SK
KS
.....

Jánok

Község

címer zászló
657 90% magyar 1910
238 39% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Jánok
Hivatalos szlovák megnevezés:
Janík
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Cserehát - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
Háromhatár-hegy, Kanyapta, Közép-bérc, Pásztor-ortás, Szellős-bokor, Úrbéri-erdő
Koordináták:
48.55406952, 20.97225761
Terület:
19,87 km2
Rang:
község
Népesség:
626
Tszf. magasság:
188 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04405
Település kód:
521485
Szervezeti azonosító:
324256
Adóazonosító:
2020746090

A község a Kanyapta-medence nyugati részén, a Bódva völgyében, a Kanyapta-patak partján, a Tornai-hegység keleti és a Keleti-Cserehát északi lábánál, Szepsitől 9 km-re délre, Tornától 9 km-re délkeletre fekszik. A falut érinti a Tornát Zsarnón (5 km) keresztül Szepsivel összekötő mellékút, mellékút köti össze a szomszédos Péderrel (4 km) is. A 7 km-re fekvő Perecsével a 2007. decembere óta átjárható határon át erdei-mezei út teremt összeköttetést. Határának (mely 190-291 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik) túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egytizedét erdő borítja. Északnyugatról Péder, északról Szepsi (Bodolló katasztere), északkeletről Makranc, keletről Reste, délről pedig Perecse községekkel határos. Déli határa államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti, később pedig Tornai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásakor területének egyhatodát elveszítette (23,74 km²-ről 19,87 km²-re csökkent), Magyarországon maradt határrésze ma Perecséhez tartozik (ugyanakkor Perecse határának egy kis részét Jánokhoz csatolták).

Népesség

1910-ben 734, 1921-ben 834, 1938-ban pedig 887, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1910-ben a lakosság csaknem egytizede (9,8 %) lengyel nemzetiségű volt. 1938-1991 között népessége több mint egynegyedét elveszítette, 1991-2001 között további 12 %-al csökkent lakosságszáma (624 főről 549-re). 2001-2011 között 4 %-al nőtt a község népessége (549 főről 571-re). Az asszimiláció révén gyorsan csökken a magyar nemzetiségűek aránya (1991-2011 között 68 %-ról 51 %-ra), a szlovákoké pedig emelkedik (31,4 %-ról 42,7 %-ra). A magyar anyanyelvűek aránya 2011-ben 61,8 % volt. A lakosság több mint háromnegyede (77,6 %) római katolikus vallású. 1921-ben még a lakosság 9,6 %-a görög katolikus vallású volt, 2011-ben már csak 3,5 %-a.

Történelem

1285-ben említik először, akkor Ianuk néven, első temploma már ekkor állt. Neve a szláv Ján névből származhat. Egészen a 14. századig a Hont-Pázmány nemzettség birtoka volt. Később a Jánoky-család birtoka. 1550 körül lakói református hitre tértek. A település a történelem folyamán többször elnéptelenedett, 1640-ben a törökök pusztították el. 1715–20-ban csupán két adófizetőt írtak itt össze. 1740-ben pestisjárvány sújtotta a falut, ekkor halt ki a Jánoky-család is, később a Péchyek lettek a falu birtokosai. 1772-ben a források 9 gazdát és 4 zsellért említenek. Tizenöt évvel később, 1787-ben már 46 adófizetőről tesznek említést. Templomát 1768-ban építették újjá. A 19. század elején magyar lakossága mellé ruszinok is letelepedtek a faluban. Római katolikus plébániáját 1810-ben alapították újra. 1828-ban 122 háza és 908 lakosa volt a falunak, majd az ezt követő évektõl a hivatalos statisztikák szerint ez a szám soha nem csökkent 500 alá, 540 (1880) és 856 (1941) között mozgott. 1835-ben az egész falu leégett. A 20. század elején lengyel családok telepedtek le a faluban a Rzeszów környéki Lubenia faluból. A 19. század végén Sziklay Ede gyümölcskertészetéről volt híres. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd a trianoni békeszerződésig Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott (az 1880-as években még a Csereháti járáshoz), ezután az új csehszlovák állam része lett. A trianoni határ megvonása után határközséggé vált, a korábbi megyei jelentőségű, Szikszót Szepsivel összekötő út lezárásával periférikus helyzetbe került. 1928-ban határőrlaktanyát építettek a faluban. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben a falu két zsidó családját koncentrációs táborba hurcolták. 1944. végén a falu környékén több hétig harci cselekmények folytak, a lakosságot ekkor kitelepítették. 1945 elején 10 fiatalembert vittek el a faluból a Szovjetunióba kényszermunkára. 1945 után több családot kitelepítettek Magyarországra és magyarországi szlovákok telepedtek le a községben. Magyar alapiskoláját 1978-ban megszüntették, ma már csak szlovák nyelvű iskola és óvoda működik itt, ami hozzájárult a magyar lakosság gyorsuló asszimilációjához.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda található. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1768-ban épült barokk stílusban, 1835-ban klasszicista stílusban építették újjá. A Sziklay-kastély a 19. század elején emelt klasszicista építmény.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JÁNÓK. Magyar, és tót falu Abaúj Várm. lakosai katolikusok, fekszik Jászóhoz 2 mértföldnyire, hajdan Rákótzi katonáinak, két esztendeig szállást adott. Határja tsak nem minden javakkal bővelkedik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Janók, magyar falu, Abauj vmegyében, Torna vmegye szélén: 787 r., 14 g. kath., 7 evang., 37 ref., 53 zsidó lak. Kath. par. templom. Földe termékeny; nádja a kanyaptában elég; erdeje szép. F. u. Szentimrey, Péchy s m. t. Ut. p. Meczenzéf.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jánok község, 96 házzal, 665 magyar lakossal, körjegyzőséggel, postaállomással. Itt van Sziklay Ede birtkos csinos udvarháza és nagy gyümölcskertészete. Régi, katholikus temploma van, melyet Péchy Farkas 1767-ben ujjá épittetett.

Magyar Katolikus Lexikon

Jánok, v. Abaúj-Torna vm. (Janík, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepsi esp. ker-ében. - 1285: Ianuk. Tp-át 1332 e. Kisboldogasszony tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek, a zsarnói ref. lelkész látta el őket. A tp. romlott állapotban 1767: ismét a katolikusoké, 1768. XII. 21-re kijavították. 1835. IV. 29: tűzvész pusztította el az egész közs-et., a plébházat is. A pbniát 1810: alapították újra. A mai tp-ot 1835: építették, 1901: kőtornyot kapott. A kisharangot Seltenhofer Ferenc fiai Sopronban, a középsőt 1924: Herold Richard Harang öntöde Komotauban, a nagyharangot ismeretlen mester öntötte. - Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m. - Filiái 1915: Kány, Péder. - Plébánosok: 1788: Újházy Ferenc, 1804: Tóth János, 1835: Eperjessy Ferenc, 1850: Kercskényi Albert, 1858: Baritsko Endre, 1865: Hrisovszky János, 1867: Tamás Mátyás, 1877: Baritsko Endre, 1880: Schönoviszky János, 1883: Laczkó Mihály 1916: Zabavszky Rezső, 1941: Pásztor Károly, 1944: Farkas János, 1945: Vécsey Gyula, 1954: Turcsányi József, 1957: Novelly Károly, 1964: Horváth Ferenc 1964, 1973: Manczos Antal, 1991: Smolnicky Béla, 1996: Gajdo József. - Lakói 1840: 676 r.k., 88 g.k., 29 ev., 85 ref., 130 izr., össz. 1009; 1910: 618 r.k., 64 g.k., 2 g. kel., 33 ev., 17 izr., össz. 734; 1970: össz. 809, 55,8%-a m. ; 1991: össz. 624, m. 424 (67,95%); 2000: 527 r.k., 24 g.k., 9 ref., 6 ev., 39 egyéb, össz. 625; 2001: össz. 549, m. 350 (63,75%). Gajdó József KTN I:179. - Schem. Cass. 1915:58.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jánok. Keletkezése és története ismeretlen. Ősi kath. templomát 1767ben újjáépítették. Hozzátartozik Pallakúti tanya. A község területe 3453 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 887.

Szanyi Mária

1945. 9. 22.
Jánok - megszületett
Nyitra - tanult
Nagytárkány - tanított
Rozsnyó - kutatott A Bányászati Múzeum munkatársa.
Galánta - kutatott A Honismereti Múzeum munkatársa.
Nagymácséd - tanított
Hidaskürt - tanított
Nyitra - tanított
Névelőfordulások
1285
Ianuk
1773
Jánok
1786
Jánok
1863
Jánok
1920
Janov
1927
Jánok
1948
Janík
1994
Jánok

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Jánok (Janík) 135
Telefon: 0554647201
Fax: 0554647201

Honlap: janik.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Begala Július (Független)

Képviselő-testület:
Eperješiová Olga (KDH)
Karčák Tomáš (MOST - HÍD)
Petro Marián (MOST - HÍD)
Kiss Alexander (SMK-MKP)
Zsihovics Alexander (SMK-MKP)
Drotárová Silvia (SMK-MKP)
Bankóová Ibolya (SMK-MKP)
KDH 14% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Jánoki Posta

Jánok 135

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Jánok 28

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Jánok 28

Jánoki Községi Hivatal

Jánok 135

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 511 95%
szlovákok 16 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 540
magyarok 657 90%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 72 10%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 734
magyarok 726 87%
szlovákok 12 1%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 94 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 834
magyarok 424 68%
szlovákok 196 31%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 624
magyarok 350 64%
szlovákok 193 35%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 549
magyarok 244 43%
szlovákok 291 51%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 29 5%
összlétszám 571
magyarok 238 39%
szlovákok 351 57%
ruszinok 1 0%
romák 2 0%
ukránok 3 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 3%
összlétszám 614
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 499
Választási részvétel: 39.68 %
Kiadott boríték: 198
Bedobott boríték: 198

Polgármester

Érvényes szavazólap: 169
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Begala Július 169 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kiss Alexander 126 SMK-MKP
Zsihovics Alexander 110 SMK-MKP
Drotárová Silvia 107 SMK-MKP
Karčák Tomáš 106 MOST - HÍD
Petro Marián 102 MOST - HÍD
Bankóová Ibolya 99 SMK-MKP
Eperješiová Olga 87 KDH

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 487
Választási részvétel: 16.22 %
Kiadott boríték: 79
Bedobott boríték: 79
Választásra jogosult: 487
Választási részvétel: 7.39 %
Kiadott boríték: 36
Bedobott boríték: 36
Választásra jogosult: 511
Választási részvétel: 31,70 %
Kiadott boríték: 162
Bedobott boríték: 162

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 69
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 149
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 38 55.07 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 14 20.29 % KDS
Rastislav Masnyk 6 8.70 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 5 7.25 % Független
Dominika Palaščáková 3 4.35 % NOVA
Lukáš Sisák 1 1.45 % KSS
Vladimír Gürtler 1 1.45 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 1 1.45 % OKS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 18 50.00% KDS
Richard Raši 64 42.95 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 43 28.86 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 24 16.11 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 8 5.37 % ĽSNS
Róbert Bačinský 3 2.01 % Független
Jarmila Tkáčová 3 2.01 % SNS
Oliver Petrík 1 0.67 % JĽSS
Lukáš Sisák 1 0.67 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.67 % Független
Vladislav Stanko 1 0.67 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 160
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Holečko 48 61.54% Független
László Iván 46 58.97% SMK-MKP
László Köteles 41 52.56% SMK-MKP
Marián Tóth 41 52.56% SaS
István Zachariaš 39 50.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 34 43.59% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jenő Csoltkó 32 41.03% Független
Anton Király 32 41.03% SMK-MKP
Jozef Konkoly 28 35.90% SMER - SD
Elena Fialková 20 25.64% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Bartók 11 14.10% Független
Viktor Sasák 10 12.82% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 9 11.54% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
František Petro 7 8.97% SMER - SD
Jaroslav Pástor 6 7.69% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 5 6.41% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Dominika Palaščáková 5 6.41% NOVA
Štefan Petrík 5 6.41% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tomáš Suchý 5 6.41% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Marton 3 3.85% NOVA
Štefan Laczkó 3 3.85% 7 STATOČNÝCH
Miroslav Bačenko 3 3.85% Független
Karol Dzugas 3 3.85% Független
Ladislav Miko 2 2.56% 7 STATOČNÝCH
Monika Bérešová 2 2.56% SZS
Elena Majancsíková 2 2.56% SĽS
Ľubomír Šimko 2 2.56% SMER - SD
Viliam Bačo 1 1.28% Független
Ján Kokarda 1 1.28% Független
Slavomír Horváth 1 1.28% SNS
Vojtech Staňo 1 1.28% SMER - SD
Peter Papáč 1 1.28% KSS
Ján Mikloš 1 1.28% KSS
Ivan Buchla 1 1.28% SNS
Miloš Barcal 1 1.28% Független
Anton Medvec 1 1.28% Független
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Michal Rečka 0 0.00% SMER - SD
Marián Kertész 0 0.00% PD
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Monika Vargová 0 0.00% SNS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Radoslav Šimko 0 0.00% SNS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Róbert Šándor 0 0.00% Független
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Viktor Dulina 0 0.00% Független
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Božena Letková 0 0.00% Független
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Július Begala 124 77.50% Független
Adrianna Gergely Papp 64 40.00% SMK-MKP
Mária Lacková 62 38.75% Független
Slavomír Borovský 47 29.38% DS
Július Pelegrin 44 27.50% Független
Norbert Krušinský 42 26.25% MOST - HÍD
István Zachariaš 37 23.13% SMK-MKP
Tamás Iván 35 21.88% SMK-MKP
Tibor Bráz 35 21.88% Független
László Köteles 33 20.63% SMK-MKP
Gábor Szalay 31 19.38% SMK-MKP
Elena Fialková 30 18.75% MOST - HÍD
Alexander Képes 28 17.50% SMK-MKP
Anton Király 26 16.25% SMK-MKP
Csaba Simkó 26 16.25% SMK-MKP
Roland Szabó 26 16.25% SMER-SD
Július Beluscsák 26 16.25% Független
Attila Oravecz 23 14.37% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 13 8.13% MKDA-MKDSZ
Ján Horváth 8 5.00% Független
Gabriel Böhm 8 5.00% Független
Štefan Hudák 8 5.00% ĽS Naše Slovensko
Imrich Bakši 7 4.38% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 6 3.75% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Gedra 6 3.75% ĽS Naše Slovensko
Martin Baltes 5 3.13% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 5 3.13% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Vojtech Farkaš 5 3.13% Független
Augustín Köteles 5 3.13% NAJ
Pavol Bujňák 4 2.50% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Marcela Demkeová 4 2.50% ĽS Naše Slovensko
Csaba Káposztás 4 2.50% MKDA-MKDSZ
Jaroslav Pástor 4 2.50% MOST - HÍD
Erika Zámboriová 4 2.50% ŠKV
Viktor Dulina 4 2.50% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kokarda 4 2.50% Független
Martin Smrčo 4 2.50% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Dulovičová 4 2.50% Független
Pavol Lehotský 3 1.88% Független
Anton Medvec 3 1.88% Független
František Petro 3 1.88% SMER-SD
Július Grulyo 3 1.88% Független
Anetta Strýčková 3 1.88% Független
Ján Serbin 2 1.25% Független
Jarmila Vaňová 2 1.25% ŠKV
Rudolf Varga 2 1.25% VZDOR
Peter Derevjaník 2 1.25% SMER-SD
Peter Kocai 2 1.25% NAJ
Ivan Hriczko 2 1.25% ŠKV
Miloš Barcal 2 1.25% Független
Ladislav Vojtko 2 1.25% KSS
Martina Dutková 1 0.63% Független
Monika Gergelová 1 0.63% SNS
Tomáš Suchý 1 0.63% ŠANCA
Michal Rečka 1 0.63% SMER-SD
Alexander Horváth 1 0.63% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1 0.63% Független
Jozef Hric 1 0.63% KSS
Ladislav Andrejanin 1 0.63% ÚSVIT
Ondrej Bernát 0 0.00% SMER-SD
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Radoslav Hodor 0 0.00% Független
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Peter Seman 0 0.00% KSS
Marek Vargovčák 1803 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 1727 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ľubica Blaškovičová 1721 0.00% Független
Jozef Figeľ 1651 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Burian 1508 0.00% SMER - SD
Ľubomír Grega 1502 0.00% Független
Andreja Takáčová 1452 0.00% Független
Miloš Ihnát 1436 0.00% SMER - SD
Štefan Laský 1365 0.00% SMER - SD
Rastislav Amrich 1343 0.00% NOVA
Vladimír Vágási 1276 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marcel Gibóda 1202 0.00% Független
Michal Kravčík 1177 0.00% 7 STATOČNÝCH
Marián Macej 1156 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Polaček 1146 0.00% Független
Vladimír Gürtler 1122 0.00% 7 STATOČNÝCH
Štefan Baláž 1106 0.00% NOVA
Peter Berta 1088 0.00% Független
Štefan Bereš 1055 0.00% Független
Cyril Betuš 949 0.00% PD
Ľubica Gaľová 935 0.00% Független
Kosmas Bekiaris 768 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Filipko 719 0.00% SMK-MKP
Renáta Bagiová 677 0.00% KDS
Robert Roland 645 0.00% DS
Juraj Gubík 642 0.00% NOVA
Zsolt Lukács 626 0.00% Független
Peter Pihorňa 548 0.00% SaS
Jozef Holečko 521 0.00% Független
Miroslav Čonka 449 0.00% MS
Terézia Dančáková 437 0.00% KSS
Peter Kolár 393 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Macko 371 0.00% KSS
Nikola Kibritov 287 0.00% DS
Alexander Murin 263 0.00% SĽS
Monika Makeľová 237 0.00% ĽS-HZDS
Ladislav Nagy 231 0.00% SĽS
Vlastimil Eštvan 225 0.00% SNS
Maroš Štupák 211 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ivan Pramuk 192 0.00% SĽS
Viera Idesová 189 0.00% SĽS
Ján Struk 165 0.00% SMS
Ladislav Ondrášek 163 0.00% OKS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 48.05 %
Torna 145 10.29 %
Buzita 141 10.01 %
Somodi 111 7.88 %
Makranc 110 7.81 %
Debrőd 109 7.74 %
Csécs 94 6.67 %
Szeszta 73 5.18 %
Jászó 69 4.90 %
Jánok 64 4.54 %
Perény - Hím 63 4.47 %
Komaróc 63 4.47 %
Áj 57 4.05 %
Reste 57 4.05 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.62 %
Tornaújfalu 49 3.48 %
Alsólánc 48 3.41 %
Zsarnó 47 3.34 %
Bódvavendégi 40 2.84 %
Nagyida 40 2.84 %
Péder 40 2.84 %
Abaújszina 33 2.34 %
Pány 22 1.56 %
Mecenzéf 21 1.49 %
Jászómindszent 12 0.85 %
Tornahorváti 12 0.85 %
Szádelő 12 0.85 %
Kenyhec 11 0.78 %
Miglécnémeti 11 0.78 %
Stósz 7 0.50 %
Kisida 7 0.50 %
Felsőmecenzéf 5 0.35 %
Hernádcsány 4 0.28 %
Hernádzsadány 4 0.28 %
Kassamindszent 4 0.28 %
Magyarbőd 4 0.28 %
Jászóújfalu 3 0.21 %
Felsőtőkés 3 0.21 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Izdobabeszter 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Petőszinye 3 0.21 %
Rás 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Hernádszentistván 2 0.14 %
Benyék 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Györke 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.29 %
Torna 110 11.94 %
Kecer 63 6.84 %
Szepsi 47 5.10 %
Mecenzéf 28 3.04 %
Áj 16 1.74 %
Buzita 14 1.52 %
Jászómindszent 13 1.41 %
Csécs 11 1.19 %
Jászóújfalu 10 1.09 %
Kisida 9 0.98 %
Abaújszakaly 9 0.98 %
Györke 8 0.87 %
Kenyhec 8 0.87 %
Hernádcsány 8 0.87 %
Tornaújfalu 7 0.76 %
Abos 7 0.76 %
Izdobabeszter 7 0.76 %
Abaújszina 6 0.65 %
Stósz 6 0.65 %
Budamér 5 0.54 %
Hernádszentistván 5 0.54 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.54 %
Hernádszokoly 5 0.54 %
Pány 5 0.54 %
Enyicke 5 0.54 %
Benyék 5 0.54 %
Semse 5 0.54 %
Bolyár 5 0.54 %
Hernádzsadány 4 0.43 %
Rozgony 4 0.43 %
Debrőd 4 0.43 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Nagyida 4 0.43 %
Miglécnémeti 4 0.43 %
Zsarnó 4 0.43 %
Alsókemence 4 0.43 %
Lapispatakújtelep 4 0.43 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 47.01 %
Buzita 223 20.52 %
Csécs 84 7.73 %
Perény - Hím 79 7.27 %
Torna 77 7.08 %
Szeszta 77 7.08 %
Reste 67 6.16 %
Makranc 66 6.07 %
Komaróc 55 5.06 %
Debrőd 55 5.06 %
Somodi 53 4.88 %
Alsólánc 51 4.69 %
Nagyida 49 4.51 %
Tornaújfalu 38 3.50 %
Jászó 37 3.40 %
Áj 37 3.40 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.94 %
Zsarnó 31 2.85 %
Péder 30 2.76 %
Abaújszina 29 2.67 %
Jánok 28 2.58 %
Bódvavendégi 25 2.30 %
Mecenzéf 15 1.38 %
Semse 11 1.01 %
Pány 10 0.92 %
Kenyhec 9 0.83 %
Hernádcsány 9 0.83 %
Tornahorváti 8 0.74 %
Kassamindszent 8 0.74 %
Miglécnémeti 8 0.74 %
Györke 7 0.64 %
Enyicke 6 0.55 %
Kecer 6 0.55 %
Kisida 5 0.46 %
Izdobabeszter 5 0.46 %
Jászómindszent 5 0.46 %
Hernádszentistván 5 0.46 %
Regeteruszka 4 0.37 %
Királynép 4 0.37 %
Jászóújfalu 4 0.37 %
Szádelő 4 0.37 %
Felsőcsáj 3 0.28 %
Patacskő 3 0.28 %
Hernádszokoly 3 0.28 %
Hatkóc 3 0.28 %
Rozgony 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Felsőtőkés 2 0.18 %
Aranyida 2 0.18 %
Felsőkemence 2 0.18 %
Sároskőszeg 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Alsótőkés 2 0.18 %
Baska 2 0.18 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.18 %
Felsőmecenzéf 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Nagyszalánc 1 0.09 %
Magyarbőd 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Hilyó 1 0.09 %
Ránk 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Rudnok 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Györgyi 1 0.09 %
Eszkáros 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Lapispatakújtelep 1 0.09 %
Szaláncújváros 1 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.09 %
Stósz 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújnádasd 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Ósvacsákány 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Idabukóc 1 0.09 %
Budamér 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 19.74 %
Jászómindszent 108 11.59 %
Stósz 76 8.15 %
Felsőmecenzéf 50 5.36 %
Szepsi 38 4.08 %
Kisida 36 3.86 %
Hernádcsány 24 2.58 %
Jászó 24 2.58 %
Kassamindszent 24 2.58 %
Jászóújfalu 22 2.36 %
Kassabéla 19 2.04 %
Rozgony 18 1.93 %
Budamér 18 1.93 %
Hernádszokoly 17 1.82 %
Semse 17 1.82 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.61 %
Sároskőszeg 15 1.61 %
Felsőtőkés 14 1.50 %
Kassaolcsvár 14 1.50 %
Csécs 12 1.29 %
Lengyelfalva 12 1.29 %
Torna 12 1.29 %
Izdobabeszter 12 1.29 %
Hernádszentistván 12 1.29 %
Idabukóc 11 1.18 %
Aranyida 11 1.18 %
Lapispatak 11 1.18 %
Koksóbaksa 10 1.07 %
Felsőmislye 9 0.97 %
Alsótőkés 9 0.97 %
Tarcavajkóc 8 0.86 %
Abaújszakaly 8 0.86 %
Tizsite 8 0.86 %
Baska 8 0.86 %
Hatkóc 7 0.75 %
Szalánchuta 7 0.75 %
Enyicke 7 0.75 %
Abaújnádasd 7 0.75 %
Nagyida 7 0.75 %
Abaújszina 7 0.75 %
Hilyó 7 0.75 %
Perény - Hím 7 0.75 %
Magyarbőd 7 0.75 %
Hernádgecse 7 0.75 %
Nagyszalánc 7 0.75 %
Györke 6 0.64 %
Garbócbogdány 6 0.64 %
Makranc 6 0.64 %
Lapispatakújtelep 6 0.64 %
Kelecsenyborda 6 0.64 %
Kecer 6 0.64 %
Királynép 6 0.64 %
Hernádzsadány 6 0.64 %
Rás 5 0.54 %
Pány 5 0.54 %
Rudnok 5 0.54 %
Kisladna 5 0.54 %
Terebő 5 0.54 %
Hernádgönyű 4 0.43 %
Buzita 4 0.43 %
Ájfalucska 4 0.43 %
Abaújharaszti 4 0.43 %
Zsarnó 4 0.43 %
Kalsa 4 0.43 %
Petőszinye 4 0.43 %
Szeszta 4 0.43 %
Nagyladna 4 0.43 %
Ósvacsákány 3 0.32 %
Felsőcsáj 3 0.32 %
Györgyi 3 0.32 %
Abaújrákos 3 0.32 %
Apátka 3 0.32 %
Jánok 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Abos 3 0.32 %
Alsóhutka 3 0.32 %
Benyék 3 0.32 %
Miglécnémeti 3 0.32 %
Újszállás 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Ósva 2 0.21 %
Szaláncújváros 2 0.21 %
Balogd 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Somodi 2 0.21 %
Regeteruszka 2 0.21 %
Bátyok 2 0.21 %
Debrőd 2 0.21 %
Tornaújfalu 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Modrafalva 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 69.66 %
Buzita 84 11.08 %
Torna 66 8.71 %
Makranc 50 6.60 %
Szeszta 45 5.94 %
Csécs 39 5.15 %
Debrőd 38 5.01 %
Áj 31 4.09 %
Somodi 30 3.96 %
Tornaújfalu 30 3.96 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.69 %
Nagyida 27 3.56 %
Perény - Hím 26 3.43 %
Alsólánc 26 3.43 %
Zsarnó 26 3.43 %
Jánok 26 3.43 %
Reste 23 3.03 %
Péder 22 2.90 %
Jászó 22 2.90 %
Bódvavendégi 21 2.77 %
Rudnok 17 2.24 %
Komaróc 17 2.24 %
Mecenzéf 15 1.98 %
Jászómindszent 13 1.72 %
Hernádcsány 13 1.72 %
Abaújszina 12 1.58 %
Tornahorváti 11 1.45 %
Miglécnémeti 9 1.19 %
Pány 9 1.19 %
Kassamindszent 8 1.06 %
Aranyida 7 0.92 %
Stósz 6 0.79 %
Izdobabeszter 6 0.79 %
Jászóújfalu 6 0.79 %
Györke 6 0.79 %
Rás 6 0.79 %
Enyicke 5 0.66 %
Ránk 5 0.66 %
Lapispatak 4 0.53 %
Patacskő 4 0.53 %
Sároskőszeg 4 0.53 %
Kisida 4 0.53 %
Alsómislye 4 0.53 %
Hernádgecse 4 0.53 %
Koksóbaksa 3 0.40 %
Felsőmecenzéf 3 0.40 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.40 %
Hernádszokoly 3 0.40 %
Szalánchuta 3 0.40 %
Kenyhec 3 0.40 %
Abaújszakaly 3 0.40 %
Garbócbogdány 3 0.40 %
Semse 3 0.40 %
Alsótőkés 3 0.40 %
Szádelő 2 0.26 %
Tarcavajkóc 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Hilyó 2 0.26 %
Magyarbőd 2 0.26 %
Nagyszalánc 2 0.26 %
Kisszalánc 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Budamér 2 0.26 %
Hernádgönyű 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.26 %
Petőszinye 2 0.26 %
Kalsa 2 0.26 %
Felsőtőkés 2 0.26 %
Kisladna 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Balogd 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sárosófalu 1 0.13 %
Ósva 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Tizsite 1 0.13 %
Rozgony 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Bölzse 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Felsőmislye 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Kelecsenyborda 1 0.13 %
Kassaolcsvár 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.17 %
Hernádszentistván 216 9.39 %
Sároskőszeg 164 7.13 %
Hernádszokoly 138 6.00 %
Budamér 79 3.43 %
Rozgony 58 2.52 %
Kassabéla 40 1.74 %
Abos 40 1.74 %
Kassamindszent 39 1.70 %
Kisida 37 1.61 %
Terebő 34 1.48 %
Hernádcsány 30 1.30 %
Enyicke 28 1.22 %
Jászómindszent 28 1.22 %
Királynép 28 1.22 %
Szepsi 26 1.13 %
Tarcavajkóc 25 1.09 %
Koksóbaksa 23 1.00 %
Izdobabeszter 23 1.00 %
Lapispatak 19 0.83 %
Benyék 18 0.78 %
Hernádzsadány 18 0.78 %
Kisladna 18 0.78 %
Felsőmislye 17 0.74 %
Rás 17 0.74 %
Hernádgecse 17 0.74 %
Nagyszalánc 16 0.70 %
Kassaolcsvár 16 0.70 %
Lapispatakújtelep 15 0.65 %
Kenyhec 15 0.65 %
Alsómislye 15 0.65 %
Eszkáros 14 0.61 %
Baska 14 0.61 %
Regeteruszka 14 0.61 %
Alsótőkés 14 0.61 %
Perény - Hím 13 0.57 %
Bölzse 13 0.57 %
Abaújnádasd 13 0.57 %
Csécs 12 0.52 %
Hatkóc 12 0.52 %
Nagyladna 12 0.52 %
Lengyelfalva 12 0.52 %
Aranyida 12 0.52 %
Abaújszina 11 0.48 %
Semse 11 0.48 %
Felsőhutka 11 0.48 %
Mecenzéf 11 0.48 %
Garbócbogdány 10 0.43 %
Kalsa 10 0.43 %
Buzita 10 0.43 %
Jászóújfalu 10 0.43 %
Torna 10 0.43 %
Kecer 10 0.43 %
Magyarbőd 10 0.43 %
Felsőtőkés 10 0.43 %
Györke 10 0.43 %
Alsóhutka 9 0.39 %
Abaújszakaly 9 0.39 %
Hilyó 8 0.35 %
Idabukóc 8 0.35 %
Alsókemence 8 0.35 %
Tizsite 7 0.30 %
Jászó 7 0.30 %
Szalánchuta 7 0.30 %
Hernádgönyű 7 0.30 %
Stósz 7 0.30 %
Felsőmecenzéf 7 0.30 %
Abaújharaszti 6 0.26 %
Bolyár 6 0.26 %
Ósva 6 0.26 %
Bunyita 6 0.26 %
Györgyi 6 0.26 %
Bátyok 5 0.22 %
Szaláncújváros 5 0.22 %
Nagyida 5 0.22 %
Pány 5 0.22 %
Felsőcsáj 4 0.17 %
Ránkfüred 4 0.17 %
Ránk 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Szeszta 3 0.13 %
Újszállás 3 0.13 %
Ósvacsákány 3 0.13 %
Rudnok 3 0.13 %
Miglécnémeti 3 0.13 %
Balogd 3 0.13 %
Sárosófalu 3 0.13 %
Alsócsáj 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Áj 3 0.13 %
Füzérnádaska 3 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.13 %
Felsőkemence 3 0.13 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 32.97 %
Szepsi 178 14.97 %
Csécs 34 2.86 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.69 %
Áj 31 2.61 %
Makranc 29 2.44 %
Somodi 26 2.19 %
Tornaújfalu 25 2.10 %
Jánok 23 1.93 %
Perény - Hím 20 1.68 %
Zsarnó 20 1.68 %
Bódvavendégi 18 1.51 %
Mecenzéf 14 1.18 %
Szeszta 14 1.18 %
Tornahorváti 14 1.18 %
Jászó 12 1.01 %
Buzita 11 0.93 %
Debrőd 11 0.93 %
Kenyhec 11 0.93 %
Nagyida 10 0.84 %
Pány 10 0.84 %
Péder 8 0.67 %
Hernádcsány 6 0.50 %
Rozgony 6 0.50 %
Kisida 5 0.42 %
Hernádgecse 5 0.42 %
Reste 5 0.42 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Alsólánc 4 0.34 %
Jászóújfalu 4 0.34 %
Lapispatakújtelep 4 0.34 %
Jászómindszent 4 0.34 %
Magyarbőd 3 0.25 %
Garbócbogdány 3 0.25 %
Izdobabeszter 3 0.25 %
Alsótőkés 3 0.25 %
Komaróc 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Nagyszalánc 3 0.25 %
Abos 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Abaújszina 3 0.25 %
Kassamindszent 3 0.25 %
Abaújnádasd 2 0.17 %
Hilyó 2 0.17 %
Eszkáros 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádgönyű 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Idabukóc 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.26 %
Torna 20 2.12 %
Csécs 12 1.27 %
Jászó 11 1.17 %
Tornaújfalu 10 1.06 %
Rozgony 10 1.06 %
Nagyida 10 1.06 %
Buzita 8 0.85 %
Somodi 8 0.85 %
Makranc 7 0.74 %
Zsarnó 6 0.64 %
Reste 6 0.64 %
Lapispatak 6 0.64 %
Idabukóc 6 0.64 %
Debrőd 5 0.53 %
Jánok 5 0.53 %
Perény - Hím 5 0.53 %
Abaújszina 5 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.42 %
Kassamindszent 4 0.42 %
Alsólánc 4 0.42 %
Tornahorváti 4 0.42 %
Szeszta 4 0.42 %
Izdobabeszter 3 0.32 %
Petőszinye 3 0.32 %
Magyarbőd 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Jászóújfalu 3 0.32 %
Kisida 3 0.32 %
Györke 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Terebő 3 0.32 %
Enyicke 3 0.32 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Bódvavendégi 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Hernádcsány 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Kecer 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Mecenzéf 2 0.21 %
Abos 2 0.21 %
Patacskő 2 0.21 %
Abaújszakaly 2 0.21 %
Kassaolcsvár 2 0.21 %
Felsőmislye 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Jászómindszent 1 0.11 %
Pány 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőmecenzéf 1 0.11 %
Kassabéla 1 0.11 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 21.79 %
Szepsi 82 13.33 %
Csécs 20 3.25 %
Tornaújfalu 18 2.93 %
Nagyida 17 2.76 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.44 %
Buzita 12 1.95 %
Áj 12 1.95 %
Szeszta 12 1.95 %
Somodi 11 1.79 %
Bódvavendégi 11 1.79 %
Zsarnó 10 1.63 %
Jászó 10 1.63 %
Makranc 10 1.63 %
Mecenzéf 9 1.46 %
Péder 9 1.46 %
Jászómindszent 8 1.30 %
Tornahorváti 8 1.30 %
Perény - Hím 7 1.14 %
Eszkáros 6 0.98 %
Hernádcsány 6 0.98 %
Abaújszina 6 0.98 %
Alsólánc 5 0.81 %
Kassamindszent 5 0.81 %
Reste 5 0.81 %
Jánok 4 0.65 %
Budamér 4 0.65 %
Baska 4 0.65 %
Kenyhec 4 0.65 %
Jászóújfalu 4 0.65 %
Hernádzsadány 4 0.65 %
Debrőd 4 0.65 %
Komaróc 4 0.65 %
Magyarbőd 4 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.65 %
Hernádszentistván 3 0.49 %
Kecer 3 0.49 %
Abaújnádasd 3 0.49 %
Alsótőkés 3 0.49 %
Enyicke 3 0.49 %
Hernádgönyű 3 0.49 %
Pány 3 0.49 %
Lapispatak 3 0.49 %
Semse 3 0.49 %
Györke 2 0.33 %
Abaújszakaly 2 0.33 %
Koksóbaksa 2 0.33 %
Kassabéla 2 0.33 %
Felsőmislye 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Tizsite 2 0.33 %
Abaújrákos 2 0.33 %
Bolyár 2 0.33 %
Rozgony 2 0.33 %
Rudnok 2 0.33 %
Izdobabeszter 2 0.33 %
Miglécnémeti 2 0.33 %
Szádelő 2 0.33 %
Benyék 2 0.33 %
Nagyszalánc 2 0.33 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 11.98 %
Torna 295 11.40 %
Jászó 262 10.12 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.87 %
Mecenzéf 91 3.52 %
Buzita 78 3.01 %
Szeszta 60 2.32 %
Zsarnó 56 2.16 %
Somodi 52 2.01 %
Tornaújfalu 50 1.93 %
Áj 47 1.82 %
Jászóújfalu 38 1.47 %
Debrőd 35 1.35 %
Bódvavendégi 33 1.28 %
Csécs 33 1.28 %
Alsólánc 29 1.12 %
Perény - Hím 28 1.08 %
Jánok 26 1.00 %
Szádelő 24 0.93 %
Abaújszina 23 0.89 %
Komaróc 22 0.85 %
Nagyida 20 0.77 %
Makranc 20 0.77 %
Reste 20 0.77 %
Péder 17 0.66 %
Felsőmecenzéf 14 0.54 %
Tornahorváti 11 0.43 %
Jászómindszent 8 0.31 %
Miglécnémeti 6 0.23 %
Királynép 6 0.23 %
Kenyhec 5 0.19 %
Hernádzsadány 5 0.19 %
Hernádcsány 5 0.19 %
Magyarbőd 4 0.15 %
Abaújszakaly 4 0.15 %
Enyicke 4 0.15 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.47 %
Makranc 115 5.83 %
Csécs 73 3.70 %
Torna 68 3.45 %
Buzita 39 1.98 %
Perény - Hím 36 1.82 %
Tornaújfalu 35 1.77 %
Jánok 30 1.52 %
Pány 26 1.32 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.27 %
Nagyida 23 1.17 %
Mecenzéf 23 1.17 %
Zsarnó 22 1.12 %
Áj 22 1.12 %
Szeszta 20 1.01 %
Györke 19 0.96 %
Komaróc 19 0.96 %
Péder 18 0.91 %
Somodi 17 0.86 %
Jászó 16 0.81 %
Reste 16 0.81 %
Debrőd 15 0.76 %
Kisida 14 0.71 %
Jászómindszent 14 0.71 %
Kenyhec 12 0.61 %
Alsólánc 12 0.61 %
Bódvavendégi 10 0.51 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.46 %
Sároskőszeg 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Budamér 8 0.41 %
Rozgony 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Hernádszentistván 7 0.35 %
Hernádszokoly 6 0.30 %
Izdobabeszter 6 0.30 %
Semse 6 0.30 %
Tornahorváti 6 0.30 %
Abaújszina 6 0.30 %
Idabukóc 6 0.30 %
Abos 6 0.30 %
Hilyó 6 0.30 %
Jászóújfalu 5 0.25 %
Tarcavajkóc 4 0.20 %
Koksóbaksa 4 0.20 %
Miglécnémeti 4 0.20 %
Bolyár 4 0.20 %
Nagyszalánc 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Abaújnádasd 4 0.20 %
Kassabéla 4 0.20 %
Rás 4 0.20 %
Benyék 4 0.20 %
Hernádgecse 4 0.20 %
Rudnok 4 0.20 %
Stósz 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 3 0.15 %
Kassaolcsvár 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Bölzse 3 0.15 %
Felsőhutka 3 0.15 %
Hernádgönyű 3 0.15 %
Nagyladna 3 0.15 %
Alsótőkés 3 0.15 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.56 %
Rozgony 83 3.56 %
Izdobabeszter 61 2.61 %
Kisida 61 2.61 %
Kassamindszent 53 2.27 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.23 %
Györgyi 51 2.19 %
Hernádcsány 50 2.14 %
Jászómindszent 46 1.97 %
Györke 45 1.93 %
Alsókemence 44 1.89 %
Szepsi 42 1.80 %
Sároskőszeg 42 1.80 %
Kassaolcsvár 41 1.76 %
Regeteruszka 40 1.71 %
Garbócbogdány 39 1.67 %
Budamér 37 1.59 %
Petőszinye 37 1.59 %
Bolyár 36 1.54 %
Mecenzéf 36 1.54 %
Kelecsenyborda 36 1.54 %
Nagyszalánc 33 1.41 %
Benyék 31 1.33 %
Felsőmislye 29 1.24 %
Koksóbaksa 28 1.20 %
Tarcavajkóc 28 1.20 %
Csécs 28 1.20 %
Idabukóc 27 1.16 %
Ránkfüred 27 1.16 %
Lapispatak 27 1.16 %
Kecer 25 1.07 %
Alsótőkés 25 1.07 %
Királynép 25 1.07 %
Felsőcsáj 24 1.03 %
Lengyelfalva 24 1.03 %
Hernádzsadány 24 1.03 %
Rás 23 0.99 %
Hernádszentistván 23 0.99 %
Bátyok 23 0.99 %
Felsőkemence 22 0.94 %
Alsómislye 22 0.94 %
Kassabéla 21 0.90 %
Kalsa 20 0.86 %
Hernádszokoly 20 0.86 %
Füzérnádaska 18 0.77 %
Hernádgecse 18 0.77 %
Baska 18 0.77 %
Semse 17 0.73 %
Ránk 16 0.69 %
Tizsite 16 0.69 %
Torna 15 0.64 %
Abaújszakaly 15 0.64 %
Enyicke 15 0.64 %
Ósvacsákány 15 0.64 %
Aranyida 15 0.64 %
Hilyó 14 0.60 %
Alsóhutka 14 0.60 %
Abaújnádasd 14 0.60 %
Kenyhec 14 0.60 %
Jászó 14 0.60 %
Ósva 14 0.60 %
Abaújszina 13 0.56 %
Jászóújfalu 13 0.56 %
Abaújrákos 13 0.56 %
Abaújharaszti 12 0.51 %
Pány 12 0.51 %
Stósz 12 0.51 %
Szaláncújváros 12 0.51 %
Szeszta 11 0.47 %
Lapispatakújtelep 11 0.47 %
Somodi 11 0.47 %
Abos 11 0.47 %
Kecerlipóc 10 0.43 %
Felsőhutka 10 0.43 %
Terebő 10 0.43 %
Eszkáros 10 0.43 %
Sárosófalu 10 0.43 %
Balogd 9 0.39 %
Hernádgönyű 9 0.39 %
Bölzse 9 0.39 %
Alsócsáj 8 0.34 %
Szalánchuta 8 0.34 %
Perény - Hím 7 0.30 %
Nagyida 7 0.30 %
Makranc 6 0.26 %
Rudnok 6 0.26 %
Felsőtőkés 6 0.26 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 20.21 %
Somodi 42 4.33 %
Kecer 28 2.89 %
Mecenzéf 22 2.27 %
Jászómindszent 16 1.65 %
Nagyida 14 1.44 %
Magyarbőd 13 1.34 %
Jászóújfalu 13 1.34 %
Torna 12 1.24 %
Csécs 10 1.03 %
Hernádcsány 8 0.82 %
Buzita 8 0.82 %
Szepsi 8 0.82 %
Kisida 8 0.82 %
Stósz 7 0.72 %
Patacskő 6 0.62 %
Abaújszina 6 0.62 %
Koksóbaksa 4 0.41 %
Felsőmecenzéf 4 0.41 %
Györke 4 0.41 %
Kassamindszent 4 0.41 %
Abaújszakaly 4 0.41 %
Kenyhec 4 0.41 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.41 %
Abaújnádasd 4 0.41 %
Hilyó 3 0.31 %
Rozgony 3 0.31 %
Rudnok 3 0.31 %
Regeteruszka 3 0.31 %
Budamér 3 0.31 %
Terebő 3 0.31 %
Szeszta 3 0.31 %
Tarcavajkóc 3 0.31 %
Hernádszokoly 2 0.21 %
Kassaolcsvár 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Hernádgecse 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Györgyi 2 0.21 %
Alsómislye 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Ósvacsákány 2 0.21 %
Lapispatakújtelep 2 0.21 %
Kelecsenyborda 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Izdobabeszter 2 0.21 %
Pány 2 0.21 %
Hatkóc 2 0.21 %
Perény - Hím 2 0.21 %
Lapispatak 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Ránk 2 0.21 %
Alsótőkés 2 0.21 %
Idabukóc 1 0.10 %
Makranc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Hernádgönyű 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Enyicke 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Petőszinye 1 0.10 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.44 %
Rozgony 63 4.12 %
Hernádcsány 61 3.99 %
Jászómindszent 59 3.86 %
Kassamindszent 46 3.01 %
Mecenzéf 42 2.75 %
Izdobabeszter 37 2.42 %
Magyarbőd 35 2.29 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.29 %
Kisida 33 2.16 %
Nagyida 31 2.03 %
Györke 27 1.76 %
Enyicke 27 1.76 %
Hernádgecse 26 1.70 %
Jászó 26 1.70 %
Hernádzsadány 25 1.63 %
Kassaolcsvár 23 1.50 %
Csécs 23 1.50 %
Sároskőszeg 22 1.44 %
Hernádszentistván 22 1.44 %
Koksóbaksa 22 1.44 %
Lapispatak 21 1.37 %
Tarcavajkóc 21 1.37 %
Budamér 20 1.31 %
Nagyszalánc 20 1.31 %
Regeteruszka 19 1.24 %
Somodi 19 1.24 %
Királynép 19 1.24 %
Felsőmislye 19 1.24 %
Makranc 19 1.24 %
Felsőmecenzéf 19 1.24 %
Hernádszokoly 17 1.11 %
Alsómislye 17 1.11 %
Lengyelfalva 17 1.11 %
Baska 16 1.05 %
Semse 16 1.05 %
Abaújnádasd 15 0.98 %
Kecer 14 0.92 %
Stósz 14 0.92 %
Garbócbogdány 14 0.92 %
Idabukóc 14 0.92 %
Abaújszakaly 14 0.92 %
Torna 13 0.85 %
Kassabéla 13 0.85 %
Tizsite 12 0.78 %
Györgyi 12 0.78 %
Bölzse 12 0.78 %
Eszkáros 12 0.78 %
Kisladna 12 0.78 %
Pány 12 0.78 %
Füzérnádaska 11 0.72 %
Alsóhutka 11 0.72 %
Kenyhec 11 0.72 %
Perény - Hím 11 0.72 %
Petőszinye 10 0.65 %
Alsókemence 10 0.65 %
Benyék 10 0.65 %
Abaújszina 10 0.65 %
Szeszta 9 0.59 %
Hilyó 9 0.59 %
Jászóújfalu 9 0.59 %
Lapispatakújtelep 9 0.59 %
Felsőhutka 9 0.59 %
Hernádgönyű 9 0.59 %
Ósva 9 0.59 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.42 %
Lapispatak 242 8.59 %
Budamér 158 5.61 %
Mecenzéf 114 4.05 %
Hernádcsány 106 3.76 %
Lapispatakújtelep 98 3.48 %
Koksóbaksa 86 3.05 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.84 %
Nagyszalánc 77 2.73 %
Királynép 76 2.70 %
Abaújnádasd 76 2.70 %
Kecer 74 2.63 %
Stósz 74 2.63 %
Kisida 74 2.63 %
Rozgony 69 2.45 %
Kalsa 68 2.41 %
Szepsi 58 2.06 %
Izdobabeszter 55 1.95 %
Jászóújfalu 53 1.88 %
Lengyelfalva 50 1.77 %
Szaláncújváros 48 1.70 %
Hernádgecse 47 1.67 %
Jászómindszent 46 1.63 %
Sároskőszeg 46 1.63 %
Hernádszentistván 46 1.63 %
Magyarbőd 44 1.56 %
Regeteruszka 42 1.49 %
Enyicke 40 1.42 %
Benyék 36 1.28 %
Tizsite 35 1.24 %
Abaújszina 34 1.21 %
Bolyár 32 1.14 %
Alsókemence 31 1.10 %
Tarcavajkóc 31 1.10 %
Kelecsenyborda 30 1.06 %
Alsóhutka 29 1.03 %
Hernádgönyű 29 1.03 %
Kassamindszent 28 0.99 %
Sárosófalu 26 0.92 %
Petőszinye 26 0.92 %
Hernádszokoly 26 0.92 %
Újszállás 25 0.89 %
Semse 25 0.89 %
Györke 24 0.85 %
Kassaolcsvár 21 0.75 %
Abaújharaszti 21 0.75 %
Felsőkemence 21 0.75 %
Balogd 21 0.75 %
Garbócbogdány 20 0.71 %
Ósvacsákány 20 0.71 %
Ósva 20 0.71 %
Felsőmecenzéf 20 0.71 %
Abaújrákos 18 0.64 %
Rudnok 18 0.64 %
Hernádzsadány 18 0.64 %
Kassabéla 17 0.60 %
Szalánchuta 17 0.60 %
Györgyi 17 0.60 %
Alsótőkés 16 0.57 %
Felsőmislye 16 0.57 %
Csécs 15 0.53 %
Bunyita 14 0.50 %
Modrafalva 14 0.50 %
Bölzse 14 0.50 %
Torna 14 0.50 %
Alsómislye 14 0.50 %
Eszkáros 13 0.46 %
Baska 13 0.46 %
Bátyok 13 0.46 %
Abos 13 0.46 %
Kecerlipóc 12 0.43 %
Perény - Hím 12 0.43 %
Nagyida 12 0.43 %
Makranc 12 0.43 %
Alsócsáj 12 0.43 %
Felsőcsáj 11 0.39 %
Füzérnádaska 11 0.39 %
Pány 11 0.39 %
Rás 11 0.39 %
Hatkóc 11 0.39 %
Patacskő 11 0.39 %
Kenyhec 10 0.35 %
Aranyida 10 0.35 %
Hilyó 10 0.35 %
Kisszalánc 9 0.32 %
Idabukóc 9 0.32 %
Ránkfüred 9 0.32 %
Ránk 9 0.32 %
Terebő 9 0.32 %
Felsőhutka 7 0.25 %
Felsőtőkés 7 0.25 %
Zsarnó 7 0.25 %
Somodi 5 0.18 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 42.84 %
Jászómindszent 94 13.33 %
Szepsi 75 10.64 %
Stósz 68 9.65 %
Felsőmecenzéf 59 8.37 %
Jászó 40 5.67 %
Kisida 40 5.67 %
Hernádcsány 21 2.98 %
Rozgony 19 2.70 %
Makranc 18 2.55 %
Kassamindszent 17 2.41 %
Torna 16 2.27 %
Lengyelfalva 15 2.13 %
Rudnok 15 2.13 %
Hatkóc 15 2.13 %
Hernádszokoly 14 1.99 %
Királynép 11 1.56 %
Aranyida 11 1.56 %
Koksóbaksa 11 1.56 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.56 %
Jászóújfalu 10 1.42 %
Perény - Hím 9 1.28 %
Pány 9 1.28 %
Idabukóc 9 1.28 %
Garbócbogdány 8 1.13 %
Semse 8 1.13 %
Hernádszentistván 8 1.13 %
Nagyszalánc 8 1.13 %
Magyarbőd 8 1.13 %
Kassaolcsvár 8 1.13 %
Jánok 8 1.13 %
Izdobabeszter 7 0.99 %
Csécs 7 0.99 %
Felsőtőkés 7 0.99 %
Abaújszina 6 0.85 %
Kenyhec 6 0.85 %
Nagyida 6 0.85 %
Györke 6 0.85 %
Abaújszakaly 6 0.85 %
Benyék 6 0.85 %
Sároskőszeg 6 0.85 %
Felsőhutka 6 0.85 %
Abaújnádasd 5 0.71 %
Tarcavajkóc 5 0.71 %
Abos 5 0.71 %
Györgyi 5 0.71 %
Felsőmislye 5 0.71 %
Alsótőkés 5 0.71 %
Budamér 4 0.57 %
Rás 4 0.57 %
Kecerlipóc 4 0.57 %
Kecer 4 0.57 %
Kassabéla 4 0.57 %
Miglécnémeti 4 0.57 %
Buzita 4 0.57 %
Apátka 4 0.57 %
Zsarnó 3 0.43 %
Hernádzsadány 3 0.43 %
Bolyár 3 0.43 %
Enyicke 3 0.43 %
Hernádgönyű 3 0.43 %
Lapispatak 3 0.43 %
Lapispatakújtelep 3 0.43 %
Alsócsáj 3 0.43 %
Szaláncújváros 3 0.43 %
Baska 3 0.43 %
Alsóhutka 3 0.43 %
Somodi 3 0.43 %
Szeszta 3 0.43 %
Hilyó 2 0.28 %
Sárosófalu 2 0.28 %
Ájfalucska 2 0.28 %
Tornaújfalu 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Tornahorváti 2 0.28 %
Nagyladna 2 0.28 %
Petőszinye 2 0.28 %
Kisladna 2 0.28 %
Szalánchuta 2 0.28 %
Patacskő 2 0.28 %
Újszállás 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújharaszti 2 0.28 %
Kalsa 1 0.14 %
Regeteruszka 1 0.14 %
Abaújrákos 1 0.14 %
Péder 1 0.14 %
Ósva 1 0.14 %
Alsólánc 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Komaróc 1 0.14 %
Bocsárd 1 0.14 %
Felsőkemence 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bátyok 1 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.14 %
Debrőd 1 0.14 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 23.06 %
Makranc 152 10.10 %
Buzita 107 7.11 %
Torna 92 6.11 %
Ránk 82 5.45 %
Csécs 79 5.25 %
Nagyida 72 4.78 %
Szeszta 65 4.32 %
Somodi 56 3.72 %
Debrőd 52 3.46 %
Perény - Hím 49 3.26 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.79 %
Reste 39 2.59 %
Tornaújfalu 36 2.39 %
Komaróc 35 2.33 %
Alsólánc 34 2.26 %
Áj 32 2.13 %
Abaújszina 32 2.13 %
Jánok 31 2.06 %
Zsarnó 30 1.99 %
Jászó 30 1.99 %
Pány 22 1.46 %
Péder 22 1.46 %
Bódvavendégi 19 1.26 %
Mecenzéf 13 0.86 %
Tornahorváti 12 0.80 %
Kecer 11 0.73 %
Hernádcsány 8 0.53 %
Izdobabeszter 8 0.53 %
Szádelő 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Jászóújfalu 7 0.47 %
Stósz 6 0.40 %
Budamér 6 0.40 %
Lapispatak 6 0.40 %
Györke 5 0.33 %
Kassamindszent 5 0.33 %
Kenyhec 5 0.33 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Alsómislye 3 0.20 %
Hernádszentistván 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Miglécnémeti 3 0.20 %
Idabukóc 3