SK
GA
.....

Galánta

Város

címer zászló
3441 83% magyar 1910
4172 28% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Galánta
Hivatalos szlovák megnevezés:
Galanta
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz - Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Akasztófa-domb, Bírósági, Dernyeháti, Garasdimajor, Hódi, Javorinka, Kámvás, Kertaljai dűlő, Kolónia (Ónyipuszta), Kórószegi major, Külső major, Nemesnebojsza, Ógalánta, Rétek sori, Sárdon túli alsó,
Koordináták:
48.18954086, 17.72666359
Terület:
33,91 km2
Rang:
város
Népesség:
15021
Tszf. magasság:
119 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92401
Település kód:
503665
Szervezeti azonosító:
305936

A város a Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, az Alsó-Vágmente és a Vízköz kistájak határán, a Vág jobb partja közelében, a Sárdi-ér, valamint a Csipkésdi-árok és a Dernye-árok mentén található, Szeredtől 12 km-re délre, Dunaszerdahelytől 30 km-re északkeletre, Vágsellyétől 13 km-re nyugatra, Szenctől 30 km-re keletre. Vasútállomás a Pozsony-Budapest fővonalon, elágazás vezet Lipótvár (és a Vág-völgyi vasútvonal) felé. A 75-ös főút Diószeg (7 km) és Vágsellyén keresztül Ěrsekújvár (46 km), az 507-es út Szered és Dunaszerdahely, az 561-es út pedig Nagymegyer (44 km) felé teremt összeköttetést. Délnyugatról Vízkelet és Nemeskosút, nyugatról Diószeg, északról Nagymácséd, Gány és Alsószerdahely, északkeletről Vága, keletről Nemeskajal és Tósnyárasd, délkeletről pedig Taksonyfalva községekkel határos.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó város, 1849-től folyamatosan járási székhely. A 17. századtól 1871-ig mezőváros, majd 1871-től 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai járásának székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántia járás székhelye, 1960-ban várossá nyilvánították. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.k.e vármegye, Galántai járás). 1960-ban alakult ki mai területe, amikor Hódi és Nemesnebojsza községeket, valamint az 1938-ban Taksonyfalvától elszakított Javorinkát Galántához csatolták. 1971-1990 között Taksonyfalva is Galántához tartozott. A város három kataszteri területre oszlik: Galánta (23,20 km²), Hódi (5,93 km²) és Nemesnebojsza (4,78 km²). Három városrésze Galánta, Javorinka és Nemesnebojsza (Hódi és Kolónia Galántához tartozik a népszámlálás beosztása szerint, Javorinka pedig Galánta kataszterének része, mégis külön városrész). Hódi és Nemesnebojsza kataszteri területe nem változott az elmúlt évszázadban, Galánta területe Javorinka hozzácsatolásával 4,50 km²-rel (24 %) növekedett 1960-ban.

Népesség

Galánta a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. Eredetileg magyar többségű mezőváros volt. 1910-ben a lakosság 89,6, 1921-ben 80,7 %-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A városnak az 1944-es népirtásig népes (magyar nemzetiségű) zsidó közössége volt, 1850-ben a lakosság 31,1, 1919-ben 23,7, 1930-ban 22,6 %-át alkották. Az 1920-as években megkezdték a szlovák kolonisták betelepítését, majd az 1947-es lakosságcsere során a magyar népesség mintegy felét kitelepítették, és szlovákokat költöztettek a helyükre. A várost így sikerült szlovák többségűvé tenni, amit azóta, a rendszerváltás óta pedig különösen súlyosbít az asszimiláció. A város lakossága a szocialista iparosítás és városiasodás évtizedeiben háromszorosára nőtt (1939-ben 4305 - a később hozzácsatolt két faluval 5263, 1991-ben pedig 16 978 lakosa volt). 1991-2011 között lakosságának 10,8 %-át elveszítette. Az asszimiláció következtében a magyarok aránya ebben a két évtizedben 40,6 %-ról 30,5 %-ra csökkent. A 18-19. században cigányzenészeiről híres roma közössége a lakosság 2,2 %-át teszi ki. A lakosság többsége (56,9 %-a) római katolikus vallású.

Történelem

A község a pannonhalmi bencés apátság birtoka volt a legkorábbi ismert forrás szerint. A középkor és a kora újkor folyamán több nemesi név tűnik fel a birtokosok között, úgy mint a Galántai, a Bessenyey, a Borsi és a Pap család. Ebben az időben önálló községként szerepel Galánta körül a később pusztaként létező Kórószeg, továbbá az azóta elpusztult Kázmérteleke, Tóthfalu és a Nebojsza elődjének tekintett Apáti. A Bessenyeyek birtokának nagy részét leányágon az Esterházyak örökölték meg, akiknek ez a családi ága a központjává tette meg – ennek emléke az itteni két Esterházy-kastély. Rajtuk kívül a Fekete, Balogh és Nagy családok is részesültek az örökségből. A reformáció idején az Esterházyak áttértek az új hitre, és a templomot is odaadták a reformátusoknak, de a család később rekatolizált, és a templomot is visszaadta az eredeti felekezetnek. Már 1519-ben említik Galánta első iskoláját, amely nemesi alapítványként jött létre. Az Esterházy családnak köszönhetően folyamatosan fejlődött, 1570-ben már vásártartási joga is volt. A 17. századtól mezőváros, akkor már kórház is működött itt. A kuruc seregek elfoglalták az erődített reneszánsz várkastélyt, és a császáriak csak több év múltán tudták bevenni. A 18. században felgyorsult a mezőváros fejlődése, előbb a csizmadiák, majd a szabók és a cipészek is céhet alapítottak. Az Ógalánta részen elterülő tavat 1823-ban csapolták le. A vasúti hálózathoz 1850-ben, a Pozsony-Pest vasútvonal megépítésével csatlakozott, és a század végén már távírója is volt, továbbá a közvilágítást is üzembe helyezték. Járási székhellyé válása után sorra épültek ki a közhivatalok, mint a szolgabírói hivatal, a királyi körjegyzőség és a járásbíróság. A 19. század elejétől kezdődött a zsidók bevándorlása, akik a 20. században már a lakosság jelentős részét tették ki, 1890-1944 között rabbiképzőt is működtettek. Ekkoriban Esterházy Béla grófnak, a diószegi cukorgyárnak, Ábrahámffy Gyulának és Gülcher Árminnak volt itt nagyobb birtoka. A kisebbik, régi (eredetileg reneszánsz, majd barokk stílusban átépített ) kastély a diószegi cukorgyáré volt, a neogótikus nagyobbik kastély pedig Esterházy Béláé. A városban ekkor két takarékpénztár, társaskör, függetlenségi és negyvennyolcas kör, iparosok olvasóköre, közművelődési egyesület, haladó kör és az ország egyik legrégibb, 1859-es alapítású temetkezési egyesülete működött. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta Galántát, a 20-as és 30-as években rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások és az építőmunkások sztrájkjai. Az 1920-as években megindult a szlovák kolonisták betelepítése. 1925-től 1945-ös felszámolásáig itt volt a szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalmat összefogó Hanza Szövetkezeti Áruközpont székhelye. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, 1945-től ismét Csehszlovákiához csatolták. A zsidók nácik általi, 1944-es elhurcolása is komoly hatással volt a városra, 1947-ben pedig a magyar lakosság jelentős részét erőszakkal kitelepítették Magyarországra, míg a helyükre pedig onnan áttelepülő szlovákok költöztek. A szocializmus éveiben megkezdődött az erőltetett iparosítás. Az eredeti, mezővárosi részeket lebontották, és a helyükön lakótelepeket építettek, így nemcsak a város etnikai összetétele, de arculata is végletesen megváltozott. 1960-ban Nemesnebojszát és Hódit is Galántához csatolták.

Mai jelentősége

A város a Mátyusföld egyik gazdasági, a mátyusföldi magyarság szellemi és kulturális központja. Vasúti és közúti csomópont, iparágai közül az élelmiszeripar a legjelentősebb, ezenkívül gép-, fa- és vegyiparral rendelkezik. Magyar és szlovák nyelvű gimnáziuma, szlovák és kétnyelvű szakközépiskolája van. A négy alapiskolából és a négy óvodából is csupán egy-egy magyar nyelvű. Magyar művészeti alapiskolája nincs, csak két szlovák. A városban rendelőintézet és kórház működik, továbbá művelődési ház, járási könyvtár és sportcsarnok található itt. A reneszánsz Esterházy-kastélyban honismereti múzeum, galéria és házasságkötő terem működik. A város címerében szereplő neogótikus Esterházy-kastély felújítása a rendszerváltás után félbeszakadt, így ma nagyrészt lepusztult állapotban van. Egykori kegykápolnája jelentős búcsújáróhely volt, de a kommunista hatalom 1950-ben lebontotta. Hévíz- és élményfürdőjét 2007-ben nyitották meg. Honismereti Múzeuma 1969-ben létesült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GALANTA. Népes magyar mező Város Pozson Vármegyében, földes Urai Gróf Eszterházy, Fekete, Balog, Uraságok, a’ kiknek külömbféle jeles épűleteikkel ékesíttetik, ’s más Nemes Urak is laknak benne, lakosai katolikusok, és kevés evangélikusok, ’s számos ’zidók, fekszik Nagyszombathoz két mértföldnyire. Nevezetesek valának itten a’ tzigányok az egész Hazában jó hegedűlések módgyáért. Határja jó termékenységű, réttye, legelője meglehetős, eladásra alkalmatos módgya levén, első Osztálybéli. HODI. Tót falu Posony Várm. földes Ura G. Batthyáni Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Galantához 1/4 mértföldnyire, mellynek filiája, ’s az Uraságnak kastéllyával jelesíttetik, határja két nyomásra van osztva, van erdeje, és réttye, eladásra is jó módgya. NEBOJSZA. Tót falu Poson Várm. földes Urai B. Perényi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Galantának szomszédságában, és annak filiája, határja ollyan mint Barakonyé.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Galantha, vegyes magyar-tót m.v., Pozson vmegyében, Diószeghez keletre 1 órányira: 1189 kath., 38 evang., 556 zsidó lak., több kastélyokkal s urasági lakházokkal, kertekkel, kath. paroch. templommal, synagógával és boltokkal. Az ide való czigányok hires muzsikusok. Nagy róna határa igen sikeres rozst, buzát, árpát terem; rétjei kövérek; a marha-, kivált a juhtenyésztés szépen virágzik. F. u. több nemzetségek, kik között 3 predikatumát innen veszi, u. m. Eszterházy, Fekete, Balogh. Ut. p. Szered. Hodi, tót falu, Pozson vmegyében, Galantha mellett: 224 kath., 3 evang., 20 zsidó lak., s egy kastélylyal. Ut. p. Szered. Nebojsza, tót falu, Poson vmegyében, Galanthatól 1/2 órányira: 271 kath., 4 evang. lak. Ut. p. Szered.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Galánta, melyről az Esterházy főúri családok előnevüket vették, s hol az Esterházyaknak két nagy tornyos kastélyuk, szép parkjuk van, 2.465 magyar, tót, német lakosú nagyközség, melyhez Korószeg, Terézmajor és Garasdmajor telepek is tartoznak. Már az 1332–37. évi pápai dézsma-lajstromokban mint plebánia van említve, úgy, hogy e helyet is bátran Arpád-korszaki telepítvénynek vehetjük. Ma fontos közlekedési góczpont. Innen ágazik el Szered és Galgócz-Lipótvár felé a budapest-bécsi állami vasútnak egyik szárnyvonala. A galántaiak iparral és földmíveléssel foglalkoznak; van több ipartársulatuk, takarékpénztárak; igen látogatott vásárok élénkítik e helyet.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Galánta,a zsolnai vasútvonal mentén, a Mátyusföldön fekvő kisközség, a hasonnevű járás székhelye, 268 házzal és 2982, nagyobbára róm. kath. vallású, magyar lakossal. E község IV. Béla királynak 1234 és 1270. évi oklevele szerint, hajdan a pannonhalmi apátság birtoka volt. Egy 1291. évi határleiró oklevél a Galántai Uj fiai birtokának mondja. 1297-ben két Galántáról van említés, melyek közül az egyik Ó-Galánta nevet viselt; de úgy látszik, ez Galántának csak egy része volt. 1303-ban egyrészről Lég fia Ivánka comes és fia Miklós, másrészről pedig berencsi Vörös Ábrahám comes között hitbér- és leánynegyedre nézve egyezség tárgya volt. A pápai tizedszedők jegyzékében Gualanta néven szerepel. 1340-ben Galántai Wosk van említve birtokosául. 1425-ben galántai Bessenyey András kapott rá donácziót. 1511-ben galántai Borsi Györgyöt is birtokosul találjuk itt, és az 1553-iki portális összeírásban a Borsy család 22 portája adózik; 1570-ben a galántai Pap család is kapott itt adományt. Galántai Bessenyey Ilona után fia, Esterházy Ferencz örökölte, ki 1579-ben pozsonyi alispán volt. Ez idő óta e család innen írja előnevét. A Bessenyeyek kihaltával női ágon Fekete Márton is jutott itt nemesi birtokhoz, melyre 1590-ben új adományt nyer. 1509-ben a Bessenyey család leányági utódai: az Esterházy-ak, a Fekete, a Balogh és a Nagy családok a galántai birtokra új adományt nyernek. 1695-ben pedig Kostyán Mihály kap itt részbirtokot. Később a Farkas, Galgóczy, Zádory, Batka és a Bezury családok is nagyobb nemesi birtokosai közé tartoztak. Most Esterházy Béla grófnak, a diószegi czukorgyárnak, Ábrahámffy Gyulának és Gülcher Árminnak van itt nagyobb birtoka. A községben két kastély van, melyeket az Esterházyak építtettek. Az egyik, a kisebbik és régibb kastély a diószegi czukorgyáré és ma már gazdasági czélokra szolgál, a másik pedig, mely nagyobb szabású és szép parkban áll, Esterházy Béla grófé. 1705. október 17-én Bercsényi Miklós Galántán tartózkodott. 1707-ben Stahremberg Guidó gróf császári vezér megszállotta és megerősítette. E községben született 1653-ban Esterházy Imre gróf herczegprimás és 1702-ben Ambrosovszky Mihály egri kanonok, történettudós. A hajdan Ó-Galánta nevű részen még az újabb korban ugyanilyen nevű tó terült el, melyet 1823-ban csapoltak le. Kéttornyú katholikus templomát, az Alagovics Sándor plébános gyűjtéséből összegyűlt pénzen, 1794-től 1798-ig építették; de 1829-ben már átalakították. Hajdan e községet a vidék kincses-bányájának nevezték. Van itt a szolgabírói hivatalon kívül járásbíróság, kir. közjegyzőség, két takarékpénztár, társaskör, függetlenségi és negyvennyolczas kör, iparosok olvasóköre, a közművelődési egyesület fiókja, haladó kör és egy „halotti társulat” czímű temetkezési egyesület, mely egyike a legrégibbeknek, mert már 1859-ben alakult. Az Akasztófadomb dűlőn állott hajdan a bitófa. Ide tartoznak Garsd, Külső- és Teréz major, Szeszgyár telep és Kórószeg, mely utóbbi az 1553-iki portális összeírásban Török Balázs birtokaként szerepelt és most Ábrahámffy Gyula birtoka. A községben van posta, távíró és vasúti állomás. Hódi, mátyusföldi tót kisközség, 29 házzal és 399, róm. kath. vallású lakossal. E község 1291-ben szerepel először, a mikor Hudy Buken (Bökény) comes e birtokát leányának és vejének, Péternek adományozza. 1333-ban Hodi Ják és Ferencz neveiben is megcsendül. 1488-ban Kajali Péter és György a birtokosai, kiktől borsai Vizközi Tamás veszi zálogba. 1553-ban Csorba Gegely és Pál fiai osztozkodnak az itteni birtokaikon, melyek később, e család magvaszakadtával, az Illésháziak és a Saághiak birtokába kerülnek. 1672-ben lakatlan hely. Majd a Preira bárói családot is itt találjuk, s az Illésháziak révén 1787-ben már az Esterházyakat is, és ma Esterházy Mihály grófnak van itt birtoka és kastélya. Ezt a báró Preira család valószínűleg 1790-ben építtette; legalább a kastély pinczéjének ajtaja fölött látható évszám erre enged következtetni. A községnek nincs temploma. Postája, távírója és vasúti állomása Galánta. Nebojsza, mátyusföldi tót kisközség, melyben azonban magyarok is laknak. Házainak száma 32, róm. kath. vallású lakosaié 460. A nebojszai Balogh család ősi fészke. Királyi birtok volt, melyet Zsigmond király Norinberg nevű pohárnokának adományozott. Ennek leánya révén a Balogh család tulajdonába került. A Balogh-féle kastélyt, mely ma Gülcher Árminé, Bél Mátyás szerint, még Zsigmond király építtette várkastélynak. Tényleg nagy, négyszögü, emeletes épület, magas falakkal. Védőműveit Bél Mátyás is említi. Első átalakítását Szluha Ferencz későbbi birtokosától nyerte. Azután a birtok és a kastély a Viczay családé, később Schlossberg László pozsonyi alispáné lett, majd a szalabéri Horváth családé, egy darabig Draveczky báróné és Amadé gróf zálogosbirtoka, míg végre az egész birtok a kastélylyal együtt Galgóczy Antal birtokába jutott. A Galgóczy családtól 1849-ben Gülcher Jakab Tivadar vette meg. Ma ennek fia, Gülcher Ármin a tulajdonosa. Van itt keményítő-gyár is, mely szintén a Gülcher Árminé. A község postája és távírója Galánta, vasúti állomása pedig Gány.

Magyar Katolikus Lexikon

Galánta, v. Pozsony vm. (Galanta, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. szeredi esp. ker-ében. - 1237: Galantha. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. ev-ok lettek. 1670: alapították újra. Mai Szt István kir. tp-át 1798: építették. - A vizitátor 1562: nem tudta eldönteni, hogy lakói ev-ok v. reformátusok-e. Kegyurai 1880: a közbirtokosok. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl., ném. - Filiái 1917: Barakony, Gány, Hodi, Nebojsza. - Lakói 1940: 3550 r.k., 15 g.k., 1 g.kel., 164 ev., 141 ref., 2 unit., 1216 izr., össz. 5089; 1970: össz. 8931, 27,4%-a m.; 1991: össz. 16.978, m. 6890 (40,58%); 2001: össz. 16.365, m. 6022 (36,80%). - Kat. sajtója: 1902-04: Érsekújvárvidéki R.K. Népnevelők Értes-je. ** Némethy 1894:96. - Pozsony vm. 1895:65. - Schem. Strig. 1917:201.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Galánta. Nem sokkal a honfoglalás után benépesült s IV. Béla 1234. és 1270. évi diplomája úgy említi, mini a pannonhalmi apátság hajdani jószágát. 1291-ben azonban már a Galántai Uj fiait jegyezték fel itt birtokban. A XIII. század alkonyán Ó-Galánta elnevezés is felbukkan s valószínű, hogy ez Galánta csak egy részét képezte. A pápai tizedszedők Gualanta alakban jegyezték fel. 1340-ben Galántai Wosk, 1425-ben Bessenyey András, 1511-ben a Borsy-család a birtokosa. Későbbi birtokos itt még a Pap-, Fekete-, Esterházy-, Balogh-, Kostyán-, Farkas-, Galgóczy-, Zádory-, Batka-, Bezury-család, újabban pedig az Esterházy grófok. Ábrahámffy Gyula. A csehek két évtizedes elnyomó uralma alatt az itteni magyarság is igen sokat szenvedett. Hozzátartozik Garasdmajor, Kíilsőmajor, Ónyiúti telep, Terézmajor. A község területe 3249 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 4305. Hódi. Elsőnek 1291-ből említi Hudy Buken comes ajándékozási levele, melyben leányát és annak férjét megajándékozza a községgel. A XV. század végén a Kajali-család a földesura, majd két évtized múltán a Csorba-család kezén jegyzik fel. Idővel az Illyésházy- és Saághy-család a birtokosa, majd az Esterházyak szerzik meg. A község területe 1030 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 596. Nemesnebojsza. Azelőtt Nebojsza. A XIII. században még királyi birtok és Zsigmond király várkastélyt épített a községben, majd pohárnokának, Norinbergnek adományozta. Házasság útján a Balogh-család szerzi meg s bírja több évszázadon át. Később a Szluha-, a Viczay-, Schossberg-, Horváth-, Galgóczy-, Gölcher-család birtoka. HOZÍItartozik: Gányi út. A község területe 831 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 362.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Galánta nk. galántai járás. A község eredetileg a XII. sz.-ban a pannonhalmi apátság birtoka volt, majd több nemesi család osztozott rajta, míg végül 1570-ben az Esterházy-család kapta meg. A cseh földbirtok reform után 1926-ban Esterházy László a megmaradt kisebb birtokot eladta a Szlezák testvéreknek, az újabb kastélyt a község vette meg, míg a régebbit a diószegi cukorgyár. Területe: 3.249 k. h. Lakosság: 4.305. Ebből m.: 3.967, szl.: 247, n.: 67. Magy. beszél: 4.203. Vallás szerint: r. k.: 2.962, ref. 54, ev. 110, izr. 1.176. Lakóház: 739. Népsűrűség: 230.2. Földbirtok: I. 3, II. 11, III. 22. Községi bíró: Dudás József. R. k. elemi népiskola, izr. elemi népiskola, állami polg. fiú- és leányiskolái Kat. Kör. Községi népkönyvtár. Ezermester cserkészcsapat. Sportegyesület.. Kath. Leánykör, Hanza Hitelszövetkezet, Galántai Hitelbank, Járási Ipartestület, Iparosok önsegélyző Egyesülete, Fogyasztási Szövetkezet (1 fő és 2 fióküzlet). Hanza Központi Szövetkezet (rum és likörgyár, baromfivágó és hűtő, ecetgyár stb.). Deák rum és likörgyár, fűszer és gyarmatárú nagykereskedés, Diószegi cukorgyár gazdasági és szeszgyára. Nemes úrbéres közbirtokosság. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel, a csapatokat Thold Dezső tábornok és v. Marschalkó Béla ezredes vezették. 1926-ban 12 morva és szlovák telepes kapott birtokot az un. Ónyi pusztán. Püig. tsz. Érsekújvár. Főszolgabíró: dr. Szency Géza, kir. járásbíróság elnöke: dr. Bartal Mihály táblabíró, államrendőrségi kirendeltség vezetője: dr. Nagy Géza. Vámkirendeltség vezetője: Czajlik István főtiszt. Csendőrszárnyparancsnok: Andrássy Gyula százados. Pügyőri biztos: dr. Szeleczky Béla. MÁV. állomásfőnök: Szalay Kálmán főintéző. Adóhiv. főnök: Félegyházy László. Postamester: Deákváry János. Közjegyző: dr. lovag Gaszner Gyula, Ah. jb. közj. csö., v. á. posta, távíró és távbeszélő helyben. Hódi kk. körj. Galánta, galántai járás. Neve 1291-ben szerepel először. Volt Esterházy nagybirtok, amelyet a cseh földreform során özv. Magyerics Vera cseh birtokos és gyárosnő vett meg. Jelenleg állami kezelésben van, vitézi telkek lesznek. Területe: 1030 k. h. Lakosság: 596. Lakóház: 74. Népsűrűség: 100.5. M.: 178, szl.: 413, Magy. beszél: 350. Vallás szerint: r. k. 584, izr.: 11. Földbirtok: I—II. 0, III. 26. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. csö. Galánta, v. á. u. p. és u. t. Galánta. Állami elemi népiskola. Nemesnebojsza kk. körj. Galánta, galántai járás. A Balogh család ősi fészke. Kastélyát Bél Mátyás szerint Zsigmond király építtette. Többszörcserélt gazdát. Mostani birtokosa a diószegi cukorgyár. A cseh földreform során a parkot Salczer szeredi állatorvos vette meg, aki a régi park helyén kertészetet rendezett be. Területe: 831 k. h. Lakosság: 362. Ebből magyar: 91, német: 9, szlovák: 260. Magy. beszél: 206. Vallás szerint: r .k.; 351, ev.: 1, izr.: 10. Lakóház: 40. Népsűrűség: 75.7. Földbirtok; I. 0, II. 1, III. 2. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. csö. v. á., u. p.,. u. t. Galánta. Állami elemi iskola. Keményítőgyár.

Blaskovics József - Balogh Bálint - Balogh Csaba - Esterházy Miklós - Frideczky Árpád - Hubacsek Zsigmond - Kardos Ferenc - Keszeli Ferenc - Kodály Zoltán - Kovács János - Molnár István - Mórocz Károly - Pék László - Pukkai László - Szanyi Mária - Szarka László - Szarka Tamás - Szeberényi Zoltán - Talamon Alfonz - Tóth Lajos - Tulassay Tivadar -

Keszeli Ferenc

Vágkirályfa - tanult
(* 1947. ápr. 14. Pozsony) Költő, író, publicista, műfordító. Vágkirályfán járt általános iskolába. A gimnáziumot Galántán, Párkányban és Pozsonyban végezte. 1964-től újságíró különböző lapoknál: 1964–65 között a Győzelmes út – galántai járási lap magyar kiadásának szerkesztője; 1965-től a Hét szerkesztő-riportere; 1967–68-ban szabadfoglalkozású riporter; 1968–1976-ban az Új Ifjúság szerkesztő-riportere; 1976–1990 között a Hét munkatársa; 1990-től a lap megszűnéséig a Nap főmunkatársa. 1990-től 2008-ig a Magyar Távirati Iroda szlovákiai munkatársa (közben, 1989–1992 között a pozsonyi Magyar Kulturális Központban dolgozott). Versei, novellái, gyermekversei és meséi mellett ismertek művelődéstörténeti, ill. képzőművészeti tárgyú írásai. Cseh és szlovák nyelvből fordít. 2001-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki, 2002-ben Táncsics Mihály-díjat kapott. Somorján él.
Galánta - tanult
Somorja - élt
Párkány - tanult
névjegyzék

Esterházy Miklós

1583.4.8.
Galánta - megszületett
Érsekújvár - katonaként szolgált
1618
Zólyom főispán
névjegyzék

Frideczky Árpád

1871
Galánta - megszületett
névjegyzék

Kodály Zoltán

1888-1892
Galánta - tanult
Kodály Zoltán (Kecskemét, 1882. december 16. – Budapest, 1967. március 6.) háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja.
névjegyzék

Balogh Bálint

1889.1.17.
Galánta - megszületett
1945.4.1.
Galánta - elhunyt
névjegyzék

Blaskovics József

1910. 6. 12.
Imely - megszületett
Nyárasd - tanított
Galánta - tanított
Imely - tanított
Bazin - tanított
1990. 07. 06.
Prága - elhunyt
névjegyzék

Molnár István

1913.1.5.
Galánta - megszületett
névjegyzék

Kovács János

1926.6.8.
Alsócsöpöny - megszületett
1932-1942
Galánta - tanult
1942-1944
Léva - tanult
1950-1952
Nádszeg - tanított
1953-1956
Felsőszeli - tanított
1956-1970
Kisújfalu - tanított
1970-1988
Kürt - tanított
2014. október
Kisújfalu - elhunyt
névjegyzék

Szeberényi Zoltán

1930. 8. 11.
Komárom - megszületett
Galánta - tanított
Nyitra - tanított
névjegyzék

Kardos Ferenc

1937.12.4.
Galánta - megszületett
névjegyzék

Mórocz Károly

1938. 11. 14.
Pozsonyeperjes - megszületett
Galánta - tanított
névjegyzék

Tóth Lajos

1939.11.18.
Királyrév - megszületett
Vágsellye - tanított
Galánta
1991-ben Galántán megalapítója az első magyar 8 éves magángimnáziumnak (1991), 1995-ben kereskedelmi magánakadémiát hoz létre, 2000-ben elindította az első angol–magyar, 2004-ben az ötéves angol–szlovák magángimnáziumot.
névjegyzék

Pukkai László

1941. 2. 17.
Alsószeli - megszületett
Nyitra - tanított
Galánta - tanított
Taksonyfalva - élt
2017. 1. 3.
Galánta - elhunyt
névjegyzék

Balogh Csaba

1942.3.31.
Alsószeli - megszületett
Galánta - tanított
névjegyzék

Szanyi Mária

1945. 9. 22.
Jánok - megszületett
Nyitra - tanult
Nagytárkány - tanított
Rozsnyó - kutatott A Bányászati Múzeum munkatársa.
Galánta - kutatott A Honismereti Múzeum munkatársa.
Nagymácséd - tanított
Hidaskürt - tanított
Nyitra - tanított
névjegyzék

Tulassay Tivadar

1949.1.18.
Galánta - megszületett
névjegyzék

Pék László

1951
Taksonyfalva - megszületett
1970-2002
Galánta - tanított
Pék László (Taksony, 1951 –) tanár, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának tagja.
névjegyzék

Szarka László

1953. 8. 20.
Klobusic - megszületett
1959 - 1968
Alsószeli - tanult Általános iskola
1968 - 1971
Galánta - tanult A gimnáziumban
névjegyzék

Szarka Tamás

1964
Vágsellye - megszületett
Királyrév - élt
Galánta - tanult
Nyitra - tanult
névjegyzék

Talamon Alfonz

1966.5.14.
Dunaszerdahely - megszületett
Diószeg - élt
1996.9.8.
Galánta - elhunyt
névjegyzék

Hubacsek Zsigmond

1973.4.17.
Hódi - elhunyt
Iparművész, grafikus. 1906. március 8-án született Magyarországon. 1910-ben került Losoncra, ahol nevelőapja mellett kitanulta a könyvkötő mesterséget. Szoros barátságot kötött Szabó Gyulával, akitől akvarellfestést és grafikát tanult. Előbb Losoncon, majd 1920–1939 között Ungváron volt nyomdász; 1939–1945 között a losonci Palóc Háziipari Szövetkezet alkalmazottja. A háború után kezdett rézdomborítással foglalkozni; munkáival több kiállításon díjat nyert (1947-ben, 1948-ban, 1952-ben). 1953-ban a Járási Népművelési Központ mellett létrehozta a műkedvelő művészek tagozatát; 1960-tól az intézet alkalmazottja. – Ir. Sz. Haltenberger Kinga: Hubacsek Zsigmond. Gömörország, 2006/1.
névjegyzék
Névelőfordulások
1237
Galantha
1332
Gualanta
1773
Galantha,
1786
Galantha,
1863
Galánta,
1920
Galanta
1938
Galánta,
1945
Galanta
1994
Galánta

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Béke tér (Mierové námestie) 940/1
Telefon: 0317884311
Fax: 0317803592

Honlap: galanta.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Paška Peter (Független)

Képviselő-testület:
Psota Miroslav (Független)
Vajdová Marta (Független)
Danko Vladimír (Független)
Szelle Zoltán (Független)
Tomič Peter (Független)
Závodský Peter (Független)
Popluhár Augustín (Független)
Zelinka Peter (Független)
Marczibányi Štefan (Független)
Bottka Juraj (Független)
Takáč Zsolt (Független)
Kolek Peter (Független)
Tábori Andrej (Független)
Psota Fridrich (Független)
Černý Peter (Független)
Chomča Ervín (MOST - HÍD)
Biró László (SMK-MKP)
Marsall János (SMK-MKP)
Bičan Milan (SNS)
Független 79% Független 15 képviselö 5% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 2 képviselö 5% SNS 1 képviselö 19 képviselö
Galánta 1i Posta

Zoltána Kodálya 768

Galánta 3i Posta

Česká 1450

Patria Idősek Otthona

Šverma utca 1457/16

Fogyatékos Gyermekek és Személyek Otthona

Szép utca 1083

Szent Lukács Kórház és Rendelőintézet

Hódi utca 373/38

Alsó-Vágmente és Dunamenti-síkság - MÁTYUSFÖLD településtársulás

Fő utca 977/14

Szabadidőközpont - Spektrum

Fő utca 1005/16

Galánta-vágsellyei Regionális Településtársulás

Béke tér 940/1

Galántai Római Katolikus Plébániahivatal

Fő út 930/10

Városi Művelődési Központ

Béke tér 942/3

Galántai Honismereti Múzeum

Fő utca 976/8

Galantai Városi Könyvtár

Béke tér 4

Galántai Népművelési Központ

Pozsonyi út 1458/71

Galántai Járási Rendőrkapitányság

Fő utca 13

Galántai Rendőrörs

Fő utca 13

Joseph Haydn Művészeti Alapiskola

Fő utca 1007/20

Művészeti Alapiskola - képzőművészeti tagozat

SZNF lakótelep 1000/30

Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadói és Prevenciós Központ

Hódi utca 2352/62

Dusík Géza utcai Alapiskola

Béke utca 1454/10

Alapiskola

Štefánik utca 745/01

Alapiskola

SZNF lakótelep 1415/49

Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola

Šverma utca 8

Kétnyelvű magángimnázium

Hódi utca 10

Janko Matúška Gimnázium

SZNF lakótelep 1004/34

Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Gimnázium

SZNF lakótelep 1004/34

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Clementis liget 902/3

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Új kor lakótelep 922/11

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Új kor lakótelep 923/12

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

SZNF lakótelep 999/29

Szlovák és Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Cseh utca 1453

Műszaki Szakközépiskola

Esterházyak utcája 712/10

Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Kodály Zoltán utca 765

Speciális Alapiskola

Šafárik utca 38

Járási bíróság

Béke tér 1

Galántai Regionális Közegészségügyi Hivatal

Hódi utca 2352/62

Galántai Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet

Hódi utca 353/19

Munka-, szociális és családügyi hivatal, Galánta

Állomás utca 5

Galántai Anyakönyvi Hivatal

Béke tér 940/1

Galántai Járási Ügyészség

Béke Védelmezői utca 2.

Galántai Járási Hivatal

Új kor 1408/31

Nagyszombati adóhivatal galántai kirendeltsége

Hódi utca 390/4

Galántai Városüzemeltető Vállalat

Nálepka kapitány utca 1494/39

Galántai Városi Hivatal

Béke tér 940/1

Városi Sportlétesítmény-kezelő, Galánta

Nálepka kapitány utca 1575/37

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1602 56%
szlovákok 826 29%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 318 11%
lengyelek 0 0%
egyéb 98 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2844
magyarok 3441 83%
szlovákok 550 13%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 128 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4143
magyarok 3233 71%
szlovákok 1089 24%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 38 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 220 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4580
magyarok 6890 41%
szlovákok 9810 58%
ruszinok 0 0%
romák 71 0%
ukránok 3 0%
csehek 121 1%
németek 7 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 65 0%
összlétszám 16978
magyarok 6022 37%
szlovákok 9876 60%
ruszinok 0 0%
romák 175 1%
ukránok 3 0%
csehek 115 1%
németek 3 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 166 1%
összlétszám 16365
magyarok 4623 31%
szlovákok 8833 58%
ruszinok 3 0%
romák 32 0%
ukránok 8 0%
csehek 73 0%
németek 9 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 55 0%
ismeretlen 1497 10%
összlétszám 15138
magyarok 4172 28%
szlovákok 9494 63%
ruszinok 3 0%
romák 25 0%
ukránok 23 0%
csehek 78 1%
németek 7 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 116 1%
ismeretlen 1128 7%
összlétszám 15052
összlétszám 2176
magyarok 1509 69%
szlovákok 300 14%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 300 14%
lengyelek 0 0%
egyéb 67 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 353
magyarok 65 18%
szlovákok 267 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 315
magyarok 28 9%
szlovákok 259 82%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3274
magyarok 2933 90%
szlovákok 202 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 115 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 437
magyarok 263 60%
szlovákok 161 37%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 432
magyarok 245 57%
szlovákok 187 43%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 459
magyarok 154 34%
szlovákok 286 62%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 455
magyarok 121 27%
szlovákok 331 73%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3666
magyarok 2958 81%
szlovákok 472 13%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 204 6%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 13782
Választási részvétel: 38.53 %
Kiadott boríték: 5310
Bedobott boríték: 5306

Polgármester

Érvényes szavazólap: 5205
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Paška Peter 2377 45.67 % Független
Takáč Zsolt 1758 33.78 % Független
Galambosová Lucia 456 8.76 % Független
Gauliederová Zuzana 392 7.53 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA
Štefunková Katarína 222 4.27 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zelinka Peter 501 Független
Černý Peter 457 Független
Psota Fridrich 395 Független
Marsall János 344 SMK-MKP
Szeleczky Juraj 282 Független
Molnár Gabriel 260 SMK-MKP
Stratinský Ján 219 SMK-MKP
Stern Juraj 178 Független
Kolek Peter 1372 Független
Takáč Zsolt 1260 Független
Bottka Juraj 991 Független
Marczibányi Štefan 930 Független
Psota Miroslav 905 Független
Biró László 904 SMK-MKP
Závodský Peter 891 Független
Chomča Ervín 889 MOST - HÍD
Popluhár Augustín 889 Független
Tomič Peter 861 Független
Szelle Zoltán 829 Független
Danko Vladimír 816 Független
Gauliederová Zuzana 793 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA
Barczi Zsolt 770 SMK-MKP
Horváth Mikuláš 725 SMK-MKP
Kolek Ján 704 SMK-MKP
Gál Jozef 666 SMK-MKP
Šimaljak Richard 659 MOST - HÍD
Kertészová Helena 657 SMK-MKP
Mezei Nikolas 627 Független
Benkovics László 619 SMK-MKP
Maťašovský Ladislav 618 SMK-MKP
Zuzáková Eleonóra 613 SMK-MKP
Kiss Daniel 488 SMK-MKP
Lenická Iveta 476 Független
Jakoda Rátz Katalin 440 Független
Gálová Júlia 438 SMER-SD
Vedrődy Zoltán 429 SMK-MKP
Katona Ladislav 423 Független
Luknár Lukáš 403 SMER-SD
Semková Ivana 385 Független
Štefunková Katarína 376 Független
Horváth Miroslav 365 Független
Bočkay Ľuboš 354 Független
Popluhár Zoltán 342 MOST - HÍD
Papp Viktor 318 NAJ, Mladí ľudia
Majbová Natália 299 SNS
Szokolová Silvia 295 Független
Kollárik Roman 289 Független
Aštary Peter 261 MOST - HÍD
Tomeček Róbert 230 MOST - HÍD
Kyselová Alžbeta 156 SPOLU
Vajdová Marta 413 Független
Tábori Andrej 248 Független
Bičan Milan 226 SNS
Zeleňák Milan 191 DOMA DOBRE
Kupcová Iveta 162 Független
Károlyi Róbert 147 Független

Képviselők

2014
Független 31.58% Független 6 képviselö MOST - HÍD 21.05% MOST - HÍD 4 képviselö SDKÚ-DS, SMK-MKP 47.37% SDKÚ-DS, SMK-MKP 9 képviselö 19 képviselö
2018
Független 78.95% Független 15 képviselö SMK-MKP 10.53% SMK-MKP 2 képviselö 5.26% MOST - HÍD 1 képviselö 5.26% SNS 1 képviselö 19 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 13697
Választási részvétel: 15.53 %
Kiadott boríték: 2127
Bedobott boríték: 2127
Választásra jogosult: 13701
Választási részvétel: 16.00 %
Kiadott boríték: 2192
Bedobott boríték: 2192
Választásra jogosult: 13 857
Választási részvétel: 23,47 %
Kiadott boríték: 3 253
Bedobott boríték: 3 253

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 2064
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 3 163
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tibor Mikuš 832 40.31 % Független
József Berényi 496 24.03 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 450 21.80 % MOST - HÍD
Ivan Uhliarik 172 8.33 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 101 4.89 % NP
Jozef Ravasz 13 0.63 % SRÚS
József Berényi 990 45.58% SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 1 175 37.15 % Független
Jozef Viskupič 954 30.16 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
József Berényi 813 25.70 % SMK-MKP
Konrád Rigó 136 4.30 % MOST - HÍD
Jaroslav Cehlárik 51 1.61 % Független
Márius Novák 34 1.07 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 2069
Érvényes szavazólap: 3 187
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
László Biró 632 30.55% SMK-MKP
József Berényi 614 29.68% SMK-MKP
Ervin Chomča 589 28.47% MOST - HÍD
Gábor Gál 519 25.08% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 502 24.26% SMK-MKP
László Pék 481 23.25% SMK-MKP
Krisztián Forró 458 22.14% SMK-MKP
Júlia Gálová 451 21.80% SMER - SD
Zuzana Csadyová 374 18.08% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 349 16.87% SMER - SD
Gergely Agócs 344 16.63% SMK-MKP
František Juhos 340 16.43% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 340 16.43% SMER - SD
Slávka Kramárová 329 15.90% SNS
Pavol Doval 319 15.42% SMER - SD
Roman Súkeník 315 15.22% SMER - SD
Gábor Pallya 283 13.68% ND
Peter Kolek 246 11.89% KSS
Zoltán Forró 239 11.55% MOST - HÍD
Boris Brunner 227 10.97% MOST - HÍD
Stanislava Režnáková 224 10.83% SNS
Bystrík Horváth 211 10.20% SNS
Ladislav Klempa 197 9.52% KSS
Roland Szekera 192 9.28% NOVA
Ružena Vongrejová 185 8.94% NOVA
Miloš Majko 184 8.89% DÚ, Zmena zdola
Zsolt Oros 181 8.75% MOST - HÍD
Róbert Korec 161 7.78% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 149 7.20% Független
František Gőgh 144 6.96% ND
Adrián Macho 131 6.33% SaS, OKS
Milan Vlček 98 4.74% ĽS-HZDS
Michal Nagy 73 3.53% SMS
Peter Paška 1 158 36.34% Független
Ervin Chomča 920 28.87% MOST - HÍD
Marta Vajdová 857 26.89% Független
László Biró 845 26.51% SMK-MKP
József Berényi 817 25.64% SMK-MKP
Andrej Tábori 773 24.25% Független
László Pék 632 19.83% SMK-MKP
Jozef Boledovič 602 18.89% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Krisztián Forró 591 18.54% SMK-MKP
Gábor Gál 549 17.23% MOST - HÍD
Júlia Gálová 517 16.22% SMER-SD
Miloš Majko 513 16.10% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 491 15.41% MOST - HÍD
Gergely Agócs 481 15.09% SMK-MKP
František Juhos 477 14.97% MOST - HÍD
Jana Hanuliaková 455 14.28% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Martin Práznovský 369 11.58% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Andrea Klabuzai 368 11.55% SMK-MKP
Marek Tóth 361 11.33% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ľuboš Šúry 356 11.17% SMER-SD
Peter Szabó 348 10.92% MOST - HÍD
Róbert Korec 323 10.13% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Martin Drobný 283 8.88% SNS
Slávka Kramárová 263 8.25% SNS
Igor Németh 255 8.00% SMER-SD
Adrián Macho 251 7.88% Független
Tamás Zupko 243 7.62% SMK-MKP
Roman Sukeník 225 7.06% SMER-SD
Adrián Kubica 214 6.71% MOST - HÍD
Zoltán Forró 182 5.71% MOST - HÍD
Roman Vančo 177 5.55% ĽS Naše Slovensko
Janka Repčoková 168 5.27% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 145 4.55% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 138 4.33% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 126 3.95% ĽS Naše Slovensko
Marta Némethová 115 3.61% SMER-SD
Stanislav Lipovský 104 3.26% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 74 2.32% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Václav Jurčaga 55 1.73% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 27 0.85% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 6.99 %
Galánta 214 6.90 %
Szered 92 2.96 %
Nagymácséd 70 2.26 %
Feketenyék 52 1.68 %
Nagyfödémes 42 1.35 %
Felsőszeli 40 1.29 %
Nádszeg 39 1.26 %
Jóka 38 1.22 %
Taksonyfalva 38 1.22 %
Diószeg 35 1.13 %
Nemeskajal 34 1.10 %
Alsószerdahely 28 0.90 %
Tallós 27 0.87 %
Vízkelet 26 0.84 %
Alsószeli 26 0.84 %
Sopornya 19 0.61 %
Nemeskosút 17 0.55 %
Hidaskürt 16 0.52 %
Tósnyárasd 11 0.35 %
Pozsonyvezekény 11 0.35 %
Kismácséd 10 0.32 %
Királyrév 8 0.26 %
Vágpatta 7 0.23 %
Magyargurab 7 0.23 %
Sempte 6 0.19 %
Ábrahám 4 0.13 %
Gány 4 0.13 %
Pusztakürt 4 0.13 %
Nemeskürt 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Szentharaszt 3 0.10 %
Dunajánosháza 3 0.10 %
Salgócska 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 69.64 %
Szered 494 42.84 %
Galánta 251 21.77 %
Alsószerdahely 241 20.90 %
Vágpatta 159 13.79 %
Sempte 133 11.54 %
Nemeskürt 72 6.24 %
Diószeg 64 5.55 %
Pusztakürt 55 4.77 %
Pusztafödémes 46 3.99 %
Szentharaszt 40 3.47 %
Ábrahám 37 3.21 %
Magyargurab 31 2.69 %
Nagyfödémes 29 2.52 %
Felsőszeli 28 2.43 %
Salgócska 23 1.99 %
Nemeskosút 22 1.91 %
Kisgeszt 20 1.73 %
Gány 17 1.47 %
Vága 17 1.47 %
Taksonyfalva 16 1.39 %
Nagymácséd 13 1.13 %
Tósnyárasd 11 0.95 %
Alsószeli 10 0.87 %
Nemeskajal 10 0.87 %
Dunajánosháza 8 0.69 %
Tallós 7 0.61 %
Jóka 7 0.61 %
Kismácséd 6 0.52 %
Hidaskürt 6 0.52 %
Királyrév 4 0.35 %
Feketenyék 2 0.17 %
Pozsonyvezekény 2 0.17 %
Nádszeg 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 7.83 %
Galánta 368 7.64 %
Alsószeli 270 5.61 %
Nádszeg 238 4.94 %
Felsőszeli 216 4.49 %
Nagyfödémes 192 3.99 %
Taksonyfalva 184 3.82 %
Feketenyék 170 3.53 %
Jóka 166 3.45 %
Pozsonyvezekény 139 2.89 %
Nagymácséd 137 2.84 %
Diószeg 126 2.62 %
Vága 123 2.55 %
Tallós 99 2.06 %
Nemeskosút 81 1.68 %
Vízkelet 69 1.43 %
Királyrév 53 1.10 %
Kismácséd 49 1.02 %
Nemeskajal 45 0.93 %
Tósnyárasd 28 0.58 %
Szered 11 0.23 %
Sopornya 6 0.12 %
Alsószerdahely 3 0.06 %
Pusztafödémes 3 0.06 %
Gány 2 0.04 %
Kisgeszt 2 0.04 %
Magyargurab 2 0.04 %
Sempte 1 0.02 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 21.92 %
Szered 98 2.78 %
Diószeg 95 2.69 %
Taksonyfalva 62 1.76 %
Gány 49 1.39 %
Nagyfödémes 41 1.16 %
Felsőszeli 37 1.05 %
Sopornya 37 1.05 %
Nemeskosút 20 0.57 %
Jóka 18 0.51 %
Alsószerdahely 18 0.51 %
Alsószeli 16 0.45 %
Nemeskajal 16 0.45 %
Magyargurab 16 0.45 %
Pusztafödémes 16 0.45 %
Tósnyárasd 15 0.43 %
Dunajánosháza 14 0.40 %
Kisgeszt 12 0.34 %
Nádszeg 10 0.28 %
Királyrév 9 0.26 %
Ábrahám 9 0.26 %
Vízkelet 9 0.26 %
Nemeskürt 9 0.26 %
Pozsonyvezekény 9 0.26 %
Vága 9 0.26 %
Nagymácséd 8 0.23 %
Sempte 8 0.23 %
Vágpatta 7 0.20 %
Hidaskürt 7 0.20 %
Kismácséd 7 0.20 %
Tallós 6 0.17 %
Feketenyék 5 0.14 %
Pusztakürt 4 0.11 %
Szentharaszt 4 0.11 %
Salgócska 3 0.09 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Szered 253 15.88 %
Galánta 126 7.91 %
Sopornya 71 4.46 %
Alsószerdahely 56 3.52 %
Szentharaszt 47 2.95 %
Sempte 36 2.26 %
Vágpatta 30 1.88 %
Pusztafödémes 27 1.69 %
Ábrahám 26 1.63 %
Diószeg 24 1.51 %
Nagyfödémes 17 1.07 %
Vága 15 0.94 %
Magyargurab 14 0.88 %
Gány 13 0.82 %
Taksonyfalva 13 0.82 %
Kisgeszt 12 0.75 %
Jóka 12 0.75 %
Felsőszeli 9 0.56 %
Salgócska 9 0.56 %
Pusztakürt 9 0.56 %
Nemeskürt 7 0.44 %
Tallós 7 0.44 %
Nemeskosút 6 0.38 %
Kismácséd 6 0.38 %
Alsószeli 5 0.31 %
Nádszeg 4 0.25 %
Királyrév 3 0.19 %
Hidaskürt 3 0.19 %
Nagymácséd 3 0.19 %
Nemeskajal 2 0.13 %
Tósnyárasd 2 0.13 %
Vízkelet 2 0.13 %
Feketenyék 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 23.82 %
Szered 254 6.58 %
Nádszeg 246 6.37 %
Diószeg 178 4.61 %
Nagyfödémes 150 3.88 %
Felsőszeli 140 3.62 %
Taksonyfalva 134 3.47 %
Feketenyék 127 3.29 %
Jóka 107 2.77 %
Nagymácséd 107 2.77 %
Alsószeli 99 2.56 %
Királyrév 90 2.33 %
Hidaskürt 80 2.07 %
Sopornya 77 1.99 %
Nemeskajal 73 1.89 %
Tallós 70 1.81 %
Vága 68 1.76 %
Nemeskosút 60 1.55 %
Vízkelet 58 1.50 %
Pozsonyvezekény 43 1.11 %
Gány 42 1.09 %
Ábrahám 39 1.01 %
Magyargurab 37 0.96 %
Sempte 36 0.93 %
Tósnyárasd 36 0.93 %
Pusztafödémes 32 0.83 %
Vágpatta 31 0.80 %
Kismácséd 26 0.67 %
Alsószerdahely 25 0.65 %
Alsóhatár 24 0.62 %
Szentharaszt 22 0.57 %
Dunajánosháza 11 0.28 %
Nemeskürt 10 0.26 %
Kisgeszt 10 0.26 %
Salgócska 7 0.18 %
Pusztakürt 5 0.13 %
Nádszeg 583 23.84 %
Galánta 477 19.51 %
Feketenyék 152 6.22 %
Felsőszeli 126 5.15 %
Alsószeli 119 4.87 %
Nagyfödémes 110 4.50 %
Taksonyfalva 104 4.25 %
Királyrév 104 4.25 %
Tallós 95 3.89 %
Jóka 94 3.84 %
Nagymácséd 89 3.64 %
Diószeg 78 3.19 %
Hidaskürt 75 3.07 %
Pozsonyvezekény 60 2.45 %
Vízkelet 57 2.33 %
Nemeskajal 55 2.25 %
Vága 49 2.00 %
Szered 37 1.51 %
Tósnyárasd 36 1.47 %
Nemeskosút 34 1.39 %
Alsóhatár 29 1.19 %
Kismácséd 18 0.74 %
Ábrahám 10 0.41 %
Magyargurab 6 0.25 %
Gány 5 0.20 %
Sopornya 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Alsószerdahely 4 0.16 %
Vágpatta 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Nemeskürt 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 12.38 %
Galánta 481 9.81 %
Alsószeli 379 7.73 %
Felsőszeli 336 6.85 %
Nagyfödémes 276 5.63 %
Jóka 255 5.20 %
Taksonyfalva 240 4.90 %
Királyrév 215 4.39 %
Nagymácséd 205 4.18 %
Hidaskürt 200 4.08 %
Pozsonyvezekény 161 3.28 %
Vága 154 3.14 %
Feketenyék 146 2.98 %
Tallós 144 2.94 %
Diószeg 123 2.51 %
Nemeskosút 106 2.16 %
Vízkelet 80 1.63 %
Nemeskajal 73 1.49 %
Kismácséd 49 1.00 %
Tósnyárasd 35 0.71 %
Alsóhatár 27 0.55 %
Szered 18 0.37 %
Pusztafödémes 10 0.20 %
Dunajánosháza 7 0.14 %
Ábrahám 4 0.08 %
Magyargurab 3 0.06 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Sopornya 2 0.04 %
Gány 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 21.36 %
Nádszeg 297 11.56 %
Nagymácséd 225 8.75 %
Nagyfödémes 195 7.59 %
Feketenyék 176 6.85 %
Taksonyfalva 171 6.65 %
Diószeg 158 6.15 %
Jóka 158 6.15 %
Felsőszeli 154 5.99 %
Alsószeli 129 5.02 %
Vága 116 4.51 %
Hidaskürt 114 4.44 %
Szered 102 3.97 %
Tallós 95 3.70 %
Pozsonyvezekény 74 2.88 %
Vízkelet 71 2.76 %
Nemeskajal 64 2.49 %
Nemeskosút 60 2.33 %
Királyrév 47 1.83 %
Kismácséd 46 1.79 %
Tósnyárasd 39 1.52 %
Magyargurab 20 0.78 %
Alsószerdahely 20 0.78 %
Alsóhatár 17 0.66 %
Pusztafödémes 15 0.58 %
Ábrahám 14 0.54 %
Gány 13 0.51 %
Dunajánosháza 12 0.47 %
Sopornya 10 0.39 %
Szentharaszt 10 0.39 %
Vágpatta 9 0.35 %
Nemeskürt 7 0.27 %
Sempte 6 0.23 %
Kisgeszt 5 0.19 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 14.87 %
Galánta 255 9.70 %
Sopornya 244 9.28 %
Alsószerdahely 196 7.45 %
Ábrahám 181 6.88 %
Pusztafödémes 103 3.92 %
Diószeg 98 3.73 %
Sempte 60 2.28 %
Nemeskürt 58 2.21 %
Kisgeszt 51 1.94 %
Vágpatta 44 1.67 %
Nagyfödémes 43 1.63 %
Felsőszeli 43 1.63 %
Magyargurab 33 1.25 %
Szentharaszt 30 1.14 %
Nemeskosút 29 1.10 %
Gány 22 0.84 %
Pusztakürt 22 0.84 %
Taksonyfalva 21 0.80 %
Jóka 17 0.65 %
Kismácséd 13 0.49 %
Nádszeg 13 0.49 %
Alsószeli 10 0.38 %
Pozsonyvezekény 9 0.34 %
Vága 9 0.34 %
Nemeskajal 8 0.30 %
Nagymácséd 8 0.30 %
Tallós 7 0.27 %
Salgócska 6 0.23 %
Tósnyárasd 5 0.19 %
Dunajánosháza 4 0.15 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 23.65 %
Galánta 455 18.43 %
Ábrahám 198 8.02 %
Diószeg 166 6.72 %
Sopornya 115 4.66 %
Pusztafödémes 100 4.05 %
Sempte 88 3.56 %
Vágpatta 81 3.28 %
Nagyfödémes 74 3.00 %
Alsószerdahely 68 2.75 %
Felsőszeli 67 2.71 %
Szentharaszt 61 2.47 %
Magyargurab 54 2.19 %
Kisgeszt 48 1.94 %
Taksonyfalva 38 1.54 %
Jóka 36 1.46 %
Nemeskosút 35 1.42 %
Nemeskürt 28 1.13 %
Gány 27 1.09 %
Dunajánosháza 25 1.01 %
Kismácséd 19 0.77 %
Pusztakürt 18 0.73 %
Alsószeli 18 0.73 %
Vága 18 0.73 %
Nagymácséd 18 0.73 %
Tósnyárasd 16 0.65 %
Salgócska 16 0.65 %
Hidaskürt 11 0.45 %
Nádszeg 11 0.45 %
Feketenyék 11 0.45 %
Nemeskajal 11 0.45 %
Vízkelet 7 0.28 %
Tallós 6 0.24 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 10.72 %
Galánta 168 10.01 %
Sopornya 77 4.59 %
Szentharaszt 45 2.68 %
Vágpatta 35 2.08 %
Ábrahám 32 1.91 %
Felsőszeli 31 1.85 %
Diószeg 29 1.73 %
Sempte 29 1.73 %
Pusztafödémes 28 1.67 %
Magyargurab 22 1.31 %
Nagyfödémes 19 1.13 %
Alsószerdahely 19 1.13 %
Pusztakürt 18 1.07 %
Taksonyfalva 17 1.01 %
Vága 14 0.83 %
Jóka 14 0.83 %
Salgócska 13 0.77 %
Kisgeszt 11 0.66 %
Gány 10 0.60 %
Kismácséd 10 0.60 %
Nagymácséd 8 0.48 %
Nemeskürt 8 0.48 %
Nádszeg 7 0.42 %
Hidaskürt 6 0.36 %
Alsószeli 6 0.36 %
Tallós 5 0.30 %
Tósnyárasd 5 0.30 %
Nemeskosút 5 0.30 %
Királyrév 4 0.24 %
Vízkelet 3 0.18 %
Alsóhatár 3 0.18 %
Feketenyék 2 0.12 %
Dunajánosháza 1 0.06 %
Nemeskajal 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Galánta 602 19.68 %
Szered 563 18.40 %
Diószeg 140 4.58 %
Sopornya 96 3.14 %
Sempte 89 2.91 %
Vágpatta 78 2.55 %
Nagyfödémes 71 2.32 %
Alsószerdahely 69 2.26 %
Pusztafödémes 69 2.26 %
Gány 66 2.16 %
Ábrahám 66 2.16 %
Felsőszeli 61 1.99 %
Szentharaszt 60 1.96 %
Taksonyfalva 53 1.73 %
Magyargurab 51 1.67 %
Hidaskürt 43 1.41 %
Nemeskosút 38 1.24 %
Jóka 35 1.14 %
Kisgeszt 32 1.05 %
Nemeskürt 30 0.98 %
Nagymácséd 26 0.85 %
Dunajánosháza 24 0.78 %
Tósnyárasd 22 0.72 %
Salgócska 21 0.69 %
Alsószeli 19 0.62 %
Vága 18 0.59 %
Pusztakürt 17 0.56 %
Nemeskajal 15 0.49 %
Nádszeg 13 0.42 %
Vízkelet 12 0.39 %
Feketenyék 8 0.26 %
Kismácséd 8 0.26 %
Királyrév 6 0.20 %
Tallós 5 0.16 %
Pozsonyvezekény 3 0.10 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 30 2.21 %
Galánta 27 1.99 %
Diószeg 19 1.40 %
Kismácséd 17 1.25 %
Ábrahám 14 1.03 %
Nagyfödémes 7 0.52 %
Magyargurab 6 0.44 %
Taksonyfalva 5 0.37 %
Sopornya 5 0.37 %
Kisgeszt 5 0.37 %
Felsőszeli 4 0.30 %
Vága 4 0.30 %
Tósnyárasd 4 0.30 %
Jóka 3 0.22 %
Pozsonyvezekény 3 0.22 %
Nemeskosút 2 0.15 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Nemeskürt 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Alsószerdahely 2 0.15 %
Sempte 2 0.15 %
Hidaskürt 1 0.07 %
Salgócska 1 0.07 %
Pusztakürt 1 0.07 %
Tallós 1 0.07 %
Vágpatta 1 0.07 %
Nádszeg 1 0.07 %
Pusztafödémes 1 0.07 %
Királyrév 1 0.07 %
Szentharaszt 1 0.07 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 30.82 %
Nádszeg 591 22.29 %
Alsószeli 525 19.80 %
Felsőszeli 418 15.77 %
Nagyfödémes 379 14.30 %
Taksonyfalva 352 13.28 %
Nagymácséd 328 12.37 %
Jóka 310 11.69 %
Hidaskürt 298 11.24 %
Feketenyék 255 9.62 %
Vága 252 9.51 %
Pozsonyvezekény 233 8.79 %
Diószeg 202 7.62 %
Királyrév 170 6.41 %
Tallós 158 5.96 %
Nemeskosút 131 4.94 %
Vízkelet 126 4.75 %
Nemeskajal 98 3.70 %
Kismácséd 80 3.02 %
Tósnyárasd 74 2.79 %
Szered 53 2.00 %
Ábrahám 18 0.68 %
Gány 15 0.57 %
Dunajánosháza 15 0.57 %
Pusztafödémes 13 0.49 %
Alsóhatár 13 0.49 %
Magyargurab 12 0.45 %
Alsószerdahely 10 0.38 %
Sopornya 9 0.34 %
Vágpatta 8 0.30 %
Salgócska 7 0.26 %
Sempte 6 0.23 %
Szentharaszt 5 0.19 %
Kisgeszt 3 0.11 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Galánta 517 16.42 %
Szered 357 11.34 %
Sopornya 253 8.03 %
Alsószerdahely 227 7.21 %
Diószeg 97 3.08 %
Sempte 89 2.83 %
Nemeskürt 67 2.13 %
Vágpatta 58 1.84 %
Nagyfödémes 42 1.33 %
Pusztafödémes 42 1.33 %
Ábrahám 40 1.27 %
Felsőszeli 39 1.24 %
Nagymácséd 34 1.08 %
Pusztakürt 33 1.05 %
Taksonyfalva 31 0.98 %
Szentharaszt 28 0.89 %
Nemeskosút 25 0.79 %
Gány 24 0.76 %
Nádszeg 24 0.76 %
Jóka 24 0.76 %
Magyargurab 22 0.70 %
Salgócska 21 0.67 %
Vága 20 0.64 %
Alsószeli 19 0.60 %
Feketenyék 13 0.41 %
Tósnyárasd 13 0.41 %
Nemeskajal 13 0.41 %
Kisgeszt 11 0.35 %
Pozsonyvezekény 11 0.35 %
Hidaskürt 10 0.32 %
Kismácséd 9 0.29 %
Királyrév 8 0.25 %
Tallós 8 0.25 %
Dunajánosháza 7 0.22 %
Vízkelet 5 0.16 %
Alsóhatár 4 0.13 %
Galánta 591 18.63 %
Nádszeg 469 14.79 %
Alsószeli 392 12.36 %
Nagymácséd 391 12.33 %
Felsőszeli 344 10.84 %
Nagyfödémes 334 10.53 %
Taksonyfalva 322 10.15 %
Jóka 269 8.48 %
Hidaskürt 260 8.20 %
Vága 233 7.35 %
Feketenyék 211 6.65 %
Pozsonyvezekény 174 5.49 %
Diószeg 142 4.48 %
Tallós 135 4.26 %
Királyrév 112 3.53 %
Nemeskosút 107 3.37 %
Vízkelet 95 2.99 %
Tósnyárasd 93 2.93 %
Nemeskajal 88 2.77 %
Kismácséd 75 2.36 %
Szered 23 0.73 %
Alsóhatár 15 0.47 %
Gány 8 0.25 %
Dunajánosháza 6 0.19 %
Pusztafödémes 5 0.16 %
Ábrahám 4 0.13 %
Alsószerdahely 4 0.13 %
Sopornya 3 0.09 %
Sempte 2 0.06 %
Vágpatta 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Salgócska 1 0.03 %
Magyargurab 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 30.22 %
Nádszeg 385 13.77 %
Alsószeli 314 11.23 %
Felsőszeli 304 10.87 %
Taksonyfalva 291 10.41 %
Nagyfödémes 260 9.30 %
Jóka 240 8.58 %
Nagymácséd 215 7.69 %
Hidaskürt 194 6.94 %
Diószeg 159 5.69 %
Vága 158 5.65 %
Feketenyék 147 5.26 %
Pozsonyvezekény 128 4.58 %
Nemeskosút 118 4.22 %
Tallós 113 4.04 %
Királyrév 102 3.65 %
Vízkelet 80 2.86 %
Nemeskajal 79 2.83 %
Kismácséd 57 2.04 %
Tósnyárasd 48 1.72 %
Szered 26 0.93 %
Alsóhatár 12 0.43 %
Dunajánosháza 11 0.39 %
Gány 7 0.25 %
Magyargurab 5 0.18 %
Pusztafödémes 5 0.18 %
Sopornya 5 0.18 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Ábrahám 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 27.60 %
Nádszeg 398 17.38 %
Taksonyfalva 357 15.59 %
Alsószeli 313 13.67 %
Felsőszeli 311 13.58 %
Nagyfödémes 247 10.79 %
Jóka 228 9.96 %
Hidaskürt 217 9.48 %
Nagymácséd 217 9.48 %
Feketenyék 170 7.42 %
Pozsonyvezekény 160 6.99 %
Vága 144 6.29 %
Tallós 128 5.59 %
Diószeg 122 5.33 %
Nemeskosút 99 4.32 %
Királyrév 94 4.10 %
Vízkelet 76 3.32 %
Nemeskajal 67 2.93 %
Kismácséd 51 2.23 %
Tósnyárasd 48 2.10 %
Alsóhatár 12 0.52 %
Szered 11 0.48 %
Sopornya 3 0.13 %
Alsószerdahely 2 0.09 %
Dunajánosháza 2 0.09 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 45.19 %
Galánta 361 16.39 %
Diószeg 130 5.90 %
Vágpatta 129 5.86 %
Sopornya 123 5.59 %
Sempte 106 4.81 %
Alsószerdahely 94 4.27 %
Ábrahám 75 3.41 %
Nagyfödémes 71 3.22 %
Szentharaszt 69 3.13 %
Pusztafödémes 61 2.77 %
Magyargurab 43 1.95 %
Felsőszeli 40 1.82 %
Nemeskürt 37 1.68 %
Pusztakürt 36 1.63 %
Jóka 33 1.50 %
Taksonyfalva 29 1.32 %
Kisgeszt 24 1.09 %
Gány 24 1.09 %
Nemeskosút 23 1.04 %
Nagymácséd 20 0.91 %
Dunajánosháza 20 0.91 %
Salgócska 20 0.91 %
Vága 17 0.77 %
Nemeskajal 16 0.73 %
Tósnyárasd 15 0.68 %
Nádszeg 14 0.64 %
Alsószeli 12 0.54 %
Hidaskürt 11 0.50 %
Tallós 9 0.41 %
Kismácséd 8 0.36 %
Feketenyék 7 0.32 %
Pozsonyvezekény 7 0.32 %
Vízkelet 6 0.27 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Szered 1 128 35.46 %
Sopornya 299 9.40 %
Alsószerdahely 236 7.42 %
Galánta 115 3.62 %
Vágpatta 98 3.08 %
Sempte 84 2.64 %
Szentharaszt 58 1.82 %
Nemeskürt 58 1.82 %
Diószeg 47 1.48 %
Ábrahám 46 1.45 %
Pusztafödémes 41 1.29 %
Pusztakürt 28 0.88 %
Nagyfödémes 27 0.85 %
Felsőszeli 24 0.75 %
Vága 21 0.66 %
Magyargurab 19 0.60 %
Nagymácséd 18 0.57 %
Taksonyfalva 18 0.57 %
Alsószeli 18 0.57 %
Gány 16 0.50 %
Jóka 15 0.47 %
Salgócska 14 0.44 %
Nemeskosút 14 0.44 %
Kisgeszt 13 0.41 %
Feketenyék 7 0.22 %
Nádszeg 7 0.22 %
Tósnyárasd 6 0.19 %
Vízkelet 6 0.19 %
Kismácséd 5 0.16 %
Tallós 5 0.16 %
Dunajánosháza 5 0.16 %
Nemeskajal 4 0.13 %
Hidaskürt 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Királyrév 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 33.18 %
Szered 121 4.68 %
Nagyfödémes 72 2.79 %
Diószeg 71 2.75 %
Taksonyfalva 49 1.90 %
Jóka 38 1.47 %
Sopornya 35 1.36 %
Felsőszeli 34 1.32 %
Gány 32 1.24 %
Pusztafödémes 30 1.16 %
Hidaskürt 26 1.01 %
Alsószeli 24 0.93 %
Feketenyék 21 0.81 %
Vágpatta 20 0.77 %
Nemeskajal 19 0.74 %
Szentharaszt 16 0.62 %
Nemeskosút 16 0.62 %
Pozsonyvezekény 16 0.62 %
Tósnyárasd 16 0.62 %
Vága 15 0.58 %
Magyargurab 15 0.58 %
Alsószerdahely 14 0.54 %
Sempte 12 0.46 %
Kisgeszt 11 0.43 %
Kismácséd 11 0.43 %
Dunajánosháza 9 0.35 %
Ábrahám 9 0.35 %
Salgócska 8 0.31 %
Vízkelet 8 0.31 %
Nemeskürt 8 0.31 %
Nádszeg 6 0.23 %
Nagymácséd 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Pusztakürt 5 0.19 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 41.81 %
Galánta 283 9.95 %
Sopornya 188 6.61 %
Sempte 112 3.94 %
Szentharaszt 107 3.76 %
Vágpatta 94 3.31 %
Alsószerdahely 88 3.09 %
Diószeg 86 3.02 %
Pusztafödémes 64 2.25 %
Felsőszeli 54 1.90 %
Ábrahám 47 1.65 %
Nagyfödémes 36 1.27 %
Taksonyfalva 36 1.27 %
Pusztakürt 33 1.16 %
Nemeskürt 31 1.09 %
Nemeskosút 29 1.02 %
Magyargurab 29 1.02 %
Jóka 23 0.81 %
Gány 22 0.77 %
Kisgeszt 18 0.63 %
Tósnyárasd 13 0.46 %
Kismácséd 12 0.42 %
Nemeskajal 12 0.42 %
Vága 12 0.42 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Alsószeli 9 0.32 %
Salgócska 9 0.32 %
Vízkelet 6 0.21 %
Hidaskürt 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 27.99 %
Galánta 369 15.44 %
Vágpatta 301 12.59 %
Sopornya 216 9.04 %
Diószeg 119 4.98 %
Sempte 113 4.73 %
Alsószerdahely 85 3.56 %
Szentharaszt 83 3.47 %
Nemeskürt 65 2.72 %
Pusztafödémes 63 2.64 %
Ábrahám 62 2.59 %
Nagyfödémes 60 2.51 %
Felsőszeli 52 2.18 %
Magyargurab 46 1.92 %
Pusztakürt 45 1.88 %
Jóka 31 1.30 %
Taksonyfalva 30 1.26 %
Kisgeszt 29 1.21 %
Nemeskosút 26 1.09 %
Salgócska 24 1.00 %
Gány 22 0.92 %
Tósnyárasd 21 0.88 %
Nagymácséd 16 0.67 %
Dunajánosháza 16 0.67 %
Vága 14 0.59 %
Alsószeli 13 0.54 %
Nemeskajal 11 0.46 %
Hidaskürt 9 0.38 %
Vízkelet 9 0.38 %
Kismácséd 7 0.29 %
Nádszeg 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Feketenyék 4 0.17 %
Pozsonyvezekény 4 0.17 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 47.43 %
Galánta 74 7.31 %
Sopornya 32 3.16 %
Felsőszeli 30 2.96 %
Alsószerdahely 28 2.77 %
Sempte 24 2.37 %
Diószeg 24 2.37 %
Vágpatta 23 2.27 %
Szentharaszt 22 2.17 %
Pusztafödémes 18 1.78 %
Nagyfödémes 16 1.58 %
Jóka 16 1.58 %
Taksonyfalva 14 1.38 %
Gány 12 1.19 %
Alsószeli 11 1.09 %
Vága 11 1.09 %
Nemeskürt 11 1.09 %
Nemeskosút 10 0.99 %
Tósnyárasd 9 0.89 %
Nádszeg 9 0.89 %
Ábrahám 8 0.79 %
Magyargurab 8 0.79 %
Tallós 7 0.69 %
Pusztakürt 7 0.69 %
Hidaskürt 6 0.59 %
Feketenyék 5 0.49 %
Nagymácséd 4 0.40 %
Kismácséd 3 0.30 %
Nemeskajal 3 0.30 %
Vízkelet 3 0.30 %
Kisgeszt 3 0.30 %
Dunajánosháza 3 0.30 %
Királyrév 2 0.20 %
Salgócska 1 0.10 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 41.90 %
Galánta 513 17.96 %
Sopornya 187 6.55 %
Vágpatta 161 5.64 %
Diószeg 150 5.25 %
Alsószerdahely 142 4.97 %
Sempte 126 4.41 %
Szentharaszt 99 3.47 %
Ábrahám 96 3.36 %
Pusztafödémes 69 2.42 %
Nemeskürt 67 2.35 %
Nagyfödémes 67 2.35 %
Felsőszeli 58 2.03 %
Taksonyfalva 44 1.54 %
Magyargurab 41 1.44 %
Jóka 35 1.23 %
Kisgeszt 33 1.16 %
Gány 33 1.16 %
Nemeskosút 30 1.05 %
Salgócska 28 0.98 %
Vága 25 0.88 %
Pusztakürt 23 0.81 %
Nagymácséd 22 0.77 %
Dunajánosháza 22 0.77 %
Tósnyárasd 19 0.67 %
Alsószeli 19 0.67 %
Nemeskajal 13 0.46 %
Tallós 11 0.39 %
Nádszeg 10 0.35 %
Vízkelet 9 0.32 %
Hidaskürt 8 0.28 %
Kismácséd 8 0.28 %
Feketenyék 8 0.28 %
Királyrév 6 0.21 %
Pozsonyvezekény 5 0.18 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 1 158 27.80 %
Szered 302 7.25 %
Diószeg 93 2.23 %
Sopornya 87 2.09 %
Taksonyfalva 87 2.09 %
Nagyfödémes 73 1.75 %
Felsőszeli 67 1.61 %
Gány 45 1.08 %
Vágpatta 44 1.06 %
Nemeskosút 43 1.03 %
Nemeskajal 42 1.01 %
Tósnyárasd 37 0.89 %
Magyargurab 34 0.82 %
Sempte 33 0.79 %
Alsószerdahely 33 0.79 %
Alsószeli 30 0.72 %
Ábrahám 29 0.70 %
Jóka 29 0.70 %
Vága 28 0.67 %
Pusztafödémes 26 0.62 %
Nemeskürt 24 0.58 %
Szentharaszt 23 0.55 %
Feketenyék 19 0.46 %
Tallós 19 0.46 %
Nagymácséd 19 0.46 %
Hidaskürt 19 0.46 %
Vízkelet 18 0.43 %
Kismácséd 16 0.38 %
Nádszeg 16 0.38 %
Pozsonyvezekény 13 0.31 %
Pusztakürt 13 0.31 %
Kisgeszt 12 0.29 %
Salgócska 9 0.22 %
Dunajánosháza 8 0.19 %
Királyrév 8 0.19 %
Alsóhatár 2 0.05 %
Galánta 348 47.61 %
Taksonyfalva 160 21.89 %
Feketenyék 101 13.82 %
Felsőszeli 93 12.72 %
Nagyfödémes 87 11.90 %
Nagymácséd 78 10.67 %
Nádszeg 78 10.67 %
Jóka 78 10.67 %
Diószeg 77 10.53 %
Alsószeli 65 8.89 %
Vága 46 6.29 %
Nemeskajal 42 5.75 %
Tósnyárasd 40 5.47 %
Vízkelet 37 5.06 %
Hidaskürt 37 5.06 %
Tallós 33 4.51 %
Nemeskosút 29 3.97 %
Pozsonyvezekény 28 3.83 %
Szered 28 3.83 %
Királyrév 18 2.46 %
Sopornya 14 1.92 %
Magyargurab 13 1.78 %
Kismácséd 10 1.37 %
Dunajánosháza 7 0.96 %
Alsószerdahely 7 0.96 %
Nemeskürt 4 0.55 %
Ábrahám 4 0.55 %
Pusztafödémes 4 0.55 %
Gány 4 0.55 %
Vágpatta 3 0.41 %
Alsóhatár 1 0.14 %
Kisgeszt 1 0.14 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 26.38 %
Sopornya 433 18.31 %
Nemeskürt 281 11.88 %
Vágpatta 263 11.12 %
Alsószerdahely 237 10.02 %
Galánta 225 9.51 %
Sempte 106 4.48 %
Pusztakürt 104 4.40 %
Szentharaszt 73 3.09 %
Salgócska 48 2.03 %
Diószeg 43 1.82 %
Felsőszeli 38 1.61 %
Pusztafödémes 36 1.52 %
Ábrahám 32 1.35 %
Taksonyfalva 26 1.10 %
Gány 26 1.10 %
Magyargurab 23 0.97 %
Nagyfödémes 21 0.89 %
Nemeskosút 19 0.80 %
Kisgeszt 19 0.80 %
Jóka 16 0.68 %
Tósnyárasd 12 0.51 %
Nagymácséd 11 0.47 %
Vága 10 0.42 %
Alsószeli 6 0.25 %
Nemeskajal 6 0.25 %
Pozsonyvezekény 4 0.17 %
Nádszeg 3 0.13 %
Kismácséd 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Királyrév 3 0.13 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 40.47 %
Galánta 177 14.80 %
Sopornya 123 10.28 %
Alsószerdahely 77 6.44 %
Szentharaszt 60 5.02 %
Sempte 56 4.68 %
Vágpatta 42 3.51 %
Diószeg 34 2.84 %
Pusztafödémes 34 2.84 %
Ábrahám 33 2.76 %
Nemeskürt 23 1.92 %
Vága 18 1.51 %
Gány 18 1.51 %
Jóka 15 1.25 %
Magyargurab 15 1.25 %
Pusztakürt 15 1.25 %
Nagyfödémes 14 1.17 %
Kisgeszt 13 1.09 %
Felsőszeli 13 1.09 %
Taksonyfalva 11 0.92 %
Salgócska 9 0.75 %
Nemeskosút 9 0.75 %
Alsószeli 9 0.75 %
Tósnyárasd 9 0.75 %
Kismácséd 7 0.59 %
Királyrév 4 0.33 %
Hidaskürt 4 0.33 %
Tallós 3 0.25 %
Dunajánosháza 2 0.17 %
Nagymácséd 2 0.17 %
Alsóhatár 2 0.17 %
Nemeskajal 2 0.17 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 40.52 %
Galánta 323 20.84 %
Vágpatta 321 20.71 %
Sopornya 208 13.42 %
Sempte 129 8.32 %
Diószeg 107 6.90 %
Nemeskürt 83 5.35 %
Alsószerdahely 77 4.97 %
Szentharaszt 71 4.58 %
Ábrahám 66 4.26 %
Pusztakürt 62 4.00 %
Nagyfödémes 56 3.61 %
Pusztafödémes 54 3.48 %
Felsőszeli 45 2.90 %
Magyargurab 39 2.52 %
Gány 35 2.26 %
Salgócska 32 2.06 %
Jóka 29 1.87 %
Taksonyfalva 25 1.61 %
Kisgeszt 25 1.61 %
Hidaskürt 22 1.42 %
Nemeskosút 21 1.35 %
Vága 21 1.35 %
Nagymácséd 20 1.29 %
Alsószeli 15 0.97 %
Dunajánosháza 15 0.97 %
Tósnyárasd 15 0.97 %
Nemeskajal 8 0.52 %
Vízkelet 7 0.45 %
Kismácséd 7 0.45 %
Pozsonyvezekény 7 0.45 %
Tallós 5 0.32 %
Feketenyék 4 0.26 %
Nádszeg 4 0.26 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Királyrév 1 0.06 %
Szered 1 287 36.04 %
Galánta 263 7.36 %
Sopornya 164 4.59 %
Diószeg 144 4.03 %
Sempte 111 3.11 %
Alsószerdahely 91 2.55 %
Vágpatta 85 2.38 %
Szentharaszt 79 2.21 %
Felsőszeli 55 1.54 %
Pusztafödémes 54 1.51 %
Ábrahám 50 1.40 %
Taksonyfalva 44 1.23 %
Nagyfödémes 40 1.12 %
Nemeskürt 30 0.84 %
Pusztakürt 26 0.73 %
Jóka 25 0.70 %
Gány 21 0.59 %
Nemeskosút 21 0.59 %
Magyargurab 19 0.53 %
Kisgeszt 14 0.39 %
Vága 12 0.34 %
Nagymácséd 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Salgócska 11 0.31 %
Alsószeli 10 0.28 %
Nemeskajal 9 0.25 %
Hidaskürt 8 0.22 %
Kismácséd 7 0.20 %
Vízkelet 7 0.20 %
Nádszeg 6 0.17 %
Feketenyék 5 0.14 %
Dunajánosháza 4 0.11 %
Tallós 2 0.06 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 19.56 %
Szered 203 15.57 %
Galánta 104 7.98 %
Vágpatta 80 6.13 %
Diószeg 48 3.68 %
Sempte 45 3.45 %
Ábrahám 30 2.30 %
Pusztakürt 27 2.07 %
Szentharaszt 23 1.76 %
Nemeskürt 23 1.76 %
Pusztafödémes 21 1.61 %
Felsőszeli 20 1.53 %
Alsószerdahely 20 1.53 %
Taksonyfalva 15 1.15 %
Magyargurab 14 1.07 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Nemeskosút 14 1.07 %
Salgócska 12 0.92 %
Gány 8 0.61 %
Nagymácséd 6 0.46 %
Vága 6 0.46 %
Nemeskajal 5 0.38 %
Jóka 5 0.38 %
Kisgeszt 5 0.38 %
Tósnyárasd 3 0.23 %
Nádszeg 3 0.23 %
Alsószeli 3 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.23 %
Tallós 2 0.15 %
Kismácséd 2 0.15 %
Királyrév 2 0.15 %
Feketenyék 2 0.15 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 14.58 %
Galánta 138 5.13 %
Sopornya 93 3.46 %
Szentharaszt 55 2.05 %
Sempte 38 1.41 %
Ábrahám 33 1.23 %
Alsószerdahely 31 1.15 %
Vágpatta 31 1.15 %
Pusztafödémes 26 0.97 %
Diószeg 25 0.93 %
Nagyfödémes 18 0.67 %
Kisgeszt 16 0.60 %
Felsőszeli 15 0.56 %
Taksonyfalva 14 0.52 %
Magyargurab 13 0.48 %
Vága 12 0.45 %
Jóka 11 0.41 %
Nemeskürt 10 0.37 %
Pusztakürt 10 0.37 %
Gány 10 0.37 %
Salgócska 9 0.33 %
Nemeskosút 8 0.30 %
Alsószeli 8 0.30 %
Tósnyárasd 7 0.26 %
Kismácséd 6 0.22 %
Nagymácséd 6 0.22 %
Hidaskürt 5 0.19 %
Tallós 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Királyrév 2 0.07 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 18.57 %
Galánta 243 16.90 %
Alsószeli 230 15.99 %
Felsőszeli 219 15.23 %
Nádszeg 216 15.02 %
Nagyfödémes 156 10.85 %
Jóka 145 10.08 %
Hidaskürt 141 9.81 %
Taksonyfalva 138 9.60 %
Nagymácséd 95 6.61 %
Feketenyék 87 6.05 %
Vága 83 5.77 %
Tallós 81 5.63 %
Diószeg 80 5.56 %
Nemeskosút 67 4.66 %
Királyrév 66 4.59 %
Kismácséd 35 2.43 %
Vízkelet 30 2.09 %
Nemeskajal 30 2.09 %
Tósnyárasd 13 0.90 %
Alsóhatár 7 0.49 %
Szered 7 0.49 %
Sopornya 3 0.21 %
Pusztafödémes 2 0.14 %
Sempte 1 0.07 %
Dunajánosháza 1 0.07 %
Alsószerdahely 1 0.07 %
Nemeskürt 1 0.07 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 18.13 %
Sempte 141 9.40 %
Sopornya 57 3.80 %
Galánta 55 3.67 %
Szentharaszt 39 2.60 %
Vágpatta 32 2.13 %
Alsószerdahely 27 1.80 %
Diószeg 19 1.27 %
Hidaskürt 15 1.00 %
Felsőszeli 15 1.00 %
Pusztafödémes 13 0.87 %
Taksonyfalva 12 0.80 %
Ábrahám 10 0.67 %
Nemeskürt 9 0.60 %
Gány 8 0.53 %
Magyargurab 7 0.47 %
Nagymácséd 6 0.40 %
Nemeskosút 6 0.40 %
Nagyfödémes 5 0.33 %
Pusztakürt 5 0.33 %
Nádszeg 5 0.33 %
Alsószeli 4 0.27 %
Tósnyárasd 4 0.27 %
Salgócska 4 0.27 %
Vága 3 0.20 %
Jóka 2 0.13 %
Kisgeszt 2 0.13 %
Tallós 2 0.13 %
Kismácséd 2 0.13 %
Királyrév 2 0.13 %
Nemeskajal 1 0.07 %
Dunajánosháza 1 0.07 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 31.23 %
Feketenyék 278 20.92 %
Galánta 182 13.69 %
Nagyfödémes 139 10.46 %
Hidaskürt 133 10.01 %
Jóka 92 6.92 %
Tallós 82 6.17 %
Felsőszeli 78 5.87 %
Taksonyfalva 68 5.12 %
Diószeg 66 4.97 %
Alsószeli 66 4.97 %
Pozsonyvezekény 60 4.51 %
Nagymácséd 60 4.51 %
Királyrév 50 3.76 %
Nemeskosút 49 3.69 %
Vága 46 3.46 %
Vízkelet 44 3.31 %
Nemeskajal 34 2.56 %
Kismácséd 27 2.03 %
Tósnyárasd 21 1.58 %
Szered 16 1.20 %
Alsóhatár 16 1.20 %
Ábrahám 7 0.53 %
Dunajánosháza 5 0.38 %
Alsószerdahely 5 0.38 %
Magyargurab 4 0.30 %
Vágpatta 4 0.30 %
Pusztafödémes 4 0.30 %
Nemeskürt 3 0.23 %
Salgócska 2 0.15 %
Pusztakürt 2 0.15 %
Sopornya 1 0.08 %
Sempte 1 0.08 %
Szentharaszt 1 0.08 %
Gány 1 0.08 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 29.14 %
Feketenyék 473 28.07 %
Nádszeg 255 15.13 %
Hidaskürt 205 12.17 %
Nagyfödémes 195 11.57 %
Felsőszeli 162 9.61 %
Alsószeli 133 7.89 %
Jóka 123 7.30 %
Taksonyfalva 122 7.24 %
Nagymácséd 121 7.18 %
Diószeg 115 6.82 %
Vága 109 6.47 %
Tallós 103 6.11 %
Vízkelet 99 5.88 %
Pozsonyvezekény 97 5.76 %
Nemeskosút 78 4.63 %
Királyrév 63 3.74 %
Nemeskajal 59 3.50 %
Szered 32 1.90 %
Kismácséd 29 1.72 %
Dunajánosháza 28 1.66 %
Alsóhatár 24 1.42 %
Tósnyárasd 24 1.42 %
Magyargurab 14 0.83 %
Ábrahám 14 0.83 %
Alsószerdahely 13 0.77 %
Salgócska 10 0.59 %
Pusztafödémes 7 0.42 %
Gány 7 0.42 %
Sopornya 6 0.36 %
Sempte 4 0.24 %
Vágpatta 3 0.18 %
Kisgeszt 3 0.18 %
Nemeskürt 3 0.18 %
Pusztakürt 2 0.12 %
Szentharaszt 2 0.12 %
Szered 177 17.05 %
Galánta 145 13.97 %
Diószeg 69 6.65 %
Sopornya 61 5.88 %
Szentharaszt 39 3.76 %
Pusztafödémes 36 3.47 %
Ábrahám 30 2.89 %
Vágpatta 26 2.50 %
Alsószerdahely 22 2.12 %
Nagyfödémes 21 2.02 %
Sempte 21 2.02 %
Magyargurab 19 1.83 %
Jóka 16 1.54 %
Kisgeszt 15 1.45 %
Felsőszeli 14 1.35 %
Taksonyfalva 12 1.16 %
Vága 12 1.16 %
Gány 11 1.06 %
Nemeskosút 10 0.96 %
Kismácséd 8 0.77 %
Alsószeli 6 0.58 %
Pusztakürt 6 0.58 %
Salgócska 6 0.58 %
Nagymácséd 6 0.58 %
Tósnyárasd 5 0.48 %
Nemeskürt 4 0.39 %
Nemeskajal 4 0.39 %
Tallós 4 0.39 %
Királyrév 3 0.29 %
Nádszeg 2 0.19 %
Alsóhatár 2 0.19 %
Hidaskürt 2 0.19 %
Vízkelet 2 0.19 %
Feketenyék 2 0.19 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Szered 1 306 40.57 %
Alsószerdahely 567 17.61 %
Sopornya 465 14.45 %
Galánta 356 11.06 %
Sempte 179 5.56 %
Vágpatta 144 4.47 %
Nemeskürt 91 2.83 %
Szentharaszt 84 2.61 %
Pusztakürt 70 2.17 %
Vága 64 1.99 %
Diószeg 56 1.74 %
Pusztafödémes 52 1.62 %
Gány 48 1.49 %
Ábrahám 46 1.43 %
Taksonyfalva 45 1.40 %
Felsőszeli 44 1.37 %
Nagyfödémes 29 0.90 %
Magyargurab 27 0.84 %
Kisgeszt 27 0.84 %
Nemeskosút 22 0.68 %
Salgócska 21 0.65 %
Tallós 18 0.56 %
Alsószeli 17 0.53 %
Jóka 13 0.40 %
Nagymácséd 13 0.40 %
Nemeskajal 11 0.34 %
Tósnyárasd 11 0.34 %
Hidaskürt 7 0.22 %
Kismácséd 7 0.22 %
Királyrév 4 0.12 %
Pozsonyvezekény 4 0.12 %
Nádszeg 3 0.09 %
Vízkelet 2 0.06 %
Feketenyék 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
3844 32.33%
VPN
2872 24.15%
KSČ
2017 16.96%
SNS
712 5.99%
SZ
644 5.42%
KDH
585 4.92%
DS
378 3.18%
SPV
221 1.86%
SD
217 1.83%
SSL
181 1.52%
DÚRS
92 0.77%
HČSP
69 0.58%
Egyéb
58 0.49%
Érvényes szavazatok 11890
Együttélés-MKDM
2152 24.54%
HZDS
2124 24.22%
SDĽ
1156 13.18%
Magyar Polgári Párt
899 10.25%
SNS
441 5.03%
ODÚ
411 4.69%
SDSS
261 2.98%
DS-ODS
247 2.82%
SZS
245 2.79%
KSS
216 2.46%
KDH
196 2.23%
SZ
147 1.68%
SPI
61 0.70%
SKDH
55 0.63%
ROI
52 0.59%
Egyéb
107 1.22%
Érvényes szavazatok 8770
MK
3045 36.41%
HZDS-RSS
1353 16.18%
SP-VOĽBA
1045 12.49%
725 8.67%
KSS
423 5.06%
ZRS
382 4.57%
SNS
381 4.56%
KDH
288 3.44%
DS
274 3.28%
ROISR
125 1.49%
SPK
96 1.15%
HZPCS
91 1.09%
NS
63 0.75%
KSÚ
42 0.50%
Egyéb
31 0.37%
Érvényes szavazatok 8364
SDK
3601 33.97%
MKP
3155 29.76%
HZDS
1238 11.68%
SDĽ
1157 10.92%
SOP
581 5.48%
SNS
375 3.54%
KSS
288 2.72%
NSK
73 0.69%
Egyéb
132 1.25%
Érvényes szavazatok 10600
MKP
3823 43.59%
SDKU
1482 16.90%
SMER
842 9.60%
HZDS
650 7.41%
ANO
545 6.21%
KSS
376 4.29%
HZD
187 2.13%
KDH
180 2.05%
SNS
174 1.98%
SDA
93 1.06%
SDĽ
82 0.94%
SZS
60 0.68%
PSNS
54 0.62%
NOSNP
49 0.56%
Egyéb
173 1.97%
Érvényes szavazatok 8770
MKP
3121 44.38%
SDKU DS
1293 18.38%
SMER
1132 16.10%
SNS
399 5.67%
ĽS HZDS
286 4.07%
KDH
195 2.77%
SF
186 2.64%
KSS
175 2.49%
ANO
96 1.36%
Egyéb
150 2.13%
Érvényes szavazatok 7033
Most-Híd
2508 32.14%
SDKU DS
1311 16.80%
SMER
1254 16.07%
SaS
876 11.23%
MKP
843 10.80%
SNS
277 3.55%
KDH
185 2.37%
ĽS HZDS
162 2.08%
SDĽ
128 1.64%
ND
51 0.65%
KSS
50 0.64%
LSNS
50 0.64%
Paliho Kapurkova
37 0.47%
Egyéb
72 0.92%
Érvényes szavazatok 7804
Most-Híd
2140 30.16%
SMER SD
1621 22.85%
MKP
900 12.68%
OĽaNO
560 7.89%
SDKU DS
467 6.58%
SaS
373 5.26%
KDH
229 3.23%
SNS
222 3.13%
99 Percent
105 1.48%
Zmena zdola DU
100 1.41%
SSS NM
75 1.06%
LSNS
72 1.01%
KSS
45 0.63%
SZ
43 0.61%
ĽS HZDS
35 0.49%
Egyéb
108 1.52%
Érvényes szavazatok 7095
Most-Híd
1600 21.66%
SMER SD
1185 16.04%
MKP
966 13.08%
SaS
905 12.25%
OĽANO-NOVA
725 9.81%
SME RODINA
577 7.81%
LSNS
429 5.81%
SNS
363 4.91%
#SIEŤ
311 4.21%
KDH
74 1.00%
SKOK!
60 0.81%
KSS
52 0.70%
SZS
36 0.49%
Egyéb
104 1.41%
Érvényes szavazatok 7387
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések