SK
IL
.....

Illava

Város

címer zászló
803 27% magyar 1910
3 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.99857330, 18.23488617
Terület:
24,3 km2
Rang:
város
Népesség:
5474
Tszf. magasság:
313 m
Körzethívószám:
+421 (0) 42
Irányítószám:
01901
Település kód:
513156
Szervezeti azonosító:
317331
Adóazonosító:

Baross Gábor

<p><i>Politikus, közlekedési és kereskedelmi miniszter.</i></p><p><span style="font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">Középiskolai tanulmányait Léván és Esztergomban, a jogot Budapesten végezte el. Már fiatalon igen energikus és határozott közéleti szereplő volt. Trencsénben lett megyei tisztviselő. Itt lapot alapított és szerkesztette magyar, német és részben szlovák nyelven. Ebben bátran bírált, főleg közigazgatási visszásságokat.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1875-től mint szabadelvű párti képviselő Tisza Kálmán híve volt. 1883-tól közlekedési államtitkár, 1886. december 29-től 1889. június 15-ig közmunka- és közlekedésügyi, ezután 1892. május 8-ig kereskedelemügyi miniszter.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Parlamenti képviselőként a közoktatás, a gazdaság és a közlekedés fellendítése érdekében buzgólkodott, miniszterként pedig erős kézzel és következetesen igyekezett megvalósítani nagyszabású terveit. Büszkén vállalta a „vasminiszter” jelzőt, ahogyan a sajtóban gyakran emlegették. Baross Gábor megreformálta a vasúti díjszabásrendszert, elindította a Vaskapu-csatorna építését a Dunán, az ő kezdeményezésére kezdték kiépíteni az Adriai-tengeri Fiume kikötőjét, létesítettek Budapest és Bécs között telefonkapcsolatot és alapították meg a Postatakarékpénztárt.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Fontos feladatnak tartotta az ország közlekedési és informatikai infrastruktúrájának a kiépítését, új gyárak és gazdasági vállalkozások alapítását és az ehhez szükséges szakemberek képzését is. Több mint 50 iskola elindítása kapcsolódik a tevékenységéhez. Megalapította a Postatakarékpénztárt, egyesítette a postát és a távírdát, kötelezővé tette az állami vasutaknál a magyar nyelven való levelezést a német helyett, a vasúti tisztviselőknél a magyar nyelvtudást. Nagy figyelmet fordított a hazai termékek népszerűsítésére, ennek érdekében hozta létre a Kereskedelmi Múzeumot, amely kezdetben afféle mintaraktárként szolgált.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Gyakran személyesen felügyelte az elképzelései nyomán elkezdett munkálatokat, és egy ilyen körút alkalmával a Vaskapunál megfázott és miután állapotát nem vette komolyan, a betegség elhatalmasodott rajta és az orvosok már tehetetleneknek bizonyultak. Szülőfalujához közel, az Illava melletti Klobusicon a magyar állam által építtetett mauzóleumban helyezték örök nyugalomra.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Budapesten hunyt el 1892. május 9-én.</span></p><p></p><p></p>
1848. 7. 6.
Barossháza - megszületett
1893 - 1894
Klobusic Klobusicon temették el.

Puskás István

református lelkipásztor. Pápán végzett iskolái után lelkészként szolgált Mohiban és Martoson folytatta. 1920-ban került Zólyomba, 1945 után Nagysallón, Farnadon, Nagyölveden, Nagyodon szolgált. A második világháború idején zsidókat keresztelt, hogy elkerüljék a deportálást, emiatt a szlovák hatóságok 1942-ben letartóztatták és az illavai fegyházban tartották fogva. 1953–1957 között az észak-nyitrai Református Egyházmegye esperese volt.
1891. 10. 28.
Martos - megszületett
Zólyom - egyházi szolgálatot végzett
Nagysalló - egyházi szolgálatot végzett
Farnad - egyházi szolgálatot végzett
Nagyölved - egyházi szolgálatot végzett
Nagyod - egyházi szolgálatot végzett
Martos - egyházi szolgálatot végzett
1942
Illava
A második világháború idején zsidókat keresztelt, hogy elkerüljék a deportálást, emiatt a szlovák hatóságok 1942-ben letartóztatták és az illavai fegyházban tartották fogva.
1958. 10. 17.
Léva - elhunyt

Szarka László

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Történész, egyetemi docens, elsősorban a szlovákiai magyar kisebbség múltjával, a XX. századi csehszlovák-magyar kapcsolatokkal, a Kárpát-medence kisebbségeinek helyzetével foglalkozik.<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Jóllehet a ma már Illavához csatolt Klobusicon született, gyermek- és serdülőkorát Alsószeliben töltötte, itt kezdte általános iskolai tanulmányait is. 1971-ben Galántán érettségizett, a pozsonyi Comenius Egyetem BTK-án szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet (1976).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1976–1977-ben az SZTA Történettudományi Intézetének ösztöndíjasa, 1977–1985-ben a Csehszlovák Tudományos Akadémia budapesti kutatócsoportjának ügyintézője, 1986–1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Történettudományi Intézetének a munkatársa, 1995–1998-ban megbízott osztályvezetője, majd programigazgatója (Kisebbségkutató Műhely, 1998–2000-ben). 2001–2009-ben az MTA Kisebbségkutató Intézetének igazgatója. 2009-től a komáromi Selye János Egyetem docense, 2009–2011-ben a Tanárképző Kar dékánja. 1977-től Budapesten él.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Számos magyarországi és külföldi tudományos szervezet, társaság tagja, több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>A szlovákok története,</i> 1993; <i>Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika 1867–1918,</i> 1995; <i>A közép-európai államok kapcsolatai, </i>1997; <i>Duna táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában,</i> 1998; <i>Közösségi léthelyzetek – közösségi alternatívák,</i> 2004. Társszerzője több kiadványnak is: <i>Otthontalan emlékezet</i>. <i>Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára </i>(Molnár Imrével), 2007; <i>Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia. Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és a szlovák történelemben </i>(Štefan Šutajjal), 2007; <i>Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–48</i> (Popély Árpáddal és Štefan Šutajjal)<i>, </i>2008.<o:p></o:p></span></p>
1953. 8. 20.
Klobusic - megszületett
1959 - 1968
Alsószeli - tanult Általános iskola
1968 - 1971
Galánta - tanult A gimnáziumban
Névelőfordulások
1773
Illava, Illawa,
1786
Illawa,
1808
Illava, Illau, Ilawa,
1863
Illava,
1920
Ilava

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Mierové námestie) 16/31
Telefon: 0424455518
Fax: 0424455522

Honlap: ilava.sk
Polgármester:
Wiedermann Viktor (Független)

Képviselő-testület:
Schillerová Dana (Független)
Bartošová Karin (Független)
Filo Pavol (Független)
Streličák Daniel (Független)
Hujová Ľudmila (KDH)
Vavrík Branislav (KDH)
Bagínová Martina (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Bagín Vladimír (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Haasová Ľudmila (SMER-SD)
Šupák Pavol (SMER-SD)
Eglyová Etela (SMER-SD)
Dianová Jana (SNS)
Független 33% Független 4 képviselö KDH 17% KDH 2 képviselö NÁRODNÁ ... 17% NÁRODNÁ KOALÍCIA 2 képviselö SMER-SD 25% SMER-SD 3 képviselö 8% SNS 1 képviselö 12 képviselö
Illavai Posta

Mierové námestie 3

Technické služby mesta

Hurbanova 132/26

Gyermekotthon

Ilava - Klobušice, M. Nešpora 104/16

Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava

Hviezdoslavova 330/17

Szabadidő Központ

Farská 84/5

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Mierové námestie 1

Špeciálna základná škola v Ilave

Pivovarská 455/62

Základná umelecká škola

Pivovarská 662/80

Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava

Medňanská 514/5

Alapiskola

Medňanská 514/5

Óvoda

Medňanská 512

Obchodná akadémia

Hviezdoslavova 330/17

Špeciálna základ. škola

Pivovarská 455/62

Špeciálna základ. škola

Pivovarská 455/62

Óvoda

Okružná 53/5

Illavai Anyakönyvi Hivatal

Mierové námestie 16/31

Illavai Városi Hivatal

Mierové námestie 16/31

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 2303
magyarok 372 16%
szlovákok 1573 68%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 176 8%
egyéb 182 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2938
magyarok 803 27%
szlovákok 1663 57%
ruszinok 7 0%
romák 30 1%
ukránok 0 0%
csehek 35 1%
németek 227 8%
egyéb 173 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2733
magyarok 172 6%
szlovákok 2325 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 1%
egyéb 199 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5531
magyarok 6 0%
szlovákok 5438 98%
ruszinok 0 0%
romák 13 0%
ukránok 1 0%
csehek 63 1%
németek 2 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5411
magyarok 5 0%
szlovákok 5310 98%
ruszinok 0 0%
romák 6 0%
ukránok 1 0%
csehek 46 1%
németek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 36 1%
összlétszám 5391
magyarok 3 0%
szlovákok 5195 96%
ruszinok 2 0%
romák 4 0%
ukránok 2 0%
csehek 33 1%
németek 2 0%
egyéb 19 0%
ismeretlen 131 2%
összlétszám 329
magyarok 10 3%
szlovákok 294 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 5%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 161
magyarok 0 0%
szlovákok 155 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 374
magyarok 12 3%
szlovákok 333 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 25 7%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 175
magyarok 0 0%
szlovákok 175 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 384
magyarok 4 1%
szlovákok 362 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 15 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 177
magyarok 0 0%
szlovákok 177 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2172
magyarok 168 8%
szlovákok 1786 82%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 34 2%
egyéb 184 8%
ismeretlen 0 0%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4590
Választási részvétel: 54.88 %
Kiadott boríték: 2519
Bedobott boríték: 2519

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2487
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Wiedermann Viktor 1740 69.96 % Független
Turčík Rastislav 329 13.23 % Független
Daško Štefan 306 12.30 % Független
Štencl Eduard 61 2.45 % ĽS Naše Slovensko
Proszczuk Peter 51 2.05 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hujová Ľudmila 351 KDH
Bagínová Martina 215 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Haasová Ľudmila 208 SMER-SD
Schillerová Dana 265 Független
Bagín Vladimír 231 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Bartošová Karin 215 Független
Dianová Jana 178 SNS
Šupák Pavol 143 SMER-SD
Filo Pavol 183 Független
Eglyová Etela 177 SMER-SD
Streličák Daniel 300 Független
Vavrík Branislav 206 KDH

Képviselők

2014
Független 23.08% Független 3 képviselö TIP 30.77% TIP 4 képviselö SDKÚ-DS, KDH, NOVA 23.08% SDKÚ-DS, KDH, NOVA 3 képviselö 7.69% SDS 1 képviselö SMER-SD 15.38% SMER-SD 2 képviselö 13 képviselö
2018
KDH 16.67% KDH 2 képviselö NÁRODNÁ KOALÍCIA 16.67% NÁRODNÁ KOALÍCIA 2 képviselö SMER-SD 25.00% SMER-SD 3 képviselö Független 33.33% Független 4 képviselö SNS 8.33% SNS 1 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4703
Választási részvétel: 16.42 %
Kiadott boríték: 772
Bedobott boríték: 771
Választásra jogosult: 4703
Választási részvétel: 16.42 %
Kiadott boríték: 772
Bedobott boríték: 771
Választásra jogosult: 4 627
Választási részvétel: 26,23 %
Kiadott boríték: 1 214
Bedobott boríték: 1 214

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 741
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 1 169
Érvényes szavazólap: 125652
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Baška 396 53.44 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 134 18.08 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 109 14.71 % DÚ, Zmena zdola
Ľubomír Žabár 44 5.94 % Független
Marián Herdel 33 4.45 % Független
Peter Palko 25 3.37 % KSS
Jozef Lohyňa 134 18.08% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 109 14.71% DÚ, Zmena zdola
Ľubomír Žabár 44 5.94% Független
Marián Herdel 33 4.45% Független
Peter Palko 25 3.37% KSS
Jaroslav Baška 435 37.21 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 345 29.51 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 267 22.84 % Független
Ferdinand Vavrík 59 5.05 % Független
Petra Hajšelová 35 2.99 % Sme rodina
Nora Pániková 22 1.88 % SZS
Igor Valko 6 0.51 % NP
Jaroslav Baška 43745 53.46 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 16111 19.69 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29 % DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09 % KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02 % Független
Marián Herdel 3641 4.45 % Független
Jozef Lohyňa 16111 19.69% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29% DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09% KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02% Független
Marián Herdel 3641 4.45% Független
Jaroslav Baška 62807 49.98 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 31580 25.13 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 17403 13.85 % Független
Petra Hajšelová 6032 4.80 % Sme rodina
Ferdinand Vavrík 4079 3.25 % Független
Nora Pániková 2477 1.97 % SZS
Igor Valko 1274 1.01 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 747
Érvényes szavazólap: 1 186
Érvényes szavazólap: 12855
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Daško 402 53.82% Független
Rastislav Čepák 274 36.68% SMER - SD
Viliam Cíbik 239 31.99% Független
Radomír Brtáň 171 22.89% DÚ, Zmena zdola
Juraj Hort 163 21.82% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH
Eva Bočincová 159 21.29% NOVA, KDH, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Šatka 152 20.35% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Pavol Bagin 151 20.21% SMER - SD
Robert Rafaj 141 18.88% SMER - SD
Anton Fabuš 122 16.33% SMER - SD
Peter Marušinec 117 15.66% SMER - SD
Peter Perichta 79 10.58% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS, KDH
Emil Suchánek 75 10.04% Független
Anton Barták 63 8.43% MS
Jozef Gašparík 61 8.17% Független
Marián Antal 60 8.03% Független
Tibor Kramár 50 6.69% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, SaS, OKS
Anna Chalupková 49 6.56% Független
Martin Fabuš 41 5.49% KSS
Peter Hajdúch 37 4.95% SNS
Katarína Bližnáková 34 4.55% SF
Rastislav Smolka 31 4.15% ĽS Naše Slovensko
Pavol Janík 31 4.15% SNS
Tomáš Zemko 30 4.02% ĽS-HZDS
Peter Hutyra 26 3.48% SNS
Štefan Bednárik 23 3.08% SNS
Edmund Kmeco 19 2.54% Független
Ľubomír Sýkora 17 2.28% SNS
Viliam Cíbik 479 40.39% Független
Radomír Brtáň 457 38.53% Zmena zdola, KDH, NOVA, OKS, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Anton Bajzík 451 38.03% SDKÚ-DS
Milan Staňo 320 26.98% MOST - HÍD, SNS, SZ, SMER-SD
Juraj Hort 252 21.25% Független
Rastislav Turčík 247 20.83% NAJ
Gabriela Švecová 229 19.31% Független
Pavol Bagin 219 18.47% SNS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Peter Marušinec 210 17.71% SZ, SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Emil Suchánek 194 16.36% Független
Eva Bočincová 191 16.10% Független
Martin Rác 184 15.51% Független
Jaroslav Koyš 146 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Juraj Bartoš 117 9.87% ĽS Naše Slovensko
Denis Párovský 114 9.61% ĽS Naše Slovensko
Marek Behan 110 9.27% NAJ
Dana Šťastná 105 8.85% SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD
Peter Krupa 99 8.35% ĽS Naše Slovensko
Michal Marcin 95 8.01% ĽS Naše Slovensko
Matej Buček 94 7.93% ĽS Naše Slovensko
Štefan Prekop 92 7.76% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola, KDH, OKS, NOVA
Patrik Živojinov 85 7.17% SME RODINA - Boris Kollár
Karol Uváčik 81 6.83% KDH, OKS, NOVA, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Pavol Duvač 71 5.99% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Michal Kňažek 48 4.05% SME RODINA - Boris Kollár
Pavol Budinský 19 1.60% NaS - ns
Eva Bočincová 2158 0.00% SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, MOST - HÍD, NOVA
Peter Marušinec 2135 0.00% SMER - SD
Juraj Hort 2102 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA, SDKÚ - DS, KDH
Pavol Bagin 2059 0.00% SMER - SD
Viliam Cíbik 2001 0.00% Független
Anton Fabuš 1974 0.00% SMER - SD
Rastislav Čepák 1944 0.00% SMER - SD
Emil Suchánek 1658 0.00% Független
Robert Rafaj 1635 0.00% SMER - SD
Jozef Gašparík 1618 0.00% Független
Ján Šatka 1616 0.00% SaS, NOVA, OKS, KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Štefan Daško 1246 0.00% Független
Peter Perichta 1123 0.00% OKS, SaS, KDH, MOST - HÍD, NOVA, SDKÚ - DS
Radomír Brtáň 1018 0.00% Zmena zdola, DÚ
Marián Antal 976 0.00% Független
Anna Chalupková 886 0.00% Független
Anton Barták 709 0.00% MS
Katarína Bližnáková 698 0.00% SF
Tibor Kramár 686 0.00% SDKÚ - DS, OKS, KDH, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Martin Fabuš 578 0.00% KSS
Peter Hajdúch 574 0.00% SNS
Tomáš Zemko 442 0.00% ĽS-HZDS
Edmund Kmeco 307 0.00% Független
Peter Hutyra 303 0.00% SNS
Pavol Janík 299 0.00% SNS
Štefan Bednárik 279 0.00% SNS
Ľubomír Sýkora 221 0.00% SNS
Rastislav Smolka 214 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Marušinec 4068 31.65% SZ, SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Viliam Cíbik 3963 30.83% Független
Juraj Hort 3737 29.07% Független
Eva Bočincová 3522 27.40% Független
Pavol Bagin 3440 26.76% SNS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Emil Suchánek 3333 25.93% Független
Radomír Brtáň 2792 21.72% Zmena zdola, KDH, NOVA, OKS, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Martin Rác 2563 19.94% Független
Gabriela Švecová 2529 19.67% Független
Milan Staňo 2360 18.36% MOST - HÍD, SNS, SZ, SMER-SD
Jaroslav Koyš 1885 14.66% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Dana Šťastná 1631 12.69% SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD
Anton Bajzík 1535 11.94% SDKÚ-DS
Štefan Prekop 1294 10.07% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola, KDH, OKS, NOVA
Juraj Bartoš 1261 9.81% ĽS Naše Slovensko
Peter Krupa 1160 9.02% ĽS Naše Slovensko
Michal Marcin 1114 8.67% ĽS Naše Slovensko
Matej Buček 1048 8.15% ĽS Naše Slovensko
Karol Uváčik 1002 7.79% KDH, OKS, NOVA, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Rastislav Turčík 869 6.76% NAJ
Marek Behan 809 6.29% NAJ
Denis Párovský 758 5.90% ĽS Naše Slovensko
Michal Kňažek 752 5.85% SME RODINA - Boris Kollár
Patrik Živojinov 406 3.16% SME RODINA - Boris Kollár
Pavol Duvač 388 3.02% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Pavol Budinský 275 2.14% NaS - ns

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Illava 451 29.38 %
Máriatölgyes 418 27.23 %
Újtölgyes 209 13.62 %
Kasza 83 5.41 %
Lédec 72 4.69 %
Poroszka 56 3.65 %
Felsőtölgyes 43 2.80 %
Kaszaváralja 26 1.69 %
Tohány 23 1.50 %
Dúlóújfalu 21 1.37 %
Vágbánya 17 1.11 %
Mikosfalva 17 1.11 %
Bolesó 17 1.11 %
16 1.04 %
Vöröskő 12 0.78 %
Zsolt 12 0.78 %
Borcsic 10 0.65 %
Köveskő 10 0.65 %
Szedmerőc 8 0.52 %
Szalonca 8 0.52 %
Széppatak 3 0.20 %
Oroszlánkő 3 0.20 %
Máriatölgyes 613 37.58 %
Újtölgyes 437 26.79 %
Illava 105 6.44 %
Kasza 99 6.07 %
Lédec 66 4.05 %
Felsőtölgyes 31 1.90 %
Kaszaváralja 30 1.84 %
Borcsic 30 1.84 %
Poroszka 28 1.72 %
Dúlóújfalu 27 1.66 %
Vöröskő 25 1.53 %
Zsolt 21 1.29 %
Vágbánya 21 1.29 %
Mikosfalva 17 1.04 %
Bolesó 17 1.04 %
15 0.92 %
Köveskő 14 0.86 %
Tohány 14 0.86 %
Szalonca 12 0.74 %
Szedmerőc 4 0.25 %
Oroszlánkő 3 0.18 %
Széppatak 2 0.12 %
Máriatölgyes 296 39.05 %
Újtölgyes 114 15.04 %
Illava 114 15.04 %
Kasza 44 5.80 %
Poroszka 29 3.83 %
Lédec 28 3.69 %
Felsőtölgyes 22 2.90 %
Bolesó 20 2.64 %
Borcsic 13 1.72 %
Kaszaváralja 12 1.58 %
Mikosfalva 10 1.32 %
Zsolt 10 1.32 %
Dúlóújfalu 9 1.19 %
Tohány 9 1.19 %
7 0.92 %
Vágbánya 6 0.79 %
Vöröskő 5 0.66 %
Széppatak 3 0.40 %
Köveskő 2 0.26 %
Oroszlánkő 2 0.26 %
Szedmerőc 2 0.26 %
Szalonca 1 0.13 %
Máriatölgyes 1 938 58.15 %
Újtölgyes 613 18.39 %
Illava 194 5.82 %
Poroszka 83 2.49 %
Kasza 75 2.25 %
Lédec 50 1.50 %
Bolesó 44 1.32 %
Dúlóújfalu 39 1.17 %
Szalonca 36 1.08 %
Felsőtölgyes 35 1.05 %
Vágbánya 33 0.99 %
Tohány 29 0.87 %
Vöröskő 26 0.78 %
Zsolt 25 0.75 %
Mikosfalva 25 0.75 %
Köveskő 23 0.69 %
Kaszaváralja 23 0.69 %
Borcsic 19 0.57 %
Szedmerőc 12 0.36 %
Széppatak 4 0.12 %
Oroszlánkő 4 0.12 %
3 0.09 %
Máriatölgyes 2 074 58.89 %
Újtölgyes 602 17.09 %
Illava 191 5.42 %
Szalonca 113 3.21 %
Kasza 87 2.47 %
Poroszka 70 1.99 %
Lédec 46 1.31 %
Bolesó 43 1.22 %
Kaszaváralja 38 1.08 %
Vágbánya 36 1.02 %
Borcsic 32 0.91 %
Dúlóújfalu 30 0.85 %
Mikosfalva 26 0.74 %
Vöröskő 21 0.60 %
Köveskő 21 0.60 %
Felsőtölgyes 17 0.48 %
Zsolt 17 0.48 %
Szedmerőc 16 0.45 %
Tohány 16 0.45 %
Széppatak 11 0.31 %
Oroszlánkő 8 0.23 %
7 0.20 %
Máriatölgyes 600 23.72 %
Újtölgyes 287 11.35 %
Illava 229 9.05 %
Poroszka 211 8.34 %
Tohány 189 7.47 %
Kasza 154 6.09 %
Dúlóújfalu 126 4.98 %
Szalonca 106 4.19 %
Mikosfalva 103 4.07 %
Lédec 93 3.68 %
Vágbánya 91 3.60 %
Bolesó 67 2.65 %
Kaszaváralja 59 2.33 %
Köveskő 48 1.90 %
Vöröskő 42 1.66 %
Felsőtölgyes 27 1.07 %
Borcsic 25 0.99 %
Szedmerőc 24 0.95 %
17 0.67 %
Széppatak 12 0.47 %
Zsolt 10 0.40 %
Oroszlánkő 9 0.36 %
Lédec 531 28.17 %
Máriatölgyes 370 19.63 %
Újtölgyes 350 18.57 %
Kasza 181 9.60 %
Illava 146 7.75 %
Kaszaváralja 53 2.81 %
Poroszka 49 2.60 %
Felsőtölgyes 30 1.59 %
Dúlóújfalu 28 1.49 %
Bolesó 21 1.11 %
Tohány 20 1.06 %
17 0.90 %
Mikosfalva 14 0.74 %
Vágbánya 14 0.74 %
Zsolt 14 0.74 %
Szalonca 12 0.64 %
Borcsic 12 0.64 %
Oroszlánkő 6 0.32 %
Vöröskő 6 0.32 %
Köveskő 5 0.27 %
Szedmerőc 4 0.21 %
Széppatak 2 0.11 %
Máriatölgyes 462 36.64 %
Újtölgyes 167 13.24 %
Kasza 140 11.10 %
Illava 117 9.28 %
Lédec 59 4.68 %
Poroszka 51 4.04 %
Kaszaváralja 39 3.09 %
Felsőtölgyes 34 2.70 %
Bolesó 29 2.30 %
Mikosfalva 22 1.74 %
Zsolt 18 1.43 %
Vágbánya 18 1.43 %
Dúlóújfalu 17 1.35 %
Tohány 16 1.27 %
Vöröskő 15 1.19 %
Köveskő 15 1.19 %
Borcsic 13 1.03 %
Szalonca 9 0.71 %
7 0.56 %
Széppatak 6 0.48 %
Oroszlánkő 4 0.32 %
Szedmerőc 3 0.24 %
Újtölgyes 1 412 37.78 %
Máriatölgyes 1 187 31.76 %
Illava 252 6.74 %
Lédec 157 4.20 %
Poroszka 123 3.29 %
Dúlóújfalu 99 2.65 %
Kasza 83 2.22 %
Tohány 63 1.69 %
Mikosfalva 52 1.39 %
Bolesó 43 1.15 %
Vöröskő 38 1.02 %
Borcsic 38 1.02 %
Vágbánya 32 0.86 %
Felsőtölgyes 32 0.86 %
Szalonca 32 0.86 %
Köveskő 30 0.80 %
Kaszaváralja 20 0.54 %
13 0.35 %
Zsolt 12 0.32 %
Szedmerőc 9 0.24 %
Oroszlánkő 6 0.16 %
Széppatak 4 0.11 %
Újtölgyes 398 39.72 %
Máriatölgyes 313 31.24 %
Illava 81 8.08 %
Lédec 33 3.29 %
Kasza 25 2.50 %
Poroszka 22 2.20 %
Bolesó 21 2.10 %
Dúlóújfalu 18 1.80 %
Tohány 13 1.30 %
Szalonca 11 1.10 %
Köveskő 11 1.10 %
Felsőtölgyes 10 1.00 %
Kaszaváralja 9 0.90 %
8 0.80 %
Mikosfalva 7 0.70 %
Borcsic 7 0.70 %
Vágbánya 7 0.70 %
Széppatak 2 0.20 %
Vöröskő 2 0.20 %
Szedmerőc 2 0.20 %
Oroszlánkő 1 0.10 %
Zsolt 1 0.10 %
Máriatölgyes 372 45.98 %
Illava 110 13.60 %
Újtölgyes 107 13.23 %
Kasza 41 5.07 %
Poroszka 25 3.09 %
Lédec 25 3.09 %
Felsőtölgyes 15 1.85 %
Mikosfalva 14 1.73 %
Kaszaváralja 13 1.61 %
Borcsic 12 1.48 %
Zsolt 10 1.24 %
Szalonca 10 1.24 %
Vágbánya 9 1.11 %
Bolesó 9 1.11 %
Dúlóújfalu 8 0.99 %
Vöröskő 7 0.87 %
Tohány 7 0.87 %
Köveskő 4 0.49 %
4 0.49 %
Szedmerőc 3 0.37 %
Oroszlánkő 3 0.37 %
Széppatak 1 0.12 %
Máriatölgyes 753 29.38 %
Újtölgyes 301 11.74 %
Bolesó 212 8.27 %
Illava 184 7.18 %
Poroszka 154 6.01 %
Szalonca 126 4.92 %
Köveskő 107 4.17 %
Borcsic 100 3.90 %
Kasza 93 3.63 %
Dúlóújfalu 92 3.59 %
Lédec 89 3.47 %
Vágbánya 62 2.42 %
Mikosfalva 55 2.15 %
Tohány 52 2.03 %
Szedmerőc 47 1.83 %
Kaszaváralja 31 1.21 %
Felsőtölgyes 28 1.09 %
Vöröskő 19 0.74 %
18 0.70 %
Széppatak 17 0.66 %
Zsolt 12 0.47 %
Oroszlánkő 11 0.43 %
Máriatölgyes 492 46.95 %
Újtölgyes 164 15.65 %
Illava 94 8.97 %
Kasza 42 4.01 %
Lédec 37 3.53 %
Poroszka 30 2.86 %
Felsőtölgyes 27 2.58 %
Bolesó 26 2.48 %
Kaszaváralja 15 1.43 %
Köveskő 15 1.43 %
Vöröskő 14 1.34 %
Mikosfalva 12 1.15 %
Vágbánya 12 1.15 %
Tohány 12 1.15 %
Borcsic 11 1.05 %
Dúlóújfalu 10 0.95 %
Zsolt 9 0.86 %
7 0.67 %
Szalonca 6 0.57 %
Széppatak 5 0.48 %
Szedmerőc 5 0.48 %
Oroszlánkő 3 0.29 %
Máriatölgyes 177 23.54 %
Bolesó 130 17.29 %
Újtölgyes 118 15.69 %
Illava 48 6.38 %
Szalonca 46 6.12 %
Köveskő 46 6.12 %
Borcsic 38 5.05 %
Kasza 28 3.72 %
Poroszka 22 2.93 %
Lédec 14 1.86 %
Szedmerőc 14 1.86 %
Dúlóújfalu 11 1.46 %
Mikosfalva 11 1.46 %
Vágbánya 9 1.20 %
Vöröskő 7 0.93 %
Tohány 6 0.80 %
Felsőtölgyes 6 0.80 %
6 0.80 %
Zsolt 5 0.66 %
Kaszaváralja 4 0.53 %
Széppatak 3 0.40 %
Oroszlánkő 3 0.40 %
Máriatölgyes 508 45.60 %
Újtölgyes 162 14.54 %
Illava 95 8.53 %
Kasza 47 4.22 %
Lédec 43 3.86 %
Felsőtölgyes 32 2.87 %
Bolesó 32 2.87 %
Poroszka 30 2.69 %
Vágbánya 21 1.89 %
Borcsic 17 1.53 %
Zsolt 16 1.44 %
Mikosfalva 16 1.44 %
Kaszaváralja 15 1.35 %
Köveskő 15 1.35 %
Dúlóújfalu 14 1.26 %
Tohány 14 1.26 %
Szalonca 11 0.99 %
Széppatak 8 0.72 %
6 0.54 %
Szedmerőc 5 0.45 %
Vöröskő 4 0.36 %
Oroszlánkő 3 0.27 %
Máriatölgyes 533 22.58 %
Újtölgyes 500 21.19 %
Illava 320 13.56 %
Felsőtölgyes 204 8.64 %
Kasza 131 5.55 %
Lédec 121 5.13 %
Kaszaváralja 117 4.96 %
Szalonca 68 2.88 %
61 2.58 %
Poroszka 56 2.37 %
Bolesó 46 1.95 %
Zsolt 32 1.36 %
Tohány 29 1.23 %
Dúlóújfalu 29 1.23 %
Köveskő 23 0.97 %
Vágbánya 22 0.93 %
Mikosfalva 19 0.81 %
Vöröskő 13 0.55 %
Szedmerőc 12 0.51 %
Oroszlánkő 12 0.51 %
Borcsic 10 0.42 %
Széppatak 2 0.08 %
Máriatölgyes 124 30.54 %
Illava 85 20.94 %
Újtölgyes 56 13.79 %
Lédec 25 6.16 %
Kasza 22 5.42 %
Poroszka 15 3.69 %
Borcsic 11 2.71 %
Dúlóújfalu 9 2.22 %
Zsolt 8 1.97 %
Szalonca 7 1.72 %
Tohány 7 1.72 %
Mikosfalva 7 1.72 %
Bolesó 6 1.48 %
5 1.23 %
Felsőtölgyes 5 1.23 %
Kaszaváralja 5 1.23 %
Vöröskő 3 0.74 %
Vágbánya 3 0.74 %
Szedmerőc 1 0.25 %
Köveskő 1 0.25 %
Oroszlánkő 1 0.25 %
Széppatak 0 0.00 %
Máriatölgyes 1 468 42.67 %
Újtölgyes 635 18.46 %
Illava 219 6.37 %
Lédec 124 3.60 %
Kasza 122 3.55 %
Szalonca 117 3.40 %
Poroszka 107 3.11 %
Bolesó 106 3.08 %
Köveskő 79 2.30 %
Borcsic 57 1.66 %
Vágbánya 55 1.60 %
Dúlóújfalu 53 1.54 %
Kaszaváralja 44 1.28 %
Tohány 43 1.25 %
Mikosfalva 40 1.16 %
Felsőtölgyes 35 1.02 %
Szedmerőc 35 1.02 %
Zsolt 31 0.90 %
Vöröskő 26 0.76 %
21 0.61 %
Oroszlánkő 15 0.44 %
Széppatak 8 0.23 %
Máriatölgyes 146 53.09 %
Újtölgyes 38 13.82 %
Illava 19 6.91 %
Zsolt 13 4.73 %
Bolesó 6 2.18 %
Poroszka 6 2.18 %
6 2.18 %
Kaszaváralja 5 1.82 %
Köveskő 5 1.82 %
Kasza 5 1.82 %
Dúlóújfalu 4 1.45 %
Tohány 4 1.45 %
Szalonca 4 1.45 %
Mikosfalva 4 1.45 %
Széppatak 3 1.09 %
Lédec 2 0.73 %
Borcsic 2 0.73 %
Felsőtölgyes 1 0.36 %
Vöröskő 1 0.36 %
Oroszlánkő 1 0.36 %
Szedmerőc 0 0.00 %
Vágbánya 0 0.00 %
Máriatölgyes 91 23.45 %
Illava 71 18.30 %
Szedmerőc 50 12.89 %
Újtölgyes 36 9.28 %
Poroszka 24 6.19 %
Lédec 18 4.64 %
Vágbánya 16 4.12 %
Bolesó 12 3.09 %
Kasza 12 3.09 %
Szalonca 9 2.32 %
Mikosfalva 9 2.32 %
Tohány 8 2.06 %
Dúlóújfalu 7 1.80 %
Köveskő 6 1.55 %
Felsőtölgyes 4 1.03 %
Borcsic 3 0.77 %
3 0.77 %
Széppatak 2 0.52 %
Vöröskő 2 0.52 %
Oroszlánkő 2 0.52 %
Zsolt 2 0.52 %
Kaszaváralja 1 0.26 %
Máriatölgyes 434 37.41 %
Újtölgyes 298 25.69 %
Illava 99 8.53 %
Kasza 52 4.48 %
Lédec 45 3.88 %
Poroszka 36 3.10 %
Felsőtölgyes 34 2.93 %
Bolesó 29 2.50 %
Kaszaváralja 16 1.38 %
Köveskő 14 1.21 %
Dúlóújfalu 14 1.21 %
Borcsic 14 1.21 %
Zsolt 13 1.12 %
Vágbánya 11 0.95 %
Mikosfalva 11 0.95 %
Vöröskő 9 0.78 %
Tohány 8 0.69 %
8 0.69 %
Szalonca 6 0.52 %
Széppatak 4 0.34 %
Szedmerőc 3 0.26 %
Oroszlánkő 2 0.17 %
Újtölgyes 1 811 44.52 %
Máriatölgyes 1 165 28.64 %
Illava 210 5.16 %
Kasza 162 3.98 %
Kaszaváralja 111 2.73 %
Szalonca 92 2.26 %
Lédec 90 2.21 %
63 1.55 %
Bolesó 52 1.28 %
Felsőtölgyes 51 1.25 %
Poroszka 46 1.13 %
Zsolt 38 0.93 %
Dúlóújfalu 37 0.91 %
Borcsic 24 0.59 %
Mikosfalva 24 0.59 %
Vöröskő 22 0.54 %
Tohány 20 0.49 %
Vágbánya 19 0.47 %
Köveskő 18 0.44 %
Oroszlánkő 6 0.15 %
Szedmerőc 6 0.15 %
Széppatak 1 0.02 %
Máriatölgyes 706 25.29 %
Illava 457 16.37 %
Újtölgyes 395 14.15 %
Kasza 381 13.65 %
Lédec 282 10.10 %
Poroszka 89 3.19 %
Kaszaváralja 82 2.94 %
Dúlóújfalu 66 2.36 %
Bolesó 56 2.01 %
Zsolt 38 1.36 %
Felsőtölgyes 38 1.36 %
Vágbánya 32 1.15 %
Köveskő 31 1.11 %
Tohány 31 1.11 %
Szalonca 30 1.07 %
Borcsic 18 0.64 %
14 0.50 %
Mikosfalva 13 0.47 %
Szedmerőc 12 0.43 %
Vöröskő 12 0.43 %
Oroszlánkő 5 0.18 %
Széppatak 4 0.14 %
Máriatölgyes 273 31.42 %
Illava 247 28.42 %
Újtölgyes 74 8.52 %
Kasza 59 6.79 %
Poroszka 43 4.95 %
Lédec 25 2.88 %
Felsőtölgyes 22 2.53 %
Borcsic 19 2.19 %
Zsolt 16 1.84 %
Kaszaváralja 15 1.73 %
Mikosfalva 12 1.38 %
Bolesó 11 1.27 %
Szedmerőc 10 1.15 %
Tohány 10 1.15 %
Dúlóújfalu 6 0.69 %
5 0.58 %
Vágbánya 5 0.58 %
Szalonca 5 0.58 %
Köveskő 4 0.46 %
Vöröskő 3 0.35 %
Széppatak 3 0.35 %
Oroszlánkő 2 0.23 %
Máriatölgyes 1 088 27.45 %
Újtölgyes 753 19.00 %
Illava 479 12.09 %
Poroszka 350 8.83 %
Kasza 172 4.34 %
Dúlóújfalu 132 3.33 %
Szalonca 110 2.78 %
Vágbánya 102 2.57 %
Lédec 102 2.57 %
Bolesó 98 2.47 %
Tohány 95 2.40 %
Mikosfalva 88 2.22 %
Kaszaváralja 67 1.69 %
Borcsic 65 1.64 %
Köveskő 55 1.39 %
Vöröskő 52 1.31 %
Felsőtölgyes 41 1.03 %
Szedmerőc 36 0.91 %
Oroszlánkő 32 0.81 %
Széppatak 17 0.43 %
Zsolt 17 0.43 %
12 0.30 %
Újtölgyes 533 41.19 %
Máriatölgyes 350 27.05 %
Illava 92 7.11 %
Lédec 59 4.56 %
Dúlóújfalu 39 3.01 %
Kasza 39 3.01 %
Poroszka 34 2.63 %
Tohány 26 2.01 %
Bolesó 24 1.85 %
Felsőtölgyes 14 1.08 %
Kaszaváralja 11 0.85 %
Szalonca 11 0.85 %
Vöröskő 10 0.77 %
Vágbánya 9 0.70 %
Köveskő 8 0.62 %
Borcsic 8 0.62 %
Mikosfalva 7 0.54 %
7 0.54 %
Zsolt 5 0.39 %
Szedmerőc 3 0.23 %
Oroszlánkő 3 0.23 %
Széppatak 2 0.15 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
SNS
1113 27.61%
KDH
1021 25.33%
VPN
910 22.58%
KSČ
571 14.17%
DS
113 2.80%
SZ
101 2.51%
SSL
71 1.76%
SPV
51 1.27%
SD
28 0.69%
DÚRS
24 0.60%
Egyéb
28 0.69%
Érvényes szavazatok 4031
HZDS
1936 57.53%
SDĽ
402 11.95%
SNS
290 8.62%
KDH
227 6.75%
SKDH
207 6.15%
SZS
80 2.38%
ODÚ
66 1.96%
SDSS
58 1.72%
DS-ODS
42 1.25%
SZ
15 0.45%
Egyéb
42 1.25%
Érvényes szavazatok 3365
HZDS-RSS
1805 55.99%
KDH
262 8.13%
SNS
262 8.13%
SP-VOĽBA
224 6.95%
223 6.92%
ZRS
126 3.91%
KSÚ
99 3.07%
DS
78 2.42%
KSS
52 1.61%
SPK
34 1.05%
HZPCS
25 0.78%
NS
24 0.74%
Egyéb
10 0.31%
Érvényes szavazatok 3224
HZDS
1624 45.91%
SDK
633 17.90%
SNS
482 13.63%
SDĽ
387 10.94%
SOP
218 6.16%
KSS
87 2.46%
ZRS
59 1.67%
NSK
23 0.65%
Egyéb
24 0.68%
Érvényes szavazatok 3537
HZDS
1009 32.37%
SMER
460 14.76%
KDH
299 9.59%
SDKU
273 8.76%
KSS
230 7.38%
SNS
183 5.87%
ANO
170 5.45%
HZD
134 4.30%
PSNS
129 4.14%
SZS
60 1.92%
SDĽ
43 1.38%
NOSNP
33 1.06%
SDA
21 0.67%
ZAR
15 0.48%
MKP
10 0.32%
Egyéb
48 1.54%
Érvényes szavazatok 3117
SMER
959 36.77%
SNS
431 16.53%
ĽS HZDS
404 15.49%
SDKU DS
300 11.50%
KDH
217 8.32%
KSS
97 3.72%
SF
87 3.34%
ANO
34 1.30%
HZD
18 0.69%
MKP
15 0.58%
NADEJ
13 0.50%
Egyéb
33 1.27%
Érvényes szavazatok 2608
SMER
1263 45.56%
SDKU DS
296 10.68%
SaS
293 10.57%
KDH
264 9.52%
SNS
200 7.22%
ĽS HZDS
152 5.48%
SDĽ
129 4.65%
Most-Híd
38 1.37%
LSNS
33 1.19%
KSS
33 1.19%
Únia
21 0.76%
Paliho Kapurkova
15 0.54%
ND
13 0.47%
Egyéb
22 0.79%
Érvényes szavazatok 2772
SMER SD
1670 57.00%
OĽaNO
248 8.46%
KDH
229 7.82%
SNS
170 5.80%
SaS
126 4.30%
SDKU DS
113 3.86%
LSNS
57 1.95%
99 Percent
44 1.50%
Most-Híd
43 1.47%
SZ
39 1.33%
ĽS HZDS
36 1.23%
Zmena zdola DU
34 1.16%
PaS
25 0.85%
KSS
21 0.72%
SSS NM
17 0.58%
NaS ns
15 0.51%
Egyéb
43 1.47%
Érvényes szavazatok 2930
SMER SD
1072 35.82%
LSNS
377 12.60%
SNS
339 11.33%
OĽANO-NOVA
329 10.99%
SME RODINA
243 8.12%
SaS
225 7.52%
#SIEŤ
138 4.61%
KDH
120 4.01%
Most-Híd
48 1.60%
SZS
20 0.67%
SKOK!
19 0.63%
KSS
18 0.60%
SDKU DS
12 0.40%
Egyéb
33 1.10%
Érvényes szavazatok 2993
Illavai járás
Szlovákia

Bejelentések