SK
SA
.....

Vágkirályfa

Község

címer zászló
1643 100% magyar 1910
980 54% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Vágkirályfa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kráľová nad Váhom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Felső föld
Koordináták:
48.16779327, 17.84200668
Terület:
9,51 km2
Rang:
község
Népesség:
1748
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92591
Település kód:
503886
Szervezeti azonosító:
306070
Adóazonosító:
2021024016

A község a Kisalföldön, a Mátyusföldön keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág jobb partján fekszik, Vágsellyétől 3,5 km-re északnyugatra, Galántától 10 km-re délkeletre. A községet érinti a 75-ös országos főút Galánta és Vágsellye közti szakasza, területén keresztülhalad a Pozsony-Budapest vasúti fővonal. Nyugatról Nemeskajal, délnyugatról Tósnyárasd, délről Deáki, délkeletről Vágsellye, keletről Vághosszúfalu, északkeletről pedig Sopornya községekkel határos. Nyugati és déli határa 1923-ig Nyitra és Pozsony vármegye határát alkotta. Határának egy részét 1985 óta a Vágkirályfai-víztároló vize borítja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartozott. 1923-1960 között a Vágsellyei járáshoz, 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). Területe 1939-hez képest 19 hektárral (2 %) növekedett (9,32 km²-ről 9,51 km²-re).

Népesség

A községnek 1910-ben 1650, 1921-ben 1669, 1939-ben 1810, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A második világháború utáni kitelepítések során szlovákokat telepítettek ide, ezzel vegyes lakosságú községgé vált. Az 1939 utáni fél évszázadban népessége 14,3 %-át elveszítette, 1991-ben 1552 lakosa volt. Az 1990-es években tovább csökkent lakosságszáma, 2001-2011 között azonban már 10,5 %-os növekedés figyelhető meg. A szlovákok aránya 1991-2011 között háromszorosára nőtt (9,4 %-ról 28,7 %-ra), a lakosság többsége továbbra is magyar nemzetiségű. A túlnyomó többség (78,8 %) római katolikus vallású.

Történelem

Középkori írásos említéseit nehéz elkülöníteni Magyarország más, hasonló nevű településeitől. Előbb a zoborhegyi bencés apátság tartozéka volt, majd IV. Béla idején került át a znióvári premontrei kolostor birtokába. A középkorban a falu mai határában álltak Palota és Jenő nevű, később elpusztult községek. A 16. századtól a vágsellyei jezsuitáké volt. A törökök 1571-ben foglalták el, majd 1598-ban, a tizenöt éves háború során felégették. A török hódoltság idején visszaesett ugyan, de továbbra is fennmaradt a községre korábban jellemző molnármesterség. Az oszmánok kiűzése után előbb a znióvári prépostság kapta vissza, majd a szerzetesrendek II. József általi feloszlatásáig a vágsellyei jezsuiták birtokolták. Növekedésnek indult a népesség és a gazdaság is: a 19. század végén már 29 molnár tevékenykedett itt. Első iskoláját 1779-ből említik. 1876-ban tűzvész pusztította a falut. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, ezután erős volt a mezőgazdasági munkások és kisparasztok, valamint a munkanélküliek mozgalma. 1938. november 2-án a bécsi döntés révén visszakerült Magyarországhoz, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. 1947-ben 68 magyar családot deportáltak csehországi kényszermunkára, kilencet pedig Magyarországra telepítettek ki a lakosságcserével. 1993-tól Szlovákia része. A trianoni békediktátumig csaknem színmagyar település volt. A második világháború után 68 családot deportáltak csehországi kényszermunkára, kilencet pedig Magyarországra telepítettek ki a lakosságcserével. Noha előbbiek később visszatérhettek, a kitelepítéssel és a reszlovakizációval megbontották az egységes etnikai képet, aminek eredményeként mára a népesség több mint negyedét teszik ki a szlovákok.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda, valamint könyvtár működik. Határában létesítették az 1970-80-as években a Vágkirályfai-víztározó duzzasztóművét. A víztározó a vízi sportok kedvelt színtere. Szent Erzsébetnek szentelt római katolikus temploma 1732-ben épült barokk stílusban. A Vágkirályfán született Janics Kálmán mellszobrát 2006-ban avatták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Királyfalva: Tót falu Nyitra Vármegyében, földes Ura a Tudományi Kincstár, lakosai katolikusok, fekszik Sellyéhez nem messze, határa meglehetős, réttye, legelője elég van, a Szeredi só házaknál pénzt kereshetnek, fája kevés, Vág vize ellen költséges töltéseket kell tartaniok.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Királyfalva (Vágh), Nyitra m. magyar falu, Séllyéhez 1/4 órányira, a Vágh jobb partján, Pozsony vmegye szélén: 974 katolikus lakos. Határa róna, jó buzatermő; sok zabot, kölest, kukoriczát termeszt. F. u. a pesti egyetem. Ut. p. Érsekujvár.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vág-Királyfa, magyar község a Vág jobbpartján, Vág-Sellye mellett, ettől északnyugatra, 1514 r. kath. lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomás Vág-Sellye. Kath. templomáról már egy IV. Béla korabeli 1252-ből származó oklevél szól, amikor IV. Béla a községet a turóczi prépostságnak adományozta. A templom 1250–60 közt épült, de időközben megnagyobbították. Később a jezsuiták birtokába került, ma pedig közalapítványi birtok. Kegyura a vágsellyei közalapítványi uradalom. A templomi edények közt egy érdekes, szép XVI. századbeli kelyhet őriznek. A községet 1876-ban tűzvész pusztította el.

Magyar Katolikus Lexikon

Vágkirályfa, Királyfalva, v. Nyitra vm. (Král’ová nad Váhom, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. vágsellyei esp. ker-ében. – 1332: már létezett. Tp-át 1260: Árpádházi Szt Erzsébet tit-ra sztelték. Vágsellye filiájából 1884: alapították újra. Anyanyelve 1940: m. – Lakói 1940: 1645 r.k., 3 izr., össz. 1648; 1991: össz. 1552, m. 1388 (89,43%); 2001: össz. 1531, m. 1273, 8(3,15/%). ** Némethy 1894:300. – Gerecze II:577. – Schem. Strig. 1917:116. – Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vágkirályfa. A község területe 1620 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1810.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Vágkirályfa kk. vágsellyei járás. A XIII. sz.-ban már rendezett község volt r. k. templommal. IV. Béla király 1252-ben a turóczi prépostságnak adományozta. Királyfalu néven szerepel, amit az egyházbirtokába levő Pechler Márton által 1619-ben készített kehely is bizonyít, amely kelyhet Király falu adományként kapta. A község eredetileg a Vág balpartján épült, azonban a gyakori áradások és ennek következtében a töltés elszakadása és a folyó medrének új iránya a Vág jobb oldalára került. A község új temploma 1732-ben épült a msi helyén. Területe: 1.620 k. h. Lakosság: 1.810. Ebből m.: 1.802, szl.: 7. Magy. beszél: 1.806. Vallás szerint: r. k. 1.807, izr. 3. Fb. I. 0, II. 2, III. 178. Népsűrűség: 194.2. Lakóház: 387. Községi bíró: Bergendi Mihály. R. k népiskola. Önk. Tűzoltó Egylet Önképző Iparoskör, KALOT. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. — Műemlék Pázmány Péter idejéből való kehely. Néprajzi szempontból a lakodalmi felköszöntők és karácsonyi pásztorjátékok. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. csö. Vágsellye. Vá. u. p., u. t. Vágsellye.

Keszeli Ferenc

Vágkirályfa - tanult
(* 1947. ápr. 14. Pozsony) Költő, író, publicista, műfordító. Vágkirályfán járt általános iskolába. A gimnáziumot Galántán, Párkányban és Pozsonyban végezte. 1964-től újságíró különböző lapoknál: 1964–65 között a Győzelmes út – galántai járási lap magyar kiadásának szerkesztője; 1965-től a Hét szerkesztő-riportere; 1967–68-ban szabadfoglalkozású riporter; 1968–1976-ban az Új Ifjúság szerkesztő-riportere; 1976–1990 között a Hét munkatársa; 1990-től a lap megszűnéséig a Nap főmunkatársa. 1990-től 2008-ig a Magyar Távirati Iroda szlovákiai munkatársa (közben, 1989–1992 között a pozsonyi Magyar Kulturális Központban dolgozott). Versei, novellái, gyermekversei és meséi mellett ismertek művelődéstörténeti, ill. képzőművészeti tárgyú írásai. Cseh és szlovák nyelvből fordít. 2001-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki, 2002-ben Táncsics Mihály-díjat kapott. Somorján él.
Galánta - tanult
Somorja - élt
Párkány - tanult

Janics Kálmán

1912. 12. 29.
Vágkirályfa - megszületett
1937 - 1938
1939 - 1942
1943 - 1978
2003. 8. 20.
Vágkirályfa - elhunyt

Babos László

1924.2.16.
Vágkirályfa - megszületett

Kovács Kálmán

1947.10.25.
Vágkirályfa - megszületett
Névelőfordulások
1371
Kyral
1570
Kyralfalva
1773
Kiralyfalva,
1786
Királyfalwa,
1808
Királyfalva, Králowá,
1863
Vágkirályfalu,
1873
Vágkirályfa,
1920
Kráľová nad Váhom,
1927
Kráľová nad Váhom, Vág Királyfa,
1938
Vágkirályfa,
1945
Kráľová nad Váhom, Vág Királyfa,
1948
Kráľová nad Váhom
1994
Vágkirályfa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vágkirályfa (Kráľová nad Váhom) 71
Telefon: 0317713122
Fax: 0317715445

Honlap: kralovanadvahom.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Bergendi Ferenc (Független)

Képviselő-testület:
Vargová Eliška (Független)
Vincze Mário (Független)
Kožuch Ondrej (KDH)
Adamkó Ladislav (SMK-MKP)
Csizmadia Katalin (SMK-MKP)
Hambalková Edita (SMK-MKP)
Pozsonyi Ján (SMK-MKP)
Pozsonyiová Kristína (SMK-MKP)
Vinczeová Erika (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Vágkirályfai Posta

Kráľová nad Váhom 322

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Vágkirályfa 72

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Vágkirályfa 72

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Vágkirályfa 237

Vágkirályfai Anyakönyvi Hivatal

Vágkirályfa 71

Vágkirályfai Községi Hivatal

Vágkirályfa 71

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1238 91%
szlovákok 43 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 69 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1366
magyarok 1643 100%
szlovákok 7 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1650
magyarok 1635 98%
szlovákok 31 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1669
magyarok 1388 89%
szlovákok 146 9%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 9 1%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1552
magyarok 1273 83%
szlovákok 238 16%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 1531
magyarok 1149 68%
szlovákok 485 29%
romák 16 1%
ukránok 2 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 27 2%
összlétszám 1691
magyarok 980 54%
szlovákok 763 42%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 68 4%
összlétszám 1828
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1513
Választási részvétel: 59.68 %
Kiadott boríték: 903
Bedobott boríték: 903

Polgármester

Érvényes szavazólap: 892
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bergendi Ferenc 537 60.20 % Független
Adamkó Ladislav 232 26.01 % SMK-MKP
Kožuch Ondrej 100 11.21 % KDH
Pozsonyi Attila 23 2.58 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vargová Eliška 496 Független
Adamkó Ladislav 457 SMK-MKP
Csizmadia Katalin 416 SMK-MKP
Hambalková Edita 407 SMK-MKP
Vincze Mário 371 Független
Kožuch Ondrej 337 KDH
Pozsonyi Ján 286 SMK-MKP
Pozsonyiová Kristína 225 SMK-MKP
Vinczeová Erika 222 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 77.78% Független 7 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 22.22% Független 2 képviselö SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1438
Választási részvétel: 23.99 %
Kiadott boríték: 345
Bedobott boríték: 345
Választásra jogosult: 1441
Választási részvétel: 14.92 %
Kiadott boríték: 215
Bedobott boríték: 215
Választásra jogosult: 1 488
Választási részvétel: 24,32 %
Kiadott boríték: 362
Bedobott boríték: 362

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 324
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 353
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 226 69.75 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 38 11.73 % SMER - SD
Regan Belovič 26 8.02 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 15 4.63 % Független
Stanislav Kováč 12 3.70 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 5 1.54 % MS
Viliam Mokraň 2 0.62 % KĽS
Milan Belica 16 7.55% SMER - SD
Milan Belica 93 26.35 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 89 25.21 % SMK-MKP
Ján Greššo 66 18.70 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 35 9.92 % Független
Milan Uhrík 29 8.22 % ĽSNS
László Hajdu 27 7.65 % MKDA
Renáta Kolenčíková 12 3.40 % Független
Ján Marko 2 0.57 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 344
Érvényes szavazólap: 361
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
Ferenc Bergendi 260 75.58% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Martin Alföldi 183 53.20% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ladislav Gáll 133 38.66% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
Gyula Borsányi 98 28.49% SMK-MKP
František Ondrušek 88 25.58% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Zsolt Baranyay 70 20.35% SMK-MKP
František Botka 61 17.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 51 14.83% SMK-MKP
Róbert Andráši 36 10.47% Független
Daša Danadová 31 9.01% NP
Peter Hlavatý 24 6.98% SMER - SD, KDH
Alžbeta Botorčeová 22 6.40% SMER - SD, KDH
Peter Gomboš 17 4.94% SMER - SD, KDH
Regan Belovič 14 4.07% 7 STATOČNÝCH
František Mrázik 9 2.62% KDH, SMER - SD
Roman Ruhig 5 1.45% NP
Ján Tóth 5 1.45% ĽS Naše Slovensko
Elena Trégerová 4 1.16% SNS
Martin Alföldi 133 36.84% Független
Jozef Belický 124 34.35% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Zsolt Baranyay 123 34.07% SMK-MKP
Ildikó Kőrösi 115 31.86% SMK-MKP
Róbert Baros 100 27.70% SMK-MKP
Štefan Jancsó 98 27.15% SMK-MKP
Róbert Andráši 97 26.87% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Milena Verešová 86 23.82% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Tölgyesi 84 23.27% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 61 16.90% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
László Hajdu 53 14.68% MKDA-MKDSZ
Regan Belovič 52 14.40% SME RODINA - Boris Kollár
František Mrázik 28 7.76% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Peter Kiss 23 6.37% ĽS Naše Slovensko
Marek Molnár 20 5.54% Független
Michal Janoško 19 5.26% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 16 4.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 15 4.16% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 9 2.49% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 53.82 %
Zsigárd 193 11.70 %
Vágfarkasd 161 9.76 %
Mocsonok 132 8.00 %
Negyed 129 7.82 %
Tornóc 104 6.30 %
Pered 103 6.24 %
Köpösd 54 3.27 %
Királyi 50 3.03 %
Deáki 43 2.61 %
Szelőce 30 1.82 %
Vágkirályfa 28 1.70 %
Vághosszúfalu 14 0.85 %
Pered 749 28.99 %
Vágsellye 388 15.02 %
Zsigárd 333 12.89 %
Negyed 332 12.85 %
Deáki 313 12.11 %
Vágfarkasd 244 9.44 %
Vághosszúfalu 125 4.84 %
Vágkirályfa 115 4.45 %
Szelőce 74 2.86 %
Tornóc 64 2.48 %
Királyi 16 0.62 %
Mocsonok 8 0.31 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 205.40 %
Mocsonok 279 23.54 %
Tornóc 168 14.18 %
Vágkirályfa 124 10.46 %
Köpösd 103 8.69 %
Deáki 96 8.10 %
Negyed 92 7.76 %
Pered 86 7.26 %
Vágfarkasd 75 6.33 %
Királyi 71 5.99 %
Szelőce 50 4.22 %
Vághosszúfalu 48 4.05 %
Zsigárd 48 4.05 %
Vágsellye 220 38.26 %
Mocsonok 28 4.87 %
Tornóc 17 2.96 %
Királyi 12 2.09 %
Negyed 11 1.91 %
Vágkirályfa 9 1.57 %
Köpösd 8 1.39 %
Szelőce 8 1.39 %
Vágfarkasd 7 1.22 %
Deáki 4 0.70 %
Vághosszúfalu 3 0.52 %
Pered 2 0.35 %
Zsigárd 1 0.17 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 6.88 %
Deáki 188 5.80 %
Pered 187 5.77 %
Negyed 102 3.15 %
Vágfarkasd 54 1.67 %
Vágkirályfa 53 1.63 %
Zsigárd 52 1.60 %
Szelőce 25 0.77 %
Vághosszúfalu 25 0.77 %
Tornóc 22 0.68 %
Királyi 11 0.34 %
Mocsonok 7 0.22 %
Köpösd 2 0.06 %
Vágsellye 764 26.74 %
Mocsonok 133 4.66 %
Tornóc 50 1.75 %
Királyi 39 1.37 %
Köpösd 39 1.37 %
Deáki 29 1.02 %
Vágkirályfa 20 0.70 %
Vághosszúfalu 16 0.56 %
Pered 15 0.53 %
Negyed 14 0.49 %
Szelőce 12 0.42 %
Zsigárd 10 0.35 %
Vágfarkasd 8 0.28 %
Vágsellye 2 118 104.28 %
Mocsonok 302 14.87 %
Tornóc 197 9.70 %
Pered 144 7.09 %
Vágkirályfa 133 6.55 %
Negyed 132 6.50 %
Királyi 114 5.61 %
Köpösd 105 5.17 %
Deáki 104 5.12 %
Vágfarkasd 89 4.38 %
Zsigárd 77 3.79 %
Szelőce 54 2.66 %
Vághosszúfalu 49 2.41 %
Vágsellye 325 14.86 %
Mocsonok 92 4.21 %
Tornóc 38 1.74 %
Királyi 28 1.28 %
Köpösd 27 1.23 %
Deáki 22 1.01 %
Negyed 21 0.96 %
Vágkirályfa 19 0.87 %
Pered 17 0.78 %
Vágfarkasd 15 0.69 %
Zsigárd 13 0.59 %
Szelőce 9 0.41 %
Vághosszúfalu 4 0.18 %
Vágsellye 1 593 99.13 %
Mocsonok 251 15.62 %
Tornóc 93 5.79 %
Vágkirályfa 86 5.35 %
Köpösd 82 5.10 %
Királyi 76 4.73 %
Pered 41 2.55 %
Deáki 39 2.43 %
Vághosszúfalu 27 1.68 %
Negyed 26 1.62 %
Vágfarkasd 21 1.31 %
Szelőce 20 1.24 %
Zsigárd 20 1.24 %
Vágsellye 1 666 206.70 %
Mocsonok 222 27.54 %
Tornóc 108 13.40 %
Köpösd 69 8.56 %
Vágkirályfa 61 7.57 %
Királyi 58 7.20 %
Deáki 41 5.09 %
Vághosszúfalu 31 3.85 %
Pered 29 3.60 %
Negyed 22 2.73 %
Vágfarkasd 20 2.48 %
Szelőce 18 2.23 %
Zsigárd 18 2.23 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 68.10 %
Mocsonok 125 10.17 %
Tornóc 67 5.45 %
Vágkirályfa 52 4.23 %
Királyi 40 3.25 %
Pered 39 3.17 %
Deáki 28 2.28 %
Zsigárd 23 1.87 %
Negyed 22 1.79 %
Köpösd 22 1.79 %
Vágfarkasd 19 1.55 %
Szelőce 16 1.30 %
Vághosszúfalu 11 0.90 %
Vágsellye 286 14.56 %
Mocsonok 150 7.64 %
Köpösd 47 2.39 %
Királyi 43 2.19 %
Tornóc 36 1.83 %
Negyed 20 1.02 %
Deáki 17 0.87 %
Pered 17 0.87 %
Vágkirályfa 16 0.81 %
Vágfarkasd 13 0.66 %
Zsigárd 11 0.56 %
Szelőce 10 0.51 %
Vághosszúfalu 5 0.25 %
Vágsellye 2 268 126.70 %
Tornóc 174 9.72 %
Mocsonok 164 9.16 %
Vágkirályfa 97 5.42 %
Pered 89 4.97 %
Deáki 85 4.75 %
Köpösd 66 3.69 %
Királyi 62 3.46 %
Negyed 58 3.24 %
Vágfarkasd 57 3.18 %
Zsigárd 51 2.85 %
Szelőce 45 2.51 %
Vághosszúfalu 33 1.84 %
Pered 421 33.90 %
Deáki 365 29.39 %
Vágsellye 237 19.08 %
Negyed 230 18.52 %
Zsigárd 219 17.63 %
Vágfarkasd 178 14.33 %
Vágkirályfa 100 8.05 %
Vághosszúfalu 93 7.49 %
Szelőce 55 4.43 %
Tornóc 36 2.90 %
Királyi 14 1.13 %
Mocsonok 13 1.05 %
Köpösd 2 0.16 %
Vágsellye 1 575 103.69 %
Tornóc 106 6.98 %
Vágkirályfa 84 5.53 %
Pered 82 5.40 %
Vágfarkasd 61 4.02 %
Negyed 57 3.75 %
Mocsonok 52 3.42 %
Deáki 50 3.29 %
Vághosszúfalu 37 2.44 %
Zsigárd 36 2.37 %
Köpösd 28 1.84 %
Királyi 27 1.78 %
Szelőce 26 1.71 %
Pered 555 12.48 %
Zsigárd 395 8.88 %
Negyed 331 7.44 %
Vágsellye 298 6.70 %
Deáki 262 5.89 %
Vágfarkasd 250 5.62 %
Vágkirályfa 123 2.77 %
Vághosszúfalu 117 2.63 %
Szelőce 76 1.71 %
Tornóc 52 1.17 %
Királyi 23 0.52 %
Mocsonok 15 0.34 %
Köpösd 3 0.07 %
Pered 509 15.75 %
Negyed 487 15.07 %
Vágsellye 313 9.69 %
Vágfarkasd 287 8.88 %
Zsigárd 265 8.20 %
Deáki 254 7.86 %
Vághosszúfalu 114 3.53 %
Vágkirályfa 98 3.03 %
Szelőce 65 2.01 %
Tornóc 38 1.18 %
Királyi 16 0.50 %
Mocsonok 15 0.46 %
Köpösd 2 0.06 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
828 73.80%
VPN
138 12.30%
KSČ
87 7.75%
DÚRS
16 1.43%
SZ
12 1.07%
SPV
8 0.71%
KDH
6 0.53%
DS
6 0.53%
SD
6 0.53%
SSL
5 0.45%
Egyéb
10 0.89%
Érvényes szavazatok 1122
Együttélés-MKDM
702 70.06%
Magyar Polgári Párt
156 15.57%
SDĽ
36 3.59%
HZDS
21 2.10%
KSS
18 1.80%
ODÚ
14 1.40%
SZS
9 0.90%
SZ
8 0.80%
DS-ODS
8 0.80%
KDH
7 0.70%
SDSS
6 0.60%
SPI
5 0.50%
Egyéb
12 1.20%
Érvényes szavazatok 1002
MK
857 88.17%
SP-VOĽBA
34 3.50%
KSS
17 1.75%
17 1.75%
SPK
11 1.13%
HZDS-RSS
8 0.82%
ZRS
7 0.72%
SD
6 0.62%
KDH
5 0.51%
HZPCS
5 0.51%
Egyéb
5 0.51%
Érvényes szavazatok 972
MKP
865 78.14%
SDK
144 13.01%
SDĽ
34 3.07%
HZDS
28 2.53%
SOP
14 1.26%
KSS
11 0.99%
Egyéb
11 0.99%
Érvényes szavazatok 1107
MKP
841 87.24%
SDKU
40 4.15%
SMER
22 2.28%
ANO
20 2.07%
KSS
10 1.04%
HZDS
10 1.04%
SDA
5 0.52%
Egyéb
16 1.66%
Érvényes szavazatok 964
MKP
724 86.19%
SDKU DS
57 6.79%
SMER
21 2.50%
ĽS HZDS
6 0.71%
SF
6 0.71%
SNS
5 0.60%
KSS
5 0.60%
LB
5 0.60%
Egyéb
11 1.31%
Érvényes szavazatok 840
Most-Híd
514 50.94%
MKP
221 21.90%
SDKU DS
113 11.20%
SaS
74 7.33%
SMER
36 3.57%
KDH
9 0.89%
SDĽ
7 0.69%
LSNS
7 0.69%
KSS
6 0.59%
ĽS HZDS
5 0.50%
Paliho Kapurkova
5 0.50%
Egyéb
12 1.19%
Érvényes szavazatok 1009
Most-Híd
413 46.09%
MKP
233 26.00%
OĽaNO
61 6.81%
SMER SD
49 5.47%
SaS
42 4.69%
SDKU DS
37 4.13%
99 Percent
14 1.56%
KDH
13 1.45%
KSS
8 0.89%
Zmena zdola DU
5 0.56%
ĽS HZDS
4 0.45%
Egyéb
17 1.90%
Érvényes szavazatok 896
Most-Híd
347 36.88%
MKP
240 25.50%
SaS
82 8.71%
OĽANO-NOVA
65 6.91%
SMER SD
52 5.53%
SME RODINA
41 4.36%
LSNS
37 3.93%
#SIEŤ
28 2.98%
SNS
14 1.49%
MKDA-MKDSZ
7 0.74%
KSS
7 0.74%
SKOK!
6 0.64%
Egyéb
15 1.59%
Érvényes szavazatok 941
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések