SK
DS
.....

Lidértejed

Településrész

címer zászló
284 100% magyar 1910
303 100% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lidér Tejed
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Andafa, Apátúri puszta, Lombár, Négyes, Teknyőháti-dűlő, Vastai-dűlő
Koordináták:
47.97262838, 17.63406515
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
115 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92901

A Kisalföldön, a Felső-Csallóköz középső részén, található, a község központjától 0,5 km-re nyugatra, Dunaszerdahely szomszédságában, a 63-as főút közelében. Teljesen egybeépült Pódafával.

Közigazgatás

1940-ig önálló kisközség, azóta Pódatejed község három településrészének és kataszteri területének egyike. A legnagyobb területű közülük (3,24 km²), a községterület 53,9 %-át alkotja. 1921-hez képest területe 8 %-al csökkent (3,52 km²-ről) Zöldfa területének Dunaszerdahelyhez csatolásával (1957). 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Dunaszerdahelyi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás).

Népesség

1921-ben 304, 1939-ben 362, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 2011-ben 477-en éltek itt, a község lakosságának 54,4 %-a. Pódatejed legnépesebb településrésze.

Történelem

13. századi okleveleink általában csak Tejed nevű községet említenek minden további megkülönböztetés nélkül. Első említése egy 1231-ből származó oklevélben található Teyed alakban, mint a pozsonyi vár tartozéka. Nevének további megjelenési formái: 1355-ben Legerteyed, 1496-ban LiderTeyed, 1773-ban LéderTejed. 1231-ben és a további években a pozsonyi vár tartozéka; 1667-ben a Végh, a Méhes és a Balogh család osztozkodik az itteni birtokon. A 18. században a Cseszneky, Hegyi és Orosz családok bírtak itt földeket. Később kisebb nemesi birtokokra oszlik, majd a 19. században a Frank család vásárol határában nagyobb birtokot, és épít itt tetszetős úri lakot. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban 28 házzal és 210 lakossal szerepel. Az Apátúri dűlő neve arra emlékeztet, hogy a valaha a bencés rendnek voltak földjei a falu határában. A trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta, majd 1938. november 2-tól, az I. bécsi döntés értelmében ismét Magyarországhoz tartozott. 1940-ben Pódatejed néven egyesítették Pódafával és Csenkeszfával.

Mai jelentősége

Ld. Pódatejed

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Lichtér Tejed. Magyar falu Pozsony Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Bodafához nem meszsze; határja 2 nyomásbéli, rozsot leginkább terem, erdeje nints, réttye, legelője kevés, piatza Szerdahelyen; e’ helységnek határjában némelly földek Apátúrföldgyének neveztetnek, a’ Benediktinusoké vólt, most camerális, és árendáltatnak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tejed, (Elő, Ledér, Ollé), 3 egymáshoz közel fekvő m. falu, Poson vmegyében, Szerdahely mellett. Az első 253 kath., 11 re., 64 zsidó; a második 202 kath., 11 zsidó. A harmadik 105 kath. lak. F. u. nemesek. Ut. p. Somorja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lidértejed, alsócsallóközi magyar kisközség, 45 házzal és 303 róm. kath. vallású lakossal. Ma két Tejed nevű község van a vármegyében és pedig Lidértejed és Ollétejed. A régi okiratok a XIII. században csak egy Teyed nevű községet ismernek, mely Pozsonyvár tartozéka volt. Előtejed 1399-ben Andreás de Elleuteydy nevében szerepel, 1450-ben pedig Előtejedi Miklós nevében. Lidértejed nevét 1496-ban találjuk először említve Lider Teyed alakban. 1667-ben a Méhes és a Balogh család osztozkodnak itteni birtokaikon, de későbbi nemesi birtokosait nem ismerjük. Ma a Frankl fiai pozsonyi czégnek van itt nagyobb birtoka és régi úrilaka, mely 1700 körül épült. Említést érdemelnek Andaházy és Apátúri dűlői; elseje régi birtokosának, a másika pedig az apátságnak emlékét őrzi. A községnek Dunaszerdahely a távírója és a vasúti állomása.

Vércse Miklós

1932.11.16.
Lidértejed - megszületett
1958-1964
Szalka - tanított
Névelőfordulások
1231
Teyed
1355
Legerteyed
1773
Léder-Tejed
1786
Ledér-Tejed
1808
Lödér-Tejed, Lieder-Tejed
1863
Lidértejed, Alsótejed
1873
Lidértejed
1888
Lidertejed
1898
Lidértejed
1927
Lidér-Tejed
1938
Lidértejed

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 274 96%
szlovákok 2 1%
egyéb 9 3%
összlétszám 285
magyarok 284 100%
szlovákok 1 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 285
magyarok 303 100%
szlovákok 0 0%
egyéb 1 0%
összlétszám 304
Mai közigazgatás

Bejelentések