SK
KN
.....

Komáromszentpéter

Község

címer zászló
2881 97% magyar 1910
1776 65% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szentpéter
Hivatalos szlovák megnevezés:
Svätý Peter
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Érsekújvári-sík - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsóhegyi-földek, Csőszhegy, Erdőpuszta, Felsőhegyi-földek, Harsány, Hegyek, Hosszúnyilas, Komócsin, Kopaszhegy, Muszkakő, Páskom, Vadas-erdő, Vastag-szeglet
Koordináták:
47.84655762, 18.26361465
Terület:
34,33 km2
Rang:
község
Népesség:
2740
Tszf. magasság:
138 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94657
Település kód:
501115
Szervezeti azonosító:
306436

Komáromtól 15 km-re északkeletre fekszik, dombos vidéken, a Dzsinzsa-patak mentén, az Érsekújvári-sík és a Garammenti-hátság határán. Közigazgatási területe 34,33 km², mely hosszan elnyúlik a Madari-dombok felől nyugatra, a mátyusföldi síkságon át egészen az Öreg-Nyitráig. Délről Komárom, Hetény, Izsa és Marcelháza, keletről Újpuszta és Madar, északról Perbete, Újgyalla és Ógyalla határolja. A Marcelházi utca nyugati oldalának házsora, kataszterileg Hetényhez, közigazgatásilag Szentpéterhez tartozik. Az 589-es országút köti össze Komárommal és Perbetén (8 km) keresztül Koltával (24 km). Mellékutak kötik össze Ógyallával (8 km) és Újpusztán keresztül Madarral (9 km).

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. Csehszlovákiához kerülve az Ógyallai járáshoz tartozik egészen 1960-ig, ekkor a Komáromi járáshoz csatolják. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1921-ben még 49 km²-es területe 1945 után 30 %-kal csökkent, amikor Gyulamajort és Várföldpusztát Komáromhoz csatolták. 1961-ben hivatalos szlovák nevét Svätý Peterről Dolný Peterre változtatták, 1990-ben állították vissza a korábbi nevet.

Népesség

Lakosainak már csak kétharmada magyar anyanyelvű, a magyarok aránya csökken (1921-ben 95 %, 1991-ben még 75 %), a szlovákoké növekszik. Túlnyomórészt római katolikus vallású község. 1939-ben még a lakosság egyharmada református vallású volt, 2011-ben már csak egytizede.

Történelem

Keletkezését és történelmét mély homály fedi, 1332-ben említik először. A török alatt megsemmisült s az 1576-iki összeírás csak 9 lakható házat jegyez fel a községből. A török kitakarodása után újra népesítik s később részben Zrínyi Miklós grófnak birtoka. A Zrínyieké marad a szentpéteri birtok egészen 1914-ig. A költő-hadvezér itt szép udvarházat emeltetett s a nagysallói csata után itt vett szállást Klapka és Damjanich. A Zichy-kastélyt egy időben vármegyeházaként, majd 1849-ben kórházként hasznosították. 1926-ban malom épült a községben. A második világháború után a község lakosságának mintegy egynegyedét kitelepítették Magyarországra, helyükre magyarországi, romániai és jugoszláviai szlovákokat telepítettek. 2010 júniusában a Dzsinzsa-patak áradása súlyos károkat okozott a községben.

Mai jelentősége

A falu híres szőlőtermesztéséről és bortermeléséről. Gótikus alapokon álló barokk stílusú római katolikus (Szt. Márton-) temploma 1730-ban, klasszicista stílusú református temploma 1784-ben, evangélikus temploma 1956-ban, a Zichy-kastély a 18. század épült, parkja védett. Határában több honfoglalás kori és egy 10–11. századi 107 síros magyar köznépi temetőt tártak fel. Alapiskolája a Kossányi József Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 2003-ban vette fel Kossányi József nevét.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZENT PÉTER. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura Gr. Zichy Uraság, lakosai többfélék, fekszik Komáromhoz egy mértföldnyire; földgye jó, vagyonnyai külömbfélék, piatzok alkalmatos.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szent-Péter, magyar falu, Komárom vmegyében, Komáromhoz 1 3/4 mfd. 1190 r. kath., 997 reform., 23 zsidó lak., kath. és reform. anyaegyházakkal. Határának nagyobb része róna, kisebb részben dombos. Földje fekete és sárga homok, de mind a mellett igen termékeny; rétjeit a Zsitva árjai rongálják. Van itt 109 1/2 egész urbéri telek, szőlőhegy, uradalmi szeszgyár, és jeles birkatenyésztés. Birja gr. Zichy Miklós, de hajdan a komáromi várhoz tartozott.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szentpéter, magyar nagyközség, 508 házzal és 2655 róm. kath. és ref. vallású lakossal. Postája helyben van, távírója Ógyallán, vasúti állomása pedig Perbetén. E község a török uralom előtti időkben Ó- és Újgyalla, valamint Madar sorsában osztozott. Népes helység volt, melyet a törökök annyira, elpusztítottak, hogy az 1576-iki összeíráskor mindössze kilencz lakható házat találtak benne. A török dúlások után a királyi kincstár új telepeseket hozott ide, de később a Vásonkeői Zichyek lettek az urai és most is gróf Zichy Miklósnak van itt nagyobb birtoka és régi úrilaka, mely arról is nevezetes, hogy hajdan a vármegye háza volt, a hol a zavaros és háborús időkben megyegyűléseket tartottak. A nagysallói csata után Klapka és Damjanich ide szálltak. 1849-ben kórházzá alakították át. E birtok 1720 körül került a Zichyek tulajdonába, melyet ú. n. budai uradalmukért cseréltek el a kincstárral. Van itt egy cserép- és téglagyár is. 1763-ban erős földrengés ejtette rémületbe a lakosokat. A földrengésnek számos ház esett áldozatul, a katholikus templom mennyezete pedig leszakadt és a falak is megrongálódtak. Ez a katholikus templom 1730-ban, a református pedig 1784-ben épült. Ide tartoznak Erdői, Lapos és Várföld puszták, Becsalicsárda és az urasági major. Várföld puszta helyén állott, Ipolyi Arnold és Pesty Frigyes tudósok állítása szerint, a hajdani Várkeszi falu, mely 1243-ban már előfordul, a mikor IV. Béla király Kesew komáromi várföldét Simon és Bertrand spanyol comeseknek adományozza. 1260-70 körül Kesceu alakban van említve. 1355-ben Faber Péter a birtokosa és ekkor Varjobbaghkezeu, vagyis Várjobbágykeszi néven említtetik. 1460-ban 123még mindig e néven szerepel és a komáromi vár tartozéka. 1489-ben Mátyás király Várkeszi falut Komárom városának adományozza. Csere útján azután később ez is a Zichyeké lett. Szentpéter határában van a Harsányi nevű dűlő, a hol hajdan az elpusztult Harsány nevű falu állott. 1239-ben már Harsan néven van említve és Weytek az ura. 1316-ban Harchan alakban írják és ekkor István mester a birtokosa. 1592-ben már komáromi elpusztult várbirtokként szerepel. A törökök dúlásainak esett áldozatul ez is.

Magyar Katolikus Lexikon

Komáromszentpéter, Szentpéter, v. Komárom vm. (Svätý Peter, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt Péter tit-ra sztelték. 1737 e. alapították újra. Mai Szt Márton-tp-át 1737: építették. Anyakönyvei 1719-től. Kegyura 1880: Zichy Gábor gr. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl. - Filiája 1917: Újgyalla. - 1949. III. 6-VII. 23: plnosa, Hamvas István (H. Endre pp. öccse, 1892-1960) vizsgálati fogságban, XII. 28: fölmentették. - Lakói 1940: 2216 r.k., 1 g.k., 2 g.kel., 1 ev., 854 ref., 41 izr., 19 bapt., 2 egyéb vall., össz. 3136; 1970: össz. 3282 (75,3% m.). ** Némethy 1894:274. - Schem. Strig. 1917:80. - Hetényi Varga I:98.

Ipolyi (Stummer) Arnold

1823. 10. 18.
Ipolykeszi - megszületett
Korpona - tanult
Selmecbánya - tanult
Komáromszentpéter - egyházi szolgálatot végzett
Ipolykiskeszi - élt
Itt élt fiatalkorában, a katolikus templom falán emléktábla őrzi emlékét.
1849
Zohor - egyházi szolgálatot végzett
1871
Besztercebánya - egyházi szolgálatot végzett

Kollányi Ferenc

1863. 4. 29.
Komáromszentpéter - megszületett
Nagyszombat - tanult
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett

Kossányi József

1908. 3. 8.
Komáromszentpéter - megszületett
Komárom - tanított
Bagota - tanított
Komáromszentpéter - tanított
Névelőfordulások
1332
Sanctus Petrus
1773
Sanctus Petrus, Szent-Péter, Sankt-Peter, Szvaty Peter,
1786
Sent-Péter,
1808
Szent-Péter,
1863
Szentpéter,
1913
Komáromszentpéter,
1920
Svätý Peter,
1927
Svätý Peter, Szent-Péter,
1938
Komáromszentpéter,
1945
Svätý Peter, Szent-Péter,
1948
Svätý Peter,
1961
Dolný Peter,
1990
Svätý Peter
1994
Szentpéter

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 2
Telefon: 0357685283
Fax: 0357685284

Honlap: svatypeter.eu/

Hivatali órák:

Polgármester:
Jobbágy Jozef (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Hamran Tibor (Független)
Bálintová Angelika (Független)
Hajabács Zsolt (Független)
Majtán Ján (Független)
Bršťák Karol (Független)
Badala Jozef (Független)
Kelko Ladislav (Független)
Pecena Attila (SMK-MKP)
Gyarmati Tihamér (SMK-MKP)
Független 78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Komáromszentpéteri Posta

Hlavná 2

Domov sociálnych služieb Dúha Svätý Peter, n.o.

Mierová 148/54

Komáromszentpéteri Római Katolikus Plébániahivatal

Béke utca 42

Kossányi József Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 22

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és óvoda

Iskola utca 22

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Pince utca 8

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Pince utca 8

Komáromszentpéteri Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 2

Komáromszentpéteri Községi Hivatal

Fő utca 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2297 97%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 73 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2376
magyarok 2881 97%
szlovákok 32 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 0%
egyéb 37 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2959
magyarok 2665 93%
szlovákok 152 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 0%
egyéb 21 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2851
magyarok 3111 99%
szlovákok 12 0%
romák 3 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3136
magyarok 2012 75%
szlovákok 626 23%
romák 22 1%
csehek 8 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2671
magyarok 1930 74%
szlovákok 675 26%
romák 0 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 0%
összlétszám 2621
magyarok 1870 68%
szlovákok 780 29%
romák 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 73 3%
összlétszám 2734
magyarok 1776 65%
szlovákok 806 29%
romák 5 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 137 5%
összlétszám 2735
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2372
Választási részvétel: 62.1 %
Kiadott boríték: 1473
Bedobott boríték: 1472

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1454
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jobbágy Jozef 904 62.17 % MOST - HÍD
Bukovszky János 505 34.73 % SMK-MKP
Sárközi János 45 3.09 % MKDA-MKDSZ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hamran Tibor 804 Független
Pecena Attila 776 SMK-MKP
Bálintová Angelika 621 Független
Hajabács Zsolt 539 Független
Majtán Ján 513 Független
Bršťák Karol 511 Független
Gyarmati Tihamér 494 SMK-MKP
Badala Jozef 456 Független
Kelko Ladislav 456 Független

Képviselők

2014
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2273
Választási részvétel: 41.53 %
Kiadott boríték: 944
Bedobott boríték: 944
Választásra jogosult: 2277
Választási részvétel: 23.06 %
Kiadott boríték: 525
Bedobott boríték: 525
Választásra jogosult: 2 373
Választási részvétel: 42,64 %
Kiadott boríték: 1 012
Bedobott boríték: 1 012

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 857
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 954
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 590 68.84 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 134 15.64 % SMER - SD
Peter Oremus 58 6.77 % Független
Regan Belovič 36 4.20 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 17 1.98 % MS
Stanislav Kováč 12 1.40 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 10 1.17 % KĽS
Milan Belica 74 14.23% SMER - SD
Milan Belica 407 42.66 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 322 33.75 % SMK-MKP
László Hajdu 84 8.81 % MKDA
Milan Uhrík 61 6.39 % ĽSNS
Peter Oremus 43 4.51 % Független
Ján Greššo 21 2.20 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 15 1.57 % Független
Ján Marko 1 0.10 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 923
Érvényes szavazólap: 1 001
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Jobbágy 675 73.13% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Tihamér Gyarmati 430 46.59% SMK-MKP
Zsolt Sebö 291 31.53% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Olga Szabó 275 29.79% SMK-MKP
Árpád Horváth 272 29.47% SMK-MKP
Csaba Földes 265 28.71% SMK-MKP
Éva Hortai 246 26.65% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
László Stubendek 239 25.89% SMK-MKP
Attila Petheő 223 24.16% SMK-MKP
Norbert Becse 211 22.86% SMK-MKP
Lajos Csóka 201 21.78% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 187 20.26% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Rozália Szalay 175 18.96% SMK-MKP
Gabriel Szalay 171 18.53% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Tamás Varga 170 18.42% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 159 17.23% Független
Štefan Kucsera 143 15.49% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Adamik 105 11.38% Független
Ján Pikor 52 5.63% Független
Anna Žigová 46 4.98% KDH, SMER - SD
György Batta 38 4.12% Független
Milan Lehocký 33 3.58% Független
Peter Getler 33 3.58% SMS
Károly Less 24 2.60% Független
Konštantín Glič 24 2.60% KDH, SMER - SD
Tibor Mayer 22 2.38% Független
Milan Opálka 21 2.28% KSS
Tamara Podmanická 20 2.17% SMS
Mária Csákiová 20 2.17% MS
Karel Krejčí 17 1.84% KSS
Lívia Csíková 14 1.52% MS
Robert Dick 12 1.30% MS
Ladislav Tóth 12 1.30% KSS
Dušan Tulpík 9 0.98% ĽS-HZDS
Pavol Tausk 7 0.76% KSS
Jozef Petráš 5 0.54% KSS
Jozef Jobbágy 777 77.62% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Tihamér Gyarmati 467 46.65% SMK-MKP
Miklós Viola 290 28.97% SMK-MKP
Csaba Földes 245 24.48% SMK-MKP
Norbert Becse 214 21.38% SMK-MKP
János Sárközi 214 21.38% MKDA-MKDSZ
Árpád Horváth 209 20.88% SMK-MKP
Anna Žigová 195 19.48% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ladislav Ágh 191 19.08% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Örs Orosz 191 19.08% SMK-MKP
Imre Knirs 176 17.58% SMK-MKP
Klaudia Bertoková 175 17.48% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Péter Varga 161 16.08% SMK-MKP
Marián Molnár 159 15.88% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Csaba Cúth 141 14.09% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Stubendek 136 13.59% Független
Karol Farkas 130 12.99% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Attila Petheő 122 12.19% Független
László Szendi 117 11.69% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Rusňák 78 7.79% ĽS Naše Slovensko
Károly Less 58 5.79% Független
Tímea Szénássy 54 5.39% Független
Tamás Varga 49 4.90% Független
Attila Forgács 43 4.30% Független
Daniel Mikula 38 3.80% ĽS Naše Slovensko
František Bartoš 30 3.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Tibor Forró 30 3.00% Független
Gyula Köles 29 2.90% Független
Lýdia Siposová 17 1.70% NAJ
Ladislav Tóth 16 1.60% KSS
Milan Šuch 15 1.50% NAJ
Jozef Jakubec 14 1.40% NAJ
Anton Teleki 14 1.40% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Lehotkai 12 1.20% NAJ
Pavol Tausk 7 0.70% KSS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 16.89 %
Ógyalla 611 13.85 %
Komáromszentpéter 195 4.42 %
Naszvad 133 3.02 %
Újgyalla 103 2.34 %
Perbete 97 2.20 %
Gúta 96 2.18 %
Bajcs 57 1.29 %
Hetény 57 1.29 %
Szilasháza 53 1.20 %
Imely 49 1.11 %
Komáromfüss 46 1.04 %
Megyercs 46 1.04 %
Bátorkeszi 44 1.00 %
Nagykeszi 43 0.97 %
Marcelháza 40 0.91 %
Szilas 35 0.79 %
Keszegfalva 33 0.75 %
Izsa 32 0.73 %
Csallóközaranyos 26 0.59 %
Martos 26 0.59 %
Nemesócsa 25 0.57 %
Ifjúságfalva 24 0.54 %
Búcs 23 0.52 %
Karva 18 0.41 %
Madar 17 0.39 %
Ekel 15 0.34 %
Dunamocs 13 0.29 %
Lakszakállas 13 0.29 %
Zsemlékes 9 0.20 %
Újpuszta 8 0.18 %
Dunaradvány 8 0.18 %
Vágfüzes 7 0.16 %
Virt 7 0.16 %
Tany 6 0.14 %
Bogyarét 6 0.14 %
Bogya 6 0.14 %
Pat 5 0.11 %
Csicsó 4 0.09 %
Gellér 2 0.05 %
Kolozsnéma 2 0.05 %
Komárom 342 11.37 %
Ógyalla 57 1.89 %
Naszvad 31 1.03 %
Gúta 25 0.83 %
Újgyalla 19 0.63 %
Perbete 19 0.63 %
Bajcs 16 0.53 %
Komáromszentpéter 14 0.47 %
Izsa 13 0.43 %
Imely 10 0.33 %
Megyercs 9 0.30 %
Marcelháza 8 0.27 %
Dunamocs 6 0.20 %
Szilasháza 6 0.20 %
Karva 6 0.20 %
Keszegfalva 5 0.17 %
Nemesócsa 5 0.17 %
Bátorkeszi 5 0.17 %
Ekel 5 0.17 %
Nagykeszi 4 0.13 %
Komáromfüss 4 0.13 %
Csallóközaranyos 4 0.13 %
Martos 4 0.13 %
Madar 4 0.13 %
Hetény 3 0.10 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Újpuszta 3 0.10 %
Dunaradvány 3 0.10 %
Pat 2 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Ifjúságfalva 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Búcs 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Tany 1 0.03 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 52.59 %
Gúta 736 47.03 %
Naszvad 98 6.26 %
Ógyalla 79 5.05 %
Keszegfalva 53 3.39 %
Marcelháza 44 2.81 %
Komáromszentpéter 43 2.75 %
Perbete 40 2.56 %
Nemesócsa 37 2.36 %
Bátorkeszi 36 2.30 %
Lakszakállas 35 2.24 %
Bajcs 30 1.92 %
Dunamocs 30 1.92 %
Ifjúságfalva 29 1.85 %
Ekel 29 1.85 %
Hetény 27 1.73 %
Imely 26 1.66 %
Izsa 22 1.41 %
Csallóközaranyos 21 1.34 %
Tany 20 1.28 %
Megyercs 19 1.21 %
Nagykeszi 18 1.15 %
Dunaradvány 17 1.09 %
Búcs 16 1.02 %
Újgyalla 14 0.89 %
Vágfüzes 13 0.83 %
Csicsó 13 0.83 %
Madar 12 0.77 %
Karva 11 0.70 %
Martos 10 0.64 %
Komáromfüss 9 0.58 %
Szilas 8 0.51 %
Szilasháza 8 0.51 %
Bogyarét 8 0.51 %
Bogya 8 0.51 %
Virt 8 0.51 %
Kolozsnéma 7 0.45 %
Pat 6 0.38 %
Gellér 4 0.26 %
Újpuszta 2 0.13 %
Zsemlékes 2 0.13 %
Komárom 1 389 55.63 %
Gúta 265 10.61 %
Ógyalla 153 6.13 %
Naszvad 143 5.73 %
Bátorkeszi 130 5.21 %
Komáromszentpéter 122 4.89 %
Perbete 114 4.57 %
Dunamocs 111 4.45 %
Búcs 90 3.60 %
Martos 88 3.52 %
Hetény 87 3.48 %
Marcelháza 83 3.32 %
Izsa 75 3.00 %
Lakszakállas 74 2.96 %
Nemesócsa 71 2.84 %
Keszegfalva 71 2.84 %
Csallóközaranyos 65 2.60 %
Ekel 65 2.60 %
Csicsó 55 2.20 %
Dunaradvány 48 1.92 %
Nagykeszi 46 1.84 %
Bajcs 43 1.72 %
Tany 41 1.64 %
Pat 40 1.60 %
Megyercs 36 1.44 %
Komáromfüss 34 1.36 %
Szilas 30 1.20 %
Virt 29 1.16 %
Karva 28 1.12 %
Vágfüzes 26 1.04 %
Imely 25 1.00 %
Kolozsnéma 23 0.92 %
Bogya 22 0.88 %
Madar 20 0.80 %
Gellér 11 0.44 %
Szilasháza 6 0.24 %
Ifjúságfalva 6 0.24 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 60.47 %
Gúta 323 15.31 %
Komáromszentpéter 245 11.61 %
Ógyalla 228 10.81 %
Csicsó 215 10.19 %
Naszvad 197 9.34 %
Nemesócsa 184 8.72 %
Perbete 170 8.06 %
Marcelháza 168 7.96 %
Dunamocs 138 6.54 %
Bátorkeszi 134 6.35 %
Ekel 127 6.02 %
Lakszakállas 117 5.55 %
Csallóközaranyos 117 5.55 %
Búcs 115 5.45 %
Hetény 114 5.40 %
Dunaradvány 111 5.26 %
Nagykeszi 100 4.74 %
Tany 95 4.50 %
Komáromfüss 92 4.36 %
Izsa 92 4.36 %
Kolozsnéma 80 3.79 %
Madar 73 3.46 %
Szilas 70 3.32 %
Keszegfalva 65 3.08 %
Martos 63 2.99 %
Karva 57 2.70 %
Gellér 52 2.46 %
Megyercs 50 2.37 %
Imely 49 2.32 %
Bogya 46 2.18 %
Bajcs 41 1.94 %
Vágfüzes 41 1.94 %
Pat 40 1.90 %
Virt 28 1.33 %
Bogyarét 26 1.23 %
Ifjúságfalva 20 0.95 %
Zsemlékes 13 0.62 %
Újgyalla 9 0.43 %
Szilasháza 4 0.19 %
Újpuszta 2 0.09 %
Komárom 331 59.21 %
Ógyalla 188 33.63 %
Újgyalla 100 17.89 %
Naszvad 60 10.73 %
Komáromszentpéter 38 6.80 %
Gúta 35 6.26 %
Szilasháza 26 4.65 %
Imely 24 4.29 %
Újpuszta 22 3.94 %
Perbete 20 3.58 %
Izsa 18 3.22 %
Marcelháza 15 2.68 %
Bajcs 14 2.50 %
Keszegfalva 10 1.79 %
Nemesócsa 8 1.43 %
Nagykeszi 8 1.43 %
Dunaradvány 7 1.25 %
Zsemlékes 6 1.07 %
Hetény 6 1.07 %
Bátorkeszi 5 0.89 %
Ifjúságfalva 4 0.72 %
Ekel 4 0.72 %
Martos 4 0.72 %
Lakszakállas 4 0.72 %
Megyercs 3 0.54 %
Dunamocs 3 0.54 %
Pat 3 0.54 %
Komáromfüss 3 0.54 %
Madar 2 0.36 %
Tany 2 0.36 %
Karva 2 0.36 %
Virt 2 0.36 %
Vágfüzes 2 0.36 %
Bogyarét 1 0.18 %
Csicsó 1 0.18 %
Kolozsnéma 1 0.18 %
Bogya 1 0.18 %
Csallóközaranyos 1 0.18 %
Gellér 1 0.18 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 98.54 %
Ógyalla 107 14.23 %
Naszvad 82 10.90 %
Gúta 55 7.31 %
Újgyalla 38 5.05 %
Perbete 33 4.39 %
Komáromszentpéter 30 3.99 %
Bajcs 25 3.32 %
Izsa 22 2.93 %
Imely 20 2.66 %
Megyercs 19 2.53 %
Szilasháza 18 2.39 %
Nemesócsa 16 2.13 %
Csallóközaranyos 16 2.13 %
Bátorkeszi 16 2.13 %
Marcelháza 16 2.13 %
Keszegfalva 15 1.99 %
Zsemlékes 14 1.86 %
Dunamocs 14 1.86 %
Karva 13 1.73 %
Hetény 12 1.60 %
Ekel 11 1.46 %
Lakszakállas 11 1.46 %
Komáromfüss 9 1.20 %
Madar 9 1.20 %
Tany 8 1.06 %
Csicsó 8 1.06 %
Ifjúságfalva 7 0.93 %
Nagykeszi 6 0.80 %
Pat 6 0.80 %
Martos 5 0.66 %
Szilas 3 0.40 %
Virt 3 0.40 %
Bogyarét 2 0.27 %
Újpuszta 2 0.27 %
Búcs 2 0.27 %
Kolozsnéma 2 0.27 %
Dunaradvány 2 0.27 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 20.94 %
Ógyalla 62 3.11 %
Gúta 59 2.96 %
Naszvad 33 1.66 %
Perbete 30 1.51 %
Komáromszentpéter 29 1.46 %
Marcelháza 28 1.41 %
Nemesócsa 21 1.05 %
Izsa 21 1.05 %
Bátorkeszi 20 1.00 %
Csallóközaranyos 19 0.95 %
Keszegfalva 16 0.80 %
Dunamocs 16 0.80 %
Bajcs 14 0.70 %
Lakszakállas 13 0.65 %
Nagykeszi 11 0.55 %
Újgyalla 11 0.55 %
Ekel 11 0.55 %
Karva 10 0.50 %
Hetény 10 0.50 %
Megyercs 10 0.50 %
Búcs 9 0.45 %
Szilas 9 0.45 %
Ifjúságfalva 9 0.45 %
Imely 7 0.35 %
Tany 7 0.35 %
Csicsó 7 0.35 %
Madar 6 0.30 %
Bogya 6 0.30 %
Dunaradvány 6 0.30 %
Komáromfüss 6 0.30 %
Martos 4 0.20 %
Vágfüzes 4 0.20 %
Gellér 4 0.20 %
Kolozsnéma 3 0.15 %
Virt 3 0.15 %
Szilasháza 3 0.15 %
Pat 3 0.15 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 109.87 %
Gúta 281 18.13 %
Ógyalla 212 13.68 %
Komáromszentpéter 176 11.35 %
Marcelháza 142 9.16 %
Naszvad 137 8.84 %
Perbete 128 8.26 %
Dunamocs 119 7.68 %
Bátorkeszi 112 7.23 %
Hetény 103 6.65 %
Dunaradvány 95 6.13 %
Búcs 90 5.81 %
Ekel 86 5.55 %
Csallóközaranyos 85 5.48 %
Csicsó 83 5.35 %
Nemesócsa 82 5.29 %
Izsa 71 4.58 %
Kolozsnéma 67 4.32 %
Madar 64 4.13 %
Lakszakállas 64 4.13 %
Keszegfalva 51 3.29 %
Pat 44 2.84 %
Karva 43 2.77 %
Tany 41 2.65 %
Megyercs 40 2.58 %
Martos 36 2.32 %
Imely 35 2.26 %
Nagykeszi 35 2.26 %
Komáromfüss 33 2.13 %
Vágfüzes 33 2.13 %
Gellér 27 1.74 %
Bogya 26 1.68 %
Bajcs 26 1.68 %
Szilas 23 1.48 %
Bogyarét 16 1.03 %
Ifjúságfalva 13 0.84 %
Virt 10 0.65 %
Szilasháza 3 0.19 %
Újgyalla 3 0.19 %
Zsemlékes 1 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 7.31 %
Ógyalla 65 1.72 %
Naszvad 28 0.74 %
Gúta 25 0.66 %
Izsa 21 0.55 %
Újgyalla 16 0.42 %
Ekel 16 0.42 %
Megyercs 15 0.40 %
Komáromszentpéter 14 0.37 %
Bátorkeszi 12 0.32 %
Bajcs 9 0.24 %
Pat 8 0.21 %
Nemesócsa 8 0.21 %
Madar 8 0.21 %
Marcelháza 8 0.21 %
Keszegfalva 7 0.18 %
Csallóközaranyos 7 0.18 %
Perbete 6 0.16 %
Zsemlékes 6 0.16 %
Szilasháza 6 0.16 %
Lakszakállas 6 0.16 %
Ifjúságfalva 5 0.13 %
Karva 5 0.13 %
Búcs 5 0.13 %
Hetény 5 0.13 %
Imely 4 0.11 %
Dunaradvány 3 0.08 %
Martos 3 0.08 %
Csicsó 3 0.08 %
Szilas 2 0.05 %
Dunamocs 2 0.05 %
Tany 2 0.05 %
Komáromfüss 2 0.05 %
Nagykeszi 2 0.05 %
Bogya 2 0.05 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 63.03 %
Komáromszentpéter 777 35.03 %
Ógyalla 620 27.95 %
Gúta 224 10.10 %
Perbete 192 8.66 %
Hetény 181 8.16 %
Újgyalla 177 7.98 %
Naszvad 165 7.44 %
Bátorkeszi 136 6.13 %
Marcelháza 121 5.46 %
Keszegfalva 108 4.87 %
Nagykeszi 95 4.28 %
Izsa 92 4.15 %
Imely 91 4.10 %
Bajcs 88 3.97 %
Búcs 82 3.70 %
Nemesócsa 77 3.47 %
Madar 76 3.43 %
Csallóközaranyos 75 3.38 %
Komáromfüss 72 3.25 %
Megyercs 67 3.02 %
Szilas 65 2.93 %
Martos 61 2.75 %
Szilasháza 51 2.30 %
Dunamocs 46 2.07 %
Karva 43 1.94 %
Lakszakállas 41 1.85 %
Vágfüzes 41 1.85 %
Csicsó 40 1.80 %
Ekel 37 1.67 %
Ifjúságfalva 34 1.53 %
Dunaradvány 33 1.49 %
Pat 28 1.26 %
Tany 28 1.26 %
Újpuszta 17 0.77 %
Bogyarét 16 0.72 %
Bogya 15 0.68 %
Virt 13 0.59 %
Kolozsnéma 7 0.32 %
Gellér 6 0.27 %
Zsemlékes 5 0.23 %
Komárom 197 11.68 %
Ógyalla 50 2.96 %
Gúta 16 0.95 %
Naszvad 15 0.89 %
Komáromszentpéter 12 0.71 %
Újgyalla 12 0.71 %
Perbete 11 0.65 %
Bajcs 7 0.41 %
Hetény 6 0.36 %
Pat 5 0.30 %
Nemesócsa 5 0.30 %
Keszegfalva 5 0.30 %
Bátorkeszi 5 0.30 %
Marcelháza 5 0.30 %
Szilasháza 4 0.24 %
Imely 4 0.24 %
Izsa 4 0.24 %
Csallóközaranyos 4 0.24 %
Dunamocs 4 0.24 %
Karva 4 0.24 %
Ekel 4 0.24 %
Megyercs 4 0.24 %
Zsemlékes 3 0.18 %
Nagykeszi 3 0.18 %
Lakszakállas 2 0.12 %
Újpuszta 2 0.12 %
Gellér 2 0.12 %
Komáromfüss 2 0.12 %
Szilas 2 0.12 %
Búcs 2 0.12 %
Dunaradvány 2 0.12 %
Tany 1 0.06 %
Ifjúságfalva 1 0.06 %
Madar 1 0.06 %
Virt 1 0.06 %
Martos 1 0.06 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 9.07 %
Komárom 202 8.56 %
Gúta 65 2.76 %
Ógyalla 53 2.25 %
Marcelháza 42 1.78 %
Perbete 40 1.70 %
Naszvad 40 1.70 %
Dunamocs 33 1.40 %
Búcs 28 1.19 %
Megyercs 28 1.19 %
Bátorkeszi 26 1.10 %
Hetény 25 1.06 %
Nemesócsa 19 0.81 %
Csicsó 18 0.76 %
Csallóközaranyos 18 0.76 %
Ekel 17 0.72 %
Dunaradvány 16 0.68 %
Imely 14 0.59 %
Karva 14 0.59 %
Madar 13 0.55 %
Keszegfalva 12 0.51 %
Bajcs 12 0.51 %
Martos 11 0.47 %
Pat 11 0.47 %
Tany 11 0.47 %
Lakszakállas 11 0.47 %
Izsa 10 0.42 %
Szilas 9 0.38 %
Nagykeszi 8 0.34 %
Újgyalla 8 0.34 %
Komáromfüss 8 0.34 %
Kolozsnéma 3 0.13 %
Virt 2 0.08 %
Vágfüzes 2 0.08 %
Újpuszta 1 0.04 %
Szilasháza 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 12.55 %
Ógyalla 201 4.28 %
Komáromfüss 158 3.37 %
Komáromszentpéter 130 2.77 %
Csicsó 104 2.22 %
Gúta 100 2.13 %
Lakszakállas 99 2.11 %
Szilas 91 1.94 %
Nagykeszi 90 1.92 %
Naszvad 88 1.87 %
Hetény 87 1.85 %
Nemesócsa 74 1.58 %
Perbete 72 1.53 %
Tany 65 1.38 %
Megyercs 55 1.17 %
Újgyalla 53 1.13 %
Csallóközaranyos 46 0.98 %
Keszegfalva 46 0.98 %
Ekel 42 0.89 %
Bajcs 41 0.87 %
Marcelháza 31 0.66 %
Bátorkeszi 30 0.64 %
Izsa 30 0.64 %
Búcs 28 0.60 %
Bogya 27 0.58 %
Ifjúságfalva 27 0.58 %
Kolozsnéma 26 0.55 %
Imely 24 0.51 %
Dunamocs 21 0.45 %
Gellér 19 0.40 %
Szilasháza 18 0.38 %
Madar 17 0.36 %
Dunaradvány 16 0.34 %
Martos 15 0.32 %
Karva 15 0.32 %
Zsemlékes 12 0.26 %
Bogyarét 12 0.26 %
Virt 7 0.15 %
Vágfüzes 4 0.09 %
Pat 4 0.09 %
Újpuszta 3 0.06 %
Komárom 690 19.11 %
Ógyalla 244 6.76 %
Komáromszentpéter 175 4.85 %
Gúta 115 3.18 %
Hetény 100 2.77 %
Újgyalla 93 2.58 %
Naszvad 80 2.22 %
Perbete 57 1.58 %
Bátorkeszi 47 1.30 %
Komáromfüss 47 1.30 %
Bajcs 46 1.27 %
Nagykeszi 43 1.19 %
Marcelháza 42 1.16 %
Szilasháza 40 1.11 %
Imely 40 1.11 %
Ifjúságfalva 37 1.02 %
Keszegfalva 37 1.02 %
Szilas 36 1.00 %
Megyercs 33 0.91 %
Izsa 31 0.86 %
Nemesócsa 27 0.75 %
Csallóközaranyos 26 0.72 %
Madar 21 0.58 %
Pat 20 0.55 %
Lakszakállas 19 0.53 %
Búcs 19 0.53 %
Karva 18 0.50 %
Martos 18 0.50 %
Dunaradvány 16 0.44 %
Dunamocs 16 0.44 %
Tany 15 0.42 %
Ekel 15 0.42 %
Csicsó 11 0.30 %
Zsemlékes 7 0.19 %
Újpuszta 6 0.17 %
Bogyarét 6 0.17 %
Virt 6 0.17 %
Vágfüzes 6 0.17 %
Gellér 5 0.14 %
Kolozsnéma 4 0.11 %
Bogya 4 0.11 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 8.75 %
Ógyalla 42 2.08 %
Gúta 41 2.03 %
Naszvad 28 1.38 %
Újgyalla 21 1.04 %
Komáromszentpéter 16 0.79 %
Nemesócsa 14 0.69 %
Marcelháza 13 0.64 %
Perbete 10 0.49 %
Megyercs 10 0.49 %
Csallóközaranyos 7 0.35 %
Dunamocs 7 0.35 %
Imely 7 0.35 %
Bátorkeszi 7 0.35 %
Ekel 5 0.25 %
Karva 5 0.25 %
Izsa 5 0.25 %
Martos 5 0.25 %
Búcs 5 0.25 %
Keszegfalva 4 0.20 %
Ifjúságfalva 4 0.20 %
Bajcs 4 0.20 %
Komáromfüss 4 0.20 %
Szilasháza 4 0.20 %
Nagykeszi 4 0.20 %
Zsemlékes 3 0.15 %
Dunaradvány 3 0.15 %
Kolozsnéma 3 0.15 %
Szilas 2 0.10 %
Bogya 2 0.10 %
Hetény 2 0.10 %
Tany 1 0.05 %
Csicsó 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.57 %
Ógyalla 523 18.19 %
Komáromszentpéter 191 6.64 %
Gúta 133 4.63 %
Naszvad 122 4.24 %
Perbete 103 3.58 %
Hetény 95 3.30 %
Bajcs 70 2.43 %
Újgyalla 69 2.40 %
Nagykeszi 65 2.26 %
Komáromfüss 63 2.19 %
Bátorkeszi 57 1.98 %
Nemesócsa 54 1.88 %
Imely 48 1.67 %
Megyercs 45 1.57 %
Szilas 45 1.57 %
Marcelháza 45 1.57 %
Izsa 40 1.39 %
Búcs 38 1.32 %
Csallóközaranyos 38 1.32 %
Keszegfalva 37 1.29 %
Ifjúságfalva 32 1.11 %
Lakszakállas 31 1.08 %
Madar 23 0.80 %
Ekel 23 0.80 %
Szilasháza 23 0.80 %
Martos 21 0.73 %
Tany 19 0.66 %
Dunamocs 19 0.66 %
Karva 19 0.66 %
Csicsó 18 0.63 %
Dunaradvány 13 0.45 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.24 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.17 %
Bogyarét 5 0.17 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 171.47 %
Gúta 354 27.00 %
Ógyalla 145 11.06 %
Komáromszentpéter 136 10.37 %
Marcelháza 121 9.23 %
Naszvad 114 8.70 %
Bátorkeszi 97 7.40 %
Perbete 95 7.25 %
Izsa 84 6.41 %
Dunamocs 78 5.95 %
Hetény 76 5.80 %
Keszegfalva 74 5.64 %
Nemesócsa 68 5.19 %
Csallóközaranyos 66 5.03 %
Dunaradvány 57 4.35 %
Búcs 54 4.12 %
Ekel 54 4.12 %
Lakszakállas 42 3.20 %
Pat 42 3.20 %
Nagykeszi 41 3.13 %
Martos 39 2.97 %
Madar 38 2.90 %
Csicsó 37 2.82 %
Megyercs 35 2.67 %
Imely 35 2.67 %
Tany 29 2.21 %
Komáromfüss 27 2.06 %
Vágfüzes 25 1.91 %
Karva 24 1.83 %
Szilas 23 1.75 %
Bajcs 23 1.75 %
Kolozsnéma 16 1.22 %
Újgyalla 12 0.92 %
Szilasháza 11 0.84 %
Bogya 9 0.69 %
Ifjúságfalva 9 0.69 %
Virt 8 0.61 %
Gellér 7 0.53 %
Bogyarét 3 0.23 %
Újpuszta 1 0.08 %
Zsemlékes 1 0.08 %
Komárom 561 12.74 %
Nagykeszi 169 3.84 %
Ógyalla 141 3.20 %
Gúta 126 2.86 %
Komáromszentpéter 117 2.66 %
Perbete 75 1.70 %
Naszvad 75 1.70 %
Nemesócsa 73 1.66 %
Komáromfüss 65 1.48 %
Hetény 63 1.43 %
Csallóközaranyos 58 1.32 %
Szilas 50 1.14 %
Keszegfalva 50 1.14 %
Megyercs 47 1.07 %
Ekel 45 1.02 %
Bátorkeszi 42 0.95 %
Csicsó 39 0.89 %
Búcs 37 0.84 %
Imely 36 0.82 %
Marcelháza 36 0.82 %
Izsa 36 0.82 %
Újgyalla 36 0.82 %
Tany 33 0.75 %
Lakszakállas 33 0.75 %
Dunamocs 27 0.61 %
Martos 26 0.59 %
Bajcs 26 0.59 %
Bogya 21 0.48 %
Ifjúságfalva 21 0.48 %
Karva 18 0.41 %
Dunaradvány 17 0.39 %
Madar 14 0.32 %
Pat 13 0.30 %
Kolozsnéma 12 0.27 %
Bogyarét 7 0.16 %
Vágfüzes 7 0.16 %
Szilasháza 5 0.11 %
Virt 5 0.11 %
Gellér 5 0.11 %
Újpuszta 4 0.09 %
Zsemlékes 3 0.07 %
Komárom 208 4.20 %
Ógyalla 37 0.75 %
Gúta 26 0.52 %
Naszvad 23 0.46 %
Komáromszentpéter 17 0.34 %
Perbete 12 0.24 %
Újgyalla 12 0.24 %
Bajcs 7 0.14 %
Csallóközaranyos 7 0.14 %
Bátorkeszi 6 0.12 %
Imely 6 0.12 %
Dunamocs 6 0.12 %
Marcelháza 6 0.12 %
Ekel 5 0.10 %
Zsemlékes 4 0.08 %
Izsa 4 0.08 %
Megyercs 3 0.06 %
Dunaradvány 3 0.06 %
Búcs 3 0.06 %
Madar 3 0.06 %
Szilasháza 3 0.06 %
Nagykeszi 3 0.06 %
Újpuszta 3 0.06 %
Karva 2 0.04 %
Hetény 2 0.04 %
Keszegfalva 2 0.04 %
Szilas 2 0.04 %
Ifjúságfalva 2 0.04 %
Tany 2 0.04 %
Vágfüzes 1 0.02 %
Martos 1 0.02 %
Nemesócsa 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Pat 1 0.02 %
Komáromfüss 1 0.02 %
Virt 1 0.02 %
Lakszakállas 1 0.02 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 40.08 %
Ógyalla 210 7.80 %
Komáromszentpéter 159 5.91 %
Gúta 104 3.86 %
Naszvad 82 3.05 %
Újgyalla 79 2.93 %
Hetény 67 2.49 %
Perbete 58 2.15 %
Marcelháza 55 2.04 %
Nagykeszi 52 1.93 %
Keszegfalva 48 1.78 %
Megyercs 47 1.75 %
Szilas 41 1.52 %
Búcs 40 1.49 %
Imely 40 1.49 %
Komáromfüss 38 1.41 %
Nemesócsa 37 1.37 %
Izsa 36 1.34 %
Csallóközaranyos 32 1.19 %
Ifjúságfalva 31 1.15 %
Bajcs 30 1.11 %
Bátorkeszi 28 1.04 %
Szilasháza 25 0.93 %
Dunamocs 20 0.74 %
Martos 19 0.71 %
Madar 19 0.71 %
Ekel 19 0.71 %
Karva 17 0.63 %
Bogya 16 0.59 %
Dunaradvány 15 0.56 %
Lakszakállas 13 0.48 %
Csicsó 11 0.41 %
Tany 11 0.41 %
Pat 7 0.26 %
Bogyarét 7 0.26 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.46 %
Gúta 830 13.79 %
Ógyalla 373 6.20 %
Naszvad 291 4.84 %
Komáromszentpéter 290 4.82 %
Marcelháza 194 3.22 %
Bátorkeszi 183 3.04 %
Perbete 181 3.01 %
Dunamocs 156 2.59 %
Csicsó 131 2.18 %
Hetény 126 2.09 %
Ekel 119 1.98 %
Búcs 117 1.94 %
Dunaradvány 115 1.91 %
Izsa 107 1.78 %
Nemesócsa 105 1.75 %
Csallóközaranyos 101 1.68 %
Lakszakállas 99 1.65 %
Madar 94 1.56 %
Keszegfalva 93 1.55 %
Karva 82 1.36 %
Nagykeszi 75 1.25 %
Kolozsnéma 67 1.11 %
Imely 64 1.06 %
Martos 62 1.03 %
Megyercs 62 1.03 %
Vágfüzes 60 1.00 %
Tany 53 0.88 %
Pat 51 0.85 %
Komáromfüss 48 0.80 %
Bajcs 44 0.73 %
Szilas 43 0.71 %
Bogya 41 0.68 %
Gellér 38 0.63 %
Ifjúságfalva 32 0.53 %
Virt 26 0.43 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 63.37 %
Ógyalla 61 11.17 %
Gúta 37 6.78 %
Naszvad 28 5.13 %
Újgyalla 23 4.21 %
Izsa 17 3.11 %
Komáromszentpéter 15 2.75 %
Perbete 13 2.38 %
Bátorkeszi 9 1.65 %
Szilasháza 8 1.47 %
Nemesócsa 7 1.28 %
Keszegfalva 7 1.28 %
Ifjúságfalva 6 1.10 %
Ekel 6 1.10 %
Bajcs 6 1.10 %
Csallóközaranyos 6 1.10 %
Zsemlékes 5 0.92 %
Komáromfüss 5 0.92 %
Megyercs 5 0.92 %
Nagykeszi 4 0.73 %
Dunamocs 4 0.73 %
Újpuszta 4 0.73 %
Dunaradvány 3 0.55 %
Imely 3 0.55 %
Búcs 3 0.55 %
Kolozsnéma 3 0.55 %
Hetény 3 0.55 %
Marcelháza 3 0.55 %
Tany 2 0.37 %
Karva 2 0.37 %
Martos 1 0.18 %
Lakszakállas 1 0.18 %
Vágfüzes 1 0.18 %
Bogyarét 1 0.18 %
Pat 1 0.18 %
Csicsó 1 0.18 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 65.56 %
Ógyalla 348 60.84 %
Újgyalla 106 18.53 %
Komáromszentpéter 78 13.64 %
Naszvad 69 12.06 %
Gúta 39 6.82 %
Perbete 19 3.32 %
Imely 19 3.32 %
Izsa 17 2.97 %
Bajcs 17 2.97 %
Újpuszta 16 2.80 %
Szilasháza 13 2.27 %
Keszegfalva 12 2.10 %
Martos 11 1.92 %
Marcelháza 10 1.75 %
Bátorkeszi 9 1.57 %
Megyercs 9 1.57 %
Nemesócsa 8 1.40 %
Hetény 8 1.40 %
Ekel 7 1.22 %
Dunamocs 5 0.87 %
Ifjúságfalva 5 0.87 %
Komáromfüss 5 0.87 %
Dunaradvány 5 0.87 %
Pat 4 0.70 %
Lakszakállas 3 0.52 %
Bogya 3 0.52 %
Gellér 2 0.35 %
Nagykeszi 2 0.35 %
Csallóközaranyos 2 0.35 %
Virt 2 0.35 %
Madar 2 0.35 %
Kolozsnéma 2 0.35 %
Tany 2 0.35 %
Zsemlékes 2 0.35 %
Búcs 1 0.17 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Bogyarét 1 0.17 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 29.32 %
Gúta 574 17.55 %
Naszvad 510 15.59 %
Ógyalla 306 9.35 %
Perbete 215 6.57 %
Komáromszentpéter 214 6.54 %
Marcelháza 154 4.71 %
Bátorkeszi 137 4.19 %
Csicsó 117 3.58 %
Hetény 113 3.45 %
Dunamocs 111 3.39 %
Dunaradvány 107 3.27 %
Ekel 104 3.18 %
Búcs 102 3.12 %
Imely 95 2.90 %
Izsa 86 2.63 %
Lakszakállas 82 2.51 %
Nemesócsa 80 2.45 %
Madar 80 2.45 %
Csallóközaranyos 78 2.38 %
Martos 72 2.20 %
Kolozsnéma 55 1.68 %
Karva 54 1.65 %
Bajcs 51 1.56 %
Megyercs 47 1.44 %
Keszegfalva 45 1.38 %
Tany 45 1.38 %
Pat 40 1.22 %
Gellér 38 1.16 %
Vágfüzes 36 1.10 %
Nagykeszi 36 1.10 %
Komáromfüss 30 0.92 %
Bogya 29 0.89 %
Szilas 28 0.86 %
Ifjúságfalva 27 0.83 %
Bogyarét 24 0.73 %
Virt 23 0.70 %
Újgyalla 7 0.21 %
Szilasháza 5 0.15 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 11.17 %
Ógyalla 47 1.64 %
Gúta 20 0.70 %
Naszvad 13 0.45 %
Újgyalla 13 0.45 %
Megyercs 10 0.35 %
Csallóközaranyos 8 0.28 %
Izsa 8 0.28 %
Komáromszentpéter 7 0.24 %
Perbete 7 0.24 %
Nemesócsa 6 0.21 %
Ekel 6 0.21 %
Szilasháza 5 0.17 %
Dunaradvány 5 0.17 %
Keszegfalva 5 0.17 %
Dunamocs 4 0.14 %
Marcelháza 4 0.14 %
Komáromfüss 3 0.10 %
Imely 2 0.07 %
Hetény 2 0.07 %
Bajcs 2 0.07 %
Karva 2 0.07 %
Ifjúságfalva 2 0.07 %
Pat 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Bátorkeszi 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Martos 1 0.03 %
Tany 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Nagykeszi 1 0.03 %
Búcs 1 0.03 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 22.53 %
Gúta 275 6.75 %
Ógyalla 205 5.03 %
Dunamocs 179 4.39 %
Marcelháza 162 3.98 %
Komáromszentpéter 161 3.95 %
Perbete 150 3.68 %
Bátorkeszi 130 3.19 %
Naszvad 130 3.19 %
Búcs 119 2.92 %
Hetény 107 2.63 %
Dunaradvány 103 2.53 %
Karva 93 2.28 %
Ekel 84 2.06 %
Csicsó 81 1.99 %
Lakszakállas 78 1.91 %
Madar 77 1.89 %
Izsa 77 1.89 %
Csallóközaranyos 62 1.52 %
Kolozsnéma 44 1.08 %
Martos 40 0.98 %
Nemesócsa 40 0.98 %
Keszegfalva 38 0.93 %
Vágfüzes 35 0.86 %
Pat 34 0.83 %
Bajcs 31 0.76 %
Komáromfüss 31 0.76 %
Tany 29 0.71 %
Bogya 29 0.71 %
Megyercs 29 0.71 %
Gellér 27 0.66 %
Szilas 26 0.64 %
Imely 26 0.64 %
Nagykeszi 24 0.59 %
Bogyarét 16 0.39 %
Ifjúságfalva 13 0.32 %
Virt 13 0.32 %
Újgyalla 8 0.20 %
Szilasháza 5 0.12 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 71.08 %
Gúta 231 8.04 %
Ógyalla 121 4.21 %
Keszegfalva 99 3.45 %
Izsa 76 2.65 %
Marcelháza 72 2.51 %
Naszvad 70 2.44 %
Bátorkeszi 61 2.12 %
Hetény 49 1.71 %
Komáromszentpéter 49 1.71 %
Búcs 44 1.53 %
Perbete 41 1.43 %
Dunamocs 39 1.36 %
Kolozsnéma 37 1.29 %
Csallóközaranyos 34 1.18 %
Nemesócsa 33 1.15 %
Ekel 31 1.08 %
Imely 26 0.90 %
Bajcs 20 0.70 %
Dunaradvány 17 0.59 %
Lakszakállas 17 0.59 %
Martos 17 0.59 %
Nagykeszi 16 0.56 %
Megyercs 15 0.52 %
Csicsó 15 0.52 %
Tany 14 0.49 %
Karva 13 0.45 %
Madar 13 0.45 %
Pat 13 0.45 %
Újgyalla 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Ifjúságfalva 10 0.35 %
Szilasháza 9 0.31 %
Szilas 7 0.24 %
Virt 5 0.17 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.10 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 85.95 %
Komárom 556 53.51 %
Ógyalla 81 7.80 %
Naszvad 80 7.70 %
Nemesócsa 48 4.62 %
Keszegfalva 45 4.33 %
Marcelháza 43 4.14 %
Perbete 42 4.04 %
Komáromszentpéter 30 2.89 %
Ifjúságfalva 27 2.60 %
Imely 26 2.50 %
Bátorkeszi 25 2.41 %
Vágfüzes 20 1.92 %
Ekel 20 1.92 %
Bajcs 18 1.73 %
Dunamocs 18 1.73 %
Megyercs 17 1.64 %
Tany 16 1.54 %
Csallóközaranyos 16 1.54 %
Nagykeszi 16 1.54 %
Dunaradvány 15 1.44 %
Izsa 15 1.44 %
Búcs 14 1.35 %
Karva 14 1.35 %
Lakszakállas 13 1.25 %
Újgyalla 12 1.15 %
Hetény 11 1.06 %
Madar 9 0.87 %
Komáromfüss 9 0.87 %
Martos 9 0.87 %
Bogyarét 8 0.77 %
Csicsó 5 0.48 %
Kolozsnéma 5 0.48 %
Zsemlékes 4 0.38 %
Szilas 4 0.38 %
Szilasháza 4 0.38 %
Gellér 3 0.29 %
Bogya 3 0.29 %
Pat 2 0.19 %
Újpuszta 1 0.10 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 20.06 %
Komáromszentpéter 467 9.64 %
Ógyalla 309 6.38 %
Gúta 273 5.63 %
Perbete 250 5.16 %
Naszvad 171 3.53 %
Bátorkeszi 170 3.51 %
Marcelháza 161 3.32 %
Hetény 142 2.93 %
Dunamocs 127 2.62 %
Ekel 100 2.06 %
Dunaradvány 98 2.02 %
Madar 98 2.02 %
Búcs 97 2.00 %
Csicsó 91 1.88 %
Lakszakállas 88 1.82 %
Izsa 80 1.65 %
Csallóközaranyos 76 1.57 %
Martos 70 1.44 %
Nemesócsa 67 1.38 %
Kolozsnéma 52 1.07 %
Karva 51 1.05 %
Tany 46 0.95 %
Bajcs 39 0.80 %
Imely 36 0.74 %
Keszegfalva 34 0.70 %
Nagykeszi 33 0.68 %
Megyercs 32 0.66 %
Gellér 32 0.66 %
Vágfüzes 30 0.62 %
Komáromfüss 28 0.58 %
Szilas 27 0.56 %
Pat 26 0.54 %
Bogya 24 0.50 %
Bogyarét 19 0.39 %
Ifjúságfalva 14 0.29 %
Virt 13 0.27 %
Újgyalla 13 0.27 %
Újpuszta 3 0.06 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 103.59 %
Gúta 206 13.96 %
Ógyalla 109 7.38 %
Marcelháza 101 6.84 %
Naszvad 74 5.01 %
Perbete 55 3.73 %
Komáromszentpéter 54 3.66 %
Keszegfalva 54 3.66 %
Izsa 53 3.59 %
Dunamocs 47 3.18 %
Bátorkeszi 46 3.12 %
Madar 44 2.98 %
Nemesócsa 38 2.57 %
Hetény 34 2.30 %
Ekel 32 2.17 %
Búcs 32 2.17 %
Csallóközaranyos 30 2.03 %
Bajcs 30 2.03 %
Imely 26 1.76 %
Újgyalla 22 1.49 %
Pat 22 1.49 %
Megyercs 21 1.42 %
Lakszakállas 19 1.29 %
Dunaradvány 18 1.22 %
Martos 15 1.02 %
Csicsó 14 0.95 %
Tany 13 0.88 %
Nagykeszi 12 0.81 %
Vágfüzes 12 0.81 %
Szilasháza 11 0.75 %
Komáromfüss 10 0.68 %
Szilas 10 0.68 %
Kolozsnéma 8 0.54 %
Karva 8 0.54 %
Ifjúságfalva 6 0.41 %
Virt 4 0.27 %
Bogya 4 0.27 %
Bogyarét 3 0.20 %
Zsemlékes 3 0.20 %
Újpuszta 2 0.14 %
Gellér 1 0.07 %
Komárom 1 405 83.04 %
Gúta 1 150 67.97 %
Ógyalla 272 16.08 %
Komáromszentpéter 209 12.35 %
Naszvad 203 12.00 %
Csicsó 194 11.47 %
Perbete 169 9.99 %
Marcelháza 158 9.34 %
Dunamocs 149 8.81 %
Nemesócsa 131 7.74 %
Bátorkeszi 127 7.51 %
Ekel 123 7.27 %
Dunaradvány 113 6.68 %
Keszegfalva 105 6.21 %
Izsa 102 6.03 %
Lakszakállas 100 5.91 %
Hetény 99 5.85 %
Csallóközaranyos 98 5.79 %
Búcs 85 5.02 %
Madar 74 4.37 %
Kolozsnéma 68 4.02 %
Nagykeszi 66 3.90 %
Martos 65 3.84 %
Megyercs 63 3.72 %
Komáromfüss 61 3.61 %
Pat 50 2.96 %
Vágfüzes 49 2.90 %
Karva 49 2.90 %
Szilas 45 2.66 %
Imely 44 2.60 %
Bajcs 35 2.07 %
Ifjúságfalva 35 2.07 %
Gellér 35 2.07 %
Bogya 32 1.89 %
Virt 23 1.36 %
Tany 23 1.36 %
Bogyarét 21 1.24 %
Újgyalla 6 0.35 %
Szilasháza 5 0.30 %
Zsemlékes 5 0.30 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 28.11 %
Gúta 355 7.29 %
Dunamocs 219 4.50 %
Ógyalla 214 4.39 %
Komáromszentpéter 191 3.92 %
Marcelháza 191 3.92 %
Bátorkeszi 185 3.80 %
Naszvad 180 3.70 %
Perbete 172 3.53 %
Hetény 154 3.16 %
Dunaradvány 133 2.73 %
Búcs 128 2.63 %
Csicsó 119 2.44 %
Ekel 113 2.32 %
Izsa 103 2.11 %
Madar 99 2.03 %
Csallóközaranyos 90 1.85 %
Nemesócsa 86 1.77 %
Lakszakállas 78 1.60 %
Karva 78 1.60 %
Keszegfalva 61 1.25 %
Pat 53 1.09 %
Kolozsnéma 52 1.07 %
Martos 51 1.05 %
Tany 43 0.88 %
Bogya 41 0.84 %
Nagykeszi 40 0.82 %
Megyercs 37 0.76 %
Szilas 37 0.76 %
Vágfüzes 36 0.74 %
Imely 31 0.64 %
Komáromfüss 31 0.64 %
Gellér 29 0.60 %
Bajcs 27 0.55 %
Virt 22 0.45 %
Bogyarét 20 0.41 %
Ifjúságfalva 9 0.18 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1366 75.64%
VPN
169 9.36%
KSČ
89 4.93%
SSL
70 3.88%
KDH
25 1.38%
DS
24 1.33%
SZ
22 1.22%
SNS
20 1.11%
SPV
10 0.55%
Egyéb
11 0.61%
Érvényes szavazatok 1806
Együttélés-MKDM
1063 67.66%
Magyar Polgári Párt
182 11.58%
HZDS
119 7.57%
SDĽ
46 2.93%
SNS
41 2.61%
ODÚ
29 1.85%
SDSS
25 1.59%
KDH
12 0.76%
SZ
12 0.76%
SZS
9 0.57%
Egyéb
33 2.10%
Érvényes szavazatok 1571
MK
1143 77.44%
HZDS-RSS
142 9.62%
SP-VOĽBA
29 1.96%
KDH
27 1.83%
KSS
26 1.76%
ZRS
24 1.63%
19 1.29%
SPK
15 1.02%
HZPCS
13 0.88%
SNS
12 0.81%
DS
12 0.81%
Egyéb
14 0.95%
Érvényes szavazatok 1476
MKP
1247 71.75%
SDK
216 12.43%
HZDS
127 7.31%
SDĽ
35 2.01%
SOP
31 1.78%
SNS
23 1.32%
KSS
18 1.04%
MLHZP
15 0.86%
ZRS
9 0.52%
NSK
8 0.46%
Egyéb
9 0.52%
Érvényes szavazatok 1738
MKP
1026 73.65%
SMER
96 6.89%
HZDS
66 4.74%
ANO
46 3.30%
SDKU
41 2.94%
KSS
24 1.72%
NOSNP
19 1.36%
SZS
18 1.29%
SNS
13 0.93%
KDH
11 0.79%
HZD
10 0.72%
SDĽ
7 0.50%
ZAR
6 0.43%
Egyéb
10 0.72%
Érvényes szavazatok 1393
MKP
957 79.42%
SMER
98 8.13%
ĽS HZDS
41 3.40%
SNS
28 2.32%
SDKU DS
24 1.99%
KDH
12 1.00%
ANO
9 0.75%
LB
8 0.66%
NADEJ
6 0.50%
KSS
6 0.50%
SF
5 0.41%
Egyéb
11 0.91%
Érvényes szavazatok 1205
Most-Híd
588 41.18%
MKP
527 36.90%
SMER
104 7.28%
SDKU DS
69 4.83%
SaS
53 3.71%
SNS
19 1.33%
ĽS HZDS
19 1.33%
KDH
17 1.19%
EDS
8 0.56%
Paliho Kapurkova
7 0.49%
SDĽ
6 0.42%
Egyéb
11 0.77%
Érvényes szavazatok 1428
MKP
609 45.89%
Most-Híd
447 33.69%
SMER SD
146 11.00%
OĽaNO
32 2.41%
SDKU DS
21 1.58%
KDH
18 1.36%
SaS
13 0.98%
SNS
10 0.75%
99 Percent
7 0.53%
Egyéb
24 1.81%
Érvényes szavazatok 1327
Most-Híd
651 46.27%
MKP
433 30.77%
SMER SD
99 7.04%
SME RODINA
39 2.77%
OĽANO-NOVA
36 2.56%
SaS
26 1.85%
SNS
23 1.63%
MKDA-MKDSZ
21 1.49%
LSNS
20 1.42%
#SIEŤ
13 0.92%
TIP
12 0.85%
KDH
11 0.78%
Egyéb
23 1.63%
Érvényes szavazatok 1407
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések