SK
NZ
.....

Szalka

Község

címer zászló
1586 100% magyar 1910
835 86% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szalka
Hivatalos szlovák megnevezés:
Salka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Szobi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Szobi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Honti-medence, Ipolymenti-hátság - Kisalföld, Honti-medence, Alsó-Ipolymente
Más földrajzi nevek:
Apáti, Baglas-szőlő, Bagolyvár, Bencék, Csepregi-földek, Domb-hegyek, (Fenékpuszta), Hantos-hegy, Heckóták, Hegy köze, Kis-fők, Malom-tó, Nagy-fők, Nagy János-erdő, Pallag-oldal, Pokolfa, Rigó-hegyek,
Koordináták:
47.88812637, 18.75523567
Terület:
26,07 km2
Rang:
község
Népesség:
1004
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94361
Település kód:
503525
Szervezeti azonosító:
309249
Adóazonosító:
2021074055

Szalka az Ipoly jobb partján, Letkéssel szemben, az Alsó-Ipolymente kistájon fekszik, a Helembai-hegység északi és a Börzsöny nyugati lábánál, Párkánytól 12,5 km-re északkeletre. A Párkányt Deménddel összekötő 564-es út áthalad a községen, az 1902-ben épült Ipoly-híd Letkéssel teremt összeköttetést. Délről Leléd és Bajta, délnyugatról Garamkövesd, nyugatról Kéménd és Garampáld, északról Kisgyarmat és Ipolykiskeszi, keletről Letkés és Ipolytölgyes községekkel határos. Felső-határföldek kataszterét délről Ipolykiskeszi, nyugatról Kisgyarmat és Zalaba, északról Ipolypásztó, keletről pedig Nagybörzsöny határolja. Keleti határának nagy részét (mely egyben államhatár is Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja, nyugati határa az Ipolymenti-hátság vízválasztóján húzódik. Kéménddel közös határa egyben Hont és Esztergom megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Szobi járásához (1886-ig Szalkai járás) tartozott. 1871-ig mezővárosi rangot viselt. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e vármegye, Szobi járás). Területe az elmúlt évszázadban többször csökkent (1910: 26,56 km², 1921, 1939: 26,25 km², 2011: 26,07 km²) Szalka területe két, egymással össze nem függő kataszteri területre oszlik: Szalka (20,45 km²) és a tőle Ipolykiskeszi területével elválasztott Felső-határföldek (Horný chotár, 5,61 km²) exklávé, melyet még IV. Béla adományozott a községnek a 13. században.

Népesség

1910-ben 1590, 1921-ben 1609, 1939-ben pedig 1632, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1939-1991 között népességének 29,5 %-át elveszítette, majd 1991-2011 között további 8,5 %-os csökkenés figyelhető meg (a lakosságszám 1150-ről 1052-re esett). Szalka lakosságának túlnyomó többsége (91,3 %) magyar nemzetiségű és római katolikus vallású (92,8 %), a járásban itt a 2. legmagasabb a magyarok aránya Ipolykiskeszi után, a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-ben 3,8 %, 2011-ben 6,8 % volt.

Történelem

Anonymus szerint már a honfoglaló magyarok is megszálltak itt. A falut 1156-ban említik először "Zalka" néven, ekkor királyi birtok. Ebből az időből említik vámszedőhelyét és királyi sóraktárait. 1261-ben a király az esztergomi érseknek adja, mely egészen 1848-ig birtokosa a falunak. 1295-ben a Hont-Pázmány nemzetségbeli Kázmér fiai dúlják fel a települést. Szűz Máriának szentelt templomát 1332-ben említik először. A falu a középkorban a módosabb települések közé tartozott. 1544-ben határában verte meg Thury György és Nyáry Ferenc serege a környéket fosztogató török sereget. Az 1715-ös összeírásban malmát, szőlőskertjét és 57 adózó portáját említik. Mária Terézia vásártatási és mezővárosi jogokkal ruházta fel, ekkor már az Alsó-Ipolymente legjelentősebb települése volt. 1828-ban 195 házában 1173 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal, szövéssel, hímzéssel foglalkoztak. A 18. században még virágzott a szőlőtermesztés, lótenyésztés és állattartás is. A vashíd az Ipoly-folyón 1902-ben épült meg. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Szobi járásához tartozott, ezután az új csehszlovák állam része lett. 1938 és 1945 között ismét Magyarország része volt.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, szőlőtermesztéséről híres községben magyar alapiskola és óvoda egyaránt működik. Fontos határátkelőhely Magyarország (Letkés) felé. Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma a 18. század második felében épült késő barokk stílusban. Fontos nevezetessége a tájház. Határában homokbányászat folyik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZÁLKA. Magyar Mezőváros Hont Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, és másfélék is, fekszik Esztergomhoz 1 3/4 mértföldnyire; határja jeles, réttye, legelője hasznos, javai külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szalka, magyar m. v. Honth vmegyében, Esztergomtól 1 1/2 mfdnyire az Ipoly jobb partján: 1184 kath. 5 evang. lak. Kath. paroch. templom. Határa nagy kiterjedésű és termékeny, terem sikeres buzát, rozsot, árpát, zabot, kukoriczát, dohányt, bort. Rétjei kétszer kaszálhatók; téres legelőjén sok szarvasmarhát lovat, juhot, tenyészt. F. u. az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szalka, ipolymenti magyar kisközség, 331 házzal és 1730 róm. kath vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Ipolypásztón, postája helyben van. Körjegyzőség székhelye, régi, mintegy négyszáz éves templommal és emeletes leányiskolával, a mely 1905-ben épült. A vármegye egyik legrégibb helysége, melynek nevével már 1252-ben találkozunk, a mikor Béla király innen vendégeket telepített Kiskeszibe és ott birtokkal ajándékozta meg a szalkaiakat. Határában régi földvár nyomai láthatók. Szalka az esztergomi érsekség régi birtoka. Ennek első nyomára 1274-ben akadunk, abban az oklevélben, melylyel a király más földekért cserébe, Benedek esztergomi érseknek Villa Zalkát adományozza. Azóta az érsekség mindvégig megtartotta birtokát. A török hódoltság korában sokat szenvedett Szalka lakossága; 1544. szeptember 9-én a falu mellett véres ütközet volt, melyben báró Nyáry Ferencz honti főispán, a nagysurányi és más vidéki helyőrségekkel, az esztergomi törökök 500 lovasát és közel 400 gyalogosát levágta. Az a halom, mely alatt az elesettek maradványai nyugszanak, ma is látható. Mária Terézia korában a község jelentősége emelkedett, a falu kiváltságokat nyert és középpontjává lett a környéknek. A falu oklevelei között ma is őriznek két vásárszabadalmat, a melyeket Mária Teréziától és I. Ferencz királytól kapott. Lakosainak száma, mely az utolsó népszámláláskor 1609-volt, máig 1730-ra emelkedett. Elősegíti a falu fejlődését az a pompás vashíd is, melyet az Ipolyon át, a falu mellett, 1902-ben építtetett az állam. Szalka községben született, 1842. augusztus 15-én, Csepreghy Ferencz, a kiváló népszínműíró.

Magyar Katolikus Lexikon

Ipolyszalka, v. Hont vm. (Salka, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. nagymarosi esp. ker-ében. - Tp-át 1397 e. ismeretlen tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1615: alapították újra. Mai Nagyboldogasszony tp-át 1600 k. építették. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyakönyvei 1695-től. Anyanyelve 1940: m. - Lakói 1910: 1566 r.k., 3 ev., 13 ref., 8 izr., össz. 1590; 1940: 1665 r.k., 2 g.k., 5 ev., 12 ref., 9 izr., össz. 1693; 1991: össz. 1150, m. 1103 (95,91%); 2001: össz. 1075, m. 1001 (93,12%). ** Némethy 1894:259. - Schem. Strig. 1917:53. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolyszalka. Hont vármegye egyik legrégibb községe, amely már egy 1252. évi dokumentumban szerepel. 1274-től az esztergomi érsekség birtokához tartozik. A község Mária Terézia korában emelkedik jelentőségének csúcspontjára, amikor a királynő által adományozott kiváltságok révén úgyszólván a vármegye középpontjává válik. 1544-ben, a török hódoltság idejében, véres ütközet színhelye a község. Az ütközet hőse Nyáry Ferenc főispán, aki maroknyi magyar csapatával a törököknek többszörösen nagyobb hadát futamítja meg. A végsőkig menő csatában a törökök közel ezer embert vesztettek. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Fenékpuszta, Szekeresdpuszta. A község területe 4562 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1632.

Csepreghy Ferenc

1842. 8. 15.
Szalka - megszületett
1880. 02. 06.
Sokołowsko - elhunyt

Turczel Lajos

1917. 9. 2.
Szalka - megszületett
2007.9.26.
Érsekújvár - elhunyt

Vércse Miklós

1932.11.16.
Lidértejed - megszületett
1958-1964
Szalka - tanított
Névelőfordulások
1773
Szalka,
1786
Salka,
1808
Szalka,
1913
Ipolyszalka,
1920
Sokolová, Salka,
1927
Salka, Szalka,
1938
Ipolyszalka,
1945
Salka, Szalka,
1948
Salka
1994
Szalka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szalka (Salka) 61
Telefon: 0367585101
Fax: 0367530231

Honlap: salka.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Cagalová Silvia (Független)

Képviselő-testület:
Demendi Attila (Független)
Szép Zoltán (Független)
Letrich Ľuboš (Független)
Németh František (MOST - HÍD)
Fodor Árpád (MOST - HÍD)
Szőcs Fruzsina (SMK-MKP)
Jónás Ján (SMK-MKP)
Tóthová Júlia (SMK-MKP)
Brusziová Renáta (SMK-MKP)
Független 33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
Szalkai Posta

Szalka 331

Szalkai Római Katolikus Plébániahivatal

Szalka 33

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Szalka 428

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Szalka 303

Szalkai Anyakönyvi Hivatal

Szalka 61

Szalkai Községi Hivatal

Szalka 61

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1392 95%
szlovákok 11 1%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 55 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1460
magyarok 1586 100%
szlovákok 2 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1590
magyarok 1568 97%
szlovákok 24 1%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1609
magyarok 1103 96%
szlovákok 44 4%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1150
magyarok 1001 93%
szlovákok 62 6%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 1075
magyarok 960 91%
szlovákok 72 7%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 14 1%
összlétszám 1052
magyarok 835 86%
szlovákok 77 8%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 59 6%
összlétszám 974
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 868
Választási részvétel: 69.7 %
Kiadott boríték: 605
Bedobott boríték: 605

Polgármester

Érvényes szavazólap: 597
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Cagalová Silvia 528 88.44 % Független
Kotoláči Ondrej 35 5.86 % MOST - HÍD
Dávid László 34 5.70 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Demendi Attila 433 Független
Szőcs Fruzsina 403 SMK-MKP
Jónás Ján 401 SMK-MKP
Tóthová Júlia 309 SMK-MKP
Szép Zoltán 305 Független
Brusziová Renáta 285 SMK-MKP
Letrich Ľuboš 268 Független
Németh František 256 MOST - HÍD
Fodor Árpád 248 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 33.33% Független 3 képviselö SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 869
Választási részvétel: 21.86 %
Kiadott boríték: 190
Bedobott boríték: 190
Választásra jogosult: 868
Választási részvétel: 18.09 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157
Választásra jogosult: 868
Választási részvétel: 26,49 %
Kiadott boríték: 230
Bedobott boríték: 230

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 171
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 226
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 145 84.80 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 8 4.68 % SMER - SD
Peter Oremus 7 4.09 % Független
Robert Dick 4 2.34 % MS
Stanislav Kováč 4 2.34 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 3 1.75 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 4 2.55% SMER - SD
Iván Farkas 188 83.19 % SMK-MKP
Milan Belica 18 7.96 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 8 3.54 % MKDA
Peter Oremus 6 2.65 % Független
Renáta Kolenčíková 6 2.65 % Független
Ján Greššo 0 0.00 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 0 0.00 % ĽSNS
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 189
Érvényes szavazólap: 226
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Farkas 154 81.48% SMK-MKP
László Szigeti 139 73.54% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 133 70.37% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 34 17.99% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Eva Čákvári 33 17.46% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 23 12.17% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Ondrej Beňuš 13 6.88% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 178 78.76% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 171 75.66% SMK-MKP
László Szigeti 170 75.22% SMK-MKP
Rita Pásztorová 39 17.26% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Andrea Vitkóová 33 14.60% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Elzer 29 12.83% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Jácint Kecskeméti 13 5.75% MKDA-MKDSZ
Július Mazán 8 3.54% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Peter Brlai 1 0.44% ĽS Naše Slovensko
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 33.23 %
Muzsla 146 6.63 %
Köbölkút 86 3.90 %
Bény 81 3.68 %
Szőgyén 75 3.40 %
Nána 72 3.27 %
Garamkövesd 70 3.18 %
Kőhídgyarmat 65 2.95 %
Kéménd 52 2.36 %
Ebed 49 2.22 %
Kicsind 46 2.09 %
Csúz 44 2.00 %
Kisgyarmat 40 1.82 %
Bajta 37 1.68 %
Helemba 33 1.50 %
Szalka 33 1.50 %
Kürt 28 1.27 %
Kisújfalu 21 0.95 %
Bart 21 0.95 %
Béla 19 0.86 %
Für 16 0.73 %
Libád 15 0.68 %
Leléd 15 0.68 %
Ipolykiskeszi 14 0.64 %
Garampáld 12 0.54 %
Sárkányfalva 7 0.32 %
Párkány 890 23.46 %
Muzsla 479 12.63 %
Köbölkút 377 9.94 %
Kürt 297 7.83 %
Szőgyén 287 7.57 %
Kisújfalu 210 5.54 %
Bény 181 4.77 %
Szalka 178 4.69 %
Kéménd 151 3.98 %
Nána 127 3.35 %
Kőhídgyarmat 121 3.19 %
Garamkövesd 104 2.74 %
Helemba 93 2.45 %
Ebed 82 2.16 %
Für 82 2.16 %
Bart 71 1.87 %
Kisgyarmat 65 1.71 %
Csúz 64 1.69 %
Béla 61 1.61 %
Garampáld 55 1.45 %
Leléd 53 1.40 %
Sárkányfalva 53 1.40 %
Bajta 52 1.37 %
Kicsind 48 1.27 %
Ipolykiskeszi 44 1.16 %
Libád 42 1.11 %
Párkány 134 30.73 %
Muzsla 37 8.49 %
Szőgyén 27 6.19 %
Kürt 26 5.96 %
Köbölkút 24 5.50 %
Kicsind 22 5.05 %
Kőhídgyarmat 22 5.05 %
Bény 17 3.90 %
Kisújfalu 16 3.67 %
Kéménd 16 3.67 %
Szalka 13 2.98 %
Ebed 13 2.98 %
Für 12 2.75 %
Nána 12 2.75 %
Bart 10 2.29 %
Garamkövesd 10 2.29 %
Csúz 9 2.06 %
Kisgyarmat 8 1.83 %
Helemba 7 1.61 %
Ipolykiskeszi 7 1.61 %
Leléd 5 1.15 %
Béla 4 0.92 %
Libád 4 0.92 %
Sárkányfalva 2 0.46 %
Bajta 1 0.23 %
Garampáld 1 0.23 %
Párkány 409 30.87 %
Garamkövesd 217 16.38 %
Muzsla 69 5.21 %
Szőgyén 65 4.91 %
Kicsind 51 3.85 %
Köbölkút 45 3.40 %
Bény 43 3.25 %
Nána 43 3.25 %
Ebed 38 2.87 %
Bajta 37 2.79 %
Kőhídgyarmat 34 2.57 %
Kéménd 31 2.34 %
Bart 29 2.19 %
Csúz 29 2.19 %
Szalka 29 2.19 %
Kürt 28 2.11 %
Kisgyarmat 28 2.11 %
Helemba 23 1.74 %
Leléd 22 1.66 %
Ipolykiskeszi 18 1.36 %
Für 16 1.21 %
Béla 14 1.06 %
Garampáld 13 0.98 %
Libád 13 0.98 %
Sárkányfalva 11 0.83 %
Kisújfalu 10 0.75 %
Párkány 358 29.34 %
Köbölkút 52 4.26 %
Muzsla 41 3.36 %
Szőgyén 40 3.28 %
Kőhídgyarmat 31 2.54 %
Csúz 30 2.46 %
Garamkövesd 26 2.13 %
Kürt 20 1.64 %
Nána 17 1.39 %
Kéménd 13 1.07 %
Libád 11 0.90 %
Ebed 11 0.90 %
Bény 9 0.74 %
Kisújfalu 8 0.66 %
Szalka 8 0.66 %
Béla 7 0.57 %
Bart 7 0.57 %
Helemba 7 0.57 %
Ipolykiskeszi 6 0.49 %
Für 5 0.41 %
Kisgyarmat 4 0.33 %
Bajta 3 0.25 %
Kicsind 3 0.25 %
Sárkányfalva 2 0.16 %
Leléd 2 0.16 %
Garampáld 1 0.08 %
Párkány 852 25.58 %
Muzsla 360 10.81 %
Köbölkút 326 9.79 %
Kürt 264 7.93 %
Szőgyén 224 6.72 %
Kisújfalu 204 6.12 %
Bény 182 5.46 %
Szalka 170 5.10 %
Kéménd 132 3.96 %
Kőhídgyarmat 100 3.00 %
Nána 100 3.00 %
Garamkövesd 84 2.52 %
Ebed 81 2.43 %
Helemba 72 2.16 %
Für 69 2.07 %
Csúz 67 2.01 %
Bart 66 1.98 %
Bajta 50 1.50 %
Kisgyarmat 50 1.50 %
Béla 47 1.41 %
Sárkányfalva 44 1.32 %
Leléd 42 1.26 %
Ipolykiskeszi 36 1.08 %
Garampáld 35 1.05 %
Kicsind 35 1.05 %
Libád 29 0.87 %
Párkány 121 13.21 %
Csúz 40 4.37 %
Köbölkút 33 3.60 %
Kürt 26 2.84 %
Szőgyén 25 2.73 %
Muzsla 21 2.29 %
Bény 18 1.97 %
Nána 13 1.42 %
Für 11 1.20 %
Ipolykiskeszi 11 1.20 %
Kéménd 9 0.98 %
Kőhídgyarmat 8 0.87 %
Garamkövesd 6 0.66 %
Leléd 6 0.66 %
Helemba 5 0.55 %
Kisújfalu 5 0.55 %
Kicsind 5 0.55 %
Bajta 4 0.44 %
Sárkányfalva 4 0.44 %
Kisgyarmat 4 0.44 %
Bart 3 0.33 %
Ebed 3 0.33 %
Béla 3 0.33 %
Garampáld 2 0.22 %
Libád 2 0.22 %
Szalka 1 0.11 %
Párkány 436 28.50 %
Kicsind 129 8.43 %
Garamkövesd 111 7.25 %
Muzsla 109 7.12 %
Kéménd 79 5.16 %
Szőgyén 65 4.25 %
Köbölkút 63 4.12 %
Ebed 62 4.05 %
Bény 62 4.05 %
Kisgyarmat 61 3.99 %
Kőhídgyarmat 56 3.66 %
Nána 43 2.81 %
Helemba 41 2.68 %
Szalka 39 2.55 %
Bajta 38 2.48 %
Garampáld 33 2.16 %
Kürt 33 2.16 %
Csúz 29 1.90 %
Leléd 29 1.90 %
Bart 18 1.18 %
Kisújfalu 18 1.18 %
Ipolykiskeszi 17 1.11 %
Libád 17 1.11 %
Für 16 1.05 %
Sárkányfalva 13 0.85 %
Béla 11 0.72 %
Párkány 691 20.44 %
Köbölkút 484 14.32 %
Muzsla 362 10.71 %
Kürt 279 8.25 %
Szőgyén 266 7.87 %
Kisújfalu 221 6.54 %
Szalka 171 5.06 %
Bény 151 4.47 %
Kéménd 136 4.02 %
Nána 106 3.14 %
Kőhídgyarmat 90 2.66 %
Für 86 2.54 %
Ebed 76 2.25 %
Helemba 67 1.98 %
Bart 64 1.89 %
Csúz 63 1.86 %
Sárkányfalva 58 1.72 %
Kisgyarmat 57 1.69 %
Béla 51 1.51 %
Ipolykiskeszi 49 1.45 %
Bajta 49 1.45 %
Garampáld 42 1.24 %
Leléd 38 1.12 %
Garamkövesd 38 1.12 %
Kicsind 33 0.98 %
Libád 27 0.80 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
677 85.70%
VPN
55 6.96%
SPV
21 2.66%
KSČ
20 2.53%
SZ
10 1.27%
Egyéb
7 0.89%
Érvényes szavazatok 790
Együttélés-MKDM
544 72.92%
Magyar Polgári Párt
140 18.77%
SDSS
17 2.28%
SDĽ
11 1.47%
ODÚ
9 1.21%
KDH
4 0.54%
SNS
4 0.54%
SZ
3 0.40%
SZS
3 0.40%
HZDS
3 0.40%
Egyéb
8 1.07%
Érvényes szavazatok 746
MK
683 91.19%
SP-VOĽBA
20 2.67%
HZDS-RSS
11 1.47%
9 1.20%
KDH
7 0.93%
SPK
7 0.93%
HZPCS
5 0.67%
Egyéb
7 0.93%
Érvényes szavazatok 749
MKP
697 90.17%
SDK
37 4.79%
SOP
13 1.68%
SDĽ
7 0.91%
HZDS
7 0.91%
SNS
6 0.78%
MLHZP
4 0.52%
Egyéb
2 0.26%
Érvényes szavazatok 773
MKP
644 95.13%
SDKU
10 1.48%
ANO
6 0.89%
HZDS
4 0.59%
Egyéb
13 1.92%
Érvényes szavazatok 677
MKP
586 96.38%
SMER
7 1.15%
SDKU DS
6 0.99%
Egyéb
9 1.48%
Érvényes szavazatok 608
MKP
386 64.12%
Most-Híd
181 30.07%
SDKU DS
13 2.16%
SMER
9 1.50%
SaS
7 1.16%
EDS
3 0.50%
Egyéb
3 0.50%
Érvényes szavazatok 602
MKP
340 62.96%
Most-Híd
176 32.59%
SMER SD
9 1.67%
KDH
4 0.74%
SNS
3 0.56%
SaS
3 0.56%
Egyéb
5 0.93%
Érvényes szavazatok 540
MKP
289 65.68%
Most-Híd
98 22.27%
SMER SD
16 3.64%
SaS
7 1.59%
MKDA-MKDSZ
6 1.36%
TIP
5 1.14%
OĽANO-NOVA
5 1.14%
SNS
3 0.68%
SME RODINA
3 0.68%
#SIEŤ
2 0.45%
LSNS
2 0.45%
KSS
2 0.45%
Egyéb
2 0.45%
Érvényes szavazatok 440
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések