %
Lice 7 0.58 %
Felsőfalu 6 0.50 %
Nandrás 6 0.50 %
Poloszkó 5 0.41 %
Murányhuta 3 0.25 %
Alsófalu 3 0.25 %
Kisperlász 2 0.17 %
Szásza 2 0.17 %
Újvásár 1 0.08 %
Otrokócs 1 0.08 %
Lévárt 1 0.08 %
Deresk 1 0.08 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 56.57 %
Sajógömör 22 6.73 %
Nagyrőce 19 5.81 %
Gömörfalva 13 3.98 %
Otrokócs 9 2.75 %
Lice 7 2.14 %
Deresk 6 1.83 %
Gice 5 1.53 %
Jolsva 5 1.53 %
Lévárt 4 1.22 %
Süvete 4 1.22 %
Lubény 4 1.22 %
Szkáros 4 1.22 %
Murányhosszúrét 4 1.22 %
Gömörliget 3 0.92 %
Szásza 3 0.92 %
Zsór 3 0.92 %
Alsófalu 3 0.92 %
Jolsvatapolca 3 0.92 %
Murányalja 3 0.92 %
Ratkó 2 0.61 %
Hizsnyó 2 0.61 %
Lőkös 2 0.61 %
Poloszkó 2 0.61 %
Vizesrét 1 0.31 %
Kisvisnyó 1 0.31 %
Turcsok 1 0.31 %
Kövi 1 0.31 %
Szirk 1 0.31 %
Gömörrákos 1 0.31 %
Felsőrás 1 0.31 %
Baráttelke 1 0.31 %
Ratkósebes 1 0.31 %
Murányhuta 1 0.31 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 49.25 %
Jolsva 52 6.48 %
Tornalja 45 5.61 %
Murányhosszúrét 35 4.36 %
Szirk 32 3.99 %
Lubény 31 3.87 %
Murányalja 26 3.24 %
Baráttelke 18 2.24 %
Ratkó 16 2.00 %
Hizsnyó 14 1.75 %
Gömörrákos 13 1.62 %
Kakasalja 13 1.62 %
Ratkósebes 11 1.37 %
Vizesrét 11 1.37 %
Gömörfalva 10 1.25 %
Jolsvatapolca 8 1.00 %
Kövi 8 1.00 %
Lehelfalva 7 0.87 %
Gice 7 0.87 %
Sajógömör 6 0.75 %
Szkáros 6 0.75 %
Murányszabadi 6 0.75 %
Felsőfalu 6 0.75 %
Turcsok 6 0.75 %
Gömörliget 5 0.62 %
Nandrás 3 0.37 %
Lice 2 0.25 %
Deresk 2 0.25 %
Szásza 2 0.25 %
Murányhuta 1 0.12 %
Lőkös 1 0.12 %
Otrokócs 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Alsófalu 1 0.12 %
Kisperlász 1 0.12 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 49.72 %
Murányalja 283 17.31 %
Murányhosszúrét 88 5.38 %
Murányszabadi 69 4.22 %
Jolsva 53 3.24 %
Tornalja 46 2.81 %
Vizesrét 40 2.45 %
Murányhuta 34 2.08 %
Szirk 26 1.59 %
Hizsnyó 19 1.16 %
Jolsvatapolca 16 0.98 %
Lubény 15 0.92 %
Kakasalja 14 0.86 %
Lehelfalva 14 0.86 %
Gömörrákos 11 0.67 %
Ratkósebes 10 0.61 %
Gömörliget 10 0.61 %
Gice 9 0.55 %
Baráttelke 9 0.55 %
Ratkó 7 0.43 %
Turcsok 6 0.37 %
Lice 5 0.31 %
Deresk 5 0.31 %
Kövi 5 0.31 %
Süvete 4 0.24 %
Szásza 4 0.24 %
Sajógömör 4 0.24 %
Gömörfalva 4 0.24 %
Kisperlász 3 0.18 %
Nandrás 3 0.18 %
Alsófalu 2 0.12 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 40.90 %
Jolsva 71 6.98 %
Tornalja 65 6.39 %
Szirk 62 6.10 %
Lubény 45 4.42 %
Murányalja 36 3.54 %
Murányhosszúrét 34 3.34 %
Ratkó 31 3.05 %
Turcsok 31 3.05 %
Ratkósebes 25 2.46 %
Hizsnyó 24 2.36 %
Baráttelke 21 2.06 %
Gömörrákos 19 1.87 %
Kövi 14 1.38 %
Szkáros 13 1.28 %
Kakasalja 12 1.18 %
Nandrás 12 1.18 %
Lehelfalva 11 1.08 %
Vizesrét 9 0.88 %
Gömörfalva 8 0.79 %
Jolsvatapolca 8 0.79 %
Gerlice 7 0.69 %
Deresk 7 0.69 %
Gice 6 0.59 %
Felsőfalu 6 0.59 %
Murányszabadi 5 0.49 %
Lice 4 0.39 %
Poloszkó 3 0.29 %
Gömörliget 2 0.20 %
Kisperlász 2 0.20 %
Sajógömör 2 0.20 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 69.05 %
Sajógömör 57 5.73 %
Gömörfalva 33 3.32 %
Gice 21 2.11 %
Lice 21 2.11 %
Murányhosszúrét 18 1.81 %
Lőkös 17 1.71 %
Nagyrőce 16 1.61 %
Otrokócs 15 1.51 %
Deresk 14 1.41 %
Szkáros 13 1.31 %
Lévárt 12 1.21 %
Alsófalu 12 1.21 %
Felsőrás 11 1.11 %
Zsór 10 1.01 %
Süvete 6 0.60 %
Kövi 6 0.60 %
Felsőfalu 5 0.50 %
Ratkó 3 0.30 %
Murányalja 2 0.20 %
Kisvisnyó 2 0.20 %
Jolsva 2 0.20 %
Lubény 2 0.20 %
Turcsok 2 0.20 %
Gömörliget 2 0.20 %
Murányszabadi 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Szirk 1 0.10 %
Jolsvatapolca 1 0.10 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
2722 55.25%
KSČ
735 14.92%
VPN
692 14.05%
KDH
167 3.39%
SZ
146 2.96%
DÚRS
123 2.50%
SNS
98 1.99%
DS
79 1.60%
SPV
58 1.18%
SSL
31 0.63%
SD
27 0.55%
ČSDF
25 0.51%
Egyéb
24 0.49%
Érvényes szavazatok 4927
Együttélés-MKDM
1691 39.72%
Magyar Polgári Párt
996 23.40%
HZDS
564 13.25%
SDĽ
379 8.90%
ODÚ
112 2.63%
SNS
90 2.11%
SPI
77 1.81%
KSS
59 1.39%
ROI
48 1.13%
SZS
43 1.01%
SDSS
41 0.96%
SZ
32 0.75%
ZPR-RČS
30 0.70%
KDH
26 0.61%
DS-ODS
24 0.56%
SKDH
18 0.42%
Egyéb
27 0.63%
Érvényes szavazatok 4257
MK
2624 61.47%
HZDS-RSS
392 9.18%
345 8.08%
SP-VOĽBA
319 7.47%
ZRS
169 3.96%
KSS
82 1.92%
SPK
54 1.26%
DS
53 1.24%
HZPCS
52 1.22%
SNS
51 1.19%
ROISR
38 0.89%
KDH
36 0.84%
KSÚ
29 0.68%
Egyéb
25 0.59%
Érvényes szavazatok 4269
MKP
2671 53.80%
SDK
925 18.63%
HZDS
391 7.88%
SDĽ
344 6.93%
SOP
239 4.81%
MLHZP
130 2.62%
KSS
111 2.24%
SNS
86 1.73%
ZRS
25 0.50%
Egyéb
43 0.87%
Érvényes szavazatok 4965
MKP
2470 63.48%
SMER
238 6.12%
SDKU
215 5.53%
KSS
209 5.37%
ANO
202 5.19%
HZDS
152 3.91%
NOSNP
67 1.72%
ROMA
42 1.08%
SZS
41 1.05%
HZD
39 1.00%
PSNS
38 0.98%
SNS
35 0.90%
KDH
30 0.77%
SDĽ
23 0.59%
ROISR
19 0.49%
Egyéb
71 1.82%
Érvényes szavazatok 3891
MKP
2147 69.96%
SMER
348 11.34%
SDKU DS
161 5.25%
KSS
105 3.42%
SNS
87 2.83%
ĽS HZDS
50 1.63%
HZD
32 1.04%
ANO
27 0.88%
KDH
25 0.81%
LB
22 0.72%
SF
22 0.72%
Egyéb
43 1.40%
Érvényes szavazatok 3069
Most-Híd
1063 30.01%
MKP
1009 28.49%
ĽS HZDS
474 13.38%
SMER
353 9.97%
SDKU DS
210 5.93%
SaS
207 5.84%
LSNS
45 1.27%
SDĽ
41 1.16%
SNS
36 1.02%
KDH
31 0.88%
EDS
31 0.88%
KSS
18 0.51%
Egyéb
24 0.68%
Érvényes szavazatok 3542
MKP
1072 39.10%
Most-Híd
800 29.18%
SMER SD
369 13.46%
OĽaNO
80 2.92%
SDKU DS
70 2.55%
ĽS HZDS
60 2.19%
SNS
46 1.68%
SaS
46 1.68%
99 Percent
37 1.35%
KDH
35 1.28%
LSNS
29 1.06%
KSS
25 0.91%
SSS NM
15 0.55%
Zelení
13 0.47%
Egyéb
45 1.64%
Érvényes szavazatok 2742
MKP
1018 38.56%
Most-Híd
594 22.50%
SMER SD
271 10.27%
OĽANO-NOVA
146 5.53%
LSNS
146 5.53%
SaS
106 4.02%
SNS
67 2.54%
#SIEŤ
64 2.42%
SME RODINA
63 2.39%
KSS
30 1.14%
TIP
29 1.10%
KDH
22 0.83%
MKDA-MKDSZ
15 0.57%
SDKU DS
13 0.49%
SKOK!
13 0.49%
Egyéb
43 1.63%
Érvényes szavazatok 2640
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések