SK
NZ
.....

Nyitranagykér

Község

címer zászló
2012 92% magyar 1910
1423 48% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagykér
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Kýr
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Érsekújvári járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Nyitrai-hátság - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Nyitramente
Más földrajzi nevek:
Ballát, Felsőhegy, Godolaszer, Hámad, Jattópuszta, Kiskér, Kopasz-hegy, Peresek, Szőlőhegy, Újhegy, Virágoshalom, Zsellérföldek
Koordináták:
48.18303680, 18.14852524
Terület:
23,64 km2
Rang:
község
Népesség:
3002
Tszf. magasság:
127 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94107
Település kód:
503380
Szervezeti azonosító:
309109
Adóazonosító:
2020416310

A község a Kisalföld északi peremén, a Nyitrai-hátság és az Alsó-Nyitramente kistájak találkozásánál fekszik, a Kis-Nyitra patak partján, Érsekújvártól 24 km-re északra, Nyitrától 17 km-re délre, Verebélytől 18 km-re délnyugatra. Elődközségei, Nyitranagykér és Nyitrakiskér teljesen egybeépültek. A községen áthalad a 64-es főút Érsekújvárt és Nyitrát összekötő szakasza, megállóhely a Nyitra-Érsekújvár vasútvonalon. Délről Komjáti, nyugatról Dögös, északnyugatról Tarány, északról Berencs, északkeletről Nagycétény, keletről pedig Nyitraszőlős községekkel határos. Keleti határának egy részét a Nyitra-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1942-ben alakult Nyitranagykér és Nyitrakiskér kisközségek egyesítésével. Elődközségei (Nagykér nagyközségként, Kiskér kisközségként) 1920-ig Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után is az Ěrsekújvári járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Érsekújvári járás) és a magyar közigazgatásban egyesítették őket Nyitrakér néven, az egyesített község egyben nagyközségi rangot kapott. Ebben az időszakban egyben határközség is volt: északi és nyugati határa államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Csehszlovákiához történő visszacsatolása után végig a (változó területű) Érsekújvári járáshoz tartozott. A község két kataszteri területre oszlik, melyek megfelelnek az elődközségek területének és az elmúlt száz év során nem változtak: Nyitranagykér (21,93 km², a községterület 92,8 %-a) és Nyitrakiskér (1,71 km², 7,2 %).

Népesség

A község a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, szigetszerűen szlováklakta települések közé ékelődve, a zoboraljai magyar nyelvsziget legdélebbi községe. Elődközségeinek 1910-ben 2188, 1921-ben 2390, 1939-ben pedig 2764, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosuk volt. A község 1980-ban volt a legnépesebb, ekkor 3562 lakosa volt, azóta folyamatos a csökkenés, melynek mértéke 1991-2011 között 12,5 % volt. A község ma is magyar többségű (54,3 %), a szlovákok aránya az asszimiláció eredményeként 1991-2001 között 30,7 %-ról 43,8 %-ra nőtt. A lakosság túlnyomó többsége (93,8 %) római katolikus vallású. 1880-ban még 109 zsidó lakosa is volt, számik 1921-re 28-ra csökkent. 2011-ben 3008 lakosa volt, melynek 89,3 %-a (2687 fő) élt Nagykéren, 10,7 %-a (321 fő) pedig Kiskéren. Egyetlen lakott külterületi része a Nagykér kataszteréhez tartozó Virágoshalom (Ružový dvor) volt, ahol 48 állandó lakos élt.

Történelem

Már a 11. században állt Szent Kelemen tiszteletére szentelt temploma, mely a tatárjárás idején pusztulhatott el. A települést 1113-ban Könyves Kálmán király oklevelében Keer néven említik először. 1156-ban Ker, 1222-ben Ker, 1269-ben Keer alakban említik az oklevelek. Neve a magyar Kér törzsnévből származik, amelynek szállásterülete lehetett. Első birtokosa a zobori bencés apátság volt. A települést és templomát a tatárjárás elpusztította, de 1332-ben már állt az új templom. 1349-től a falu az esztergomi érsekség birtoka,[3] mely egy részét egyházi nemeseknek adta. A 17. század elejétől gyors fejlődésen ment keresztül, kiváltságokat és vásártartási jogot kapott. 1663 és 1685 között török uralom alatt állt. Lakói közül sokan elmenekültek, mások elestek. A török kiűzése után megkezdődött újratelepítése, azonban korábbi kiváltságait már nem kapta vissza. 1690-ben, 5 évvel a török kiűzése után 320-an lakták. 1720-ban 25 adózó háztartása volt. 1787-ben 174 ház állt a községben. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel, állattartással foglalkoztak. 1816-ból ismert a Nagykér melletti Nyitra szakasz folyószabályozási térképe, melyen vizimalom is látható. Erzsébet királyné halála után emlékére a faluban 130 nyárfát ültettek. Népiskolájáról az első forrás 1869-ből számol be. Legrégebbi fennmaradt réz pecsétnyomója 1671-ből származik. A trianoni békeszerződésig Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartozott. 1942-ben Nyitranagykért és Nyitrakiskért Nyitrakér néven egyesítették. 1944. március 27-én a harcok következtében a Nyitra hídjai megsemmisültek. 1945 után a kitelepítések Nagykér magyarságát is sújtották. 1948-ban a község szlovák neve Milanovce lett. Termelőszövetkezete 1949-ben alakult. 1965-ben új iskolaépület létesült, az 1927-ben átadott régi iskola épülete ma a községi hivatalnak ad otthont. 1989-ben visszakapta korábbi szlovák nevét.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, valamint óvoda működik. Szőlőtermesztéséről és bortermeléséről ismert. Római katolikus temploma 13. századi alapokon épült 1734-ben. Szentháromságnak szentelt kápolnáját 1793-ban emelték barokk stílusban. Gazdag régészeti lelőhely, a faluban az 1956–57-ben végzett ásatások során 2. századi római őrállomás maradványait és egy 10–11. századi magyar köznépi temető 26 sírját tárták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Kér, vagy Apáti Kér, Nagy Kér. Két magyar falu Nyitra Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai leg inkább katolikusok, fekszik Komjáti, és Czétény között, Nyitra folyó vize mellett. Kis Kér, Nagy Kérnek filiája, a’ faluk együtt fekszenek; de határjaik külömbözők, ’s Kis Kért tsupán az Érsek’ Nemesei lakják, határbéli földgyeik jó termékenységűek, legelőjők, réttyeik jók, de fájok nints, szőlő hegyek is soványas.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis- és Nagy-Kér, Nyitra m. két egymás mellett lévő magyar helység, a Nyitra bal partján, Nyitrától délre 3 órányira. Az első számlál 354 kath., a második 1158 zsidó lak. Van kath. paroch. templom. Határok első osztálybeli, bővelkedik sikeres buzával, árpával, kölessel, kukoriczával, sat.; rétjei kétszer kaszálhatók, s nagy kiterjedésüek; szarvasmarhát sokat tartanak. F. u. az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagy-Kér, nyitramenti község 1699 magyar ajku lakossal. R. kath. temploma, melynek kegyura az esztergomi érsek, nagyon régi. 1768-ban restaurálták. Az izraelitáknak is van itt imaházuk, mely 1860-ban épült. A község nagyobb részét 1883-ban tűzvész pusztította. Egy 1113-ból származó összeirás szerint e község nyitrai várbirtok volt. 1848 előtt az esztergomi érsek volt a község földesura. A községnek helyben van a postája; vasúti állomása Komját. Kis-Kér, nyitramenti magyar község, 219 r. kath. vallásu lakossal. Postája Nagy-Kér, táviró és vasúti állomása Komját. E községről a XII. században, mint nyitrai várbirtokról van említés téve.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagykér, Nyitranagykér, v. Nyitra vm. (Vel'ké Kyr , Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. érsekújvári esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szűz Mária tit-ra sztelték. 1671: alapították újra. Mai Szt Kereszt felmagasztalása-tp-át 1768: építették. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1880: m., szl. - Filiája 1917: Kiskés. - Lakói 1991: 2376 m. (69,11%), össz. 3438; 2001: 2051 m. (64,29%), össz. 3190. ** Némethy 1894:180. - Gerecze II:563. - Schem. Strig. 1917:85.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nyitranagykér. Már 1113-ban fennállt a község. Ekkor a nyitrai várhoz tartozott, számos más községgel együtt. Nagykér földesura régi időktől fogva az esztergomi érsekség, mely kegyúri fennhatóságot is gyakorolt az itteni kath. egyház felett. Igen regi 3 róm. kath. templom is, amelyet 1763-ban építettek újjá. 1883-ban nagy tűzvész pusztított a községben. A község területe 291 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2470. Nyitrakiskér. A község területe 295 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 294.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Nyitranagykér kk. érsekújvári járás. 1113-ban nyitrai várbirtok. Területe: 3.869 kh. Lakosság: 2.475. Ebből magy.: 2.353, szlovák:89. Magy. beszél: 2.411. Vallás szerint: r. k. 2.341, ref. 1, ev. 1, izr. 132. Fb. I. 2, II. 7, III. 410. Népsűrűség: 111.2. Lakóház: 476. Községi bíró: Száraz Ferenc. R. k. népiskola. Széchenyi Magyar Kultúr Egyesület, Kalot, Fogyasztási és Hitelszövetkezet. Pálinkafőzde. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. Komját. Vasúti megálló, posta és távbeszélő helyben. Nyitrakiskér kk. érsekújvári járás. A XII. sz.-ban először mint a nyitrai várbirtokot említik. A szabadságharc idején a kiskéri, „kutyabőrös" nemesek nagy szerepet játszottak, ezek a Kántor, Bottlik és Zárad családok. Területe: 295 kh. Lakosság: 294. Ebből magy.: 268, szlovák: 26. Magy. beszél: 290. Vallás szerint: r. k. 294. Népsűrűség: 172.9. Lakóház: 48. Fb. I.—II. 6, III. 31. Községi bíró: Kántor Ferenc. Állami népiskola. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. Komját. Vá. Komját, u. p. és u. t. Nyitranagykér.

Mészáros Imre

1811. 5. 23.
Muzsla - megszületett
Nagyszombat - tanult
Lekér - egyházi szolgálatot végzett
Nyitranagykér - egyházi szolgálatot végzett
Bart - egyházi szolgálatot végzett

Szőke József

1928. 9. 16.
Nyitranagykér - megszületett

Bálint Lajos

1937.11.20.
Nyitranagykér - megszületett
Névelőfordulások
1113
Keer
1222
Ker
1269
Keer
1773
Nagy-Kér,
1786
Nagy-Kér,
1808
Nagy-Kér, Welký Kýr,
1863
Nagykér,
1913
Nyitranagykér,
1920
Veľký Kýr,
1927
Veľký Kýr, Nagy-Kér
1938
Nyitranagykér,
1942
Nyitrakér,
1945
Nitriansky Kýr,
1948
Milanovce,
1992
Veľký Kýr
1994
Nagykér

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szent János tér (Nám. sv. Jána) 1
Telefon: 0356593075
Fax: 0356593076

Honlap: velkykyr.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Valašková Judita (Független)

Képviselő-testület:
Valašková Judita (Független)
Gyepes Andrea (Független)
Szabó Róbert (Független)
Csepedi László (MOST - HÍD)
Bottlik Erik (MOST - HÍD)
Kanyicsková Helena (MOST - HÍD)
Bolfová Andrea (MOST - HÍD)
Kevélyová Gizela (SME RODINA - Boris Kollár)
Kottlík Ladislav (SMK-MKP)
Száraz Michal (SMK-MKP)
Janík Alexej (SMK-MKP)
Független 27% Független 3 képviselö MOST - HÍD 36% MOST - HÍD 4 képviselö SME RODI... 9% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö SMK-MKP 27% SMK-MKP 3 képviselö 11 képviselö
Nyitranagykéri Posta

Nám. sv. Jána 1

Magyar és Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 7

Magyar és Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Apát utca 19

Nyitranagykéri Anyakönyvi Hivatal

Szent János tér 1

Nyitranagykéri Községi Hivatal

Szent János tér 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1663 81%
szlovákok 252 12%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 59 3%
egyéb 69 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2043
magyarok 2012 92%
szlovákok 159 7%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2188
magyarok 2070 87%
szlovákok 290 12%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 29 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2390
magyarok 2376 69%
szlovákok 1057 31%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3438
magyarok 2051 64%
szlovákok 1125 35%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 0%
összlétszám 3190
magyarok 1634 54%
szlovákok 1318 44%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 48 2%
összlétszám 3008
magyarok 1423 48%
szlovákok 1504 50%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 9 0%
németek 2 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 31 1%
összlétszám 2980
összlétszám 250
magyarok 202 81%
szlovákok 28 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 5%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 236
magyarok 200 85%
szlovákok 35 15%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 233
magyarok 174 75%
szlovákok 53 23%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 3%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2555
Választási részvétel: 62.27 %
Kiadott boríték: 1591
Bedobott boríték: 1588

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1577
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Valašková Judita 1130 71.66 % Független
Dojčán Miroslav 306 19.40 % STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Čapucha Peter 141 8.94 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Valašková Judita 1018 Független
Kottlík Ladislav 980 SMK-MKP
Gyepes Andrea 773 Független
Kevélyová Gizela 643 SME RODINA - Boris Kollár
Csepedi László 636 MOST - HÍD
Bottlik Erik 630 MOST - HÍD
Szabó Róbert 545 Független
Száraz Michal 531 SMK-MKP
Kanyicsková Helena 493 MOST - HÍD
Janík Alexej 488 SMK-MKP
Bolfová Andrea 484 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 72.73% Független 8 képviselö SMK-MKP 9.09% SMK-MKP 1 képviselö SIEŤ 9.09% SIEŤ 1 képviselö MOST - HÍD 9.09% MOST - HÍD 1 képviselö 11 képviselö
2018
Független 27.27% Független 3 képviselö SMK-MKP 27.27% SMK-MKP 3 képviselö SME RODINA - Boris Kollár 9.09% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö MOST - HÍD 36.36% MOST - HÍD 4 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2586
Választási részvétel: 17.90 %
Kiadott boríték: 463
Bedobott boríték: 463
Választásra jogosult: 2594
Választási részvétel: 10.72 %
Kiadott boríték: 278
Bedobott boríték: 278
Választásra jogosult: 2 552
Választási részvétel: 22,10 %
Kiadott boríték: 564
Bedobott boríték: 562

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 439
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 551
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 277 63.10 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 92 20.96 % SMER - SD
Peter Oremus 49 11.16 % Független
Regan Belovič 7 1.59 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 6 1.37 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 4 0.91 % MS
Viliam Mokraň 4 0.91 % KĽS
Milan Belica 46 16.79% SMER - SD
Iván Farkas 150 27.22 % SMK-MKP
Milan Belica 144 26.13 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 93 16.88 % Független
Milan Uhrík 76 13.79 % ĽSNS
Ján Greššo 60 10.89 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 18 3.27 % MKDA
Renáta Kolenčíková 10 1.81 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 453
Érvényes szavazólap: 547
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Karin Jaššová 277 61.15% KDH, SMER - SD
János Bób 192 42.38% SMK-MKP
Bertalan Bóna 162 35.76% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Péter Nagy 154 34.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 149 32.89% SMK-MKP
Štefan Tóth 133 29.36% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Marián Tóth 131 28.92% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tibor Dobai 130 28.70% SMK-MKP
Eva Polerecká 115 25.39% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Jozef Kálazi 81 17.88% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Karol Borik 67 14.79% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Matuška 53 11.70% KDH, SMER - SD
Peter Kijaček 48 10.60% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Ján Kováč 47 10.38% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Dušan Kollár 47 10.38% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 44 9.71% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 40 8.83% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 33 7.28% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 27 5.96% KDH, SMER - SD
Otokar Klein 26 5.74% Független
Ján Štark 24 5.30% Független
Juraj Šimunek 24 5.30% SMER - SD, KDH
Tünde Némethová 15 3.31% PD
Martin Barta 13 2.87% PD
Michal Alemayehu 11 2.43% 7 STATOČNÝCH
Lucia Matejková 10 2.21% SMS
Ján Volf 9 1.99% SNS
Rudolf Hlavatý 8 1.77% MS
Ľuboš Ivan 8 1.77% Független
Eva Smolíková 8 1.77% SNS
Renáta Baloghová 7 1.55% PD
Ján Garai 5 1.10% PD
Lenka Szegenyová 4 0.88% KSS
Karin Jaššová 296 54.11% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Gizela Kevélyová 217 39.67% SME RODINA - Boris Kollár
János Bób 201 36.75% SMK-MKP
Dávid Nagy 164 29.98% SMK-MKP
Bertalan Bóna 138 25.23% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Mária Czuczor 132 24.13% SMK-MKP
Tibor Dobai 124 22.67% SMK-MKP
Otokar Klein 115 21.02% Független
Marek Oremus 108 19.74% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Gabriel Katona 83 15.17% Független
Tibor Matuška 82 14.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Eva Polerecká 71 12.98% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Helena Bohátová 66 12.07% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ivan Katona 62 11.33% Független
Ladislav Balogh 60 10.97% ĽS Naše Slovensko
Branislav Becík 59 10.79% Független
Štefan Prešinský 51 9.32% Független
Juraj Šimunek 48 8.78% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Igor Sádovský 43 7.86% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Eva Smolíková 41 7.50% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ladislav Marenčák 38 6.95% Független
Daniel Žingor 38 6.95% Független
Ľuboš Ivan 34 6.22% Független
Ján Volf 33 6.03% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Martin Mikla 33 6.03% ĽS Naše Slovensko
Marcel Filaga 31 5.67% Független
Richard Schwarz 30 5.48% Független
Andrea Hudecová 30 5.48% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 27 4.94% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 25 4.57% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 24 4.39% Független
Stanislav Kosec 21 3.84% ĽS Naše Slovensko
Tatiana Svetlanská 21 3.84% Független
Radovan Kuruc 20 3.66% ĽS Naše Slovensko
Martin Búry 20 3.66% Független
Ivan Solár 17 3.11% Független
Pavol Uhrín 8 1.46% DOMA DOBRE
Lenka Szegényová 8 1.46% KSS
Jozef Zaťko 6 1.10% NP
Štefan Skok 5 0.91% NP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 33.29 %
Nagysurány 192 11.35 %
Komját 101 5.97 %
Tótmegyer 80 4.73 %
Mánya 55 3.25 %
Bánkeszi 50 2.96 %
Komáromszemere 42 2.48 %
Csornok 37 2.19 %
Nyitramalomszeg 37 2.19 %
Zsitvafödémes 34 2.01 %
Özdöge 30 1.77 %
Jászfalu 29 1.71 %
Újlót 28 1.66 %
Hull 26 1.54 %
Nyitranagykér 25 1.48 %
Barsfüss 24 1.42 %
Ohaj 24 1.42 %
Rendve 21 1.24 %
Udvard 21 1.24 %
Tardoskedd 20 1.18 %
Szencse 20 1.18 %
Dögös 18 1.06 %
Gyarak 18 1.06 %
Jattó 17 1.01 %
Kolta 15 0.89 %
Szentmihályúr 12 0.71 %
Andód 12 0.71 %
Komáromcsehi 9 0.53 %
Szímő 9 0.53 %
Fajkürt 8 0.47 %
Kisbaromlak 7 0.41 %
Kamocsa 6 0.35 %
Barsbaracska 5 0.30 %
Valkház 4 0.24 %
Zsitvabesenyő 3 0.18 %
Pozba 2 0.12 %
Érsekújvár 779 30.50 %
Nagysurány 260 10.18 %
Komját 133 5.21 %
Tótmegyer 113 4.42 %
Bánkeszi 98 3.84 %
Mánya 73 2.86 %
Zsitvafödémes 67 2.62 %
Komáromszemere 61 2.39 %
Jattó 56 2.19 %
Özdöge 52 2.04 %
Udvard 50 1.96 %
Nyitramalomszeg 49 1.92 %
Újlót 48 1.88 %
Csornok 47 1.84 %
Tardoskedd 39 1.53 %
Ohaj 38 1.49 %
Rendve 36 1.41 %
Hull 36 1.41 %
Kolta 32 1.25 %
Nyitranagykér 30 1.17 %
Jászfalu 30 1.17 %
Szencse 28 1.10 %
Dögös 27 1.06 %
Barsfüss 27 1.06 %
Andód 26 1.02 %
Szímő 23 0.90 %
Gyarak 22 0.86 %
Szentmihályúr 18 0.70 %
Komáromcsehi 13 0.51 %
Fajkürt 11 0.43 %
Valkház 10 0.39 %
Pozba 9 0.35 %
Barsbaracska 8 0.31 %
Kisbaromlak 7 0.27 %
Kamocsa 6 0.23 %
Zsitvabesenyő 4 0.16 %
Érsekújvár 1 451 46.63 %
Tardoskedd 216 6.94 %
Udvard 204 6.56 %
Nyitranagykér 138 4.43 %
Nagysurány 135 4.34 %
Szímő 127 4.08 %
Zsitvabesenyő 88 2.83 %
Andód 84 2.70 %
Pozba 78 2.51 %
Bánkeszi 65 2.09 %
Tótmegyer 64 2.06 %
Kamocsa 60 1.93 %
Komját 45 1.45 %
Újlót 44 1.41 %
Szentmihályúr 44 1.41 %
Barsbaracska 34 1.09 %
Özdöge 33 1.06 %
Komáromszemere 32 1.03 %
Szencse 30 0.96 %
Nyitramalomszeg 30 0.96 %
Fajkürt 29 0.93 %
Mánya 29 0.93 %
Zsitvafödémes 27 0.87 %
Komáromcsehi 22 0.71 %
Gyarak 21 0.67 %
Jattó 20 0.64 %
Dögös 20 0.64 %
Barsfüss 19 0.61 %
Kolta 17 0.55 %
Csornok 17 0.55 %
Jászfalu 15 0.48 %
Valkház 11 0.35 %
Hull 9 0.29 %
Ohaj 4 0.13 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 31.67 %
Udvard 763 12.80 %
Nagysurány 439 7.36 %
Bánkeszi 198 3.32 %
Tótmegyer 191 3.20 %
Komáromszemere 155 2.60 %
Komját 150 2.52 %
Újlót 146 2.45 %
Zsitvafödémes 130 2.18 %
Ohaj 128 2.15 %
Tardoskedd 118 1.98 %
Kisbaromlak 117 1.96 %
Zsitvabesenyő 116 1.95 %
Jászfalu 102 1.71 %
Mánya 102 1.71 %
Kolta 100 1.68 %
Özdöge 90 1.51 %
Nyitramalomszeg 77 1.29 %
Hull 74 1.24 %
Andód 71 1.19 %
Szencse 69 1.16 %
Nyitranagykér 59 0.99 %
Barsfüss 54 0.91 %
Szímő 47 0.79 %
Jattó 45 0.75 %
Csornok 41 0.69 %
Fajkürt 40 0.67 %
Dögös 40 0.67 %
Rendve 36 0.60 %
Gyarak 36 0.60 %
Komáromcsehi 32 0.54 %
Pozba 29 0.49 %
Szentmihályúr 22 0.37 %
Kamocsa 22 0.37 %
Barsbaracska 18 0.30 %
Valkház 15 0.25 %
Érsekújvár 1 219 46.12 %
Nagysurány 290 10.97 %
Komját 110 4.16 %
Bánkeszi 108 4.09 %
Tótmegyer 96 3.63 %
Udvard 93 3.52 %
Tardoskedd 54 2.04 %
Jászfalu 44 1.66 %
Mánya 42 1.59 %
Újlót 40 1.51 %
Nyitranagykér 38 1.44 %
Zsitvafödémes 37 1.40 %
Nyitramalomszeg 36 1.36 %
Szencse 34 1.29 %
Andód 34 1.29 %
Jattó 30 1.14 %
Rendve 29 1.10 %
Dögös 27 1.02 %
Hull 27 1.02 %
Barsfüss 26 0.98 %
Kolta 26 0.98 %
Özdöge 25 0.95 %
Gyarak 23 0.87 %
Kisbaromlak 21 0.79 %
Zsitvabesenyő 20 0.76 %
Szentmihályúr 19 0.72 %
Komáromszemere 19 0.72 %
Ohaj 18 0.68 %
Csornok 18 0.68 %
Barsbaracska 17 0.64 %
Kamocsa 16 0.61 %
Pozba 14 0.53 %
Valkház 14 0.53 %
Szímő 14 0.53 %
Fajkürt 11 0.42 %
Komáromcsehi 11 0.42 %
Érsekújvár 1 553 45.28 %
Udvard 409 11.92 %
Szímő 272 7.93 %
Tardoskedd 267 7.78 %
Andód 168 4.90 %
Nyitranagykér 164 4.78 %
Kamocsa 131 3.82 %
Zsitvabesenyő 116 3.38 %
Pozba 77 2.24 %
Barsbaracska 38 1.11 %
Kolta 29 0.85 %
Nagysurány 24 0.70 %
Újlót 19 0.55 %
Jászfalu 9 0.26 %
Komáromszemere 9 0.26 %
Jattó 7 0.20 %
Kisbaromlak 6 0.17 %
Tótmegyer 5 0.15 %
Komját 5 0.15 %
Komáromcsehi 4 0.12 %
Bánkeszi 4 0.12 %
Szentmihályúr 4 0.12 %
Fajkürt 4 0.12 %
Ohaj 4 0.12 %
Szencse 4 0.12 %
Nyitramalomszeg 4 0.12 %
Mánya 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Hull 3 0.09 %
Barsfüss 2 0.06 %
Dögös 2 0.06 %
Zsitvafödémes 2 0.06 %
Özdöge 2 0.06 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 45.97 %
Nagysurány 210 7.98 %
Tardoskedd 127 4.83 %
Szímő 90 3.42 %
Bánkeszi 80 3.04 %
Tótmegyer 76 2.89 %
Udvard 73 2.78 %
Komját 71 2.70 %
Nyitranagykér 71 2.70 %
Zsitvabesenyő 63 2.40 %
Andód 49 1.86 %
Újlót 48 1.83 %
Szentmihályúr 45 1.71 %
Özdöge 40 1.52 %
Szencse 38 1.44 %
Mánya 38 1.44 %
Zsitvafödémes 36 1.37 %
Nyitramalomszeg 35 1.33 %
Kolta 33 1.25 %
Gyarak 32 1.22 %
Kamocsa 32 1.22 %
Jattó 30 1.14 %
Hull 28 1.06 %
Fajkürt 28 1.06 %
Barsfüss 26 0.99 %
Csornok 25 0.95 %
Ohaj 24 0.91 %
Pozba 24 0.91 %
Komáromszemere 23 0.87 %
Dögös 22 0.84 %
Rendve 20 0.76 %
Barsbaracska 18 0.68 %
Jászfalu 17 0.65 %
Komáromcsehi 15 0.57 %
Kisbaromlak 15 0.57 %
Valkház 11 0.42 %
Érsekújvár 579 21.59 %
Nagysurány 436 16.26 %
Ohaj 226 8.43 %
Bánkeszi 134 5.00 %
Hull 125 4.66 %
Mánya 114 4.25 %
Komját 114 4.25 %
Újlót 111 4.14 %
Zsitvafödémes 98 3.65 %
Szencse 81 3.02 %
Özdöge 81 3.02 %
Tótmegyer 79 2.95 %
Tardoskedd 60 2.24 %
Nyitramalomszeg 60 2.24 %
Szentmihályúr 59 2.20 %
Gyarak 54 2.01 %
Rendve 53 1.98 %
Udvard 52 1.94 %
Jászfalu 41 1.53 %
Nyitranagykér 41 1.53 %
Csornok 40 1.49 %
Jattó 39 1.45 %
Zsitvabesenyő 39 1.45 %
Barsfüss 39 1.45 %
Kolta 37 1.38 %
Komáromszemere 37 1.38 %
Dögös 36 1.34 %
Fajkürt 35 1.30 %
Szímő 26 0.97 %
Valkház 25 0.93 %
Pozba 21 0.78 %
Kisbaromlak 17 0.63 %
Komáromcsehi 13 0.48 %
Andód 12 0.45 %
Barsbaracska 11 0.41 %
Kamocsa 7 0.26 %
Érsekújvár 2 753 58.65 %
Nagysurány 212 4.52 %
Udvard 166 3.54 %
Andód 124 2.64 %
Bánkeszi 109 2.32 %
Tardoskedd 91 1.94 %
Szímő 86 1.83 %
Tótmegyer 86 1.83 %
Komját 84 1.79 %
Nyitranagykér 83 1.77 %
Kamocsa 75 1.60 %
Mánya 59 1.26 %
Jászfalu 44 0.94 %
Zsitvafödémes 41 0.87 %
Szencse 39 0.83 %
Újlót 37 0.79 %
Dögös 36 0.77 %
Kolta 36 0.77 %
Hull 35 0.75 %
Zsitvabesenyő 35 0.75 %
Nyitramalomszeg 34 0.72 %
Pozba 28 0.60 %
Jattó 28 0.60 %
Komáromszemere 26 0.55 %
Ohaj 25 0.53 %
Barsfüss 21 0.45 %
Szentmihályúr 20 0.43 %
Gyarak 19 0.40 %
Csornok 19 0.40 %
Kisbaromlak 17 0.36 %
Barsbaracska 16 0.34 %
Özdöge 14 0.30 %
Rendve 12 0.26 %
Komáromcsehi 10 0.21 %
Valkház 8 0.17 %
Fajkürt 7 0.15 %
Érsekújvár 310 21.03 %
Nyitranagykér 217 14.72 %
Nagysurány 81 5.50 %
Komját 72 4.88 %
Tótmegyer 38 2.58 %
Udvard 36 2.44 %
Nyitramalomszeg 28 1.90 %
Tardoskedd 24 1.63 %
Csornok 13 0.88 %
Bánkeszi 12 0.81 %
Mánya 11 0.75 %
Andód 10 0.68 %
Újlót 9 0.61 %
Zsitvabesenyő 9 0.61 %
Hull 9 0.61 %
Komáromszemere 8 0.54 %
Rendve 8 0.54 %
Özdöge 8 0.54 %
Zsitvafödémes 8 0.54 %
Ohaj 7 0.47 %
Szencse 7 0.47 %
Barsfüss 7 0.47 %
Jászfalu 6 0.41 %
Fajkürt 6 0.41 %
Pozba 6 0.41 %
Barsbaracska 6 0.41 %
Kamocsa 5 0.34 %
Szentmihályúr 5 0.34 %
Komáromcsehi 5 0.34 %
Dögös 4 0.27 %
Kisbaromlak 4 0.27 %
Szímő 4 0.27 %
Kolta 3 0.20 %
Gyarak 3 0.20 %
Jattó 3 0.20 %
Valkház 1 0.07 %
Érsekújvár 1 595 35.89 %
Nagysurány 437 9.83 %
Komját 257 5.78 %
Tótmegyer 236 5.31 %
Bánkeszi 208 4.68 %
Udvard 170 3.83 %
Özdöge 132 2.97 %
Mánya 122 2.75 %
Zsitvafödémes 113 2.54 %
Nyitramalomszeg 100 2.25 %
Csornok 86 1.94 %
Szencse 86 1.94 %
Tardoskedd 85 1.91 %
Újlót 85 1.91 %
Jattó 80 1.80 %
Dögös 78 1.76 %
Fajkürt 74 1.67 %
Ohaj 71 1.60 %
Szentmihályúr 69 1.55 %
Hull 66 1.49 %
Nyitranagykér 66 1.49 %
Andód 63 1.42 %
Gyarak 60 1.35 %
Barsfüss 60 1.35 %
Kolta 60 1.35 %
Komáromszemere 55 1.24 %
Jászfalu 52 1.17 %
Komáromcsehi 50 1.13 %
Szímő 38 0.86 %
Kisbaromlak 36 0.81 %
Rendve 32 0.72 %
Pozba 28 0.63 %
Valkház 28 0.63 %
Zsitvabesenyő 23 0.52 %
Kamocsa 17 0.38 %
Barsbaracska 16 0.36 %
Érsekújvár 820 23.35 %
Nagysurány 546 15.55 %
Mánya 261 7.43 %
Bánkeszi 214 6.09 %
Gyarak 191 5.44 %
Zsitvafödémes 143 4.07 %
Komját 133 3.79 %
Hull 114 3.25 %
Ohaj 110 3.13 %
Újlót 107 3.05 %
Barsfüss 101 2.88 %
Tótmegyer 100 2.85 %
Szencse 98 2.79 %
Rendve 77 2.19 %
Valkház 69 1.96 %
Özdöge 66 1.88 %
Szentmihályúr 62 1.77 %
Nyitramalomszeg 57 1.62 %
Csornok 50 1.42 %
Udvard 45 1.28 %
Kolta 44 1.25 %
Nyitranagykér 43 1.22 %
Jászfalu 40 1.14 %
Fajkürt 38 1.08 %
Tardoskedd 36 1.03 %
Dögös 29 0.83 %
Kisbaromlak 27 0.77 %
Komáromszemere 23 0.65 %
Jattó 19 0.54 %
Barsbaracska 18 0.51 %
Pozba 14 0.40 %
Komáromcsehi 12 0.34 %
Kamocsa 12 0.34 %
Szímő 10 0.28 %
Andód 9 0.26 %
Zsitvabesenyő 3 0.09 %
Érsekújvár 2 624 54.75 %
Nagysurány 178 3.71 %
Udvard 137 2.86 %
Andód 107 2.23 %
Bánkeszi 89 1.86 %
Tótmegyer 82 1.71 %
Komját 81 1.69 %
Szímő 77 1.61 %
Tardoskedd 73 1.52 %
Kamocsa 65 1.36 %
Nyitranagykér 62 1.29 %
Mánya 48 1.00 %
Zsitvafödémes 40 0.83 %
Zsitvabesenyő 36 0.75 %
Jászfalu 34 0.71 %
Hull 31 0.65 %
Jattó 27 0.56 %
Újlót 27 0.56 %
Nyitramalomszeg 26 0.54 %
Dögös 25 0.52 %
Szencse 24 0.50 %
Kolta 22 0.46 %
Komáromszemere 22 0.46 %
Ohaj 18 0.38 %
Szentmihályúr 17 0.35 %
Rendve 17 0.35 %
Kisbaromlak 16 0.33 %
Gyarak 16 0.33 %
Özdöge 14 0.29 %
Pozba 13 0.27 %
Csornok 13 0.27 %
Barsbaracska 12 0.25 %
Barsfüss 11 0.23 %
Valkház 10 0.21 %
Fajkürt 7 0.15 %
Komáromcsehi 4 0.08 %
Érsekújvár 376 17.71 %
Nagysurány 294 13.85 %
Ohaj 250 11.78 %
Mánya 102 4.80 %
Zsitvafödémes 95 4.47 %
Gyarak 92 4.33 %
Bánkeszi 80 3.77 %
Hull 79 3.72 %
Újlót 69 3.25 %
Barsfüss 61 2.87 %
Rendve 57 2.68 %
Szencse 55 2.59 %
Komját 53 2.50 %
Tótmegyer 45 2.12 %
Özdöge 43 2.03 %
Valkház 40 1.88 %
Nyitramalomszeg 34 1.60 %
Udvard 29 1.37 %
Csornok 25 1.18 %
Jászfalu 24 1.13 %
Fajkürt 22 1.04 %
Andód 20 0.94 %
Jattó 19 0.89 %
Nyitranagykér 17 0.80 %
Komáromszemere 16 0.75 %
Dögös 16 0.75 %
Kolta 15 0.71 %
Szentmihályúr 14 0.66 %
Tardoskedd 13 0.61 %
Zsitvabesenyő 13 0.61 %
Kisbaromlak 12 0.57 %
Komáromcsehi 7 0.33 %
Pozba 5 0.24 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Szímő 3 0.14 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 42.31 %
Érsekújvár 235 19.53 %
Nagysurány 201 16.71 %
Dögös 60 4.99 %
Bánkeszi 58 4.82 %
Tótmegyer 51 4.24 %
Nyitramalomszeg 42 3.49 %
Mánya 39 3.24 %
Csornok 37 3.08 %
Özdöge 28 2.33 %
Tardoskedd 25 2.08 %
Nyitranagykér 24 2.00 %
Barsfüss 23 1.91 %
Zsitvafödémes 23 1.91 %
Újlót 19 1.58 %
Hull 18 1.50 %
Udvard 16 1.33 %
Szencse 16 1.33 %
Ohaj 15 1.25 %
Jattó 15 1.25 %
Gyarak 14 1.16 %
Kolta 14 1.16 %
Szentmihályúr 14 1.16 %
Jászfalu 13 1.08 %
Kisbaromlak 10 0.83 %
Szímő 9 0.75 %
Valkház 9 0.75 %
Komáromszemere 8 0.67 %
Rendve 7 0.58 %
Fajkürt 6 0.50 %
Andód 5 0.42 %
Komáromcsehi 4 0.33 %
Zsitvabesenyő 3 0.25 %
Barsbaracska 3 0.25 %
Pozba 1 0.08 %
Kamocsa 1 0.08 %
Nagysurány 140 18.74 %
Érsekújvár 131 17.54 %
Ohaj 71 9.50 %
Komját 44 5.89 %
Bánkeszi 29 3.88 %
Hull 28 3.75 %
Tótmegyer 27 3.61 %
Mánya 25 3.35 %
Szencse 19 2.54 %
Udvard 19 2.54 %
Barsfüss 18 2.41 %
Gyarak 17 2.28 %
Újlót 17 2.28 %
Zsitvafödémes 16 2.14 %
Rendve 16 2.14 %
Özdöge 15 2.01 %
Nyitramalomszeg 9 1.20 %
Csornok 9 1.20 %
Barsbaracska 9 1.20 %
Kolta 8 1.07 %
Valkház 8 1.07 %
Jászfalu 6 0.80 %
Nyitranagykér 6 0.80 %
Zsitvabesenyő 5 0.67 %
Fajkürt 5 0.67 %
Dögös 5 0.67 %
Jattó 5 0.67 %
Szentmihályúr 5 0.67 %
Komáromszemere 4 0.54 %
Szímő 4 0.54 %
Pozba 4 0.54 %
Tardoskedd 3 0.40 %
Kisbaromlak 3 0.40 %
Komáromcsehi 2 0.27 %
Kamocsa 2 0.27 %
Andód 1 0.13 %
Érsekújvár 1 247 30.40 %
Bánkeszi 674 16.43 %
Nagysurány 595 14.51 %
Tótmegyer 137 3.34 %
Komját 132 3.22 %
Mánya 106 2.58 %
Gyarak 98 2.39 %
Újlót 90 2.19 %
Zsitvafödémes 73 1.78 %
Hull 70 1.71 %
Udvard 64 1.56 %
Nyitramalomszeg 59 1.44 %
Ohaj 53 1.29 %
Szencse 52 1.27 %
Nyitranagykér 48 1.17 %
Rendve 42 1.02 %
Tardoskedd 42 1.02 %
Jászfalu 40 0.98 %
Barsfüss 38 0.93 %
Komáromszemere 34 0.83 %
Özdöge 33 0.80 %
Kisbaromlak 33 0.80 %
Andód 31 0.76 %
Szentmihályúr 28 0.68 %
Dögös 26 0.63 %
Kolta 24 0.59 %
Valkház 23 0.56 %
Jattó 22 0.54 %
Csornok 22 0.54 %
Fajkürt 21 0.51 %
Szímő 16 0.39 %
Barsbaracska 13 0.32 %
Komáromcsehi 11 0.27 %
Kamocsa 11 0.27 %
Zsitvabesenyő 6 0.15 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 33.17 %
Nagysurány 192 9.24 %
Kolta 95 4.57 %
Bánkeszi 76 3.66 %
Tótmegyer 64 3.08 %
Udvard 52 2.50 %
Komját 52 2.50 %
Újlót 50 2.41 %
Komáromszemere 49 2.36 %
Szencse 45 2.17 %
Szentmihályúr 40 1.93 %
Tardoskedd 39 1.88 %
Mánya 38 1.83 %
Ohaj 33 1.59 %
Nyitranagykér 33 1.59 %
Csornok 32 1.54 %
Zsitvafödémes 31 1.49 %
Nyitramalomszeg 30 1.44 %
Rendve 28 1.35 %
Szímő 28 1.35 %
Komáromcsehi 28 1.35 %
Gyarak 27 1.30 %
Jászfalu 25 1.20 %
Andód 24 1.16 %
Dögös 24 1.16 %
Jattó 23 1.11 %
Fajkürt 22 1.06 %
Özdöge 21 1.01 %
Hull 20 0.96 %
Barsfüss 19 0.91 %
Zsitvabesenyő 16 0.77 %
Pozba 13 0.63 %
Valkház 12 0.58 %
Kisbaromlak 11 0.53 %
Kamocsa 10 0.48 %
Barsbaracska 9 0.43 %
Érsekújvár 1 145 35.87 %
Szímő 415 13.00 %
Udvard 297 9.30 %
Tardoskedd 252 7.89 %
Nyitranagykér 201 6.30 %
Andód 190 5.95 %
Kamocsa 178 5.58 %
Zsitvabesenyő 89 2.79 %
Pozba 68 2.13 %
Barsbaracska 35 1.10 %
Tótmegyer 16 0.50 %
Újlót 15 0.47 %
Komáromszemere 10 0.31 %
Komját 9 0.28 %
Jászfalu 7 0.22 %
Kolta 6 0.19 %
Bánkeszi 5 0.16 %
Nagysurány 5 0.16 %
Ohaj 4 0.13 %
Dögös 4 0.13 %
Kisbaromlak 4 0.13 %
Szencse 3 0.09 %
Szentmihályúr 3 0.09 %
Valkház 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Özdöge 3 0.09 %
Jattó 3 0.09 %
Zsitvafödémes 3 0.09 %
Gyarak 2 0.06 %
Barsfüss 2 0.06 %
Mánya 2 0.06 %
Komáromcsehi 2 0.06 %
Nyitramalomszeg 2 0.06 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 18.35 %
Komját 563 15.51 %
Nagysurány 510 14.05 %
Nyitranagykér 296 8.15 %
Bánkeszi 189 5.21 %
Özdöge 139 3.83 %
Tótmegyer 131 3.61 %
Újlót 111 3.06 %
Mánya 108 2.98 %
Nyitramalomszeg 92 2.53 %
Zsitvafödémes 91 2.51 %
Szencse 77 2.12 %
Ohaj 74 2.04 %
Hull 70 1.93 %
Dögös 70 1.93 %
Csornok 69 1.90 %
Barsfüss 67 1.85 %
Udvard 61 1.68 %
Fajkürt 60 1.65 %
Tardoskedd 59 1.63 %
Szímő 58 1.60 %
Szentmihályúr 57 1.57 %
Jattó 56 1.54 %
Gyarak 47 1.29 %
Valkház 37 1.02 %
Rendve 33 0.91 %
Kolta 31 0.85 %
Komáromszemere 29 0.80 %
Komáromcsehi 25 0.69 %
Pozba 25 0.69 %
Jászfalu 23 0.63 %
Andód 23 0.63 %
Kisbaromlak 22 0.61 %
Barsbaracska 21 0.58 %
Kamocsa 14 0.39 %
Zsitvabesenyő 10 0.28 %
Érsekújvár 753 28.77 %
Nagysurány 244 9.32 %
Komját 139 5.31 %
Tótmegyer 91 3.48 %
Zsitvafödémes 71 2.71 %
Komáromszemere 67 2.56 %
Bánkeszi 65 2.48 %
Tardoskedd 64 2.45 %
Nyitramalomszeg 62 2.37 %
Nyitranagykér 60 2.29 %
Mánya 58 2.22 %
Csornok 57 2.18 %
Udvard 55 2.10 %
Újlót 46 1.76 %
Özdöge 39 1.49 %
Hull 37 1.41 %
Jászfalu 36 1.38 %
Kolta 35 1.34 %
Rendve 34 1.30 %
Ohaj 32 1.22 %
Szencse 30 1.15 %
Szímő 29 1.11 %
Andód 28 1.07 %
Dögös 27 1.03 %
Jattó 25 0.96 %
Gyarak 25 0.96 %
Barsfüss 23 0.88 %
Pozba 21 0.80 %
Szentmihályúr 16 0.61 %
Barsbaracska 13 0.50 %
Kamocsa 11 0.42 %
Komáromcsehi 10 0.38 %
Fajkürt 10 0.38 %
Zsitvabesenyő 8 0.31 %
Kisbaromlak 7 0.27 %
Valkház 6 0.23 %
Érsekújvár 1 848 40.38 %
Nagysurány 409 8.94 %
Bánkeszi 242 5.29 %
Komját 138 3.02 %
Mánya 132 2.88 %
Tótmegyer 131 2.86 %
Újlót 117 2.56 %
Fajkürt 109 2.38 %
Ohaj 107 2.34 %
Gyarak 106 2.32 %
Hull 100 2.18 %
Udvard 88 1.92 %
Zsitvafödémes 87 1.90 %
Rendve 76 1.66 %
Szencse 72 1.57 %
Barsbaracska 67 1.46 %
Nyitramalomszeg 63 1.38 %
Jászfalu 59 1.29 %
Barsfüss 58 1.27 %
Tardoskedd 57 1.25 %
Pozba 56 1.22 %
Komáromszemere 56 1.22 %
Csornok 55 1.20 %
Kolta 53 1.16 %
Kisbaromlak 52 1.14 %
Andód 47 1.03 %
Jattó 40 0.87 %
Nyitranagykér 38 0.83 %
Özdöge 34 0.74 %
Komáromcsehi 30 0.66 %
Dögös 29 0.63 %
Szentmihályúr 26 0.57 %
Szímő 25 0.55 %
Valkház 21 0.46 %
Kamocsa 21 0.46 %
Zsitvabesenyő 12 0.26 %
Érsekújvár 255 45.86 %
Nagysurány 51 9.17 %
Tótmegyer 16 2.88 %
Tardoskedd 12 2.16 %
Szímő 11 1.98 %
Komját 11 1.98 %
Szentmihályúr 10 1.80 %
Udvard 10 1.80 %
Zsitvafödémes 9 1.62 %
Szencse 9 1.62 %
Nyitranagykér 8 1.44 %
Mánya 8 1.44 %
Bánkeszi 7 1.26 %
Kamocsa 7 1.26 %
Kolta 6 1.08 %
Rendve 6 1.08 %
Nyitramalomszeg 5 0.90 %
Zsitvabesenyő 5 0.90 %
Jászfalu 4 0.72 %
Barsbaracska 4 0.72 %
Hull 4 0.72 %
Ohaj 4 0.72 %
Valkház 4 0.72 %
Pozba 4 0.72 %
Komáromszemere 4 0.72 %
Andód 3 0.54 %
Komáromcsehi 3 0.54 %
Özdöge 3 0.54 %
Jattó 2 0.36 %
Barsfüss 2 0.36 %
Csornok 2 0.36 %
Fajkürt 2 0.36 %
Újlót 1 0.18 %
Dögös 1 0.18 %
Gyarak 1 0.18 %
Kisbaromlak 1 0.18 %
Nagysurány 1 534 31.29 %
Érsekújvár 1 075 21.93 %
Bánkeszi 260 5.30 %
Tótmegyer 151 3.08 %
Nyitramalomszeg 147 3.00 %
Komját 130 2.65 %
Zsitvafödémes 129 2.63 %
Mánya 117 2.39 %
Szencse 82 1.67 %
Újlót 74 1.51 %
Ohaj 65 1.33 %
Hull 63 1.29 %
Udvard 60 1.22 %
Barsfüss 60 1.22 %
Özdöge 58 1.18 %
Rendve 55 1.12 %
Csornok 54 1.10 %
Dögös 45 0.92 %
Jászfalu 38 0.78 %
Gyarak 37 0.75 %
Tardoskedd 35 0.71 %
Nyitranagykér 31 0.63 %
Valkház 31 0.63 %
Jattó 28 0.57 %
Kolta 26 0.53 %
Komáromszemere 25 0.51 %
Andód 25 0.51 %
Szentmihályúr 22 0.45 %
Kisbaromlak 15 0.31 %
Szímő 14 0.29 %
Fajkürt 13 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.20 %
Pozba 9 0.18 %
Barsbaracska 9 0.18 %
Kamocsa 7 0.14 %
Zsitvabesenyő 5 0.10 %
Érsekújvár 1 458 26.46 %
Nagysurány 1 204 21.85 %
Bánkeszi 391 7.09 %
Komját 292 5.30 %
Tótmegyer 201 3.65 %
Nyitramalomszeg 188 3.41 %
Újlót 158 2.87 %
Zsitvafödémes 149 2.70 %
Ohaj 147 2.67 %
Mánya 135 2.45 %
Udvard 122 2.21 %
Özdöge 122 2.21 %
Gyarak 114 2.07 %
Szencse 110 2.00 %
Nyitranagykér 108 1.96 %
Hull 100 1.81 %
Tardoskedd 93 1.69 %
Barsfüss 90 1.63 %
Komáromszemere 73 1.32 %
Szentmihályúr 69 1.25 %
Dögös 68 1.23 %
Jattó 67 1.22 %
Kolta 64 1.16 %
Fajkürt 64 1.16 %
Csornok 62 1.13 %
Rendve 61 1.11 %
Jászfalu 55 1.00 %
Szímő 49 0.89 %
Kisbaromlak 39 0.71 %
Andód 38 0.69 %
Pozba 36 0.65 %
Valkház 36 0.65 %
Komáromcsehi 28 0.51 %
Zsitvabesenyő 23 0.42 %
Barsbaracska 23 0.42 %
Kamocsa 18 0.33 %
Érsekújvár 235 17.42 %
Nagysurány 223 16.53 %
Rendve 97 7.19 %
Bánkeszi 59 4.37 %
Komját 43 3.19 %
Tótmegyer 42 3.11 %
Hull 39 2.89 %
Újlót 34 2.52 %
Mánya 32 2.37 %
Zsitvafödémes 31 2.30 %
Szencse 31 2.30 %
Nyitramalomszeg 29 2.15 %
Barsfüss 25 1.85 %
Ohaj 23 1.70 %
Udvard 21 1.56 %
Özdöge 20 1.48 %
Nyitranagykér 20 1.48 %
Dögös 17 1.26 %
Tardoskedd 16 1.19 %
Jattó 15 1.11 %
Gyarak 13 0.96 %
Jászfalu 13 0.96 %
Kolta 13 0.96 %
Komáromcsehi 12 0.89 %
Komáromszemere 12 0.89 %
Csornok 10 0.74 %
Fajkürt 9 0.67 %
Valkház 8 0.59 %
Andód 8 0.59 %
Barsbaracska 6 0.44 %
Szentmihályúr 6 0.44 %
Zsitvabesenyő 6 0.44 %
Kisbaromlak 5 0.37 %
Pozba 2 0.15 %
Szímő 2 0.15 %
Kamocsa 2 0.15 %
Érsekújvár 750 30.73 %
Nagysurány 295 12.09 %
Tótmegyer 208 8.52 %
Komját 159 6.51 %
Bánkeszi 101 4.14 %
Zsitvafödémes 70 2.87 %
Csornok 60 2.46 %
Mánya 58 2.38 %
Nyitramalomszeg 54 2.21 %
Komáromszemere 48 1.97 %
Özdöge 47 1.93 %
Újlót 45 1.84 %
Ohaj 38 1.56 %
Szencse 38 1.56 %
Tardoskedd 38 1.56 %
Hull 36 1.47 %
Nyitranagykér 33 1.35 %
Udvard 33 1.35 %
Rendve 31 1.27 %
Kolta 30 1.23 %
Barsfüss 29 1.19 %
Jászfalu 28 1.15 %
Dögös 28 1.15 %
Andód 25 1.02 %
Gyarak 23 0.94 %
Jattó 23 0.94 %
Szímő 16 0.66 %
Szentmihályúr 14 0.57 %
Fajkürt 14 0.57 %
Kisbaromlak 10 0.41 %
Komáromcsehi 9 0.37 %
Valkház 7 0.29 %
Kamocsa 7 0.29 %
Pozba 5 0.20 %
Barsbaracska 5 0.20 %
Zsitvabesenyő 2 0.08 %
Érsekújvár 598 34.59 %
Nagysurány 241 13.94 %
Tótmegyer 166 9.60 %
Komját 121 7.00 %
Bánkeszi 74 4.28 %
Mánya 54 3.12 %
Zsitvafödémes 48 2.78 %
Újlót 43 2.49 %
Komáromszemere 43 2.49 %
Csornok 43 2.49 %
Nyitramalomszeg 41 2.37 %
Özdöge 35 2.02 %
Szencse 34 1.97 %
Tardoskedd 29 1.68 %
Kolta 29 1.68 %
Nyitranagykér 27 1.56 %
Ohaj 27 1.56 %
Hull 27 1.56 %
Udvard 25 1.45 %
Barsfüss 24 1.39 %
Rendve 24 1.39 %
Gyarak 22 1.27 %
Dögös 22 1.27 %
Andód 19 1.10 %
Jászfalu 18 1.04 %
Jattó 16 0.93 %
Barsbaracska 11 0.64 %
Fajkürt 11 0.64 %
Szímő 11 0.64 %
Komáromcsehi 9 0.52 %
Szentmihályúr 8 0.46 %
Kisbaromlak 7 0.40 %
Kamocsa 5 0.29 %
Valkház 4 0.23 %
Pozba 2 0.12 %
Zsitvabesenyő 2 0.12 %
Érsekújvár 911 41.02 %
Szímő 258 11.62 %
Udvard 222 10.00 %
Tardoskedd 195 8.78 %
Andód 174 7.83 %
Nyitranagykér 132 5.94 %
Kamocsa 106 4.77 %
Zsitvabesenyő 76 3.42 %
Pozba 56 2.52 %
Barsbaracska 32 1.44 %
Nagysurány 21 0.95 %
Kolta 13 0.59 %
Újlót 12 0.54 %
Tótmegyer 9 0.41 %
Komáromszemere 7 0.32 %
Komját 7 0.32 %
Ohaj 4 0.18 %
Kisbaromlak 4 0.18 %
Jattó 4 0.18 %
Jászfalu 4 0.18 %
Bánkeszi 4 0.18 %
Szencse 3 0.14 %
Dögös 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Valkház 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Gyarak 2 0.09 %
Rendve 1 0.05 %
Barsfüss 1 0.05 %
Özdöge 1 0.05 %
Csornok 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 58.61 %
Nagysurány 374 5.13 %
Udvard 346 4.75 %
Bánkeszi 230 3.16 %
Tardoskedd 210 2.88 %
Tótmegyer 184 2.52 %
Andód 163 2.24 %
Szímő 147 2.02 %
Nyitranagykér 115 1.58 %
Komját 113 1.55 %
Zsitvabesenyő 105 1.44 %
Kamocsa 76 1.04 %
Újlót 72 0.99 %
Jászfalu 70 0.96 %
Ohaj 69 0.95 %
Nyitramalomszeg 65 0.89 %
Jattó 62 0.85 %
Zsitvafödémes 60 0.82 %
Mánya 58 0.80 %
Kisbaromlak 57 0.78 %
Barsfüss 52 0.71 %
Komáromszemere 51 0.70 %
Fajkürt 48 0.66 %
Szencse 48 0.66 %
Pozba 45 0.62 %
Kolta 40 0.55 %
Dögös 34 0.47 %
Gyarak 32 0.44 %
Hull 31 0.43 %
Özdöge 28 0.38 %
Barsbaracska 22 0.30 %
Rendve 21 0.29 %
Csornok 18 0.25 %
Szentmihályúr 14 0.19 %
Valkház 14 0.19 %
Komáromcsehi 11 0.15 %
Érsekújvár 1 479 62.17 %
Bánkeszi 97 4.08 %
Nagysurány 89 3.74 %
Tótmegyer 75 3.15 %
Udvard 73 3.07 %
Andód 43 1.81 %
Újlót 40 1.68 %
Komját 31 1.30 %
Kisbaromlak 25 1.05 %
Ohaj 23 0.97 %
Komáromszemere 21 0.88 %
Tardoskedd 20 0.84 %
Jászfalu 19 0.80 %
Mánya 19 0.80 %
Hull 18 0.76 %
Zsitvafödémes 17 0.71 %
Szímő 15 0.63 %
Nyitramalomszeg 15 0.63 %
Barsfüss 14 0.59 %
Zsitvabesenyő 13 0.55 %
Kolta 12 0.50 %
Özdöge 12 0.50 %
Szencse 12 0.50 %
Dögös 10 0.42 %
Kamocsa 8 0.34 %
Rendve 8 0.34 %
Gyarak 8 0.34 %
Csornok 8 0.34 %
Nyitranagykér 8 0.34 %
Szentmihályúr 7 0.29 %
Pozba 6 0.25 %
Jattó 6 0.25 %
Komáromcsehi 5 0.21 %
Barsbaracska 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Fajkürt 3 0.13 %
Érsekújvár 624 35.15 %
Nagysurány 221 12.45 %
Komját 115 6.48 %
Tótmegyer 93 5.24 %
Bánkeszi 54 3.04 %
Zsitvafödémes 50 2.82 %
Mánya 50 2.82 %
Újlót 43 2.42 %
Csornok 42 2.37 %
Komáromszemere 42 2.37 %
Nyitramalomszeg 35 1.97 %
Hull 34 1.92 %
Ohaj 31 1.75 %
Szencse 30 1.69 %
Tardoskedd 30 1.69 %
Özdöge 30 1.69 %
Rendve 30 1.69 %
Jászfalu 30 1.69 %
Barsfüss 27 1.52 %
Udvard 24 1.35 %
Kolta 20 1.13 %
Nyitranagykér 20 1.13 %
Jattó 20 1.13 %
Dögös 19 1.07 %
Gyarak 18 1.01 %
Andód 15 0.85 %
Szímő 13 0.73 %
Komáromcsehi 12 0.68 %
Szentmihályúr 11 0.62 %
Barsbaracska 9 0.51 %
Fajkürt 8 0.45 %
Kisbaromlak 8 0.45 %
Zsitvabesenyő 7 0.39 %
Valkház 7 0.39 %
Pozba 4 0.23 %
Kamocsa 3 0.17 %
Érsekújvár 1 095 59.80 %
Nagysurány 148 8.08 %
Bánkeszi 71 3.88 %
Tótmegyer 70 3.82 %
Komját 54 2.95 %
Udvard 51 2.79 %
Tardoskedd 37 2.02 %
Mánya 32 1.75 %
Nyitranagykér 30 1.64 %
Andód 29 1.58 %
Újlót 26 1.42 %
Zsitvafödémes 25 1.37 %
Kisbaromlak 24 1.31 %
Szencse 23 1.26 %
Kolta 21 1.15 %
Dögös 18 0.98 %
Gyarak 18 0.98 %
Nyitramalomszeg 18 0.98 %
Jattó 17 0.93 %
Ohaj 17 0.93 %
Csornok 17 0.93 %
Szímő 14 0.76 %
Özdöge 14 0.76 %
Komáromszemere 13 0.71 %
Hull 13 0.71 %
Barsfüss 9 0.49 %
Kamocsa 9 0.49 %
Jászfalu 9 0.49 %
Rendve 8 0.44 %
Komáromcsehi 8 0.44 %
Zsitvabesenyő 6 0.33 %
Szentmihályúr 6 0.33 %
Barsbaracska 4 0.22 %
Pozba 3 0.16 %
Fajkürt 3 0.16 %
Valkház 3 0.16 %
Érsekújvár 499 24.68 %
Nagysurány 267 13.20 %
Mánya 120 5.93 %
Komját 119 5.89 %
Zsitvafödémes 85 4.20 %
Tótmegyer 82 4.06 %
Bánkeszi 57 2.82 %
Csornok 46 2.27 %
Komáromszemere 44 2.18 %
Özdöge 41 2.03 %
Nyitramalomszeg 40 1.98 %
Gyarak 40 1.98 %
Újlót 39 1.93 %
Hull 38 1.88 %
Ohaj 37 1.83 %
Rendve 35 1.73 %
Szencse 35 1.73 %
Barsfüss 32 1.58 %
Udvard 30 1.48 %
Kolta 25 1.24 %
Tardoskedd 24 1.19 %
Jászfalu 22 1.09 %
Nyitranagykér 21 1.04 %
Dögös 21 1.04 %
Szentmihályúr 19 0.94 %
Jattó 15 0.74 %
Fajkürt 14 0.69 %
Kisbaromlak 11 0.54 %
Valkház 11 0.54 %
Andód 9 0.45 %
Szímő 8 0.40 %
Komáromcsehi 8 0.40 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Kamocsa 3 0.15 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 27.12 %
Bánkeszi 392 17.20 %
Nagysurány 324 14.22 %
Komját 86 3.77 %
Tótmegyer 81 3.55 %
Tardoskedd 48 2.11 %
Mánya 46 2.02 %
Zsitvafödémes 42 1.84 %
Ohaj 40 1.76 %
Újlót 34 1.49 %
Nyitramalomszeg 32 1.40 %
Jattó 32 1.40 %
Gyarak 29 1.27 %
Jászfalu 28 1.23 %
Szencse 28 1.23 %
Rendve 26 1.14 %
Udvard 26 1.14 %
Barsfüss 24 1.05 %
Nyitranagykér 21 0.92 %
Hull 21 0.92 %
Csornok 21 0.92 %
Dögös 20 0.88 %
Özdöge 19 0.83 %
Andód 17 0.75 %
Valkház 16 0.70 %
Komáromszemere 16 0.70 %
Kolta 16 0.70 %
Kisbaromlak 15 0.66 %
Szentmihályúr 10 0.44 %
Zsitvabesenyő 8 0.35 %
Barsbaracska 7 0.31 %
Fajkürt 7 0.31 %
Szímő 6 0.26 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.13 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 34.82 %
Szímő 240 10.42 %
Udvard 225 9.77 %
Tardoskedd 188 8.16 %
Kamocsa 167 7.25 %
Nyitranagykér 124 5.38 %
Andód 100 4.34 %
Zsitvabesenyő 66 2.87 %
Pozba 58 2.52 %
Barsbaracska 39 1.69 %
Nagysurány 17 0.74 %
Kolta 11 0.48 %
Újlót 10 0.43 %
Szentmihályúr 8 0.35 %
Komját 8 0.35 %
Komáromszemere 6 0.26 %
Bánkeszi 6 0.26 %
Kisbaromlak 5 0.22 %
Nyitramalomszeg 5 0.22 %
Jászfalu 5 0.22 %
Jattó 4 0.17 %
Tótmegyer 4 0.17 %
Dögös 4 0.17 %
Komáromcsehi 3 0.13 %
Szencse 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Hull 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Csornok 2 0.09 %
Özdöge 2 0.09 %
Gyarak 1 0.04 %
Ohaj 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 31.45 %
Nagysurány 483 12.81 %
Komját 216 5.73 %
Bánkeszi 152 4.03 %
Tótmegyer 148 3.92 %
Udvard 142 3.77 %
Tardoskedd 118 3.13 %
Mánya 112 2.97 %
Özdöge 105 2.78 %
Újlót 101 2.68 %
Szencse 91 2.41 %
Ohaj 84 2.23 %
Nyitranagykér 82 2.17 %
Zsitvafödémes 82 2.17 %
Nyitramalomszeg 76 2.02 %
Gyarak 71 1.88 %
Szímő 70 1.86 %
Komáromszemere 70 1.86 %
Hull 70 1.86 %
Dögös 65 1.72 %
Jattó 65 1.72 %
Szentmihályúr 64 1.70 %
Fajkürt 63 1.67 %
Kolta 61 1.62 %
Jászfalu 59 1.56 %
Barsfüss 51 1.35 %
Rendve 49 1.30 %
Csornok 44 1.17 %
Komáromcsehi 44 1.17 %
Kisbaromlak 40 1.06 %
Pozba 35 0.93 %
Valkház 34 0.90 %
Kamocsa 33 0.88 %
Andód 31 0.82 %
Zsitvabesenyő 28 0.74 %
Barsbaracska 20 0.53 %
Érsekújvár 1 374 54.74 %
Nagysurány 198 7.89 %
Bánkeszi 92 3.67 %
Tótmegyer 84 3.35 %
Komját 53 2.11 %
Udvard 46 1.83 %
Szencse 46 1.83 %
Mánya 41 1.63 %
Újlót 38 1.51 %
Tardoskedd 38 1.51 %
Barsfüss 38 1.51 %
Hull 37 1.47 %
Ohaj 36 1.43 %
Zsitvafödémes 35 1.39 %
Nyitranagykér 34 1.35 %
Jattó 33 1.31 %
Andód 30 1.20 %
Jászfalu 27 1.08 %
Nyitramalomszeg 26 1.04 %
Kolta 24 0.96 %
Gyarak 24 0.96 %
Dögös 23 0.92 %
Rendve 20 0.80 %
Fajkürt 17 0.68 %
Csornok 17 0.68 %
Komáromszemere 17 0.68 %
Özdöge 17 0.68 %
Szímő 15 0.60 %
Kisbaromlak 13 0.52 %
Valkház 13 0.52 %
Pozba 10 0.40 %
Szentmihályúr 9 0.36 %
Komáromcsehi 9 0.36 %
Zsitvabesenyő 9 0.36 %
Barsbaracska 6 0.24 %
Kamocsa 6 0.24 %
Érsekújvár 1 846 66.86 %
Komját 223 8.08 %
Nagysurány 155 5.61 %
Bánkeszi 85 3.08 %
Tótmegyer 73 2.64 %
Udvard 59 2.14 %
Nyitranagykér 51 1.85 %
Tardoskedd 43 1.56 %
Andód 43 1.56 %
Zsitvafödémes 33 1.20 %
Újlót 29 1.05 %
Jászfalu 26 0.94 %
Mánya 24 0.87 %
Komáromszemere 24 0.87 %
Dögös 22 0.80 %
Nyitramalomszeg 22 0.80 %
Csornok 21 0.76 %
Özdöge 16 0.58 %
Barsfüss 16 0.58 %
Szímő 15 0.54 %
Hull 15 0.54 %
Jattó 14 0.51 %
Szencse 13 0.47 %
Ohaj 12 0.43 %
Kamocsa 12 0.43 %
Zsitvabesenyő 12 0.43 %
Rendve 12 0.43 %
Gyarak 11 0.40 %
Szentmihályúr 11 0.40 %
Kolta 9 0.33 %
Kisbaromlak 8 0.29 %
Barsbaracska 7 0.25 %
Fajkürt 6 0.22 %
Valkház 6 0.22 %
Pozba 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.11 %
Érsekújvár 119 21.52 %
Udvard 24 4.34 %
Nagysurány 15 2.71 %
Tótmegyer 12 2.17 %
Bánkeszi 8 1.45 %
Újlót 7 1.27 %
Mánya 7 1.27 %
Kolta 6 1.08 %
Nyitranagykér 5 0.90 %
Komját 5 0.90 %
Zsitvafödémes 5 0.90 %
Tardoskedd 4 0.72 %
Nyitramalomszeg 3 0.54 %
Fajkürt 3 0.54 %
Özdöge 3 0.54 %
Barsbaracska 3 0.54 %
Szencse 3 0.54 %
Komáromszemere 3 0.54 %
Rendve 3 0.54 %
Dögös 3 0.54 %
Andód 2 0.36 %
Szentmihályúr 2 0.36 %
Jattó 2 0.36 %
Barsfüss 2 0.36 %
Zsitvabesenyő 2 0.36 %
Ohaj 2 0.36 %
Kamocsa 2 0.36 %
Komáromcsehi 2 0.36 %
Pozba 1 0.18 %
Gyarak 1 0.18 %
Jászfalu 1 0.18 %
Hull 1 0.18 %
Csornok 1 0.18 %
Valkház 1 0.18 %
Szímő 1 0.18 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1030 44.70%
VPN
653 28.34%
KSČ
229 9.94%
SPV
89 3.86%
KDH
85 3.69%
SNS
55 2.39%
SZ
54 2.34%
DS
40 1.74%
SSL
16 0.69%
HČSP
16 0.69%
SD
16 0.69%
Egyéb
21 0.91%
Érvényes szavazatok 2304
Együttélés-MKDM
1011 47.98%
Magyar Polgári Párt
297 14.10%
HZDS
178 8.45%
SDĽ
172 8.16%
SDSS
137 6.50%
ODÚ
65 3.08%
KSS
42 1.99%
SPI
31 1.47%
SZ
28 1.33%
SNS
27 1.28%
KDH
26 1.23%
SZS
19 0.90%
DS-ODS
19 0.90%
SKDH
14 0.66%
ZPR-RČS
10 0.47%
SSL-SNZ
9 0.43%
Egyéb
22 1.04%
Érvényes szavazatok 2107
MK
1281 64.34%
SP-VOĽBA
157 7.89%
HZDS-RSS
152 7.63%
ZRS
133 6.68%
KSS
68 3.42%
50 2.51%
HZPCS
43 2.16%
KDH
25 1.26%
SPK
24 1.21%
KSÚ
24 1.21%
DS
17 0.85%
Egyéb
17 0.85%
Érvényes szavazatok 1991
MKP
1331 58.79%
SDK
381 16.83%
SDĽ
162 7.16%
HZDS
124 5.48%
SOP
109 4.81%
KSS
49 2.16%
SNS
31 1.37%
MLHZP
31 1.37%
ZRS
21 0.93%
Egyéb
25 1.10%
Érvényes szavazatok 2264
MKP
1334 72.46%
SDKU
97 5.27%
SMER
94 5.11%
ANO
79 4.29%
HZDS
66 3.59%
KSS
35 1.90%
SNS
25 1.36%
SDĽ
22 1.20%
SZS
18 0.98%
KDH
15 0.81%
NOSNP
12 0.65%
HZD
11 0.60%
ZRS
9 0.49%
Egyéb
24 1.30%
Érvényes szavazatok 1841
MKP
1197 76.05%
SMER
150 9.53%
SDKU DS
74 4.70%
ĽS HZDS
31 1.97%
KDH
27 1.72%
SF
24 1.52%
KSS
23 1.46%
SNS
18 1.14%
ANO
8 0.51%
Egyéb
22 1.40%
Érvényes szavazatok 1574
Most-Híd
755 48.09%
MKP
321 20.45%
SMER
172 10.96%
SDKU DS
134 8.54%
SaS
105 6.69%
KDH
22 1.40%
SDĽ
18 1.15%
SNS
14 0.89%
EDS
9 0.57%
ĽS HZDS
8 0.51%
Egyéb
12 0.76%
Érvényes szavazatok 1570
Most-Híd
634 44.43%
MKP
319 22.35%
SMER SD
242 16.96%
OĽaNO
75 5.26%
SaS
39 2.73%
KDH
26 1.82%
SDKU DS
25 1.75%
99 Percent
14 0.98%
PaS
13 0.91%
SSS NM
8 0.56%
SNS
7 0.49%
Egyéb
25 1.75%
Érvényes szavazatok 1427
Most-Híd
518 33.72%
MKP
331 21.55%
SMER SD
179 11.65%
SME RODINA
121 7.88%
OĽANO-NOVA
120 7.81%
SaS
85 5.53%
LSNS
71 4.62%
#SIEŤ
40 2.60%
SNS
34 2.21%
KDH
10 0.65%
SZS
7 0.46%
TIP
7 0.46%
SKOK!
7 0.46%
Egyéb
6 0.39%
Érvényes szavazatok 1536
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések