SK
GA
.....

Tósnyárasd

Község

címer zászló
587 99% magyar 1910
342 43% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tósnyárasd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Topoľnica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Pallócpuszta
Koordináták:
48.17078018, 17.79572868
Terület:
10,47 km2
Rang:
község
Népesség:
815
Tszf. magasság:
116 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92592
Település kód:
504084
Szervezeti azonosító:
306231
Adóazonosító:
2021197266

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén (megállóhely) fekszik, Galántától 6,5 km-re keletre, Vágsellyétől 8 km-re nyugatra, Nemeskajal közvetlen déli szomszédságában (1,5 km). Mellékút köti össze Taksonyfalvával (6 km). Területét érinti a 75-ös főút Galánta és Vágsellye közti szakasza. Délnyugatról Taksonyfalva, nyugatról Galánta, északról Nemeskajal, keletről Vágkirályfa, délről pedig Deáki határolja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). 1957-ben hozzácsatolták a korábban Taksonyfalvához tartozó Pallócpusztát, ezzel területét 67 %-al (6,27 km²-ről 10,47 km²-re) megnövelték.

Népesség

A községnek 1910-ben 594, 1921-ben 629, 1939-ben pedig 672, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Egyike volt a lakosságcserével leginkább sújtott községeknek, a második világháború után lakosságának csaknem felét kitelepítették Magyarországra, helyükre magyarországi szlovákok érkeztek. 2011-ben a magyar nemzetiségűek már csak minimális többséget képviseltek, a szlovák nemzetiségűek aránya 2001-2011 között 37,8 %-ról 48,6 %-ra nőtt. A lakosság többsége (60,7 %) római katolikus vallású. 2011-ben lakosság 77,2%-a élt Tósnyárasdon (623 fő), 22,8 %-a pedig Pallócpusztán (184 fő).

Történelem

A 12. században találkozni először írásban a falu nevével, plébániája 1307-ben már biztosan megvolt. A középkorban még létezett a községtől nyugatra egy Szelce nevű falu. A kora újkorban a Mérey, Balássy és Baranyay családok birtokolták, ám 1672-ben elpusztították a törökök, és évtizedekig lakatlan volt. Újranépesítése után a Batthyányiak és az Esterházyak voltak a legfőbb urai. Első iskoláját 1780-ban hozták létre. A 19. század elején (1813) és végén is (1894) nagy károkat okozott az árvíz. Pallóc 1957 óta tartozik hozzá, itt a 19. század közepétől 1948-ig szeszfőzde működött. A 18. században még szlovák településként szerepel, a 19. század végére magyarrá vált. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, ezután rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. 1938. november 2-án a bécsi döntés révén visszakerült Magyarországhoz, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. 1947-ben a lakosság jelentős részét Magyarországra telepítették ki a lakosságcserével. Magyar alapiskoláját 1974-ben szüntették meg, azóta csak szlovák alapiskolája van.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma a 18. század második felében épült barokk stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Tót Nyárosd. Magyar falu Posony Várm. földes Ura G. Batthyányi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Taksonyhoz 3/4 órányira, Kajalnak szomszédságában, és annak filiája, határja két vetőre van osztva, ’s közép termékenységű, réttye, és erdeje van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nyárasd (Tós), tót magyar falu, Poson vmegyében, Galanthától 1 órányira. Táplál 367 kath. lakosokat. F. u. többen. Ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tósnyárasd, a budapest–bécsi vasútvonal mentén fekszik. Magyar kisközség, 87 házzal és 667, róm. kath. vallású lakossal. A község postája Kajal, távírója és vasúti állomása pedig Galánta. Nyárasd neve már egy 1193-iki okiratban előfordul; de nem biztos, hogy ezt a Nyárasdot kell-e értenünk. Hogy ősrégi község, azt az a körülmény bizonyítja, hogy plébániája már 1307-ben megvolt. Ma fennálló kath. templomát állítólag a XVI. században építették. Az 1553-iki összeírásban Mérey Mihálynak itt 6 portája adózik és ekkor Tót-Nyárasd néven szerepelt. 1647-ben Balássy Zsuzsanna és Baranyay Tamás bírják. 1672-ben a törökök elpusztítják és 1690-ben is lakatlan praedium. Később Éberhard tartozékaként ugyancsak e néven van említve. Idővel a Batthyányak lettek az urai és azután az Esterházyak. 1813-ban és 1894-ben a Vág áradásai okoztak nagy kárt a községben.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tósnyárasd. Egyházi feljegyzések tanúsítják, hogy plébániája 1307-ben már fennállott. így kétségtelen, hogy ősi település s talán azonos azzal a Narasd nevű helységgel, mely egy királyi okiratban 1193-ból felmerül. Az 1553. évi portális összeíráskor TótNyárasd alakban jegyezték fel, a Mérey-család birtokában. Egy század múltán a Balassyak és Baranyayak a földesurak. A török alatt megsemmisült s csak félévszázad múltán települt ismét, akkori földesura, a Batthyány grófok alatt. Később az Esterházy grófoknak volt itt nagyobb birtoka. A község területe 1088 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 672.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Tósnyárasd kk. galántai járás. A községet legutóbb 1894-ben a Vág öntötte el, amikor a község házainak harmadrésze elpusztult. Területe: 1.088 k. h. Lakosság: 672. Ebből magy.: 663, szlovák: 9. Magy. beszél: 668. Vallás szerint: r. k. 661, ref. 6, izr. 5. Fb. I. 0, II. 5, III. 73. Népsűrűség: 107.3, lakóház: 125. Községi bíró: Varga Dániel. R. k. népiskola két tanerővel. Önk. Tűzoltó Egyesület. Hitel és Fogyasztási Szövetkezet. A község felszabadult 1938. nov. 10-én. Püig. tsz. Érsekújvár, jb. közj. csö. Galánta. Vá. megálló. U. p., u. t. Nemeskajal.

Varga László

1948. 6. 12.
Tósnyárasd - megszületett
Nagymegyer - kutatott
Névelőfordulások
1307
Narosi
1553
Tót-Nyárasd
1773
Toos-Nyarosd,
1786
Nyárad, Tóth-Nyárad,
1808
Tósnyárasd,
1863
Tósnyárasd,
1927
Jazerný Ňáražd, Tós-Nyárasd,
1938
Tósnyárasd,
1945
Jazerný Ňáražd, Tós-Nyárasd,
1948
Topoľnica
1994
Tósnyárasd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Tósnyárasd (Topoľnica) 13
Telefon: 0317811258
Fax: 0317811258

Honlap: topolnica.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Szilvási Zoltán (Független)

Képviselő-testület:
Szabó Miroslav (Független)
Mészáros Andrej (Független)
Varga Richard (SMK-MKP)
Forrová Katarína (SMK-MKP)
Kollár Imrich (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 2

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 8

Tósnyárasdi Anyakönyvi Hivatal

Tósnyárasd 13

Tósnyárasdi Községi Hivatal

Tósnyárasd 13

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 540 97%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 557
magyarok 587 99%
szlovákok 5 1%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 594
magyarok 611 97%
szlovákok 17 3%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 629
magyarok 469 61%
szlovákok 291 38%
csehek 6 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 769
magyarok 446 53%
szlovákok 369 44%
csehek 5 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 836
magyarok 405 50%
szlovákok 392 49%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 807
magyarok 342 43%
szlovákok 439 55%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 799
összlétszám 629
magyarok 611 97%
szlovákok 17 3%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 702
Választási részvétel: 57.69 %
Kiadott boríték: 405
Bedobott boríték: 405

Polgármester

Érvényes szavazólap: 395
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szilvási Zoltán 195 49.37 % Független
Szilvási Zoltán 120 30.38 % Független
Kollár Róbert 80 20.25 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Miroslav 259 Független
Mészáros Andrej 210 Független
Varga Richard 201 SMK-MKP
Forrová Katarína 199 SMK-MKP
Kollár Imrich 193 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 705
Választási részvétel: 16.31 %
Kiadott boríték: 115
Bedobott boríték: 115
Választásra jogosult: 704
Választási részvétel: 19.03 %
Kiadott boríték: 134
Bedobott boríték: 134
Választásra jogosult: 707
Választási részvétel: 24,46 %
Kiadott boríték: 173
Bedobott boríték: 173

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 113
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 162
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 35 30.97 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 32 28.32 % Független
József Nagy 32 28.32 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 7 6.19 % NP
Ivan Uhliarik 7 6.19 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 38 28.36% Független
József Berényi 69 42.59 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 55 33.95 % Független
Jozef Viskupič 23 14.20 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 9 5.56 % MOST - HÍD
Jaroslav Cehlárik 6 3.70 % Független
Márius Novák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 169
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Krisztián Forró 54 47.79% SMK-MKP
Gábor Gál 44 38.94% MOST - HÍD
József Berényi 42 37.17% SMK-MKP
László Biró 41 36.28% SMK-MKP
František Juhos 39 34.51% MOST - HÍD
Ervin Chomča 37 32.74% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 28 24.78% MOST - HÍD
László Pék 28 24.78% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 26 23.01% SMK-MKP
Gergely Agócs 26 23.01% SMK-MKP
Zoltán Forró 23 20.35% MOST - HÍD
Boris Brunner 20 17.70% MOST - HÍD
Jozef Nagy 20 17.70% Független
Pavol Doval 19 16.81% SMER - SD
Vladimír Vranovič 14 12.39% SMER - SD
Júlia Gálová 12 10.62% SMER - SD
Roman Súkeník 10 8.85% SMER - SD
Zsolt Oros 10 8.85% MOST - HÍD
František Gőgh 10 8.85% ND
Miloš Majko 10 8.85% DÚ, Zmena zdola
Ľuboš Šúry 9 7.96% SMER - SD
Slávka Kramárová 8 7.08% SNS
Milan Vlček 6 5.31% ĽS-HZDS
Gábor Pallya 6 5.31% ND
Ladislav Klempa 6 5.31% KSS
Ružena Vongrejová 6 5.31% NOVA
Adrián Macho 6 5.31% SaS, OKS
Michal Nagy 5 4.42% SMS
Peter Kolek 5 4.42% KSS
Stanislava Režnáková 5 4.42% SNS
Roland Szekera 4 3.54% NOVA
Róbert Korec 4 3.54% KDH, SDKÚ - DS
Bystrík Horváth 4 3.54% SNS
Krisztián Forró 93 55.03% SMK-MKP
József Berényi 74 43.79% SMK-MKP
László Biró 48 28.40% SMK-MKP
László Pék 48 28.40% SMK-MKP
Peter Szabó 40 23.67% MOST - HÍD
Gábor Gál 39 23.08% MOST - HÍD
Peter Paška 37 21.89% Független
František Juhos 36 21.30% MOST - HÍD
Ervin Chomča 36 21.30% MOST - HÍD
Gergely Agócs 35 20.71% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 28 16.57% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 24 14.20% MOST - HÍD
Jozef Boledovič 22 13.02% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Zoltán Forró 21 12.43% MOST - HÍD
Martin Práznovský 21 12.43% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Majko 19 11.24% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Jana Hanuliaková 16 9.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Marta Vajdová 16 9.47% Független
Marek Tóth 15 8.88% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Róbert Korec 15 8.88% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Andrej Tábori 15 8.88% Független
Tamás Zupko 13 7.69% SMK-MKP
Júlia Gálová 13 7.69% SMER-SD
Martin Drobný 13 7.69% SNS
Roman Sukeník 12 7.10% SMER-SD
Adrián Macho 11 6.51% Független
Ľuboš Šúry 11 6.51% SMER-SD
Adrián Kubica 11 6.51% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 11 6.51% SNS
Roman Vančo 9 5.33% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 9 5.33% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Tvrdík 7 4.14% ĽS Naše Slovensko
Marta Némethová 6 3.55% SMER-SD
Ľubomír Noga 5 2.96% ĽS Naše Slovensko
Igor Németh 5 2.96% SMER-SD
Janka Repčoková 5 2.96% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 4 2.37% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 4 2.37% NP
Stanislav Lipovský 3 1.78% DOMA DOBRE
David Slíž 2 1.18% ĽS Naše Slovensko
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 10.58 %
Galánta 214 10.43 %
Szered 92 4.48 %
Nagymácséd 70 3.41 %
Feketenyék 52 2.53 %
Nagyfödémes 42 2.05 %
Felsőszeli 40 1.95 %
Nádszeg 39 1.90 %
Jóka 38 1.85 %
Taksonyfalva 38 1.85 %
Diószeg 35 1.71 %
Nemeskajal 34 1.66 %
Alsószerdahely 28 1.36 %
Tallós 27 1.32 %
Vízkelet 26 1.27 %
Alsószeli 26 1.27 %
Sopornya 19 0.93 %
Nemeskosút 17 0.83 %
Hidaskürt 16 0.78 %
Tósnyárasd 11 0.54 %
Pozsonyvezekény 11 0.54 %
Kismácséd 10 0.49 %
Királyrév 8 0.39 %
Vágpatta 7 0.34 %
Magyargurab 7 0.34 %
Sempte 6 0.29 %
Ábrahám 4 0.19 %
Gány 4 0.19 %
Pusztakürt 4 0.19 %
Nemeskürt 3 0.15 %
Pusztafödémes 3 0.15 %
Szentharaszt 3 0.15 %
Dunajánosháza 3 0.15 %
Salgócska 2 0.10 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 30.78 %
Szered 494 18.93 %
Galánta 251 9.62 %
Alsószerdahely 241 9.24 %
Vágpatta 159 6.09 %
Sempte 133 5.10 %
Nemeskürt 72 2.76 %
Diószeg 64 2.45 %
Pusztakürt 55 2.11 %
Pusztafödémes 46 1.76 %
Szentharaszt 40 1.53 %
Ábrahám 37 1.42 %
Magyargurab 31 1.19 %
Nagyfödémes 29 1.11 %
Felsőszeli 28 1.07 %
Salgócska 23 0.88 %
Nemeskosút 22 0.84 %
Kisgeszt 20 0.77 %
Gány 17 0.65 %
Vága 17 0.65 %
Taksonyfalva 16 0.61 %
Nagymácséd 13 0.50 %
Tósnyárasd 11 0.42 %
Alsószeli 10 0.38 %
Nemeskajal 10 0.38 %
Dunajánosháza 8 0.31 %
Tallós 7 0.27 %
Jóka 7 0.27 %
Kismácséd 6 0.23 %
Hidaskürt 6 0.23 %
Királyrév 4 0.15 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 14.70 %
Galánta 368 14.35 %
Alsószeli 270 10.53 %
Nádszeg 238 9.28 %
Felsőszeli 216 8.42 %
Nagyfödémes 192 7.49 %
Taksonyfalva 184 7.17 %
Feketenyék 170 6.63 %
Jóka 166 6.47 %
Pozsonyvezekény 139 5.42 %
Nagymácséd 137 5.34 %
Diószeg 126 4.91 %
Vága 123 4.80 %
Tallós 99 3.86 %
Nemeskosút 81 3.16 %
Vízkelet 69 2.69 %
Királyrév 53 2.07 %
Kismácséd 49 1.91 %
Nemeskajal 45 1.75 %
Tósnyárasd 28 1.09 %
Szered 11 0.43 %
Sopornya 6 0.23 %
Alsószerdahely 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Gány 2 0.08 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Magyargurab 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 38.90 %
Szered 98 4.93 %
Diószeg 95 4.78 %
Taksonyfalva 62 3.12 %
Gány 49 2.47 %
Nagyfödémes 41 2.06 %
Felsőszeli 37 1.86 %
Sopornya 37 1.86 %
Nemeskosút 20 1.01 %
Jóka 18 0.91 %
Alsószerdahely 18 0.91 %
Alsószeli 16 0.81 %
Nemeskajal 16 0.81 %
Magyargurab 16 0.81 %
Pusztafödémes 16 0.81 %
Tósnyárasd 15 0.75 %
Dunajánosháza 14 0.70 %
Kisgeszt 12 0.60 %
Nádszeg 10 0.50 %
Királyrév 9 0.45 %
Ábrahám 9 0.45 %
Vízkelet 9 0.45 %
Nemeskürt 9 0.45 %
Pozsonyvezekény 9 0.45 %
Vága 9 0.45 %
Nagymácséd 8 0.40 %
Sempte 8 0.40 %
Vágpatta 7 0.35 %
Hidaskürt 7 0.35 %
Kismácséd 7 0.35 %
Tallós 6 0.30 %
Feketenyék 5 0.25 %
Pusztakürt 4 0.20 %
Szentharaszt 4 0.20 %
Salgócska 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Szered 253 18.85 %
Galánta 126 9.39 %
Sopornya 71 5.29 %
Alsószerdahely 56 4.17 %
Szentharaszt 47 3.50 %
Sempte 36 2.68 %
Vágpatta 30 2.24 %
Pusztafödémes 27 2.01 %
Ábrahám 26 1.94 %
Diószeg 24 1.79 %
Nagyfödémes 17 1.27 %
Vága 15 1.12 %
Magyargurab 14 1.04 %
Gány 13 0.97 %
Taksonyfalva 13 0.97 %
Kisgeszt 12 0.89 %
Jóka 12 0.89 %
Felsőszeli 9 0.67 %
Salgócska 9 0.67 %
Pusztakürt 9 0.67 %
Nemeskürt 7 0.52 %
Tallós 7 0.52 %
Nemeskosút 6 0.45 %
Kismácséd 6 0.45 %
Alsószeli 5 0.37 %
Nádszeg 4 0.30 %
Királyrév 3 0.22 %
Hidaskürt 3 0.22 %
Nagymácséd 3 0.22 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Tósnyárasd 2 0.15 %
Vízkelet 2 0.15 %
Feketenyék 1 0.07 %
Pozsonyvezekény 1 0.07 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 29.06 %
Szered 254 8.02 %
Nádszeg 246 7.77 %
Diószeg 178 5.62 %
Nagyfödémes 150 4.74 %
Felsőszeli 140 4.42 %
Taksonyfalva 134 4.23 %
Feketenyék 127 4.01 %
Jóka 107 3.38 %
Nagymácséd 107 3.38 %
Alsószeli 99 3.13 %
Királyrév 90 2.84 %
Hidaskürt 80 2.53 %
Sopornya 77 2.43 %
Nemeskajal 73 2.31 %
Tallós 70 2.21 %
Vága 68 2.15 %
Nemeskosút 60 1.90 %
Vízkelet 58 1.83 %
Pozsonyvezekény 43 1.36 %
Gány 42 1.33 %
Ábrahám 39 1.23 %
Magyargurab 37 1.17 %
Sempte 36 1.14 %
Tósnyárasd 36 1.14 %
Pusztafödémes 32 1.01 %
Vágpatta 31 0.98 %
Kismácséd 26 0.82 %
Alsószerdahely 25 0.79 %
Alsóhatár 24 0.76 %
Szentharaszt 22 0.69 %
Dunajánosháza 11 0.35 %
Nemeskürt 10 0.32 %
Kisgeszt 10 0.32 %
Salgócska 7 0.22 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Nádszeg 583 27.70 %
Galánta 477 22.66 %
Feketenyék 152 7.22 %
Felsőszeli 126 5.99 %
Alsószeli 119 5.65 %
Nagyfödémes 110 5.23 %
Taksonyfalva 104 4.94 %
Királyrév 104 4.94 %
Tallós 95 4.51 %
Jóka 94 4.47 %
Nagymácséd 89 4.23 %
Diószeg 78 3.71 %
Hidaskürt 75 3.56 %
Pozsonyvezekény 60 2.85 %
Vízkelet 57 2.71 %
Nemeskajal 55 2.61 %
Vága 49 2.33 %
Szered 37 1.76 %
Tósnyárasd 36 1.71 %
Nemeskosút 34 1.62 %
Alsóhatár 29 1.38 %
Kismácséd 18 0.86 %
Ábrahám 10 0.48 %
Magyargurab 6 0.29 %
Gány 5 0.24 %
Sopornya 5 0.24 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Alsószerdahely 4 0.19 %
Vágpatta 3 0.14 %
Pusztafödémes 3 0.14 %
Kisgeszt 2 0.10 %
Nemeskürt 2 0.10 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 18.42 %
Galánta 481 14.60 %
Alsószeli 379 11.50 %
Felsőszeli 336 10.20 %
Nagyfödémes 276 8.38 %
Jóka 255 7.74 %
Taksonyfalva 240 7.28 %
Királyrév 215 6.53 %
Nagymácséd 205 6.22 %
Hidaskürt 200 6.07 %
Pozsonyvezekény 161 4.89 %
Vága 154 4.67 %
Feketenyék 146 4.43 %
Tallós 144 4.37 %
Diószeg 123 3.73 %
Nemeskosút 106 3.22 %
Vízkelet 80 2.43 %
Nemeskajal 73 2.22 %
Kismácséd 49 1.49 %
Tósnyárasd 35 1.06 %
Alsóhatár 27 0.82 %
Szered 18 0.55 %
Pusztafödémes 10 0.30 %
Dunajánosháza 7 0.21 %
Ábrahám 4 0.12 %
Magyargurab 3 0.09 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Sopornya 2 0.06 %
Gány 2 0.06 %
Vágpatta 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 20.28 %
Nádszeg 297 10.97 %
Nagymácséd 225 8.31 %
Nagyfödémes 195 7.20 %
Feketenyék 176 6.50 %
Taksonyfalva 171 6.32 %
Diószeg 158 5.84 %
Jóka 158 5.84 %
Felsőszeli 154 5.69 %
Alsószeli 129 4.77 %
Vága 116 4.29 %
Hidaskürt 114 4.21 %
Szered 102 3.77 %
Tallós 95 3.51 %
Pozsonyvezekény 74 2.73 %
Vízkelet 71 2.62 %
Nemeskajal 64 2.36 %
Nemeskosút 60 2.22 %
Királyrév 47 1.74 %
Kismácséd 46 1.70 %
Tósnyárasd 39 1.44 %
Magyargurab 20 0.74 %
Alsószerdahely 20 0.74 %
Alsóhatár 17 0.63 %
Pusztafödémes 15 0.55 %
Ábrahám 14 0.52 %
Gány 13 0.48 %
Dunajánosháza 12 0.44 %
Sopornya 10 0.37 %
Szentharaszt 10 0.37 %
Vágpatta 9 0.33 %
Nemeskürt 7 0.26 %
Sempte 6 0.22 %
Kisgeszt 5 0.18 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 19.18 %
Galánta 255 12.51 %
Sopornya 244 11.97 %
Alsószerdahely 196 9.61 %
Ábrahám 181 8.88 %
Pusztafödémes 103 5.05 %
Diószeg 98 4.81 %
Sempte 60 2.94 %
Nemeskürt 58 2.84 %
Kisgeszt 51 2.50 %
Vágpatta 44 2.16 %
Nagyfödémes 43 2.11 %
Felsőszeli 43 2.11 %
Magyargurab 33 1.62 %
Szentharaszt 30 1.47 %
Nemeskosút 29 1.42 %
Gány 22 1.08 %
Pusztakürt 22 1.08 %
Taksonyfalva 21 1.03 %
Jóka 17 0.83 %
Kismácséd 13 0.64 %
Nádszeg 13 0.64 %
Alsószeli 10 0.49 %
Pozsonyvezekény 9 0.44 %
Vága 9 0.44 %
Nemeskajal 8 0.39 %
Nagymácséd 8 0.39 %
Tallós 7 0.34 %
Salgócska 6 0.29 %
Tósnyárasd 5 0.25 %
Dunajánosháza 4 0.20 %
Feketenyék 3 0.15 %
Vízkelet 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 26.79 %
Galánta 455 20.87 %
Ábrahám 198 9.08 %
Diószeg 166 7.61 %
Sopornya 115 5.28 %
Pusztafödémes 100 4.59 %
Sempte 88 4.04 %
Vágpatta 81 3.72 %
Nagyfödémes 74 3.39 %
Alsószerdahely 68 3.12 %
Felsőszeli 67 3.07 %
Szentharaszt 61 2.80 %
Magyargurab 54 2.48 %
Kisgeszt 48 2.20 %
Taksonyfalva 38 1.74 %
Jóka 36 1.65 %
Nemeskosút 35 1.61 %
Nemeskürt 28 1.28 %
Gány 27 1.24 %
Dunajánosháza 25 1.15 %
Kismácséd 19 0.87 %
Pusztakürt 18 0.83 %
Alsószeli 18 0.83 %
Vága 18 0.83 %
Nagymácséd 18 0.83 %
Tósnyárasd 16 0.73 %
Salgócska 16 0.73 %
Hidaskürt 11 0.50 %
Nádszeg 11 0.50 %
Feketenyék 11 0.50 %
Nemeskajal 11 0.50 %
Vízkelet 7 0.32 %
Tallós 6 0.28 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 19.96 %
Galánta 168 18.63 %
Sopornya 77 8.54 %
Szentharaszt 45 4.99 %
Vágpatta 35 3.88 %
Ábrahám 32 3.55 %
Felsőszeli 31 3.44 %
Diószeg 29 3.22 %
Sempte 29 3.22 %
Pusztafödémes 28 3.10 %
Magyargurab 22 2.44 %
Nagyfödémes 19 2.11 %
Alsószerdahely 19 2.11 %
Pusztakürt 18 2.00 %
Taksonyfalva 17 1.88 %
Vága 14 1.55 %
Jóka 14 1.55 %
Salgócska 13 1.44 %
Kisgeszt 11 1.22 %
Gány 10 1.11 %
Kismácséd 10 1.11 %
Nagymácséd 8 0.89 %
Nemeskürt 8 0.89 %
Nádszeg 7 0.78 %
Hidaskürt 6 0.67 %
Alsószeli 6 0.67 %
Tallós 5 0.55 %
Tósnyárasd 5 0.55 %
Nemeskosút 5 0.55 %
Királyrév 4 0.44 %
Vízkelet 3 0.33 %
Alsóhatár 3 0.33 %
Feketenyék 2 0.22 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 27.09 %
Szered 563 25.34 %
Diószeg 140 6.30 %
Sopornya 96 4.32 %
Sempte 89 4.01 %
Vágpatta 78 3.51 %
Nagyfödémes 71 3.20 %
Alsószerdahely 69 3.11 %
Pusztafödémes 69 3.11 %
Gány 66 2.97 %
Ábrahám 66 2.97 %
Felsőszeli 61 2.75 %
Szentharaszt 60 2.70 %
Taksonyfalva 53 2.39 %
Magyargurab 51 2.30 %
Hidaskürt 43 1.94 %
Nemeskosút 38 1.71 %
Jóka 35 1.58 %
Kisgeszt 32 1.44 %
Nemeskürt 30 1.35 %
Nagymácséd 26 1.17 %
Dunajánosháza 24 1.08 %
Tósnyárasd 22 0.99 %
Salgócska 21 0.95 %
Alsószeli 19 0.86 %
Vága 18 0.81 %
Pusztakürt 17 0.77 %
Nemeskajal 15 0.68 %
Nádszeg 13 0.59 %
Vízkelet 12 0.54 %
Feketenyék 8 0.36 %
Kismácséd 8 0.36 %
Királyrév 6 0.27 %
Tallós 5 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.14 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Szered 30 5.63 %
Galánta 27 5.07 %
Diószeg 19 3.56 %
Kismácséd 17 3.19 %
Ábrahám 14 2.63 %
Nagyfödémes 7 1.31 %
Magyargurab 6 1.13 %
Taksonyfalva 5 0.94 %
Sopornya 5 0.94 %
Kisgeszt 5 0.94 %
Felsőszeli 4 0.75 %
Vága 4 0.75 %
Tósnyárasd 4 0.75 %
Jóka 3 0.56 %
Pozsonyvezekény 3 0.56 %
Nemeskosút 2 0.38 %
Dunajánosháza 2 0.38 %
Alsóhatár 2 0.38 %
Nagymácséd 2 0.38 %
Nemeskürt 2 0.38 %
Nemeskajal 2 0.38 %
Alsószerdahely 2 0.38 %
Sempte 2 0.38 %
Hidaskürt 1 0.19 %
Salgócska 1 0.19 %
Pusztakürt 1 0.19 %
Tallós 1 0.19 %
Vágpatta 1 0.19 %
Nádszeg 1 0.19 %
Pusztafödémes 1 0.19 %
Királyrév 1 0.19 %
Szentharaszt 1 0.19 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 15.73 %
Nádszeg 591 11.38 %
Alsószeli 525 10.11 %
Felsőszeli 418 8.05 %
Nagyfödémes 379 7.30 %
Taksonyfalva 352 6.78 %
Nagymácséd 328 6.31 %
Jóka 310 5.97 %
Hidaskürt 298 5.74 %
Feketenyék 255 4.91 %
Vága 252 4.85 %
Pozsonyvezekény 233 4.49 %
Diószeg 202 3.89 %
Királyrév 170 3.27 %
Tallós 158 3.04 %
Nemeskosút 131 2.52 %
Vízkelet 126 2.43 %
Nemeskajal 98 1.89 %
Kismácséd 80 1.54 %
Tósnyárasd 74 1.42 %
Szered 53 1.02 %
Ábrahám 18 0.35 %
Gány 15 0.29 %
Dunajánosháza 15 0.29 %
Pusztafödémes 13 0.25 %
Alsóhatár 13 0.25 %
Magyargurab 12 0.23 %
Alsószerdahely 10 0.19 %
Sopornya 9 0.17 %
Vágpatta 8 0.15 %
Salgócska 7 0.13 %
Sempte 6 0.12 %
Szentharaszt 5 0.10 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 21.24 %
Szered 357 14.67 %
Sopornya 253 10.39 %
Alsószerdahely 227 9.33 %
Diószeg 97 3.99 %
Sempte 89 3.66 %
Nemeskürt 67 2.75 %
Vágpatta 58 2.38 %
Nagyfödémes 42 1.73 %
Pusztafödémes 42 1.73 %
Ábrahám 40 1.64 %
Felsőszeli 39 1.60 %
Nagymácséd 34 1.40 %
Pusztakürt 33 1.36 %
Taksonyfalva 31 1.27 %
Szentharaszt 28 1.15 %
Nemeskosút 25 1.03 %
Gány 24 0.99 %
Nádszeg 24 0.99 %
Jóka 24 0.99 %
Magyargurab 22 0.90 %
Salgócska 21 0.86 %
Vága 20 0.82 %
Alsószeli 19 0.78 %
Feketenyék 13 0.53 %
Tósnyárasd 13 0.53 %
Nemeskajal 13 0.53 %
Kisgeszt 11 0.45 %
Pozsonyvezekény 11 0.45 %
Hidaskürt 10 0.41 %
Kismácséd 9 0.37 %
Királyrév 8 0.33 %
Tallós 8 0.33 %
Dunajánosháza 7 0.29 %
Vízkelet 5 0.21 %
Alsóhatár 4 0.16 %
Galánta 591 12.29 %
Nádszeg 469 9.75 %
Alsószeli 392 8.15 %
Nagymácséd 391 8.13 %
Felsőszeli 344 7.15 %
Nagyfödémes 334 6.95 %
Taksonyfalva 322 6.70 %
Jóka 269 5.59 %
Hidaskürt 260 5.41 %
Vága 233 4.85 %
Feketenyék 211 4.39 %
Pozsonyvezekény 174 3.62 %
Diószeg 142 2.95 %
Tallós 135 2.81 %
Királyrév 112 2.33 %
Nemeskosút 107 2.23 %
Vízkelet 95 1.98 %
Tósnyárasd 93 1.93 %
Nemeskajal 88 1.83 %
Kismácséd 75 1.56 %
Szered 23 0.48 %
Alsóhatár 15 0.31 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 25.15 %
Nádszeg 385 11.46 %
Alsószeli 314 9.35 %
Felsőszeli 304 9.05 %
Taksonyfalva 291 8.66 %
Nagyfödémes 260 7.74 %
Jóka 240 7.14 %
Nagymácséd 215 6.40 %
Hidaskürt 194 5.77 %
Diószeg 159 4.73 %
Vága 158 4.70 %
Feketenyék 147 4.38 %
Pozsonyvezekény 128 3.81 %
Nemeskosút 118 3.51 %
Tallós 113 3.36 %
Királyrév 102 3.04 %
Vízkelet 80 2.38 %
Nemeskajal 79 2.35 %
Kismácséd 57 1.70 %
Tósnyárasd 48 1.43 %
Szered 26 0.77 %
Alsóhatár 12 0.36 %
Dunajánosháza 11 0.33 %
Gány 7 0.21 %
Magyargurab 5 0.15 %
Pusztafödémes 5 0.15 %
Sopornya 5 0.15 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Ábrahám 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 18.78 %
Nádszeg 398 11.83 %
Taksonyfalva 357 10.61 %
Alsószeli 313 9.30 %
Felsőszeli 311 9.24 %
Nagyfödémes 247 7.34 %
Jóka 228 6.78 %
Hidaskürt 217 6.45 %
Nagymácséd 217 6.45 %
Feketenyék 170 5.05 %
Pozsonyvezekény 160 4.75 %
Vága 144 4.28 %
Tallós 128 3.80 %
Diószeg 122 3.63 %
Nemeskosút 99 2.94 %
Királyrév 94 2.79 %
Vízkelet 76 2.26 %
Nemeskajal 67 1.99 %
Kismácséd 51 1.52 %
Tósnyárasd 48 1.43 %
Alsóhatár 12 0.36 %
Szered 11 0.33 %
Sopornya 3 0.09 %
Alsószerdahely 2 0.06 %
Dunajánosháza 2 0.06 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 43.15 %
Galánta 361 15.65 %
Diószeg 130 5.64 %
Vágpatta 129 5.59 %
Sopornya 123 5.33 %
Sempte 106 4.60 %
Alsószerdahely 94 4.08 %
Ábrahám 75 3.25 %
Nagyfödémes 71 3.08 %
Szentharaszt 69 2.99 %
Pusztafödémes 61 2.65 %
Magyargurab 43 1.86 %
Felsőszeli 40 1.73 %
Nemeskürt 37 1.60 %
Pusztakürt 36 1.56 %
Jóka 33 1.43 %
Taksonyfalva 29 1.26 %
Kisgeszt 24 1.04 %
Gány 24 1.04 %
Nemeskosút 23 1.00 %
Nagymácséd 20 0.87 %
Dunajánosháza 20 0.87 %
Salgócska 20 0.87 %
Vága 17 0.74 %
Nemeskajal 16 0.69 %
Tósnyárasd 15 0.65 %
Nádszeg 14 0.61 %
Alsószeli 12 0.52 %
Hidaskürt 11 0.48 %
Tallós 9 0.39 %
Kismácséd 8 0.35 %
Feketenyék 7 0.30 %
Pozsonyvezekény 7 0.30 %
Vízkelet 6 0.26 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Szered 1 128 39.54 %
Sopornya 299 10.48 %
Alsószerdahely 236 8.27 %
Galánta 115 4.03 %
Vágpatta 98 3.43 %
Sempte 84 2.94 %
Szentharaszt 58 2.03 %
Nemeskürt 58 2.03 %
Diószeg 47 1.65 %
Ábrahám 46 1.61 %
Pusztafödémes 41 1.44 %
Pusztakürt 28 0.98 %
Nagyfödémes 27 0.95 %
Felsőszeli 24 0.84 %
Vága 21 0.74 %
Magyargurab 19 0.67 %
Nagymácséd 18 0.63 %
Taksonyfalva 18 0.63 %
Alsószeli 18 0.63 %
Gány 16 0.56 %
Jóka 15 0.53 %
Salgócska 14 0.49 %
Nemeskosút 14 0.49 %
Kisgeszt 13 0.46 %
Feketenyék 7 0.25 %
Nádszeg 7 0.25 %
Tósnyárasd 6 0.21 %
Vízkelet 6 0.21 %
Kismácséd 5 0.18 %
Tallós 5 0.18 %
Dunajánosháza 5 0.18 %
Nemeskajal 4 0.14 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 40.50 %
Szered 121 5.72 %
Nagyfödémes 72 3.40 %
Diószeg 71 3.36 %
Taksonyfalva 49 2.32 %
Jóka 38 1.80 %
Sopornya 35 1.65 %
Felsőszeli 34 1.61 %
Gány 32 1.51 %
Pusztafödémes 30 1.42 %
Hidaskürt 26 1.23 %
Alsószeli 24 1.13 %
Feketenyék 21 0.99 %
Vágpatta 20 0.95 %
Nemeskajal 19 0.90 %
Szentharaszt 16 0.76 %
Nemeskosút 16 0.76 %
Pozsonyvezekény 16 0.76 %
Tósnyárasd 16 0.76 %
Vága 15 0.71 %
Magyargurab 15 0.71 %
Alsószerdahely 14 0.66 %
Sempte 12 0.57 %
Kisgeszt 11 0.52 %
Kismácséd 11 0.52 %
Dunajánosháza 9 0.43 %
Ábrahám 9 0.43 %
Salgócska 8 0.38 %
Vízkelet 8 0.38 %
Nemeskürt 8 0.38 %
Nádszeg 6 0.28 %
Nagymácséd 6 0.28 %
Tallós 5 0.24 %
Pusztakürt 5 0.24 %
Királyrév 2 0.09 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 40.94 %
Galánta 283 9.75 %
Sopornya 188 6.47 %
Sempte 112 3.86 %
Szentharaszt 107 3.68 %
Vágpatta 94 3.24 %
Alsószerdahely 88 3.03 %
Diószeg 86 2.96 %
Pusztafödémes 64 2.20 %
Felsőszeli 54 1.86 %
Ábrahám 47 1.62 %
Nagyfödémes 36 1.24 %
Taksonyfalva 36 1.24 %
Pusztakürt 33 1.14 %
Nemeskürt 31 1.07 %
Nemeskosút 29 1.00 %
Magyargurab 29 1.00 %
Jóka 23 0.79 %
Gány 22 0.76 %
Kisgeszt 18 0.62 %
Tósnyárasd 13 0.45 %
Kismácséd 12 0.41 %
Nemeskajal 12 0.41 %
Vága 12 0.41 %
Nagymácséd 11 0.38 %
Alsószeli 9 0.31 %
Salgócska 9 0.31 %
Vízkelet 6 0.21 %
Hidaskürt 5 0.17 %
Feketenyék 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.10 %
Dunajánosháza 3 0.10 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 27.45 %
Galánta 369 15.14 %
Vágpatta 301 12.35 %
Sopornya 216 8.86 %
Diószeg 119 4.88 %
Sempte 113 4.64 %
Alsószerdahely 85 3.49 %
Szentharaszt 83 3.41 %
Nemeskürt 65 2.67 %
Pusztafödémes 63 2.59 %
Ábrahám 62 2.54 %
Nagyfödémes 60 2.46 %
Felsőszeli 52 2.13 %
Magyargurab 46 1.89 %
Pusztakürt 45 1.85 %
Jóka 31 1.27 %
Taksonyfalva 30 1.23 %
Kisgeszt 29 1.19 %
Nemeskosút 26 1.07 %
Salgócska 24 0.98 %
Gány 22 0.90 %
Tósnyárasd 21 0.86 %
Nagymácséd 16 0.66 %
Dunajánosháza 16 0.66 %
Vága 14 0.57 %
Alsószeli 13 0.53 %
Nemeskajal 11 0.45 %
Hidaskürt 9 0.37 %
Vízkelet 9 0.37 %
Kismácséd 7 0.29 %
Nádszeg 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 41.67 %
Galánta 74 6.42 %
Sopornya 32 2.78 %
Felsőszeli 30 2.60 %
Alsószerdahely 28 2.43 %
Sempte 24 2.08 %
Diószeg 24 2.08 %
Vágpatta 23 2.00 %
Szentharaszt 22 1.91 %
Pusztafödémes 18 1.56 %
Nagyfödémes 16 1.39 %
Jóka 16 1.39 %
Taksonyfalva 14 1.22 %
Gány 12 1.04 %
Alsószeli 11 0.95 %
Vága 11 0.95 %
Nemeskürt 11 0.95 %
Nemeskosút 10 0.87 %
Tósnyárasd 9 0.78 %
Nádszeg 9 0.78 %
Ábrahám 8 0.69 %
Magyargurab 8 0.69 %
Tallós 7 0.61 %
Pusztakürt 7 0.61 %
Hidaskürt 6 0.52 %
Feketenyék 5 0.43 %
Nagymácséd 4 0.35 %
Kismácséd 3 0.26 %
Nemeskajal 3 0.26 %
Vízkelet 3 0.26 %
Kisgeszt 3 0.26 %
Dunajánosháza 3 0.26 %
Királyrév 2 0.17 %
Salgócska 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 38.12 %
Galánta 513 16.34 %
Sopornya 187 5.96 %
Vágpatta 161 5.13 %
Diószeg 150 4.78 %
Alsószerdahely 142 4.52 %
Sempte 126 4.01 %
Szentharaszt 99 3.15 %
Ábrahám 96 3.06 %
Pusztafödémes 69 2.20 %
Nemeskürt 67 2.13 %
Nagyfödémes 67 2.13 %
Felsőszeli 58 1.85 %
Taksonyfalva 44 1.40 %
Magyargurab 41 1.31 %
Jóka 35 1.11 %
Kisgeszt 33 1.05 %
Gány 33 1.05 %
Nemeskosút 30 0.96 %
Salgócska 28 0.89 %
Vága 25 0.80 %
Pusztakürt 23 0.73 %
Nagymácséd 22 0.70 %
Dunajánosháza 22 0.70 %
Tósnyárasd 19 0.61 %
Alsószeli 19 0.61 %
Nemeskajal 13 0.41 %
Tallós 11 0.35 %
Nádszeg 10 0.32 %
Vízkelet 9 0.29 %
Hidaskürt 8 0.25 %
Kismácséd 8 0.25 %
Feketenyék 8 0.25 %
Királyrév 6 0.19 %
Pozsonyvezekény 5 0.16 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 42.46 %
Szered 302 11.07 %
Diószeg 93 3.41 %
Sopornya 87 3.19 %
Taksonyfalva 87 3.19 %
Nagyfödémes 73 2.68 %
Felsőszeli 67 2.46 %
Gány 45 1.65 %
Vágpatta 44 1.61 %
Nemeskosút 43 1.58 %
Nemeskajal 42 1.54 %
Tósnyárasd 37 1.36 %
Magyargurab 34 1.25 %
Sempte 33 1.21 %
Alsószerdahely 33 1.21 %
Alsószeli 30 1.10 %
Ábrahám 29 1.06 %
Jóka 29 1.06 %
Vága 28 1.03 %
Pusztafödémes 26 0.95 %
Nemeskürt 24 0.88 %
Szentharaszt 23 0.84 %
Feketenyék 19 0.70 %
Tallós 19 0.70 %
Nagymácséd 19 0.70 %
Hidaskürt 19 0.70 %
Vízkelet 18 0.66 %
Kismácséd 16 0.59 %
Nádszeg 16 0.59 %
Pozsonyvezekény 13 0.48 %
Pusztakürt 13 0.48 %
Kisgeszt 12 0.44 %
Salgócska 9 0.33 %
Dunajánosháza 8 0.29 %
Királyrév 8 0.29 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 348 25.51 %
Taksonyfalva 160 11.73 %
Feketenyék 101 7.40 %
Felsőszeli 93 6.82 %
Nagyfödémes 87 6.38 %
Nagymácséd 78 5.72 %
Nádszeg 78 5.72 %
Jóka 78 5.72 %
Diószeg 77 5.65 %
Alsószeli 65 4.77 %
Vága 46 3.37 %
Nemeskajal 42 3.08 %
Tósnyárasd 40 2.93 %
Vízkelet 37 2.71 %
Hidaskürt 37 2.71 %
Tallós 33 2.42 %
Nemeskosút 29 2.13 %
Pozsonyvezekény 28 2.05 %
Szered 28 2.05 %
Királyrév 18 1.32 %
Sopornya 14 1.03 %
Magyargurab 13 0.95 %
Kismácséd 10 0.73 %
Dunajánosháza 7 0.51 %
Alsószerdahely 7 0.51 %
Nemeskürt 4 0.29 %
Ábrahám 4 0.29 %
Pusztafödémes 4 0.29 %
Gány 4 0.29 %
Vágpatta 3 0.22 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.82 %
Sopornya 433 15.83 %
Nemeskürt 281 10.27 %
Vágpatta 263 9.62 %
Alsószerdahely 237 8.67 %
Galánta 225 8.23 %
Sempte 106 3.88 %
Pusztakürt 104 3.80 %
Szentharaszt 73 2.67 %
Salgócska 48 1.76 %
Diószeg 43 1.57 %
Felsőszeli 38 1.39 %
Pusztafödémes 36 1.32 %
Ábrahám 32 1.17 %
Taksonyfalva 26 0.95 %
Gány 26 0.95 %
Magyargurab 23 0.84 %
Nagyfödémes 21 0.77 %
Nemeskosút 19 0.69 %
Kisgeszt 19 0.69 %
Jóka 16 0.59 %
Tósnyárasd 12 0.44 %
Nagymácséd 11 0.40 %
Vága 10 0.37 %
Alsószeli 6 0.22 %
Nemeskajal 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 35.41 %
Galánta 177 12.95 %
Sopornya 123 9.00 %
Alsószerdahely 77 5.63 %
Szentharaszt 60 4.39 %
Sempte 56 4.10 %
Vágpatta 42 3.07 %
Diószeg 34 2.49 %
Pusztafödémes 34 2.49 %
Ábrahám 33 2.41 %
Nemeskürt 23 1.68 %
Vága 18 1.32 %
Gány 18 1.32 %
Jóka 15 1.10 %
Magyargurab 15 1.10 %
Pusztakürt 15 1.10 %
Nagyfödémes 14 1.02 %
Kisgeszt 13 0.95 %
Felsőszeli 13 0.95 %
Taksonyfalva 11 0.80 %
Salgócska 9 0.66 %
Nemeskosút 9 0.66 %
Alsószeli 9 0.66 %
Tósnyárasd 9 0.66 %
Kismácséd 7 0.51 %
Királyrév 4 0.29 %
Hidaskürt 4 0.29 %
Tallós 3 0.22 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Vízkelet 1 0.07 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 18.69 %
Galánta 323 9.61 %
Vágpatta 321 9.55 %
Sopornya 208 6.19 %
Sempte 129 3.84 %
Diószeg 107 3.18 %
Nemeskürt 83 2.47 %
Alsószerdahely 77 2.29 %
Szentharaszt 71 2.11 %
Ábrahám 66 1.96 %
Pusztakürt 62 1.85 %
Nagyfödémes 56 1.67 %
Pusztafödémes 54 1.61 %
Felsőszeli 45 1.34 %
Magyargurab 39 1.16 %
Gány 35 1.04 %
Salgócska 32 0.95 %
Jóka 29 0.86 %
Taksonyfalva 25 0.74 %
Kisgeszt 25 0.74 %
Hidaskürt 22 0.65 %
Nemeskosút 21 0.63 %
Vága 21 0.63 %
Nagymácséd 20 0.60 %
Alsószeli 15 0.45 %
Dunajánosháza 15 0.45 %
Tósnyárasd 15 0.45 %
Nemeskajal 8 0.24 %
Vízkelet 7 0.21 %
Kismácséd 7 0.21 %
Pozsonyvezekény 7 0.21 %
Tallós 5 0.15 %
Feketenyék 4 0.12 %
Nádszeg 4 0.12 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 36.44 %
Galánta 263 7.45 %
Sopornya 164 4.64 %
Diószeg 144 4.08 %
Sempte 111 3.14 %
Alsószerdahely 91 2.58 %
Vágpatta 85 2.41 %
Szentharaszt 79 2.24 %
Felsőszeli 55 1.56 %
Pusztafödémes 54 1.53 %
Ábrahám 50 1.42 %
Taksonyfalva 44 1.25 %
Nagyfödémes 40 1.13 %
Nemeskürt 30 0.85 %
Pusztakürt 26 0.74 %
Jóka 25 0.71 %
Gány 21 0.59 %
Nemeskosút 21 0.59 %
Magyargurab 19 0.54 %
Kisgeszt 14 0.40 %
Vága 12 0.34 %
Nagymácséd 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Salgócska 11 0.31 %
Alsószeli 10 0.28 %
Nemeskajal 9 0.25 %
Hidaskürt 8 0.23 %
Kismácséd 7 0.20 %
Vízkelet 7 0.20 %
Nádszeg 6 0.17 %
Feketenyék 5 0.14 %
Dunajánosháza 4 0.11 %
Tallós 2 0.06 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 19.47 %
Szered 203 15.50 %
Galánta 104 7.94 %
Vágpatta 80 6.11 %
Diószeg 48 3.66 %
Sempte 45 3.44 %
Ábrahám 30 2.29 %
Pusztakürt 27 2.06 %
Szentharaszt 23 1.76 %
Nemeskürt 23 1.76 %
Pusztafödémes 21 1.60 %
Felsőszeli 20 1.53 %
Alsószerdahely 20 1.53 %
Taksonyfalva 15 1.15 %
Magyargurab 14 1.07 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Nemeskosút 14 1.07 %
Salgócska 12 0.92 %
Gány 8 0.61 %
Nagymácséd 6 0.46 %
Vága 6 0.46 %
Nemeskajal 5 0.38 %
Jóka 5 0.38 %
Kisgeszt 5 0.38 %
Tósnyárasd 3 0.23 %
Nádszeg 3 0.23 %
Alsószeli 3 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.23 %
Tallós 2 0.15 %
Kismácséd 2 0.15 %
Királyrév 2 0.15 %
Feketenyék 2 0.15 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 27.68 %
Galánta 138 9.75 %
Sopornya 93 6.57 %
Szentharaszt 55 3.88 %
Sempte 38 2.68 %
Ábrahám 33 2.33 %
Alsószerdahely 31 2.19 %
Vágpatta 31 2.19 %
Pusztafödémes 26 1.84 %
Diószeg 25 1.77 %
Nagyfödémes 18 1.27 %
Kisgeszt 16 1.13 %
Felsőszeli 15 1.06 %
Taksonyfalva 14 0.99 %
Magyargurab 13 0.92 %
Vága 12 0.85 %
Jóka 11 0.78 %
Nemeskürt 10 0.71 %
Pusztakürt 10 0.71 %
Gány 10 0.71 %
Salgócska 9 0.64 %
Nemeskosút 8 0.56 %
Alsószeli 8 0.56 %
Tósnyárasd 7 0.49 %
Kismácséd 6 0.42 %
Nagymácséd 6 0.42 %
Hidaskürt 5 0.35 %
Tallós 4 0.28 %
Nádszeg 3 0.21 %
Királyrév 2 0.14 %
Nemeskajal 1 0.07 %
Vízkelet 1 0.07 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Pozsonyvezekény 1 0.07 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 12.95 %
Galánta 243 11.79 %
Alsószeli 230 11.16 %
Felsőszeli 219 10.63 %
Nádszeg 216 10.48 %
Nagyfödémes 156 7.57 %
Jóka 145 7.04 %
Hidaskürt 141 6.84 %
Taksonyfalva 138 6.70 %
Nagymácséd 95 4.61 %
Feketenyék 87 4.22 %
Vága 83 4.03 %
Tallós 81 3.93 %
Diószeg 80 3.88 %
Nemeskosút 67 3.25 %
Királyrév 66 3.20 %
Kismácséd 35 1.70 %
Vízkelet 30 1.46 %
Nemeskajal 30 1.46 %
Tósnyárasd 13 0.63 %
Alsóhatár 7 0.34 %
Szered 7 0.34 %
Sopornya 3 0.15 %
Pusztafödémes 2 0.10 %
Sempte 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Alsószerdahely 1 0.05 %
Nemeskürt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 11.33 %
Sempte 141 5.88 %
Sopornya 57 2.38 %
Galánta 55 2.29 %
Szentharaszt 39 1.63 %
Vágpatta 32 1.33 %
Alsószerdahely 27 1.13 %
Diószeg 19 0.79 %
Hidaskürt 15 0.63 %
Felsőszeli 15 0.63 %
Pusztafödémes 13 0.54 %
Taksonyfalva 12 0.50 %
Ábrahám 10 0.42 %
Nemeskürt 9 0.38 %
Gány 8 0.33 %
Magyargurab 7 0.29 %
Nagymácséd 6 0.25 %
Nemeskosút 6 0.25 %
Nagyfödémes 5 0.21 %
Pusztakürt 5 0.21 %
Nádszeg 5 0.21 %
Alsószeli 4 0.17 %
Tósnyárasd 4 0.17 %
Salgócska 4 0.17 %
Vága 3 0.13 %
Jóka 2 0.08 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Tallós 2 0.08 %
Kismácséd 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 17.31 %
Feketenyék 278 11.59 %
Galánta 182 7.59 %
Nagyfödémes 139 5.80 %
Hidaskürt 133 5.55 %
Jóka 92 3.84 %
Tallós 82 3.42 %
Felsőszeli 78 3.25 %
Taksonyfalva 68 2.84 %
Diószeg 66 2.75 %
Alsószeli 66 2.75 %
Pozsonyvezekény 60 2.50 %
Nagymácséd 60 2.50 %
Királyrév 50 2.09 %
Nemeskosút 49 2.04 %
Vága 46 1.92 %
Vízkelet 44 1.83 %
Nemeskajal 34 1.42 %
Kismácséd 27 1.13 %
Tósnyárasd 21 0.88 %
Szered 16 0.67 %
Alsóhatár 16 0.67 %
Ábrahám 7 0.29 %
Dunajánosháza 5 0.21 %
Alsószerdahely 5 0.21 %
Magyargurab 4 0.17 %
Vágpatta 4 0.17 %
Pusztafödémes 4 0.17 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 2 0.08 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.20 %
Feketenyék 473 14.64 %
Nádszeg 255 7.89 %
Hidaskürt 205 6.35 %
Nagyfödémes 195 6.04 %
Felsőszeli 162 5.02 %
Alsószeli 133 4.12 %
Jóka 123 3.81 %
Taksonyfalva 122 3.78 %
Nagymácséd 121 3.75 %
Diószeg 115 3.56 %
Vága 109 3.37 %
Tallós 103 3.19 %
Vízkelet 99 3.07 %
Pozsonyvezekény 97 3.00 %
Nemeskosút 78 2.41 %
Királyrév 63 1.95 %
Nemeskajal 59 1.83 %
Szered 32 0.99 %
Kismácséd 29 0.90 %
Dunajánosháza 28 0.87 %
Alsóhatár 24 0.74 %
Tósnyárasd 24 0.74 %
Magyargurab 14 0.43 %
Ábrahám 14 0.43 %
Alsószerdahely 13 0.40 %
Salgócska 10 0.31 %
Pusztafödémes 7 0.22 %
Gány 7 0.22 %
Sopornya 6 0.19 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 23.41 %
Galánta 145 19.18 %
Diószeg 69 9.13 %
Sopornya 61 8.07 %
Szentharaszt 39 5.16 %
Pusztafödémes 36 4.76 %
Ábrahám 30 3.97 %
Vágpatta 26 3.44 %
Alsószerdahely 22 2.91 %
Nagyfödémes 21 2.78 %
Sempte 21 2.78 %
Magyargurab 19 2.51 %
Jóka 16 2.12 %
Kisgeszt 15 1.98 %
Felsőszeli 14 1.85 %
Taksonyfalva 12 1.59 %
Vága 12 1.59 %
Gány 11 1.46 %
Nemeskosút 10 1.32 %
Kismácséd 8 1.06 %
Alsószeli 6 0.79 %
Pusztakürt 6 0.79 %
Salgócska 6 0.79 %
Nagymácséd 6 0.79 %
Tósnyárasd 5 0.66 %
Nemeskürt 4 0.53 %
Nemeskajal 4 0.53 %
Tallós 4 0.53 %
Királyrév 3 0.40 %
Nádszeg 2 0.26 %
Alsóhatár 2 0.26 %
Hidaskürt 2 0.26 %
Vízkelet 2 0.26 %
Feketenyék 2 0.26 %
Dunajánosháza 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 1 0.13 %
Szered 1 306 35.87 %
Alsószerdahely 567 15.57 %
Sopornya 465 12.77 %
Galánta 356 9.78 %
Sempte 179 4.92 %
Vágpatta 144 3.95 %
Nemeskürt 91 2.50 %
Szentharaszt 84 2.31 %
Pusztakürt 70 1.92 %
Vága 64 1.76 %
Diószeg 56 1.54 %
Pusztafödémes 52 1.43 %
Gány 48 1.32 %
Ábrahám 46 1.26 %
Taksonyfalva 45 1.24 %
Felsőszeli 44 1.21 %
Nagyfödémes 29 0.80 %
Magyargurab 27 0.74 %
Kisgeszt 27 0.74 %
Nemeskosút 22 0.60 %
Salgócska 21 0.58 %
Tallós 18 0.49 %
Alsószeli 17 0.47 %
Jóka 13 0.36 %
Nagymácséd 13 0.36 %
Nemeskajal 11 0.30 %
Tósnyárasd 11 0.30 %
Hidaskürt 7 0.19 %
Kismácséd 7 0.19 %
Királyrév 4 0.11 %
Pozsonyvezekény 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Vízkelet 2 0.05 %
Feketenyék 2 0.05 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
249 46.11%
VPN
80 14.81%
KSČ
77 14.26%
SPV
43 7.96%
SZ
33 6.11%
SNS
27 5.00%
KDH
14 2.59%
DS
5 0.93%
SB
4 0.74%
SD
4 0.74%
Egyéb
4 0.74%
Érvényes szavazatok 540
Együttélés-MKDM
233 48.85%
HZDS
47 9.85%
Magyar Polgári Párt
42 8.81%
SDĽ
31 6.50%
KSS
28 5.87%
SNS
23 4.82%
SDSS
14 2.94%
SZS
11 2.31%
SLS
10 2.10%
SZ
8 1.68%
ODÚ
8 1.68%
ZPR-RČS
6 1.26%
KDH
6 1.26%
DS-ODS
3 0.63%
SPI
2 0.42%
HSS
2 0.42%
Egyéb
3 0.63%
Érvényes szavazatok 477
MK
256 52.89%
SP-VOĽBA
58 11.98%
HZDS-RSS
41 8.47%
ZRS
31 6.40%
KSS
26 5.37%
18 3.72%
SPK
11 2.27%
HZPCS
9 1.86%
NS
8 1.65%
SNS
8 1.65%
DS
7 1.45%
KSÚ
5 1.03%
KDH
4 0.83%
ROISR
2 0.41%
Érvényes szavazatok 484
MKP
229 41.49%
SDK
174 31.52%
HZDS
42 7.61%
SOP
30 5.43%
SDĽ
29 5.25%
KSS
26 4.71%
SNS
12 2.17%
MLHZP
4 0.72%
Egyéb
6 1.09%
Érvényes szavazatok 552
MKP
283 60.47%
SDKU
38 8.12%
HZDS
33 7.05%
SMER
29 6.20%
KSS
25 5.34%
ANO
23 4.91%
SNS
8 1.71%
ZRS
6 1.28%
SZS
5 1.07%
SDĽ
5 1.07%
SDA
5 1.07%
ZAR
3 0.64%
ROSA
2 0.43%
Egyéb
3 0.64%
Érvényes szavazatok 468
MKP
255 64.56%
SMER
51 12.91%
SDKU DS
39 9.87%
KSS
13 3.29%
ĽS HZDS
11 2.78%
SF
8 2.03%
SNS
7 1.77%
NADEJ
3 0.76%
LB
2 0.51%
SLNKO
2 0.51%
ANO
2 0.51%
Egyéb
2 0.51%
Érvényes szavazatok 395
Most-Híd
164 36.77%
SMER
69 15.47%
MKP
65 14.57%
SDKU DS
51 11.43%
SaS
47 10.54%
SDĽ
15 3.36%
SNS
15 3.36%
ĽS HZDS
6 1.35%
KSS
5 1.12%
KDH
2 0.45%
Únia
2 0.45%
ZRS
2 0.45%
Egyéb
3 0.67%
Érvényes szavazatok 446
Most-Híd
163 39.09%
SMER SD
75 17.99%
MKP
69 16.55%
OĽaNO
37 8.87%
SDKU DS
21 5.04%
SaS
18 4.32%
99 Percent
8 1.92%
KDH
6 1.44%
SSS NM
5 1.20%
PaS
3 0.72%
NaS ns
2 0.48%
KSS
2 0.48%
LSNS
2 0.48%
Zmena zdola DU
2 0.48%
Egyéb
4 0.96%
Érvényes szavazatok 417
Most-Híd
119 27.74%
MKP
68 15.85%
SMER SD
66 15.38%
OĽANO-NOVA
47 10.96%
SME RODINA
37 8.62%
SaS
33 7.69%
#SIEŤ
18 4.20%
LSNS
16 3.73%
SNS
12 2.80%
SKOK!
3 0.70%
Demokrati Slovenska
2 0.47%
TIP
2 0.47%
Egyéb
6 1.40%
Érvényes szavazatok 429
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések