SK
KN
.....

Marcelháza

Község

címer zászló
3092 100% magyar 1910
2807 74% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Marcelháza
Hivatalos szlovák megnevezés:
Marcelová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Győr-Esztergomi-síkság , Zsitva-torok - Kisalföld, Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Basahegy, Felső-fenyér, Kecsketó, Kenderláp, Kis-erdő, Kopasz-hegy, Kopolahegy, Kurta-hegy, Kurtakeszi, Lápos, Mogyorós, Öreg-erdő, Szedmer
Koordináták:
47.79014206, 18.28990173
Terület:
35,75 km2
Rang:
község
Népesség:
3722
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94632
Település kód:
501239
Szervezeti azonosító:
306550
Adóazonosító:
2021046687

Komáromtól 15 km-re északkeletre fekszik, az Érsekújvári-sík és a Zsitva-torok kistájak határán. A község kataszterileg határos Újpusztával, Szentpéterrel, Izsával, Pattal, Dunaradvánnyal, Virttel és Szilasházával. Közúton Hetény, Szilasháza és Virt felől közelíthető meg. A falu nagy része síkságon fekszik, keleti részén homokdombokkal, melyeket erdei fenyő és akácerdő borít, északra alacsony dombokkal, melyek a szőlőtermésztésükről híresek.

Közigazgatás

Község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban, 1942-ben alakult Marcelháza és Kurtakeszi egyesítésével Marcelkeszi néven. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd 1938-45 között ismét Magyarországhoz. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig az Ógyallai járás, majd 1960-tól a Komáromi járás igazgatása alatt állt. A község két kataszteri területből, Marcelházából és Kurtakesziből áll. 1921-hez képest Marcelháza és Kurtakeszi területe 68,6 %-ra csökkent (a Kurtakeszi kataszter - 17,60 km² változatlan maradt, Marcelháza viszont területének csaknem felét elvesztette - 34,47 km²-ről 18,15 km²-re csökkent) miután Szilasháza 1926-ban, Pat pedig 1957-ben önálló községgé alakult.

Népesség

Lakosságának 86 százaléka magyar nemzetiségű. A második világháborúig színmagyar településre 1945 után magyarországi és szlovákiai szlovákokat telepítettek. Lakosságának 3/4-e római katolikus, mintegy 1/6-a református vallású. Az ezredforduló óta egyre növekvő roma népessége ma már 15 %-ot tesz ki. A teljesen egybeépült két településrészen nagyjából egyenlően oszlik meg a lakosság (Marcelházán él 54 %-a, Kurtakeszin 46 %-a).

Történelem

A korai időktől lakott hely, határában bronzkori leletekre is bukkantak. Első okleveles említése 1353-ban történik, Nagkezeu néven, Kurtakeszié 1256-ban. Mátyás király 1485-ben a korábban is említett Posar nemzetséget megerősíti birtokában, de ekkor a családnév már Pozsár alakban szerepel. A török időkben elpusztult, később Pálffy birtok lett, akik újratelepítették. A hozzá tartozó Path puszta 1268-ban a komáromi vár tartozékaként volt említve (Poth néven), majd Mátyás a Pozsároknak adta. Később a Pathyak, a Babitsok, a Markháziak, a Moróczok, 1716-ban Sibrik Dániel adománybirtoka, míg végül a Pálffyak kezére kerül. Nevezetes hőforrásait már a római korban használták. A trianoni békeszerződésig mindkét község Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. A mai község 1942-ben alakult az akkori Marcelháza és Kurtakeszi egyesüléséből, Marcelkeszi néven. 1938 és 1945 között újra Magyarország része volt. Miután a falut 1945-ben visszacsatolták Csehszlovákiához, betiltották a magyar nevek használatát, 1946–48 között kitelepítések zajlottak, és 1948-tól az egyesített község magyar nevét Marcelházára változtatták, amit a 2005-ös sikertelen lakossági referendumot sem tudott Marcelkeszire visszaállítani.

Mai jelentősége

Van magyar tannyelvű alapiskolája, korábban zöldségtermesztéséről volt híres, s ma is számos emlékhelye teszi vonzóvá a települést az idelátogatók számára. Szövetkezete megszűnt és korábban virágzó mezőgazdasága lehanyatlott. Szőlőtermesztése számottevő.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MARCZELHÁZA. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura G. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Kurtakeszihez nem meszsze, és annak filiája, réttye, legelője saját szükségeikre 576elég, szőlei is vannak, ’s középszerű borokat teremnek, legelőjit az áradások meg öntik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Marczalháza, magyar, kis részben tót falu, Komárom vmegyében, Kurtakeszihez közel a Zsitva folyam mellett rónaságon fekszik és számlál 506 kath., 528 ref., 15 zsidó lak. Ref. anyaegyház. Határa 4358 holdnyi, s van itt 53 1/2 jobbágytelek, mellyből 3 4/8 curiális, 1/2 iskoláé, 1/2 a kurtakeszi plebanusé, 49 robotos, 10 udvartelki ház, 34 robotos zsellér, 3 szabados; telkes gazda 92, házatlan zsellér 24. Urasági szántóföld 1480 mérő, 640 hold, 4 h. kenderes, 41 1/3 hold kaszálló. A szőlőből 115 urasági, 400 kapás jobbágyi. Papi dézmát birja az uradalom, s természetben szedi, a kilenczed 4 ezüst forintért váltatik meg egy telek után, s illy telek ára közép számitással 1500–2000 váltó forint. Földe nagyobb részt fekete homok s igen jó termő, Virth felől sárga homokos. Legnagyobb nevezetessége e helységnek az uradalom szeszgyára, 1 gőzkazánnal, 3 burgonyazuzó, 11 élesztőkáddal. Naponként 75 köböl burgonyából 10–13 akó 20–25 foknyi szeszt éget, mellynek akóját 30–35 vforintért adja, s 11 személyt foglalatoskodtat. Épületei s felszerelési tőke 25.000, forgótőke 9900 pfrt. F. u. h. Pálffy, s a bátorkeszi uradalomhoz tartozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Marczelháza, zsitvamenti magyar kisközség, körjegyzőségi székhely. Határában elég sűrűn fordulnak elő bronzkori leletek, a mi azt bizonyítja, hogy már a történelem előtti korban is lakott terület volt; első írott nyomaival azonban csak a XV. században találkozunk, a mennyiben 1249-ben említik első birtokosát, Marczelházi Pozsár, vagy Posár Miklóst. 1447-ben is a Posárok osztozkodnak rajta, 1485-ben pedig ugyanezeknek Mátyás király új adományt ad a birtokra. 1546-ban Pozsár Miklós a község melletti zsitvai halászattól eltiltja Kakas és Pathi Dömötör fiait, Kürthy Mihály fiát és Wajkay Mihályt. 1552-ben ez a község is a törököktől részben elpusztított helyek között szerepel, a hol azonban még 19 ház lakható állapotban maradt. A török világ után a Pálffyak kezére került, a kik a községet újra betelepítették. Most is a Pálffyak herczegi ágának van itt nagyobb birtoka, melyen azelőtt messze földön híres juhtenyésztést űztek. A község házainak száma 307, lakosaié 1830. Vallásuk ref. és róm. kath., s habár az utóbbiak vannak többen, mégis a reformátusoknak van itt templomuk, mely 1787-ben épült; tornyát 1834-ben építették. A község egyik dűlőneve, a Basahegy, még a török idők emlékét tartja fenn. Ide tartoznak Path, Szilas és Patkányos puszták és Pálffy major. Path puszta 1268-ban terre Poth alakban egy komáromi várjobbágy birtokaként van említve, 1368-ban pedig terra Potth és Polth, 1444-ben possessio Path, 1485-ben praedium Path alakban. 1396-ban Pathi Pozsár László nejének a birtoka, a ki negyed részét Deák Mihálynak és örököseinek engedi át. Mint Marczelházára, úgy erre is, a Pozsár család 1485-ben Mátyás királytól új adományt nyer. A török világban ez is elpusztult. 1559-től újabb birtokosai merülnek fel. Igy Pathy János és Banky Illés magvaszakadtával, Szentiványi Babits István kap reá nádori adományt. 1616-ban Pathy Miklós Markházy Mártonnak, 1634-ben pedig Zichy Katalin Pajor Jánosnak zálogosítják el itteni részeiket; de Pajor János halálával, e birtokba Laky Istvánt és Mórocz Istvánt iktatják be. 1655-ben Pozsár Lukács is elhalálozván, az ő birtokát Sibrik Dániel nyeri. 1662-ben Csajághy György kap itt nádori, 1716-ban pedig Gyulay Ferencz királyi adományt némely részekre. Azután ezek a birtokok is a Pálffyaké lettek. Itt hajdan, a rómaiak korában, a római fürdő állott fenn, melynek meleg forrásai maig is megvannak. Marczelházán van posta távírója Komárom, vasúti állomása pedig Újszőny.

Vörös Péter

1947. 6. 25.
Marcelháza - megszületett
2004.4.3.
Érsekújvár - elhunyt
Névelőfordulások
1256
Queztev
1258
Kezu
1349
Kurthakezeu
1353
Nagkezeu
1431
Marchelhaza
1773
Marcziháza,
1786
Marczihása,
1808
Marczalháza, Marcziháza,
1863
Marcalháza,
1873
Marcelház,
1888
Marcelháza,
1927
Marcelová, Marcelháza
1938
Marcelháza,
1942
Marcelkeszi,
1945
Marcelove Kesy, Marcel-Keszi,
1948
Marcelová
1994
Marcelháza

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szabadság tér (Nám. Slobody) 1199
Telefon: 0357798301
Fax: 0357798422

Honlap: marcelova.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Varga Ervin (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Naňo Ladislav (Független)
Czibor Karol (MOST - HÍD)
Duka Zuzana (MOST - HÍD)
Pálinkás Peter (SMK-MKP)
Gál Csilla (SMK-MKP)
Viderman Róbert (SMK-MKP)
Sándor Csaba (SMK-MKP)
Kovács Tomáš (SMK-MKP)
Bakulár Ľudovít (SMK-MKP)
Lampert Zoltán (SMK-MKP)
Kelková Eva (SMK-MKP)
Független 9% Független 1 képviselö MOST - HÍD 18% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 73% SMK-MKP 8 képviselö 11 képviselö
Marcelházai Posta

Pékség utca 12

Marcelházai Posta

Iskola utca 45

A.S.A. Kft.

Szabadság tér 1199

Marcelházai Római Katolikus Plébániahivatal

Fő utca 86/51

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Dombteteji út 1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Dombteteji út 1

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Szabadság tér 1395/11

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Szabadság tér 1395/11

Marcelházai Anyakönyvi Hivatal

Szabadság tér 1199

Marcelházai Községi Hivatal

Szabadság tér 1199

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2500 90%
szlovákok 120 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 41 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 105 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2766
magyarok 3092 100%
szlovákok 9 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3104
magyarok 3021 99%
szlovákok 18 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3067
magyarok 3359 99%
szlovákok 19 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3383
magyarok 3425 90%
szlovákok 295 8%
romák 69 2%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 3792
magyarok 3381 88%
szlovákok 377 10%
romák 57 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 3822
magyarok 3228 86%
szlovákok 442 12%
romák 16 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 56 1%
összlétszám 3751
magyarok 2807 74%
szlovákok 524 14%
romák 29 1%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 430 11%
összlétszám 3802
összlétszám 1949
magyarok 1801 92%
szlovákok 48 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 80 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 817
magyarok 699 86%
szlovákok 72 9%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 25 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2046
magyarok 2037 100%
szlovákok 7 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1058
magyarok 1055 100%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2052
magyarok 2021 98%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1015
magyarok 1000 99%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3153
Választási részvétel: 25.18 %
Kiadott boríték: 794
Bedobott boríték: 794

Polgármester

Érvényes szavazólap: 712
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Varga Ervin 712 100.00 % SMK-MKP, MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pálinkás Peter 522 SMK-MKP
Gál Csilla 492 SMK-MKP
Viderman Róbert 490 SMK-MKP
Sándor Csaba 440 SMK-MKP
Czibor Karol 405 MOST - HÍD
Duka Zuzana 405 MOST - HÍD
Kovács Tomáš 353 SMK-MKP
Bakulár Ľudovít 307 SMK-MKP
Lampert Zoltán 291 SMK-MKP
Kelková Eva 285 SMK-MKP
Naňo Ladislav 277 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 54.55% SMK-MKP 6 képviselö Független 27.27% Független 3 képviselö MOST - HÍD 18.18% MOST - HÍD 2 képviselö 11 képviselö
2018
SMK-MKP 72.73% SMK-MKP 8 képviselö MOST - HÍD 18.18% MOST - HÍD 2 képviselö Független 9.09% Független 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3091
Választási részvétel: 12.52 %
Kiadott boríték: 387
Bedobott boríték: 387
Választásra jogosult: 3092
Választási részvétel: 11.84 %
Kiadott boríték: 366
Bedobott boríték: 366
Választásra jogosult: 3 130
Választási részvétel: 13,89 %
Kiadott boríték: 435
Bedobott boríték: 435

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 354
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 421
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 290 81.92 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 24 6.78 % SMER - SD
Peter Oremus 14 3.95 % Független
Regan Belovič 8 2.26 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 8 2.26 % MS
Stanislav Kováč 8 2.26 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 2 0.56 % KĽS
Milan Belica 13 3.59% SMER - SD
Iván Farkas 263 62.47 % SMK-MKP
Milan Belica 61 14.49 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 36 8.55 % MKDA
Milan Uhrík 20 4.75 % ĽSNS
Peter Oremus 20 4.75 % Független
Ján Greššo 17 4.04 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 4 0.95 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 381
Érvényes szavazólap: 431
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Olga Szabó 202 53.02% SMK-MKP
László Stubendek 159 41.73% SMK-MKP
Csaba Földes 156 40.94% SMK-MKP
Árpád Horváth 149 39.11% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 147 38.58% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Attila Petheő 145 38.06% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 137 35.96% SMK-MKP
Éva Hortai 130 34.12% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Zsolt Sebö 123 32.28% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Norbert Becse 123 32.28% SMK-MKP
Rozália Szalay 109 28.61% SMK-MKP
Tamás Varga 97 25.46% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lajos Csóka 91 23.88% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 77 20.21% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Rudolf Čerňanský 74 19.42% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
György Batta 64 16.80% Független
Anton Marek 58 15.22% Független
Štefan Kucsera 50 13.12% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Mária Csákiová 20 5.25% MS
Károly Less 16 4.20% Független
Miroslav Adamik 16 4.20% Független
Anna Žigová 16 4.20% KDH, SMER - SD
Robert Dick 12 3.15% MS
Ladislav Tóth 8 2.10% KSS
Peter Getler 8 2.10% SMS
Konštantín Glič 8 2.10% KDH, SMER - SD
Dušan Tulpík 7 1.84% ĽS-HZDS
Milan Lehocký 7 1.84% Független
Tamara Podmanická 7 1.84% SMS
Karel Krejčí 6 1.57% KSS
Milan Opálka 6 1.57% KSS
Tibor Mayer 5 1.31% Független
Lívia Csíková 5 1.31% MS
Ján Pikor 3 0.79% Független
Pavol Tausk 3 0.79% KSS
Jozef Petráš 2 0.52% KSS
Miklós Viola 194 45.01% SMK-MKP
Örs Orosz 191 44.32% SMK-MKP
Csaba Földes 168 38.98% SMK-MKP
Péter Varga 162 37.59% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 161 37.35% SMK-MKP
Árpád Horváth 158 36.66% SMK-MKP
Norbert Becse 154 35.73% SMK-MKP
Imre Knirs 142 32.95% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 121 28.07% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
László Stubendek 121 28.07% Független
Tímea Szénássy 101 23.43% Független
Attila Petheő 83 19.26% Független
Tamás Varga 72 16.71% Független
Csaba Cúth 65 15.08% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marián Molnár 55 12.76% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ladislav Ágh 45 10.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Attila Forgács 44 10.21% Független
Tibor Forró 43 9.98% Független
Klaudia Bertoková 42 9.74% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
János Sárközi 42 9.74% MKDA-MKDSZ
Károly Less 41 9.51% Független
Anna Žigová 40 9.28% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 36 8.35% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 31 7.19% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Gyula Köles 28 6.50% Független
František Bartoš 16 3.71% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Daniel Mikula 15 3.48% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Tóth 13 3.02% KSS
Miroslav Rusňák 10 2.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Jakubec 8 1.86% NAJ
Anton Teleki 8 1.86% SME RODINA - Boris Kollár
Lýdia Siposová 6 1.39% NAJ
Jozef Lehotkai 5 1.16% NAJ
Pavol Tausk 4 0.93% KSS
Milan Šuch 3 0.70% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.87 %
Ógyalla 611 22.03 %
Komáromszentpéter 195 7.03 %
Naszvad 133 4.80 %
Újgyalla 103 3.71 %
Perbete 97 3.50 %
Gúta 96 3.46 %
Bajcs 57 2.06 %
Hetény 57 2.06 %
Szilasháza 53 1.91 %
Imely 49 1.77 %
Komáromfüss 46 1.66 %
Megyercs 46 1.66 %
Bátorkeszi 44 1.59 %
Nagykeszi 43 1.55 %
Marcelháza 40 1.44 %
Szilas 35 1.26 %
Keszegfalva 33 1.19 %
Izsa 32 1.15 %
Csallóközaranyos 26 0.94 %
Martos 26 0.94 %
Nemesócsa 25 0.90 %
Ifjúságfalva 24 0.87 %
Búcs 23 0.83 %
Karva 18 0.65 %
Madar 17 0.61 %
Ekel 15 0.54 %
Dunamocs 13 0.47 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 29.06 %
Ógyalla 57 4.84 %
Naszvad 31 2.63 %
Gúta 25 2.12 %
Újgyalla 19 1.61 %
Perbete 19 1.61 %
Bajcs 16 1.36 %
Komáromszentpéter 14 1.19 %
Izsa 13 1.10 %
Imely 10 0.85 %
Megyercs 9 0.76 %
Marcelháza 8 0.68 %
Dunamocs 6 0.51 %
Szilasháza 6 0.51 %
Karva 6 0.51 %
Keszegfalva 5 0.42 %
Nemesócsa 5 0.42 %
Bátorkeszi 5 0.42 %
Ekel 5 0.42 %
Nagykeszi 4 0.34 %
Komáromfüss 4 0.34 %
Csallóközaranyos 4 0.34 %
Martos 4 0.34 %
Madar 4 0.34 %
Hetény 3 0.25 %
Zsemlékes 3 0.25 %
Újpuszta 3 0.25 %
Dunaradvány 3 0.25 %
Pat 2 0.17 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Ifjúságfalva 1 0.08 %
Lakszakállas 1 0.08 %
Bogya 1 0.08 %
Búcs 1 0.08 %
Csicsó 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Tany 1 0.08 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 22.10 %
Gúta 736 19.76 %
Naszvad 98 2.63 %
Ógyalla 79 2.12 %
Keszegfalva 53 1.42 %
Marcelháza 44 1.18 %
Komáromszentpéter 43 1.15 %
Perbete 40 1.07 %
Nemesócsa 37 0.99 %
Bátorkeszi 36 0.97 %
Lakszakállas 35 0.94 %
Bajcs 30 0.81 %
Dunamocs 30 0.81 %
Ifjúságfalva 29 0.78 %
Ekel 29 0.78 %
Hetény 27 0.73 %
Imely 26 0.70 %
Izsa 22 0.59 %
Csallóközaranyos 21 0.56 %
Tany 20 0.54 %
Megyercs 19 0.51 %
Nagykeszi 18 0.48 %
Dunaradvány 17 0.46 %
Búcs 16 0.43 %
Újgyalla 14 0.38 %
Vágfüzes 13 0.35 %
Csicsó 13 0.35 %
Madar 12 0.32 %
Karva 11 0.30 %
Martos 10 0.27 %
Komáromfüss 9 0.24 %
Szilas 8 0.21 %
Szilasháza 8 0.21 %
Bogyarét 8 0.21 %
Bogya 8 0.21 %
Virt 8 0.21 %
Kolozsnéma 7 0.19 %
Pat 6 0.16 %
Gellér 4 0.11 %
Újpuszta 2 0.05 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Komárom 1 389 50.80 %
Gúta 265 9.69 %
Ógyalla 153 5.60 %
Naszvad 143 5.23 %
Bátorkeszi 130 4.75 %
Komáromszentpéter 122 4.46 %
Perbete 114 4.17 %
Dunamocs 111 4.06 %
Búcs 90 3.29 %
Martos 88 3.22 %
Hetény 87 3.18 %
Marcelháza 83 3.04 %
Izsa 75 2.74 %
Lakszakállas 74 2.71 %
Nemesócsa 71 2.60 %
Keszegfalva 71 2.60 %
Csallóközaranyos 65 2.38 %
Ekel 65 2.38 %
Csicsó 55 2.01 %
Dunaradvány 48 1.76 %
Nagykeszi 46 1.68 %
Bajcs 43 1.57 %
Tany 41 1.50 %
Pat 40 1.46 %
Megyercs 36 1.32 %
Komáromfüss 34 1.24 %
Szilas 30 1.10 %
Virt 29 1.06 %
Karva 28 1.02 %
Vágfüzes 26 0.95 %
Imely 25 0.91 %
Kolozsnéma 23 0.84 %
Bogya 22 0.80 %
Madar 20 0.73 %
Gellér 11 0.40 %
Szilasháza 6 0.22 %
Ifjúságfalva 6 0.22 %
Bogyarét 3 0.11 %
Újgyalla 3 0.11 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 34.51 %
Gúta 323 8.74 %
Komáromszentpéter 245 6.63 %
Ógyalla 228 6.17 %
Csicsó 215 5.82 %
Naszvad 197 5.33 %
Nemesócsa 184 4.98 %
Perbete 170 4.60 %
Marcelháza 168 4.54 %
Dunamocs 138 3.73 %
Bátorkeszi 134 3.62 %
Ekel 127 3.44 %
Lakszakállas 117 3.16 %
Csallóközaranyos 117 3.16 %
Búcs 115 3.11 %
Hetény 114 3.08 %
Dunaradvány 111 3.00 %
Nagykeszi 100 2.70 %
Tany 95 2.57 %
Komáromfüss 92 2.49 %
Izsa 92 2.49 %
Kolozsnéma 80 2.16 %
Madar 73 1.97 %
Szilas 70 1.89 %
Keszegfalva 65 1.76 %
Martos 63 1.70 %
Karva 57 1.54 %
Gellér 52 1.41 %
Megyercs 50 1.35 %
Imely 49 1.33 %
Bogya 46 1.24 %
Bajcs 41 1.11 %
Vágfüzes 41 1.11 %
Pat 40 1.08 %
Virt 28 0.76 %
Bogyarét 26 0.70 %
Ifjúságfalva 20 0.54 %
Zsemlékes 13 0.35 %
Újgyalla 9 0.24 %
Szilasháza 4 0.11 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 9.77 %
Ógyalla 188 5.55 %
Újgyalla 100 2.95 %
Naszvad 60 1.77 %
Komáromszentpéter 38 1.12 %
Gúta 35 1.03 %
Szilasháza 26 0.77 %
Imely 24 0.71 %
Újpuszta 22 0.65 %
Perbete 20 0.59 %
Izsa 18 0.53 %
Marcelháza 15 0.44 %
Bajcs 14 0.41 %
Keszegfalva 10 0.30 %
Nemesócsa 8 0.24 %
Nagykeszi 8 0.24 %
Dunaradvány 7 0.21 %
Zsemlékes 6 0.18 %
Hetény 6 0.18 %
Bátorkeszi 5 0.15 %
Ifjúságfalva 4 0.12 %
Ekel 4 0.12 %
Martos 4 0.12 %
Lakszakállas 4 0.12 %
Megyercs 3 0.09 %
Dunamocs 3 0.09 %
Pat 3 0.09 %
Komáromfüss 3 0.09 %
Madar 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Karva 2 0.06 %
Virt 2 0.06 %
Vágfüzes 2 0.06 %
Bogyarét 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Csallóközaranyos 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 45.29 %
Ógyalla 107 6.54 %
Naszvad 82 5.01 %
Gúta 55 3.36 %
Újgyalla 38 2.32 %
Perbete 33 2.02 %
Komáromszentpéter 30 1.83 %
Bajcs 25 1.53 %
Izsa 22 1.34 %
Imely 20 1.22 %
Megyercs 19 1.16 %
Szilasháza 18 1.10 %
Nemesócsa 16 0.98 %
Csallóközaranyos 16 0.98 %
Bátorkeszi 16 0.98 %
Marcelháza 16 0.98 %
Keszegfalva 15 0.92 %
Zsemlékes 14 0.86 %
Dunamocs 14 0.86 %
Karva 13 0.79 %
Hetény 12 0.73 %
Ekel 11 0.67 %
Lakszakállas 11 0.67 %
Komáromfüss 9 0.55 %
Madar 9 0.55 %
Tany 8 0.49 %
Csicsó 8 0.49 %
Ifjúságfalva 7 0.43 %
Nagykeszi 6 0.37 %
Pat 6 0.37 %
Martos 5 0.31 %
Szilas 3 0.18 %
Virt 3 0.18 %
Bogyarét 2 0.12 %
Újpuszta 2 0.12 %
Búcs 2 0.12 %
Kolozsnéma 2 0.12 %
Dunaradvány 2 0.12 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 35.37 %
Ógyalla 62 5.26 %
Gúta 59 5.00 %
Naszvad 33 2.80 %
Perbete 30 2.54 %
Komáromszentpéter 29 2.46 %
Marcelháza 28 2.37 %
Nemesócsa 21 1.78 %
Izsa 21 1.78 %
Bátorkeszi 20 1.70 %
Csallóközaranyos 19 1.61 %
Keszegfalva 16 1.36 %
Dunamocs 16 1.36 %
Bajcs 14 1.19 %
Lakszakállas 13 1.10 %
Nagykeszi 11 0.93 %
Újgyalla 11 0.93 %
Ekel 11 0.93 %
Karva 10 0.85 %
Hetény 10 0.85 %
Megyercs 10 0.85 %
Búcs 9 0.76 %
Szilas 9 0.76 %
Ifjúságfalva 9 0.76 %
Imely 7 0.59 %
Tany 7 0.59 %
Csicsó 7 0.59 %
Madar 6 0.51 %
Bogya 6 0.51 %
Dunaradvány 6 0.51 %
Komáromfüss 6 0.51 %
Martos 4 0.34 %
Vágfüzes 4 0.34 %
Gellér 4 0.34 %
Kolozsnéma 3 0.25 %
Virt 3 0.25 %
Szilasháza 3 0.25 %
Pat 3 0.25 %
Zsemlékes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 40.10 %
Gúta 281 6.62 %
Ógyalla 212 4.99 %
Komáromszentpéter 176 4.14 %
Marcelháza 142 3.34 %
Naszvad 137 3.23 %
Perbete 128 3.01 %
Dunamocs 119 2.80 %
Bátorkeszi 112 2.64 %
Hetény 103 2.43 %
Dunaradvány 95 2.24 %
Búcs 90 2.12 %
Ekel 86 2.02 %
Csallóközaranyos 85 2.00 %
Csicsó 83 1.95 %
Nemesócsa 82 1.93 %
Izsa 71 1.67 %
Kolozsnéma 67 1.58 %
Madar 64 1.51 %
Lakszakállas 64 1.51 %
Keszegfalva 51 1.20 %
Pat 44 1.04 %
Karva 43 1.01 %
Tany 41 0.97 %
Megyercs 40 0.94 %
Martos 36 0.85 %
Imely 35 0.82 %
Nagykeszi 35 0.82 %
Komáromfüss 33 0.78 %
Vágfüzes 33 0.78 %
Gellér 27 0.64 %
Bogya 26 0.61 %
Bajcs 26 0.61 %
Szilas 23 0.54 %
Bogyarét 16 0.38 %
Ifjúságfalva 13 0.31 %
Virt 10 0.24 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 8.96 %
Ógyalla 65 2.10 %
Naszvad 28 0.91 %
Gúta 25 0.81 %
Izsa 21 0.68 %
Újgyalla 16 0.52 %
Ekel 16 0.52 %
Megyercs 15 0.49 %
Komáromszentpéter 14 0.45 %
Bátorkeszi 12 0.39 %
Bajcs 9 0.29 %
Pat 8 0.26 %
Nemesócsa 8 0.26 %
Madar 8 0.26 %
Marcelháza 8 0.26 %
Keszegfalva 7 0.23 %
Csallóközaranyos 7 0.23 %
Perbete 6 0.19 %
Zsemlékes 6 0.19 %
Szilasháza 6 0.19 %
Lakszakállas 6 0.19 %
Ifjúságfalva 5 0.16 %
Karva 5 0.16 %
Búcs 5 0.16 %
Hetény 5 0.16 %
Imely 4 0.13 %
Dunaradvány 3 0.10 %
Martos 3 0.10 %
Csicsó 3 0.10 %
Szilas 2 0.06 %
Dunamocs 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Komáromfüss 2 0.06 %
Nagykeszi 2 0.06 %
Bogya 2 0.06 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 56.69 %
Komáromszentpéter 777 31.51 %
Ógyalla 620 25.14 %
Gúta 224 9.08 %
Perbete 192 7.79 %
Hetény 181 7.34 %
Újgyalla 177 7.18 %
Naszvad 165 6.69 %
Bátorkeszi 136 5.52 %
Marcelháza 121 4.91 %
Keszegfalva 108 4.38 %
Nagykeszi 95 3.85 %
Izsa 92 3.73 %
Imely 91 3.69 %
Bajcs 88 3.57 %
Búcs 82 3.33 %
Nemesócsa 77 3.12 %
Madar 76 3.08 %
Csallóközaranyos 75 3.04 %
Komáromfüss 72 2.92 %
Megyercs 67 2.72 %
Szilas 65 2.64 %
Martos 61 2.47 %
Szilasháza 51 2.07 %
Dunamocs 46 1.87 %
Karva 43 1.74 %
Lakszakállas 41 1.66 %
Vágfüzes 41 1.66 %
Csicsó 40 1.62 %
Ekel 37 1.50 %
Ifjúságfalva 34 1.38 %
Dunaradvány 33 1.34 %
Pat 28 1.14 %
Tany 28 1.14 %
Újpuszta 17 0.69 %
Bogyarét 16 0.65 %
Bogya 15 0.61 %
Virt 13 0.53 %
Kolozsnéma 7 0.28 %
Gellér 6 0.24 %
Zsemlékes 5 0.20 %
Komárom 197 5.49 %
Ógyalla 50 1.39 %
Gúta 16 0.45 %
Naszvad 15 0.42 %
Komáromszentpéter 12 0.33 %
Újgyalla 12 0.33 %
Perbete 11 0.31 %
Bajcs 7 0.20 %
Hetény 6 0.17 %
Pat 5 0.14 %
Nemesócsa 5 0.14 %
Keszegfalva 5 0.14 %
Bátorkeszi 5 0.14 %
Marcelháza 5 0.14 %
Szilasháza 4 0.11 %
Imely 4 0.11 %
Izsa 4 0.11 %
Csallóközaranyos 4 0.11 %
Dunamocs 4 0.11 %
Karva 4 0.11 %
Ekel 4 0.11 %
Megyercs 4 0.11 %
Zsemlékes 3 0.08 %
Nagykeszi 3 0.08 %
Lakszakállas 2 0.06 %
Újpuszta 2 0.06 %
Gellér 2 0.06 %
Komáromfüss 2 0.06 %
Szilas 2 0.06 %
Búcs 2 0.06 %
Dunaradvány 2 0.06 %
Tany 1 0.03 %
Ifjúságfalva 1 0.03 %
Madar 1 0.03 %
Virt 1 0.03 %
Martos 1 0.03 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 6.61 %
Komárom 202 6.24 %
Gúta 65 2.01 %
Ógyalla 53 1.64 %
Marcelháza 42 1.30 %
Perbete 40 1.24 %
Naszvad 40 1.24 %
Dunamocs 33 1.02 %
Búcs 28 0.86 %
Megyercs 28 0.86 %
Bátorkeszi 26 0.80 %
Hetény 25 0.77 %
Nemesócsa 19 0.59 %
Csicsó 18 0.56 %
Csallóközaranyos 18 0.56 %
Ekel 17 0.53 %
Dunaradvány 16 0.49 %
Imely 14 0.43 %
Karva 14 0.43 %
Madar 13 0.40 %
Keszegfalva 12 0.37 %
Bajcs 12 0.37 %
Martos 11 0.34 %
Pat 11 0.34 %
Tany 11 0.34 %
Lakszakállas 11 0.34 %
Izsa 10 0.31 %
Szilas 9 0.28 %
Nagykeszi 8 0.25 %
Újgyalla 8 0.25 %
Komáromfüss 8 0.25 %
Kolozsnéma 3 0.09 %
Virt 2 0.06 %
Vágfüzes 2 0.06 %
Újpuszta 1 0.03 %
Szilasháza 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 33.13 %
Ógyalla 201 11.30 %
Komáromfüss 158 8.89 %
Komáromszentpéter 130 7.31 %
Csicsó 104 5.85 %
Gúta 100 5.62 %
Lakszakállas 99 5.57 %
Szilas 91 5.12 %
Nagykeszi 90 5.06 %
Naszvad 88 4.95 %
Hetény 87 4.89 %
Nemesócsa 74 4.16 %
Perbete 72 4.05 %
Tany 65 3.66 %
Megyercs 55 3.09 %
Újgyalla 53 2.98 %
Csallóközaranyos 46 2.59 %
Keszegfalva 46 2.59 %
Ekel 42 2.36 %
Bajcs 41 2.31 %
Marcelháza 31 1.74 %
Bátorkeszi 30 1.69 %
Izsa 30 1.69 %
Búcs 28 1.57 %
Bogya 27 1.52 %
Ifjúságfalva 27 1.52 %
Kolozsnéma 26 1.46 %
Imely 24 1.35 %
Dunamocs 21 1.18 %
Gellér 19 1.07 %
Szilasháza 18 1.01 %
Madar 17 0.96 %
Dunaradvány 16 0.90 %
Martos 15 0.84 %
Karva 15 0.84 %
Zsemlékes 12 0.67 %
Bogyarét 12 0.67 %
Virt 7 0.39 %
Vágfüzes 4 0.22 %
Pat 4 0.22 %
Újpuszta 3 0.17 %
Komárom 690 59.18 %
Ógyalla 244 20.93 %
Komáromszentpéter 175 15.01 %
Gúta 115 9.86 %
Hetény 100 8.58 %
Újgyalla 93 7.98 %
Naszvad 80 6.86 %
Perbete 57 4.89 %
Bátorkeszi 47 4.03 %
Komáromfüss 47 4.03 %
Bajcs 46 3.95 %
Nagykeszi 43 3.69 %
Marcelháza 42 3.60 %
Szilasháza 40 3.43 %
Imely 40 3.43 %
Ifjúságfalva 37 3.17 %
Keszegfalva 37 3.17 %
Szilas 36 3.09 %
Megyercs 33 2.83 %
Izsa 31 2.66 %
Nemesócsa 27 2.32 %
Csallóközaranyos 26 2.23 %
Madar 21 1.80 %
Pat 20 1.72 %
Lakszakállas 19 1.63 %
Búcs 19 1.63 %
Karva 18 1.54 %
Martos 18 1.54 %
Dunaradvány 16 1.37 %
Dunamocs 16 1.37 %
Tany 15 1.29 %
Ekel 15 1.29 %
Csicsó 11 0.94 %
Zsemlékes 7 0.60 %
Újpuszta 6 0.51 %
Bogyarét 6 0.51 %
Virt 6 0.51 %
Vágfüzes 6 0.51 %
Gellér 5 0.43 %
Kolozsnéma 4 0.34 %
Bogya 4 0.34 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 23.66 %
Ógyalla 42 5.61 %
Gúta 41 5.48 %
Naszvad 28 3.74 %
Újgyalla 21 2.81 %
Komáromszentpéter 16 2.14 %
Nemesócsa 14 1.87 %
Marcelháza 13 1.74 %
Perbete 10 1.34 %
Megyercs 10 1.34 %
Csallóközaranyos 7 0.94 %
Dunamocs 7 0.94 %
Imely 7 0.94 %
Bátorkeszi 7 0.94 %
Ekel 5 0.67 %
Karva 5 0.67 %
Izsa 5 0.67 %
Martos 5 0.67 %
Búcs 5 0.67 %
Keszegfalva 4 0.53 %
Ifjúságfalva 4 0.53 %
Bajcs 4 0.53 %
Komáromfüss 4 0.53 %
Szilasháza 4 0.53 %
Nagykeszi 4 0.53 %
Zsemlékes 3 0.40 %
Dunaradvány 3 0.40 %
Kolozsnéma 3 0.40 %
Szilas 2 0.27 %
Bogya 2 0.27 %
Hetény 2 0.27 %
Tany 1 0.13 %
Csicsó 1 0.13 %
Pat 1 0.13 %
Bogyarét 1 0.13 %
Madar 1 0.13 %
Lakszakállas 1 0.13 %
Virt 1 0.13 %
Vágfüzes 1 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 21.17 %
Ógyalla 523 17.06 %
Komáromszentpéter 191 6.23 %
Gúta 133 4.34 %
Naszvad 122 3.98 %
Perbete 103 3.36 %
Hetény 95 3.10 %
Bajcs 70 2.28 %
Újgyalla 69 2.25 %
Nagykeszi 65 2.12 %
Komáromfüss 63 2.05 %
Bátorkeszi 57 1.86 %
Nemesócsa 54 1.76 %
Imely 48 1.57 %
Megyercs 45 1.47 %
Szilas 45 1.47 %
Marcelháza 45 1.47 %
Izsa 40 1.30 %
Búcs 38 1.24 %
Csallóközaranyos 38 1.24 %
Keszegfalva 37 1.21 %
Ifjúságfalva 32 1.04 %
Lakszakállas 31 1.01 %
Madar 23 0.75 %
Ekel 23 0.75 %
Szilasháza 23 0.75 %
Martos 21 0.68 %
Tany 19 0.62 %
Dunamocs 19 0.62 %
Karva 19 0.62 %
Csicsó 18 0.59 %
Dunaradvány 13 0.42 %
Gellér 8 0.26 %
Pat 8 0.26 %
Vágfüzes 8 0.26 %
Bogya 7 0.23 %
Virt 6 0.20 %
Újpuszta 5 0.16 %
Bogyarét 5 0.16 %
Kolozsnéma 4 0.13 %
Zsemlékes 4 0.13 %
Komárom 2 248 52.49 %
Gúta 354 8.27 %
Ógyalla 145 3.39 %
Komáromszentpéter 136 3.18 %
Marcelháza 121 2.83 %
Naszvad 114 2.66 %
Bátorkeszi 97 2.26 %
Perbete 95 2.22 %
Izsa 84 1.96 %
Dunamocs 78 1.82 %
Hetény 76 1.77 %
Keszegfalva 74 1.73 %
Nemesócsa 68 1.59 %
Csallóközaranyos 66 1.54 %
Dunaradvány 57 1.33 %
Búcs 54 1.26 %
Ekel 54 1.26 %
Lakszakállas 42 0.98 %
Pat 42 0.98 %
Nagykeszi 41 0.96 %
Martos 39 0.91 %
Madar 38 0.89 %
Csicsó 37 0.86 %
Megyercs 35 0.82 %
Imely 35 0.82 %
Tany 29 0.68 %
Komáromfüss 27 0.63 %
Vágfüzes 25 0.58 %
Karva 24 0.56 %
Szilas 23 0.54 %
Bajcs 23 0.54 %
Kolozsnéma 16 0.37 %
Újgyalla 12 0.28 %
Szilasháza 11 0.26 %
Bogya 9 0.21 %
Ifjúságfalva 9 0.21 %
Virt 8 0.19 %
Gellér 7 0.16 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 16.24 %
Nagykeszi 169 4.89 %
Ógyalla 141 4.08 %
Gúta 126 3.65 %
Komáromszentpéter 117 3.39 %
Perbete 75 2.17 %
Naszvad 75 2.17 %
Nemesócsa 73 2.11 %
Komáromfüss 65 1.88 %
Hetény 63 1.82 %
Csallóközaranyos 58 1.68 %
Szilas 50 1.45 %
Keszegfalva 50 1.45 %
Megyercs 47 1.36 %
Ekel 45 1.30 %
Bátorkeszi 42 1.22 %
Csicsó 39 1.13 %
Búcs 37 1.07 %
Imely 36 1.04 %
Marcelháza 36 1.04 %
Izsa 36 1.04 %
Újgyalla 36 1.04 %
Tany 33 0.96 %
Lakszakállas 33 0.96 %
Dunamocs 27 0.78 %
Martos 26 0.75 %
Bajcs 26 0.75 %
Bogya 21 0.61 %
Ifjúságfalva 21 0.61 %
Karva 18 0.52 %
Dunaradvány 17 0.49 %
Madar 14 0.41 %
Pat 13 0.38 %
Kolozsnéma 12 0.35 %
Bogyarét 7 0.20 %
Vágfüzes 7 0.20 %
Szilasháza 5 0.14 %
Virt 5 0.14 %
Gellér 5 0.14 %
Újpuszta 4 0.12 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Komárom 208 26.07 %
Ógyalla 37 4.64 %
Gúta 26 3.26 %
Naszvad 23 2.88 %
Komáromszentpéter 17 2.13 %
Perbete 12 1.50 %
Újgyalla 12 1.50 %
Bajcs 7 0.88 %
Csallóközaranyos 7 0.88 %
Bátorkeszi 6 0.75 %
Imely 6 0.75 %
Dunamocs 6 0.75 %
Marcelháza 6 0.75 %
Ekel 5 0.63 %
Zsemlékes 4 0.50 %
Izsa 4 0.50 %
Megyercs 3 0.38 %
Dunaradvány 3 0.38 %
Búcs 3 0.38 %
Madar 3 0.38 %
Szilasháza 3 0.38 %
Nagykeszi 3 0.38 %
Újpuszta 3 0.38 %
Karva 2 0.25 %
Hetény 2 0.25 %
Keszegfalva 2 0.25 %
Szilas 2 0.25 %
Ifjúságfalva 2 0.25 %
Tany 2 0.25 %
Vágfüzes 1 0.13 %
Martos 1 0.13 %
Nemesócsa 1 0.13 %
Gellér 1 0.13 %
Kolozsnéma 1 0.13 %
Pat 1 0.13 %
Komáromfüss 1 0.13 %
Virt 1 0.13 %
Lakszakállas 1 0.13 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 70.85 %
Ógyalla 210 13.79 %
Komáromszentpéter 159 10.44 %
Gúta 104 6.83 %
Naszvad 82 5.38 %
Újgyalla 79 5.19 %
Hetény 67 4.40 %
Perbete 58 3.81 %
Marcelháza 55 3.61 %
Nagykeszi 52 3.41 %
Keszegfalva 48 3.15 %
Megyercs 47 3.09 %
Szilas 41 2.69 %
Búcs 40 2.63 %
Imely 40 2.63 %
Komáromfüss 38 2.50 %
Nemesócsa 37 2.43 %
Izsa 36 2.36 %
Csallóközaranyos 32 2.10 %
Ifjúságfalva 31 2.04 %
Bajcs 30 1.97 %
Bátorkeszi 28 1.84 %
Szilasháza 25 1.64 %
Dunamocs 20 1.31 %
Martos 19 1.25 %
Madar 19 1.25 %
Ekel 19 1.25 %
Karva 17 1.12 %
Bogya 16 1.05 %
Dunaradvány 15 0.98 %
Lakszakállas 13 0.85 %
Csicsó 11 0.72 %
Tany 11 0.72 %
Pat 7 0.46 %
Bogyarét 7 0.46 %
Zsemlékes 5 0.33 %
Újpuszta 3 0.20 %
Vágfüzes 3 0.20 %
Gellér 2 0.13 %
Kolozsnéma 2 0.13 %
Virt 1 0.07 %
Komárom 1 652 52.31 %
Gúta 830 26.28 %
Ógyalla 373 11.81 %
Naszvad 291 9.21 %
Komáromszentpéter 290 9.18 %
Marcelháza 194 6.14 %
Bátorkeszi 183 5.79 %
Perbete 181 5.73 %
Dunamocs 156 4.94 %
Csicsó 131 4.15 %
Hetény 126 3.99 %
Ekel 119 3.77 %
Búcs 117 3.70 %
Dunaradvány 115 3.64 %
Izsa 107 3.39 %
Nemesócsa 105 3.32 %
Csallóközaranyos 101 3.20 %
Lakszakállas 99 3.13 %
Madar 94 2.98 %
Keszegfalva 93 2.94 %
Karva 82 2.60 %
Nagykeszi 75 2.37 %
Kolozsnéma 67 2.12 %
Imely 64 2.03 %
Martos 62 1.96 %
Megyercs 62 1.96 %
Vágfüzes 60 1.90 %
Tany 53 1.68 %
Pat 51 1.61 %
Komáromfüss 48 1.52 %
Bajcs 44 1.39 %
Szilas 43 1.36 %
Bogya 41 1.30 %
Gellér 38 1.20 %
Ifjúságfalva 32 1.01 %
Virt 26 0.82 %
Bogyarét 24 0.76 %
Újgyalla 21 0.66 %
Szilasháza 6 0.19 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Komárom 346 10.42 %
Ógyalla 61 1.84 %
Gúta 37 1.11 %
Naszvad 28 0.84 %
Újgyalla 23 0.69 %
Izsa 17 0.51 %
Komáromszentpéter 15 0.45 %
Perbete 13 0.39 %
Bátorkeszi 9 0.27 %
Szilasháza 8 0.24 %
Nemesócsa 7 0.21 %
Keszegfalva 7 0.21 %
Ifjúságfalva 6 0.18 %
Ekel 6 0.18 %
Bajcs 6 0.18 %
Csallóközaranyos 6 0.18 %
Zsemlékes 5 0.15 %
Komáromfüss 5 0.15 %
Megyercs 5 0.15 %
Nagykeszi 4 0.12 %
Dunamocs 4 0.12 %
Újpuszta 4 0.12 %
Dunaradvány 3 0.09 %
Imely 3 0.09 %
Búcs 3 0.09 %
Kolozsnéma 3 0.09 %
Hetény 3 0.09 %
Marcelháza 3 0.09 %
Tany 2 0.06 %
Karva 2 0.06 %
Martos 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Pat 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 14.70 %
Ógyalla 348 13.64 %
Újgyalla 106 4.16 %
Komáromszentpéter 78 3.06 %
Naszvad 69 2.70 %
Gúta 39 1.53 %
Perbete 19 0.74 %
Imely 19 0.74 %
Izsa 17 0.67 %
Bajcs 17 0.67 %
Újpuszta 16 0.63 %
Szilasháza 13 0.51 %
Keszegfalva 12 0.47 %
Martos 11 0.43 %
Marcelháza 10 0.39 %
Bátorkeszi 9 0.35 %
Megyercs 9 0.35 %
Nemesócsa 8 0.31 %
Hetény 8 0.31 %
Ekel 7 0.27 %
Dunamocs 5 0.20 %
Ifjúságfalva 5 0.20 %
Komáromfüss 5 0.20 %
Dunaradvány 5 0.20 %
Pat 4 0.16 %
Lakszakállas 3 0.12 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Nagykeszi 2 0.08 %
Csallóközaranyos 2 0.08 %
Virt 2 0.08 %
Madar 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Tany 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Búcs 1 0.04 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 25.60 %
Gúta 574 15.32 %
Naszvad 510 13.61 %
Ógyalla 306 8.17 %
Perbete 215 5.74 %
Komáromszentpéter 214 5.71 %
Marcelháza 154 4.11 %
Bátorkeszi 137 3.66 %
Csicsó 117 3.12 %
Hetény 113 3.02 %
Dunamocs 111 2.96 %
Dunaradvány 107 2.86 %
Ekel 104 2.78 %
Búcs 102 2.72 %
Imely 95 2.54 %
Izsa 86 2.30 %
Lakszakállas 82 2.19 %
Nemesócsa 80 2.14 %
Madar 80 2.14 %
Csallóközaranyos 78 2.08 %
Martos 72 1.92 %
Kolozsnéma 55 1.47 %
Karva 54 1.44 %
Bajcs 51 1.36 %
Megyercs 47 1.25 %
Keszegfalva 45 1.20 %
Tany 45 1.20 %
Pat 40 1.07 %
Gellér 38 1.01 %
Vágfüzes 36 0.96 %
Nagykeszi 36 0.96 %
Komáromfüss 30 0.80 %
Bogya 29 0.77 %
Szilas 28 0.75 %
Ifjúságfalva 27 0.72 %
Bogyarét 24 0.64 %
Virt 23 0.61 %
Újgyalla 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 55.46 %
Ógyalla 47 8.15 %
Gúta 20 3.47 %
Naszvad 13 2.25 %
Újgyalla 13 2.25 %
Megyercs 10 1.73 %
Csallóközaranyos 8 1.39 %
Izsa 8 1.39 %
Komáromszentpéter 7 1.21 %
Perbete 7 1.21 %
Nemesócsa 6 1.04 %
Ekel 6 1.04 %
Szilasháza 5 0.87 %
Dunaradvány 5 0.87 %
Keszegfalva 5 0.87 %
Dunamocs 4 0.69 %
Marcelháza 4 0.69 %
Komáromfüss 3 0.52 %
Imely 2 0.35 %
Hetény 2 0.35 %
Bajcs 2 0.35 %
Karva 2 0.35 %
Ifjúságfalva 2 0.35 %
Pat 1 0.17 %
Bogya 1 0.17 %
Bátorkeszi 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Gellér 1 0.17 %
Martos 1 0.17 %
Tany 1 0.17 %
Kolozsnéma 1 0.17 %
Nagykeszi 1 0.17 %
Búcs 1 0.17 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 48.60 %
Gúta 275 14.56 %
Ógyalla 205 10.85 %
Dunamocs 179 9.48 %
Marcelháza 162 8.58 %
Komáromszentpéter 161 8.52 %
Perbete 150 7.94 %
Bátorkeszi 130 6.88 %
Naszvad 130 6.88 %
Búcs 119 6.30 %
Hetény 107 5.66 %
Dunaradvány 103 5.45 %
Karva 93 4.92 %
Ekel 84 4.45 %
Csicsó 81 4.29 %
Lakszakállas 78 4.13 %
Madar 77 4.08 %
Izsa 77 4.08 %
Csallóközaranyos 62 3.28 %
Kolozsnéma 44 2.33 %
Martos 40 2.12 %
Nemesócsa 40 2.12 %
Keszegfalva 38 2.01 %
Vágfüzes 35 1.85 %
Pat 34 1.80 %
Bajcs 31 1.64 %
Komáromfüss 31 1.64 %
Tany 29 1.54 %
Bogya 29 1.54 %
Megyercs 29 1.54 %
Gellér 27 1.43 %
Szilas 26 1.38 %
Imely 26 1.38 %
Nagykeszi 24 1.27 %
Bogyarét 16 0.85 %
Ifjúságfalva 13 0.69 %
Virt 13 0.69 %
Újgyalla 8 0.42 %
Szilasháza 5 0.26 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 148.19 %
Gúta 231 16.76 %
Ógyalla 121 8.78 %
Keszegfalva 99 7.18 %
Izsa 76 5.52 %
Marcelháza 72 5.22 %
Naszvad 70 5.08 %
Bátorkeszi 61 4.43 %
Hetény 49 3.56 %
Komáromszentpéter 49 3.56 %
Búcs 44 3.19 %
Perbete 41 2.98 %
Dunamocs 39 2.83 %
Kolozsnéma 37 2.69 %
Csallóközaranyos 34 2.47 %
Nemesócsa 33 2.39 %
Ekel 31 2.25 %
Imely 26 1.89 %
Bajcs 20 1.45 %
Dunaradvány 17 1.23 %
Lakszakállas 17 1.23 %
Martos 17 1.23 %
Nagykeszi 16 1.16 %
Megyercs 15 1.09 %
Csicsó 15 1.09 %
Tany 14 1.02 %
Karva 13 0.94 %
Madar 13 0.94 %
Pat 13 0.94 %
Újgyalla 12 0.87 %
Vágfüzes 12 0.87 %
Komáromfüss 10 0.73 %
Ifjúságfalva 10 0.73 %
Szilasháza 9 0.65 %
Szilas 7 0.51 %
Virt 5 0.36 %
Bogya 4 0.29 %
Gellér 3 0.22 %
Bogyarét 2 0.15 %
Zsemlékes 2 0.15 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 54.89 %
Komárom 556 34.17 %
Ógyalla 81 4.98 %
Naszvad 80 4.92 %
Nemesócsa 48 2.95 %
Keszegfalva 45 2.77 %
Marcelháza 43 2.64 %
Perbete 42 2.58 %
Komáromszentpéter 30 1.84 %
Ifjúságfalva 27 1.66 %
Imely 26 1.60 %
Bátorkeszi 25 1.54 %
Vágfüzes 20 1.23 %
Ekel 20 1.23 %
Bajcs 18 1.11 %
Dunamocs 18 1.11 %
Megyercs 17 1.04 %
Tany 16 0.98 %
Csallóközaranyos 16 0.98 %
Nagykeszi 16 0.98 %
Dunaradvány 15 0.92 %
Izsa 15 0.92 %
Búcs 14 0.86 %
Karva 14 0.86 %
Lakszakállas 13 0.80 %
Újgyalla 12 0.74 %
Hetény 11 0.68 %
Madar 9 0.55 %
Komáromfüss 9 0.55 %
Martos 9 0.55 %
Bogyarét 8 0.49 %
Csicsó 5 0.31 %
Kolozsnéma 5 0.31 %
Zsemlékes 4 0.25 %
Szilas 4 0.25 %
Szilasháza 4 0.25 %
Gellér 3 0.18 %
Bogya 3 0.18 %
Pat 2 0.12 %
Újpuszta 1 0.06 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 24.26 %
Komáromszentpéter 467 11.66 %
Ógyalla 309 7.71 %
Gúta 273 6.81 %
Perbete 250 6.24 %
Naszvad 171 4.27 %
Bátorkeszi 170 4.24 %
Marcelháza 161 4.02 %
Hetény 142 3.54 %
Dunamocs 127 3.17 %
Ekel 100 2.50 %
Dunaradvány 98 2.45 %
Madar 98 2.45 %
Búcs 97 2.42 %
Csicsó 91 2.27 %
Lakszakállas 88 2.20 %
Izsa 80 2.00 %
Csallóközaranyos 76 1.90 %
Martos 70 1.75 %
Nemesócsa 67 1.67 %
Kolozsnéma 52 1.30 %
Karva 51 1.27 %
Tany 46 1.15 %
Bajcs 39 0.97 %
Imely 36 0.90 %
Keszegfalva 34 0.85 %
Nagykeszi 33 0.82 %
Megyercs 32 0.80 %
Gellér 32 0.80 %
Vágfüzes 30 0.75 %
Komáromfüss 28 0.70 %
Szilas 27 0.67 %
Pat 26 0.65 %
Bogya 24 0.60 %
Bogyarét 19 0.47 %
Ifjúságfalva 14 0.35 %
Virt 13 0.32 %
Újgyalla 13 0.32 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 45.90 %
Gúta 206 6.18 %
Ógyalla 109 3.27 %
Marcelháza 101 3.03 %
Naszvad 74 2.22 %
Perbete 55 1.65 %
Komáromszentpéter 54 1.62 %
Keszegfalva 54 1.62 %
Izsa 53 1.59 %
Dunamocs 47 1.41 %
Bátorkeszi 46 1.38 %
Madar 44 1.32 %
Nemesócsa 38 1.14 %
Hetény 34 1.02 %
Ekel 32 0.96 %
Búcs 32 0.96 %
Csallóközaranyos 30 0.90 %
Bajcs 30 0.90 %
Imely 26 0.78 %
Újgyalla 22 0.66 %
Pat 22 0.66 %
Megyercs 21 0.63 %
Lakszakállas 19 0.57 %
Dunaradvány 18 0.54 %
Martos 15 0.45 %
Csicsó 14 0.42 %
Tany 13 0.39 %
Nagykeszi 12 0.36 %
Vágfüzes 12 0.36 %
Szilasháza 11 0.33 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Szilas 10 0.30 %
Kolozsnéma 8 0.24 %
Karva 8 0.24 %
Ifjúságfalva 6 0.18 %
Virt 4 0.12 %
Bogya 4 0.12 %
Bogyarét 3 0.09 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Újpuszta 2 0.06 %
Gellér 1 0.03 %
Komárom 1 405 21.99 %
Gúta 1 150 18.00 %
Ógyalla 272 4.26 %
Komáromszentpéter 209 3.27 %
Naszvad 203 3.18 %
Csicsó 194 3.04 %
Perbete 169 2.65 %
Marcelháza 158 2.47 %
Dunamocs 149 2.33 %
Nemesócsa 131 2.05 %
Bátorkeszi 127 1.99 %
Ekel 123 1.93 %
Dunaradvány 113 1.77 %
Keszegfalva 105 1.64 %
Izsa 102 1.60 %
Lakszakállas 100 1.57 %
Hetény 99 1.55 %
Csallóközaranyos 98 1.53 %
Búcs 85 1.33 %
Madar 74 1.16 %
Kolozsnéma 68 1.06 %
Nagykeszi 66 1.03 %
Martos 65 1.02 %
Megyercs 63 0.99 %
Komáromfüss 61 0.95 %
Pat 50 0.78 %
Vágfüzes 49 0.77 %
Karva 49 0.77 %
Szilas 45 0.70 %
Imely 44 0.69 %
Bajcs 35 0.55 %
Ifjúságfalva 35 0.55 %
Gellér 35 0.55 %
Bogya 32 0.50 %
Virt 23 0.36 %
Tany 23 0.36 %
Bogyarét 21 0.33 %
Újgyalla 6 0.09 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 39.37 %
Gúta 355 10.21 %
Dunamocs 219 6.30 %
Ógyalla 214 6.15 %
Komáromszentpéter 191 5.49 %
Marcelháza 191 5.49 %
Bátorkeszi 185 5.32 %
Naszvad 180 5.18 %
Perbete 172 4.95 %
Hetény 154 4.43 %
Dunaradvány 133 3.83 %
Búcs 128 3.68 %
Csicsó 119 3.42 %
Ekel 113 3.25 %
Izsa 103 2.96 %
Madar 99 2.85 %
Csallóközaranyos 90 2.59 %
Nemesócsa 86 2.47 %
Lakszakállas 78 2.24 %
Karva 78 2.24 %
Keszegfalva 61 1.75 %
Pat 53 1.52 %
Kolozsnéma 52 1.50 %
Martos 51 1.47 %
Tany 43 1.24 %
Bogya 41 1.18 %
Nagykeszi 40 1.15 %
Megyercs 37 1.06 %
Szilas 37 1.06 %
Vágfüzes 36 1.04 %
Imely 31 0.89 %
Komáromfüss 31 0.89 %
Gellér 29 0.83 %
Bajcs 27 0.78 %
Virt 22 0.63 %
Bogyarét 20 0.58 %
Ifjúságfalva 9 0.26 %
Újgyalla 4 0.12 %
Szilasháza 3 0.09 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
2241 88.89%
VPN
151 5.99%
KSČ
51 2.02%
DS
23 0.91%
SPV
16 0.63%
SZ
15 0.60%
Egyéb
24 0.95%
Érvényes szavazatok 2521
Együttélés-MKDM
1435 62.42%
Magyar Polgári Párt
660 28.71%
SDĽ
39 1.70%
DS-ODS
28 1.22%
HZDS
27 1.17%
SDSS
25 1.09%
ODÚ
18 0.78%
KSS
14 0.61%
ROI
13 0.57%
Egyéb
40 1.74%
Érvényes szavazatok 2299
MK
2047 91.26%
SP-VOĽBA
27 1.20%
HZDS-RSS
24 1.07%
DS
22 0.98%
22 0.98%
HZPCS
20 0.89%
KSS
18 0.80%
SNS
13 0.58%
SPK
13 0.58%
KDH
9 0.40%
Egyéb
28 1.25%
Érvényes szavazatok 2243
MKP
2090 85.76%
SDK
199 8.17%
HZDS
63 2.59%
MLHZP
23 0.94%
SOP
21 0.86%
Egyéb
41 1.68%
Érvényes szavazatok 2437
MKP
1628 89.94%
ANO
40 2.21%
SMER
37 2.04%
HZDS
27 1.49%
SDKU
24 1.33%
KSS
15 0.83%
SZS
11 0.61%
Egyéb
28 1.55%
Érvényes szavazatok 1810
MKP
1575 94.65%
SMER
31 1.86%
SDKU DS
19 1.14%
LB
9 0.54%
Egyéb
30 1.80%
Érvényes szavazatok 1664
MKP
818 46.66%
Most-Híd
727 41.47%
SDKU DS
77 4.39%
SaS
36 2.05%
SMER
29 1.65%
ĽS HZDS
17 0.97%
EDS
14 0.80%
SNS
13 0.74%
KDH
9 0.51%
Egyéb
13 0.74%
Érvényes szavazatok 1753
MKP
810 53.39%
Most-Híd
549 36.19%
SMER SD
50 3.30%
SaS
20 1.32%
OĽaNO
17 1.12%
99 Percent
14 0.92%
KDH
13 0.86%
SDKU DS
13 0.86%
Egyéb
31 2.04%
Érvényes szavazatok 1517
MKP
700 50.58%
Most-Híd
454 32.80%
OĽANO-NOVA
52 3.76%
SMER SD
50 3.61%
SaS
28 2.02%
#SIEŤ
23 1.66%
SME RODINA
19 1.37%
LSNS
15 1.08%
MKDA-MKDSZ
14 1.01%
TIP
11 0.79%
SNS
8 0.58%
Egyéb
10 0.72%
Érvényes szavazatok 1384
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések