SK
GA
.....

Hódi

Településrész

címer zászló
245 57% magyar 1910
121 27% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hody
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Más földrajzi nevek:
Alsó dűlő, Domb alatti gyep, Ernő háza, Felső dűlő, Hármas dombi, Kenderes földek, Legelői földek, Szélesréti dűlő, Szentháromság, Szűkréti dűlő, Újsárdi gyep
Koordináták:
48.2038, 17.7105
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
119 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92401

A Kisalföldön, a Mátyusföldön, a Sárdi-ér és a Csipkésdi-árok között fekszik, a város központjától 2 km-re északnyugatra. A várostól a Galánta-Szered vasútvonal választja el.

Közigazgatás

1960 óta Galánta három kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.k.e. vármegye, Galántai járás). 1960-ban Galántához csatolták. Területe 5,93 km², a város területének 17,5 %-át alkotja, 1910 óta nem változott.

Népesség

Szlovák származású népessége a 20. század elejére nyelvileg részben elmagyarosodott, de Csehszlovákiához csatolás után ugyanilyen gyorsan újra szlovákká vált. 1910-ben 432 lakosának még 56,7 %-a volt magyar nemzetiségű, 1921-ben 455 lakosának már csak 26,6 %-a. Lakosainak döntő többsége (1921-ben 96,5 %) katolikus volt. 2011-ben 524 lakosa volt, itt élt a város lakosságának 3,5 %-a.

Történelem

Nevét 1291-ben említik először írásban, amikor Hódi Bökény ispán leányának és vejének adományozta. A Hódi család később is szerepel birtokosai között, de feltűnik a Kajali, Csorba, Illésházy és Saághi családok neve is. A 17. század végén lakatlan volt, valószínűleg a török háborúkban pusztult el. Az Illésházyak révén az Esterházyak, továbbá a Batthyányiak rendelkeztek itt jelentős birtokkal. A trianoni béke Csehszlovákiának juttatta, a bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, 1945-től pedig ismét Csehszlovákiának adták. 1960-ban közigazgatásilag Galántához csatolták.

Mai jelentősége

Római katolikus (Szt. Kereszt) temetőkápolnáját 1826-ban emelték klasszicista stílusban. Az 1780–90 között épült barokk-klasszicista Esterházy-kastély 1953–54-ben a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes (Népes) székhelye volt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HODI. Tót falu Posony Várm. földes Ura G. Batthyáni Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Galantához 1/4 mértföldnyire, mellynek filiája, ’s az Uraságnak kastéllyával jelesíttetik, határja két nyomásra van osztva, van erdeje, és réttye, eladásra is jó módgya,

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hodi, tót falu, Pozson vmegyében, Galantha mellett: 224 kath., 3 evang., 20 zsidó lak., s egy kastélylyal. Ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hódi, mátyusföldi tót kisközség, 29 házzal és 399, róm. kath. vallású lakossal. E község 1291-ben szerepel először, a mikor Hudy Buken (Bökény) comes e birtokát leányának és vejének, Péternek adományozza. 1333-ban Hodi Ják és Ferencz neveiben is megcsendül. 1488-ban Kajali Péter és György a birtokosai, kiktől borsai Vizközi Tamás veszi zálogba. 1553-ban Csorba Gegely és Pál fiai osztozkodnak az itteni birtokaikon, melyek később, e család magvaszakadtával, az Illésháziak és a Saághiak birtokába kerülnek. 1672-ben lakatlan hely. Majd a Preira bárói családot is itt találjuk, s az Illésháziak révén 1787-ben már az Esterházyakat is, és ma Esterházy Mihály grófnak van itt birtoka és kastélya. Ezt a báró Preira család valószínűleg 1790-ben építtette; legalább a kastély pinczéjének ajtaja fölött látható évszám erre enged következtetni. A községnek nincs temploma. Postája, távírója és vasúti állomása Galánta.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hódi. Elsőnek 1291-ből említi Hudy Buken comes ajándékozási levele, melyben leányát és annak férjét megajándékozza a községgel. A XV. század végén a Kajali-család a földesura, majd két évtized múltán a Csorba-család kezén jegyzik fel. Idővel az Illyésházy- és Saághy-család a birtokosa, majd az Esterházyak szerzik meg. A község területe 1030 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 596.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Hódi kk. körj. Galánta, galántai járás. Neve 1291-ben szerepel először. Volt Esterházy nagybirtok, amelyet a cseh földreform során özv. Magyerics Vera cseh birtokos és gyárosnő vett meg. Jelenleg állami kezelésben van, vitézi telkek lesznek. Területe: 1030 k. h. Lakosság: 596. Lakóház: 74. Népsűrűség: 100.5. M.: 178, szl.: 413, Magy. beszél: 350. Vallás szerint: r. k. 584, izr.: 11. Földbirtok: I—II. 0, III. 26. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. csö. Galánta, v. á. u. p. és u. t. Galánta. Állami elemi népiskola.

Hubacsek Zsigmond

1973.4.17.
Hódi - elhunyt
Iparművész, grafikus. 1906. március 8-án született Magyarországon. 1910-ben került Losoncra, ahol nevelőapja mellett kitanulta a könyvkötő mesterséget. Szoros barátságot kötött Szabó Gyulával, akitől akvarellfestést és grafikát tanult. Előbb Losoncon, majd 1920–1939 között Ungváron volt nyomdász; 1939–1945 között a losonci Palóc Háziipari Szövetkezet alkalmazottja. A háború után kezdett rézdomborítással foglalkozni; munkáival több kiállításon díjat nyert (1947-ben, 1948-ban, 1952-ben). 1953-ban a Járási Népművelési Központ mellett létrehozta a műkedvelő művészek tagozatát; 1960-tól az intézet alkalmazottja. – Ir. Sz. Haltenberger Kinga: Hubacsek Zsigmond. Gömörország, 2006/1.
Névelőfordulások
1773
Hodj,
1786
Hodi,
1808
Hodi, Hody,
1863
Hodi,
1920
Hody,
1938
Hódi,
1945
Hody

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 28 9%
szlovákok 259 82%
németek 5 2%
egyéb 23 7%
összlétszám 315
magyarok 245 57%
szlovákok 187 43%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 432
magyarok 121 27%
szlovákok 331 73%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
összlétszám 455
Mai közigazgatás

Bejelentések