SK
DS
.....

Előpatony

Településrész

címer zászló
246 100% magyar 1910
438 99% magyar 1941
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Masníkovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Más földrajzi nevek:
Gyepszegés-dűlő, Haraszti-dűlő, Kert alatt, Kuti-dűlő, Országúti-dűlő, Somoraji úton alul, Somorjai úton felül
Koordináták:
48.04038951, 17.47995615
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
121 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93036

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben, Lég központjától 3 km-re keletre, Lögérpatony tőszomszédságában található. Egybeépült Lögérpatonnyal. 800 méteres elágazás köti össze az 572-es (Dunaszerdahely-Pozsony) főúttal.

Közigazgatás

1960-ig önálló község, azóta Lég egyik településrésze és kataszteri területe. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig, annak megszüntetéséig a Somorjai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). 1951-ben, Sárrét önállósulásával területének (1939-ben még 8,56 km²) több mint a felét elveszítette. Jelenlegi területe 3,73 km², Lég község teljes területének 14,7 %-a.

Népesség

1939-ben még 294, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 2011-re népessége ennek egyharmadára csökkent, 95-en éltek itt, a község összlakosságának 3,8 %-a. Előpatony Lég legkisebb népességű településrésze.

Történelem

Nevével először egy 1435-ben kelt oklevélben találkozunk Elewpathon alakban. További megjelenési formái: 1773-ban Elő-Patony, 1927-ben Predná Potôň, 1948-ban Masníkovo. 1489-ben részben az éberhardi uradalomé, részben a Szentgyörgyi és Bazini gróf a földesura. Az 1553. évi portális összeírásban Leeghy István 7, Mérey Mihály és a Sárkány család 2-2, Bakits Péter és Tóth Tamás 1-1 portával van bejegyezve. 1608-ban Léghi István fia, Simon itteni birtokrészét nejének, Zsófiának adományozta, 1802-ben Szüllő Zsigmond itteni birtokát elzálogosította Gálfi Péternek. A 19. században és a 20. század elején a Petőcz, a Várady, a Benyovszky és a Bacsák családok voltak a birtokosai. 1828-ban 30 házában 225 lakos élt. 1960-ban Lég községhez csatolták.

Mai jelentősége

Ld. Lég

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Elő Patony. Magyar falu Poson Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Nagy Légnek szomszédságában, mellynek filiája, határja két fordúlóra van osztva, ’s jól termő, legelője hasznos, réttyei jók, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Patony (Elő), magyar falu, Poson vgyében, N.-Légh mellett: 197 kath., 14 ref., 7 zsidó lak. Peteőcz Antalnő csinos lakházával, termékeny szántóföldekkel. F. u. Peteőcz, Benyovszky, Bacsák nemzetségek. Ut. p. Somorja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Előpatony, magyar kisközség a Felső-Csallóközben, 38 házzal és 285, róm. kath. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Nagylég. E község mai nevén csak 1498 és 1510 között van először említve, mint a Bazini és Szentgyörgyi Péter birtoka és Éberhard várának tartozéka. Az 1553-iki portális összeírásban hét birtokosa szerepel, a kik közül Bakith Péternek 1, Mérey Mihálynak 2, Leeghy Istvánnak 7, Literáti Ferencznek 1, Tóth Tamásnak és a Sárkány családnak 2 portája fizet adót. 1608-ban Léghi István fia Simon, itteni birtokrészét nejének, Zsófiának adományozta. 1802-ben Szüllő Zsigmond itteni birtokát elzálogosítja Gálfi Péternek. A mult század elején a Petőcz, Várady, a Benyovszky és a Bacsák család voltak a birtokosai és ma is Benyovszky Lajosnak, Bacsák Pálnak, Zsigmondnak s Istvánnak és Petőcz Kálmánnak van itt nagyobb birtoka. Ide tartozik Sárrét puszta. A községnek nincsen temploma.

Petőcz György

1805
Előpatony - megszületett
Névelőfordulások
1435
Elewpathon
1773
Elo-Patony,
1786
Elő-Patony,
1808
Elő-Patony,
1863
Előpatony,
1927
Predná Potôň, Elő-Patony,
1938
Előpatony,
1945
Predná Potôň, Elő-Patony,
1948
Masníkovo

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
1941
Nemzet Arány
magyarok 286 92%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 24 8%
összlétszám 310
magyarok 246 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 246
magyarok 255 97%
szlovákok 1 0%
németek 1 0%
egyéb 5 2%
összlétszám 262
magyarok 438 99%
szlovákok 4 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
összlétszám 443
Mai közigazgatás

Bejelentések