SK
PK
.....

Bazin

Város

címer zászló
664 9% magyar 1910
147 1% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.28873062, 17.26781464
Terület:
72,76 km2
Rang:
város
Népesség:
22467
Tszf. magasság:
151 m
Körzethívószám:
+421 (0) 33
Irányítószám:
90201, 90203
Település kód:
508179
Szervezeti azonosító:
305022
Adóazonosító:
Blaskovics József - Bánfi János - Barta Ferenc - Horváth Endre - Kupeczky János - Löwy Mór (Maurice Loewy) - Lübeck János Károly - Pettkó-Szandtner Tibor - Rajter Lajos, id. - Rajter Lajos, ifj. - Rázga Pál - Réti Richárd - Zámor Ferenc -

Kupeczky János

Cseh származású magyar-szlovák barokk festő.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">A lutheránus  cseh takács, Adam Kupeczky feleségével, Borbála asszonnyal a  harmincéves háború után, valószínűleg 1666 táján a  csehországi Jungbunzlauból (Mladá Boleslav) menekültek el és a Pozsony vármegyei  Bazin<a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bazin" title="Bazin">n</a> telepedtek le, ahol Kupeczky János apja polgárjogot szerzett és folytatta a takácsmesterségét.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Itt született János fiuk, akit apja takácsnak akart nevelni, ő azonban a festőművészet iránt érzett tehetséget és 15 éves korában, 1682-ben megszökött a szövőszék mellől. Kóborlásai közben került a  Nyitra vármegyei Holics várába, amelynek ura, Czobor gróf kedvelte a művészeteket és akkoriban a luzerni Benedikt Klaus festőt foglalkoztatta kastélyában. A műbarát grófnak a fiatal festőlegény megtetszett, magánál tartotta, és amikor Klaus 1684-ben elhagyta a kastélyt és Bécsbe költözött, a gróf megbízásából és anyagi támogatásával Kupeczkyt magával vitte Bécsbe, ahol előkészítette a festőművészi pályára.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Három évig tanult Klaus mesternél Bécsben, azután 1687-ben Olaszországba vándorolt.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Olaszországból 22 évi tartózkodás után Liechtenstein Ádám herceg meghívására, végleges tartózkodásra Bécsbe utazott, ahol elnyerte a császár kegyét, aki Kupeczkyt udvari festőjévé nevezte ki.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1723-ban  Nürnbergben telepedett le, és az ottani jómódú polgárság sokat foglalkoztatott portréfestője lett. Műveit a legismertebb európai múzeumok őrzik. A Szépművészeti Múzeumban látható Kupeczky János híres festménye, melyen egy kuruc dalt fújó tárogatóst örökített meg, valamint az 1720 körül festett <i>Nő viola da gambával </i>című festménye is.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Nürnberbegben hunyt el 1740. július 16-án.</p>
1667
Bazin - megszületett
névjegyzék

Lübeck János Károly

Orvos, mezőgazdasági szakíró.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">A pozsonyi evangélikus líceumban végezte középiskolai tanulmányait. Lumnitzer István pozsonyi orvos a diákok számára botanikai kirándulásokat szervezett és ezeken az ifjú Lübeck is örömmel részt vett, hiszen gyógyszerész édesapja még Bazinban belé nevelte a növények szeretetét.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Lumnitzer buzdítására végül nem a gyógyszerészi pályát választotta, hanem előbb Jénában, majd Bécsben orvosi tanulmányokat folytatott. Az oklevél megszerzését követően rövid ideig Pozsonyban próbálkozott az orvosi praxissal, aztán a Győr megyei Sövényházán, majd pedig az erdélyi Nagyszentmiklóson volt háziorvos. Mindkét helyen a gazdálkodással is foglalkozott, ennek köszönhetően a mezőgazdasággal is szorosabb kapcsolatba került.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1804-ben egy agrártémájú német nyelvű hetilapot indított </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Patriotisches Wochenblatt für Ungern</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> címmel. Ebben a saját cikkei mellett a kor legképzettebb szakemberei írtak igen sokféle témáról. Sajnos a lap csak egy esztendőt élt meg, nyilván az anyagi gondok késztették a szerkesztőt a megszüntetésére, és ugyanilyen okból vállalta el 1805-ben, hogy Ipolyságon Hont vármegye „fizikusa” – főorvosa – legyen. Ezt a tisztséget korai haláláig betöltötte.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Ipolyságon egy újabb lapalapítással is megpróbálkozott, de az </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Ungarische Miscellen zur Beförderung der Industrie und Kultur</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> című folyóirat csupán 5 számot élt meg. Életében még két könyve jelent meg: </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Allgemeine ökonomische Lexikon</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> (két kötet, 1812) és a </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Der allgemeine ökonomische Sammler </i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">(két kötet, 1812-1813), ezek afféle ismeretterjesztő munkák gyakorló gazdák, földbirtokosok számára. Kéziratban maradt egy további műve, amelyet már csak halála után, 1815-ben adtak ki. Ez rövid idő alatt 5 kiadást ért meg és 1830-ban magyar nyelven is megjelent </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Hellenthal K. segítő könyve a borosgazdák és borkereskedők számára vagy a tökélletesített Pintze-mester</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> címmel (Hellenthal Lübeck álneve volt).</span><br></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"> </span></p>
1776
Bazin - megszületett
1814. 11. 14.
Ipolyság - elhunyt
névjegyzék

Rázga Pál

<p>Evangélikus lelkész, az 1848/49-es pozsonyi vértanúk egyike.</p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><span style="text-indent: 21.25pt;">Gimnáziumba Modorban járt, majd Pozsonyban folytatta tanulmányait és Bécsben végezte a teológiát. Idehaza nem kapott alkalmazást, ezért az osztrák Plankenburgba ment tanítónak, majd ismét Bécsben hallgatott teológiát és végül 1823-ban pappá szentelték. A karintiai  Trebesingben négy évet töltött mint rendes lelkész. 1827-től nyolc évet Zlánban szolgált. Ekkor hazahívták és Modor városa megválasztotta papjává.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1835-ben megalapította a Pozsony megyei esperességi özvegy- és árvanyugdíjintézetet. A sors azonban ismét idegenbe vetette és 1839-ben  Prágába költözött, ahol a protestáns iskola ügyét rendezte. 1840 novemberében felhívást bocsátott ki híveihez, amely nyomtatásban is </span><span style="text-indent: 21.25pt;">megjelent. Végül 1846-ban  Pozsony</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> evangélikus német egyháza hívta meg lelkipásztorának. Jellemző, hogy mindjárt első prédikációjában szenvedélyes hazafiságát hangoztatta.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1848-ban  Kossuth Lajos Pozsonyban az országgyűlésen fölrázta a kedélyeket. Rázga, a lánglelkű hazafi, a megváltás napjaként üdvözölte a hirtelen beállt fordulatot. Csakhamar megalakította a pozsonyi nemzeti egyesületet, amely céljául tűzte ki, hogy a magyar kormány törvényes intézkedéseinek minden lehetséges eszközzel érvényt szerezzen. Megszervezte a  nemzetőrséget is. Őket küldte a  Hurban, Štúr és Hodža irányította szlovák felkelők ellen  Szenic tájára.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Amikor Kossuth a zöldfa-fogadó erkélyéről szónoklatot intézett az összegyűlt pozsonyi tömeghez, Rázga tolmácsolta a beszédet németül. E beszéd hatására sok önkéntes honvéd jelentkezett, így komoly erőt képviselő magyar sereg indulhatott  Schwechat elé, ahol az osztrákok tábort ütöttek. Rázga Köpcsénybe sietett, hogy jelen legyen az indulásnál. Felállt egy ágyúra és beszédet intézett a honvédekhez, majd megáldotta a fegyvereket.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A császáriak 1848 decemberében átlépték a magyar határt. A Pozsony felé közeledő osztrák hadsereg elől sokan elmenekültek. Rázga elhatározta, hogy maradni fog, bár Komárom felé elmenekülhetett volna; barátai figyelmeztették erre, de ő hallani sem akart a menekülésről.  Ludwig von Welden gróf bevonult Pozsonyba 40 000 katonájával. A város kapitánya akkor Vecsera volt (a meyerlingi tragédia hősnőjének, Vecsera Mária bárónőnek a nagyapja); ez nagy buzgón rendelkezésére állt Welden grófnak és még este gondoskodott, hogy Rázga börtönbe kerüljön. Ferenczy városi tanácsos egész csapat katona élén berontott az Apáca-pálya 24. sz. alatti lelkészlakba. Csak annyi időt engedett a papnak, hogy nejétől és öt gyermekétől elbúcsúzzon. A városházára vitték és azonnal vallatás alá fogták, de csakhamar a vízi kaszárnyába kísérték át, ahol néhány hónapig sínylődött nyirkos börtönében. Az emberséges Welden grófot a magyargyűlölő  H</span><span style="text-indent: 21.25pt;">aynau báró váltotta fel és még aznap felállt a haditörvényszék. A testület elnöke, Windischgrätz </span><span style="text-indent: 21.25pt;">tábornok, megsajnálta a szerencsétlen lelkészt és alkalmat akart neki adni, hogy tisztázza magát. De Rázga nem akarta elismerni, hogy bűnt követett el. Végül Haynau elé került a per. Új terhelő tanúk léptek föl a fogoly lelkész ellen, Megerle a német színház igazgatója és Beumann komikus, akik azzal álltak elő, hogy Rázga az uralkodó családról több ízben sértőn nyilatkozott. Az ítélet kötél általi halálra szólt. Az evangélikus egyház notabilitásai, majd a nők seregesen keresték föl Haynaut kegyelemért, de mindez hasztalan volt. Rázga nyugodtan fogadta az ítéletet.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1849. június 17-én éjszaka fölvitték őt a vár börtönébe, ahol utolsó óráit töltötte. A parancsnok Simkó Vilmos evangélikus lelkészt rendelte melléje, aki följegyezte, amit a végzetes éjszakán együtt beszéltek. Másnap, június 18-án a vár mögötti Szamárhegyen kivégezték. A pozsonyi magyarok október 6-án rendszeresen elzarándokolnak Rázga Pál sírjához a Kecske kapui evangélikus temetőbe, hogy elhelyezzék a megemlékezés virágait.</span><br><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p></p>
1798. 12. 10.
Bazin - megszületett
névjegyzék

Barta Ferenc

<p><i>Piarista hittudós, nagyprépost.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">A gimnáziumot Szentgyörgyön, Komáromban és Nagyszombatban végezte.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1829-ben belépett a kegyesrendbe és Vácott bölcseleti, Pesten teológiai tanulmányokat folytatott.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1835-től két évig Podolinban, majd tíz évig Pesten tanított a gimnáziumban.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1847–1851 között Szentgyörgyön teológiát oktatott.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1852-ben kilépett a rendből és a gyulafehérvári latin szertartású káptalan nagyprépostja lett. Matematikai tankönyveket írt.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">1890 után hunyt el.</span></p><p> </p><p></p>
1814. 10. 7.
Bazin - megszületett
1820
Szentgyörgy - tanult
1825
Komárom - tanult
1829
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Löwy Mór (Maurice Loewy)

Csillagász, matematikus, fényképész.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Tanulmányait szülővárosában kezdte. A bécsi egyetemen fizikát és csillagászatot hallgatott. Itt indult tudományos pályája is: elsősorban az üstökösök és a bolygók pályájának kiszámításával hívta fel magára figyelmet.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1860-ban Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811–1877) francia csillagász meghívására Párizsba ment, ahol a Hosszúságmérési Hivatal munkatársa lett.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1878-ban a francia Nemzeti Obszervatórium helyettes igazgatója, 1896-ban igazgatója lett.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Elsősorban az égbolt fényképezésével foglalkozott, emellett tökéletesítette a csillagászati műszereket és észlelő berendezéseket. Ő alkotta meg az ún. „könyöktávcsövet” (coude-refraktort). Emellett foglalkozott refrakcióval, az aberráció-állandó meghatározásával, az európai nagyvárosok (Bécs, Berlin, Marseille, Algír stb.) telografikus hosszkülönbségének meghatározásával.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Munkatársával, Pierre Henri Puiseux-vel (1855–1928) mintegy 6000 Hold-fénykép alapján elkészítette a Hold nagyméretű térképét. A 12 897. számú kisbolygó és egy Hold-kráter viseli a nevét.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy születési helyével kapcsolatosan három helység is szerepel a forrásokban. Az angol és a német Wikipedia-cikk Bécset, az olasz, a szlovén, az orosz Marienbadot (Marianské Lázně), míg az eszperantó nyelvű Bazint tünteti fel.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Párizsban hunyt el 1907. október 15-én</span><br></p><p> </p>
1833. 4. 15.
Bazin - megszületett
névjegyzék

Bánfi János

<p><i>Író, tanár.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Családi neve Wolfshörndl volt.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Modorban végezte az algimnáziumot és a tanítóképzőt. 1870-ben a somorjai felső leányiskola tanítója lett. 1874-ben Budapesten polgári iskolai tanítói oklevelet szerzett, ekkor a somorjai polgári fiúiskola tanítójává nevezték ki. 1879-ben a pápai polgári leányiskola igazgatója lett. 1882-ben az oravicai polgári iskolába, 1885-ben a karánsebesi polgári iskolába helyezték át és megbízták több, általa szervezett ipari és kereskedelmi iskola irányításával is.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Anyanyelve a német volt, magyarul ifjú korában tanult meg, emellett elsajátította a szlovák, a szerb és a svéd nyelvet, ezekből fordított is.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Tanügyi, társadalmi, neveléstudományi cikkeit a korabeli német és magyar lapokban jelentette meg. Verseket, elbeszéléseket, ifjúsági regényeket és irodalmi tanulmányokat is írt. 1880-ban szerkesztette a Pápán megjelenő </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Magyar Vidék</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> c. társadalmi és szépirodalmi lapot, emellett azoknak a tanintézmények az értesítőit, ahol oktatott.</span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> <i>A Szántó család története</i>, 1879; <i>Magyar László utazásai és kalandjai</i>, 1892;<i> Kalászok</i>, 1894.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Halálának időpontja és helye nem ismert.</span></p><p> </p><p></p>
1851. 9. 8.
Bazin - megszületett
névjegyzék

Zámor Ferenc

Gépészmérnök, az Árpád sínautóbusz tervezője.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Eredetileg Zsabokrszky volt a vezetékneve, de testvéreivel közösen később a Zámor nevet választották. Iskolai tanulmányait Pozsonyban kezdte, de a család 1889-ben Budapestre költözött és Zámor ott tanult tovább.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Törvényszéki bíró édesapját 1891-ben Pécsre helyezték, így Zámor ott érettségizett.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1896-ban beiratkozott a budapesti Műszaki Egyetemre, ahol 1901-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet, közben munkát vállalt a Ganz Vagon- és Gépgyárban és ott dolgozott nyugdíjazásáig.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Az I. világháborúban orosz fogságba esett, ahonnan csak 1921-ben tért haza.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1928–1945 között a Ganz-gyár igazgatója volt. A vasúti személyforgalom motorizálásának egyik úttörője volt. Irányításával fejlesztették ki a Ganz művekben a teljesen acélvázas vasúti személykocsikat. Az 1930-as években az ő tervei nyomán építették meg a Jendrassik-féle motorral működő Ganz motorvonatokat. Nemzetközi hírű lett az Árpád-sínautóbusza, amelynek sikere nyomán a Ganz-gyár a világ számos országába (Egyiptom, Argentína stb.) exportált motorvonatokat. 1945 után a Ganz gyár tanácsadója volt, majd 1950–1954-ben a budapesti Földalatti gyorsvasút műszaki fejlesztésében közreműködött, 1954–1957-ben a MÁV Tervező Iroda munkatársa volt.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Számos szabadalma, újítása volt, gyakran publikált cikkeket, cikksorozatokat, ezek közül </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">A Ganz-gyár motorkocsi gyártmányai</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> c., szinte könyvnyi terjedelmű, a </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Járművek és Mezőgazdasági Gépek </i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">szaklapban négy folytatásban (1955/10, 11, 12, 1956/1) megjelent tanulmányát kell külön is kiemelni.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Budapesten hunyt el 1960. június 11-én.</span></p><p> </p>
1877. 10. 14.
Bazin - megszületett
névjegyzék

Pettkó-Szandtner Tibor

Huszártiszt, európai hírű lótenyésztő és fogathajtó.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><span style="text-indent: 21.3pt;">A pozsonyi középiskola elvégzése után saját elhatározásából a keszthelyi  Georgikonban</span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: 21.3pt;"> tanult lótenyésztést. Tanulmányai elvégzése után több ménesnél, majd 1920 és 1927 között  Bábolnán</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> </span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: 21.3pt;">is szolgált, ekkor még csak beosztottként,  Hajnyi Arthur</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> </span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: 21.3pt;">parancsnoksága alatt. Ebben az időben kezdett el szakfolyóiratok számára cikkeket írni a fogathajtás helyes technikájáról. </span><span style="text-indent: 21.3pt;">1928-as  Kiskunlacházára</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> történt áthelyezése után megírta legjelentősebb művét, </span><i style="text-indent: 21.3pt;"> A magyar kocsizás </i><span style="text-indent: 21.3pt;">címmel (1931), mely a magyar lótenyésztés egyik legjelentősebb könyve.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">A kiskunlacházi kitérő után 1932-ben ezredesi rendfokozatba lépett és átvette az első világégés nyomait még erősen magán viselő bábolnai ménes parancsnoki tisztét. Ettől kezdve minden erejével a ménes megújításán, és a rossz állapotú épületek felújításán fáradozott. Építő munkájának köszönheti még Bábolna városa a református templomot, melynek oldalán márványtáblát avattak emlékére. A ménes értékét  Kohailan Zaid</span><span style="text-indent: 21.3pt;">, az egyik utolsó, még  nomád tenyésztőknél</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> született csikó megvásárlásával is növelte. Az  arab telivér</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> és a  Shagya-arab </span><span style="text-indent: 21.3pt;">fajták eredményeit is folyamatosan javította. Egy évvel később Bábolna már a legnagyobb európai arab-ménesek sorába tartozott.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1943-ban tábornokká léptették elő és ekkor már a Földművelésügyi Minisztériumban az egész ország lótenyésztéséért volt felelős. 1944-ben a front és a szovjet tankok közeledtével Pettkó-Szandtner Tibor kapcsolatait kihasználva a tenyészállomány válogatott egyedeit (körülbelül: 400 példányt)  Bergstettenbe </span><span style="text-indent: 21.3pt;">menekítette, abban a hitben, hogy így megmentheti a ménes értékes génállományát. Sajnálatos módon azonban a Bergstettent megszálló  amerikai katonák</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> áron alul eladták a lovakat, sokuk a Behring Műveknél végezte, ahol szérumtermelésre használták őket. Később csere útján több közülük mégis visszatérhetett Bábolnára. Az első lovak 1947-ben indulhattak hazafelé.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Az amerikaiak megbízhatatlannak minősítették Pettkó-Szandtner Tibort, így nem kapott munkát. Haza pedig nem térhetett, mert hazaárulás (a lovak külföldre „szöktetése”) miatt minden bizonnyal hadbíróság elé került volna. Ebből a szorult helyzetből Mohamed Taher pasa, az egyiptomi Királyi Földművelésügyi Társaság elnökének meghívása rántotta ki: felkérték az egyiptomi Kafr-Fárúk királyi ménes vezetőjének. A pasa már egy korábbi bábolnai látogatásán megismerkedett Pettkó-Szandtner Tiborral, így látta elhivatottságát, és szenvedélyét a lovak iránt.  Egyiptomban</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> azonban ez idő tájt az európaiakat nem látták szívesen, ezért Fárúk egyiptomi király </span><span style="text-indent: 21.3pt;">személyes vendégeként maradhatott az országban. Az egyiptomiak azt követően is engedélyezték az ott tartózkodását, hogy megdöntötték a királyságot. Egyiptomban 1949 után új tenyésztési módot vezetett be, amely mind a ménest, mind magát Pettkó-Szandtnert világhírűvé tette. Tíz évig állt a ménes élén, és az állományt olyan szintre hozta, hogy komoly európai kereslet alakult ki az egyiptomi lovak iránt.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Élete alkonyán visszatért Európába régi barátja, Lajos bajor királyi herceg </span><span style="text-indent: 21.3pt;">fogadta be. Utolsó éveit nála töltötte, a sárvári ménes lovai között, amelyek a herceg tulajdonát képezték.</span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Fő műve: </span></b><i style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple">A magyar kocsizás</span></i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">, 1931.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Leustettenben hunyt el 1961. január 6-án.</span><br><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"> </p>
1886. 6. 20.
Bazin - megszületett
névjegyzék

Réti Richárd

Osztrák-magyar sakknagymester, feladványszerző, sakkszakíró.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt">Apja zsidó orvos volt, egy francia nevelőnő foglalkozott vele.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt">Iskolásként  1904-ben Bécsbe költözött az anyjával, ahol elvégezte a gimnáziumot és  matematikát hallgatott az egyetemen, de hamarosan a  sakkbűvölte el. Elvesztette a bécsi  Café Centralban a szemináriumi dolgozatát, és mert nem találta, hátat fordított az egyetemnek, és hivatásos sakkozó lett.  Tartakover, a híres német sakkozó mesélte később:<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt"><i>Réti matematikát hallgatott, de nem volt száraz matematikus, Bécs színeiben játszott, de nem volt bécsi, a régi Magyarországon született, de nem tudott magyarul, nagyon gyorsan beszélt, de megfontolva cselekedett, és a legjobb sakkozó lett, de nem harcolta ki a sakk-koronát. Ő, igenis egy kutató művész, aki inkább a dolgok „miértjével”, mint a dolgok lényegével foglalkozik…</i><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt">Az első világháború végén Prágába költözött.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt"> 1918 és  1924 között voltak a legnagyobb sikerei, ekkor a világ legjobbjai között volt (5. a ranglistán). Ekkoriban 2710 Élő pontja lett volna a mai értékelés alapján. Az  1924-es évben tíz év után ő volt az első, aki megverte a nagy Raoul  Capablancát egy tornán.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt">Réti egyike volt a  sakkmegnyitás radikális megújítóinak,  Nimzowitsch-csal, és  Breyer Gyulával együtt a „Hypermodern Sakkiskola” nevezetes vezéregyéniségeként. A nevét viselő  Réti-megnyitás (1.Hf3 d5 2.c4) azoknak az időknek egyik jellegzetes vívmánya. Réti  1925-ben világrekordot állított fel  vakszimultánban: 29 táblán, 21 partit nyert, hatot remizett, és kettőt vesztett.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt">A sakk-irodalomban is maradandó mesterműveket írt, könyvei: <i>Die neuen Ideen im Schachspiel</i>  1922, és a <i>Die Meister des Schachbretts</i>  1930 a sakkirodalom klasszikus alkotásai.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt">Negyvenévesen a skarlát áldozata lett. Prágában hunyt el 1929. június 6-án.<o:p></o:p></p>
1889. 5. 28.
Bazin - megszületett
névjegyzék

Horváth Endre

Grafikus, bankjegy- és bélyegtervező.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">1919–1925 között a Magyar Iparművészeti Főiskolán</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> tanult, mestere  Helbing Ferenc</span><span style="text-indent: 21.3pt;">és  Haranghy Jenő</span><span style="text-indent: 21.3pt;">volt. Viszonylag fiatalon került a  Pénzjegynyomda</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> tervezőosztályára, ahol akkoriban sok osztrák szakember dolgozott, és magas színvonalú művészeti munka folyt, de hiányzott egy karakteres magyar művész. A pénzjegynyomdában 30 éven át dolgozott, hosszú ideig ő volt a művészeti vezető.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">A  réz-</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> és acélmetszés</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> területén volt kiemelkedő. Tervezett bankjegyeket,  postabélyegeket </span><span style="text-indent: 21.3pt;">(a metszet-mélynyomtatásos bélyegkészítés magyarországi meghonosítója),  plakátokat </span><span style="text-indent: 21.3pt;">és  ex libriseket</span><span style="text-indent: 21.3pt;">. Az ex librisek készítésének fortélyait az osztrák Alfred Cossmann (1870-1951) mellett leste el.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Bankjegytervezői munkássága a legkiemelkedőbb: a klasszikus stílus és a népi motívumok ötvözése stílusteremtő volt. Bankjegyein előszeretettel ábrázolt  palóc </span><span style="text-indent: 21.3pt;">modelleket. 1950 és 1953 között több postabélyeg készült az ő tervei alapján. Az életét és munkásságát bemutató kiállítás a  balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár</span><span style="text-indent: 21.3pt;"> Helytörténeti Gyűjteményében tekinthető meg. </span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Budapesten hunyt el 1954. október 13-án.</span><br><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt"><o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt"><o:p></o:p></p>
1896. 3. 3.
Bazin - megszületett
névjegyzék

Rajter Lajos, id.

Karmester, zeneszrző, zenepedagógus.<br>Rajkán született 1880. április 28-án.<br>Id. Rajter Lajos Pozsonyban végezte tanulmányait a tanítóképzőben, majd az érettségit követően 1898 és 1910 között a bazini evangélikus iskola tanítója volt. 1910-ban családjával Pozsonyba költözött, ahol tanítói munkája mellett az evangélikus egyházi kórus karnagyaként működött.<br>1912–1922 között az általa alapított Liederfreiheit munkás kórus, valamint a Typografia kórus karnagya volt. Ezekkel az együttesekkel mutatta be Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Johann Pachelbel kantátáit, valamint Georg Friedrich Händel nagy oratóriumainak bizonyos részeit.<br>Zeneszerzőként főleg egyházi műveket komponált: bibliai témájú kantátákat és kórusműveket. Emellett gyermekeknek szánt hangjátékokhoz is írt zenét.<br>Pozsonyban hunyt el 1945. szeptember 26-án.<br>Fia, ifj. Rajter Lajos jeles karmester, zeneszerző és zenepedagógus volt.<br><p> </p>
1898 - 1910
Bazin - tanított evangélikus iskola
névjegyzék

Rajter Lajos, ifj.

<p>Zeneszerző, karmester, a Szlovák Filharmónia alapítója.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Id. Rajter Lajos fia.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1924-ben a pozsonyi evangélikus líceumban érettségizett. Zenetanára édesapja, majd a pozsonyi Városi Zeneiskolán Albrecht Sándor, a pozsonyi Zenei és drámaművészeti akadémián Frico Kafenda (elmélet, zongora) és Rudolf Rupník (gordonka) volt. 1924–1929 között zeneszerzést és vezénylést a bécsi Akademie für Musik Und darstellende Kunst-on tanult a pozsonyi születésű Franz Schmidtnél és Joseph Marxnál (zeneszerzés), illetve Clemens Krausnál és Alexander Wunderernél (dirigálás). Ezt követően a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Mesteriskoláján a szintén pozsonyi születésű  Dohnányi Ernő</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> tanítványa volt. 1929–1933 között a salzburgi karmesteri mestertanfolyamon Clemens Kraus tanársegédje volt.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1934-től a Magyar Rádió karnagya, majd első karnagya (1935–1945), ugyanakkor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára és a Budai Zeneakadémia zenei igazgatója. A II. világháború utolsó hónapjaiban kénytelen volt a hatalomra került nyilas vezetők előtt </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">dirigálni, amit többen kollaborálásnak minősítettek, ezért 1945-ban visszatért Csehszlovákiába. 1945–1949 között a pozsonyi Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarának vezető karnagya volt. Később, 1968–1977-ben ismét betöltötte ezt a tisztséget.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1949-ben életre hívta a Szlovák Filharmóniát, amelynek 1976-ig az első karnagya volt. Ugyanebben az időszakban a pozsonyi Zene- és Drámaművészeti Főiskola karvezető tanszakának az oktatója volt. 1976-ban nyugdíjazták, de karmesteri és zeneszerzési tevékenységét intenzíven tovább folytatta. Együttműködött az összes szlovák, valamint több kiemelkedő cseh és európai zenekarral. A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar örökös tiszteletbeli vezető karnagya volt.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1991-ben a rehabilitációs folyamatban kapta tanári kinevezését. Gazdag, a barokktól a kortárs zenéig terjedő repertoárjából kiemelkedett a bécsi klasszicizmus és a romantika zenéjének kiváló tolmácsolása, Franz Schmidt és a szlovák zeneszerzők népszerűsítése, amit nagyszámú rádió- és lemezfelvétele dokumentál.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Számos kitüntetést kapott Csehszlovákiában és külföldön. Nemzeti művész – 1989; Ľudovít Štúr Rend I. osztálya; Bartók–Pásztory-díj – 1994; a Magyar Művészeti Akadémia tagja – 2000.</span><br><b style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb szerzeményei:</span></b><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> <i>Allegro sinfonico</i>; <i>Sinfonietta</i>; <i>Impressioni rapsodiche</i> (zenekari művek); <i>Pozsonyi majális </i>(balett). Ezenkívül kamaraműveket – vonósnégyeseket, fúvósötösöket, kórusműveket és dalokat is komponált.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Pozsonyban hunyt el 2000. július 6-án.</span><br></p> <p></p>
1906. 7. 30.
Bazin - megszületett
névjegyzék

Blaskovics József

turkológus, műfordító. Pozsonyban elvégezte a tanítóképzőt, szülőfalujában, Nyárasdon, majd Galántán volt néptanító. 1943-ban elvégezte a szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakát, később beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol orientalisztikát tanult. 1946–1947-ben Bazinban, majd 1947–1950 között Pozsonyban volt matematika-fizika tanár. 1950-től haláláig Prágában élt, ahol a Károly Egyetemen Rákos Péterrel 1951-ben megalapította a hungarisztikai, majd a turkológiai szemináriumot. Tankönyveivel, tanulmányaival megalapozta a modern cseh turkológiát. Török, azerbajdzsáni, tatár, kazah és bengáli nyelven íródott szépirodalmi műveket fordított cseh, illetve magyar nyelvre. Kutatóként elsősorban az oszmán-törökok és a magyarok hódoltság kori kapcsolatának kérdéseivel foglalkozott. Megírta a csehek számara a magyar nyelvtan alapjait és magyar nyelvkurzusokat szervezett Prágában. 1973-ben a Török Köztársaság elnöke díszoklevelet adományozott neki, 1978-ban pedig megkapta a Kőrösi Csoma Sándor Emlékérmet. Prágában hunyt el 1990-ben.
1910. 6. 12.
Imely - megszületett
Nyárasd - tanított
Galánta - tanított
Imely - tanított
Bazin - tanított
1990. 07. 06.
Prága - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Bazinium, Bazin, Bösing, Pesinek,
1786
Pösing, Bozin, Pezinek, Basinium,
1808
Bazinium, Baziny, Bösing, Pösing, Pezýnek,
1863
Bazin,
1920
Pezinok

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Radničné nám.) 7
Telefon: 0336901101
Fax: 0336412303

Honlap: pezinok.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Hianik Igor (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SPOLU)

Képviselő-testület:
Farbula Matej (Független)
Grell Milan (Független)
Šmahovský Drahomír (Független)
Žárska Elena (Független)
Chynoranský Jozef (Független)
Mizerová Božena (Független)
Oravec Richard (Független)
Mács Roman (Független)
Čech Ľubomír (Független)
Pátek Juraj (Független)
Štrbová Kvetoslava (Független)
Alexy Pavel (NOVA, OKS, SDKÚ-DS)
Pátek Marián (NOVA, OKS, SDKÚ-DS)
Šipoš Marián (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Kremský Peter (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Uhlár Ľubomír (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Manák Marek (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Janeček Peter (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Rybár Pavol (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Hidaši Ľuboš (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Macháč Branislav (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Hianik Igor (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Kovačovský Adam (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Čech Milan (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Wagingerová Mária (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU)
Független 44% Független 11 képviselö 8% NOVA, OKS, SDKÚ-DS 2 képviselö OBYČAJNÍ... 48% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU 12 képviselö 25 képviselö
Bazin 1i Posta

Holubyho 28

Bazin 4i Posta

Svätoplukova 11

Bazin 5i Posta

Myslenická 2

Domov sociálnych služieb HESTIA

Jesenského 12

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Hrnčiarska 37

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Holubyho 5

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Štefánikova 4

Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok

Senecká 2

Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Myslenická 1

Mestské múzeum v Pezinku

M. R. Štefánika 1

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB

Trnavská 10

Špecializovaný trestný súd

Suvorovova 5/A

Justičná akadémia

Suvorovova 5/C

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

M. R. Štefánika 15

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Malacká cesta 63

Okresný súd Pezinok

M. R. Štefánika 40

Pezinské kultúrne centrum

Holubyho 42

Pezinský mikroregión

Radničné námestie 7

Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok

Mladoboleslavská 3

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Moyzesova 2

Stredná odborná škola, Komenského 27, 902 01 Pezinok

Komenského 27

Spojená škola Komenského 25 90201 Pezinok

Komenského 25

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA BIELENISKU 2 90201 PEZINOK

Na bielenisku 2

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KUPECKÉHO 74 90201 PEZINOK

Kupeckého 74

ZÁKLADNÁ ŠKOLA FÁNDLYHO 11 90201 PEZINOK

Fándlyho 11

Základná škola s materskou školou, Orešie č. 3, 902 03 Pezinok

Orešie 3

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, M.R.Štefánika č. 9, 90201 Pezinok

M.R.Štefánika 9

Materská škola Vajanského 16, 902 01 Pezinok

Vajanského 16

Materská škola Svätoplukova 51, 902 01 Pezinok

Svätoplukova 51

Materská škola gen. Pekníka 2, 902 01 Pezinok

gen. Pekníka 2

Materská škola Bystrická 1, 902 01 Pezinok

Bystrická 1

Materská škola Za hradbami 1, 902 01 Pezinok

Za hradbami 1

Materská škola Záhradná 34, 902 01 Pezinok

Záhradná 34

Alapiskola

Fándlyho 11

Alapiskola

Kupeckého 74

Alapiskola

Na bielenisku 2

Alapiskola és óvoda

Orešie 3

SŠ - Praktická škola

Komenského 25

SŠ - Špeciálna MŠ

Komenského 25

SŠ - Špeciálna MŠ

Komenského 25

Gimnázium

Senecká 2

Óvoda

Bystrická 1

Óvoda

Gen. Pekníka 2

EP-MŠ pri ZŠ

Orešie 32

Óvoda

Svätoplukova 51

Óvoda

Vajanského 16

Cirkevná MŠ sv. Jozefa

Za Hradbami 1

Óvoda

Za hradbami 1

Óvoda

Záhradná 34

Stred. odborná škola

Komenského 27

Obchodná akadémia

Myslenická 1

SŠ - Špeciálna ZŠ

Komenského 25

SŠ - Špeciálna ZŠ

Komenského 25

Bazini Anyakönyvi Hivatal

Radničné nám. 7

Bazini Városi Hivatal

Radničné nám. 7

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 6352
magyarok 184 3%
szlovákok 3505 55%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2308 36%
lengyelek 0 0%
egyéb 355 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 7119
magyarok 664 9%
szlovákok 4260 60%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2152 30%
lengyelek 0 0%
egyéb 43 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 7280
magyarok 217 3%
szlovákok 4934 68%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1793 25%
lengyelek 0 0%
egyéb 336 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 20515
magyarok 129 1%
szlovákok 19980 97%
ruszinok 18 0%
romák 6 0%
ukránok 6 0%
csehek 283 1%
németek 14 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 39 0%
ismeretlen 34 0%
összlétszám 21082
magyarok 110 1%
szlovákok 20346 97%
ruszinok 15 0%
romák 8 0%
ukránok 17 0%
csehek 255 1%
németek 21 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 23 0%
ismeretlen 285 1%
összlétszám 21179
magyarok 147 1%
szlovákok 20073 95%
ruszinok 22 0%
romák 115 1%
ukránok 20 0%
csehek 195 1%
németek 37 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 136 1%
ismeretlen 427 2%
összlétszám 4184
magyarok 153 4%
szlovákok 2104 50%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1697 41%
lengyelek 0 0%
egyéb 230 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 947
magyarok 23 2%
szlovákok 467 49%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 413 44%
lengyelek 0 0%
egyéb 44 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1221
magyarok 8 1%
szlovákok 934 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 198 16%
lengyelek 0 0%
egyéb 81 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1234
magyarok 50 4%
szlovákok 1043 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 132 11%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4809
magyarok 575 12%
szlovákok 2642 55%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1558 32%
lengyelek 0 0%
egyéb 34 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1076
magyarok 39 4%
szlovákok 575 53%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 462 43%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4917
magyarok 184 4%
szlovákok 3120 63%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1321 27%
lengyelek 0 0%
egyéb 292 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1067
magyarok 14 1%
szlovákok 619 58%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 431 40%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1296
magyarok 19 1%
szlovákok 1195 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 41 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 41 3%
ismeretlen 0 0%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 20134
Választási részvétel: 49.27 %
Kiadott boríték: 9920
Bedobott boríték: 9915

Polgármester

Érvényes szavazólap: 9758
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hianik Igor 5268 53.99 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, SaS, SPOLU
Solga Oliver 2383 24.42 % Független
Chynoranský Jozef 1231 12.62 % Független
Štrbová Kvetoslava 811 8.31 % Független
Oravec Richard 65 0.67 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hianik Igor 1617 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Šipoš Marián 1298 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Pátek Juraj 1200 Független
Štrbová Kvetoslava 1067 Független
Pátek Marián 961 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Hidaši Ľuboš 917 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Macháč Branislav 808 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Solga Oliver 805 Független
Manko Štefan 788 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Hyross Peter 544 KDH
Lučenič Matej 532 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Kramár Peter 495 SMER-SD, SNS
Noga Emanuel 460 KDH
Štít Juraj 448 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Solga Adam 448 Független
Tichá Katarína 429 Független
Vargová Zuzana 426 Független
Hanulík Juraj 408 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Krištof Michal 315 Progresívne Slovensko
Kanka Marcel 275 SME RODINA - Boris Kollár
Mažár Dušan 235 SME RODINA - Boris Kollár
Valko Jozef 223 SMER-SD, SNS
Cuculič Vladimír 139 SME RODINA - Boris Kollár
Čech Ľubomír 234 Független
Mács Roman 233 Független
Konečný Bohuš 193 Progresívne Slovensko
Pavelka Milan 192 DOMA DOBRE
Berta Peter 120 KDH
Čajkovičová Andrea 108 SME RODINA - Boris Kollár
Wagingerová Mária 1307 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Čech Milan 1241 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Kovačovský Adam 1105 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Farbula Matej 1038 Független
Oravec Richard 849 Független
Mizerová Božena 778 Független
Alexy Pavel 709 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Andel Miloš 640 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Branná Simona 634 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Motyčík Miroslav 517 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Holzmann Miroslav 483 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Nemcová Mária 478 Független
Noga Pavol 449 KDH
Valentovič Marko 378 Független
Borza Maroš 373 SMER-SD, SNS
Matuský Ján 261 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Tullner Miroslav 242 SMER-SD, SNS
Hájik August 217 KDH
Horenitzky Juraj 143 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Chynoranský Jozef 1046 Független
Rybár Pavol 1003 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Janeček Peter 946 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Manák Marek 931 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Uhlár Ľubomír 918 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Žárska Elena 811 Független
Kremský Peter 730 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Dulaj Martin 725 KDH
Minarský Tomáš 701 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Čech Ján 668 Független
Pitoňák Tomáš 648 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Féder František 628 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Strapák Daniel 591 Progresívne Slovensko
Sedlák Justín 548 SMER-SD, SNS
Šušol Martin 505 Progresívne Slovensko
Lukačovič Pavol 449 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Fajnor Marek 408 NOVA, OKS, SDKÚ-DS
Majdák Dionýz 405 Független
Marušicová Marie 314 KSS
Glova Igor 273 SMER-SD, SNS
Šmahovský Drahomír 339 Független
Grell Milan 324 Független
Šmahovský Roman 309 Független
Tenczerová Jana 213 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU
Reháková Ľubica 198 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU

Képviselők

2014
Független 52.00% Független 13 képviselö NOVA, OKS, SaS, SDKÚ-DS 40.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ-DS 10 képviselö 8.00% SMER-SD 2 képviselö 25 képviselö
2018
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU 48.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SPOLU 12 képviselö Független 44.00% Független 11 képviselö 8.00% NOVA, OKS, SDKÚ-DS 2 képviselö 25 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 19497
Választási részvétel: 21.41 %
Kiadott boríték: 4175
Bedobott boríték: 4173
Választásra jogosult: 19269
Választási részvétel: 17.73 %
Kiadott boríték: 3416
Bedobott boríték: 3416
Választásra jogosult: 20 086
Választási részvétel: 31,28 %
Kiadott boríték: 6 283
Bedobott boríték: 6 280

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 4075
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 6 159
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 2165 53.13 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 965 23.68 % SMER - SD
Daniel Krajcer 438 10.75 % NOVA
Oskar Dobrovodský 170 4.17 % NaS - ns
Jaroslav Paška 97 2.38 % SNS
Rastislav Blaško 76 1.87 % Független
Zdenka Beňová 65 1.60 % ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 45 1.10 % KSS
Anton Čulen 27 0.66 % MS
Roman Ruhig 15 0.37 % NP
Peter Marček 6 0.15 % SOSKA
Gabriel Karácsony 6 0.15 % PD
Monika Flašíková - Beňová 847 25.05% SMER - SD
Ján Mrva 1 734 28.15 % Független
Juraj Droba 1 127 18.30 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 1 016 16.50 % Független
Rudolf Kusý 822 13.35 % Független
Pavol Frešo 533 8.65 % Független
Daniel Krajcer 314 5.10 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 195 3.17 % Független
Jozef Uhler 127 2.06 % Független
Rastislav Blaško 102 1.66 % Független
Natália Hanulíková 47 0.76 % SZS
Martin Jakubec 41 0.67 % Független
Jalal Suleiman 32 0.52 % KSS
Lukáš Parízek 23 0.37 % SNS
Andrej Trnovec 16 0.26 % SĽSAH
Jozef Danko 15 0.24 % Független
Milan Lopašovský 8 0.13 % SMS
Ľubomír Kolárik 7 0.11 % SZaSZO
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 4070
Érvényes szavazólap: 6 117
Érvényes szavazólap: 6117
# Név Szavazat Százalék Párt
Oliver Solga 2199 54.03% OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP
René Bílik 1912 46.98% KDH, SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SMK-MKP, SaS
Richard Demovič 1092 26.83% SMER - SD
Kvetoslava Štrbová 1006 24.72% SMER - SD
Jozef Kollár 577 14.18% NOVA
Ľudovít Jurčík 348 8.55% NOVA
Vladimír Kinder 195 4.79% SNS
Jalal Suleiman 157 3.86% KSS
Oliver Solga 2 007 32.81% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Juraj Pátek 1 999 32.68% Független
Milan Grell 1 795 29.34% Független
Richard Oravec 1 348 22.04% Független
Roman Mács 1 298 21.22% SaS, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Peter Kremský 895 14.63% Független
Rastislav Blaško 696 11.38% Független
Andrea Čajkovičová 386 6.31% SME RODINA - Boris Kollár
Maroš Borza 308 5.04% SNS
Karol Polanský 294 4.81% ĽS Naše Slovensko
Jozef Valko 189 3.09% SNS
Oliver Solga 2950 0.00% OKS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
René Bílik 2483 0.00% KDH, SZ, OKS, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Richard Demovič 1576 0.00% SMER - SD
Kvetoslava Štrbová 1441 0.00% SMER - SD
Jozef Kollár 968 0.00% NOVA
Ľudovít Jurčík 696 0.00% NOVA
Vladimír Kinder 303 0.00% SNS
Jalal Suleiman 208 0.00% KSS
Oliver Solga 2007 32.81% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Juraj Pátek 1999 32.68% Független
Milan Grell 1795 29.34% Független
Richard Oravec 1348 22.04% Független
Roman Mács 1298 21.22% SaS, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Peter Kremský 895 14.63% Független
Rastislav Blaško 696 11.38% Független
Andrea Čajkovičová 386 6.31% SME RODINA - Boris Kollár
Maroš Borza 308 5.04% SNS
Karol Polanský 294 4.81% ĽS Naše Slovensko
Jozef Valko 189 3.09% SNS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Bazin 386 100.00 %
Bazin 189 100.00 %
Bazin 1 999 100.00 %
Bazin 294 100.00 %
Bazin 308 100.00 %
Bazin 1 795 100.00 %
Bazin 2 007 100.00 %
Bazin 895 100.00 %
Bazin 696 100.00 %
Bazin 1 348 100.00 %
Bazin 1 298 100.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
SNS
3960 30.04%
VPN
3594 27.26%
KSČ
1817 13.78%
KDH
1801 13.66%
DS
708 5.37%
SZ
441 3.35%
SSL
341 2.59%
SD
190 1.44%
SPV
159 1.21%
Egyéb
171 1.30%
Érvényes szavazatok 13182
HZDS
4899 41.31%
SNS
2050 17.29%
SDĽ
1515 12.78%
KDH
719 6.06%
SKDH
643 5.42%
ODÚ
445 3.75%
SZS
385 3.25%
DS-ODS
364 3.07%
SDSS
264 2.23%
SZ
155 1.31%
KSS
154 1.30%
SSL-SNZ
69 0.58%
Egyéb
197 1.66%
Érvényes szavazatok 11859
HZDS-RSS
4189 39.32%
1288 12.09%
SP-VOĽBA
1233 11.57%
KDH
1032 9.69%
SNS
840 7.89%
ZRS
556 5.22%
DS
471 4.42%
KSS
295 2.77%
NS
240 2.25%
KSÚ
212 1.99%
SPK
170 1.60%
HZPCS
69 0.65%
MK
24 0.23%
Egyéb
34 0.32%
Érvényes szavazatok 10653
SDK
4515 33.25%
HZDS
3427 25.24%
SDĽ
2583 19.02%
SNS
1341 9.88%
SOP
1090 8.03%
KSS
301 2.22%
NSK
102 0.75%
MKP
47 0.35%
Egyéb
172 1.27%
Érvényes szavazatok 13578
SDKU
3152 25.93%
SMER
2272 18.69%
HZDS
1928 15.86%
ANO
963 7.92%
KDH
855 7.03%
KSS
657 5.40%
HZD
482 3.97%
SNS
439 3.61%
PSNS
329 2.71%
SDA
300 2.47%
SDĽ
161 1.32%
SZS
157 1.29%
MKP
125 1.03%
OKS
82 0.67%
ZAR
65 0.53%
NOSNP
58 0.48%
Egyéb
131 1.08%
Érvényes szavazatok 12156
SDKU DS
3240 32.95%
SMER
2652 26.97%
SNS
1083 11.01%
ĽS HZDS
815 8.29%
KDH
670 6.81%
SF
478 4.86%
KSS
320 3.25%
ANO
137 1.39%
MKP
125 1.27%
OKS
80 0.81%
NADEJ
60 0.61%
HZD
41 0.42%
Egyéb
133 1.35%
Érvényes szavazatok 9834
SMER
3203 28.02%
SDKU DS
2920 25.54%
SaS
2393 20.93%
KDH
863 7.55%
SNS
525 4.59%
Most-Híd
433 3.79%
SDĽ
316 2.76%
ĽS HZDS
295 2.58%
Únia
131 1.15%
LSNS
97 0.85%
Paliho Kapurkova
85 0.74%
KSS
66 0.58%
ND
55 0.48%
MKP
7 0.06%
Egyéb
44 0.38%
Érvényes szavazatok 11433
SMER SD
4226 36.23%
OĽaNO
1703 14.60%
SDKU DS
1332 11.42%
SaS
1288 11.04%
KDH
1006 8.63%
SNS
500 4.29%
Most-Híd
381 3.27%
Zmena zdola DU
227 1.95%
99 Percent
185 1.59%
LSNS
130 1.11%
SZ
125 1.07%
KSS
92 0.79%
NaS ns
91 0.78%
SSS NM
84 0.72%
SF
51 0.44%
MKP
4 0.03%
Egyéb
238 2.04%
Érvényes szavazatok 11663
SaS
2835 21.92%
SMER SD
2753 21.29%
OĽANO-NOVA
2002 15.48%
SME RODINA
1147 8.87%
SNS
922 7.13%
#SIEŤ
866 6.70%
LSNS
731 5.65%
Most-Híd
601 4.65%
KDH
480 3.71%
SKOK!
169 1.31%
SZS
114 0.88%
KSS
66 0.51%
SDKU DS
58 0.45%
MKP
8 0.06%
Egyéb
180 1.39%
Érvényes szavazatok 12932
Bazini járás
Szlovákia

Bejelentések